XNA by hilen

VIEWS: 92 PAGES: 18

									Game Developers Session 2008
                http://www.vbnet.cz
      Co je to Imagine Cup?
• Přední světová studentská technologická soutěž
  – 59 000 soutěžících ze 126 zemí světa v roce 2008
• Každý rok je vyhlášeno nosné téma, které spojuje všechny kategorie
• 9 kategorií ve třech skupinách
• Národní finále je organizováno pouze v kategorii softwarový návrh;
 ostatní finalisté jsou vybrání on-line
• Všichni finalisté soutěží v celosvětovém finále
  – Finále ročníku 2009 se koná v Káhiře
• Porota posuzuje příbuznost k nosnému tématu, potenciál globálního
 vlivu, použitelnost, originalitu, kreativitu, týmovou práci a mnohé
 další aspekty
    Kategorie ročníku 2009
Technologická řešení   Znalostní kategorie    Digitální umění

  Softwarový       Robotika a        Fotografie
  návrh          algoritmizace

  Embedded        Informační        Krátký film
  vývoj          technologie

  Vývoj her        MashUp          Design


Na cenách se vyplatí celkem $198 000 v hotovosti
         Další informace

          www.imaginecup.com          Celosvětové finále
Cairo, Egypt
„Představte si svět, kde technologie řeší nejpalčivější problémy současnosti“
• Úvod, motivace
 – Struktura XNA
 – Content pipeline
• Součásti XNA
 – Paleta funkcí
 – Herní smyčka
• Praktické ukázky
  2D vykreslování, 3D zobrazení
  Starter Kits, RoboEmpire
•  Snadný a rychlý vývoj 2D a 3D her
•  Rozsáhlá škála užitečných funkcí
•  Snadná manipulace s herní grafikou
•  Různé cílové platformy
  – Windows
  – Xbox 360
  – Zune
• Visual C# 2005 Express / Visual Studio 2005
  http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/downloads/
• XNA Game Studio Express 2.0
  http://creators.xna.com
• Další odkazy a zdroje
   http://www.vbnet.cz
   http://creators.xna.com
   http://www.riemers.net
   http://www.codeplex.com
• XNA Game Studio 1.0
 – Visual C# Express 2005
 – 2D i 3D grafika, funkční jádro
 – podpora Xbox 360
• XNA Game Studio 2.0
 – i velké Visual Studio 2005
 – funkce pro multiplayerové hry a Windows Live
• XNA Game Studio 3.0 (zatím CTP)
 – Visual Studio 2008 / C# Express 2008
 – podpora zařízení Microsoft Zune
• .NET framework – rozhraní pro běh aplikací
  Kompilace, MSIL, Garbage Collector
  Jazyky C#, VB.NET atd. (několik desítek)
  Windows, Windows Mobile, XBox 360, Zune
• DirectX – rozhraní pro vývoj grafických aplikací
  XNA – nástupce Managed DirectX 9
• XNA a XBox 360
  .NET Compact Framework
•  Předzpracování 3D modelů, textur, shaderů ...
•  Probíhá při kompilaci
•  Lze rozšířit o vlastní formáty souborů
•  Podporována i na XBox 360
•  Snadné načítání a práce s herní grafikou
•  Pro zvuk se používá XACT engine
• Xna.Framework
 –  Audio
 –  Content
 –  Design
 –  Graphics
 –  Input
    • Gamepad, Joystick, Mouse, Keyboard
 – Storage
 – Net, GamerServices
 – Game »
Initialize
LoadContentUpdate

Draw
2D grafika v XNA
3D grafika v XNA
  StarterKits
 RoboEmpire
Game Developers Session 2008
                http://www.vbnet.cz

								
To top