Informacja prasowa IVORA by ivora

VIEWS: 11 PAGES: 1

More Info
									        IVORA Cambridge Education Centre Sp. z o.o. to centrum szkoleniowe Uniwersytetu
Cambridge. Szkolenia prowadzone w IVORA trwają 150 godzin i kooczą się międzynarodowo
uznanym certyfikatem Cambridge. Szkolenia prowadzone są od podstaw, popołudniami i trwają
około 6 miesięcy. Program szkoleo przygotowany jest według standardu Cambridge.

        Szkolenia Cambridge i certyfikat Cambridge z Grafiki komputerowej, Administracji sierści,
AutoCad, czy Projektowania stron cieszy się w Polsce dużą popularnością- mówi Mate Bjelis, prezes
zarządu IVORA. Szkolenia, które trwają 150 godzin są nowością w Polsce i stanowią przeciwwagę dla
szkoleo 8-30 godzinnych, oraz zajęd na uczelniach wyższych. Duża ilośd godzin szkolenia pod okiem
doświadczonego nauczyciela, poświęcona na dwiczenia pozwala rozwinąd umiejętności w wybranej
dziedzinie, tak by po ukooczeniu szkolenia uczestnik doskonale konkurował na rynku pracy.
Szkolenie i certyfikat Cambridge z Informatyki znacznie zwiększa szanse na ciekawą i rozwojową
pracę, nie tylko w kraju, ale i za granicą- kontynuuje Mate Bjelis. Istnieje wiele czynników
przemawiających za wyborem szkoleo w IVORA: duża ilośd godzin, które poświęcone są szlifowaniu
warsztatu, międzynarodowo uznany Certyfikat Cambridge, nowoczesne oprogramowanie i
profesjonalna kadra naukowa.

Szkolenia które kooczą się certyfikatem Cambridge to:

Grafik Design,

Web Design,

Programista Komputerowy,

Programista PHP,

Administracja Sieci,

AutoCad,

Dyrektor Sprzedaży

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.ivora.pl/

								
To top