Liturgische agenda van 1 oktober tm 1 november 2009 by imcls9022

VIEWS: 14 PAGES: 2

									            Liturgische agenda van 1 oktober t/m 1 november 2009

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober                27e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius           Mariaviering (Euch.) Pastoor Van Deelen      Samenzang
 9:30 Gerardus Majella        Communieviering    Pastor Van der Aart     Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde    Eucharistieviering  Pastoor Van Deelen      Resonet in Laudibus
    Aansluitend aan de viering gelegenheid om de verbouwing met eigen ogen te gaan zien.
 11:00 Jeroen             Communieviering    Pastor Van der Aart     Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius           Eucharistieviering  Pastoor Van Deelen      Schola Cantorum

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober                28e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius           Communieviering     Pastor Van der Aart     Samenzang
 9:30 Gerardus Majella        Communieviering     Pastor Van der Aart     Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde    Eucharistieviering    Em. pastoor Vd Ende     Resonet in Laudibus
 11:00 Jeroen             Communieviering     Gebedsl. mevr. Taks     Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius           Communieviering     Pastor Van der Aart     Gloria Deo (Ned.)
 15:00 Bonifatius: concert door het Haags Matrozenkoor

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober                29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag: de hele collecte is bestemd voor de missionarissen
 19:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      GMkoor | Patroonsfeest
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Communieviering    Pastor Van der Aart     Resonet in Laudibus
 11:00 Jeroen              Communieviering    Pastor Van der Aart     Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Gloria Deo (Latijn) | Koffie

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober                30e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Communieviering     Pastor Van der Aart     Resonet in Laudibus
 11:00 Jeroen              Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Gezinsviering (Comm.)  Pastor Van der Aart     Koorschool
 13:00 Bonifatius            Doopviering       Pastoor J. Kraus

Zaterdag 31 oktober                   Hoogfeest van Allerheiligen, in het bijzonder de heilige Maria
 19:00 Bonifatius            Mariaviering (Euch.) Pastoor Van Deelen      Samenzang

Zondag 1 november                       Allerzielen, herdenking van de overledenen
  9:30 Gerardus Majella        Communieviering     Pastor Van der Aart      Gerardus Majellakoor
    Ben. en Bern. LET OP      Geen viering (Stervoorde is niet beschikbaar). Allerzielen in de Bonifatiuskerk
 11:00 Jeroen             Communieviering     Pastor Van der Aart      Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius           Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen      Schola Cantorum
    Gezamenlijke Allerzielenviering van de Benedictus en Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk
± 12:15 Bonifatiusbegraafplaats     Gravenzegening (aansluitend aan de Allerzielenviering)
10
10
Gemeenschappelijke ziekenzalving
Op vrijdag 23 oktober om 10 uur in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal).
Op zondag 25 oktober in zorgcentrum Steenvoorde tijdens de eucharistieviering.
Op woensdag 25 november om 10 uur in de Bonifatiuskerk.
Opgeven bij het Centraal secretariaat (070 - 399 2416) of bij Open Huis ter plaatse.

Vieringen op gewone weekdagen
Maandag        9:00 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Communieviering
           19:30 Bonifatiuskerk: Eucharistieviering
           19:30 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Rozenkransgebed
Dinsdag        9:00 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Eucharistieviering
Woensdag          9:00 Bonifatiuskerk: Eucharistieviering
Vrijdag 2 en 16 okt  9:00 Bonifatiuskerk: Euch. (1e vrijdag met korte uitstelling) (16 okt nabestaanden)
    9 okt     9:00 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Eucharistieviering
    23 okt    10:00 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Euch. met gem. ziekenzalving
    30 okt.   19:30 Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal): Oecumenische Taizé gebedsdienst

Rozenkrans in de oktobermaand
Bonifatiuskerk:: op maandag om 19:15 voorafgaand aan de Eucharistieviering; op dinsdag t/m vrijdag om 19:30 uur.
Benedictus en Bernadettekerk: op maandag om 19:30 uur.
Op zaterdag 3 en zaterdag 31 oktober is er een bijzondere Mariaviering bij de opening en sluiting van de oktober-
maand (Bonifatiuskerk om 19:00 uur).

 Heiligenfeesten op weekdagen                            Koffiegroep Benedictus en
16 oktober: H. Gerardus Majella, co-patroon in onze parochie            Bernadettekerk
28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen                     Hierbij wil ik alle medewerkers van
                                          onze koffiegroep uitnodigen voor
Vieringen in Woon- en zorgcentra (onder voorbehoud)                onze halfjaarlijkse vergadering.
Woon- en zorgcentrum Vredenburch                          Het kan nog steeds in de huiskamer
Dinsdag     9:30 Viering in de “kleine kapel”                 van de pastorie. Ik zie jullie graag
Vrijdag    16:30 Viering in de multifunctionele ruimte             op vrijdag 23 oktober om 14.00 uur.
Woon- en zorgcentrum Steenvoorde                          Tot dan!
Zondag     10:30 2e zondag van de maand: Communieviering,           Ria Herremans
           4e zondag Eucharistieviering
           (op zondag 25 oktober tevens ziekenzalving)
           1e en 3e zondag van de maand protestantse eredienst
Woon- en zorgcentrum Wenckebach
Bewoners kunnen de viering in de Gerardus Majellakerk volgen via de interne TV.

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen:
Voor de Bonifatiuskerk met het parochiesecretariaat (070-3992416)
Voor de Benedictus en Bernadettekerk met Theo van Paassen (0174-292957)Bericht van een oud stagiair
Beste parochianen van de Bonifatiusparochie,         dit moment zijn er niet zoveel vacatures vrij voor
Tijdens mijn pastorale stage die ik heb mogen lopen in de  pastoraal werkers in parochies maar dat zal waarschijnlijk
Bonifatiusparochie van februari 2006 tot juni 2007, heb ik  in de komende 1,5 jaar gaan veranderen, verwacht de
veel geleerd. Dat wat ik heb geleerd tijdens deze stage en  personeelsfunctionaris van het bisdom.
van mijn colleges mag ik nu in de praktijk gaan toepassen.  Via de website volg ik uw parochie en heb ik gelezen dat
Sinds 13 augustus dit jaar ben ik officieel afgestudeerd   er tijden aankomen die grote veranderingen zullen geven.
theologe.                          Ik wens u daarbij veel wijsheid en Gods Zegen toe.
Sinds dit heugelijke nieuws heb ik met bisschop Van Luyn   Misschien tot ziens. Hartelijke groeten,
een goed gesprek gehad en heeft hij voor mij het licht op  Els Geelen, MEd (Master of Education in the study of
groen gezet om een baan in het pastoraat te zoeken. Op    theology)

                                                          11

								
To top