Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Thánh gióng - PowerPoint - PowerPoint

VIEWS: 1,048 PAGES: 13

									Thánh Gióng
Ngày xửa ngày xưa…

1

Truyện cổ tích Thánh Gióng

Đời Hùng Vương thứ sáu
• Giặc Ân tràn vào xâm lược nước ta, đi đến đâu là đốt phá, chém giết đến đấy.

2

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Tiếng trống trận, tiếng gào thét, động một góc trời. • Nhà vua rất lo ngại, sai sứ giả đi khắp chợ cùng quê kén người tài phá giặc, cứu nước.

3

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Bấy giờ ở Kẻ Dổng, thuộc bộ Vũ Ninh, có người đàn bà lớn tuổi, Bà xấu hổ, bỏ làng hôm ra vườn cà, không chồng, một lên rừng ở, sau người to lớn, ướm thử thấy vết chân mười hai tháng từ đấy thụ thai. chân mình vào, thai nghén, sinh ra một trai, mặt mũi khôi ngô, đặt tên là Gióng.

4

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Bà bế con về làng, lại trồng cà, mò cua bắt ốc, rau cháo nuôi nhau. Lạ thay, em bé đã ba tuổi mà chẳng cười, chẳng nói, Mẹ ơi! Mẹ đặt đâu nằm đấy trơ trơ. mời sứ giả vào đây cho • Hôm sứ giả qua Kẻ Dổng, nghe tiếng loa con. kén người hiền tài cứu nước, em bé bỗng ngồi nhỏm dậy:

5

Truyện cổ tích Thánh Gióng

Thấy con bỗng ngồi dậy nói, bà mừng quá, chạy ra đón sứ giả vào. Gióng mời ngồi và nói: “Sứ giả hãy mau về tâu với vua, đúc ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, nón sắt mang đến cho ta, ta sẽ đánh tan giặc Ân.”

6

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Sứ giả về tâu với vua Hùng. Nhà vua truyền cho thợ rèn rèn đủ những thứ Gióng dặn. • Từ hôm ấy Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy không no, áo rộng mấy mặc vài ngày đã chật. Mẹ Gióng vét hết thóc gạo, hái hết cà vườn không đủ cho Gióng ăn, cả làng phải góp gạo nuôi.

7

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Ngựa sắt và các thứ đã đúc xong đem đến. Gióng vỗ nhẹ vào lưng ngựa, ngựa sắt đã đổ gục. Thợ rèn sợ hãi, vội vàng kéo ngựa về. • Lần sau ngựa sắt và các thứ rèn nặng gấp đôi. Gióng lại vỗ vào lưng ngựa, ngựa sắt lại bẹp rúm.

8

Truyện cổ tích Thánh Gióng

Gióng cười: “Lần này, phải làm một con ngựa có đủ tim phổi, ruột gan, mọi thứ phải nặng gấp mười lần trước.” Nhà Vua liền lệnh cho xẻ núi lấy thêm sắt, chọn một ngàn thợ rèn ngày đêm đúc ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt và nón sắt.

9

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Dân làng bày tiệc, có bảy nong cơm với ba nong cà, tiễn chân Gióng ra trận. Ăn loáng một cái đã xong. Gióng đứng dậy, vươn vai, người bỗng cao hơn một con sào. • Vừa lúc đó, thợ rèn cũng khiêng ngựa sắt đến. Gióng đội nón sắt, mặc áo giáp sắt, áo ngắn quá hở cả người, trẻ chăn trâu phải lấy bông lau buộc thêm cho kín. Gióng cầm roi sắt, lên ngựa. Ngựa sắt hí một tiếng dài thét ra lửa, lao vút như một vệt lửa dài đỏ cháy.

10

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Lúc đó giặc đang đóng ở Trâu Sơn. Gióng phi ngựa vung roi sắt, xông vào đánh, giặc chết như ngả rạ. Bọn sống sót chạy tán loạn. • Gióng thúc ngựa đuổi. Roi sắt quật vào đầu giặc đột nhiên bị gãy, Gióng bèn nhổ những bụi tre đằng ngà bên đường làm vũ khí. Giặc tan vỡ, giẫm đạp lên nhau chạy thục mạng.

11

Truyện cổ tích Thánh Gióng

• Phá giặc xong, Gióng buộc ngựa, tìm đến một cái giếng, cúi xuống uống một hơi cạn giếng. Bỏ lại khúc roi gãy, Gióng phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, ghìm cương, cởi giáp và nón treo lên một cành cây, rồi quay chào bốn phía quê hương. • Cả người lẫn ngựa từ từ bay thẳng lên trời, từ bấy đến giờ không còn thấy trở về dân gian, như truyền thuyết một đi không trở lại.

12

Truyện cổ tích Thánh Gióng

THE END …

13


								
To top