Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pocz tki LINUX-a

VIEWS: 8 PAGES: 2

									POCZĄTKI LINUX-a

W celu połaczenia się z serwerem Linuxowym uruchamiamy „PUTTY.EXE”, wpisujemy adres serwera Linuxowego...

Jak poruszać się po linux-sie?
Przy pomocy komendy „ls” sprawdzamy zawartość danego katalogu. Dodając do komendy „ls – l” zobaczymy wszystkie pliki ze szczegółami, czyli np. czy są dostępne dla wszystkich czy może tylko dla grupy bądź tylko dla użytkownika.

Jak tworzyć i usuwać katalogi i pliki?
Przy pomocy komendy „mkdir” tworzymy katalog. Zaś aby utworzyć plik użyjemy komendy „touch”. Aby wejść w dany plik użyjemy komendy „cat”. Np. cat > kuku.txt << koniec Jednak aby edytować plik należy użyć komendy „pico”. Usuwamy plik przy pomocy komendy „rm”, możemy użyć również „rm –f” wówczas komputer nie będzie pytał, jednak jak użyjemy „rm –i” wówczas będzie pytał czy ma usunąć. Komenda „rm –r” oznacza, że komputer usunie cały katalog bez względu na to, czy znajdują się w nim pliki. Wpisując zaś komendę „rmdir” usuwamy pusty katalog.

Jak kopiować pliki, katalogi?
Do tego celu służy komenda „cp”, jeśli jeszcze dodamy „cp –f” wówczas system nie będzie pytał nas o potwierdzenie, jednak jak użyjemy „cp –i” wówczas zapyta, czy nadpisać nowy plik na stary. Wpisując „cp –r” przekopiuje cały katalog.

Jakie rozróżniamy atrybuty i co oznaczają?
Najpierw wpisujemy komendę „ls –l” wówczas pojawi na się _ rwx rwx rwx  pole oznaczone kolorem niebieskim oznacza, że plik czy katalog jest ………………,  pole oznaczone kolorem zielonym oznacza atrybuty właściciela pliku bądź katalogu,  pole oznaczone kolorem żółty oznacza atrybuty grupy (do której należy ten plik),  pole oznaczone kolorem różowym oznacza atrybuty dla innych użytkowników. „r” oznacza plik lub katalog „tylko do odczytu”;

„w” oznacza „zapis, „x” oznacza „wykonanie” („egzekucje”)

Jak dodać lub odjąć atrybuty z danego pliku czy katalogu?
Do tego służy komenda „chmod” Przykład chmod o, u, g ,a +- r, w, x plik gdzie „o” oznacza „other”, „u” oznacza „user”, „g” oznacza „grupa”, „a” oznacza „all”. Lub inny konkretny przykład chmod ug+re kuku.

Jak można spakować lub rozpakować plik lub katalog?
Do tego celu służą komendy:  „tar.gz” np. „tar xvf plik.tar”  „tgz” np. „tar zxvf plik.tgz”  „.gz” np. „gunzip plik.gz”  „bz2” np. „bunzip2 plik.bz2”

jak z kompilować plik lub katalog?
Używamy do tego komendy „ps” (dla procesów własnych), lub "top” wszystkich). (dla procesów


								
To top