Java-code genereren vanuit Rational Rose

Document Sample
Java-code genereren vanuit Rational Rose Powered By Docstoc
					Genereren van Java-code vanuit Rational Rose
Om RR via het netwerk op te starten ga je als volgt te werk: Start Programs Development Rational Rose 98 Rational Rose Enterprise Edition Als je gebruik wilt kunnen maken van standaardklassen van Java moet je bij het opstarten van Rational Rose in het scherm ‘Create new model’ geen cancel geven maar kiezen voor jdk114-quick (als je alleen de klassen zonder attributen en operaties tot je beschikking wilt hebben) of jdk114-full (als je ook de attibuten en de operaties tot je beschikking wilt hebben) en vervolgens OK geven. Het importeren van gedeelten van de JDK in je klassen wordt dan meegegenereerd. Als je voor jdk114-full kiest worden je RR-files wel gelijk erg groot. Voordat je voor een model code kunt genereren moet je in RR aangeven in welke map de code geplaatst moet worden. Dit doe je als volgt: Selecteer via de taakbalk: Tools Options Het tabblad Java Klik bij Type op het driehoekje om de dropdown box te openen Kies Project Klik in het venster Model Properties op directory en geef bij Value het pad naar de map aan waarin de gegenereerde java-code geplaatst moet worden. Selecteer vervolgens alle klassen en genereer code door: Tools Java Generate Java Of Rechterklik in klassendiagram (niet op modelementen) Generate Code Als je geen rollen hebt aangegeven komt RR met een foutmelding en vult dan zelf de rollen in.


				
DOCUMENT INFO
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!