Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

I_1_ - DOC

Document Sample
I_1_ - DOC Powered By Docstoc
					KF GAMF Kar

2009–2010-es tanév őszi félév Tantárgyi követelményrendszer és programleírás

I. Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Matematika A I. MMF1A1, 4 kredit, kötelező. Analízis I. MMF1A2, 5 kredit, kötelező, Matematika I., MMF1A5GN 5 kredit, kötelező. Analízis I. MMF1A6GN 5 kredit, kötelező, Analízis I. MMF1A6IN 5 kredit, kötelező, Analízis I. MMF1A6MN 5 kredit, kötelező, Analízis I. MMF1A9SN 5 kredit, kötelező, Analízis I. MMF1A9TN 5 kredit, kötelező, Analízis I. MMF1A9AN 5 kredit, kötelező, Matematika B II., MMF2A8GFN 3 kredit, kötelező. Matematika B III., MMF3A8GFN 4 kredit, kötelező. Felelős szakcsoport: TMAI Matematika Szakcsoport Szak, szakirány, tagozat: anyagmérnök, mérnök informatikus, gépészmérnök, műszaki menedzser alapszak, nappali tagozat 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint, keresztfélében): mintatanterv szerinti őszi félév 5. A meghirdetés formája (csak vizsgára, teljes tantárgyfelvételre): teljes tantárgyfelvételre 6. Heti tanóraszám (nappali tagozat): 2 tanóra előadás, 2 tanóra gyakorlat 7. A félévi konzultációs órák száma (levelező tagozat): – 8. Az előfeltételi tantárgy (tantárgyak) neve és kódja: – 9. Félév végi követelmény (aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat): gyakorlati jegy 10. A kötelező ismeretellenőrzések a szorgalmi időszakban (TVSZ 11. §): Négy zárthelyi dolgozat és az órai munka. A zárthelyi dolgozatokat a hallgatók előadáson írják. A dolgozatok 25 percesek és 25 pontosak. A félév utolsó előadásán a zárthelyi dolgozat javítására, pótlására van lehetőség (ez esetben a dolgozat anyaga a teljes félév anyaga). A hallgató órai munkáját a gyakorlatvezető legfeljebb 20 ponttal jutalmazhatja. 11. A sikeres gyakorlati jegy feltételei (TVSZ 11. §): A gyakorlatokon való részvétel a TVSZ 10. § szerint és a félév során szerzett minimum 51 pont. A gyakorlati jegy az összpontszám és a TVSZ 11. § alapján alakul. A félévi munkára kapott elégtelen jegyet a TVSZ 11. § alapján a vizsgaidőszakban nem lehet pótolni 12. A sikeres aláírás feltételei (TVSZ 11. §): – 13. A vizsgára bocsátás feltételei (TVSZ 11. §): – 14. Jegymegajánlás (TVSZ 14. §): – 15. Elővizsga (TVSZ 15. §): – 16. A vizsga részei (írásbeli, szóbeli), a vizsgajegy meghatározása: – 17. Ajánlott irodalom: Kovács–Takács–Takács: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985., Scharnitzky Viktor: Matematikai feladatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998., Matematika példatár, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, 2004., Kasza Ildikó, Óvári Lajos, Keresztszeghy István: Matematika I, KF GAMF Kar, Kecskemét, 2006. 2. 3.

1

KF GAMF Kar II. Programleírás I.

2009–2010-es tanév őszi félév Tantárgyi követelményrendszer és programleírás

A vektor fogalma, műveletek vektorokkal. Vektorok skaláris, vektoriális, vegyes szorzata. Mátrix, determináns fogalmának bevezetése, tulajdonságai. (09.09., 09.11.) Lineáris függetlenség, generátorrendszer, bázis fogalma. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, elemi bázistranszformáció bevezetése. (09.16., 09.18.) Elemi bázistranszformáció alkalmazásai, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mátrix inverzének, rangjának, determinánsának kiszámítása. (09.23., 09.25.) 1. kis dolgozat (25 pont). Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal, számhalmazok. Hatvány, gyök, logaritmus, nevezetes azonosságok ismétlése. (09.30., 10.02.) Polinomok. Másodfokú és magasabb fokú egyenletek, egyenlőtlenségek, komplex számok bevezetése. (10.07., 10.09.) A trigonometrikus szögfüggvények ismétlése, komplex számok trigonometrikus alakja. (10.14., -- --) 2. kis dolgozat (25 pont). Sorozatok tulajdonságai. Monoton és korlátos sorozatok. (10.28., 10.30.) Számsorozatok határértéke, nevezetes határértékek. (11.11., 11.13.) Függvénytan ismétlése: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás, korlátosság szélsőérték, összetett, inverz függvény. (11.18., 11.20.) 3. kisdolgozat (25 pont). Egyváltozós függvények, függvények határértéke, folytonossága. (11.25., 11.27.) Egyváltozós függvények differenciálszámítása. (12.02., 12.04.) Differenciálási szabályok, eljárások. (12.09., 12.11.) 4. kisdolgozat (25 pont) + pótdolgozat. (100 pontos) (12.16., 12.18.)

II.

III. IV.

V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

Kecskemét, 2009. szeptember 1.

................................ hallgató

................................ szakcsoportvezető

................................ tantárgyelőadó

A megvalósult tanmenet a fönti leírástól a következőkben tért el:

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:11/27/2009
language:Hungarian
pages:2