Docstoc

2001 2002

Document Sample
2001 2002 Powered By Docstoc
					1 2002/2003. TANÉV A TÖRTÉNELEM SZAK KREDITLISTÁJA Kód TR 101 TR 101 TR 102 TR 103 TR 104 TR 107 TR 105 TR 106 TR 108 TR 161 TR 162 TR 163 TR 111 TR 112 TR 113 TR 114 TR 115 TR 116 TR 117 TR 121 TR 122 TR 123 TR 124 TR 125 TR 126 TR 127 TR 128 TR 129 Tárgyak Bevezetés a történettudományba Bevezetés a történettudományba. gyakorlat Forrásismeret Topográfia Régészet Történeti földrajz A történetírás története I. (6. félév) A történetírás története II. (7. félév) Kutatásmódszertan Latin nyelv I. Latin nyelv II. Latin nyelv III. Ókortörténeti előadás I. Ókortörténeti előadás II. Ókortörténeti előadás III. Ókortörténeti előadás IV. Ókortörténeti szeminárium I. Ókortörténeti szeminárium II. I. szigorlat (írásbeli és szóbeli) Középkori magyar tört. I. Középkori és koraújkori magyar tört. II. Koraújkori magyar tört. III. Kora középkori magyar tört. I. Középkor és koraújkori magyar tört. II. Koraújkori magyar tört. III. Kora középkori egyetemes tört. I. Középkori egyetemes tört. II. Közép- és koraújkori egyetemes tört. III. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 koll. koll. szig. gyj. gyj. gyj. koll. koll. szig. Óraszám 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Teljesítés koll. gyj. gyj. koll. gyj. koll. koll. gyj. gyj. zv. koll. koll. szig. szig. gyj. gyj. 101; 102104-ből 2 kredit; 111-116 TR 105 Előfeltétel Kreditszám 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 – – 2 2 5

3 3 – 2 2 2 3 3 –

2 Kód TR 130 TR 131 TR 132 TR 133 Tárgy Koraközépkori egyetemes tört. I. Középkori egyetemes tört. II. Közép- és koraújkori egyetemes tört.III. II. szigorlat (írásbeli és szóbeli) Óraszá m 2 2 2 Teljesítés gyj. gyj. gyj. a 102-104ből 2 kredit, 117, 121 v.122 és 127 v. 128 valamint a 124-126 és a 130-132-ből 2-2 szeminárium ; 161-163 2 2 2 2 2 2 2 2 koll. szig. gyj. gyj. koll. szig. gyj. gyj. 133, 141, 145 valamint a 143-144 és 147-148-ből 2-2 szeminárium 2 2 2 2 2 2 2 2 koll. szig. gyj. gyj. koll. szig. gyj. gyj. Előfeltétel Kreditszám 2 2 2

5

TR 141 TR 142 TR 143 TR 144 TR 145 TR 146 TR 147 TR 148 TR 149

Újkori magyar tört. I. Újkori magyar tört. II. Újkori magyar tört. I. Újkori magyar tört. II. Újkori egyetemes tört.I. Újkori egyetemes tört. II. Újkori egyetemes tört. I. Újkori egyetemes tört. II. III. szigorlat. (írásbeli és szóbeli)

3 – 2 2 3 – 2 2 5

TR 151 TR 152 TR 153 TR 154 TR 155 TR 156 TR 157 TR 158

Legújabbkori magyar tört. I. Legújabbkori magyar tört. II. Legújabbkori magyar tört. I. Legújabbkori magyar tört. II. Legújabbkori egyetemes tört. I. Legújabbkori egyetemes tört. II. Legújabbkori egyetemes tört. I. Legújabbkori egyetemes tört. II.

3 – 2 2 3 – 2 2

3 TR 159 IV. szigorlat. (írásbeli és szóbeli) 105-108, 149, 151, 155, valamint a 153-154 és a 157-158 szem. közül 2-2 5

TR 160

Speciálkollégiumok (kreditmennyiségük össz. 24 kredit; speciálkollégiumokként: 2 kredit) Szakdolgozat

24

TR 170

25

Megjegyzések a kreditlistához: 1. A kollokvium 3, a szigorlat 5, míg a szeminárium, valamint a speciálkollégium 2-2 kreditet ér. A szakdolgozat megírása és megvédése 30 kredit. Az ókortörténeti szigorlat előfeltétele a Bevezetés a történettudományba kollokvium valamint a forrásismeret, topográfia és régészet tárgyak közül egy tárgyból 2 kredit megszerzése, az ókortörténeti előadás és két szeminárium (4 kredit) megszerzése. A negyedéves szigorlat előfeltétele történettudomány történetéből 6 (v. 3) kredit megszerzése, a történeti földrajz és kutatásmódszertan tárgyakból 3-3 kredit, teljesítése, a III. szigorlat, két kollokvium utáni 3-3 kredit, a két szeminárium utáni 4 kredit teljesítése. 2. Szigorlati félévben a szigorlat anyagát képező tárgyakból kollokválni nem lehet, azaz kredit csak a szigorlattal szerezhető. 3. A speciálkollégiumok kreditértékei megszerzésének feltételei: - kreditek között szerepelnie kell 2 kredit: művészet- és művelődéstörténeti 4 kredit: a szakdolgozat témájához, forrásfeldolgozáshoz kapcsolódó témájú speciál kollégiumokból A kreditek megszerzése a képzés tíz féléve alatt szabadon választhatóan történik. 4. A latin nyelv 6 kreditje más kredittel nem helyettesíthető.

4 5. Az értelmiségi modul 20 kreditjéből a következőket kötelezően kell teljesiteni a történelem szak elvégzéséhez . 2 kr. filozófiatörténet 2 kr közgazdasági elmélet története 2 kr szociológia 2 kr politológia 2 kr irodalomtudomány 2 kr történeti néprajz 6. Az alapképzés megszűnik, az eddig teljesített jegyek az értelmiségi modul tárgyai közé számíthatóak.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:11/27/2009
language:Hungarian
pages:4