Félévek Kontakt óraszám _ k_v by hilen

VIEWS: 7 PAGES: 4

									Tantárgy Filozófiatörténet Egyházismeret Választható BAA Választható BAA Választható BAA Bevezetés a vallástudományba Bevezetés az etikába Bevezetés az esztétikába Kommunikációs alapismeretek Bevezetés a filozófiába Bevezetés a heremenutikába Héber 1 Héber 2 Héber 3 Héber 4 Ógörög 1 Ógörög 2 Ógörög 3 Ógörög 4 Latin 1 Latin 2

kód BTBAA0010 BTBAA0020

Előfeltétel kódja

1 30/v/2

Félévek Kontakt óraszám / követelmény / kredit 2 3 4 5

6

30/v/2 30/f/2 30/f/2

BTBSB0101 BTBSB0102 BTBSB0103 BTBSB0104 BTBSB0105 BTBSB0106 BTBSB1111 BTBSB1112 BTBSB1113 BTBSB1114 BTBSB1121 BTBSB1122 BTBSB1123 BTBSB1124 BTBSB1131 BTBSB1132

30/f/2 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/f/3 BT-BSB1111 BT-BSB1112 BT-BSB1113 30/f/3 BT-BSB1121 BT-BSB1122 BT-BSB1123 30/f/3 BT-BSB1131 30/f/3 30/f/3 30/f/3 30/f/3 30/f/3 30/f/3 30/f/3

Latin 3 Latin 4 A hermeneutika kérdései és története 1 A hermeneutika kérdései és története 2 Filmelmélet, filmtörténet 1 Filmelméletfilmtörténet 2 Logika, érveléstechnika Metafizika Vallásfenomenológia Vallásfilozófia Ókori vallástörténet 1 Ókori vallástörténet 2 Keleti vallások Az iszlám vallás Az ókori Izrael vallása Keresztyén dogmatörténet Magyar és egyetemes egyháztörténet 1 Magyar és egyetemes egyháztörténet 2 Felekezetismeret Bibliaolvasó szeminérium Művészettörténet

BTBSB1133 BTBSB1134 BTBSB1201 BTBSB1202 BT-BSB 1203 BT-BSB 1204 BTBSB1302 BTBSB1301 BTBSB2101 BTBSB2102 BTBSB2111 BTBSB2112 BTBSB2121 BTBSB2122 BTBSB2123 BTBSB2211 BTBSB2221 BTBSB2222 BTBSB2231 BTBSB2301 BT-BSB 2302

BT-BSB1132 BT-BSB1133 BT-BSB0106 BT-BSB1201; BTBSB-2102

30/f/3 30/f/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3

BT-BSB0101 30/v/3

30/v/3

30/v/3 BT-BSB2111 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 BT-BAA0020 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/2 30/f/3 30/v/3

Részletes filozófiatörténet 1 Részletes filozófiatörténet 2 Részletes filozófiatörténet 3 Részletes filozófiatörténet 4 Vallás- és egyházszociológia Vallási néprajz Valláslélektan Vallás és természettudomány Ókori nyelv záróvizsga

BTBSB3101 BTBSB3102 BTBSB3103 BTBSB3104 BTBSB3201 BTBSB3202 BTBSB3301 BTBSB3401 BTBSB3997

30/v/3 BT-BSB3101 BT-BSB3102 BT-BSB3103 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/2 1(*BTBSB-1114) 2(*BTBSB-1124) 3(*BTBSB-1134) 4(*BTBSB-1144) BT-BSB1202; BTBSB-3104 0/sz/2 30/v/3 30/v/3 30/v/3

Szabad bölcsész alapszigorlat (Bevezetés-szigorlat) Modern vallási irányzatok Összehasonlító vallástörténet Vallásközi párbeszéd elmélete Politika és vallás Valláspszichológiai szeminárium Valláselméleti szakszeminárium (teológiai, vallásfilozófiai, hermeneutikai) 1 Valláselméleti szakszeminárium (teológiai, vallásfilozófiai, hermeneutikai) 2

BTBSB3998 BTBSB4101 BTBSB4102 BTBSB4103 BTBSB4104 BTBSB4105 BTBSB4111

0/sz/2 30/v/3

BT-BSB0101 30/v/2 30/v/2 BT-BSB3301 BT-BSB2102 30/f/3

30/v/3

30/f/2

BTBSB4112

BT-BSB4111

30/f/3

Valláselméleti szakszeminárium (teológiai, vallásfilozófiai, hermeneutikai) 3 Valláselméleti szakszeminárium (teológiai, vallásfilozófiai, hermeneutikai) 4 Vallástörténeti szakszeminárium 1 Vallástörténeti szakszeminárium 2 Vallástörténeti szakszeminárium 3 Vallástörténeti szakszeminárium 4 Ókori nyelveken írott vallástörténeti szövegek olvasása 1 Ókori nyelveken írott vallástörténeti szövegek olvasása 2 Modern idegen nyelvi szakszövegolvasás 1. Modern idegen nyelvi szakszövegolvasás 2. Szakirány szigorlat (vallástudományi)

BTBSB4113 BTBSB4114 BTBSB4121 BTBSB4122 BTBSB4123 BTBSB4124 BTBSB4131 BTBSB4132 BTBSB4141 BTBSB4142 BTBSB4199 BTBSB5998 BT-BSB2112 BT-BSB4121

30/f/3

30/f/3

30/f/3 30/f/3 30/f/3 30/f/3

BT-BSB3997 BT-BSB4131

30/f/3

30/f/3 30/f/3

BT-BSB4141 *BT-BSB4102; *BTBSB-4112; *BT-BSB4122

30/f/3 0/sz/2

Szakdolgozat

0/v/4

Ókori nyelvek: kötelezően választható tárgyak *: gyenge előfeltétel X(…): x feltételcsoport (vagylagos) Összesítés Összes óraszám Vizsgák száma Félévközi jegyek száma Összes kredit 1 300 7 3 27 2 300 8 2 26 Félévek 3 270 7 2 26 4 300 9 3 33 5 300 5 5 28 6 300 6 6 34


								
To top