Docstoc

Bathing Suits - PDF

Document Sample
Bathing Suits - PDF Powered By Docstoc
					FO* CHIDSEKS PAlTifS wjasm,. s e r a *.«o souvsow
im u n

SAILY
ii 11 nn i v i \ i i 3 j i 1 V nu n i ~> i aii J ii i p Ii v ii

Wee Scnj ndav fa Rfcaalld1 K. Andre** s
j -, ui 1
i! JII a
3I

Ai opening Sept. 8
ijsi>*i«ip rf

is
iijrF

ii t t in a ! u J mixu rcL £ ^ & ii ^ u Hi (l tn i V -I 1 I imi 1« -t^ W J
v

-

COLLEGE BOUKD with "CHIC MISS"

i m 5L i idii i ir T» t n it - t " t *> ii uij i jurl J jimruui n J i i •" i i JI V ^i Ma i TTJ ciL i i rrn i n u . K. lju. K t L Our P & * m TSTi i JII TTn i i v J itn •3i J J at i II n nui ui*. i -^nai IH v i I liirsn SLL a v IJ j * ^ J r i vtiiiri r tt j r ii i i I i WJ I i ni« J ~ W i -i in 3 ii i i li i ^J» 1 ) J \ n * t ii m ^ i m n ** iiif i J. m t *-a*"Jr 3O.7 u. jm i atir r

^ inun.1

v JIL n m

IUJ** v -,

^»u K

rt_

i m

H

i

urn*

r*ii

& - ' %-

it ^i-i» ^

u

H

- j ^ n un^f

l<

mnmi

in

i

u »„

i

u

JIKIU

J V

wi]

>*-<*?A

i TI n ^ i IL** ^ u l ^* ™ i" J v ii u f i M -»I(J mt Tt i nit [iinc 1; i i Ii i ii^i i "ii rut K it ( w uui i u p i . - t JI J I 1 M n inn i Jin ii * trnji n 1J»K. J n wi \ i^ ai uiu* a nn Mr uiit K i I * So* **~ And TP ii ii in a ip Jf iiul-Unm, ULU I\ I ^utun*. J Tim aiiii Ban t Jtf ? ^ Ju 3L -ii L K i L d m m t t ta v L i ~<^d i BI SJ Shu ^u± ua Ha. t j i a n vji.^caimni tn mir 3*ai_*i i uu
«l l * i u 1 Ji ii "iniim S*u ****** ii -tills- m i n i s i a m .
IT

d i e mamutKni fa * , 1J ~ IJlm -» ' Eaa«. m , wiui jbaut t a a ! = - » imii. > to F

OU.SVE. mm* z.^1. i a m ai iLiiiiic ' ixn F^J W-*n*-viv& \ EL

i i!a
f im

Tfa* t dim W i MUi-i n i K ** \Hu" L Jen LT*nmK?iuu urn I ni ui i r-1 i ) i i?iiri»mu tn ^i mum
l ™ J v \ n i t i jiu VJI J. JI IIU^»T mu u^vif UJii:

_—#— Su*"*. i'lhn a.:iii»nn
wna hav« Mmmifi.

wr liiit itiir ~-vo jmi
r,u shiiir h u m u r>

in ie iiumi* if' it;r n A. t DC in x *n n -.it. 5T.xr* if" 1 ! n itimu 1 j :yjw'k; j i IB i i t . i l I 1* imi jnii"i ii " a n lartiit! |
(

s: it Ennui i. 3a., 'V, 5ii Lin S tlw< li'fcit. .m<£ ITHii aanjsanIII ^ A t l Hl-ryK ClSHIt

^nhunii

Wdl i-

PilcjITS

fmr s&i- "wttufa Eii> had c»itamif«L ti' SiimiUM it 0»>"u-l E-11. Pi., 1 "dii J Ii((i'^»<iiim jnii Mil Amu ! L 3 r, a m i M-ltoii « ^ Ciailiun-.. 3 uai1 Till!- ai£waai

ar

tf Tui r n r

sa»

u«li -ii. r

; bd' Site' ftmiaanif am r dnrauil ( as . r j - i (^utnc 'iamruanuf itaite win; oua: „ ^mllffBiliransfasttj! fimlkitmt >r si i, I tibuar j o « « , . ami! amSfiiairtusral! afto.' wtftiu2123 rft«as«» annfif waff li*nipiiic* tesw-l! *'*' Gnnfisn: Sim
:

IliHIHlf

tiiL1,, $L\.

-Hin-ih-iit-'sV u n i i diihiivin*. D u n - j

'J^f anil

IS*f«a±ur,,;

! nu'.v TTHjnihari iiliitiim'3' Sam S

Stefff (WieWlJbwS

«BK&Btenmaaili

teanriJ— ;a«fcar wntinii,, a . a m £ as diiiltiisaif% i alauwsf fit

.,.Fawns^amfi ;, Mm <i«u«jit-; amunit dume- txtangr .-oiimmHr ajKmu«,,;.ar. HiutsfitEfi, Ciiik«i-si:tjr

tos»

Sta>

»affl

'. " £ ' Siliuiii iic&miiiiii: a. H;IMa.y wucifc-j ill.in Sir 'femrnitiMT a i h u a i B>.'ii»-|: f ,i m f t m l n r i g a r

jane
OOiXEGIANS
1O-14I
ia. iftr ooiiphui! UmiiSlh n* an. ulSarnutinif masjittEiit lfiiUt] j I£ Biittar Cdllliigey;'1*1' SODJHBUP M * Hiriirif ttuiiumjzimw*' i- S^onznisO liulUI f

THE BARDLEY SUITi
£D Checked Plaid

HHWt minnjiaunC,, suuir, a* iniupwft- nn

Bathing Suits
MiSSiS TfEN OMLOtEN

Hiuii nattimi jjiiuiit ihi J i m a i .

SAFETY HINTS
BWgfti

* * Mraiaaitii

* Jtanii*

I"tol7'
All Suin and Io*m

49

nunm

Bftaji-

(fiiri)

mil. llt> tMHasmiUip tai, aaSuuli an l OHOaum- Mn!ti«B of 3 d . jndi Ifci,.

Boys1 Bathing Trunks $1 to 1.99
MISSES AND JUNIOR . . .

On* ft Sbsw Y d r t airsmt. T&a tat haii fiu-wa a visit to Munaanan ta taut» im

M H«fti Saibinlv wii]! si. aoiti i» iut*ikui«iiiiii at* ' III--* edit !it-iMi- tttutf ecimwrnfi—»» tUjB- iulT1* wUB iff !. i^'in. *»« mos^ateii,, a enmtt irTmi a i i -

DRESSES 3"to5fr
Fat's own colon: color witi co!*r, colof wkh CDW, color with color. , too, in * color, color, color.

w

W.r* he T 49.30

SHORTS 1.49 BLOUSES to SLACKS 10.00 SKIRTS . . . 1.99to7.99

(•Wo In Imported Un pJ«Ws: Black Wnlrt o r Co*kburn,| 5 9 . 9 0

DRESSES
CHRMIN'S,..

DRESSES. , SWDRTS
mi
Wsr3^»; »•*!
AUSUMMW
• •
• • •

100to 12^9
W.rt to 29.96

BIOUSES

.

'SUITS . . . .


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:11/27/2009
language:Norwegian
pages:1