; RANCANGAN PENGAJIAN_1_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RANCANGAN PENGAJIAN_1_

VIEWS: 260 PAGES: 3

  • pg 1
									RANCANGAN PENGAJIAN BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR FIZIK
I. KURSUS UNIVERSITI (19 kredit)

I. KURSUS UNIVERSITI (20 KREDIT (15%)) Kod Nama Kursus SKP 2203 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia SKP 2204 Hubungan Etnik SKP 2101 Kenegaraan Malaysia BBI 2420 Oral Interaction Skills BBI 2421 General Writing Skills PRT 2008 Pertanian dan Manusia FSA 3000 Falsafah Sains MGM 3180 Asas Keusahawanan II. KURSUS TERAS (75/80/81/82/83 KREDIT) a) Subjek Utama (69 kredit, 56-59%) Kod Nama Kursus BGY 2001 Konsep Biologi * atau CHM 2000 Kimia Am ** PHY 3103 Fizik I PHY 3104 Fizik II PHY 3105 Fizik Moden MTH 3100 Kalkulus MTH 3200 Aljabar CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak Organik CHM 3201 Kimia Organik I PHY 3201 Fizik Keadaan Pepejal PHY 3301 Elektronik Analog PHY 3302 Elektronik Berdigit PHY 3401 Keelektromagnetan PHY 3601 Mekanik Kuantum PHY 3602 Mekanik Statistik PHY 3604 Kaedah Matematik dalam Fizik SSK 3100 Pengaturcaraan Komputer I atau atau MTH 3500 Pengaturcaraan Komputer dalam Matematik PHY 4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir Nota: * Pelajar lulusan STPM dan Matrikulasi tanpa subjek Biologi dikehendaki mengambil BGY 2001. ** Pelajar lulusan STPM dan Matrikulasi tanpa subjek Kimia dikehendaki mengambil CHM 2000.

Kredit 2(2+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1)

Kredit 4(3+1) 4(3+1) 4(3+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 4(3+1) 4(3+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 4(3+1) 6(0+6)

Pelajar perlu memilih 9 kredit (3 kursus) kursus PHY dari yang di bawah untuk melengkapkan 69 kredit subjek utama. PHY 3305 Instrumentasi Pengenalan 3(3+0) PHY 3603 Mekanik Klasik 3(3+0)

PHY 4202 Peranti Semikonduktor PHY 4203 Sains Bahan PHY 4402 Optik Moden PHY 4502 Fizik Sinaran dan Radiobiologi PHY 4504 Fizik Nuklear PHY 4902 Kursus Khas b) Subjek Kedua (6/11/12/13/14 kredit) MATEMATIK MTH 3102 Persamaan Pembezaan MTH 3401 Kebarangkalian dan Statistik atau Kimia CHM 3401 Kimia Analisis CHM 4001 Kimia Perindustrian atau KOMPUTER SSK 3000 Teknologi Maklumat dan Penggunaannya SSK 3100 Pengaturcaraan Komputer I SSK 3101 Pengaturcaraan Komputer II atau Ekonomi ECN 3100 Prinsip Ekonomi ECN 3101 Mikroekonomi ECN 3102 Makroekonomi ECN 3161 Ekonomi Malaysia atau ECN 4181 Ekonomi Antarabangsa atau ECN 3111 Sejarah Pemikiran Ekonomi atau Perakaunan ACT 2112 Perakaunan Pengenalan ACT 2131 Perakaunan Kos dan Pengurusan ACT 3121 Perakaunan Kewangan Pertengahan I ACT 3122 Perakaunan Kewangan Pertengahan II atau Biologi BGY 3002 Biologi Sel dan Molekul BGY 3003 Biologi Perkembangan BGY 3101 Biodiversiti Mikroorganisma dan Tumbuhan BGY 3102 Biodiversiti Haiwan III. KURSUS PENDIDIKAN (38 kredit, 27-29%) Kod Nama Kursus FCE 3100 Falsafah dan Konsep Pendidikan FCE 3200 Psikologi Pendidikan FCE 3300 Sosiologi Pendidikan FCE 3400 Teknologi Pendidikan FCE 3500 Pengujian dan Penilaian FCE 3900 Penyelidikan Pendidikan FCE 3000 Kokurikulum FCE 3101 Etika dan Profesionalisme Keguruan* STE 3502 Kaedah Mengajar Fizik FCE 3801 Latihan Mengajar Bidang Major FCE 3802 Latihan Mengajar Tumpuan Kedua STE 3504 Pengurusan Makmal Sains

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 4(3+1) 4(3+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 4(3+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 4(3+1) 4(3+1) Kredit 2 (2+0) 3 (3+0) 2 (2+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (2+0) 3(2+1) 4 (0+4) 4 (0+4) 3 (2+1)

STE 3400 / STE 3503 / STE 3700 / STE 3300 / STE 3303 / STE 3501

3(2+1) Kaedah Mengajar Tumpuan Kedua (Matematik / Kimia / Sains Komputer dan Teknologi Maklumat / Perakaunan / Ekonomi / Biologi)


								
To top