POSLOVNI PLAN - Download as DOC by hilen

VIEWS: 283 PAGES: 4

									ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA Registriran u Trgovačkom sudu u Osijeku žiro račun kancelarija 2340009-1101010593
popunjava škz:

MBS 1229885 žiro račun krediti 2393000-1102013430

ZAHTJEV ZA KREDIT
Br.pristupnice: stari član: 1.prezime i ime (ime oca):

-TURIZAMputa: novi član:

br.
datum:

200_.

_________________________________________
Traženi iznos: predloženi iznos: bonitet: kamata: rok otplate: ugovoreni poček: ponuđena garancija: prihvaćena garancija:
Popunjava aplikant:

područje: IS – OS – ZS – JH kreditni referent: predlažem kreditnom odboru: DA opći dojam: želite li pohađati seminar za pp: DA primjedbe:

NE NE

1. Ime i prezime, (ime oca)_______________________________________________________________________________ 2. JMBG ____________________________OSOBNA ISKAZNICA BR.:__________________________________________ 3. Mjesto, poštanski broj, ulica i broj________________________________________________________________________ 4. 5. 6. Telefon/fax, mobilni telefon_____________________________________________________________________________ Završene škole_______________________________________________________________________________________ Profesionalno iskustvo (mjesta i vrijeme prethodnih zaposlenja s točnim opisom radnog mjesta)______________________ Tvrtka gdje sada radite, odgovornost i visina plaće (plaća iz vlastitog posla ili tvrtka gdje radi)________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 7.

_______________________________________________________________________________________________________ 8. a) b) Obiteljska imovina____________________________________________________________________________________ nekretnine (zgrade, zemljište)____________________________________________________________________________ pokretnine (automobili, poljoprivredni strojevi i dr.)__________________________________________________________

Postojeće obveze Da li ste prije koristili kredite?______________________________________________________________________________ Potrošački kreditit________________________________________________________________________________________ Stambeni krediti__________________________________________________________________________________________ Ostali kreditit-priložiti dokumentaciju o vrsti, namjeni, veličini, kreditoru i dr.________________________________________ Privatne pozajmnice_______________________________________________________________________________________

O-008/00

ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA, Osijek, Županijska 19/I

OPIS DJELATNOSTI
1. Koji posao trenutno obavljate?____________________________________________________________________________ 2. Čime ste se do sada bavili?_______________________________________________________________________________ 3. Koliko dugo se bavite tim poslom, kada je registriran?_________________________________________________________ Da li je to novi ili stari posao?______________________________________________________________________ koliko imate iskustva u poslu?______________________________________________________________________ 4. Koje proizvode/usluge proizvodite/obavljate? (opišite)_________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 5. Koliko zaposlenih imate, koji nisu članovi obitelji?____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 6. Da li postoje sporedne djelatnosti koje Vam donose dodatni prihod, opišite koje i koliki je dodatni prihod i trošak? Tko su kupci/korisnici Vaših proizvoda/usluga?_____________________________________________________________ Navesti značajnije kupce/korisnike_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 7. 8.

9. Postoje li kupoprodajni ugovori ili predugovori? (dokumentirati)________________________________________________ 10. Gdje prodajete vaše proizvode?__________________________________________________________________________ 11. Kakvo iskustvo imate u prodaji?_________________________________________________________________________ 12. Da li ste do sada imali problema prilikom naplate? (opišite)___________________________________________________ 10. Prodajete li sobe putem interneta; navedite adresu www stranice :______________________________________________ 11. Procjenite broj stalnih gostiju koji vas posjećuju:____________________________________________________________ 12. Pružate li uslugu prehrane:_____________________________________________________________________________ 13. Da li radite preko turističke agencije:_____________________________________________________________________ 14. Da li se bavite nekom drugom turističkom aktivnišću:________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 13. Molimo ispunite slijedeću tablicu:
OPIS NAVEDI BROJ SOBA, MJESTA NA BRODU KATEGORIJA PO PRAVILNIKU O KATEGORIZACIJI POVRŠINA U M2, ILI KAPACITET NAJAMNINA NA DAN UGOOVORENO SA AGENCIJOM – DANA BR0J DANA NAJMA TROŠKOVI NA DAN TROŠKOVI TRANSPORTA OSTALO TROŠKOVI + POREZ UKUPNAN PRIHOD: SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE APARTMAN ZA IZNAJMLJIVANJE TURISTIČKI BROD Ili AUTOBUS UGOSTITELJSKI OBJEKT RESTORAN PICERIJA

2

14. Ukoliko je Vaša roba sezonskog karaktera, koji su dodatni izvori prihoda?________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Koliko puta godišnje prodajete Vaše proizvode?________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 15. Kolika je prodajna cijena jedinice Vašeg proizvoda?__________________________________________________________ 16. Koliko trenutno osba obavlja ovaj posao?__________________________________________________________________ 17. Koliko još osoba planirate angažirati po relizaciji kredita?_____________________________________________________

PODACI O KREDITU
1. 2. Veličina kredita______________________________________________________________________________________ Što ćete kupiti kreditom? (detaljno opišite)_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 3. Tko je dobavljač, firma ili privatno?_______________________________________________________________________ 4. Kolika je cijena?______________________________________________________________________________________ 5. Koliki su troškovi dopreme robe?_________________________________________________________________________ 6. Točan naziv opreme ili sredstva koje se kupuje ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 7. Da li u nabavci koristite i svoj novac ili samo kredit?__________________________________________________________ 9. Koliko svog novca ulažete u posao?_______________________________________________________________________

DETALJAN OPIS VAŠE AKTIVNOSTI:

3

OSIGURANJE KREDITA
1. Kojom imovinom ste spremni garantirati za kredit? Nabrojiti nepokretnu i pokretnu__________________________________ 2. Da li je ponuĎena imovina već opterećena nekom hipotekom, ako da koliko? (dokumentirati)__________________________ 3. Da li su svi članovi obitelji suglasni hipotekom na nekretninu?__________________________________________________ 4. Da li posjedujete procijenjenu vrijednost nekretnine – procjena sudskog vještaka? (dokumentirati)______________________ 5. Možete li osigurati jamce iz javnih poduzeća (policija, vojska, umirovljenici, Ht, HP i dr.)____________________________ 6. Da li su jamci upoznati sa posljedicama neredovite otplate kredita?_______________________________________________ 7. U slučaju problema prilikom otplate postoji li drugi izvor prihoda za podmirenje duga? (koji)__________________________ 8. Da li znate što znači mjenica kao sredstvo osiguranja kredita?___________________________________________________ 9. Da li ste svjesni posljedica u slučaju ne vraćanja kredita? (nabrojte)_______________________________________________ 10. Rok otplate kredita_____________________________________________________________________________________ 11. Što će se dogoditi ako ne dobijete kredit?___________________________________________________________________ 12. Da li pristajete izraditi poslovni plan prije realizacije kredita?___________________________________________________

PRILOZI: Za obradu kredita trebate predati slijedeće dokumente: uvjerenje o turističkoj djelatnosti ugovor sa turističkom agenciom predračun ili ugovor o kupoprodaji opreme preslik štedne knjižice ili tekućeg računa obrtnicu ugostitelji ili ako se radi o sezonskom obrtu iznajmljivača preslik osbne iskaznice izjave jamaca (uz svaku izjavu jamca: porezna kartica, zadnja isplatna lista i preslik osobne iskaznice ili zadnji odrezak od mirovine) DA NE zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu koja se daje kao osiguranje (koji ne smije biti stariji od 7 dana) uz vidljivu adresu (ulica i broj) DA NE DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE

Datum podnošenja zahtjeva ___________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva______________________________________________

4


								
To top