Docstoc

Nyugat Magyarországi Egyetem Erd

Document Sample
Nyugat Magyarországi Egyetem Erd Powered By Docstoc
					Nyugat-Magyarországi Egyetem Erd mérnöki Kar, KM Kredit
Jóváhagyta az Erd mérnöki Kar Tanácsa 2003. december 16-i ülésén, módosítva a KT 116/2005. (VIII.31.) sz. határozattal
Tantárgy Ábrázoló geometria Állatanatómia és -élettan Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Ásvány- és k zettan Jogi ismeretek Matematika I. Matematika I. Növényanatómia és -élettan Növényanatómia és -élettan Vezetés és vállalkozástan Alapozó kémia Etnobotanika Gombaismeret Mérnöketika Mohaismeret Növényhatározási gyakorlatok Szociológia Vadászkürt jelzések Idegen nyelv ANGOL I. Idegen nyelv NÉMET I. Informatika I. Ábrázoló geometria és m szaki rajz Ábrázoló geometria és m szaki rajz Állatrendszertan Általános földtan Általános földtan Fizika I. Fizika I. Matematika II. Növényrendszertan Növényrendszertan Szerves kémia Kód EENAÁBGEO ETNAÁAÉL EENAÁLKÉG EENAÁLKÉV EKNAÁSVÁN EENAJOGI1 EENAMATG1 EENAMATV1 EKNANÖAÉG EKNANÖAÉV EENBVEZET EENCALKÉM ENNCETNO ENGOMBAI FPNCMETI ENMOHAI ENNOVHAT FRNCSZOC EVADKURT EFINY1A4 EFINY1N4 EINFO1 EENAÁBRAG EENAÁBRAV ETNAÁLLRE ETNAÁLFÖLG ETNAÁLFÖLV FRNAFIZG FRNAFIZV EENAMAT2 ETNANÖVRG ETNANÖVRV EENASZKÉG Sz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 El tárgy1 El tárgy2 El tárgy3 T Ea Gy A 1 2 A 2 2 A A A A A A A A B C C C C C C C C Kr Kr Kr A A A A A A A A A A A 0 2 2 2 0 4 0 4 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 L Kr Tantárgy el adója 2 H. Temesvári Ágota Dr. 4 Traser György Dr. Molnárné Hamvas Lívia 2 Dr. Molnárné Hamvas Lívia 2 Dr. 4 Bidló András Dr. 3 Jáger László Dr. 2 H. Temesvári Ágota Dr. 4 H. Temesvári Ágota Dr. 2 Csiszár Ágnes Dr. 3 Csiszár Ágnes Dr. Lett Béla Dr., 4 Stark Magdolna Dr. Molnárné Hamvas Lívia 0 Dr. 0 Vidéki Róbert 2 Börcsök Zoltán 2 Molnár László Dr. 2 Ódor Péter Dr. 2 Vidéki Róbert 2 Szretykó György Dr. 2 Fóner János 0 0 0 44 1 1 5 1 3 2 2 6 Komornokiné Stark Márta Hirschler Katalin Facskó Ferenc Köv. G V G V V F G V G V F B F F F F F F G G G F G V V G V G V F G V G

EENAÁBGEO EENAÁBGEO ETNAÁAÉL EKNAÁSVÁN EKNAÁSVÁN EENAMATG/V1 EENAMATG/V1 EENAMATG/V1 EKNANÖAÉG/V EKNANÖAÉG/V EENAÁLKÉG/V

-

-

0 4 0 4 2 2 31 26 0 2 2 0 3 2 0 1 3 0 0 2 2 0 4 2 0 3 0 4 0 3

Dr. H. Temesvári Ágota Dr. H. Temesvári Ágota Traser György Dr. Cserny Tibor Dr. Cserny Tibor Dr. Papp György Dr. Papp György Dr. Dr. H. Temesvári Ágota Bartha Dénes Dr., Király 3 Gergely Dr. Bartha Dénes Dr., Király 2 Gergely Dr. 3 Albert Levente Dr.

Tantárgy Szerves kémia Kötelez nyári gyakorlat I. Filozófia Környezetünk a Föld Szakirodalmi ismeretek

Kód EENASZKÉV EKNANGYAK1 FRNCFIL EENCKÖRAF ETNCINF3

Sz 2 2 2 2 2

El tárgy1 EENAÁLKÉG/V EINFO2

El tárgy2 -

El tárgy3

T Ea Gy L Kr Tantárgy el adója A 3 0 3 Albert Levente Dr. A 0 160 0 C 2 0 2 Dr. Molnár László C 1 1 2 Szarka László Dr. C 2 1 2 Facskó Ferenc Komornokiné Stark Márta, Székelyné Silkó E., Csendes Ferenc, Vörös 0 Ákos Tauber Ferenc, Madaras 0 Barbara, dr. Rohonyi P. 0 Facskó Ferenc 0 38 0 4 2 1 2

Köv. V A F F F

Idegen nyelv ANGOL II.

EFINY2A4

2

EFINY1A4

-

-

Kr

0

4

G

Idegen nyelv NÉMET II. Informatika II. Matematika SZIGORLAT

EFINY2N4 EINFO2 EENAMATSZ

2 2 2

EFINY1N4 EINFO1 EENAMATG/V1

EENAMAT2

-

Kr Kr A

0 0

4 2

SZIGORLAT II. Általános talajtan Biokémia Fizika II. Fizika II.

EKNAKÉMIX EKNATALAJ EENABIKÉM FRNAFIZIG FRNAFIZIV

3 3 3 3 3

EENAÁLKÉG/V EENAÁLKÉG/V EENASZKÉG/V FRNAFIZG/V FRNAFIZG/V

EENASZKÉG/V EENAMAT2 EENAMAT2

ETNAVIKÉM -

A A A A A

24+ 25 160 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0

G F S

Közgazdaságtan Matematikai statisztika Matematikai statisztika Meteorológia Meteorológia Statika Víz- és környezetföldtan Vegetációismeret

EENAKÖTAN EENAMATSTG EENAMATSTV ETNAMETEOG ETNAMETEOV FRNASTA ETNAVIFÖL EKNBVEGET

3 3 3 3 3 3 3 3

EENAMAT2 EENAMAT2 EENAMATSZ EENAMAT2 EENAMAT2 FRNAFIZG/V EENAÁLKÉG/V EKNAÁSVÁN

EENAMAT2 ETNAÁLFÖLG/V ETNANÖVRG/V

-

A A A A A A A B

2 0 2 0 2 2 3 2

1 2 0 2 0 2 0 0

3 1 2 2 2 3 3 2

Földtudományi mérési gyakorlatok Helyi társadalom Programozás

ENFÖMÉR FRNCHET ETNCPROGR

3 3 3

ETNAÁLFÖLG/V EINFO2

-

-

C C C

0 2 0

2 0 2

2 2 2

Idegen nyelv ANGOL III. Idegen nyelv NÉMET III.

EFINY3A4 EFINY3N4

3 3

EFINY2A4 EFINY2N4

-

-

Kr Kr

0 0

4 4

0 0

Kovács Gábor Dr. Németh Zsolt Dr. Papp György Dr. Papp György Dr. Stark Magdolna Dr., Lett Béla Dr., Héjj Botond Dr. Dr. H. Szováti Erika Dr. H. Szováti Erika Víg Péter Dr. Víg Péter Dr. Szalai József Dr. Cserny Tibor Dr. Bartha Dénes Dr. Németh Károly Dr. (MÁFI), Szarka László Dr. Szretykó György Dr. Facskó Ferenc Komornokiné Stark Márta, Székelyné Silkó Erzsébet, Csendes Ferenc, Vörös Ákos Rohonyi Pálné Dr.

SZ F F G V

F G V G V F V F

F F F

G G

Tantárgy Általános és növényökológia Általános géptan Általános géptan Földmérés és térképezés Földmérés és térképezés Mikrobiológia Számvitel és pénzgazdálkodástan Szilárdságtan Szilárdságtan Talajvédelem Vízkémia Kötelez nyári gyakorlat II. A magyar növényvilág ismerete Gyomismeret Információs rendszerek Magasépítési ismeretek Növénytársulástani gyakorlatok Egészségvédelem Földtudományi adatfeldolgozás

Kód EKNAÖKOLÓ EENAÁLGÉPG EENAÁLGÉPV EKNAFÖLMÉG EKNAFÖLMÉV EKNAMIBIO EENASZÁMV FRNASZILG FRNASZILV EKNATALVÉ ETNAVIKÉM EKNANGYAK2 EENBMAFLÓR EENBGYOM ETNBINFRE FPNBMEI EENBTÁRSGY EKNCEGVED EENCFÖFEL

Sz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

El tárgy1 EKNATALAJ EENAÁBRAG/V EENAÁBRAG/V EENAÁBGEO EENAÁBGEO EENABIKÉMG/V EENAKÖTAN FRNASTA FRNASTA EKNATALAJ EENABIKÉMG/V ETNANÖVRG/V ETNANÖVRG/V EINFO2 EENAÁBRAG/V ETNANÖVRG/V ENFÖMÉR

El tárgy2 ETNANÖVRG/V FRNASZILG/V FRNASZILG/V FRNAFIZIG/V FRNAFIZIG/V EKNAÖKOLÓ FRNASZILG/V -

El tárgy3

T Ea Gy A A A A A A A A A A A A B B B B B C C 3 0 2 0 3 2 2 0 2 2 0 2 0 3 0 2 1 2 0 1

L Kr 3 2 2 3 3 4 3 1 2 3 2 0 0 0 2 4 3 2 2

2 0 0 160 2 0 2 0 2 0 2 2 0 3 1 1 0 2

Idegen nyelv ANGOL IV.

EFINY4A4

4

EFINY3A4

-

-

Kr

0

4

0

Idegen nyelv NÉMET IV.

EFINY4N4

4

EFINY3N4

-

-

Kr

Erdészeti ismeretek Infrastruktúra és közlekedés Környezet-egészségtan Környezeti kémia Légkörfizika, -kémia és leveg tisztaságvédelem Mélyépítés Mez gazdasági ismeretek Tájföldrajz

EKNAERDIS EKNAINKÖZ EKNAEGÉSZ ETNAKÖKÉM EKNALÉKÉM EKNAMÉLÉP EKNAMEZIS EKNATÁJFÖ

5 5 5 5 5 5 5 5

EKNAÖKOLÓ EENAÁLGÉPG/V ETNAVIKÉM ETNAMETEOG/V EENAÁLGÉPG/V ETNANÖVRG/V ETNAÁLFÖLG/V

EKNATALVÉ EKNAFÖLMÉG/V EKNAFÖLMÉG/V EKNATALVÉ ETNAMETEOG/V

EKNATALAJ

4 23+ 27 160 A 3 0 2 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0

0

0

Köv. Tantárgy el adója Berki Imre Dr., Mátyás Csaba Dr. V Horváth Béla Dr. G Horváth Béla Dr. V Bácsatyai László Dr. G Bácsatyai László Dr. V Heil Bálint Dr. V Lett Béla Dr. F Fodor Tamás Dr. G Fodor Tamás Dr. V Bidló András Dr. V Molnárné Hamvas Lívia Dr. F A Király Gergely Dr. F Király Gergely Dr. F Facskó Ferenc F Winkler Gábor Dr. F Király Gergely Dr. F Lipták József Dr. F Kiss Márta Dr., Wesztergom Viktor Dr. G Komornokiné Stark Márta, Székelyné Silkó Erzsébet, Csendes Ferenc, G Vörös Ákos Dékány Zsigmond, Madaras Barbara, Rohonyi Pálné Dr., G Tauber Ferenc

41 3 Koloszár József Dr. 2 Péterfalvi József Dr. 2 Amberger Erzsébet Dr. 2 Rétfalvi Tamás Dr. 3 Víg Péter Dr. 5 Péterfalvi József Dr. 3 Walter Dezs né Dr. 2 Berki Imre Dr.

F V V V V V F V

A A A A A A A

Tantárgy Távérzékelés Automatizált geodéziai adatgy jtés Geofizikai kutatómódszerek Környezet-geofizika Regionális gazdaságtan Esztétika Energetika Ipar- és környezettechnika Ipar- és környezettechnika Kémiai analitika Mérnökbiológiai létesítmények Térinformatika I. Terület- és településrendezés Vízgazdálkodás Zaj-, rezgés- és sugárvédelem Kötelez nyári gyakorlat III. Természetvédelmi biológia Digitális térképi szabványok és adatbázisok Geokörnyezeti méréstechnika Klimatológia Környezetgeomorfológia Történeti ökológia Természet- és tájesztétika

Kód EKNATAV ETNBKOHEL ETNBGEFIZ EKNBKÖGEF EKNBREGAZ FPNCESZT EKNAENERG EKNAIPATEG EKNAIPATEV EKNAANKÉM EKNAMÉRBI EKNATÉRIN1 FPNATERE EKNAVIGAZ EKNAZAJRE EKNANGYAK3 ETNBTEBIO EKNBTÉRSZ EKNBGEMÉR ETNBKLIMA EKNBKÖGEM EKNBTÖRÖK FPNCTESZT

Sz 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

El tárgy1 EKNAFÖLMÉG/V EKNAFÖLMÉG/V ETNAÁLFÖLG/V FRNAFIZG/V EENAKÖTAN FRNCFIL FRNAFIZG/V EENAÁLGÉPG/V EENAÁLGÉPG/V EENASZKÉG/V EKNAERDIS EKNATAV EKNAFÖLMÉG/V ETNAMETEOG/V FRNAFIZG/V ETNAÁAÉL EKNAFÖLMÉG/V FRNAFIZG/V FRNAFIZG/V ETNAVIFÖL EKNAÖKOLÓ FRNCFIL -

El tárgy2 -

El tárgy3

T Ea Gy A B B B B C A A A A A A A A A A B B B B B B C 2 0 1 1 2 2 1 1

L Kr

Tantárgy el adója

Köv. G F F F F F V G V F V G V F V A F F F F F F F

4 Márkus István Dr. 2 Bányai László Dr. 2 Szarka László Dr. 2 Szarka László Dr. Szörényiné Kukorelli Irén 2 Dr. 2 Molnár László Dr. 36 4 Marosvölgyi Béla Dr. 2 Czupy Imre 3 Czupy Imre 4 Németh Zsolt Dr. 3 Frank Norbert Dr. 3 Czimber Kornél Winkler Gábor Dr., 3 Oszvald Ferenc 3 Kucsara Mihály Dr. Czupy Imre, Divós Ferenc 4 Dr. 0 2 Ódor Péter Dr. 2 Mihály Szabolcs Dr. 2 Wesztergom Viktor Dr. 2 Víg Péter Dr. 2 Dudich Endre Dr. 2 Konkolyné Gyuró Éva Dr. 2 Molnár László Dr. 43 3 Mátyás Csaba Dr. 2 Marosvölgyi Béla Dr. 4 Konkolyné Gyuró Éva Dr. 2 3 2 2 Konkolyné Gyuró Éva Dr. Jáger László Dr. Pájer József Dr. Pájer József Dr.

ETNAÁLFÖLG/V EKNAKÉMIX EENAMATSTG/V EKNATÁJFÖ EINFO2 EKNATALVÉ EENAÁLGÉPG/V EKNANÖAÉG/V ETNAMETEOG/V EKNATÁJFÖ -

1 1 2 0 26 10 2 1 0 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1

ETNAVIKÉM -

2 1 0 160 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1

Genetika és biotechnológia Hulladékgazdálkodás Környezettervezés I. Környezetpolitika Szakigazgatási ismeretek Természet- és tájvédelem Természet- és tájvédelem

EKNAGENET EKNAHULGA EKNAKÖRT1 EKNAKÖPOL EKNASZAKI EKNATEVÉDG EKNATEVÉDV

7 7 7 7 7 7 7

EKNANÖAÉG/V EKNAKÉMIX EKNBTÖRÖK EKNBTÖRÖK EENAJOGI1 EKNAÖKOLÓ EKNAÖKOLÓ

EKNAKÖPOL EKNATÁJFÖ EKNATÁJFÖ

-

15+ 25 160 A 2 0 A 1 1 A A A A A 2 2 3 0 2 2 0 0 2 0

V V G V V G V

Tantárgy Vízvédelem Geodinamika Planktontudomány Tájrehabilitáció Távérzékelés a környezettudományban Térinformatika II. Városépítés és m emlékvédelem Környezettechnika SZIGORLAT Hulladékkezelés Környezeti hatásvizsgálat Környezeti hatásvizsgálat Környezeti modellezés Környezeti monitoring Környezettervezés II. Környezettervezés II. Földfizika I. Él helyvédelem és -fejlesztés Hidrobiológia Utak környezetvédelme Szennyvízkezelés Regionális politika és jogrendszer

Kód EKNAVIVÉD ETNBGEODI ETNBPLANK EKNBTÁJRE EKNBTÁVKÖ EKNBTÉRIN2 FPNBMUVE EKNAKÖREX EKNAHUKEZ EKNAHATÁSG EKNAHATÁSV EKNAKÖMOD EKNAKÖMON EKNAKÖRT2G EKNAKÖRT2V EKNBFÖLFI EKNBÉLVÉD ETNAHIBIO EKNBUTKÖR EKNASZVKEZ EKNCREGPO

Sz 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

El tárgy1 EKNAVIGAZ ETNAÁLFÖLG/V EKNANÖAÉG/V EKNAÖKOLÓ ETNAMETEOG/V EKNATÉRIN1 FPNBMEI EKNAENERG EKNAHULGA EKNATEVÉDG/V EKNATEVÉDG/V EENAMATSTG/V EKNAHATÁSG/V EENAÁBRAG/V EENAÁBRAG/V ETNAÁLFÖLG/V ETNAÁLLRE EKNAINKÖZ EKNAKÉMIX EKNBREGAZ

El tárgy2 EKNAMÉRBI EKNATAV EKNAIPATEG/V EKNAVIVÉD EKNAVIVÉD EKNAKÖRT2V EKNAMÉRBI EKNAMÉRBI EKNAÖKOLÓ EKNATEVÉDG/V -

El tárgy3

T Ea Gy A 2 1 B 1 1 B 1 1 B 3 0 B B B A A A A A A A A B B B B B C 1 1 1 1 2 2 23 12 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 15 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 12+ 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0

L Kr 3 2 2 4 2 2 4 37 0 3 2 2 2 2

Tantárgy el adója Gribovszky Zoltán Dr. Mentes Gyula Dr. G. Tóth László Berki Imre Dr. Márkus István Dr. Czimber Kornél Winkler Gábor Dr. Marosvölgyi Béla Dr. Pájer József Dr. Pájer József Dr. Kalicz Péter Varga Gábor

Köv. V F F F F G F S G G V V V G V F F F F F F

EKNAHUKEZ -

-

2 Konkolyné Gyuró Éva Dr. 2 Konkolyné Gyuró Éva Dr. 2 Varga Péter Dr. Faragó Sándor Dr., Bartha 2 Dénes Dr. 2 Andrikovics Sándor Dr. 2 Pájer József Dr. 2 Marosvölgyi Béla Dr. Szörényiné Kukorelli Irén 3 Dr. 28 2 Héjj Botond Dr. 15 Szaktanszék oktatói 2 Végs Ferenc Dr. Czieger Bertalan, Ver 2 József Dr. 2 Gribovszky Zoltán Dr. Winkler Gábor Dr., 3 Oszvald Ferenc 2 Varga Péter Dr. 2 Pájer József Dr. Szörényiné Kukorelli Irén 4 Dr. 3 Varga Gábor 2 Oszvald Ferenc Dr.

Környezetgazdaságtan I. Diplomaterv I. Alkalmazott térinformatika Földfizika II. Kisvízfolyások rendezése Regionális tervezés Szeizmológia Természetvédelmi értékelés és tervezés Területfejlesztési stratégiák Rendezvény- és programszervezés Településszociológia

EKNAKÖRG1 EKNBDIPL1 EKNBATINF ETNBFÖFI2 EKNBKIVÍZ FPNBREGT ETNBSZEIZ EKNBTERÉR EKNBTERST EKNCREPRO EKNCTESZO

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

EENAKÖTAN EKNATÉRIN1 ETNAÁLFÖLG/V EKNAVIVÉD EKNAKÖRT2 ETNBGEODI EKNATEVÉDG/V FPNATERE EKNATEVÉDG/V FRNCSZOC

EKNAKÖMON EKNBREGAZ ETNBFÖFI2 EKNBREGPO -

EKNBREGPO -

A B B B B B B B B C C

V F F F F F F F F F F

Tantárgy

Kód

Sz

El tárgy1

El tárgy2

El tárgy3

T Ea Gy 15 6+4 2 0 2 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 2 0 22 7+4

L Kr 39 2 2 15 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 44

Tantárgy el adója

Köv.

Környezetgazdaságtan II. Környezeauditálás és -tanúsítás Diplomaterv II. Döntéstámogatói rendszerek Erdészeti technológiák Geotechnika slénytan Planetológia Településföldrajz Védett erd k kezelése Védett természeti területek fenntartása Kommunikáció Környezetszociológia Szervezés és vezetési ismeretek

EKNAKÖRG2 EKNAKÖRAU EKNBDIPL2 EKNBDÖNRE EKNBERDTE ETNBGEOTE ETNB SLÉN ETNBPLANE EKNBTELFÖ EKNBVÉDER EKNBVEDFE FPNBKOM EKNCKÖRSZ EKNBSZERV

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

EKNAKÖRG1 EENAKÖTAN EKNATÉRIN1 EENAÁLGÉPG/V ETNBGEODI ETNAÁLFÖLG/V ETNBFÖFI2 EKNATÁJFÖ EKNAERDIS EKNATEVÉD FRNCSZOC -

EKNAHATÁSG/V EKNAKÖMON EKNAERDIS FPNATERE -

-

A A B B B B B B B B B C C C

Héjj Botond Dr. Pájer József Dr. Szaktanszék oktatói Márkus Béla Dr. Rumpf János Dr. Wesztergom Viktor Dr. Galácz András Wesztergom Viktor Dr. Oszvald Ferenc Koloszár József Dr. Markovits Tibor Dr. Pápai László Szretykó György Dr. Lett Béla Dr.

V V F F F F F F F F F F F F


				
DOCUMENT INFO