Faktaark om Eksport Kredit Fonden by hilen

VIEWS: 2 PAGES: 1

									Erhvervsklimapanelet

FAKTAARK
Eksportfinansiering på klimaområdet På mødet i Erhvervsklimapanelet den 30. marts 2009 drøftes et udkast til regeringens kommende Erhvervsklimastrategi, hvor bl.a. eksportfinansiering på klimaområdet er et tema. En analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om rammebetingelserne for danske klimavirksomheder viser, at virksomhederne efterspørger garantier og lån til at understøtte danske klimaprojekter i udlandet og eksport af danske klimaløsninger.
Figur: I hvilken grad vurderer du, at der er behov for nye offentlige finansieringsinstrumenter, som de følgende nævnte til at understøtte danske klimaprojekter i udlandet og eksport af dansk klimateknologi og rådgivning? (pct.)

Garantiordning, der afdækker risici knyttet til klimaprojekter i udlandet Medinvestorer, der bidrager med egenkapital og lånekapital til klimaprojekter i udlandet 0% 10% 20% I høj grad 30% 40% 50% 60% 70% Slet ikke 80% Ved ikke 90% 100%

I nogen grad

I mindre grad

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet

Eksport Kredit Fonden lancerede en række nye klimagarantier i november 2008. Regeringen har efterfølgende valgt at indskyde 200 mio. kr. i Eksport Kredit Fonden for at styrke fondens engagement på klimaområdet. Kapitalindskuddet betyder, at Eksport Kredit Fonden vil kunne: • tilbyde to nye typer klimalån: For det første lån i forbindelse med danske virksomheders eksport til eller etablering af klimaprojekter, der generer CO2-kreditter. Dvs. de såkaldte JI- og CDMprojekter. For det andet lån til virksomheder der vil tilbyde købere af energi- eller vandløsninger muligheden for at betale løsningen efterhånden, som energi- eller vandbesparelserne indfinder sig. afdække større risici med sine klimagarantier. påtage sig et øget garanti- og låneansvar på klimaområdet på op til 1 mia. kr.

• •

Udover at styrke dansk eksport af klimaløsninger kan de nye klimalån bidrage til håndteringen af klimaforandringerne. De kan blive afgørende for danske virksomheders mulighed for at eksportere til mindre klimaprojekter i økonomiske krisetider som nu, hvor bankerne er ekstra tilbageholdende med at tilbyde lån til både mere og mindre risikofyldte projekter. Læs mere: Kontakt: Udkast til Erhvervsklimastrategien kan hentes på www.cop15.dk Kontorchef Christian Bruhn Rieper, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 3392 3158. Direktør Anette Eberhard, Eksport Kredit Fonden, via kommunikationschef Mogens Agger Tang, tlf: 2018 3976.

Marts 2009


								
To top