Fuzzy Modelling of Mortgage Loans by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 33

									Strategie uplatnění eLearningu ve vysokoškolské výuce
Konference Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost,
Jindřichův Hradec, 1.- 3.7. 2002 Danuše BAUEROVÁ
VŠB-TUO, EkF, Ostrava Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 1 Danuse.Bauerova@vsb.cz

Obsah
1) Úvod 2) Spojité a diskrétní změny ve společnosti
• • • Růstové modely ICT a vzdělávání Struktura cílů – vzdělávání „na míru“

3) Nová úloha učitele
4) Vstup eLearningu do vysokoškolské výuky
• • • Kde jsou hranice využití eLearningu? Dvě složky eLearningu Vyčlenění algoritmizovatelných částí

5) Vzdělávání vzdělavatelů 6) Závěr Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

2

1.

Úvod
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 3

Snaha DOPLNIT klasické formy studia

PREZENČNÍ
NYNÍ

DISTANČNÍ
BUDOUCNOST

Jejich KOMBINACE

AKREDITACE
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 4

Řada ZMĚN nutných pro akreditaci

TECHNICKÉ
zabezpečení

PERSONÁLNÍ
zabezpečení

INSTITUCIONÁLNÍ
zabezpečení
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

SOUVISLOST 5

Nejnáročnější úkol = zajistit nové formy

PERSONÁLNĚ
Rozvoj LIDSKÝCH ZDROJŮ
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 6

Dosažení změn
EFEKT:
• Ekonomický • Politický

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

7

2.

SPOJITÉ a DISKRÉTNÍ změny ve společnosti
Růstové modely ICT a vzdělávání
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 8

Produkční funkce

Y = f (K, L, a)
• K kapitál • L práce • a technologický pokrok
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 9

RŮSTOVÉ MODELY:

RŮST
produkční funkce

SPOJITÝ

DISKRÉTNÍ
10

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

SPOJITÝ

DISKRÉTNÍ
DISKRÉTNÍ, SKOKOVÝ
nárůst produkční funkce

REVOLUČNÍ ZMĚNY
PRŮMYSLOVÁ INFORMAČNÍ revoluce Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz revoluce 11 Jindřichův



INFORMAČNÍ REVOLUCE 
Po staletí platí:

Vzdělávání  PŘENOS INFORMACÍ

REVOLUCE VE VZDĚLÁNÍ
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 12

SPOJITÝ
Vzdělávání

RŮST

DISKRÉTNÍ
Vzdělávání

PROSTŘEDNICTVÍM ICT = VYUŽITÍ nových technologií ve výuce

V DOBĚ ICT = změna

OBSAHU
výuky

Přenos INFORMACÍ

Přenos ZNALOSTÍ, jak informace ZPRACOVÁVAT – přenos KNOW HOW 13 Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

3.

NOVÁ ÚLOHA UČITELE
Struktura cílů Vzdělávání „na míru“

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

14

NOVÉ ÚLOHY UČITELE
• Nejde o PŘÍMÉ ODEVZDÁVÁNÍ nových konkrétních informací. Tuto úlohu postupně přebírají ICT. • Přechod od přímého řízení poznávání k nepřímému řízení formou jeho PODNĚCOVÁNÍ, USMĚRŇOVÁNÍ (CÍLŮ) A KONTROLY. • Uplatnění schopností učitele naučit studenta nejen učitJindřichůvale hlavně ŘEŠIT problémy. 15 se, Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

CÍLE VÝUKY LINEÁRNÍ SÍŤOVÉ
PEDAGOG může jen USMĚRŇOVAT
-nemůže mít nekonečnou síť pod kontrolou!

Stanoví PEDAGOG

Cíle si určuje podle své MOTIVACE převážně student SÁM – „sobě na míru“.

 Obrovský KAPITÁL společnosti, pokud cíle Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 16 dokáže usměrňovat žádoucím směrem!

Co může být MOTIVACÍ
pro stanovování ŽÁDOUCÍCH CÍLŮ?

Mimo jiné: AUTORITA VZDĚLAVATELŮ!
(kteří se dokáží přizpůsobit žádoucím změnám)
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 17

4.

VSTUP eLEARNINGU DO VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY
Kde jsou hranice využití eLearningu? Dvě složky eLearningu Algoritmizovatelné postupy
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 18

INFORMACE mohou být více než INSTRUKCE

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

19

1.

Kdy INFORMACE mohou být více než INSTRUKCE? aneb

?
aneb

Lze i např. „TEORII RELATIVITY“ učit eLearningem?

?
aneb

Patří eLearning na VYSOKOU ŠKOLU?
Kde je HRANICE zavádění eLearningu?

?

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

20

Časté nedorozumění: eLearning  online training =

„ONLINE TRAINING“ je jen jedna ČÁST eLearningu!
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 21

Důsledek špatného chápání:

POCHYBNOSTI,
zda eLearning patří na VŠ i do magisterského či doktorandského studia

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

22

„ONLINE TRAINING“ je jen jedna ČÁST eLearningu!

online training
INSTRUKCE

online information
INFORMACE
a jejich přetváření ve ZNALOSTI

Vzájemná INTERAKCE
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 23


komplementy

Klamné zdání:

• INSTRUKCE („kuchařka“) je vhodná pro nižší stupně vzdělávání,

• INFORMACE pro vyšší stupně vzdělávání.
Skutečnost:

•VZÁJEMNÝ POMĚR instrukcí a informací ve výuce závisí spíše na KVALITĚ PEDAGOGA, resp. na KVALITĚ STUDIJNÍCH OPOR než na stupni vzdělávání.
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 24

Online training
INSTRUKCE

Online information
(knowledge management)

INFORMACE a jejich zpracovávání

PŘED tutoriálem

HLAVNÍ OBSAH tutoriálu
25

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

NÁROČNOST
Online training Online information
Nároky při tvorbě studijních opor
(pravděpodobně vyšší než při tvorbě materiálů pro online training),

Nároky na tvůrce ALGORITMIZOVATELNÝCH postupů ve studijních oporách.

ale zejména
NEUSTÁLÝ nárok na INVENCI pedagoga na tutoriálech, při konzultacích!

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

26

SDÍLENÍ INFORMACÍ, ALE I ZNALOSTÍ
(uplatňování metod znalostního managementu)

VIRTUÁLNÍ MOZEK
KORPORACE
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 27

SPOLEČNÝ

VELKÉ NÁROKY NA STRUKTURU SYSTÉMU LZE
Využít eLearning na VYSOKÉ ŠKOLE!

VIRTUÁLNÍ MOZEK
KORPORACE
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 28

SPOLEČNÝ

5.

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

29

Vzdělávání pracovníků
Oblasti vzdělávání (co je obsahem vzdělávání):
DIDAKTIKA a metodologie DiV ICT Práce s ICT Práce v době ICT (změna OBSAHU vzdělávání) ODBORNOST (mimo rámec)

Oblasti vzdělávání – jiné dělení (pro jakou činnost se vzdělávat):
Proces PŘÍPRAVY kurzů

Proces VÝUKY
Proces ADMINISTRACE kurzů

NOVĚ

Jakým způsobem se vzdělávat:
KURZY pro pracovníky (VIRTUNIV, ANDRAGOGÉ) SDÍLENÍ INFORMACÍ
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

 PERSONALIZOVANÉ PORTÁLY

 VIRTUÁLNÍ MOZEK KORPORACE

30

6.

Závěr
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz 31

Otázka nezní „eLearning ano či ne“. Otázka zní:

JAK UČIT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI?
„… PŘEŽITÍ učitelů (kamenných) VŠ …“

„… V

Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

DOBĚ ICT …“

32





Děkuji za pozornost! VIRTUNIV
Jindřichův Hradec, 1.-3.7.2002, Danuse.Bauerova@vsb.cz

www.virtuniv.cz

33


								
To top