Danh sách các trường được cấp chứng nhận CaseTrust ở Singapore (DOC)

Document Sample
Danh sách các trường được cấp chứng nhận CaseTrust ở Singapore (DOC) Powered By Docstoc
					Danh sách các trường được cấp chứng nhận CaseTrust ở Singapore
Chứng nhận Case Trust về giáo dục được Hiệp hội Tiêu dùng Singapore (CASE) soạn thảo và áp dụng đặc biệt cho nền giáo dục Singapore. Đó là một chương trình bắt buộc dành cho bất cứ tổ chức giáo dục tư nhân nào muốn tuyển sinh sinh viên quốc tế, có hiệu lực từ năm 2004. Những tiêu chuẩn mà một tổ chức giáo dục tư nhân cần đạt được theo tiêu chuẩn của CaseTrust bao gồm: chính sách học phí rõ ràng; có hệ thống, chính sách bồi thường rõ ràng đối với sinh viên; công khai cam kết về chất lượng và nhân sự được đào tạo tốt. Từ ngày 1.9.2005, chương trình bắt đầu có hiệu lực. Những trường nào không đạt tiêu chuẩn của khung giáo dục CaseTrust sẽ không tiếp tục được tuyển sinh viên quốc tế. Dưới đây là Danh sách các trường được cấp Chứng nhận CaseTrust: 1 AEC Edu Group Pte Ltd 2 AEC Business School 3 Aesara School Of Liberal Arts 4 Aestral Private School 5 Ascendas Education Centre Pte Ltd 6 Asia-Australia School of Management 7 Asia Pacific School of Buiness Pte Ltd 8 Asia Theological Centre for Evangelism & Missions 9 Asian Centre For Professional Excellence Pte Ltd 10 ASK School of Management (S) Pte Ltd 11 AMGT Management School 12 Beacon School Of Technology 13 Bedok Commercial School 14 BMC Academy 15 Boston Business School 16 Boston Business Management School Pte Ltd 17 Boston International School Pte Ltd 18 Brighton Commercial Training Centre 19 British Council 20 Calvary School Of Management And Design Pte Ltd 21Cambridge Business School 22 Cambridge School of Languages Pte Ltd 23 Camford Business School Pte Ltd 24 Coleman College 25 Columbia Business School 26Continental Educators 27 Cornerstone Training Centre

28 Creative Learning Centre Pte Ltd 29 Dennis Austin Language School 30 Dimensions Commercial School Pte Ltd 31 Dimensions Language Centre (S) Pte Ltd 32 East Asia School Of Business 33 Far Eastern Bible College 34 Froebel School of Education 35 FTC Training Centre 36 FTMS Business School 37 FTMS School of Professional Accounting and Finance 38 FTMS School Of Engineering & Computing Sciences 39 Goro Language School 40 Hanbridge Language School Pte Ltd 41 Harriet Business School 42 Harriet Teacher Training & Language School 43 Hartford Institute Pte Ltd 44 HEG Centre for Higher Education 45 HEG Singapore Pte Ltd 46Hemsdale Associates Pte Ltd 47 Hemsdale Management School Pte Ltd 48 Hua Business School Pte Ltd 49 Hua Language Centre Pte Ltd 50 ICAS - Prinsep Training Centre Pte Ltd 51 IDY Learning Centre Pte Ltd 52 Informatics Computer School 53 Inspiration Design International Pte Ltd 54 Inspiration Design School 55 International Centre for Early Childhood Education 56 Institute of Technolog 57 Insworld School Pte Ltd 58 Intense Animation Studio Pte Ltd 59 Jamiyah Business School 60 JCU Singapore Pte Ltd 61 Kimage Hairdressing School Pte Ltd 62 KLC School Of Education 63 KnowledgeWindow Asia Pacific Training Centre Pte Ltd 64 Learning Capital School of Early Childhood 65 Lingo Language School 66 Lorna Whiston EAL School 67 Louis Preston Travel & Tourism Training Centre 68 LP Language School

69 Management Development Institute of Singapore (MDIS) 70 Marketing Institute of Singapore 71 Monash Business School Pte Ltd 72 Nanyang Institute Of Management Pte Ltd 73 Nanyang Yuwen School of Commerce 74 Novation Business School 75 NYU Language Centre 76 OSB Centre For Open Learning 77 Orchard School of Arts and Commerce 78 Orient Education Centre 79 Oxford Business and Language School 80 Pacific Unicampus 81 Pivot Point Cosmetology Training Centre 82 Process Educational Centre Pte Ltd 83 PSB Academy 84 PY-Micro Computer Training Centre 85 Raffles Academy Pte Ltd 86 Raffles Campus Pte Ltd 87 Raffles Design Institute (Singapore) 88 Raffles Education Group 89 Rex Commercial School 90 School of Communication & Design 91 Serangoon Computer Training Centre 92 SGP International Management Academy (S) Pte Ltd 93 Shelton School of Commerce (1993) Pte Ltd 94 Shines Education Centre 95 Singapore Accountancy Academy 96 Singapore Commercial School 97 Singapore Hotel & Tourism Education Centre Pte Ltd (SHATEC) 98 Singapore Institute of Commerce 99 Singapore Institute of Management 100 Singapore Institute of Materials Management 101 Singapore Institute of Science 102 SMDC Business School 103 Spring Language School 104 SSTC Education Centre 105 ST Education & Training Pte Ltd 106 St Francis Methodist School 107 Stansfield College 108 Systematic Commercial Training Centre 109 Tah Li Electronics Pte School

110 T. E. D. Huaxia Institute 111 T. E. D. Human Resource Development Centre 112 TeleLingua Educational Centre Pte Ltd 113 Toni & Guy Singapore Pte Ltd 114 Thames Business School 115 Thames Language School 116 The Barclyne Business School 117 The Oriental School Of Business 118 The Restaurant Association Of Singapore 119 The Tesol Training Centre 120 The Turning Point Business School 121 The Young Prodigy 122 Language School 123 Times Educational Services Pte Ltd 124 TMC Academy 125 TMC Academy for Advanced Education 126 Tourism Management Institute ofSingapore 127 TrustHouse Centre For Travel & Tourism Studies 128 Tyndale Electronics School 129 Tyndale Language Centre 130 Tyndale Business School 131 Uptrend Business School 132 Washington Commercial & Language School 133 Wellington Language School 134 West Business School Holdings Pte Ltd 135 West Business School Holdings Pte Ltd 136 Westminster Language & Business School 137 Wilcare School of Healthcare Management 138 YMCA Education Centre 139 YMCA Education Centre 140 Zesprion Language Centre


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:126
posted:11/25/2009
language:Vietnamese
pages:4