Personal Loans

Document Sample
Personal Loans Powered By Docstoc
					Personal Loans|Poliza coches|Mortgage Calculator|Middle East Information|Best Loan Vietnam Entertainment Center > Công Nghệ Thông Tin > Thủ thuật Internet > Bảo mật dữ liệu PDA View Full Version : Bảo mật dữ liệu

seller.credit 03-12-2006, 09:00 AM Bảo mật dữ liệu với Naevius Hidden File System 1.0 Naevius Hidden File System 1.0 là một tiện ích giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân không ai có thể xâm phạm. Với phần mềm này, bạn có thể yên tâm vì người khác không thể “lỡ” đọc những văn bản tuyệt mật của bạn. http://www.manguon.com/upload/news//2006/1/11/IMG20061115128640126H.jpg Khi chạy chương trình lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu để đăng nhập chương trình. Những lần sau bạn cũng phải dùng đúng mật khẩu này. Naevius Hidden File System sẽ tạo ra một ổ đĩa ảo trên máy của bạn, và bạn chỉ việc di chuyển dữ liệu cần bảo vệ vào trong ổ đĩa này, truy xuất dữ liệu trên ổ đĩa này như bình thường. Khi sử dụng dữ liệu xong, nhấn nút Lock, lập tức ổ đĩa ảo sẽ biến mất và không ai có thể xem được dữ liệu trên đó nếu không biết mật khẩu. Chương trình tương thích mọi Windows. Tải bản dùng thử 21 ngày tại đây (http://downloads-zdnet.com.com/Naevius-Hidden-File-System/3000-2092_210463075.html)(740KB) hay tìm mua trên các đĩa CD phần mềm tổng hợp hiện có bán ngoài thị trường. vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2007, Jelsoft Enterprises Ltd.