Istoria din calculator by malj

VIEWS: 362 PAGES: 12

									Scoala nr. 5 “Principesa Elena Bibescu” Barlad

Istoria din calculator

Programa pentru disciplina optionala la cls. VI A, B An scolar 2007-2008 Prof. Juverdeanu Aurelia Melania
Juverdeanu Aurelia Melania Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

1

Prezentul curriculum şcolar cuprinde programa pentru disciplina optionala “Istoria din calculator”, studiată în clasa a VI a şi prevăzută cu o oră pe săptămână. Programa are următoarele componente: Notă de prezentare Obiective generale Obiective de referinţă. Activităţi de învăţare. Lista de conţinuturi. Valori şi atitudini Sugestii metodologice. Metode de evaluare








  

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

2

NOTA DE PREZENTARE - ARGUMENT
Calculatorul este în prezent utilizat în marea majoritate a domeniilor sociale. Capacitatea de a utiliza computerul este de mare importanta pentru integrarea in societate , din punct de vedere profesional. Utilizând calculatorul, elevii pot învata nu numai informatica , ci si la toate celelalte materi studiate in scoala- exista lectii informatizate de stiintele naturii, geografie, biologie , limbi straine, matematica, educatie tehnologica, istorie. In plus astfel de lectii sunt de o mare atractivitate, astfel ca invatarea cu ajutorul calculatorului poate fi mult mai eficienta. Este necesar sa-i învatam pe micii elevi sa utilizeze calculatorul, pentru ca ei sa poata beneficia de multitudinea de informatii utile stocate pe calculator, sau in reteaua Internet, si ,de asemenea sa poata beneficia de lectiile moderne, informatizate disponibile , de exemplu prin, programul AEL (realizat la propunerea Ministerului Educatiei), sau pe site-ul educational http://www.didactic.ro ,unde sunt publicate numeroase lectii informatizate, foarte utile si atractive pentru elevi. In plus pe Internet , prin motoarele de cautare(www.google.ro ) pot fi gasite informatii de mare utilitate din toate domeniile sociale sau tehnice, stiintifice. Cu ajutorul calculatorului, elevii îsi pot îmbunatati cultura generala, pot învata sa comunice, sa caute si sa proceseze informatii utile ,într-un cuvânt, elevii pot învata sa învete ! Învăţarea asistată de calculator este un factor de progres în activitatea didactică, însă, dacă programele nu sunt alcătuite pe baza unor cerinţe didactice şi nu se are în vedere dezvoltarea creativităţii, eficienţa poate să fie scăzută, mai ales din punct de vedere formativ In viitor, cunoasterea utilizarii calculatorului va deveni o conditie sine qua-non a reusitei profesionale ; in timp ce necunoasterea utilizarii calculatorului va fi un handicap profesional serios . Abilitatea de a utiliza calculatorul este un factor important in integrarea sociala. Studiul tehnologiei informatiei in scoala, învatarea pe calculator este absolut necesara pentru evolutia scolara, sociala, si (ulterior) profesionala a elevilor, asigurând conditii pentru succesul lor în viitor. Este extrem de necesar sa intervenim cu noi tehnici de predare, pe baza utilizarii noilor tehnologii,si a calculatorului, pentru a creste eficienta procesului instructiv si a câstiga ,si mari interesul elevilor pentru scoala. Prin utilizarea calculatorului si mijloacelor moderne de învatamânt ,elevii sunt mai mult atrasi de studiu, îsi maresc interesul pentru scoala, având în vedere marea lor pasiune pentru calculator.

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

3

 



 



 









Optionalul “Istoria din calculator” urmareste formarea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor de a utiliza calculatorul, precum si aplicarea acestor cunostinte pentru facilitarea invatarii la istorie , dezvoltarea orizontului de cunoastere si capacitatii de explorare a lumii inconjuratoare, cu diversele ei domenii. Optionalul “Istoria din calculator” isi propune sa asigure o pregatire optima a elevilor in domeniul istoriei informatizate. Optionalul are un caracter predominant practic-aplicativ si se orienteaza pe: familiarizarea elevilor cu utilizarea calculatorului si Internetului; dezvoltarea spiritului inventiv si creator pentru realizarea unor materiale cu caracter istoric diverse, cu ajutorul calculatorului; largirea orizontului de cunoastere si de comunicare ca sursa de cunoastere a lumii trecute si prezente; dezvoltarea personalitatii elevului prin competitii in cadrul grupului; dezvoltarea indemanari de procesare complexa a informatiei cu ajutorul aplicatiilor software propuse; dezvoltarea capacitatii de explorare pentru rezolvarea unor probleme, dezvoltarea spiritului inventiv si creator, de cooperare pentru realizarea unui produs cu ajutorul calculatorului. Optionalul porneste de la premiza ca cea mai eficienta invatare este cea practica, fapt pentru care partea teoretica a acestuia este este mai redusa decat cea aplicativa. Oportunitatea studiului acestei discipline se concretizează si in activităţile de învăţare pe care le orientam spre dezvoltarea la elevi a următoarelor abilităţi: să ia decizii in alegerea datelor utile si a surselor date; sa adopte o varietate de posibilităţi de a sorta, organiza si prezenta datele; sa pună întrebări care pot fi probate cu date si la care se pot da răspunsuri clare; sa utilizeze cunoştinţele dobândite in scopul obţinerii altor cunoştinţe noi; sa analizeze si sa facă conexiuni logice intre informaţii; sa fie capabili sa aplice si sa dezvolte noţiunile de tehnologia informaţiei in studiul altor discipline, respectiv istoria; In concluzie, tehnologia informaţiei reprezintă viitorul pentru predarea si învăţarea interdisciplinara. "Principesa Juverdeanu Scoala nr. 5

Aurelia Melania

Elena Bibescu" Barlad

4

OBIECTIVE CADRU
Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a calculatorului şi a componentelor sale pentru tehnoredactarea documentelor in Microsoft Office Word, Power Point si Excel. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare prin folosirea Internetului, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru realizarea unui produs cu caracter istoric cu ajutorul calculatorului.

1.

2.

3.

Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi a societăţii. Formarea si dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare, prelucrare şi utilizare, comunicare , transmitere a informaţiei istorice.
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate

4.

5.

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

5

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1. Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a calculatorului şi a componentelor sale pentru tehnoredactarea documentelor in Microsoft Office Word, Power Point si Excel.
Obiective de referinta La sfarsitul clasei a VI a, elevii vor fi capabili: 1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului şi a componentelor lui. 2. Să pornească si sa oprească calculatorul şi programele software. 3. Să stie sa deblocheze computerul pentru situatiile in care acesta, inevitabil, se blocheaza. 4. Sa utilizeze programele editor Microsoft Word , Power Point. 5. Să opereze cu fişiere document şi să aplice operatiile de formatare la nivel de caracter, paragraf, document; 6. Să insereze şi formateze imagini într-un text; 7. Să folosească după caz un editor de text sau un editor grafic; 8. Să utilizeze soft-urile puse la dispoziţie pentru a răspunde unei sarcini care se integrează în domeniul istoriei; Activitati de invatare Pe parcursul clasei a VI a se recomanda urmatoarele activitati exerciţii de identificare şi manipulare corespunzătoare a calculatorului şi exerciţii de utilizare corespunzătoare a calculatorului şi componentelor lui pornirea si oprirea calculatorului , a programelor software, utilizarea unităţii de dischetă a CD-rom-ului si DVDrom-ului copieri de texte; redactarea de texte simple utilizarea meniurilor rapide prin accesarea cu butonul drept al mouse-ului copierea si mutarea obiectelor folosind acţiunea drag & drop cu mouse-ul salvarea pe dischetă a fişierelor copierea, mutarea fişierelor pe şi de pe dischetă şi hard











 

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

6

2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare prin folosirea Internetului, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru realizarea unui produs cu caracter istoric cu ajutorul calculatorului.

Obiective de referinta La sfarsitul clasei a VI a, elevii vor fi capabili: Să detina cunostintele necesare pentru a putea să efectueze căutările de informatii istorice pe Internet; Să-şi însuşească noţiunile de etică ce guvernează Internet-ul. Să utilizeze corect operaţiile de marcare, copiere, tăierile/lipirile şi celelalte operaţii importante din meniurile programelor Windows Explorer şi Total Commander;

Activitati de invatare Pe parcursul clasei a VI a se recomanda urmatoarele activitati completarea de benzi desenate, scrisori, orare tabele şi grafice ca aplicaţii la istorie mape studii pe teme istorice prezentări de carte şi autori executarea de materiale didactice pe calculator necesare la ora de istorie exerciţii de formatare şi modificare a textelor şi desenelor.

1.





2.

  

3.



Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi a societăţii. Activitati de invatare Obiective de referinta Pe parcursul clasei a VI a se La sfarsitul clasei a VI a, elevii vor recomanda urmatoarele fi capabili: activitati : 1.Sa caute, sa stocheze, sa 1. Realizarea materialelor pentru selecteze, sa editeze prezentari in revista semestriala “ Pe AXA Word si Power Point despre timpului”; personalitati politice, militare si 2. Tabele cronologice si sinoptice; culturale, despre locuri si fapte 3. Culegere de fapte anecdotice deosebite si chiar anecdote, curiozitati si curiozitati istorice( enigme din trecutul istoric al omeniriii; neelucidate); 2.Sa realizeze revista de istorie a 4. Prezentarea revistei si celorlalte scolii si sa publice materiale pe materiale pe site-uri. didactic.ro si clopotel.ro Juverdeanu Scoala nr. 5 "Principesa Aurelia Melania Elena Bibescu" Barlad 7

3.

4. Formarea si dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare, prelucrare şi utilizare, comunicare , transmitere a informaţiei istorice.

Obiective de referinta


Activitati de invatare


1.

2.

3.

La sfarsitul clasei a VI a, elevii vor fi capabili: Să utilizeze şi să transporte informaţia sub diferite forme: imagine, text, tabele, grafice în aplicaţii Sa stie sa caute informatii, programe, fisiere, in computer Sa stie sa caute informatii, programe , enciclopedii, harti sau pagini simple de Internet





Pe parcursul clasei a VI a se recomanda urmatoarele activitati Copierea de obiecte dintr-o aplicaţie în alta ; ilustrarea textului cu imagini sau tabele, inserate din aceeasi sau din alta aplicaţie Căutarea surselor de informare pentru istorie prin utilizarea motoarelor de cautare pe Internet si utilizarea fişierelor multimedia.

5, Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate Obiective de referinta Activitati de invatare

1.

2.

3.

La sfarsitul clasei a VI a, elevii vor fi capabili: Să manifeste spirit prietenos ,colegial, si de cooperare în relaţiile cu colegii în cadrul activităţilor din clasa Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului CD-urilor, dischetelor, şi în protejarea fişierelor Să cunoasca surse de informaţii utile pentru diverse domenii sociale( de exemplu www.google.ro )
Juverdeanu Aurelia Melania

Pe parcursul clasei a VI a se recomanda urmatoarele activitati : 1. Intronarea unui spirit prietenos ,colegial, toleranţă şi cooperare în activităţile de echipă 2. Execute instrucţiunilor date numai după ce au fost bine înţelese ; 3. Anunţarea modificărilor accidentale intervenite, si cererea sfatului pentru a le rezolva 4. Accesarea doar a dosarelor , fişierelor , programelor indicate de profesor. Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad 8

Continuturile invatarii
I. Pornirea si oprirea calculatorului şi a aplicaţiilor (de exemplu Paint, Games Calculator, Notepad ,Wordpad ,Word ,MediaPlayer , Realplayer WindowsExplorer, InternetExplorer, YahooMail, YahooMess) II. Editorul de text Word si Power Point Lansarea şi închiderea aplicaţiei MS Word MS Word : Barele de meniuri MS Word : Editarea unui text; Formatarea documentelor Scrierea cu paragrafe, alinierea textului MS Word : Tabele MS Word : ClipArt, WordArt şi grafică Paint: Meniurile şi bara de instrumente -Tipărirea fişierului sau a unor pagini din fisier; Lansarea şi închiderea aplicaţiei MS Power Point MS Power Point: Barele de meniuri MS Power Point : Editarea unui text MS Power Point : Tabele MS Power Point : ClipArt, WordArt şi grafică MS Power Point : animatie , butoane de actiune III. Utilizarea unităţii de discheta, a CD-Rom-ului si DVDRom-ului Deschiderea, închiderea, navigarea pe CD căutarea informaţiei pe computer utilizarea mecanismelor de învăţare, verificare –prin utilizarea softului educational sau a programului AEL IV. Internet Explorer deschiderea, accesarea paginilor de internet, adaugarea paginilor de valoare in meniul FAVOURITE, navigarea pe internet Elementele unei ferestre de internet V. Lansarea revistei de istorie si a celorlalte materiale editate. Juverdeanu Scoala nr. 5 "Principesa Aurelia Melania Elena Bibescu" Barlad 9


          













Tematica materialelor propuse spre cercetare si tehnoredactare
I. Mari generali ai timpurilor: Ulyse, Hanibal, Alexandru Macedon, Cezar, Traian, Iancu de Hunedoara, Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Walenstein, Napoleon,





II. Personalitati politice: Pericle, Octavian Augustus, Carol cel Mare, Regina Elisabeta, Ludovic IV, Petru cel Mare, Maria Thereza, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Regina Victoria, Mahatma Ghandi, F.D.Rooswelt, III. Personalitati religioase : Moise, Buddha Sakyamuni, Iisus Hristos, Profetul Mahomed, Martin Luther. IV. Minuni ale lumii antice: inventarea scrierii, temple, morminte si monumente funerare, statui , cetati, Marele zid chinezesc, etc.
V. Minuni ale lumii moderne: zgarie norii, tunele, poduri, AND-ul, radioul, telegraful, televizorul, calculatorul, trenul, autoturismul, avionul, rachetele si satelitii artificiali, energia atomica, laserul, Internetul etc.











VI. Adevar si legenda : Iliada si Odiseea, Intemeierea Romei, Masa regelui Arthur, Dracula din Carpati, Romeo si Julieta, VII. Personaje ciudate si enigmatice: Nostradamus, Rasputin, Omul cu Masca de Fier, Lordul Byron, Mata Hari, VIII. Alte teme propuse de elevi



Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

10

VALORI ŞI ATITUDINI


 







Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea problemelor Conştientizarea impactului social, economic şi moral al informaticii Formarea obişnuinţelor de a recurge la concepte şi metode informatice de tip algoritmic specifice în abordarea unei varietăţi de probleme. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate RECOMANDĂRI METODOLOGICE





 

Obiectivele care trebuie atinse până la sfârşitul lecţiei vor fi comunicate elevilor de la început; se propune pentru fiecare oră un număr limitat de obiective care pot fi realizate în mod sigur. După anunţarea temei şi a obiectivelor, o mică secvenţă din timpul orei trebuie să fie folosită pentru a reactualiza acele cunoştinţe deja însuşite de elevi şi care vor fi folosite în lecţia prezentă. Elevii vor fi mereu chestionaţi, antrenaţi în realizarea lecţiei. Lecţia se va desfăşura în laboratorul de informatică şi după prezentarea noţiunilor teoretice se vor realiza aplicaţii practice pe calculator.

ACTIVITATI DE EVALUARE
Activităţile de la orele de “Istoria din calculator” vor fi evaluate prin următoarele procedee: Fişe de lucru; Teste scrise; Referate; Portofoliu; Proiecte: reviste, prezentare electronică(PPT,PPS); Practic; Temă de lucru în clasă; Temă pentru acasă; Observarea sistematică; Investigaţia.

    

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

11

Bibliografie


 







    

1.D. Oprescu, C.E. Damacus, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor , Edit.Niculescu. 2. Nancy D.Lewis, Office 2003 in imagini , Edit.Teora 3. M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic, Teoria Informatiei si a comunicatiilor in procesul didactic, gimnaziu – liceu, Bucuresti, 2002 didactic.ro clopotel.ro portal sei.edu.ro e-scoala.ro wilkipedia geocities.ro magicland.ro compendium.ro limbalatina.ro

Juverdeanu Aurelia Melania

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

12


								
To top