Документ у формат_ Word - 53.0 Kb - agroin.org by pptfiles

VIEWS: 1 PAGES: 7

									 Термін   “органічне  сільське  господарство”  (Organic    Agriculture)
запровадила Міжнародна федерація органічного руху (IFOAM) вже понад
тридцять років тому
 В  огляді  порівняльних  досліджень  виробництва   зерна  і  сої  на
середньому   заході  США  можна  прочитати   таке.  Фермери,     що
застосовують органічні технології, отримують вищі урожаї в посуху та у
посушливому кліматі. Заразом вищі урожаї збирають і при сприятливих
погодних умовах. Такі результати були отримані і в англійському
експерименті.  Органічні  речовини  роблять  ґрунт  менш    щільним   і
збільшують його здатність утримувати вологу. А ці фактори дозволяють
кореням глибше проростати у пошуках води.
 Органічна їжа безпечна для здоров’я людини.
 Як вже було сказано на початку, органічне землеробство виробляє
екологічно чисті продукти харчування. І навпаки: застосування «хімії»
викликає небезпечні хвороби.
 Зокрема, фермери в Канаді, Канзасі й Небрасці (США) використовують
пестицид 2,4-D. Цей хімікат може викликати у людини небезпечну форму
раку – non-Hodgkin’s lymphoma. Цей рак розповсюджується і на собак,
яких вигулюють на газонах, обприсканих згаданим пестицидом.
 В США рівень смертності від мієломи (форма раку) серед людей, які
проживають та працюють на фермах, є найбільш високим з усіх
фермерських регіонів світу. Причина ще не встановлена. Хоча експерти
безпомилкового вказують на широке застосування “хімії”.
 Отже маємо десять суттєвих переваг органічного землеробства над
звичайним – хімічним.
 Український хліб на експорт
 За даними Міжнародної федерації сільського господарства, в Україні
зараз налічується понад 30 «зелених» господарств. Їх загальна площа
становить всього 0,5% від землі сільськогосподарського призначення в
Україні. Більшість із них експортують свою продукцію. Здебільшого - і це
є нетиповим для органічного землеробства у світі - йдеться про експорт
зерна, а не овочів та фруктів, як в інших країнах. На внутрішньому
ринку, не зважаючи на те, що попит на подібну продукцію потроху
починає формуватися, «харчі без хімікатів» поки що не є масовим
явищем, бо державної системи сертифікації не існує, а отже, під егідою
«екологічно-чистої» можна продавати будь-яку продукцію.
 А от на зовнішньому ринку українське аграрне землеробство має
цілком серйозні перспективи, оскільки є попит на таку продукцію і є
механізм її сертифікації, тобто гарантії того, що її справді вирощено за
органічною технологією.
 Перспективи пов’язані або із експортом цієї продукції, або з тим, що
до України увійдуть провідні виробники продуктів дитячого харчування, і
тоді можливим буде вирощування такої продукції під замовлення цих
підприємств.  Наразі     обізнаність  людей   із  тим,  що   таке   органічна
продукція, в Україні є невисокою. Проте та компанія, яка першою вийде
на цей ринок і збудує нормальну стратегію з просування органічної
продукції може бути досить успішною.
 Перш ніж говорити про будь-які стратегії розвитку країни, потрібно
чітко  усвідомити    стартові    умови   —  економічні    та  демографічні
характеристики України. Перш за все, потрібно нагадати, що частка АПК
у загальному обсязі ВВП сягає 30%, а також АПК забезпечує до 30%
робочих місць. Вагомою є частка продукції АПК і в загальному експорті...
 Поточна «криза перспективи» заважає нам усвідомити той факт, що
сьогодні,  попри    збереження    високого   індустріального    потенціалу,
Україна належить до групи агропромислових країн. Це не добре і не
погано, але фактом є те, що в Україні частка міського населення (за
переписом 2001 року) не перевищує 2/3 населення України (частка
міського населення — 67,2%, сільського — 32,8%).
 Для  порівняння,     сьогодні  навіть  Бразилія  по  рівню    урбанізації
випереджає Україну. В Бразилії співвідношення між міським та сільським
населенням складає 78% до 22%. Стереотипні уявлення про те, що
Україна є квазіурбанізованою країною суттєво змінюються, якщо ми
вдамося до якісних оцінок міської інфраструктури та міського населення.
Виявляється,  що    у  великих   містах  проживає    лише   38,3%  всього
населення України, тобто 56,9% міського населення.
 Очевидно,    що     для  правильної   постановки    мети   та   завдань
національного розвитку України сьогодні вже замало визнати те, що
наша  держава   є    агропромисловою    країною.  Як  мінімум    потрібно
реабілітувати роль сільськогосподарського устрою в умовах глобальної
економіки.
 В епоху промислової революції та індустріалізму спеціалізація країни
на видобутку сировинних ресурсів та виробництві сільськогосподарської
продукції  сприймалась   як  синонім  відсталості  та  вторинності.  В
постіндустріальну епоху визначальним є не сфера та галузь національної
економіки, а технологічний устрій, на якому вони побудовані. Іншими сло-
вами, в епоху глобального постіндустріалізму будь-яка галузь може
набувати ознак високотехнологічного устрою та претендувати на роль
економічного локомотиву.
 Наприклад,    російський   енергетичний    потенціал    традиційно
інтерпретувався   як  свідчення   „сировинного  характеру”    економіки.
Сьогодні політична еліта Росії знайшла в собі сили позбутися комплексу
меншовартості. Вона визнала видобуток та експорт енергоносіїв в якості
головної порівняльної конкурентної переваги російської економіки та
взяла курс на інтеграцію у глобальну економіку в якості „енергетичної
супердержави”.
 Визнання за Україною статусу агропромислової країни означає, що для
нашої держави якість розвитку українського села та тип технологій
в АПК визначає рівень економічної безпеки та є джерелом
забезпечення економічного суверенітету країни.
 Державним пріоритетом в сфері розвитку органічного землеробства
повинен   стати  лозунг  –  від  ентузіастів-одинаків    до  стратегії
формування нової галузі, що забезпечує фундамент економічного
суверенітету України!


 Микола Бузинський - координатор проекту,
 Іван Білик, голова ЧОВ Спілки сприяння розвитку сільського
зеленого туризму в Україні – (партнер проекту).


   Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких:
   - у рослинництві заборонено використовувати ядохімікати для
боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також
мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин
здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для
живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива;
   - категорично заборонене використання генетично модифікованих
організмів;
   - у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту,
гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються
профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.

   Органічними можуть бути тільки ті продукти, які вироблені
відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло
процедуру сертифікації у встановленому порядку.
   При цьому органічна продукція належним чином маркується. На
етикетці повинен бути нанесений відповідний логотип, а також
інформація про відповідний орган сертифікації.


   Переваги органічних продуктів

●   Відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, високі
стандарти якості органічної продукції, мають позитивний вплив на ваш
організм, охороняють ваше здоров'я.
●   Органічні продукти безпечні для людини й навколишнього
середовища, вони не забруднені нітратами, важкими металами,
залишками пестицидів, гербіцидів й інших речовин хімічного синтезу.
●   Органічні продукти не містять хвороботворних мікроорганізмів,
паразитів і алергенних компонентів.
●   Органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів і
речовин, зроблених на їхній основі.
 ●  Органічні продукти зберігають живильні властивості, якість,
безпечність  й  натуральний   склад  при  переробці,  оскільки
використовуються тільки натуральні методи переробки й традиційні
рецепти, природні речовини й матеріали для пакування, заборонене
використання синтетичних ароматизаторів, консервантів, добавок і т.д.
●   Вживання   органічних   продуктів  опосередковано   сприяє
збереженню навколишнього середовища, а саме позитивно впливає на
відтворення природної родючості ґрунтів, сприяє збільшенню природного
біорізноманіття; поліпшує здоров'я тварин, оскільки застосовуються такі
методи їхнього утримання, які узгоджуються з їх природними потребами
й не заподіюють страждання тваринам.Купуючи органічну продукцію, Ви використовуєте владу грошей, щоб
підтримати життя, стверджуючи практичну діяльність сільських
господарств; допомагаєте зберегти оточуюче нас навколишнє
середовище, а також своє власне здоров’я та здоров’я своїх рідних.

1. Насолодження смаком.
Це одна з головних причин, чому кухарі використовують органічні
продукти у своїх рецептах – вони мають ліпший, більш яскраво
виражений запах і вони кращі на смак! Органічне фермерство
починається із підживлення грунту, який, в свою чергу, живить рослини,
а вони – наше тіло. Страви добре смакують! Варто замислитись!

2. Захист майбутніх поколінь.
“Ми не успадковуємо Землю від наших батьків. Ми позичаємо її у наших
дітей” (Лестер Браун).

В середньому дитина, порівнюючи із дорослими, піддається в 4 рази
більшому впливу, щонайменше 8 видів пестицидів у харчових продуктах,
які несуть загрозу спричинення перш за все онкологічних захворювань.

Вибирати їжу ми повинні зараз, - для того, щоб забезпечити здоров’я
наших дітей не тільки зараз, але і у майбутньому.

3. Попередження ерозії грунтів.
Грунт – це основа органічного землеробства. Служби, що займаються
дослідженням грунтів, встановили, що тільки в США 3 млрд. тон
родючого шару грунту піддається ерозії кожного року після збирання
урожаю. У так званому нині традиційному сільському господарстві грунт
використовують більше як засіб для утримання рослин у вертикальному
положенні, постійно удобрюючи їх синтетичними добривами. Земля при
цьому зазвичай, на жаль, з року в рік, піддається глибокій оранці. Як
результат таких технологій, землі американських господарств
страждають від найгіршої ерозії грунтів в історії.

4. Захист якості води.
Вода становить 2/3 нашого організму і 3/4 нашої планети. ЕРА,
вивчаючи пестициди (деякі спричиняють рак), встановила, що принаймні
у 38 штатах США грунтові води заражені пестицидами, забруднюючи
основне джерело питної води в більше ніж половини населення цієї
країни.

5. Збереження енергії.
Американські ферми змінилися протягом попередніх 3-х поколінь, від
невеликих сімейних ферм, основаних на людській силі - до великих
фабрик, які в значній мірі залежать від корисних копалин або інших
затрат. Сучасне фермерство використовує більше палива ніж будь-яка
галузь промисловості, використовуючи 12% загального попиту країни в
енергії. Більше енергії використовується для виробництва синтетичних
добрив ніж для обробітку грунту, вирощуванню і збору урожаю в США.
Органічне фермерство все ще використовує ручну працю, наприклад,
ручне прополювання. Органічне сільське господарство передбачає шлях
в декілька кілометрів від поля до столу.
6. Відмова від “хімікатів” у власній тарілці.
Багато пестицидів, дозволених для використання ЕРА, проходять довгу
реєстрацію, науковці інтенсивно досліджують зв”язок цих хімікатів із
раком та іншими захворюваннями. ЕРА встановив, що 60% всіх
гербіцидів, 90% всіх фунгіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенними. У
1987 році в Звіті Національної Академії наук було відмічено, що
пестициди могли спричинити понад 1,4 млн. ракових захворювань серед
американців. Пестициди – це отрута, яка вбиває живу флору і може бути
небезпечною для людства. Крім раку, пестициди спричиняють генетичні
мутації, нервові порушення і дефекти при народженні.

7. Захист здоров’я сільськогосподарських працівників .
Національний інститут онкозахворювань відмітив, що фермери, які
застосовують гербіциди, в 6 разів більше хворіють на рак ніж звичайні
люди. В Каліфорнії, зареєстровані отруєння пестицидами серед
робітників ферм, займають найвищий рівень серед професійних
захворювань штату. Здоров’я фермерів – це серйозна проблема, яка
стоїть перед нацією. Щорічно більше 1 млн. людей отруюється
пестицидами, а в країнах, що розвиваються – 25 млн. чоловік.

8. Допомога невеликим фермам.
Все більше і більше фермерів переходять до органічного землеробства.
Більшість органічних ферм – невеликі сімейні ферми із площею меншою
ніж 100 га. Зокрема, США втратили більше ніж 650 тис. сімейних ферм
лише за 1990-ті.

9. Підтримка реальної економіки.
Ми всі любимо заощаджувати гроші. Купуючи органічну продукцію, Ви
відіграєте важливу роль у скороченні урядових видатків на субсидії
традиційному фермерству. Крім того, Ваші покупки органічної продукції
зменшують приховані витрати на пестицидне регулювання, небезпечне
розміщення відходів і їх прибирання і, без сумніву, сильне забруднення
нашого навколишнього середовища. Купуючи органічну продукцію, ми
робимо великі заощадження, плюс сприяємо збереженню міцного
здоров’я своєї сім’ї. Останні дослідження Корнуельського університету
показали, що витрати на пестициди, зокрема в США, становлять 8
млрд.долл. щорічно, а витрати на боротьбу з ерозією грунтів – 24
млрд.долл.

10. Підтримання біорізноманітності.
Вирощування монокультур із одних і тих самих рослин кожного року –
метод, що використовує виключно традиційне фермерство. Через ці
помилки сільськогосподарське виробництво в 1950-1970рр., різко
відчуло недостачу природної біорізноманітності рослинного світу, що
спричинило нестачу в грунті мінералів та поживних речовин.

Органічне сільське господарство заохочує вирощування рослин без
хімікатів через збагачення грунту, зокрема, компостами. Вирішальним
кроком у захисті нашого навколишнього середовища і особистого
здоров’я - є перехід до органічного фермерства. Купуючи органічну
продукцію, Ви приймаєте участь у формуванні ринку для тих господарів,
хто робить вершиною приорітетів майбутнє нашої планети. Монокультури
є більш чутливими до пестицидів. Незважаючи на десятикратне
збільшення використання пестицидів у 1947-1974рр., втрати урожаю від
комах подвоїлася - тому, що у деяких комах вже виробився генетичний
імунітет до пестицидів. Можна спостерігати таку саму ситуацію із ліками,
що використовуються у боротьбі із вірусами в людському організмі –
вони менше спрацьовують, так як віруси піддалися певним мутаціям.

11. Підтримка власного тіла у хорошій формі.
Їжа, яку ви вибираєте і споживаєте щодня, в основному визначає, як
добре і довго буде функціонувати Ваш організм.

								
To top