Docstoc

Заданы уравнения движния точки x= cost_ y=2sint

Document Sample
Заданы уравнения движения точки x= cost_ y=2sint Powered By Docstoc
					Заданы уравнения движения точки x= cost, y=2sint
Определить расстояние от точки до начала
координат в момент времени t=2,5 с.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:8/22/2014
language:Bulgarian
pages:1