BESTUUR VAN DE SAC by forrests

VIEWS: 59 PAGES: 14

									Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Sectie: Analytische Chemie NIEUWSBRIEF 2004-1 MAART 2004

BESTUUR VAN DE SAC Mevr. Dr. A J. Tüdös (NIZO Ede) voorzitter Ing. H.A.H. Billiet (Technische Universiteit, Delft), secretaris Dr. W.Th. Kok (Universiteit van Amsterdam) penningmeester Dr. A. Debets (Organon, Oss) Dr. A.J.G. Mank, (Philips CFT, Eindhoven) Dr. T. Visser (Universiteit Utrecht) Dr H.J.A. Philipsen (Oce Technologies Research and Development, Venlo) Ing. Jeroen Kraan, (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem) Internet site: http://www.kncv.nl MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de vernieuwing van de KNCV-web site en de mogelijkheden voor de sectie en de WDS-groepen. Zodra meer bekend wordt zal de sectie en haar WDS-groepen gebruik maken van de KNCV web site. Het is de bedoeling dat de SACNieuwsbrief in de toekomst via de web site verspreid zal worden. De druk- en handlingskosten lopen elk jaar fors op en bereiken nu de som van € 5000,-. De kosten voor de vernieuwing van de web site en de invulling die de SAC eraan wil geven zal voordeliger zijn dan de Nieuwsbrief in stand houden. De nieuwe opzet van de KNCV congressen (jaarlijks twee bijeenkomsten) zal aanleiding zijn om de samenhang tussen de WDS-groepen te illustreren door gezamenlijke thema’s te presenteren. De Monstervoorbewerkingsgroep is een typisch voorbeeld van een WDS-groep die bindend kan werken omdat ze gemeenschappelijke problemen kan aan reiken. Ook is de SAC benaderd om deel te nemen aan de commissie HBO-zaken. De commissie HBO-zaken is apart („sectie‟) onder de KNCV met in het bestuur mensen uit het werkveld en de KNCV. De commissie is begin 2003 opgericht en heeft als doelstelling de KNCV aantrekkelijker maken voor HBO-ers. De aandachtpunten die deze commissie geformuleerd heeft zijn: 1. gerichte communicatie d.m.v. een digitale nieuwsbrief (± 400 geïnteresseerden). Verschijning 4-6 keer per jaar. 2. De eerste ervaringen zijn positief, er komen er ongeveer 30 per keer retour en deze mensen krijgen per post alsnog de Nieuwsbrief. 3. communicatie en werving 4. onderwijszaken (voorzitter Niek Klooster) 5. beroepsbeeld/loopbaanbegeleiding

-1-

6. HBO aantrekkelijk maken door vakgerichte informatie ipv wetenschappelijke onderwerpen MEDEDELINGEN VAN WERK-, DISCUSSIE- EN STUDIEGROEPEN Overzicht van de activiteiten voor 2004 zoals die nu bekend zijn. WDS-groep Datum Info IRDG ? http://www.pdp.tmfweb.nl/mainirdg.htm FABIAN ? www.bioanalyse.org DSP 31 www.polymers.tmfweb.nl maart 2004 ATOOMSPECTROMETRIE 4 juni http://www.atoomspectrometrie.nl 2004 ALM ? http://www.kncv.nl/secties/sac/alm/alm/bestuur.htm MONSTERVOORBEWERKING 1 april http://www.sampleprep.nl/home.htm 2004 CHEMOMETRIE 7 mei http://www.chemometrie.nl/annual_old.htm 2004 PROCESANALYSE 2 april http://www.procesanalyse.nl/ 2004 SCHEIDINGSMETHODEN 23 april 2004 Zoals u ziet hebben steeds meer WDS-groepen een web site en gebruiken deze voor aankondigingen van bijeenkomsten, inschrijvingen voor de symposia en contacten met hun leden In het SAC bestuur is Harry Philipsen verantwoordelijk voor de coordinatie van de websites. Harry zorgt ook ervoor dat de missie van de WDGs binnen de SAC opgenomen wordt op de SAC website. WERKGROEP SCHEIDINGSMETHODEN

De Werkgroep Scheidingsmethoden van de KNCV Sectie Analytische Chemie organiseert op Vrijdag 23 april 2004 bij AVANS Hogeschool te Breda, haar 15de Voorjaarsbijeenkomst met het thema: "NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE SCHEIDINGSMETHODEN" In dit symposium is er, naast lezingen op het gebied van screening technieken, meerdimensionale, hyphenated en comprehensive chromatografie, capillaire zone electroforese, micro scheidingstechnieken, scheidingen voor polymeren en ionogenen, bio en farmaceutische analysen, gelegenheid tot het presenteren van posters. U wordt hiertoe nadrukkelijk uitgenodigd en dient deze posters bij uw aanmelding op te geven.

-2-

PROGRAMMA: 9:00 uur: Ontvangst, inschrijving, koffie/thee 9:55 uur: Opening namens AVANS-Nova Knowledge: Nico Vonk (dagvoorzitter), Breda 10:00 uur: Hoofdlezing door (lector) Henk Claessens (AVANS, Breda) "Reversed Phase Vloeistofchromatografie: Quo Vadis?" 10:45 uur: (prof) Sabeth Verpoorte (RUG, Groningen) "Why chips are good for separations" 11:15 - 11:30 koffie/theepauze 11:30 uur: (prof) Wilfried Niessen (VU, Amsterdam & Hyphen MS, Leiden) "Van LC/MS naar Nano-LC/MS!?" 12:00 uur: Martin Vogel (UT, Enschede) "Electron capture effects in HPLC/APCI(-)-MS" 12:30 uur: Lunch + posters 14:00 uur: Sjaak de Koning (VU, Amsterdam & LECO) "Comprehensive twee-dimensionale LC*GC-ToF MS: Een nieuwe methode voor de analyse van complexe monsters" 14:25 uur: Govert Somsen (UU, Utrecht) "Non-covalently coated capillaries for efficient and reproducible CE of peptides and proteins" 14:50 - 15:10 thee/koffiepauze 15:10 uur: Jose Manuel Herrero (UvA, Amsterdam) : "Application of Capillary Electrophoresis in Starch Analysis" 15:35 uur: Lawrence Akoto (VU, Amsterdam): "Direct Thermal Desorption: A new interface for the introduction of (semi-)solid samples and dirty extracts into GC systems" 16:00 uur: Sluiting, met afscheidsdrankje
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag: lunch en drankjes worden aangeboden door AVANS/Nova Knowledge. U kunt zich per e-mail aanmelden bij Rob Tijssen: <rtijssen@science.uva.nl> onder vermelding van: naam/namen, bedrijf/instituut, ev. postertitel. Lokatie: Avans Hogeschool Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen HSBB/Unit Nova Knowledge Lovensdijkstraat 63 4818 AJ Breda T +31 (0)76 5238014 E-mail: thollink@hsbb.nl

-3-

WERKGROEP PROCESANALYSE Vrijdag, 2 april 2004, Delft, DSM-Gist, Procesanalyse dag 2004 9.30 - 10.00 Aankomst 10.00 - 10.05 Opening D. Wienke, Werkgroep Procesanalyse, DSM Geleen(NL) 10.05 - 10.35 Welkom, de Gastlocatie DSM Gist en haar procesanalyse activiteiten M. van Tilborg, DSM Gist, Delft(NL) 10.35 - 11.20 Quantum Cascade Lasers and mid-Infrared Tunable Diode Lasers for Process Analysis - Theory, Principle, Application J. Roepcke, Institute for Low Temperature Plasma Physics, Greifswald (D) 11.20 - 11.45 Koffie (bij de zaal) 11.45 - 12.30 Process Analytical Technologies (PAT) in the Pharmaceutical Industry, E. Skipsted, Novo Nordisk, Bagsvaerd (DK) 12.30 - 13.30 Lunch (in restaurant) 13.30 - 14.15 Analyzer Training waarom en hoe?, B. Bruining, STC Rotterdam (NL) 14.15 - 15.00 A new process control strategy for the food industry, M. Verschueren, NIZO Food Research, Ede (NL) 15.00 - 15.20 Koffie (bij de zaal) 15.20 - 16.05 A Continuous Coulometric Process Titrator for the Determination of Total Active Chlorine and Sulfite in Aqueous Process Streams, H. Welmink, Akzo Nobel Chemicals Research, Arnhem (NL) 16.05 - 16.10 Slotwoord S. Bijlsma, Werkgroep Procesanalyse, TNO, Zeist (NL) 16:10 - …….. Afsluitend drankje (in restaurant) Verdere info op : www.procesanalyse.nl WERKGROEP CHEMOMETRIE Amsterdam, May 7, 2004 21st ANNUAL SYMPOSIUM ON CHEMOMETRICS "DATA ANALYSIS OF MICRO-ARRAY DATA" Kijk op de web site voor verdere info

-4-

WERKGROEP DSP

Discussiegroep Scheidingsmethoden voor Polymeren (DSP) Agenda bijeenkomst 31 maart 2004
Onze voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 31 maart 2004 in Nijmegen. We zijn dan te gast bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Collegezaal van het HAN-gebouw te Nijmegen. Het programma ziet er als volgt uit: 09.30 – 10.00 Registratie en koffie 10.00 – 10.05 Welkom en opening door Harry Philipsen, voorzitter van de discusssiegroep 10.05 – 10.15 Introductie door Drs. C.W. van Verseveld, algemeen directeur laboratorium-opleidingen van de HAN 10.15 – 10.45 Wim Staal, gastdocent HAN Monstervoorbereiding voor GPC/SEC en gradiënt-elutie van polymeren 10.45 – 11.15 Monique van Hulst, Universiteit van Amsterdam Fast Size Exclusion Chromatography 11.15 – 11.45 Christian Wold, General Electric, Bergen op Zoom Selective detection in SEC 11.45 – 12.15 Greg Saunders, Polymer Loboratories, UK Recent developments in GPC/SEC column technology 12.15 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Ynze Mengerink en Sjoerd van de Wal, DSM-research, Geleen Kwantitatieve analyse van oligomeren van polyamide 6 en krische chromatografie van enkele nylons 14.00 – 14.30 Bas Eeltink, Universiteit van Amsterdam Monolithic columns for Polymer Separations 14.30 – 15.00 Ab Buijtenhuijs, AkzoNobel Chemicals Research, Arnhem Het effect van pore-size mismatch bij SEC 15.00 – 15.15 Harry Philipsen Highlights van het HTC-8 symposium te Brugge 15.15 – 15.30 Theepauze 15.30 – 16.00 Bezichtiging van de laboratoria 16.15 Receptie De deelnamekosten voor deze dag bedragen 15 euro en dient u bij binnenkomst te voldoen. In verband met de reserveringen verzoeken wij u uw deelname uiterlijk 25 maart per fax of e-mail te bevestigen aan Hebe van Genderen, Akzo Nobel Chemicals, dept. CGS. (Fax. +31 26 366 5280, e-mail: hebe.vangenderen@akzonobel-chemicals.com). MEDEDELINGEN OVER CONGRESSEN, SYMPOSIA EN CURSUSSEN Internationaal ALM Symposium The Analytical Laboratory Managers Association in Europe (EuroALMA) is

-5-

pleased to invite you to attend The fourth EuroALMA European Analytical Laboratory Managers Association (ALMA) Conference & Short Courses "How to Cut Costs in the Analytical Laboratory" The manager handling the ceaseless cost saving demand while retaining efficiency, quality, and staff motivation May 11-14, 2004 Sitges (Barcelona), Spain The Analytical Laboratory Managers Association (ALMA) is an international organization that helps analytical laboratory managers develop better management skills and practices. ALMA contributes to improved analytical lab performance/customer satisfaction by promoting discussion of practices and programs relating to quality, cost control, and employee development. Our previous successful conferences in Oslo (Norway), Zeist (The Netherlands), and Berlin (Germany) have gathered 70-90 Analytical Laboratory Managers from up to 12 countries in Europe and outside Europe. Laboratory managers attending the conferences have broadened their management knowledge, shared their expertise, and extended their network. Please open the attached circular and visit the ALMA web page www.labmanagers.org for more information. EuroALMA President Jordi Martin Alonso (Spain) Miren Lopez de Alda Villaizan (Spain) Santiago Maspoch Andres (Spain) Aaike Oosterkamp (Spain) Karina Langseth-Manrique (Norway) Jan Damm (The Netherlands) Alexander Debets (Germany) ONTMOET DE GASANALYSE EXPERTS VAN DE HELE WERELD IN AMSTERDAM Na twee eerdere Gasanalyse symposia, (Eindhoven 1999 en Maastricht 2002) zal dit evenement van 6 tot 8 oktober 2004 voor de derde keer plaatsvinden. Dat dit symposium wederom in Nederland (nu Amsterdam) plaats vindt, is voor het "thuispubliek" een bijzonder interessant gegeven! Waar vind je anders op korte afstand - naast de Nederlandse deelnemers - meer dan 150 internationale specialisten die via lezingen en posters vertellen over de laatste stand van zaken op het gebied van gasanalyse of de allerlaatste state-of-the-art apparatuur laten zien?(http://gasanalysis.nen.nl). SCM-2 MIRANDA PAVILJOEN AMSTERDAM 2- 4 FEBRUARI 2005 By organizing this symposium, we try to bring together a variety of scientists, who share an interest in the separation and characterization of large molecules. The target audience includes specialists from the analytical-chemistry, biochemistry, polymer-science and life-science communities. The program will feature a limited number of plenary lectures by internationally renowned speakers, addressing subjects of broad interest. Keynote lectures and submitted oral presentations will be presented in two parallel sessions and ample time will be available for discussing posters.

-6-

This set-up will allow individual participants to focus on one of four aspects:


The characterization of the chemical structure, composition, and morphology of macromolecular materials, surfaces, mixtures, and solutions; (Analytical) separations of mixtures of macromolecules to obtain detailed information on chemical structure or to determine distributions (molecular mass, chemical composition, etc.); The separation and characterization of biopolymers and other natural macromolecules; The separation and characterization of synthetic polymers.



 

Thus, specialists will be able to refresh their knowledge of state-of-the-art research and to enhance their level of understanding. Other participants will find this symposium a perfect opportunity to broaden their horizons by making their personal selections from the many presentations on offer. We will create a platform for scientists from diverging backgrounds and with different current perspectives to interact, to discuss subjects of mutual interest, and to discover new synergies The working language of the Symposium will be English. Visit the web site of the symposium at: www.ordibo.be

ANAC

AIO Network Analytical Chemistry
basic course

"Molecular Spectroscopy"
15-23 March 2004 Free University Amsterdam, Utrecht University & Wageningen University

Topic The Molecular Spectrometry course is one of the Basic Modules of the ANAC programme. It intends to provide a level of background knowledge adequate for any analytical chemist working at the PhD/AIO level. Obviously, molecular spectrometry covers a wide range of research and applications in the analytical chemistry world. In fact, it includes a variety of rather independently operating and developing disciplines. In this course, a selection of 4 topics is made which are considered to be of major importance in analytical chemistry, now and in the future. Specialists are invited as lecturers. Course format The course is intended for students in analytical chemistry at the graduate student (AIO) level. However, scientists from other fields, industry or from other research institutes are welcome to attend as well. The various methods and techniques will be covered in overview lectures given by experts in the different fields. Handouts will be made available giving summaries of the topics discussed. There will be no practical experiments. The course language will be English. Dates and venue The 4-day course will be held on March15, 16, 22 and 23, 2004 at the Free University (first day), Wageningen University (second day), and at Utrecht University (the last 2 days). Lectures will be

-7-

given from approx. 10:00 to 12:30 h and from 1:30 to approx. 16:30 h. A programme with the exact locations and itineraries will be sent to all participants after registration. Programme Monday March 15, Free University Amsterdam Laser spectroscopy, with emphasis on fluorescence and Raman techniques Lecturers: Dr. F. Ariese and Prof. Dr. C. Gooijer (VUA) Tuesday March 16, Wageningen University NMR spectrometry, with emphasis on analytical aspects and use in analytical practice Lecturer: Dr. T. van Beek (WU) Monday March 22, Utrecht University Mass spectrometry, with emphasis on basic aspects, instrumentation and applications Lecturer: Prof. Dr. A. Heck (UU) Tuesday March 23, Utrecht University IR spectrometry, with emphasis on practical aspects and up-to-date applications Lecturer: Dr. T. Visser Examination and certificates An examination will be organised after the course in the form of assignments to be completed by the participants. Two types of certificate (with or without examination) will be made available. Further information For further information concerning the course content, please contact Dr. Freek Ariese, Department of Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Vrije Universiteit Amsterdam; e-mail ariese@few.vu.nl; phone 020 4447524; fax 020 4447543. Registration The registration fee is:  free of charge for PhD students of the ANAC groups (see table below)  € 200,- for other PhD students  € 800,- for other participants1 and includes coffee/tea breaks and lunches.

CURSUSSEN QADUCATION CURSUSSEN QAducation cursussen voor leidinggevenden, kwaliteitsfunctionarissen en medewerkers van laboratoria die kwaliteitssystemen hebben/voorbereiden op basis van ISO 17025 (Sterlab), ISO 15189 (medische laboratoria), GLP/GMP en ISO 9001: NIEUW is de cursus STATISTIEK ! Meetonzekerheid staat volop in de belangstelling. Onze cursus "Validatie en meetonzekerheid" biedt volop oefeningen om aan de hand van praktijkgevallen te leren invulling te geven aan deze begrippen.

-8-

Datum Plaats 30, 31 maart en 1 april 2004 Hotel Golden Tulip Keyser Breda 18 en 19 mei 2004 Hotel Golden Tulip Keyser Breda 26, 27 mei en 3 juni 2004 Hotel Golden Tulip Keyser Breda 14 juni 2004 Hotel Golden Tulip Keyser Breda 15 juni 2004 Hotel Golden Tulip Keyser Breda 16 juni 2004

Cursus Kwaliteitszorg voor kwaliteitsfunctionarissen Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie Statistiek voor het laboratorium Opzet en interpretatie van ISO 17025 Opzet en interpretatie van ISO 15189 voor medische laboratoria Corrigerende en preventieve maatregelen

Hotel Golden Tulip Keyser Breda Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij: dr.ir. Jo H.M. van den Berg, QAducation vof, tel. 0495 526599, fax 0495 526905, e-mail: jo.vandenberg@qaducation.nl en drs. Ad G. Snijders, QAducation vof, tel. 0573 255005, fax 0573 255005, e-mail: ad.snijders@qaducation.nl Zie ook onze website : www.QAducation.nl

Het Bestuur ziet uw kopij voor de Nieuwsbrieven met belangstelling tegemoet kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren. In de nieuwsbrief kan ook voorlopige informatie opgenomen worden. Nieuwsbrief no. 2004-2 2004-3 2004-4 2004-5 Verschijnt juni september november half december Deadline Kopij 28 mei 27 augustus 29 oktober 26 november

Uw bijdrage voor de nieuwsbrief kunt u richten aan het secretariaat van de Sectie Analytische Chemie: Ing. H.A.H. Billiet Technische Universiteit Delft Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie Julianalaan 67 2628 BC Delft

Tel: 015-2786369 Fax: 015-2782355 Email: Billiet@tnw.tudelft.nl Graag voor 28 mei 2004 en bij voorkeur via email!!!!

-9-

10

-10-

11 Appendix European Analytical Column No. 32 (January 2004)

In last year‟s issue of this column the appointment of a DAC Task Force was reported whose aim was to revise the Eurocurriculum for Analytical Chemistry, published in 1991. An update was considered along with the preparations for a revised second edition of the DAC approved textbook „Analytical Chemistry‟ (Wiley-VCH, 1998). The revisions got strong tailwind from the discussion of a Eurobachelor degree all the more as in the initial proposals analytical chemistry was felt to be under-represented. The DAC Task Force installed in September 2002 has produced a convincing model syllabus. The DAC Annual Meeting on 21 September 2003 in Thessaloniki, Greece, approved the new revision as Eurocurriculum II for Analytical Chemistry. With the so-called Bologna declaration of 1999 the Ministers of Education of 29 European countries agreed to achieve coherence in higher education. Proposals how to structure the education in chemistry were designed by the Working Groups of ECTN, i.e. the European Chemistry Thematic Network (www.cpe.fr/ectn). This network was founded in September 1996 and is funded by the European Commission as part of the Socrates/Erasmus Programme. Currently ECTN comprises of about 120 chemistry departments of universities from all the member states of the European Union as well as of most of the states awaiting accession plus some national chemical societies such as the British RSC and the German GDCh. One of the projects is „Tuning Educational Structures in Europe‟ which aims to harmonize chemistry curricula and define the framework of the Chemistry Eurobachelor. For various reasons analytical chemistry has not in recent times always been accepted as a core field of chemistry. Such views were reflected also in the early schemes discussed in the Tuning project which caused an extensive as well as intensive discourse on what was a balanced representation of analytical chemistry. The DAC Task Force joined the ECTN discussion and on behalf of DAC objected to the non-adequate position of analytical science among the core fields in the Eurobachelor schedule. The frank exchange of views resulted in an approach based on seven core subjects, namely general/inorganic, analytical, physical, organic, and biological chemistry along with mathematics and physics. This revised structure was passed by the ECTN Plenary Meeting in Prague in April 2003 and was unanimously approved by the Delegates of the European chemical societies present at the DAC Annual Meeting 2003. What acceptance as a key core area in the Eurobachelor means to education in analytical chemistry has been outlined by Reiner Salzer, Head of the DAC Task Force, in the paper „Eurocurriculum II for Analytical Chemistry‟ [Anal. Bioanal. Chem. 378 (2004) 28-32; a copy is available from the DAC website www.dac-fecs.org as are further diagrams showing the analytical topics embedded in the framework of the Eurobachelor education]. The degree requires a total of 180 credits, 15 of these should be related to the specific analytical topics.

-11-

12 These 15 credits of basic education translate into 75 hours lectures and 150 hours laboratory exercises. A distribution of material has been proposed. It is recommended to distribute the analytical tuition over two semesters, in order to balance the workload of the teaching staff. Within the course of the Eurobachelor education, the analytical topics are proposed to be in the third and forth semester since their comprehension requires knowledge which is imparted in the earlier semesters. As mentioned above, the Eurobachelor candidate must accumulate 180 credits. Most of these must come from the core of compulsory and semi-optional basic topics, the rest comes from optional, specializing or elective units what provides a good choice to meet personal preferences and career intentions. The proposed Eurocurriculum II for Analytical Chemistry has appeared in time to help the current activities of many universities to improve their syllabus with regard to transparency and transferability. Comprehensive and concise, never the less its structure grants sufficient flexibility to be adapted to various needs and traditions, in particular it retains and protects the high educational standards of the leading departments. Problem solving and quality assurance are dominating didactic principles. Among the European endeavours to harmonize university education, chemistry has achieved a remarkable position with the concept of a Chemistry Eurobachelor, and within this concept the analytical share of the syllabus is the first among those of the core disciplines which is available, in detail and is ready to use. The intense and constructive cooperation of DAC and ECTN led to the adequate representation of analytical chemistry in relation to the other chemical disciplines. This is by no means self-evident and sufficiently fulfilled in all European states, as shown by the appeal of the German Chemical Society GDCh to the authorities in German universities „to further strengthen analytical chemistry when interpreting or revising existing curricula of chemical education or setting up new ones‟. In the GDCh Memorandum - Analytical Science (a link to the English version is available at „Publications‟ at the DAC website). This „unequivocal plea‟ was derived from the facts that analytical chemistry increasingly represents a dominating force in industry‟s added value chain and that society demands decisions based on analytically validated data and assessments, in for example the spheres of politics, medicine, law and economics. As a consequence of globalization and of advancing European unification well educated analytical chemists are needed. This positive assessment of analytical chemistry by our colleagues from other sectors of chemistry was well recieved by the DAC Delegates at the Annual Meeting. At this meeting a mission statement was added to the revised statutes of DAC, stressing the aim to build up a network of colleagues, societies, and institutions related to analytical science. and to secure high quality standards in both, education and research. Furthermore, Rules for the Robert Kellner Lecture were accepted. This lecture was established In memory of the former DAC chairman and will be given regularly as a prominent plenary event at EUROANALYSIS conferences. It aims to honour substantial contributions to the advancement of analytical chemistry. The inaugural Robert Kellner Lecture will be delivered during EUROANALYSIS XIII in Salamanca, Spain (5-10 September 2004). The Call for Nominations had kindly been published in numerous journals last year and a jury consisting of five renowned colleagues will evaluate the nominations submitted by individuals or societies.

-12-

13

Another highlight at EUROANALYSIS 2004 will be the session in which the Heinrich Emanuel Merck Award is handed over. Furthermore, the conference will be honoured by a FECS Lecture, as were the two preceding EUROANALYSIS conferences. On proposal of the Spanish Society of Analytical Chemistry SEQA, the FECS Executive Committee awarded this distinction to Andreas Manz of Imperial College London/UK. The attractive program of EUROANALYSIS will be presented in historical buildings which were recently restored and converted into the university‟s conference centre. It is located intra muros of the medieval city where all facilities necessary to the participants are in walking distances. The FECS Executive Committee also approved the proposal put forward by the DAC, to award Wilhelm Fresenius with the “Award of Service” to honour his prominent commitment in the DAC activities during the 30 years of its existence and his achievements towards European cooperation in chemistry. A few months before, the FECS President and the DAC Chairman congratulated the editor of the analytical journal named after his ancestor, entrepreneur, and tutor, at the occasion of this 90th birthday celebration To close with, the DAC extends sincere thanks to all publishers who let this column appear regularly in their journals, occasionally also a call or an announcement. This gives DAC the opportunity to address the analytical community and to report on plans, events, developments and achievements. Similarly the DAC is most grateful to the colleagues who include information on and from the DAC in the newsletter of a national society. Considering DAC as sort of child the FECS member societies, one could dismiss such support as merely a family matter, however it is vital to DAC to be visible to all the individual members of the member societies. To mention here just two partners, DAC gratefully acknowledges the continued cooperation of the Analytical Division of the British RSC and welcomes with pleasure the consent of the Serbian Chemical Society to print this column regularly in their journal.

Prof. Miguel Valcárcel Department of Analytical Chemistry "Marie Curie" Annex Building Campus de Rabanales University of Córdoba 14071 Córdoba, Spain Tel./Fax +34 957 218616 qa1meobj@uco.es

Dr. Ernst-Heiner Korte (author to whom correspondence should be addressed) ISAS - Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy P.O. Box 10 13 52 44013 Dortmund, Germany Tel +49 231 1392-105 Fax +49 231 1392-120

-13-

14 korte@isas-dortmund.de

-14-


								
To top