Oral cavity_ pharynx - SotePedia by malj

VIEWS: 9 PAGES: 28

									A szájüreg, a garat és a nyelőcső
     anatómiája.
 Az előbél felső szakaszának
      fejlődése


       Dr L. Kiss Anna

  Humán Morfológiai és Fejlődésbiológiai
         Intézet
     Semmelweis Egyetem
         2009.
A bélcsatorna fejlődése
    Az embrió lefűződése

    a bélcső kialakulása (endodermából)

    a fej és farok régiók kialakulása


    a szíkhólyag elkülönülése a
    bélcsatornától:

    - szíkhólyag nyél (ductus
    omphalomesenthericus,
    vitellointestinalis)

    - elő- közép- és utóbél kialakulása
    A bélcsatorna fejlődése
• Membrana buccopharyngea
stomodeum(ektoderma)  pharynx(endoderma)


• Cloaca membrane:
     membrane
proctodeum (cloaca)  végbél, urogenitális
 ectoderma      rendszer kijárata
             endoderma
A szájüreg
Határai: elöl: az ajak rés
     felül: a kemény és lágy szájpad
     alul: szájfenék
     laterálisan: a pofák
     hátul: isthmus faucium: „kijárat” a garat felé

Szájüreg: cavum oris proprium+vestibulum oris

Vestibulum: szájtornác a két ivalakú fogsor előtt

Cavum oris proprium: nyelv (szájfenék)
           nyálmirigyek
          A szájüreg

• Határai:
   elöl: ajakrés: ajkak: izmos redő

     váza: m. orbicularis oris
     kívül: bőr
     belül: nyálkahártya
     felül: rubor labii

     a vestibulum oris felé: nyálkahártyában nyálmirigyek
     a gingiva-hoz alsó és felső frenulummal rögzül


     beidegzés: érző: n. infraorbitalis és n. mentalis (V/3)
           mozgató: n. facialis (VII)
           A szájüreg
Határai:
  lateralis: bucca:
     m. buccinator+corpus
     adiposum buccae (Bichat-féle
     zsírcsomó)

  alsó: szájfenék (diaphragma oris):
    m. mylohyoideus
    (sulcus lateralis linguae)
    nyálkahártyában: gl.
    sublingualis
    nyelv
            A szájüreg
• Határai:
   felső: szájpad
            papilla incisiva: n. nasopalatinus
                     a. sphenopalatina
            palatum durum (kemény szájpad)
            canalis palatinus major et minor (beidegzés)
            palatum molle (lágy szájpad)

            uvula
       A lágy szájpad izmai
Eredés: koponya alap

• m. levator veli palatini (tuba auditiva nyitása is!)

• m. tensor veli palatini (tuba auditiva nyitása is!)

• m. palatoglossus (nyelv hátsó részét emeli, lefelé húzza a
 lágyszájpadot)

• m. palatopharyngeus (kemény szájpad – garat oldalsó fala)

• m. uvulae (felfelé húzza az uvulát és rövidíti)
A szájpad

    foramen palatinum majus

    m. palatoglossus


      m. palatopharyngeus
         arcus
         palatoglossus

uvula
         arcus
         palatopharyngeus
     *  *  *: tonsilla palatina
tongue
          Nyálmirigyek I.
   parotis

ductus parotideus
Nyálmirigyek II.
           parotis
          gl. submandibularis
          Régió sublingualis
   frenulum
   linguae


gl. sublingualis
          Nyálmirigyek III.

                    glandula.
                    sublingualis

 mandibula
                    nyelgyök
ductus
submandibularis

         gl. submandibularis
        Garat - pharynx
• Eredése: a koponya alapról

 tuberculum pharyngeum
 fossa scaphoidea
 processus pterygoideus
 (lamina medialis)
        Garat - pharynx

              nasopharynx


  nyelv
              oropharynx


lágy szájpad
              laryngopharynx

 epiglottis
        A garat ürege   uvula


radix linguae

                recessus
                piriformis
 epiglottis
Waldeyer limfatikus gyűrű

Tonsillák az ishtmus fauciumban, és környékén:

    • tonsilla pharyngea

    • tonsillae tubariae

    • tonsilla palatina

    • tonsillae linguales
A garat izmai
        A garat izmai
• Garatemelő izmok: mm. levatores pharyngis
   a.) m. stylopharyngeus
   b.) m. salpingopharyngeus
   c.) m. palatopharyngeus


• Garatfűző izmok: mm. constrictores pharyngis
   a.) m. constrictor pharyngis sup.
   b.) m. constrictor pharyngis medius
   c.) m constrictor pharyngis inf.
A garat izmai


      m. constrictor
      pharyngis sup.
      p. pterygopharyngea
      p. buccopharyngea
      p. mylopharyngea
      p. glossopharyngea
A garat izmai        m. styloglossus

        m. stylopharyngeus

        m. constrictor
        pharyngis medius:
        p. chondropharyngea
        p. ceratopharyngea
        m. constrictor
        pharyngis inf.
A nyelőcső

   1.) p. cervicalis: 6. cervicalis
   csigolya, gyűrűporc alsó szélén


   2.) p. thoracalis: mediastinum
   post.     hiatus esophageus
   (10. hátcsigolya)


   3.) p. abdominalis
A nyelőcső
                A nyelőcső
A nyelőcső fiziólógiás szűkűletei:

1.) a fogsortól 15cm: garat-nyelőcső átmenet – gyűrűporc2.) a fogsortól 24cm: aortaív ill a bal főhőrgő3.) a fogsortól 40 cm: a cardia (nyelőcső-sphincter)

További szűkületek: nyirokcsomók, megnagyobbodott
  pajzsmirigy, aorta tágulat (aneurizma), mitrális
  billyentyűhiba (stenosis, issuficientia), mediastinális
  tumor
           A nyelőcső
A nyelőcső tágulatai: (diverticulumok)
 1.) pulziós diverticulum: garat-nyelőcső
 átmenet (Laimer háromszög)

 2.) a rekeszen való átlépésnél

 3.) trakciós diverticulum: a nyelőcső
 környezetében lévő szervek
 zsugorodása (pl. gyulladás) miatt húzó
 hatás a nyelőcsőre (hilus pulmonis-
 tuberculotikus nyirokcsomók)
        A nyelőcső fejlődése
A garattasakoktól caudálisan: nyelőcső (4 hetes embrió)
                  ventrálisan: tüdő előtelepe

Szöveti változások:
         korai szakaszban: többrétegű hengerhám
         8. héten részlegesen elzáródik a lumen
         recanalizáció: vakuolumok jelennek meg,
         összeolvadnak, többrétegű csillós hám
         4. hónap során: végleges, többrétegű el nem
             szarusodó laphám
         Izom differenciálódása:
         5. héten: a belső körkörös izomréteg kezdeménye
         8. héten: a külső hosszanti izomréteg kezd megjelenni
         (sima izom: a helyi splanchnopleura mesodermájából
         harántcsikolt izom: a garatív mesodermából)
A nyelőcső fejlődési rendellenességei
Atresia: légzőrendszer fejlődési rendellenességével társul
Stenosis: abnormális recanalizáció következménye

Nyelőcső atresia: a nyelőcső egy szakasza hiányzik, a vakon végződő
 proximális és distalis csonk közlekedhet a tracheával,         tracheo-esophagealis sipoly

Mindkét esetben: amnionfolyadék felhalmozódása      (polyhydramnion:
     a magzat nem képes magzatvizet nyelni)
     Születés után: nem képes nyelni, nyálcsorgás, aspiráció fuldoklás,
     köhögési roham
Fistula: meteorizmus: gyomorban, belekben levegő halmozódik fel
Atresia nélküli fistula: görcsös köhögési rohamok,
           ismétlődő tüdőgyulladások

								
To top