Foot Pass Quality in Sports - VC Eendracht Mazenzele by hcj

VIEWS: 4 PAGES: 12

									 Foot Pass
Quality in Sports
        Inhoud

Wat is Foot Pass?

Resultaten en ontwikkelingspunten

Conclusie
     Wat is Foot Pass?

Foot PASS wil de jeugdopleiding van 
voetbalclubs kwaliteitsvol verbeteren en mee 
op de kaart zetten d.m.v. adviesverstrekking 
en een erkend kwaliteitslabel.
Dit kwaliteitslabel is het resultaat van een 
objectieve kwaliteitsevaluatie (audit op zowel 
sportieve als organisatorische aspecten). 
VCE Mazenzele is geauditeerd op 24/10/2011.
   Resultaten + Actiepunten

1. Beleid en organisatie
2. Voetbalopleiding
3. Interne marketing en Human Resources 
  Management
4. Ondersteuning en externe relaties
5. Accommodatie en materiaal
6. Effectiviteit
      1. Beleid en organisatie

Positieve punten       Ontwikkelingspunten
 Financiële planning     Aparte missie en visie voor jeugd en 
 Algemene missie en visie   fanion
 Structuur van onze club
         2. Voetbalopleiding

Positieve punten             Ontwikkelingspunten
 Jeugdbeleidsplan              Spelsysteem en speelstijl voor U6-
 -> rode draad door onze          U11 vast leggen (reeds bijgewerkt)
 jeugdopleiding              2 x per jaar schriftelijk evalueren van 
 Trainingsgelegenheden, nl. de       spelers vanaf U13 (nieuw dit seizoen)
 continuïteit en frequentie (vb.      Nog meer gediplomeerde trainers
 Indoortrainingen)             Jeugdbeleidsplan verfijnen (reeds 
 Speelgelegenheid proberen         bijgewerkt)
 garanderen voor iedere speler
 Stimuleren van trainers om opleiding 
 te volgen
 -> van 3 naar 6 gediplomeerde 
 trainers!
   3. Interne Marketing en HRM

Positieve punten                Ontwikkelingspunten
 Voldoende en kwalitatieve            Geen!!!!
 communicatiekanalen, vb. Infobrochure, 
 website, mails, ploegvoorstelling, …
 Verenigingsleven, vb. 3-koningenfeest, 
 eetfestijnen, trainingen gegeven door 1e 
 elftal, beloftewedstrijd RSC Anderlecht – 
 Club Brugge, …
 Regelmatige vergaderingen binnen onze 
 club (trainers- en bestuursvergadering)
 Afgelijnde functieomschrijvingen; 
 iedereen binnen onze club weet wat van 
 hem/haar verwacht wordt.
 Functioneringsgesprekken met 
 jeugdtrainers. 
4. Ondersteuning en externe relaties

Positieve punten               Ontwikkelingspunten
  Trainers krijgen binnenkort opfrissing    Verder uitwerken van een 
  van EHBO door een expert ter zake      blessurebehandelings-procedure
  Samenwerking met externe partijen 
  verloopt goed, nl. VK Sjoeters, VKO, 
  …
  Ledenwerving: de laatste 2 jaar zijn 
  er 105 jeugdspelers bijgekomen.
  Initiatieven om drop-out tegen te 
  gaan, vb. Jeugdspelers vanaf U17 
  arbitreren jeugdwedstrijden, 3-daags 
  internationaal tornooi, hulptrainer, …
 
    5. Accommodatie en materiaal

Positieve punten         Ontwikkelingspunten
  Kwalitatief oefen- en      Jeugdcomplex voldoet niet meer aan 
  voetbaldidactisch materiaal   de normen van een moderne 
                  voetbalaccommodatie (synthetisch 
                   terrein, moderne kleedkamers, …)
                  Gemeente Opwijk moet dringend 
                  actie ondernemen voor de grootste 
                  sportclub van Opwijk!
               6. Effectiviteit

Positieve punten              Ontwikkelingspunten
  Om de doorstroming van eigen        Doorstroming van eigen spelers naar 
  spelers naar eerste elftal te       eerste elftal
  bevorderen, heeft onze club een      Onze club heeft meer vrijwilligers 
  extra eerste ploeg in 4e provinciale    nodig om het bestaan van onze club 
  opgericht.                te kunnen blijven garanderen!
  Door het hoge ledenaantal is de 
  continuïteit van de jeugdploegen 
  gewaarborgd. 
 
Conclusie:
     De filosofie van een club die er 
   voor haar jeugdwerking is, is 
   voelbaar aanwezig.  Hoewel reeds 
   degelijk uitgewerkt, is er op het 
   vlak van de sportieve begeleiding 
   nog een groeimarge.  Indien dit 
   gepaard kan gaan met een 
   vernieuwing van de 
   accommodatie, dan staat VCE 
   Mazenzele nog een mooie 
   toekomst te wachten, en niet 
   enkel met de jeugdopleiding.
 Vragen?
Opmerkingen?
 Suggesties?

								
To top