Docstoc

AIR POLLUTION Chapter 18 - Bu_ra Bilecen Blog

Document Sample
AIR POLLUTION Chapter 18 - Bu_ra Bilecen Blog Powered By Docstoc
					HAVA KİRLİLİĞİ VE
 KONTROLÜ I

Dr. Aykan Karademir
         Kirlilik Tarihinden Örnekler

1911 Londra – Kömür dumanından 1150 kişi öldü.
Smog kelimesi smoke ve fog karışımı olarak ilk kez kullanıldı.

1952 Londra – Smog nedeniyle 4000 kişi öldü.
1948 Donora, Pensilvanya - Çelik,
çinko ve sülfürik asit fabrikası
dumanlarından 20 kişi öldü,
6000 kişi hastalandı.


1963 New York City – hava kirliliğinden 300 kişi öldü.
 Londra
Smog 1952
          Londra Smog 1952
13. Yüzyılda Londra’da
dışarıda ateş yakmaya karşı
yasalar çıkarıldı, çünkü
Londra orta çağdan beri kirli
bir kent idi.
 Londra
Smog 1952
 Londra
Smog 1952
Piccadilly – Öğleden sonra 1955
Mart 23,
 2003
 Smog
Mayıs 7,
 2002
 Los
Angeles
Houston
Güney Afrika’da Orman Yangınları
 Bhopal, Hindistan
 1984 yılının aralık ayında, çağımızın 
en büyük felaketlerinden birinin 
yaşandığı, Hindu yarımadasının 
ortalarında bulunan şehir. Union 
Carbide adlı Amerikan şirketinin şehirde 
bulunan kimyasal madde fabrikasında, 
gece yarısı başlayan metil izosiyanür 
isimli zehirli gazın sızıntısı, şehirde 
yaşayan yaklaşık 3000 kişiyi uykusunda 
öldürürken, 200 000 kişiyi de değişik 
ölçülerde sakat bıraktı. Olaydan onlarca 
yıl sonra, hala sakat bebekler doğuyor 
şehirde.
Yetişkin bir insan günde 10,000 - 20,000 litre
         hava solur.
  Atmosfer
u  Dünyamızı çevreleyen 
  havanın birçok katmanı 
  vardır.
u  Troposfer: 0-16 km 
  (ağırlık olarak atmosferin 
  % 90’ı.
u  Tüm meteorolojik olaylar 
  burada olur.
u  Yukarıya doğru her 1 
  km’de 6.5 oC soğur. 
u  -60 oC’ye kadar soğur.
u  Dikey olarak oldukça iyi 
  karışmıştır.
u  % 78 N2; % 21 O2
               Atmosfer
u  Stratosfer : 16-65 km arası
u  Sıcaklık 0 oC’ye kadar artar.
u  Dikey karışım azdır.
u  Ozon tabakası bu tabaka 
  içinde yer alır.
u  Ozon zararlı güneş ışınlarını 
  absorplar.
            Atmosfer
u  Temel Gazlar
   • Nitrogen/Azot      78.08%
   • Oksijen         20.95%
   • Argon            0.93%
   • Neon             0.0018%
u  Değişebilir Gazlar
   • Karbon Dioksit             0.036%
   • Su Buharı          0.05% (0-4%)
   • Metan            0.00017%
   • Nitroz Oksit (N2O)      0.00003%
   • Ozon (O3)          0.000004%
   • Kloroflorokarbonlar (CFC) 0.00000002%
   • Helyum, Kripton, Kükürt Dioksit
u  Sera Gazları
             Atmosfer
u  Konsantrasyon Dönüştürme Faktörleri
 
1 ppm (v/v) kirletici = 1 litre kirletici/106 litre hava
Burada MW = kirleticinin molekül ağırlığı (g)
       T = ortam sıcaklığı (K) (=273+T (oC))

Ortam sıcaklığı 25 oC alınırsa;
T = 273 + 25 = 298 oK, ve
1 ppm = 40.9 x MW µg/m3 olur. 
              Atmosfer
u  Konsantrasyon Dönüştürme Faktörleri
  • Dönüştürmek için tablodaki katsayı ile çarpılır (25 oC ve 760 mm Hg)

                        µg/m3 à ppm
   Kirletici       ppm à µg/m3    ( x 10-3)
   Amonyak (NH3)        695        1.44
   Karbon dioksit       1800        0.56
   Karbon monoksit       1150        0.87
   Klor            2900        0.34
   Etilen           1150        0.87
   Hidrojen klorür       1490        0.67
   Hidrojen florür       820        1.22
   Hidrojen sülfür       1390        0.72
   Metan            655        1.53
   Azot dioksit        1880        0.53
   Azot oksit         1230        0.81
   Ozon            1960        0.51
   Kükürt dioksit       2620        0.38
           Atmosfer - Kirlilik


Doğal “kirlilik”
u  Işığın neden olduğu 
  yangınların dumanları
u  Yanardağlar
u  Diğer
  •  Polenler
  •  Bakteriler
  •  Mantar sporları
  •  Kül
  •  Tuzlar
  •  Metan
            Atmosfer - Kirlilik

Antropojenik Kirlilik
u İnsanlığın başlangıcından beri

u  Endüstri devrimi sırasında 
  hızlanmıştır.
u  Smog: Duman ve kirli hava 
  ile karışık sis.


u  Los Angeles Tipi Smog (fotokimyasal smog) 
  Ozon, hidrokarbonlar ve kısmen oksitlenmiş hidrokarbonlar, azot 
  oksitler ve otomobil egzozları üzerine güneş ışınlarının  etkisiyle 
  oluşan az miktardaki diğer gazların bir karışımı. Yüksek 
  sıcaklıklarda ve güneşli havalarda görülür.
 
u  Londra Tipi Smog (partiküllü, ya da kükürtlü smog) 
  Genelde yüksek kükürt içerikli  kömürün yakılmasıyla oluşan 
  kükürt dioksit ile sülfat ve sülfit içeren aerosollerin karışımından 
  oluşur ve SO2’nin H2SO4’e dönmesine neden olur.Yüksek nem ve 
  düşük sıcaklıklarda oluşur.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:7/2/2014
language:Turkish
pages:21