giao an bai thuc hanh 3 - DOC by TaiVuTam

VIEWS: 279 PAGES: 4

									Tiết 11, 12 Tên bài:

I/ MỤC TIÊU: Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính. II/ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Thầy: - Các máy tính trong phòng máy chạy tốt. - Máy Projecter, bảng và bút. 2. Trò: - SGK đầy đủ. - Làm bài tập ở nhà. III/ NHỮNG LƯU Ý SƯ PHẠM: - Cần thiết đặt việc hiển thị số trên trang tính. - Làm mẫu việc mở rộng cột khi chữ số quá dài cho HS quan sát. - Cách chỉnh sửa công thức của HS, tránh phải gõ từ đầu làm mất thời gian. IV/ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ: * Hoạt động 1: Nhập công thức. Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng công thức để tính các giá trị. Cách tiến hành: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ - GV cho lớp chia thành các nhóm - HS làm việc theo nhóm - Giao bài tập 1 cho các nhóm - Các nhóm thảo luận và sử dụng Sử dụng công thức để tính các giá trị sau: công thức để tính các giá trị. a) 20+15; 20-15; 20x15; 20/15; 205; b) 20+15x4; (20+15)x4; (20-15)x4; 20-(15x4); c) 144/6-3x5; 144/(6-3)x5; (144/6-3)x5; d) 152/4; (2+7)2/7; (32-7)2-(6+5)3; (188-122)/7. - GV quan sát các nhóm thực hành. - GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. - Nhóm trình bày kết quả. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Các nhóm nhận xét, đánh giá. - GV viết lên bảng kết quả các công thức. - Các nhóm đối chiếu kết quả trên bảng. - Kết luận của GV. - Các nhóm lắng nghe và chỉnh sửa lại công thức. * Hoạt động 2: Tạo trang tính và nhập công thức Mục tiêu: Biết cách nhập và sử dụng địa chỉ trong công thức Cách tiến hành: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ - GV cho lớp chia thành các nhóm - HS làm việc theo nhóm - Giao bài tập 2 trong SGK cho các nhóm. - Các nhóm thảo luận. - GV yêu cầu các nhóm lập một vài công thức của bài tập 2 trong SGK. - Các nhóm lập một vài công thức. - GV quan sát các nhóm thực hành.

- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Kết luận của GV. * Hoạt động 3: Thực hành lập và sử dụng công thức Mục tiêu: Hiểu và sử dụng công thức để tính Cách tiến hành: HĐ CỦA THẦY - GV cho lớp chia thành các nhóm. - Giao bài tập 3 trong SGK cho các nhóm. - GV đặt câu hỏi để tính lãi suất cho tháng 1 thì phải làm như thế nào? - GV nhận xét, đánh giá. - Làm thế nào để tính lãi suất trong tháng 2? - GV hướng dẫn các nhóm tính lãi suất tháng 2. =Số tiền tháng trước+Số tiền tháng trước x lãi suất - Tương tự, từ tháng 3 đến tháng 12 các nhóm tự lập công thức tính. - GV quan sát các nhóm thực hành. - GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Kết luận của GV.

- Nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm nhận xét, đánh giá. - Các nhóm lắng nghe.

HĐ CỦA TRÒ - Làm việc theo nhóm. - Các nhóm nhập bài tập 3 vào máy. - Các nhóm lắng nghe và trả lời câu hỏi. - Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi. - Các nhóm quan sát và so sánh kết quả. - Các nhóm lập công thức. - Nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm nhận xét, đánh giá. - Các nhóm lắng nghe và chỉnh sửa công thức.

* Hoạt động 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức Mục tiêu: Hiểu và sử dụng công thức để tính. Cách tiến hành: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ - GV giao bài tập 4 trong SGK cho các nhóm. - Các nhóm nhập bài tập 4 trong SGK vào máy. - GV yêu cầu các nhóm lập công thức tính điểm tổng kết - Các nhóm thảo luận và lập theo từng môn học. công thức tính. - GV quan sát các nhóm thực hành. - GV yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. - Nhóm trình bày kết quả. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Các nhóm nhận xét, đánh giá. - Kết luận của GV. - Các nhóm lắng nghe và chỉnh sửa công thức. - GV yêu cầu các nhóm lưu bảng tính với tên Bang diem - Các nhóm lưu bảng tính. cua em. V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - HS về nhà tìm hiểu cách mà bảng tính hỗ trợ để tránh mất thời gian nhập công thức như trong bài thực hành vừa học. - HS xem trước bài 4 trong SGK.

- Các máy h trong phòng máy đã nạp TIM, chạy tốt. 2 HS / máy tính - Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp kết qủa đang thực hiện lên màn hình - Máy Projector, bảng và bútc máy tính trong phòng máy đã nạp TIM, chạy tốt. 2 HS / máy tính - Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp kết qủa đang thực hiện lên màn hình - Máy Projector, bảng và bút


								
To top