Windows Server 2k8

Document Sample
Windows Server 2k8 Powered By Docstoc
					TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay các doanh nghiệp đều sử dụng máy tính và các ứng dụng trên máy tính như một công cụ làm việc thiết yếu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc xây dựng, quản trị và phát triển hệ mạng máy tính là một công tác có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty MICROSOFT Việt Nam phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục NHẤT NGHỆ biên soạn bộ sách “XÂY DỰNG – QUẢN TRỊ - MỞ RỘNG HỆ MẠNG MÁY TÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7” với mong muốn: - Cung cấp cho các Quí độc giả một tầm nhìn tổng quan và các khuôn mẫu chi tiết trong việc xây dựng và phát triển hệ mạng doanh nghiệp trên nhiều quy mô khác nhau. - Giới thiệu hai hệ điều hành Server và Client mới nhất của Microsoft: Windows Server 2008 và Windows 7 với nhiều tính năng vượt trội so với các phiên bản trước. Bộ sách này mô phỏng thực tế phát triển hệ mạng máy tính của một doanh nghiệp, từ lúc khởi đầu (mạng đơn giản tại một văn phòng) cho đến khi lớn mạnh (mạng phức tạp tại nhiều chi nhánh): Lab 01: Hệ mạng ngang hàng, chia sẻ tài nguyên trên cơ sở Local User. Lab 02: Triển khai hệ thống Mail Online nhờ dịch vụ miễn phí Windows Live Custom Domains của Microsoft. Lab 03: Hệ mạng domain, quản lý tập trung, triển khai các ứng dụng tự động, khả năng bảo mật cao. Lab 04: Doanh nghiệp mở rộng quy mô dẫn đến nhu cầu tách hệ thống mạng thành nhiều phân đoạn để có thể hợp lý hóa băng thông, và khống chế truy cập. Lab 05: Cài đặt và cầu hình Microsoft firewall Forefront Threat Management Gateway (TMG) để bảo vệ hệ mạng, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài và kiểm soát truy cập internet của nhân viên. Lab 06: Xây dựng web server và publish trên TMG server để đáp ứng nhu cầu quảng bá thương hiệu, giao tiếp đối tác và tạo thuận lợi cho công việc của nhân viên. Lab 07: Triển khai VPN server trên TMG server để giúp nhân viên từ internet có thể kết nối với mạng nội bộ một cách bảo mật và kết nối các chi nhánh tại các vị trí địa lý khác nhau với chi phí thấp nhất. Lab 08: Tăng khả năng chịu lỗi của hệ mạng bằng cách xây dựng additional domain controller. Lab 09: Xây dựng child domain để đáp ứng các nhu cầu đa dạng về quản lý và bảo mật. Hai hệ điều hành Windows Server 2008 và Windows 7 có rất nhiều ưu điểm và chi tiết mà bộ 09 bài lab này không thể trình bày đầy đủ được. Vì thế, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi và góp ý từ Quý độc giả để các phiên bản sau có thể hoàn thiện hơn. Xin vui lòng liên hệ tại: - Diễn đàn: http://www.nhatnghe.com/forum - E-mail: info@nhatnghe.com - Hot line: 08 393 22735 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ông Phùng Phước Linh, Partner Strategy & Program Manager Microsoft Việt Nam và Ông Trần Văn Huệ, Giám đốc công ty Nhất Nghệ đã có những hỗ trợ thiết thực trong suốt quá trình biên soạn bộ sách này. Xin hẹn tái ngộ Quý độc giả trong những bộ sách khác về công nghệ mạng Microsoft. Những người thực hiện: 1. Nguyễn Trình Khánh Văn – MCITP EA 2. Nguyễn Mạnh Trọng – MCITP EA 3. Lê Ngọc Hiến – MCT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2009. Trang 1/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 2/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

MỤC LỤC
LAB 01 THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ ................................................ Trang 05 LAB 02 MAIL ONLINE VỚI WINDOWS LIVE CUSTOM DOMAIN .................................................... Trang 35 LAB 03 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MẠNG DOMAIN DÙNG TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .. Trang 47 LAB 04 HỆ THỐNG MẠNG NHIỀU NETWORK ................................................................................... Trang 117 LAB 05 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY (TMG)... Trang 127 LAB 06 PUBLISH WEB SERVER TRÊN FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY .... Trang 163 LAB 07 VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)................................................................................... Trang 183 LAB 08 CHIA SITE CHO DOMAIN NETWORK.................................................................................... Trang 219 LAB 09 XÂY DỰNG CHILD DOMAIN................................................................................................... Trang 237

Trang 3/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 4/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 01 THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ
I. MÔ HÌNH Mô hình dùng 02 máy tính và 01 router ADSL cùng kết nối vào 1 switch: - Server: Windows 2008 - Client: Windows 7

II. GIỚI THIỆU Giải pháp cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như: - Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in. - Truy cập internet với 1 đường truyền ADSL III. CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI 1. Cấu hình IP. 2. Cấu hình Router ADSL – Thử truy cập internet 3. Tạo local user account & group 4. Cấu hình File Server: Thiết lập permission trên tài nguyên chia sẻ. 5. Cấu hình Print Server - Thiết lập độ ưu tiên và permission trên printer. IV. TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Cấu hình IP Server 192.168.1.253 255.255.255.0 192.168.1.1 203.162.4.190 Client 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 203.162.4.190

IP address Subnet mask Default gateway Preferred DNS

Trang 5/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Thực hiện tại Server

Start

Settings

Network Connections

- Click phải LAN

Properies

- Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Properties

Trang 6/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập thông số IP như hình vẽ

OK

OK

- Thực hiện tại Client: Start

Control Panel

Chọn Network and Sharing Center

Trang 7/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Change adapter settings

- Click phải card LAN

Properties

- Nhấp kép Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Trang 8/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập các thông số IP như trong hình

OK

OK

2. Cấu hình Router ADSL - Reset router ADSL. Kiểm tra đường truyền từ Client đến router (IP mặc định của Router là 192.168.1.1) Phải bảo đảm nhận được phản hồi từ router - Mở chương trình Internet Explorer (IE) Nhập 192.168.1.1 Go - Nhập username và password của Router OK

- Chọn Run Wizard

Trang 9/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Choose Time Zone

Chọn GMT+07:00 (Bangkok, HaNoi, Jakarta)

Next

- Select Internet Connection Type (WAN)

Chọn PPPoE/PPPoA

Next

- Set PPPoE/PPPoA

Nhập thông tin do ISP cung cấp

Next

Trang 10/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Setup Completed

Restart.

- Tab Status

Quan sát đã nhận Public IP.

- Thử nghiệm truy cập internet

Trang 11/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

3. Tạo các local user & group (thực hiện tại Server) - Start Run Nhập LUsrMgr.msc OK

- Click phải Users

New User…

- Nhập User name: KT1, Password: 123, Confirm password: 123, bỏ chọn “User must change password at next logon” Create

- Nhập User name: KT2, Password: 123, Confirm password: 123, bỏ chọn “User must change password at next logon” Create. Trang 12/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập User name: NS1, Password: 123, Confirm password: 123, bỏ chọn “User must change password at next logon” Create. - Nhập User name: NS2, Password: 123, Confirm password: 123, bỏ chọn “User must change password at next logon” Create Close. - Click phải Groups New Group…

- Nhập Group name: KeToan

Add

- Nhập KT1; KT2

Check Names

OK

- Hộp thoại New Group

Create Trang 13/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại New Group

Nhập Group Name: NhanSu

Add

- Nhập NS1; NS2

Check Names

OK

- Hộp thoại New Group

Create

Close. Trang 14/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

4. Cấu hình File Server: Thiết lập permission trên tài nguyên chia sẻ. a. Trong Windows Explorer, tạo cây thư mục như hình minh họa.

b. Chia sẻ thư mục Data - Click phải thư mục Data

Properties

- Tab Sharing

Advanced Sharing Trang 15/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đánh dấu chọn Share this folder

Permissions

- Chọn Full Control tại cột Allow

OK

OK

Trang 16/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

c. Thiết lập NTFS permission. Mục tiêu: Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý. Thiết lập permission trên thư mục DATA: chỉ cho phép KETOAN & NHANSU đọc - Click phải thư mục DATA Properties - Tab Security Advanced

- Chọn Edit

Trang 17/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Bỏ dấu chọn Include inheritable permission

- Chọn Copy

- Chọn OK 2 lần

- Chọn Edit

Chọn Group Users

Remove Trang 18/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Add - Nhập KETOAN;NHANSU

Check Names

OK

Kiểm tra thấy Group KETOAN và NHANSU có permission Allow Read

Trang 19/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Thiết lập permission trên thư mục DATA CHUNG: cho phép KETOAN & NHANSU đọc, ghi, xóa, sửa. - Click phải thư mục DATA CHUNG Properties - Tab Security Edit

- Lần lượt cho Group KETOAN và NHANSU quyền Modify

OK 2 lần

Trang 20/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Thiết lập permission trên thư mục KETOAN: chỉ cho phép KETOAN đọc, ghi, xóa, sửa. - Click phải thư mục KETOAN Properties - Tab Security Advanced

- Chọn Edit

Trang 21/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Bỏ dấu chọn “Include inheritable permission….”

Chọn Copy

OK 2 lần

- Chọn Edit

Trang 22/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn group NHANSU

Remove

Chọn group KETOAN

chọn Allow Modify

OK 2 lần

Thiết lập permission trên thư mục NHANSU: chỉ cho phép NHANSU đọc, ghi, xóa, sửa. Thực hiện tương tự trên thư mục KETOAN để có kết quả:

Kiểm tra: - Log on KT1, truy cập vào folder DATA CHUNG và KETOAN, tạo 1 file bất kỳ - Truy cập thử folder NHANSU, bị báo lỗi

tạo thành công

Trang 23/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

d. Thiết lập NTFS permission. Mục tiêu: Các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra - Click phải thư mục KETOAN Properties - Tab Security Advanced

- Chọn Edit

Trang 24/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn KETOAN

Chọn Edit

- Bỏ dấu chọn ở 2 ô Delete subfolders and files và Delete

OK

- Kiểm tra: Log on KT2, truy cập vào folder KETOAN, xóa thử file do user KT1 tạo

không thể xóa

Trang 25/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

5. Cấu hình Print Server a. Cài đặt Local printer (Thực hiện tại SERVER) - Start Settings Printers

- Chọn Add Printer

- Chọn Add a local printer

Trang 26/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn máy in như hình minh họa

Next

- Printer name : HP

Next

Trang 27/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Finish

- Quan sát kết quả

Trang 28/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

b. Cài đặt Network printer (Thực hiện tại CLIENT) - Start truy cập \\192.168.1.253

- Click phải lên máy in HP

Connect

Trang 29/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Install driver

Start

Printer

Quan sát thấy đã có máy in HP

c. Độ ưu tiên – Phân quyền (Thực hiện tại SERVER) Xóa printer HP đã tạo , tạo 2 printer mới : VIP và Member

- Click phải lên printer VIP

Properties

Trang 30/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab Security

chọn Everyone

Remove

- Chọn Add

Trang 31/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập BanGiamDoc

Check Names

OK

- Chọn group BanGiamDoc

chọn thêm Allow Manage printer & Allow Manage documents

- Tab Advanced

Nhập giá trị Priority: 99

OK

Kiểm tra : Trang 32/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Truy cập \\192.168.1.253

- Click phải printer VIP

Connect

Trang 33/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo user name: KT1 (& password)

OK

- Chọn Yes

- Báo lỗi không có quyền

No

- Kết nối máy in Member với credential KT1

Thành công.

Trang 34/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 02 MAIL ONLINE VỚI WINDOWS LIVE CUSTOM DOMAIN
I- GIỚI THIỆU Để triển khai hệ thống e-mail với tên miền riêng, chúng ta có các giải pháp như: Mail Online, Mail Offline…. Bài lab này sẽ trình bày cách triển khai hệ thống mail nhờ dịch vụ miễn phí Windows Live Custom Domains của Microsoft. Doanh nghiệp chỉ phải trả chi phí mua public domain name. Trong bài lab sử dụng public domain name NhatNghe.edu.vn. II- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI 1. 2. 3. 4. Tạo account trên trang web domains.live.com Cập nhật dữ liệu DNS của public domain để kích hoạt account live Cập nhật bản ghi MX của public domain – Kiểm tra – Tạo mail account Thử nghiệm gửi và nhận mail.

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Tạo account trên trang web domains.live.com

- Truy cập trang web http://domains.live.com > Chọn Get started

- Khung «Provide your domain name » > Nhập tên của public domain Trang 35/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đánh dấu chọn mục «No mail for my domain... » > Continue

- Đánh dấu chọn mục «Create a new Windows Live ID...» > Continue

Trang 36/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập các thông tin theo yêu cầu > chọn I accept

- Quan sát kết quả > chọn I accept

Trang 37/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Ghi nhận các thông tin trong phần Domain Ownership (DNS record type, Host & Value) > Sign out.

2.

Cập nhật dữ liệu DNS của public domain để kích hoạt account live

- Đăng nhập trang web quản lý public domain.

Trang 38/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tạo một bản ghi DNS theo thông tin đã ghi nhận trong phần Domain Ownership > Sign out.

3.

Cập nhật bản ghi MX của public domain & tạo mail account

- Đăng nhập trang web http://domains.live.com bằng account đã tạo ở phần 1. - Chọn Domain Settings > chọn Edit mail settings.

Trang 39/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại Update mail settings > chọn Windows Live Hotmail > OK

- Trong phần Mail setup (required) > Ghi nhận tên của MX server

Trang 40/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đăng nhập trang web quản lý public domain.

- Tạo bản ghi loại MX trỏ từ public domain name đến tên đã ghi nhận trong phần Mail setup (required) > Sign out.

Trang 41/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

* Kiểm tra : - Start > Run > Nhập cmd > OK - Nhập các câu lệnh như hình minh họa.

Trang 42/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tạo mail account : Quay lại trang web http://domains.live.com chọn Member accounts > chọn Add

- Khai báo các thông tin Mail account > OK

- Kiểm tra kết quả : mail account đã được tạo. Trang 43/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

4. Thử nghiệm gửi và nhận mail. - Truy cập trang web : Http://Mail.Live.com Nhatnghe.edu.vn * Kiểm tra : - Gửi mail tới Gmail thành công

đặng nhập bằng tài khoản đã tạo trên domain

- Nhận mail từ domain bên ngoài thành công Trang 44/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 45/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 46/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 03 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MẠNG DOMAIN DÙNG TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
I. MÔ HÌNH Mô hình dùng 03 máy tính: 01 Server Windows 2008 (có 02 volume C & F) + 02 Client Windows 7 và 01 router ADSL cùng kết nối vào 1 switch:

II. GIỚI THIỆU Hệ mạng workgroup (Lab 01) có lợi điểm là đơn giản, dễ triển khai nhưng không thuận lợi cho công tác quản trị và khả năng bảo mật kém. Lab 03 kế thừa mô hình và các kết quả của lab 01 để nâng cấp thành hệ thống Domain Network với các ưu điểm: − Quản lý tập trung mọi thành phần trong hệ thống. − Khả năng bảo mật cao nhưng thuận lợi nhờ cơ chế Single Set of Credential. − Khả năng co giãn linh động cho mọi quy mô, dễ dàng mở rộng. − Áp dụng cơ chế quản lý dựa trên Policy (Policy-based Administration). − Cho phép triển khai các Application tích hợp trong AD Database do vậy tận dụng được cơ chế Replication của AD. III. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI Dựng domain controller trên máy Server với domain là nhatnghe.local. Bổ sung thông số DNS server. Cài đặt và cấu hình DHCP server trên máy Server. Client nhận IP từ DHCP server và gia nhập domain nhatnghe.local.. Client thử truy cập internet. Trên client, cài đặt công cụ quản trị server. Xây dựng cấu trúc OU, phân bổ các user account và group account. Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị (Delegate) Tạo Home Directory cho Domain User Tạo Roamming Profile cho Domain User Cài đặt ứng dụng tự động, hàng loạt (Deploy Software) Kiểm toán (Audit) Ngăn chặn sử dụng ứng dụng (Software restriction) Đổi tên 2 built-in account Administrator & Guest Cài đặt máy in mạng trên hàng loạt máy trạm (Deploy Printer) Sao lưu dữ liệu Domain Controller và phục hồi khi có sự cố. Trang 47/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Dựng domain controller trên máy Server với domain name là NhatNghe.local. - Cấu hình IP như hình minh họa

- Start

Run

nhập “DCPROMO”

Trang 48/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Next

Trang 49/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn “Create a new domain in a new forest”

Next

- Nhập DNS domain name “NhatNghe.local”

Next

Trang 50/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Forest functional level “Windows Server 2008”

Next

Trang 51/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Yes

Trang 52/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Nhập Password và Confirm password: P@ssword

Next

Trang 53/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Đánh dấu chọn Reboot on completion

Trang 54/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2. Bổ sung thông số DNS server. a. Tạo reverse lookup zone và pointer - Start Programs Administrative Tools DNS - Console DNS Manager Click phải Reverse Lookup Zone

New zone

- Chọn Primary zone & bảo đảm có dấu chọn “store the zone in Active Directory…

Next

Trang 55/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- chọn Next

- Nhập Network ID: 192.168.11

Next

Trang 56/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Finish

- Click phải zone 11.168.192.in-addr.arpa

chọn New Pointer (PTR)…

Trang 57/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập giá trị host ID: 254

Browse

- Nhấp kép vào đối tượng như hình minh họa

Trang 58/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quay lại hộp thoại New Resource Record

OK

b. Cấu hình Forwarder - Click phải SERVER Properties - Tab Forwarders Edit

Trang 59/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn “Click here to add…”

Nhập 203.162.4.190

OK

- Chọn OK

2. Cài đặt và cấu hình DHCP server trên máy Server. - Start Programs Administrative Tools Server Manager - Click phải Roles Add Roles

Trang 60/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn DHCP Server

Next

Trang 61/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Chọn Next

Trang 62/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Validate

- Chọn Next

Trang 63/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Hộp thoại Add orEdit DHCP Scopes > Chọn Add

Trang 64/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập các giá trị thông số như hình minh họa

OK

- Chọn Next

Trang 65/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn “Disable DHCP v6 stateless mode for this server”

Next

- Chọn Next

Trang 66/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Install

- Hoàn tất

Close

Trang 67/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

4.Client nhận IP từ DHCP server và gia nhập domain nhatnghe.local. . Client thử truy cập internet. - Start Control Panel

- Chọn Network and Sharing Center

Trang 68/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Change adapter settings

- Click phải LAN

Properties

- Chọn Obtain an IP address automaticcally và Obtain DNS server address automatically

OK

Trang 69/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Cancel

- Start

Nhập cmd (như hình minh họa)

Enter

Trang 70/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập lệnh ipconfig /all

Enter

- Quan sát thấy đã nhận được IP từ DHCP server

- Client thử truy cập internet

thành công

5. Trên client, cài đặt công cụ quản trị server. - Kìch hoạt bộ cài đặt Remote Server Administration Tool

- Chọn Yes

Trang 71/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn I accept

Hoàn tất

Close

- Kích hoạt Remote Server Administrative Tool: Start Control Panel Program And Features On or Off Program and Features đánh dấu chọn các công cụ như hình minh họa OK

Turn

Trang 72/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Start Administrative Tools dữ liệu của DC.

Active Directory Users and Computers: kết nối thành công đến cơ sở

6. Xây dựng cấu trúc OU, phân bổ các user account và group account - Start Run DSA.MSC

- Click phải NhatNghe.Local

New

Organizational Unit

Trang 73/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Name : Nhatnghe

OK

- Click phải Nhatnghe

New

Group

- Đặt tên KETOAN

OK

- Tương tự, tạo group NHANSU Trang 74/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên Nhatnghe

New

User

- Nhập thông tin như hình minh họa

Next

- Nhập Password & Confirm password: Password

Next

- Chọn Finish Trang 75/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tương tự, tạo các user NS1 và Manager - Kết quả :

- Click phải Group KETOAN

Properties

Trang 76/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab Members

Chọn Add

- Nhập KT1

Check Names

OK 2 lần

- Làm tương tự để add user NS1 vào group NHANSU

OK

Trang 77/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

7. Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị (Delegate) - Click phải OU NhatNghe Delegate Control

- Welcome

Chọn Next

- Chọn Add

- Nhập Manager

Check Names

OK Trang 78/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Chọn Full Coltrol

Next

Finish

Trang 79/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

8. Tạo Home Directory cho Domain User - Tạo thư mục Home_Folder Click phải

Properties

- Tab Sharing

Advanced Sharing

Trang 80/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Permission - Đánh dấu Full Control

OK

OK

- Tab Security - Chọn Users

Chọn Edit đánh dấu Allow Modify

OK

Close

Trang 81/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Start

Run

nhập DSA.MSC

OK

- Click phải KT1

Properties

- Tab Profile

Chọn Connect : Z:

Nhập : \\192.168.11.254\Home_folder\%UserName%

Apply

Trang 82/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quan sát phần %UserName% đã được đổi thành KT1

OK

Kiểm tra : thực hiện trên client : User KT1 log on máy client với

Mở My computer quan sát thấy có thêm 1 ổ đĩa mạng Z

Trang 83/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

9. Tạo Roamming Profile cho Domain User - Tạo thư mục Profile Share permission: Everyone Allow Full Control Allow Modify. - Mở DSA.MSC Properties KT1 NTFS permission: Users

- Profile path : Nhập \\192.168.11.254\Profile\%UserName%

Apply

Trang 84/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quan sát thấy phần %UserName% đã đổi thành KT1

OK

Kiểm tra: - KT1 log on Client 1 - KT1 log on Client 2

Trên desktop tạo thư mục HoSoKT1 Log off Trên desktop quan sát thấy có thư mục HoSoKT1.

Trang 85/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

10. Cài đặt ứng dụng tự động, hàng loạt (Deploy Software) - Chép source Office 2003 vào thư mục Office2k3 trong ổ C. Share folder Office2k3. - Kiểm NTFS Permission: mặc định groups Users Allow Read & Execute.

- Mở DSA.MSC

Computers

Click phải lên tên PC Client

chọn Move

Trang 86/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn OU NhatNghe

OK

- Mở Group Policy Management

Trang 87/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải OU NhatNghe

Chọn Create a GPO in this domain , and Link it here…

- Đặt tên : Deploy Software

OK

Trang 88/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên Deploy Software

Edit

- Click phải lên Software installation

New

Package

Trang 89/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Trong phần File name Nhập : \\192.168.11.254\office2k3

Chọn file PRO11.msi

Open

- Chọn Assigned

OK

- Quan sát kết quả

Trên command line nhập lệnh GPUpdate /Force

Kiểm tra : thực hiện trên Client Trang 90/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Restart client

log on bằng account KT1

Mở menu Start

quan sát thấy Office đã được cài

11. Kiểm toán file (Audit File) - Mở thư mục DATA click phải thư mục NHANSU

Properties

- Tab Security

Chọn Advanced

Trang 91/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab Auditing

Chọn Edit

- Chọn Add

- Nhập Everyone

Check Names

OK

Trang 92/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn tất cả các chọn lựa

OK

- OK

OK

OK

Trang 93/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Mở Group Policy Management

- Click phải lên Default Domain Policy

Edit

Trang 94/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải Audit object access

Properties

- Chọn Define these policy settings

Chọn Success , Failure

- Trên command line nhập lệnh GPUpdate /Force Trang 95/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Kiểm tra : - Trên máy client - Trên máy Server

log on KT1 truy cập vào thư mục NHANSU Mở Event Viewer

báo lỗi không có quyền truy cập

- Mở Windows Logs

Security

Mở các event Audit Failure (& event id 4656)

Trang 96/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quan sát thấy trường hợp truy cập trái phép của KT1 vào thư mục NHANSU đã được ghi nhận lại

12. Ngăn chặn sử dụng ứng dụng (Software restriction): Cấm mọi user thuộc OU Nhất Nghệ không được dùng Internet Explorer, ngoại trừ user Manager. - Mở Group Policy Management

Trang 97/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên OU NhatNghe

Chọn Create a GPO in this domain , and Link it here

- Đặt tên Deny_IE

- Click phải lên Deny_IE

chọn Edit

Trang 98/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên New Software Restriction Policies

New Software Restriction Policies

- Click phải lên Additional Rule

New Hash Rule

Trang 99/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Browse

- Trỏ đến C:\Program Files\iexplore.exe

Open

Trang 100/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- OK

Đóng console Group Policy Management Editor

- Chọn Deny_IE

tab Delegation

Chọn Advanced

Trang 101/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Add

- Nhập Manager

Check Names

OK

- Chọn Deny Read

OK

Trang 102/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Yes

- Trên command line

nhập lệnh Gpupdate /Force

- Kiểm tra (thực hiện trên client) - Log on KT1 : Mở chương trình Internet Explorer không truy cập được - Log on Manager : Mở chương trình Internet Explorer truy cập thành công 13. Đổi tên 2 built-in account Administrator & Guest - Mở Group Policy Management

Trang 103/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên NhatNghe

Create a GPO in this domain , and link it here

- Đặt tên như trong hình

OK

- Click phải lên GPO vừa tạo

Edit

Trang 104/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên policy như trong hình

Properties

- Chọn Define this policy settings

Đặt tên mới NguoiQuanTri

OK

Trang 105/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên Policy trong hình

Properties

- Chọn Define this policy setting

Nhập vào : Khach

OK

Đóng các chương trình

- Trên command line nhập lệnh GPUpdate /Force

OK

Trang 106/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Kiểm tra : Thực hiện trên client - Restart Client Log on Domain Admins - Start nhập vào ô search : LUsrMgr.MSC Quan sát thấy 2 account Built-in Administrator và Guest đã được đổi tên.

Trang 107/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

14. Cài đặt máy in mạng trên hàng loạt máy trạm (Deploy Printer) - Mở Group Policy Management

- Click phải lên OU Nhatnghe

Chọn Create a GPO in this domain, and link it here

Trang 108/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đặt tên GPO

OK

- Click phải Deploy Printer

Edit

Trang 109/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải lên Printers

New

Shared Printer

- Khai báo như trong hình

OK

Trang 110/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Kiểm tra trên client : Log on KT1 Start 192.168.11.254) đã tự động connect về client

Devices and Printers

Quan sát thấy máy in (HP on

15.Sao lưu dữ liệu Domain Controller và phục hồi khi có sự cố. A. BACKUP SYSTEM STATE - Vào cmd, Nhập lệnh: wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:F: Backup

Nhập “Y” để tiến hành việc

- Quá trình Backup diễn ra khoảng 30 phút Trang 111/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Mở Active Directory Users and Computers, vào menu View

Advanced Features

Trang 112/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Click phải OU KYTHUAT accidental deletion OK

Properties. Tab Object, bỏ dấu check ở mục Protect object from

- Thực hiện tương tự cho OU GIANGVIEN. - Click phải vào 2 OU KYTHUAT và GIANGVIEN

Delete

Trang 113/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

B. Restore System Sate: - Trên command line, Nhập lệnh: bcdedit /set safeboot dsrepair

- Hệ thống tự động khởi động lại Đăng nhập bằng username và password của Directory Service Restore Mode (đã khai báo khi nâng cấp DC)

- Xem danh sách các file backup, Nhập lệnh : wbadmin get versions

Trang 114/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn phiên bản backup gần nhất, nhập lệnh: wbadmin start systemstaterecovery –version:02/17/200921:17 Tham số version tương ứng với Version identifier Nhấn “Y” để bắt đầu quá trình restore

- Chờ khoảng 30 phút

quá trình restore thành công.

- Để trở về chế độ boot bình thường, nhập lệnh: bcdedit /deletevalue safeboot

- Hệ thống khởi động lại Đăng nhập bằng Domain Admin và Password. Hộp thoại thông báo System State được khôi phục thành công Enter Trang 115/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Mở Active Directory Users and Computers lên kiểm tra, thấy các OU đã được khôi phục lại như cũ

Trang 116/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 04 HỆ THỐNG MẠNG NHIỀU NETWORK
I. MÔ HÌNH

II. GIỚI THIỆU Trên một hệ thống mạng có nhiều tài nguyên và có sự phân cấp trong việc truy cập các loại tài nguyên, việc phân chia hệ thống mạng vật lý ra các Network_IDs hoăc Subnets khác nhau sẽ đem lại các lợi thế: − Tránh hiện tượng nghẽn đường truyền do số Hosts trong Logical Network quá nhiều. − Ngăn chặn các hiện tượng lan truyền toàn mạch (broadcast) − Dễ dàng thiết lập các bộ lọc (Filter) để định tuyến khi truy cập tài nguyên. III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI Mô hình dưới đây phát triển từ hệ thống Domain của Lab 03, phân chia thành 03 Network_IDs: VIP, USER, SERVER. Sử dụng : 01 máy Windows Server 2008 dùng làm Domain Controller tại Network SERVER 01 máy Windows 7: dùng làm máy User VIP 01 máy Windows 7: dùng làm máy User USER 01 máy Windows Server 2008 dùng làm ROUTER, có 04 NICs: − LAN1: nối trực tiếp router ADSL − LAN11: nối switch 1 (subnet 1) gồm các SERVER − LAN12: nối switch 2 (subnet 2) gồm các máy VIP − LAN13: nối switch 3 (subnet 3) gồm các máy USER Trang 117/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Cấu hình Router và các bộ lọc (Filter) sao cho: − Tất cả các Networks (VIP, SERVER, USER) có thể truy cập Internet. − Network VIP và USER đều có thể truy cập Network SERVER. − Network VIP và USER không thể truy cập nhau. IV. TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Cấu hình router ADSL − Cấu hình IP port LAN: 192.168.1.1/24 − Cấu hình ADSL để kết nối ra Internet 2. Cấu hình IP các thành phần trong hệ thống mạng ADSL router 192.168.1.1 255.255.255.0 SERVER 192.168.11.254 255.255.255.0 192.168.11.250 192.168.11.254 VIP 192.168.12.10 255.255.255.0 192.168.12.250 192.168.11.254 USER 192.168.13.10 255.255.255.0 192.168.13.250 192.168.11.254

IP address Subnet Mask Default Gateway Preferred DNS

ROUTER NIC IP address Subnet Mask Default Gateway 3. Kích hoạt router a. Add role Routing and Remote Access - Start Programs Administrative Tools - Click phải Roles Add Roles Server Manager LAN1 192.168.1.250 255.255.255.0 192.168.1.1 LAN11 192.168.11.250 255.255.255.0 LAN12 192.168.12.250 255.255.255.0 LAN13 192.168.13.250 255.255.255.0

Trang 118/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại Before You Begin

Next

- Hộp thoại Select Server Roles

Đánh dấu chọn Network Policy and Access Services

Next

Trang 119/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại Network Policy and Access Services

Next

- Hộp thoại Select Role Services

Đánh dấu chọn Routing and Remote Access

Next

Trang 120/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại Confirm Installation Selections

Next

- Hộp thoại Installation Results

Close

Trang 121/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

b. Kích hoạt router - Start Programs

Administrative Tools

Routing and Remote Access

- Click phải server (local)

Configure and Enable Routing and Remote Access

- Next

Trang 122/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Custom configuration

Next

- Chọn NAT & chọn LAN routing

Next

- Finish

Trang 123/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Start service

4. Cấu hình NAT outbound - Start Programs Administrative Tools - Click phải NAT chọn New Interface Routing and Remote Access

- Chọn LAN11

OK

Chọn Private interface

OK

- Thực hiện tương tự với LAN12 và LAN13. Chú ý: chọn private interface - Click phải NAT chọn New Interface - Chọn LAN1 OK Chọn Public interface & Đánh dấu Enable NAT… Trang 124/250

OK

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

5. Cấu hình IP packet filter để chặn thông tin giữa network VIP (LAN12) và USER (LAN13) - Chọn General Click phải LAN13 Properties

Trang 125/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Inbound Filter

chọn New

- Chọn Destination network - Chọn Receive all except…

Nhập IP address: 192.168.12.0 & Subnet mask: 255.255.255.0 OK 2 lần.

OK

6. Kiểm tra kết quả - Các PC VIP và USER truy cập SERVER: Start Run Nhập: \\192.168.11.253 - PC VIP truy cập USER: Start Run Nhập: \\192.168.13.10 thất bại. - PC USER truy cập VIP: Start Run Nhập: \\192.168.12.10 thất bại. thành công.

Trang 126/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 05 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY (TMG)
I. MÔ HÌNH

II. GIỚI THIỆU Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ với Internet, tất yếu phát sinh nhu cầu kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet. Giải pháp thích hợp là sử dụng các Firewall. Bài lab này giới thiệu việc cài đặt phần mềm Firewall của Microsoft: Forefront Threat Management Gateway (TMG) và một số cấu hình thể hiện ý đố quản trị. Mô hình lab này kế thừa và phát triển từ mô hình lab 04. Server firewall TMG dùng hệ điều hành Windows Server 2008 64 bit được bố trí giữa software router và router ADSL. Interface LAN kết nối trực tiếp với software router, Interface WAN kết nối trực tiếp với router ADSL. III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 1. 2. 3. 4. 5. Cấu hình thông số IP của software router và TMG firewall. Bổ sung route trên TMG server. TMG server join domain. Cài đặt Forefront TMG trên TMG Server. Cài đặt Forefront Client trên TMG Client. Thiết lập các Access Rule để cho phép truy cập. Cấu hình chặn download file.

Trang 127/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. THỰC HIỆN 1. Cấu hình thông số IP – Join domain a. Điều chỉnh IP của software router và cấu hình IP của TMG server theo bảng sau: Interface IP address Subnet mask Default gateway Preferred DNS Software router LAN1 10.0.1.250 255.255.255.0 10.0.1.2 TMG LAN 10.0.1.2 255.255.255.0 192.168.11.254 WAN 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1

b. Bổ sung route trên TMG server - Start Run Nhập cmd OK Trên Command line lần lượt nhập các câu lệnh: route add 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.250 –p route add 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.250 –p route add 192.168.13.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.250 –p

- Trên Command line nhập câu lệnh hiển thị routing table: route print

Các route đã được bổ sung.

c. TMG server join domain NhatNghe.Local Trang 128/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2. Cài đặt Forefront TMG trên TMG Server - Log on TMG server bằng user Domain Admins Kích hoạt tập tin cài đặt: ISAAutoRun.exe

- Chọn Install Forefront TMG

- Màn hình Welcome

Next

Trang 129/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình License Agreement, chọn I Accept the term…

Next

- Màn hình Customer Information

Next

- Chọn Install Forefront Threat Management Gateway

Next

- Màn hình Component Selection

Next Trang 130/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Internal Network

Add.

Trang 131/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Add Range…

- Nhập vào dãy địa chỉ: Start Address: 192.168.11.0 End Address: 192.168.11.255

OK

- Tương tự nhập lần lượt các dãy sau: 192.168.12.0 – 192.168.12.255 192.168.13.0 – 192.168.13.255 10.0.1.0 – 10.0.1.255 OK

Trang 132/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Màn hình Service Warning

Next

- Màn hình Ready To Install

Install

Trang 133/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quá trình cài đặt

- Màn hình Complete

Finish

- Chọn Exit

- Start

Programs

Microsoft Forefront TMG

Forefront TMG Management

Trang 134/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Configure Network Settings

Trang 135/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Welcome

Next

- Chọn Edge Firewall

Next

Trang 136/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình LAN Settings

Chọn network adapter LAN

Add…

- Nhập vào các thông số sau: IP Address: 192.168.11.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.1.250

- Tương tự, nhập thêm các dãy IP sau IP Address: 192.168.12.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.1.250 IP Address: 192.168.13.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.1.250

Trang 137/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Kết quả

Next

- Màn hình Internet Settings

chọn network adapter WAN

Next

Trang 138/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Configure System Settings

- Màn hình Welcome

Next

Trang 139/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Host Identification

Next

- Màn hình Complete

Finish

Trang 140/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Define deployment options

- Màn hình Welcome

Next

Trang 141/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Microsoft Update Setup, chọn Use the Microsoft Update service…

Next

- Màn hình Define Upadte Settings, chọn thời gian Update

Next

Trang 142/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Customer Feedback, chọn Yes, I am willing…

Next

- Màn hình Microsoft Telemetry Service, chọn Join with a basic membership

Next

Trang 143/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Complete

Finish

- Chọn Close

Trang 144/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

3. Cài đặt Forefront Client trên TMG Client - Kích hoạt tập tin MS_FWC.msi

- Màn hình Welcome

Next

- Màn hình License Agreement, chọn I accept the term…

Next

Trang 145/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Destination Folder

Next

- Màn hình ISA Server Computer Selection, chọn Connect to this ISA Server computer, nhập vào tên ISA Server: TMG.NHATNGHE.LOCAL Next

Trang 146/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Ready to Install

Next

Trang 147/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Complete

Finish

- Chọn Yes để khởi động lại máy

- Mở chương trình Microsoft Firewall Client Management

Trang 148/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab Settings

chọn Test Server

- Quá trình kiểm tra kết nối đến ISA Server thành công

- Mở IE, truy cập trang web bất kỳ

Không thành công

Trang 149/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

3. Thiết lập các Access Rule để kiểm soát giao dịch - Click phải Firewall Policy New Access Rule…

- Màn hình New Access Rule, nhập DNS Outbound

Next

- Màn hình Rule Action, chọn Allow

Next

Trang 150/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Protocols, chọn Selected Protocols

Add…

- Chọn DNS

Add

Close

Trang 151/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Access Rule Source

Add

- Chọn Internal

Add

Close

Trang 152/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Access Rule Destination

Add

- Chọn External

Add

Close

Trang 153/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình User Sets

Next

- Màn hình Complete

Finish

Trang 154/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tương tự, tạo thêm 1 Access Rule, đặt tên là Web Access

Trang 155/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Protolcols

Add

- Chọn HTTP và HTTPS

Add

Close

Trang 156/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Màn hinh Malware Inspection, chọn Enable malware inspection…

Next

- Màn hình Access Rule Sources

Add Internal

Trang 157/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Access Rule Desninations

Add External

- Màn hình User Sets

Next

- Màn hình Complete

Finish

Trang 158/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Apply

Kiểm tra trên máy Client: mở IE truy cập vào trang web bất kỳ

Truy cập thành công

Trang 159/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

4. Cấu hình chặn download file - Mở Forefront TMG, ở khung bên trái chọnWeb Acess Policy. Trong Action Pane bên phải, chọn Configure Malware Inspection

- Qua tab Inspection Settings, ở mục Block file larger than (MB), nhập vào: 1

Apply

OK

Trang 160/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Apply

Kiểm tra trên Client: Truy cập web

download 1 tập tin dung lượng lớn hơn 1 MB

thông báo lỗi.

Trang 161/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 162/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 06 PUBLISH WEB SERVER TRÊN FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY
I. MÔ HÌNH

II. GIỚI THIỆU Doanh nghiệp tăng cường quảng bá thương hiệu và giao dịch với đối tác thông qua trang web. Lab này kế thừa mô hình lab 05, thực hiện xây dựng web server trên server 192.168.11.254, tạo 1 trang web mặc định và publish (xuất bản) trên TMG server. III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Xây dựng Web Server trên server 192.168.11.254. 2. Cấu hình Web Publishing Rule trên TMG. 3. Cấu hình NAT Inbound trên Router ADSL.

Trang 163/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. TRIỂN KHAI 1. Xây dựng Web Server - Server Manager Click phải Roles Add Roles

- Next

Trang 164/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Web Server (IIS)

-Chọn Add Required Features

Next

Next

Trang 165/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Install

Trang 166/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Close

- Truy cập C:\InterPub\WWWRoot

Tạo 1 file Text Document

Trang 167/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Menu Tools

Folder Options

- Bỏ chọn Hide extensions for known file types

Trang 168/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Yes

- Mở file text vừa tạo

nhập nội dung trang web

Lưu thành file: Default.htm

- Truy cập thử website nội bộ : http://LocalHost

truy cập thành công

Trang 169/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2. Cấu hình Access Rule và Publishing Rule trên Forefront cho Web Server - Click phải Firewall Policy New Website Publishing Rule

- Đặt tên Rule

Next

Trang 170/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Allow

Next

- Chọn Publish a single Web site or load balancer

Next

Trang 171/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Use non-secured connections to connect …

Next

- Nhập Fully Qualified Domain Name của web server

Next

Trang 172/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Chọn Any domain name

Next

Trang 173/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn New

- Đặt tên Port 80

Next

Trang 174/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Do not required SSL secured connections with clients

Next

- Chọn External

Next

Trang 175/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn No Authentication

Next

- Chọn Port 80

Next

Trang 176/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn No delegation, and client cannot authenticate directly

Next

- Next

Finish

Trang 177/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Apply

OK

5. Cấu hình NAT Inbound trên Router ADSL - Truy cập modem ADSL Status Kiểm tra IP WAN hiện có: 222.254.179.98

Trang 178/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Advanced

LAN Clients

nhập IP card WAN của TMG server:192.168.1.2

- Advanced

Virtual Server

Category

Chọn User

Add

- Nhập thông tin như trong hình minh họa

Apply Trang 179/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Add để đưa rules vừa tạo vào Applied Rules

Apply

- Quan sát kết quả

đóng chương trình Trang 180/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đăng nhập vào trang quản trị domain

tạo thêm host WWW trỏ về IP public

Trang 181/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Kiểm tra: Internet client truy cập: http://www.nhatnghe.edu.vn

truy cập trang web thành công

Trang 182/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 07 VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
I. MÔ HÌNH

II. GIỚI THIỆU Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và mở thêm chi nhánh.Từ đó, phát sinh một số nhu cầu: – Nhân viên làm việc ngoài công ty cần kết nối an toàn đến hệ mạng Sài Gòn. – Trao đổi dữ liệu an toàn giữa 02 hệ mạng Sài Gòn & Hà Nội khi doanh nghiệp không có đường thuê bao riêng. Lab 07 kế thừa kết quả của lab 05 và phát triển thêm hệ mạng ngang hàng tại chi nhánh Hà Nội. Hệ mạng Hà Nội có network id 192.168.21.0 / 24, gồm 01 file server Windows 2008 và 01 TMG firewall. Nhu cầu phát sinh nêu trên được giải quyết bằng cách tận dụng đường truyền DSL có sẵn tại các chi nhánh để thiết lập kết nối VPN. VPN server cũng chính là TMG server. III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI A. CLIENT – GATEWAY 1. Cấp phép Dial-in cho user KT1. 2. Cấu hình VPN server trên TMG server. 3. Tạo VPN Connection trên Client. 4. Thực hiện kết nối & truy cập dữ liệu B. GATEWAY – GATEWAY 1. Tạo User & cấp phép Dial-in. 2. Cấu hình trên server TMG tại Sài Gòn. 3. Cấu hình trên server TMG tại Hà Nội. 4. Kiểm tra: Kết nối VPN được tự động thiết lập khi 2 site phát sinh nhu cầu truy cập nhau. Trang 183/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. TRIỂN KHAI CHI TIẾT A.CLIENT - GATEWAY 1. Cho user quyền dial-in (Thực hiện trên DC) - Mở DSA.MSC Properties account KT1

- Tab Dial-in

Chọn Allow Acess

OK

Trang 184/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2. Cấu hình VPN trên TMG - Chọn Virtual Private Network (VPN) tab VPN Clients Configure Address Assignment Method

- Chọn Add

Trang 185/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo dãy IP chính xác theo hình minh họa

OK

- OK

Trang 186/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Enable VPN Client Access

- Chọn Enable VPN client access

OK

Trang 187/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tạo Access Rule

Đặt tên rule là VPN client

Next

- Chọn Allow

Next

Trang 188/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn All outbound traffic

Next

- Chọn Enable malware inspection for this rule

next

Trang 189/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Add

- Chọn VPN Clients

Add

Close

Trang 190/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Next

- Add network Internal

Next

Trang 191/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

Finish

- Apply

Ok

Trang 192/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Truy cập Modem ADSL

NAT port 1723 về card WAN máy TMG

3. Tạo VPN Connection trên Client - Start Control Panel Network and Sharing Center

Trang 193/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Set up a new connection or network

- Chọn Connect to a workplaced

Next

Trang 194/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Use my Internet connection (VPN)

- Khai báo public name hoặc public IP address của site SaiGon

Next

Trang 195/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo account KT1 và password tương ứng

Connect

Trang 196/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Sau khi kết nối thành công

truy cập \\192.168.11.254

truy cập thành công

B. GATEWAY – GATEWAY 1. Tạo User cho phép Dial-in - Start Run DSA.MSC

Trang 197/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tạo New User

- Khai báo thông tin chính xác theo hình minh họa

Next

- Nhập Password & Confirm Password : P@ssword log on Next Finish

Bỏ dấu check User must change password at next

Trang 198/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Properties user HN

- Tab Dial-in

Chọn Allow Access

Ok

Trang 199/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2.Thực hiện trên máy TMG SITE SÀI GÒN - Chọn Virtual Private Network (VPN) connection tab Remote Sites chọn link Create VPN Site-to-Site

- Đặt tên site là HN

Next

Trang 200/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Next

- OK

- Chọn máy TMG

Next

Trang 201/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo public name hoặc public IP address của site HaNoi

Next

- Khai báo chính xác user name SG và password P@ssword

Next

- Chọn Add Range

Trang 202/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo dãy IP site HaNoi như hình minh họa

OK

Next

- Bỏ dấu chọn The remote site is enable…

Next

- Chọn Next

Trang 203/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn All outbound traffic

Next

Finish

- OK

- OK

Trang 204/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Apply

OK

3.Thực hiện tại máy TMG SITE HÀ NỘI - Start Run nhập lệnh LUsrMgr.msc OK

Trang 205/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tạo New User

- Tạo user với các giá trị chính xác: user name: SG & password P@ssword password at next logon Create Close

Bỏ dấu User must change

Trang 206/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Properties user SG

- Tab Dial-in

chọn Allow Access

OK

Trang 207/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Virtual Private Networks (VPN)

tab VPN Clients

Configure Address Assignment Method

- Chọn Add

Trang 208/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo dãy IP chính xác như hình minh họa

OK

- OK

Trang 209/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Enable VPN Client Access

- Chọn Enable VPN client access

OK

Trang 210/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab Remote Sites

Chọn link Create VPN Site-to-Site Connection

- Đặt tên chính xác là SG

Next

Trang 211/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Point-to-Point Tunnneling Protocol (PPTP)

Next

- Chọn OK

- Chọn máy TMG site Hà Nội

Next

Trang 212/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo public name hoặc public IP address của site SaiGon

Next

- Khai báo chính xác: user name: HN & password: P@ssword

Next

- Chọn Add Range

Trang 213/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo chính xác dãy IP SERVER tại site SaiGon như hình minh họa

OK

- Thực hiện tương tự để thêm các dãy IP của site SaiGon như hình minh họa

Next

- Bỏ dấu The remote site is enabled …

Next

Trang 214/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Chọn All outbound traffic

Next

- Finish

Trang 215/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- OK

- OK

Apply

Ok

4. Kiểm tra: - Client tại site HaNoi truy cập \\192.168.11.254 (IP add. Của Server SaiGon)

Trang 216/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Kết nối VPN đã được thiết lập

nhập user name & password

truy cập thành công

- Client tại site SaiGon truy cập \\192.168.21.254 (IP add. Của File server HaNoi) - Tại TMG server HaNoi: Chọn Monitoring tab Sessions

thành công

Quan sát thấy kết nối đã được thiết lập.

Trang 217/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 218/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 08 CHIA SITE CHO DOMAIN NETWORK
I. MÔ HÌNH

II.GIỚI THIỆU Chi nhánh Hà Nội sử dụng mô hình Workgroup. Số lượng nhân viên tại chi nhánh ngày càng tăng lên nên phát sinh nhu cầu: Tại chi nhánh sử dụng cùng Domain Network với văn phòng chính để quản lý tập trung. Tuy nhiên việc các máy chi nhánh gia nhập domain tất yếu làm phát sinh luồng thông tin chứng thực trên đường WAN. Giải pháp: Xây dựng thêm Domain Controller tại chi nhánh Hà Nội và chia domain thành 2 site. Kết quả đạt được sau khi thực hiện cấu hình site là tối ưu hóa băng thông trên đường WAN do 02 yếu tố: – Cục bộ hóa thông tin chứng thực. – Khống chế hoạt động đồng bộ giữa 2 DC theo một lịch biểu xác định. Lab 08 kế thừa Lab 07. Chi nhánh HaNoi gồm 01 server Windows 2008 và 01 client Windows 7. III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 1. Bổ sung cấu hình Primary Domain Controller tại SaiGon. 2. Chia site. 3. Nâng cấp server tại HaNoi thành Additional Domain Controller. 4. Cấu hình lịch biểu đồng bộ. 5. Thử nghiệm

Trang 219/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Bổ sung cấu hình trên Primary Domain Controller - Start Run nhập DNSMgmt.msc

- Click phải Forward Lookup Zone

New Zone

- Màn hình Welcome

Next

Trang 220/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Bảo đảm dấu chọn Primary Zone và Store the zone in Active Directory…

Next

- Bảo đảm dấu chọn To all DNS servers in this domain: NHATNGHE.LOCAL

Next

- Bảo đảm dấu chọn IPv4 Revese Lookup Zone

Next

Trang 221/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Ở khung Network ID, nhập vào: 192.168.21

Next

- Chọn Allow only secure dynamic update

Next

- Màn hình Finish

Next

Trang 222/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Mở Reverse Lookup Zone, kiểm tra đã có zone 21.168.192.in-addr.arpa

2. Chia site - Start Run, nhập DSSite.msc

- Click phải Default-First-Site-Name, chọn Rename

Trang 223/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đặt tên là 01-SaiGon

- Click phải vào Sites

chọn New Site…

- Ở khung Name, đặt tên 02-HaNoi

chọn DEFAULTIPSITELINK

OK

Trang 224/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- OK

- Click phải vào Subnets

chọn New Subnet…

- Ở khung Prefix, nhập vào 192.168.11.0/24 và chọn Site 01-SaiGon

OK

- Thực hiện tương tự để khai báo thêm các subnet 192.168.12.0/24 và 192.168.13.0/24 cho Site SaiGon. Trang 225/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tương tự tạo thêm Subnet 192.168.21.0/24 cho Site HaNoi

Trang 226/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Kết quả:

3. Nâng cấp máy DC2 thành Additional Domain Controller - Chỉnh IP Card LAN theo thông số sau

- DC2 join domain NHATNGHE.LOCAL

Restart

Trang 227/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đăng nhập bằng quyền Domain Admin. Vào Start

Run, nhập DCPROMO

- Màn hình Welcome

Next

Trang 228/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Operating System Compatiblity

Next

- Màn hình Choose a Deployment Configuration, chọn Existing Forest to an existing domain Next

chọn Add a Domain Controller

Trang 229/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Network Credentials, giữ cấu hình mặc định

Next

- Màn hình Select a Domain

Next

Trang 230/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Select a Site

Next

- Màn hình Additional Domain Controller Options, đảm bảo có dấu chọn ô DNS server và Global Catalog Next

Trang 231/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Hộp thoại Active Directory Domain Services Installation Wizard, chọn Yes

- Màn hình Location for Database, Log Files and SYSVOL

Next

- Hộp thoại Directory Services Restore Mode Administrator Password

nhập P@ssword

Next

Trang 232/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Màn hình Summary

Next

- Quá trình nâng cấp diễn ra

Đánh dấu chọn Reboot on completion

- Server restart Logon Domain Admins Start Program Administrative Tools zone NhatNghe.local, kiểm tra bảo đảm có các record như hình minh họa.

DNS. Trong

- Trong zone _tcp, kiểm tra bảo đảm có các record như hình minh họa. Trang 233/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Mở Active Directory Sites and Services, kiểm tra thấy trong Site HANOI đã có ADC01

4. Cấu hình lịch biểu đồng bộ. - Inter-Site Transports IP Click phải vào DEFAULTIPSITELINK chọn Properties

Trang 234/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Change Schedule… - Chọn lịch đồng bộ vào 10:00pm đến 6:00am các ngày thứ Hai, Tư, Sáu

OK

- OK

5. Thử nghiệm Giả lập hỏng đường truyền DSL. Tại site HANOI, log on domain user bất kỳ

Log on thành công.

Trang 235/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

Trang 236/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 09 XÂY DỰNG CHILD DOMAIN
I. MÔ HÌNH

II. GIỚI THIỆU Sự phát triển của doanh nghiệp làm nảy sinh nhu cầu phân cấp quản lý và bảo mật, cụ thể là: – Có thể xây dựng hệ thống Account Policy dộc lập cho Chi Nhánh. – Tối ưu hóa quy trình đồng bộ (Replication) giữa các Domain Controller trong toàn Domain. Hướng giải quyết: Xây dựng Child Domain trong Site SaiGon Lab 09 kế thừa Lab 08. Tại SaiGon, xây dựng domain controller của child domain SG.Nhatnghe.Local trên 01 server Windows 2008. III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Bổ sung thông tin trên DNS server của domain NHATNGHE.LOCAL 2. Nâng cấp Domain Controller để xây dựng Child Domain 3. Cấu hình Account Policy riêng cho domain SG.NHATNGHE.LOCAL 4. Kiểm tra

Trang 237/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

IV. THỰC HIỆN 1. Bổ sung thông tin trên DNS server của domain NHATNGHE.LOCAL - Console DNS Click phải Forward Lookup Zones New Zone

- Next

Trang 238/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Bảo đảm chọn Primary Zone & Store the zone in Active Directory…

Next

- Bảo đảm chọn To All domain Controllers in this domain

Next

- Nhập zone name: SG.NhatNghe.Local

Next

Trang 239/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Bảo đảm chọn Allow only secure dynamic updates

Next

- Finish

Trang 240/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

2. Nâng cấp Domain Controller để xây dựng Child Domain - Cấu hình IP như hình minh họa

- Start

Run

DCPROMO

Trang 241/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Next

Trang 242/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Exiting forest

Chọn Create a new domain in an exiting forest

Next

- Chọn Set

Trang 243/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Khai báo account Administrator của Nhatnghe.Local

OK

- Next

Trang 244/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Nhập domain name: SG.NHATNGHE.LOCAL

Next

- Next

Trang 245/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Bảo đảm chọn DNS server và Global catalog

Next

Trang 246/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Use this specific domain controller

Chọn máy Primary Domain

Next

- Next

Trang 247/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Đặt password : P@ssword

Next

- Next

Trang 248/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Reboot on completion

3. Cấu hình Account Policy riêng cho domain SG.NHATNGHE.LOCAL - Trên DC của Child Domain Chỉnh Password Policy như hình minh họa

Trang 249/250

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

4. Kiểm Tra - Trên DC của Child Domain tạo user với password đơn giản thành công. - Trên DC của Parent Domain tạo user với password đơn giản thất bại. - Mở TCP/IP quan sát giá trị DNS đã được tự động điều chỉnh

- Mở DNS của cả 2 DC đều được cập nhật thông tin trong zone SG.NhatNghe.Local

-Ω-

Trang 250/250


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:307
posted:11/23/2009
language:Vietnamese
pages:252