Predavanje lije_nika obiteljske medicine za sastanak by pptfiles

VIEWS: 11 PAGES: 25

									 Predavanje liječnika obiteljske
medicine za sastanak Udruženja
 obiteljskih liječnika Kantona
       Sarajevo


       Septembar, 2011.
Nove smijernice u lijećenju
   dislipidemija
§ Na Evropskom kardiološkom Kongresu u
 Parizu krajem augusta ove godine
 predstavljene su nove smijernice u liječenju
 dislipidemija, koje su sastavile Evropsko
 kardiološko društvo i Evropsko društvo za
 aterosklerozu.
§ Tiskane su u njihovim zvaničnim novinama
 “Europian Heart Journal” i “Atherosclerosis”
§ Dislipidemije su jedan od najvažnijih čimbenika za
 nastanak KVB.
§ Procjena ukupnog rizika za KVB, a ne samo
 jednog čimbenika.
§ Ukupni rizik se procjenjuje na temelju SCORE
 tablica koje se mjere na podatcima o ukupnom
 holesterolu, TA, pušenju, životnoj dobi i spolu.
§ Apsolutni rizik izražen kao rizik da osoba dobije
 neku od kardiovaskularnih bolesti u narednih 10
 godina.
§ HDL holesterol je pokazatelj koji znaćajno
 doprinosi procjeni ukupnog rizika.
§ Te su tablice dostupne u elektronskoj
 inačici www.heartscore.org.
 Podjela stupnjeva rizika na četiri
 razine sukladno SCORE sustavu
       1. Vrlo visoki rizik
  (LDL holesterol od 4,9 mmol/l i vise)
        2. Visoki rizik
(LDL holesterol od 4,0 mmol/l do 4,9 mmol/l)
       3. Umjereni rizik
(LDL holesterol od 1,8 mmol/l do 4,0 mmol/l)
        4. Niski rizik
   (LDL holesterol ispod 1,8 mmol/l)
§   Osobe sa vrlo visokim rizikom sa SCOROM od ≥ 10%,
    trebaju smanjiti LDL holesterol na 1,8 mmol/l ili 50% ako
    se ne mogu postići ciljane vrijednosti.
§   Kod osoba sa visokim rizikom sa SCOROM od 5% ≥
    10%, LDL holesterol treba biti ispod 2,5 mmol/l.
§   Osobe sa umjerenim rizikom sa SCOROM od 1% ≥ 5%,
    trebaju da imaju LDL holesterol 3,0 mmol/l.
§   Osobe sa niskim rizikom sa SCOROM manjim od 1% ne
    trebaju intervenciju.
  (ako je LDL holesterol viši od 2,5 mmol/l promijenit životne
    navike)
§ LDL holesterol je bolji pokazatelj od HDL
 holesterola.
§ Svakome treba izmjeriti LDL holesterol.
§ FRIDEXALOVA formula : LDL holesterol =
 ukupni holesterol - HDL holesterol - (0,45 x
 trigliceridi)
 (samo ako su trigliceridi manji od 4,5 mmol/l)
§ Svim dijabetičarima treba davati lijekove za
 dislipidemije.
§ Svi dijabetičari bi trebali imati LDL holesterol
 ispod 2,5 mmol/l.
§ Ako imaju KVB LDL holesterol bi trebao biti
 ispod 1,8 mmol/l.
    Bolesnici sa porodičnom
     hiperholesterolemijom
§ Kriterij za porodičnu hiperholesterolemiju :
 LDL holesterol iznad 8,5 mmol/l ili LDL
 holesterol između 4 mmol/l i 5 mmol/l , ako
 je praćen pojavom KVB prije 45. godine u
 najbližoj rodbini.
§ Bolesnici sa visokim rizikom treba da imaju
 LDL ispod 2,5 mmol/l, a ako imaju KVB
 ispod 1,8 mmol/l.
 Promjene nezdravog načina života

§ Ne unositi zasićene masne kiseline i
 transmasne kiseline.
§ Unositi što više vlakana i fitosterola.
§ Kod povišenih triglicerida smanjiti unos
 ugljikohidrata, unos alkohola i cigareta,
 smanjiti tjelesnu težinu, povećati tjelesnu
 aktivnost i unositi omega 3 masne kiseline.
 Lijekovi za liječenje dislipidemija
§ Pored hiperholesterolemije kao čimbenik
 rizika su nizak HDL i povišeni trigliceridi.
§ Liječiti se mogu kombinacijama statina i
 fenofibrata, statina i nikotinske
 kisaline,statina, fenofibrata i omega 3
 masnih kisalina.
  Primjena visokih doza statina
§ U akutnom koronarnom sindromu u prva 1-4 dana,
 do vrijednosti LDL holesterola ispod 1,8 mmol/l.
§ U perkutarnim koronarnim intervencijama i poslije
 njih.
§ Osobama sa umjerenom i uznapredovalom
 insuficijencijom srca mogu se dati omega 3 masne
 kiseline 1 g dnevno.
§ Osobama sa umjerenom i uznapredovalom
 insuficijencijom srca i osobama koje imaju
 oboljenja srčanih zalistaka bez KBS se ne daju
 statini.
   Druge bolesti i dislipidemije
§ Autoimune bolesti : nema dokaza za rutinsku primjenu
 lijekova za dislipidemiju.
§ Kod presađivanja solidnih organa : indikacija za lijekove
 za dislipidemiju.
§ Kod bubrežne insuficijencije : indikovano davati lijekove
 za dislipidemiju.
§ Kod periferne vaskularne bolesti : indikovano davati
 lijekove za dislipidemiju.
§ Kod ishemijske cerebrovaskularne bolesti i TIA: (NE
 DAVATI kod cerebralnih hemoragija)
§ Kod HIV-a : indikovano davati lijekove za dislipidemiju.
   Kontrolisanje dislipidemija
§ Kad se postigne ciljana vrijednost LDL
 holesterola kontrola 1 godišnje.
§ Kontrola transaminaza u slućaju da pacijent
 dobije mialgiju.
Smjernice su, naime, samo koristan
 i važan putokaz, no o nama ovisi
 hoćemo li ići putem na koji nas taj
   putokaz usmjerava ili ne.

        Smjernice potražite na
 http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-
    guidelines/Pages/Dyslipidemias.aspx
Helicobacter pylori kao okidać u
 nastanku vanželučane bolesti
§ Helicobacter pylori utiće na tok drugih bolesti.
§ Kardiovaskularne bolesti – antiCAgA antitijela.
§ Neurološke – eradikacija H. pylori dovodi do
 poboljšanja Alzheimerove bolesti.
§ Šećerna bolest – ne utjeće na glikemijski status ali
 potjeće inzulinsku rezistenciju.
§ Ginekološke bolesti – koleracija između infekcije i
 povraćanja u trudnoći.
§ Kožne bolesti – koleracija između hronične
 urtikarije i infekcije – eradikacija bakterije potiće
 remisiju bolesti.
§ Oftalmologija – povezanost između glaukoma i
 centralne horioretinopatije.
§ Hematološke bolesti – idiopatska
 tromobocitopenićna purpura i sideropenićna
 anemija.
§ Hepatobilijarne bolesti - hronični nekalkulozni
 holecistitis, holelitijaza, ciroza jetre, hronični
 hepatitis.
Testiranje žena na osteoporozu
  Smjernice Sjevernoameričkog
  društva za menopauzu iz 2006.
       godine su :
§ Testiranje žena iznad 65. godine
§ Testiranje žena koje spadaju u rizičnu
 skupinu.
§ Testiranje žena koje puše.
§ Testiranje žena koje imaju predispoziciju
 nastanka osteoporoze u menopauzi.
§ Testiranje žena male tjelesne mase.
   Smjernice Sjevernoameričkog
   društva za menopauzu iz 2010.
        godine su:
§  Testiranje žena iznad 65. godine
§  Testiranje žena koje spadaju u rizičnu skupinu.
§  Testiranje žena koje puše.
§  Testiranje žena koje imaju predispoziciju nastanka
  osteoporoze u menopauzi.
§  Testiranje žena male tjelesne mase.
§  Testiranje žena koje su ovisne o alkoholu.
§  Testiranje žena koje imaju reumatoidni
  arthritis.
§ 41 % žena nije ispunjavalo smjernice za
 testiranje na osteoporozu.
§ Vježbanje 15 minuta vježbi za osteoporozu
 dovodi da žene gube 1% manje koštane
 mase nego one koje ne vježbaju.
Literatura:
1. http://www.plivamed.net/aktualno/clanak/5660/N
  ove-smjernice-o-lijecenju-dislipidemija.html
2. http://www.plivamed.net/aktualno/clanak/5557/Iz
  vanzelucane-manifestacije-infekcije-Helicobacter
  -pylori.html
3. http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/5446/Vjez
  banje-za-cvrste-kosti.html
4. http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/5634/Kolik
  o-se-slijede-smjernice-za-testiranja-na-
  osteoporozu.html
 Prezentaciju uradila :

Specijalist porodićne (obiteljske)
 medicine dr. Amra Bradarić

								
To top