Docstoc

ÇAMUR BİNASI STATİK HESAPLARIN İNCELEME RAPORU 15 OCAK 2014 SONNN.doc

Document Sample
ÇAMUR BİNASI STATİK HESAPLARIN İNCELEME RAPORU 15 OCAK 2014 SONNN.doc Powered By Docstoc
					       T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
   İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI


 MEVCUT STATİK HESAPLARIN
    İNCELENMESİ RAPORU


           ARALIK-2013
      Hazırlayan: KEYGEN MÜHENDİSLİK
    ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
     TAAHHÜT ve SANAYİ TİC.LTD. ŞTİ.

Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1 Beykoz/ISTANBUL

 e-mail: info@keygen.com.tr web-site: www.keygen.com.tr
               İÇİNDEKİLER1. Giriş                       1
2. Hesaplarda Kullanılan Malzeme Karakteristikleri  1
3. Matematik Modelde Gözetilen Hususlar        2
4. Yük Analizi                    2
  4.1. Düşey Yük Analizi               2
  4.2. Yatay Yük Analizi               3
  4.3. Yükleme Kombinasyonları            6
5. Mevcut Duruma Ait Sonuçlar             8
  5.1. Kolonlar                   8
  5.2. Kirişler                   11
    5.2.1. Donatı Bakımından           11
    5.2.2 Sehim Bakımından            11
  5.3. Döşemeler                  12
    5.3.1. Donatı Bakımından           12
    5.3.2. Sehim Bakımından           21
  5.4. Taşıyıcı Perdeler              22
  5.5. Toprak Perdeleri               26
  5.6. Temel                    28
YORUMLAR                       34
KAYNAKLAR                      36


EKLER

Ek-1 : +13.00 Kotu Döşeme Kalıp Planı
Ek-2 : +20.50 Kotu Döşeme Kalıp Planı
Ek-3 : +27.50 Kotu Döşeme Kalıp Planı
Ek-4 : +13.00 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü
Ek-5 : +20.50 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü
Ek-6 : +27.50 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü
Ek-7 : +13.00 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü
Ek-8 : +20.50 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü
Ek-9 : +27.50 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü
Ek-10 : +13.00 Kotu Döşeme Donatı Kontrolü
Ek-11 : +20.50 Kotu Döşeme Donatı Kontrolü
Ek-12 : +27.50 Kotu Döşeme Donatı Kontrolü
Ek-13 : +13.00 Kotu Döşeme Sehim Kontrolü
Ek-14 : +20.50 Kotu Döşeme Sehim Kontrolü
Ek-15 : +27.50 Kotu Döşeme Sehim Kontrolü
                           İş No    13-192   Sayfa   1   Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
 1) Giriş
 Bu rapor; İstanbul ili, Ataköy ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski Genel
 Müdürlüğü tarafından yaptırılan atıksu arıtma tesisi içerisinde bulunan çamur susuzlaştırma
 binasına ait mevcut statik hesapların incelenmesine ait bir rapordur.
 Betonarme bir yapı olan çamur susuzlaştırma binasında deprem yükleri perde, kolon ve kirişler ile
 taşınmaktadır. Perdelerin kalınlığı 30cm, kolonlar ve kirişlerin boyutları ise değişkenlik
 göstermektedir. Yapının 1 katı (Bodrum Kat) toprak altındadır. İlgili toprak yükleri göz önüne
 alınmıştır. Yapı tamamlandıktan sonra bina içerisine yerleştirilen ve daha sonra yerleştirilecek
 olan makina ekipman yükleri göz önüne alınmıştır. Temel sistemi kirişli radyedir. Radye plağının
 kalınlığı 40cm, kirişlerin kalınlığı ise 80cm’dir. Zemin düşey yatak katsayısı 2500 t/m3 olarak
 alınmıştır. Zemin emniyet gerilmesi 21 t/m2’dir.
 Yapının tasarımında ve betonarme hesaplarında TS500 ve DBYBHY-2007 şartnameleri dikkate
 alınmıştır. Binanın yapıldığı bölgede deprem bölge katsayısı Ao=0.40 (I. derece deprem bölgesi),
 zemin sınıfı Z3 olarak alınmıştır (TA=0.15 sn TB=0.60 sn). Deprem yükü azaltma katsayısı R=7
 olarak alınmıştır.
 2) Hesaplarda kullanılan malzeme karakteristikleri

 Betonarme Betonu

 Binada kullanılan beton sınıfı C30 olup

 C30 için karakteristik değerleri:
 fck = 30 N / mm² ( 28 günlük )
 Ec = 30000 N /mm² ( 28 günlük )

 Betonarme Çeliği

 Yapının betonarme taşıyıcı elemanlarında beton çeliği olarak BÇIII çeliği kullanılmıştır.

 Akma dayanımı : fyk = 420 N/mm2
 Elastisite modülü Es = 210000 N/mm2 karakteristik değerlere sahip S420 çeliği
 kullanılmıştır.
                            İş No    13-192    Sayfa    2   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                       Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                       Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013
                      Şekil 2.1: Mevcut çamur susuzlaştırma binasından bir görüntü


3) Matematik modelde gözetilen hususlar
Analizlerde ETABS V9.7.2 yapısal analiz programı kullanılmıştır. Matematik modellemede perde
duvarlar ve temel shell (kabuk) elemanlarla, kolon ve kirişler ise çubuk elemanlarla modellenmiş
olup ilgili hareket serbestlikleri ve mesnet koşulları düğüm noktası hareket kısıtlamaları ile
“restraints“ sağlanmıştır.

4) Yük Analizi

  4.1) Düşey Yük Analizi

Sabit Yükler (DEAD) :
Betonarme tüm taşıyıcı elemanların kendi ağırlığını içermektedir. Program tarafından otomatik olarak
göz önüne alınmaktadır.

Kaplama Yükü (KAPLAMA) :
Kaplama yükü olarak modele temel üstü, bodrum kat döşemesi ve zemin kat döşemesinde 250 kg/m²
olarak, 1.normal kat döşemesine ise 375 kg/m² yük etkitilmiştir. Döşeme üzerinde ilave farklı kütle
betonları var ise bunlar da projeye bakılarak göz önüne alınmıştır.
                            İş No    13-192   Sayfa   3   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013

Hareketli Yük (LIVE) :
Hareketli yük olarak modele temel üstü, bodrum kat ve zemin kat döşemesinde 200 kg/m2 yük
etkitilmiştir.

Kar Yükü (KAR) :
Kar yükü olarak modele 1.normal kat döşemesinde 100 kg/m² yük etkitilmiştir.

Makina-Ekipman Yükü (MAKINA) :
Makina ve ekipman yükleri tarafımıza verilen mekanik proje paftaları ve 26.11.2013 tarihinde
yapılan şantiye gözlemlerimiz sonucunda sisteme etkitilmiştir.

Çamur Yükleri (CAMURV) :
Yapının içindeki düşey su yükünü temsil eder. Yapıya düşeyde mekanik projeleri, su ve yapı kotları
veri alınarak girilmiştir. Çamur birim hacim ağırlığı 1.05 t/m3 alınmıştır.

Araç Yükleri (TRAFIK) :
26.11.2013 tarihinde yapılan şantiye gözlemlerimiz sonucunda ilgili bölgeye 1 t/m2 yük etkitilmiştir.


   4.2) Yatay Yük Analizi
Toprak Yükleri (TOPRAK) :
Yapı bodrum perdelerinde toprak yükünün yatay itki değerini temsil eder. Toprak yüksekliği yaklaşık
4.75m, γ=1.70 t/m3 olarak kabul edilmiş, bu değerler kullanılarak ETABS programında yapıya shell
derinliklerinde yatay yük atanmıştır.

Sürşarj Yükleri (SURSARJ) :
Yapı üstündeki olabilecek sürşarj yükünün yatay itki değerini temsil eder.
psürşarj = qsürşarj (1.0 t/m2 kabul edilmiştir) (Ko = 0,61)
p = K . qsürşarj ( 0,61 × 1= 0,61 t/m2 )

Çamur Yükleri (CAMURH) :
Yapının içindeki yatay su yükünü temsil eder. Yapıya yatayde mekanik projeleri, su ve yapı kotları
veri alınarak girilmiştir. Çamur birim hacim ağırlığı 1.05 t/m3 alınmıştır.

Deprem Yükleri (SPECX,SPECY) :
Deprem yükleri matematik modele spektrum eğrisi ve bir çarpan katsayısı kullanılarak etkitilmiştir.
Yapının deprem yükleri altında değerlendirilmesinde “Modların Süperpozisyonu Yöntemi”
kullanılmıştır. Modal analiz sonucunda kütle katılımının %90 ‘ın üzerinde olması için 15 mod
gözönüne alınmıştır. Modal analiz sonucu elde edilen taban kesme kuvveti, eşdeğer deprem yükü
yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvvetinin %90’ına eşitlenmiştir.
                            İş No     13-192       Sayfa    4    Rev.

                            İş Adı   ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık   ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                           Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                           Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013

Etkin yer ivmesi katsayısı : Ao = 0.40 (1 Derece deprem bölgesi)
Yapı Önem Katsayısı : I = 1.0
Taşıyıcı sistem davranış katsayısı : RX = 7, RY = 7
Spektrum karakteristik peryotları : TA = 0.15 TB = 0.60 (Z3 zemin sınıfı)
Hareketli yük azaltma katsayısı : n = 0.30
Sistemin modal analiz sonuçları 15 mod dikkate alınarak aşağıda verilmiştir.
Buna göre ;
X yönünde; Tx=0.162 sn
Y yönünde; Ty=0.198 sn olmaktadır.                      Mode     Period   UX     UY    SumUX   SumUY
                        1    0,198735  0,7373  78,4073    0,7373  78,4073
                        2    0,162631  65,275  0,6764    66,0123  79,0837
                        3    0,093439  0,0234  0,0008    66,0357  79,0845
                        4    0,080103  0,0014  1,5359    66,0371  80,6204
                        5    0,070333  0,017  11,1604   66,0541  91,7808
                        6    0,067693  0,282  0,0285    66,3361  91,8093
                        7    0,06409  0,0479  0,0991    66,3839  91,9084
                        8    0,060339  6,0847  0,0917    72,4686  92,0001
                        9    0,052432  18,3714  0,0354    90,84  92,0355
                       10    0,043894  1,3959  0,5012    92,2359  92,5367
                       11    0,043117  1,392  0,6151    93,6279  93,1518
                       12    0,033777  0,1578   4,087   93,7857  97,2388
                       13    0,029481  3,095  0,1135    96,8807  97,3523
                       14    0,018461  0,0028  2,0277    96,8835  99,38
                       15    0,017413  2,469  0,0038    99,3525  99,3838


                             Tablo 4.1: Modal analiz sonuçları
                            İş No     13-192     Sayfa     5   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                         Yapan      F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                         Kontrol     M.UZY  Tarih  11.12.2013
                           Şekil 4.1: X yönü mod şekli (Tx=0.162sn)
                           Şekil 4.2: Y yönü mod şekli (Ty=0.198sn)
                             İş No      13-192        Sayfa     6     Rev.

                             İş Adı   ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık   ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                            Yapan      F.KAB     Tarih   11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare    İSKİ
                                            Kontrol     M.UZY     Tarih   11.12.2013

    4.3) Yükleme Kombinasyonları
Yapının betonarme kısımlarının tasarımında kullanılan yük birleşimi TS500 şartnamesi uyarınca
gözönüne alınmıştır.


    DUSEY           1.4DEAD       1.4KAPLAMA  1.4MAKINA   1.4CAMURH   1.4CAMURV     1.6LIVE   1.6TOPRAK
                 1.6SURSARJ       1.6TRAFIK
    COMB2QX          1.0DEAD       1.0KAPLAMA  1.0MAKINA   1.0LIVE    1.0KAR     1.0TOPRAK  1.0SURSARJ
                 1.0CAMURV       1.0CAMURH   1.0TRAFIK   1.0SPECX    0.3SPECY
    COMB2QY          1.0DEAD       1.0KAPLAMA  1.0MAKINA   1.0LIVE    1.0KAR     1.0TOPRAK  1.0SURSARJ
                 1.0CAMURV       1.0CAMURH   1.0TRAFIK   0.3SPECX    1.0SPECY
    COMB3QX          1.0DEAD       1.0KAPLAMA  1.0MAKINA   1.0LIVE    1.0KAR     1.0SPECX   0.3SPECY
    COMB3QY          1.0DEAD       1.0KAPLAMA  1.0MAKINA   1.0LIVE    1.0KAR     0.3SPECX   1.0SPECY
    COMB4QX          0.9DEAD       0.9KAPLAMA  0.9MAKINA   1.0SPECX    0.3SPECY
    COMB4QY          0.9DEAD       0.9KAPLAMA  0.9MAKINA   0.3SPECX    1.0SPECY
    GQ             1.0DEAD       1.0MAKINA  1.0KAPLAMA   1.0LIVE    1.0KAR                              Tablo 4.2: Yük kombinasyonları

Betonarme elemaların tasarımında bu yük birleşim durumlarından elde edilen en elverişsiz kesit tesir
değerleri kullanılmıştır.
                            Şekil 4.3: ETABS modelinden 3D görüntü
                            İş No    13-192     Sayfa    7  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                        Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare  İSKİ
                                        Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
                           Şekil 4.4: ETABS modelinden 3D görüntü
                           Şekil 4.5: ETABS modelinden 3D görüntü
                             İş No     13-192     Sayfa    8   Rev.

                             İş Adı   ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık   ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                           Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare   İSKİ
                                           Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013

5)Mevcut Duruma Ait Sonuçlar

 5.1) Kolonlar

+13.00 Kotu

Bu kattaki kolonlar incelendiğinde;
   C13, C16, C17, C18 nolu kolonlarda maksimum oran 0.94’tür.

                               Kolon     DCR    Sonuç
                               C01    0,171     OK
                               C02    0,126     OK
                               C03    0,151     OK
                               C04      0,38    OK
                               C05    0,248     OK
                               C06    0,358     OK
                               C07      0,46    OK
                               C08    0,791     OK
                               C09    0,693     OK
                               C10    0,724     OK
                               C11    0,806     OK
                               C12    0,811     OK
                               C13    0,902   KRITIK DURUM
                               C14      0,76    OK
                               C15      0,69    OK
                               C16      0,94  KRITIK DURUM
                               C17      0,94  KRITIK DURUM
                               C18    0,936   KRITIK DURUM
                               C19    0,832     OK
                               C20    0,669     OK
                               C21    0,677     OK
                               C22    0,634     OK
                               C23    0,626     OK
                               C24    0,571     OK
                               C25    0,696     OK
                               C26    0,429     OK
                               C27    0,465     OK
                               C28    0,457     OK
                               C29      0,4    OK

                            Tablo 5.1: +13.00 kotu kolon PMM oranları
                             İş No    13-192     Sayfa    9  Rev.

                             İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                          Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
     HESAP RAPORU                   İdare  İSKİ
                                          Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013

+20.50 Kotu

Bu kattaki kolonlar incelendiğinde;

       C18 nolu kolonun durumu kritiktir (DCR oranı 0.90’dan fazladır).

                              Kolon   DCR      Sonuç
                              C01    0,109     OK
                              C02    0,193     OK
                              C03    0,190     OK
                              C04    0,195     OK
                              C05    0,356     OK
                              C06    0,450     OK
                              C07    0,472     OK
                              C08    0,388     OK
                              C10    0,683     OK
                              C11    0,766     OK
                              C12    0,763     OK
                              C13    0,658     OK
                              C16    0,672     OK
                              C17    0,822     OK
                              C18    0,915   KRITIK DURUM
                              C19    0,642     OK
                              C20    0,330     OK
                              C21    0,410     OK
                              C22    0,391     OK
                              C23    0,388     OK
                              C24    0,303     OK
                              C25    0,338     OK
                              C26    0,322     OK
                              C27    0,244     OK
                              C28    0,214     OK
                              C29    0,229     OK

                            Tablo 5.2: +20.50 kotu kolon PMM oranları
                             İş No     13-192    Sayfa    10  Rev.

                             İş Adı   ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık   ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                          Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare   İSKİ
                                          Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013

+27.50 Kotu

Bu kattaki kolonlar incelendiğinde; tüm kolonların yeterli dayanıma sahip olduğu görülmektedir.


                               Kolon     DCR   Sonuç
                               C01    0,889    OK
                               C02    0,740    OK
                               C03    0,743    OK
                               C04    0,819    OK
                               C10    0,464    OK
                               C11    0,446    OK
                               C12    0,459    OK
                               C13    0,404    OK
                               C16    0,418    OK
                               C17    0,456    OK
                               C18    0,441    OK
                               C19    0,451    OK
                               C20    0,150    OK
                               C25    0,150    OK
                               C26    0,789    OK
                               C27    0,716    OK
                               C28    0,707    OK
                               C29    0,713    OK                            Tablo 5.3: +27.50 kotu kolon PMM oranları
                            İş No    13-192   Sayfa   11  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013

 5.2) Kirişler

     5.2.1) Donatı Bakımından

+13.00 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde;
   K110 kirişinin %11 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K127 kirişinin %25 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K106, K107, K118, K141 ve K142 kirişlerinin %50 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K123a, K131 ve K135 kirişlerinin %75 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K103 ve K104 kirişlerinin %83 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K109 ve K113 kirişlerinin %90 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K123 kirişinin %100 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K126 kirişinin %125 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   K125, K129, K130 ve K134 kirişlerinin %150 oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.
   Ayrıca K102, K103, K104, K110, K111 ve K116 kirişlerinin yeterli kesme dayanımı yoktur.

Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+13.00 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.
Ekler kısmında bulunan bu tabloda kırmızı ile işaretlenmiş kirişler karbon polimer kumaş kullanılarak
güçlendirme yapılmış kirişleri ve güçlendirilmiş hallerine ait kapasitelerini göstermektedir. Kirişlere
ait dayanımlar, karbon polimer kumaş güçlendirme çalışması yapılmış haliyle yaklaşık %50
artırılmıştır.

+20.50 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde; tüm kirişlerin yeterli dayanıma (kesme ve eğilme) sahip olduğu
görülmektedir. Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+20.50 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü‘ adlı
kısıma bakınız.

+27.50 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde; tüm kirişlerin yeterli dayanıma (kesme ve eğilme) sahip olduğu
görülmektedir. Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+27.50 Kotu Kiriş Donatı Kontrolü‘ adlı
kısıma bakınız.

     5.2.2) Sehim Bakımından

Sehim kontrolleri yapılırken GQ yükleme kombinasyonu kullanılmıştır.

+13.00 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde; tüm kirişlerin sehim bakımından izin verilen değerler ölçüsünde
sehim yaptığı gözlemlenmiştir. Herhangi olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Detaylı bilgi için
ekler kısmında bulunan ‘+13.00 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.
                            İş No     13-192     Sayfa     12  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                         Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
     HESAP RAPORU                 İdare   İSKİ
                                         Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013
+20.50 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde; tüm kirişlerin sehim bakımından izin verilen değerler ölçüsünde
sehim yaptığı gözlemlenmiştir. Herhangi olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Detaylı bilgi için
ekler kısmında bulunan ‘+20.50 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.

+27.50 Kotu

Bu kattaki kirişler incelendiğinde; tüm kirişlerin sehim bakımından izin verilen değerler ölçüsünde
sehim yaptığı gözlemlenmiştir. Herhangi olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Detaylı bilgi için
ekler kısmında bulunan ‘+27.50 Kotu Kiriş Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.

  5.3) Döşemeler

    5.3.1) Donatı Bakımından
+13.00 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde;

       D005, D013, D023, D024 ve D035 nolu döşemelerin mevcut ilave donatılar da göz önüne
       alınarak incelenmesi sonucunda yerel olarak kapsite aşılmaları gözlenmiştir.

Döşemelerde alt ve üst Ø12/20 donatı, ve belirli bölgelerde ilave donatılar (ilaveler yalnızca +13.00
kotunda vardır) teşkil edilmiştir. Alt ve üst donatıya ait kapasite aşağıdaki gibidir.
                          Şekil 5.1: +13.00 kotu döşemelere ait kapasite
                           İş No    13-192   Sayfa   13    Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY   Tarih  11.12.2013
    Şekil 5.2: +13.00 kotu döşemesine ait x yönü (M11) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler                                               -9.5 tm
    Şekil 5.3: +13.00 kotu döşemesine ait x yönü (M11) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler
                           İş No     13-192   Sayfa   14  Rev.

                           İş Adı   ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık   ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                       Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                       Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
                             10 tm

    Şekil 5.4: +13.00 kotu döşemesine ait y yönü (M22) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler
                                 -12 tm


    Şekil 5.5: +13.00 kotu döşemesine ait y yönü (M22) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler

Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+13.00 Kotu Döşeme Donatı Kontrolü‘ adlı kısıma
bakınız.
                            İş No     13-192     Sayfa     15  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                         Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                         Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013

+20.50 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde;

 D101, D102, D103, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D117, D119,
  D121, D123, D125, D127, D129, D130, D131 ve D1X nolu döşemelerinde yerel kapasite
  aşılmaları gözlenmiştir.
Döşemelerde alt ve üst Ø12/20 donatı teşkil edilmiştir. İlave donatı teşkil edilmemiştir. Alt ve üst
donatıya ait kapasite aşağıdaki gibidir.
                          Şekil 5.6: +20.50 kotu döşemelere ait kapasite
                           İş No    13-192   Sayfa   16    Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY   Tarih  11.12.2013
    Şekil 5.7: +20.50 kotu döşemesine ait x yönü (M11) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler


                                            -7.5 tm
    Şekil 5.8: +20.50 kotu döşemesine ait x yönü (M11) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler
                            İş No    13-192   Sayfa   17  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
                                                    5 tm
     Şekil 5.9: +20.50 kotu döşemesine ait y yönü (M22) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler

                                                    -7.5 tm
    Şekil 5.10: +20.50 kotu döşemesine ait y yönü (M22) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler

Burada D1X nolu döşeme 6-7-A-D aksları arasında kalan, D2X nolu döşeme ise 2-3-F-J aksları
arasında kalan döşemedir.Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+20.50 Kotu Döşeme Donatı
Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.
                            İş No     13-192     Sayfa    18   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                         Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
     HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                         Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013

+27.50 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde;

       D210, D211, D216, D217, D218, D220, D229 ve D230 nolu döşemelerede yerel kapasite
       aşılmaları gözlenmiştir. Bu katta döşemelerde üst ya da alt herhangi bir ilave donatı
       bulunmamaktadır.
                            Şekil 5.11: +27.50 kotu döşemelere ait kapasite
                           İş No    13-192   Sayfa   19   Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
                                               3 tm

    Şekil 5.12: +27.50 kotu döşemesine ait x yönü (M11) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler
                                           -4 tm


    Şekil 5.13: +27.50 kotu döşemesine ait x yönü (M11) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler
                           İş No    13-192   Sayfa   20    Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY   Tarih  11.12.2013

                                                3 tm
    Şekil 5.14: +27.50 kotu döşemesine ait y yönü (M22) alt donatının yetersiz kaldığı bölgeler

                                               -4 tm
    Şekil 5.15: +27.50 kotu döşemesine ait y yönü (M22) üst donatının yetersiz kaldığı bölgeler

Detaylı bilgi için ekler kısmında bulunan ‘+27.50 Kotu Döşeme Donatı Kontrolü‘ adlı kısıma
bakınız.
                            İş No     13-192     Sayfa     21  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                          Yapan     F.KAB  Tarih  11.12.2013
     HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                          Kontrol    M.UZY  Tarih  11.12.2013

5.3.2) Sehim Bakımından

Sehim kontrolleri yapılırken GQ yükleme kombinasyonu kullanılmıştır.

+13.00 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde; tüm döşemelerin hem x hem y yönündeki sehimleri izin verilen
değerler mertebesindedir. Herhangi olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Detaylı bilgi için ‘+13.00
Kotu Döşeme Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.

+20.50 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde; tüm döşemelerin hem x hem y yönündeki sehimleri izin verilen
değerler mertebesindedir. Herhangi olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Detaylı bilgi için ‘+20.50
Kotu Döşeme Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.

+27.50 Kotu

Bu kattaki döşemeler incelendiğinde;

       D211 ve D230 nolu döşemeler her iki yönden de sehim sınır değerlerini aşan sehim
       yapmaktadır.
       D217 nolu döşemenin x yönünde yaptığı sehim sınır değerlerinin üstündedir.

Detaylı bilgi için ‘+27.50 Kotu Döşeme Sehim Kontrolü‘ adlı kısıma bakınız.
                            Tablo 5.4: TS500’e göre sehim sınırları.
                            İş No    13-192   Sayfa   22  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013

5.4) Taşıyıcı Perdeler

Sistemde bulunan tüm taşıyıcı perdeler 30 cm kalınlığındadır. Bu raporda en olumsuz duruma sahip
taşıyıcı perdeler incelenmiş olup raporun devam eden kısımlarında bu perdelere ait durum
detaylandırılacaktır. Tüm perdelerde Ø12/20 düşey, Ø10/20 yatay donatı bulunmaktadır.
             Şekil 5.16: Ø12/20 düşey donatıya sahip tüm perdelerin iç-dış kapasitesi
             Şekil 5.17: Ø10/20 yatay donatıya sahip tüm perdelerin iç-dış kapasitesi
                             İş No     13-192     Sayfa     23  Rev.

                             İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                           Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare   İSKİ
                                           Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013

En olumsuz durumda olduğu düşünülen perdeler;

                            Şekil 5.18: A aksı görünüş (pier numaraları)
                            Şekil 5.19: 9 aksı görünüş (pier numaraları)
                            İş No     13-192     Sayfa     24  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                          Yapan      F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare   İSKİ
                                          Kontrol     M.UZY  Tarih  11.12.2013

Mevcut projede var olan donatı çapı ve donatı düzeni matematik modele işlenip Etki-Kapasite
oranları çıkarıldığında tüm perdelerin mevcut duruma göre yeterli eğilme dayanımına sahip oldukları
gözlemlenmiştir.
                            Şekil 5.20: A aksı Etki-Kapasite oranları
                            Şekil 5.21: 9 aksı Etki-Kapasite oranları

Şekil 5.3 ve 5.4 incelenirse tüm kritik perdelerin etki/kapasite oranlarının 1’den küçük olduğu
görülecektir. Eğilme bakımından herhangi olumsuz bir durum yoktur.
                            İş No    13-192    Sayfa    25   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                       Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                       Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013

Mevcut perdelerin kesme dayanımı incelenecek olursa, perdelere gelen en büyük kesme kuvveti; V=
140 ton’dur. 140 ton kesmeye sahip olan P12 nolu perde hariç diğer perdeler kesme güvenliği
bakımından yeterlidir.
                     Şekil 5.22: P12 no’lu perdeye ait kesme kuvveti kontrolü
                            İş No    13-192   Sayfa   26  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013

5.5) Toprak Perdeleri

J aksındaki toprak perdelerinin kontrolü:

Bu akstaki toprak perdelerinin kalınlığı 30 cm olup, perdenin her iki yüzüne ana yatay donatı Ø10/20,
ana düşey donatı Ø12/20 konulmuştur. Perdenin temel ile birleştiği yerlerde ve bazı lokal bölgelerde
ilave düşey donatı teşkil edilmiştir. Perde kapasiteleri Şekil 5.16 ve 5.17’de verildiği gibidir.
         Şekil 5.23: J aksı toprak perdesi yatay (M11) donatıların yetersiz olduğu bölgeler

Şekil 5.23’den yola çıkılarak J aksındaki toprak perdesinin yeterli yatay donatıya sahip olduğu
görülmektedir.
                                                    7 tm
         Şekil 5.24: J aksı toprak perdesi düşey (M22) donatıların yetersiz olduğu bölgeler

Şekil 5.24’te görüldüğü üzere konulan ilave düşey donatılar da göz önünde bulundurulursa, daire
içindeki kalan kısımlar hariç teşkil edilen düşey donatıların yeterli olduğu görülmektedir. Daire
içinde kalan alanlar dayanım olarak yetersizdir. Yetersiz olan bölgeler de 5-7 aksları arasında kalan
bölgedeki perdelerdir.


A aksındaki toprak perdelerinin kontrolü:

Bu akstaki toprak perdelerinin kalınlığı 30 cm olup, perdenin her iki yüzüne ana yatay donatı Ø10/20,
ana düşey donatı Ø12/20 konulmuştur. Perdenin temel ile birleştiği yerlerde ve bazı lokal bölgelerde
ilave düşey donatı teşkil edilmiştir.
                            İş No    13-192   Sayfa   27  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013
         Şekil 5.25: A aksı toprak perdesi yatay (M11) donatıların yetersiz olduğu bölgeler

Şekil 5.25’de görüldüğü üzere A aksındaki toprak perdesinin yeterli yatay donatıya sahip olduğu
görülmektedir.
                                            -13 tm    12 tm

         Şekil 5.26: A aksı toprak perdesi düşey (M22) donatıların yetersiz olduğu bölgeler

Şekil 5.26’da görüldüğü üzere konulan ilave düşey donatılar da göz önünde bulundurulursa, daire
içindeki kalan kısımlar hariç teşkil edilen düşey donatıların yeterli olduğu görülmektedir. Daire
içinde kalan alanlar dayanım olarak yetersizdir. Yetersiz olan bölgeler de 2-3, 3-4, 5-6, 7-8, 8-9
aksları arasında kalan bölgedeki perdelerdir.

9 aksındaki toprak perdelerinin kontrolü:

Bu akstaki toprak perdelerinin kalınlığı 30 cm olup, perdenin her iki yüzüne ana yatay donatı Ø10/20,
ana düşey donatı Ø12/20 konulmuştur. Perdenin temel ile birleştiği yerlerde ve bazı lokal bölgelerde
ilave düşey donatı teşkil edilmiştir.
             Şekil 5.27: 9 aksı toprak perdesi yatay (M11) donatıların yetersiz olduğu bölgeler


Şekil 5.27’den yola çıkılarak 9 aksındaki toprak perdesinin yeterli yatay donatıya sahip olduğu
görülmektedir.
                            İş No     13-192   Sayfa   28    Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                        Yapan   F.KAB  Tarih   11.12.2013
     HESAP RAPORU                 İdare   İSKİ
                                        Kontrol  M.UZY  Tarih   11.12.2013
                              13.5 tm             -10 tm

         Şekil 5.28: 9 aksı toprak perdesi düşey (M22) donatıların yetersiz olduğu bölgeler

Şekil 5.28’de görüldüğü üzere konulan ilave düşey donatılar da göz önünde bulundurulursa, daire
içindeki kalan kısımlar hariç teşkil edilen düşey donatıların yeterli olduğu görülmektedir. Daire
içinde kalan alanlar dayanım olarak yetersizdir. Yetersiz olan bölgeler de A-B, C-D, E-F, F-G ve H-J
aksları arasında kalan bölgedeki perdelerdir.

5.6) Temel

       Ataköy Çamur Susuzlaştırma Projesinde kullanılan temel tipi kirişli radyedir.
       Kirişlerin kalınlığı 80 cm, radyenin kalınlığı ise 40 cm’dir.
       Zemin düşey yatak katsayısı 2500 t/m3 ve zemin emniyet gerilmesi 21 t/m2 olarak kabul
       edilmiştir.
       40 cm’lik radye kısmında Ø14/20’lik alt ve üst ana donatılara ilave çeşitli çaplarda donatılar
       kullanılmıştır.
       80 cm’lik kirişlerde de Ø14 ve Ø16’lık alt ve üst, çeşitli sayılarda donatılar kullanılmıştır.
                 Şekil 5.29: 40cm kalınlığındaki radye temel döşemesine ait kapasite
                             İş No     13-192      Sayfa    29   Rev.

                             İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13   Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                           Yapan    F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                   İdare   İSKİ
                                           Kontrol   M.UZY   Tarih  11.12.2013
                            Şekil 5.30: 80cm’lik radye kirişlerine ait kapasite

       RD40 (Radye Kontrolü)
                 Şekil 5.31: X yönü (M11) mevcut alt donatının yeterli olmadığı bölgeler


Şekil 5.31’de görülmekte olan yetersiz bölgelere mevcut projede ilave donatılar konulduğundan
herhangi bir sorun yoktur.
                            İş No    13-192   Sayfa   30  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
                                            13tm

             Şekil 5.32: Y yönü (M22) mevcut alt donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.32’de görülmekte olan yetersiz bölgelere mevcut projede ilave donatılar konulduğundan daire
içine alınan bölge hariç herhangi bir sorun yoktur.
             Şekil 5.33: X yönü (M11) mevcut üst donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.33’te görülmekte olan yetersiz bölgelere mevcut projede ilave donatılar konulduğundan
herhangi bir sorun yoktur.
                            İş No    13-192      Sayfa   31  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                        Yapan    F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                        Kontrol   M.UZY  Tarih  11.12.2013
             Şekil 5.34: Y yönü (M22) mevcut üst donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.34’te görülmekte olan yetersiz bölgelere mevcut projede ilave donatılar konulduğundan
herhangi bir sorun yoktur.

RD80 Kontrolü
                                      46 tm
             Şekil 5.35: X yönü (M11) mevcut alt donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.35’de bölgelerde mevcut alt donatılar yetersizdir. Dolayısıyla kirişler ilgili bölgelerde yeterli
moment dayanımına sahip değildir.
                            İş No    13-192   Sayfa   32   Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB   Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY   Tarih  11.12.2013
                                             45 tm

             Şekil 5.36: Y yönü (M22) mevcut alt donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.36’da bölgelerde mevcut alt donatılar yetersizdir. Dolayısıyla kirişler ilgili bölgelerde yeterli
moment dayanımına sahip değildir.


 -50 tm
             Şekil 5.37: X yönü (M11) mevcut üst donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.37’de bölgelerden yalnızca daire içerisine alınmış olan bölgede mevcut üst donatılar
yetersizdir. Dolayısıyla kiriş ilgili bölgede yeterli moment dayanımına sahip değildir.
                            İş No    13-192   Sayfa   33  Rev.

                            İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
 Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
 34810 Beykoz / İSTANBUL
 Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
 e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
     HESAP RAPORU                 İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
  -43 tm
             Şekil 5.38: Y yönü (M22) mevcut üst donatının yeterli olmadığı bölgeler.

Şekil 5.38’de bölgelerden yalnızca daire içerisine alınmış olan bölgelerde mevcut üst donatılar
yetersizdir. Dolayısıyla kirişler ilgili bölgelerde yeterli moment dayanımına sahip değildir.

Zemin Gerilmeleri Kontrolü

       Depremsiz durum;

       Ölçülen maksimum düşey deplasman = 0.0049 m
       Düşey yatak katsayısı = 2500 t/m3
       2500 t/m3 × 0.0049 m = 12.25 t/m2 < 21 t/m2 ……………………….OK
       Depremli durum (X yönü);

       Ölçülen maksimum düşey deplasman = 0.0056 m
       Düşey yatak katsayısı = 2500 t/m3
       2500 t/m3 × 0.0056 m = 14.00 t/m2 < 31.5 t/m2 ……………………….OK
       Depremli durum (Y yönü);

       Ölçülen maksimum düşey deplasman = 0.0060 m
       Düşey yatak katsayısı = 2500 t/m3
       2500 t/m3 × 0.0060 m = 15.00 t/m2 < 31.5 t/m2 ……………………….OK
                           İş No    13-192   Sayfa   34  Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013

 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

   Ataköy ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski Genel Müdürlüğü tarafından
 yaptırılan atıksu arıtma tesisi içerisinde bulunan çamur susuzlaştırma binasına ait mevcut statik
 hesapların incelenmesi, yerinde yapılan gözlem sonuçları, yapımcı firmadan imalata ilişkin alınan
 bilgiler, yapının proses projelerinde öngörülen ilave makina ekipman yüklerinin mevcut duruma
 ilave getireceği etkilerin gözönüne alınması sonucu aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır.

  1) Kolonlarda herhangi bir kapasite aşılması sözkonusu değildir. Ancak gerek yüklerin mekanik
  modele tam olarak etkitilmemesi gerekse kolon boyutlarının yük aldığı alan dikkate alınırsa küçük
  seçilmesi ve ilave yüklerinde dikkate alınmasını takiben, ayrıntıları önceki bölümlerde ve eklerde
  verilen bazı kolonlarda sınır değerlere yaklaşıldığı görülmüştür.

  2) Döşemelerde bazı bölgelerede kapasite aşılmaları ve sehim sorunları görülmüştür. Ancak bu
  sorunlar döşemelerde güçlendirme gerektirecek boyutta değildir.

  3) Toprak perdelerindeki yerel kapasite aşılmalarının dışında perdelerle ilgili herhangi bir
  problem yoktur.

  4) Temellerde özellikle kolon altlarında ve radye kirişleri açıklık üstlerinde kapasite aşılmaları
  sözkonusudur. Ancak bu aşılmalar yerel olup kabul edilebilir boyutlardadır.

  5) Kirişlerde özellikle +13.00 kotunda ilave edilen yeni ekipman yükleride dikkate alındığında
  muhtelif kirişlerde açıklık ve mesnet bölgelerinde donatı yetersizlikleri vardır.

  Sonuç olarak, imalatı güçlendirme sırasında da devam edecek olan bu yapıda, raporda belirtilen
  ilave makina ekipman yüklerinin dışında herhangi bir ek yüklemeye müsade etmeksizin özellikle
  en büyük problemin ortaya çıktığı +13.00 kotu kirişlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

  Kirişlerin güçlendirmesinde carbon-fiber uygulaması imalata engel olmaması bakımından tercih
  edilebilir gözükmektedir. Bu yöntemin uygulanamadığı bölgelerde kiriş altlarında perde
  elemanlar teşkil ederek kirişlerdeki eğilme problemini ortadan kaldırmakta bir çözüm olacaktır.
                           İş No    13-192   Sayfa   35   Rev.

                           İş Adı  ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 Kat:1
34810 Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 680 11 11-12 • Faks: +90 216 680 11 13  Başlık  ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
e–mail:info@keygen.com.tr

                                      Yapan   F.KAB  Tarih  11.12.2013
    HESAP RAPORU                  İdare  İSKİ
                                      Kontrol  M.UZY  Tarih  11.12.2013
 KAYNAKLAR :


 DBYBHY-2007 : Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

 TS498              : Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin
                  Hesap Değerleri

 UBC-97             : Uniform Building Code-1997

 TS500             : Betonarme Hesap ve Yapım Kuralları

 ACI-318             : American Concrete Institute-318

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:6/20/2014
language:Unknown
pages:37
Description: ÇAMUR BİNASI STATİK HESAPLARIN İNCELEME RAPORU 15 OCAK 2014 SONNN.doc