Hoofdstuk 2.pptx by filmpjesonderwijs

VIEWS: 60 PAGES: 20

									  Hoofdstuk 2

AARDRIJKSKUNDE, 2 HAVO, DE GEO
Paragraaf 1

 HOOFDSTUK 2
           Binnenstad

 Het oude gedeelte van de stad.
 Vaak zitten hier veel winkels en zijn hier veel
 toeristen te vinden (centrum).
        Oude woonwijken

 Deze woonwijken liggen om de binnenstad heen en
 werden gebouwd doordat er steeds meer mensen in
 de stad kwamen wonen die onderdak nodig hadden.
woningnood
Woningwet


 Na de oorlog was
 In deze wet stond er
 waaraan een woning
 een groot gebrek aan
 woningen, dit noemen
 moest voldoen. De wet
 we de woning nood.
 werd in 1902 ingevoerd.
            Recreatie

 Alles wat je doet in je vrije tijd is recreatie.
Paragraaf 2

 HOOFDSTUK 2
Hoogbouw
Laagbouw


 Zelfstandige woningen
 Huizen met een ingang
 op de begane grond.
 met meerdere
 woonlagen.
 Villa’s, 2 onder 1 kap
 woningen.
 Flat gebouwen.
Allochtonen
Woningdichtheid


 Buitenlanders.
 Het aantal woningen
 op een bepaald
 oppervlak.
         Woning kenmerken
          Koop of huur?
Buurt in beeld.   Laagbouw of hoogbouw?
          Nieuwe of oude huizen?
         Woningomgeving
          Woningdichtheid.
         Bewoners
          Inkomen
          Werk
          Bevolkingsgroep
          Jong of oud?
          Verhuizing
         Leefbaarheid
          Veiligheid, vervuiling, onderhoud.
Paragraaf 3

 HOOFDSTUK 2
Stadsvernieuwing
Probleemwijk


 Het moderniseren en
 Wijk waar veel
 problemen van eenwaar
 verbeteren zijn en
 wijk.
 een slechte
 leefbaarheid is.
Sloop en nieuwbouw
Renovatie


 Als gebouwen worden
 Bestaande woningen
 gesloopt en
 verbeteren. daarna iets
 anders ervoor in de
 plek komt.
Paragraaf 4

 HOOFDSTUK 2
     Specialisatie en mechanisatie

 Dat boeren zich meer gaan specialiseren in het
 maken van een bepaald product.

 Het steeds meer gebruik maken van machines.
Vertrekoverschotten
Schaalvergroting


 Als er meer mensen
 Door uitbreiding meer
 of goedkoper dat er bij
 weg gaan als diensten
 komen van
 verlenen. een
 bepaalde plaats.
Paragraaf 5

 HOOFDSTUK 2
      Het probleem stappenplan

1.  Wat is het probleem?
2.  Wie zijn erbij betrokken?
3.  Wat is hun mening over het probleem?
4.  Wat is jouw eigen mening?
Paragraaf 6

 HOOFDSTUK 2
  Geografisch informatie systeem (GIS)

 Een computer systeem dat informatie over een
 bepaalde plaats kan opslaan en in beeld brengen.

								
To top