Hoofdstuk 1.pptx by filmpjesonderwijs

VIEWS: 45 PAGES: 19

									   Paragraaf 1
Hoofdstuk 1
Aanlandige wind
 De wind die vanaf de zee het land op waait.
Apartheid en segregatie.
 Het scheiden van bevolkingsgroepen.
 Zoals in Zuid-Afrika Blanken en Zwarten. Segregatie is het apart wonen van bepaalde
 bevolkingsgroepen.
   BNP is voor
 Het gebiedhet de
 gemiddelde van een
 zwarten in Zuid-Afrika.
 land dat een inwoner
 verdient.
BNP- per inwoner
Thuislanden
   Paragraaf 2
Hoofdstuk 1
De Regering
 De regering probeert in plaats van segregatie
 meer te zorgen voor integratie.
 Integratie betekend dat verschillende
 bevolkingsgroepen door elkaar wonen.
Opbouw Zuid-Afrikaanse stad.
     Townships (zwart)

      Zwarte wijken
      Blanke wijken
       Centrum
        (Blank
   Paragraaf 3
Hoofdstuk 1
Leven in Khayelisha.
Basisbehoefte  Aantal in Khayelisha
Inkomen     75% van de huishoudens verdient
        minder dan 5€ per dag (dat is dus
        onder de armoede grens).
Voedsel     20% heeft 1 of meer dagen per
        maand geen voedsel.
Huisvesting   40% legale huizen, 60%shacks
Toegang tot…  Leiding water: Huis 20%
               Tuin 41%
               Wijk 39%
        Stroom: 70%
Onderwijs    10% analfabeet, 80% heeft geen
        middelbare school diploma.
Gezondheid   32,5% besmet met het aidsvirus.
   Paragraaf 4
Hoofdstuk 1
   het land opnieuw
 Als je zelf dingen
 wordt verdeelt.
 verbouwt om te
 consumeren.
Landhervorming
Zelfverzorging
 Het percentage
 Als het mensen van het
 mensen dat vanaf stad
 platteland naar de het
 toe trekken.
 platteland naar de stad
 toe trekt.
Urbanisatie
Urbanisatiegraad
(verstedelijking)
Sectoren
 Primaire sector: Halen alles direct uit de
 natuur (houthakkers, imkers).
 Secundaire sector: Maken dingen van de
 spullen uit de natuur (fabrieksarbeider).
 Tertiaire sector: Verlenen diensten (leraar,
 conducteur, politie agent).

 Informele- vluchtsector: Niet geregistreerd
 werk (drugsdealer, prostituee).
   Paragraaf 5
Hoofdstuk 1
Argentinië
 Landschap: Steppe.
 Hoofdstad: Buenos Aires.
 Meeste inwoners: in het noorden en langs de
 kust.
   Paragraaf 6
Hoofdstuk 1
Human Development Index (HDI)
Een manier op de leefomstandigheden in een
 land te meten.
Door het meten van:
 De levensverwachting.
 Het opleidingsniveau.
 Het inkomen.
 Arme landen met een
 Als een stad in een
 laag met kop en
 land ontwikkelingspeil.
 schouders boven de
 andere steden uitsteekt
 met het aantal
 inwoners.
Ontwikkelingslanden
Primate city
Stadopbouw Argentinië.

								
To top