c1 riscuri ocupationale in sanatate by pptfiles

VIEWS: 11 PAGES: 32

									Riscuri ocupaţionale în sistemul
      medical

   Conf. Dr. Veronica Oprea
Terminologie utilizata in expertiza locurilor de muncal  Munca profesională: Activitate desfăşurată în unităţi economice de stat sau
  private pe bază de relaţie contractuală între angajat şi angajator.

l  Condiţii de muncă: Totalitatea condiţiilor în care se desfăşoară procesul de
  muncă: tehnice (procedeele tehnice folosite şi caracteristicile mijloacelor de
  producţie), organizatorice (ansamblul măsurilor aplicate pentru organizarea
  muncii şi a producţiei) şi de mediu (totalitatea caracteristicilor mediului fizic şi
  social în care se desfăşoară producţia).

l  Sistemul de muncă om-maşină-mediu: Ansamblu constituit de unul sau mai
  mulţi executanţi şi mijloace de producţie care, având un scop de realizat,
  interacţionează pe baza unui circuit informaţional, în anumite condiţii ale
  mediului de muncă.

l  Noxă profesională: Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune asupra
  organismului uman, dăunător sănătăţii; factor de risc de îmbolnăvire
  profesională.
terminologie

l  Risc datorat agenţilor periculoşi: Reprezintă probabilitatea ca un agent periculos să
  afecteze negativ starea de sănătate în condiţiile utilizării lui şi/sau expunerii la acesta.

l  Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă: Componentă a managementului
  general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile,
  practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea,
  realizarea şi revizuirea planului de securitate şi sănătate în muncă.

l  Boală profesională: Afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau
  profesiuni, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de
  muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în
  procesul de muncă.

l  Boală legată de profesie: Boală cu etiopatogenie multifactorială, în determisnismul
  căreia unii factori favorizanţi sau agravanţi sunt de natură profesională.

l  Accident de muncă (A.M.): Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia
  acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
  îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se
  desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3
  zile, invaliditate ori deces.
terminologie
l  Agent biologic: Microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile
  celulare şi endoparaziţii umani, care sunt susceptibile să provoace infecţie, alergie sau
  intoxicaţie.

l  Agent cancerigen (carcinogen): O substanţă un preparat sau un procedeu tehnologic,
  inclusiv substanţa sau preparatul degajat din acesta, care, prin inhalare, ingestie sau
  penetrare cutanată, poate produce apariţia cancerului ori poate creşte frecvenţa apariţiei
  acestuia.

l  Agent chimic: Orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în stare naturală
  sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca deşeu, din orice activitate, indiferent dacă este
  sau nu produs intenţionat şi este sau nu plasat pe piaţă.

l  Agent mutagen: O substanţă sau un preparat care, prin inhalare, ingestie sau penetrare
  cutanată, poate cauza anomalii genetice ereditare ori poate creşte frecvenţa apariţiei
  acestora.
l  Agent nociv: Orice factor chimic, fizic sau biologic, prezent în procesul de muncă şi care
  poate constitui un pericol pentru sănătatea angajaţilor.
 Riscuri ocupaţionale = Riscuri profesionale

 Factori de risc     =    Factori nocivi
  profesional         de la locul de muncă

Inconfort
    Stres            Boli legate de profesie
       Oboseală    Accidente de muncă
          Boli profesionale
                  Sistemul medical
Mediile de muncă proprii unităţilor medicale:
• Servicii medicale (secţii cu paturi)
• Blocuri operatorii
• Servicii de diagnostic (radiologie, laborator)
• Servicii şi sectoare de îngrijiri ambulatorii
• Sectoare administrative (birouri)
• Servicii de nutriţie (bucătării)
• Servicii de spălătorie
• Servicii tehnice şi de echipamente sanitare
• Zone de pasaj, săli de aşteptare
Grupurile socio-profesionale în spital:
§ Personal medical superior (medici)
§ Personal de îngriire medicală (asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitoare)
§ Pacienţi (cronici, cu spitalizare de lungă durată, bolanavi acuţi, pacienţi aflaţi la consultaţii
  “externe”)
§ Vizitatori cu prezenţă în general programată
Procesele de muncă:
§ Activităţi medicale (diagnostic, terapie, îngrijire curentă)
§ Activităţi comune sectoarelor publice (munca de birou, întreţinere tehnică, pregătirea
  alimentelor)
         Factorii de risc în sistemul medical
   Ø Factori care ţin de organizarea muncii
•  Deficienţe în concepţia posturilor de muncă
•  Efort fizic
       ü  Manipulare şi transport de pacienţi şi de materiale
       ü  Postura de lucru – poziţii vicioase
       ü  Frecvenţa mişcărilor repetitive
•  factori fizici
       ü radiaţii ionizante
       ü radiaţii non ionizante
       ü zgomot
       ü iluminat
       ü microclimat
•  factori chimici
          ü dezinfectante
          ü antiseptice
          ü reactivi de laborator
          ü medicamente
          ü gaze anestezice
          ü latex
•  factori biologici: virusuri, bacterii, ciuperci, paraziţi
   Ø Factori psiho-sociali:
           ü  relaţii intercolegiale
           ü  relaţii şef-subaltern
           ü  motivaţia muncii
           ü  satisfacţia morală şi socială a muncii
 Reuniunea OMS asupra riscurilor profesionale în
 mediul spitalicesc susţinută în 1981 a sistematizat
  5 tipuri principale de riscuri provenind din:

- înţeparea accidentală, laceraţia ţesuturilor şi
 fracturi,
- lezarea coloanei vertebrale,
- absenţa echipamentului de protecţie individuală,
- insuficienta întreţinere a sistemelor electrice şi
 mecanice,
- agresiunea (verbală/fizică) exercitată de pacienţi.

Institutul Naţional American pentru Sănătate
 în Muncă (NIOSH) raportează ca cele mai
 frecvente riscuri:
Ø accidentele prin înţepare cu acul,
Ø afecţiunile musculoscheletice ale membrelor şi ale
 coloanei lombare
American Nurses Association, 2001
consideră ca cele mai frecvente:


I.   Efectele acute sau cronice ale stresului şi
    suprasolicitării
II.  Lombalgiile
III.  Riscurile biologice (HIV sau hepatită B/C
    prin înţepare accidentală cu acul
    contaminat)
    Riscul de suprasolicitare musculoscheletică
Categorii de personal medical expus:
- Infirmiere din secţiile cu paturi
- Personal auxiliar (îngrijitoare)
- Brancardieri (secţii de triaj, chirurgie, ortopedie, geriatrie, neurologie, etc.)
- Asistente medicale
- Medici (chirurgie, ortopedie, stomatologie)
Activităţi solicitante
- Ridicarea şi transferul pacientului (pat-cărucior/targă)
- Repoziţionarea bolnavului în pat (manevre de îngrijire şi terapeutice)
- Transportul bolnavului către servicii de primire-externare, investigaţii paraclinice, săli
  de terapie, baie etc.
- Transportul materialelor igienico-sanitare şi al alimentelor sau medicamentelor
- Activităţi de igienizare a localului (spălare suprafeţe, dezinfecţie, schimbare lenjerie)
  desfăşurate în spaţii dimensional şi ambiental necorespunzătoare
Expuneri şi activităţi particulare
- Terapie recuperatorie (kinetoterapie, masaj terapie, hidroterapie)
- Spălătorie
- Blocuri alimentare
- Laboratoare, servicii de necropsie etc.
  Principalele denumiri şi acronime utilizate pentru
   tulburările şi afecţiunile musculo-scheletice ale
           membrului superior
•  WRMSDs: Work Related Musculoskeletal Disorders (Tulburări
  musculoscheletice în legătură cu munca)
•  WRUEMSDs: Work Related Upper Extremity Musculoskeletal
  Disorders (Tulburări musculoscheletice ale membrului superior în
  legătură cu munca)
•  CTD: Cumulative Trauma Disorders (Tulburări traumatice
  cumulative)
•  RSI: Repetitive Strain Injury (Leziuni prin solicitări repetitive)
•  OCD: Occupational cervico-brachial Diseases (Boli ocupaţionale
  cervico-brahiale)
•  LATR: Lesions Attribuable au Travail Repetitif (Leziuni atribuite
  muncii repetitive)
•  APA: Affections periarticulaires (Afecţiuni periarticulare)
•  TMS: Trouble Musculo-Squeletiques (Tulburări musculo-scheletice)
 Trăsături clinico-evolutive în tulburările osteo-
 musculo-articulare ale membrului superior
Ø Etiologie multifactorială profesională şi non
 profesională
Ø Evoluţia, în general, de lungă durată
Ø Vindecare lentă şi uneori incompletă
Ø Patologia interesează mai frecvent unitatea
 musculo-tendinoasă
Ø Sindroamele de compresiune a nervilor periferici
 (de ex. sindromul de canal carpian) sunt mai
 puţin frecvente, dar reţin atenţia prin gravitate şi
 costul ridicat
Low Back Syndrome – Lombalgiile (etiologie)


ØDegenerescenţe discale (68%)
ØLeziuni accidentale
ØTumori vertebrale
ØInflamaţii artritice
ØDureri iradiate
  Lista factorilor agravanţi ai lombalgiilor
•  Ortostatismul sau poziţia aşezat cu durată prelungită
•  Zonă de lucru jos situată obligând la aplecarea trunchiului
•  Întinderi excesive pentru realizarea unor activităţi cu durată mai mare de un minut
•  Răsuciri şi aplecări ale trunchiului (de ex. ridicarea unei greutăţi cu depunere laterală)
•  Poziţia de lucru ghemuit cu durată mai mare de un minut
•  Sarcini de muncă repetate (susţineri) deasupra nivelului umerilor
•  Ocuparea unui scaun cu suport dorsolombar impropriu
•  Manevrarea de sarcini cu greutăţi diferite sau modificabile şi mai mari de 25 lb (ex. lichide)
•  Loc de acţiune manuală fixat prea sus: ridicări şi coborâri de obiecte cu greutate mai mare
  de 25 pounds şi cu frecvenţă mai mare de 1/minut
•  Manevrarea de greutăţi (vraf, grămezi, cutii) a căror dimensiuni fizice (>20 inch) nu permit o
  apucare corectă bimanuală
•  Susţinerea (perioade mai mari de 30 sec.), împingerea de sarcini excesive (>40 lb)
•  Aplecări ale trunchiului mai jos de centură si cu durată mai mare de 1 minut
  1lb = 453,59 g
  1 inch = 2,54 cm
 În 48% din cazurile de lombalgii înregistrate,
evenimentul precipitant al episodului acut a fost
        bine precizat:
Ø întoarcerea/repoziţionarea în pat a bolnavului

Ø împingerea, ridicarea, tracţionarea sau
 susţinerea unui pacient (transferul din pat în
 scaunul cu rotile şi invers)

Ø asistarea bolnavului (igienă, toaletă, transport
 pentru diferite investigaţii sau tratamente)

Ø ridicarea si manevrarea unor echipamente
 tehnice grele
     Expunerea la factori de risc fizici
•  Riscuri electrice
   Ø  Incendii
   Ø  Electrocutare
•  Ambianţa termică non-confortabilă
•  Ambianţa fonică
   Ø  Sectoare medicale cu nivele fonice ambiante crescute:
      ü  Cabinete stomatologice
      ü  Blocuri operatorii
      ü  Secţii de autoclavare
      ü  Birouri interioare
      ü  Laboratoare
      ü  Bucătării
      ü  Centrale termice
      ü  Unităţi de protezare-întreţinere echipamente tehnice
   Ø  Limite maxim admise de zgomot pentru locuri de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială
     deosebită:
      ü 50 dB pentru sălile de operaţie şi tratament
      ü 60 dB pentru laboratoare, birouri, încăperi cu calculatoare, cabinete medicale, săli de studiu, clase, amfiteatre,
       biblioteci
      Efectele otice ale expunerii la zgomot: hipoacuzia şi surditatea de percepţie bilaterală
      Efecte extraotice: perturbarea atenţiei, a puterii de concentrare, efecte cardiovasculare , endocrino-vegetative
•  Ambianţa luminoasă şi cromatică
•  Radiaţii ionizante
•  Radiaţia laser
•  Microunde
              Radiaţii ionizante
• Aproape toate ţesuturile corpului sunt susceptibile la inducerea de tumori
• Sensibilitatea ţesuturilor la inducerea de tumori variază considerabil
• Prin iradierea întregului corp se pot produce tumori în: sân, tiroidă, pulmon, organe
  digestive
• Vârsta la expunere şi la momentul diagnosticului are o importanţă variabilă
• Perioada de latenţă este foarte lungă (decade) pentru cancere şi mai scurtă pentru
  leucemii
• Interacţiunea dintre gazdă şi factorii de mediu (de ex.influenţe hormonale, expunerea
  şi la alţi carcinogeni, instabilitatea genetică a gazdei) joacă un rol semnificativ în
  inducerea tumorilor
• Relaţia doză-răspuns la multe modele animale este cantitativ similară cu cea pentru
  inducerea de tumori umane, dar uneori riscul cantitativ direct extrapolat de la animal
  la om nu este relevant
Factori fizici care influenţează riscul de cancer radioindus
- Calitatea radiaţiei
- Doză
- Debitul dozei şi fracţionarea
- Radionuclidul
Factori biologici care influenţează riscul de cancer radioindus
- Factorul genetic
- Vârsta la prima expunere
- Sexul şi organul iradiat
- Metabolismul
           Radiaţia laser
 Efecte nocive:
v retină
  Ø leziuni în zona maculară
  Ø pierderea vederii:
            parţială, totală;
            temporară/permanentă
v cornee - arsuri
v cristalin – cataracta

    Microunde - sectoarele de fizioterapie
 Efecte nocive !
v sistemul nervos
v funcţia de reproducere (oligoteratospermie)
v cristalin (cataracta)
Categorii de produse chimice utilizate în
mediul sanitar
Tipuri de produse chimice  Locul utilizării
  Dezinfectanţi       Servicii de spital
  Sterilizanţi        Servicii de aprovizionare
               Blocuri operatorii
               Cabinete medicale
               Centre de reeducare
 Medicamente         Servicii de spital
               Farmacii
 Reactivi de laborator    Laboratoare de analize
               medicale
 Produse de spălare şi    Răspândire generală
 curăţenie          Cantine
 Ingrediente şi produse   Bufet
 alimentare         În spitale (depozite,
 Pesticide          magazii, subsoluri)
Produse chimice periculoase
(Hazardous Substances Data Bank: HSDB)
 Lista de substanţe după HSDB     Denumire chimică    Număr CAS*
 Reactivi de laborator şi coloranţi  2,4-xilidină      3248-93-9
 biologici              Roşu de acridină    2465-29-4
                   Parafuxină bazică   569-61-9
                   Magenta bazică     3248-93-9
                   CI-bleu acid 9     129-17-9
                   CI-verde acid 3    4680-78-8
                   CI-roşu acid 14    3567-69-89
                   CI-albastru direct 1  2429-74-5
                   CI-roşu direct 28   573-58-0
                   CI-galben direct 11  1325-37-7
                   CI-verde acid 3    4680-78-8
                   Hematoxilina      517-28-2
                   Clorura de hexametil
                   P rosanilină      548-62-9
                   Verde malahit     569-64-2
                   Tetraoxid de osmiu   20816-12-0


 *Chemical Abstract Service=CAS
         Substanţe potenţial periculoase
        Denumire chimică          Număr CAS
Dezinfectante  Acid bazic             10043-35-3
Antiseptice   Borax               1303-96-4
        2-clorfenol            106-48-9
        4-clorfenol            70-30-4
        Clorura de benzalkonium      0001-54-5
        Clorura de cetil piridinium    123-03-5
        Hexaclorofen            108-39-4
        M-crezolmetiletilcetonă      95-57-8
        Metilcetonă            78-93-3
        Fenol               108-95-2
        Lisol               563-04-2
Sterilizanţi  Beta-propiolactonă         57-57-8
        Crotonaldehida           4170-30-3
        Oxid de Etilenformaldehida     75-21-8
        Glutaraldehida           50-00-0
                          111-30-8
Expunerea profesională la medicamente periculoase


  –  Locuri de muncă
    Ø Prepararea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor
  –  Profesii cu risc
    Ø Farmacişti, asistenţi de farmacie
    Ø Medici, asistenţi medicali
    Ø Personal de laborator
    Ø Infirmiere, brancardieri, spălătorese
  –  Activităţi şi tehnici cu risc
    Ø Înţeparea cu acul de seringă
    Ø Spargerea nedorită a fiolei sau a flaconului
    Ø Eprubete şi ampule contaminate
    Ø Mănuşile folosite sunt permeabile pentru antineoplazice
    Ø Eliberarea de aerosoli în timpul preparării şi administrării
      medicamentelor
    Ø Produsele biologice (sânge, urină, fecale, vomă, transpiraţii) pot
      contamina îmbrăcămintea de corp, lenjeria de pat cu risc pentru:
      infirmiere, spălătorese etc.
Categorii de medicamente periculoase
pentru sănătatea personalului
n  Carcinogeni
n  Corosivi
n  Toxici (definiţi pe baza dozelor medii letale)
n  Iritanţi
n  Sensibilizanţi
n  Agenţi medicamentoşi la care organele ţintă
  reprezintă organele vitale, incluzând în primul rând
  toxicele reproductive, hepatotoxice,
  nefrotoxice, neurotoxice, agenţi care
  acţionează asupra sistemului hematopoetic şi
  agenţi care dezvoltă efecte adverse majore
  asupra plămânilor, tegumentelor, ochilor şi
  membranelor mucoase.
Medicamente antitumorale raportate ca risc cancerigen
 (IARC: International Agency for Cancer Research)
n  Grup 1: Carcinogene pentru om
    Ø 1,4 butanediol dimetansulfonat (Mileran)
    Ø Ciclofosfamidă
    Ø Clorambucil
    Ø Estrogeni
    Ø Melfalan
    Ø 1(2-cloretil)-3 (4-metilciclohexil)-1-nitrozoureatreosulfan
n  Grup 2: Probabil cancerigene pentru om
   Ø Cu dovezi suficiente
    ü Adriamicin
    ü Bischloretil nitrozureea (BCNU)
    ü Procarbazin hidroclorid
    ü Tiotepa
   Ø Cu dovezi limitate
    Ø Bleomicin
    Ø Dacarbazin
    Ø Daunomycin
  Citostaticele sunt molecule biologic active,
 iar manipularea profesională fără mijloace de
  protecţie adecvate reprezintă o expunere
        riscantă dovedită prin:
• Absorbţia unei fracţiuni de produs suficientă
 pentru a fi decelată cantitativ şi calitativ în urina
 subiecţilor expuşi
• Creşterea puterii mutagene a urinilor recoltate
 de la personalul expus
• Efecte citogenetice (anomalii cromozomice,
 schimbarea cromatidelor surori)
• Efecte reproductive (avorturi spontane,
 malformaţii în expunerea gravidelor)
  Expunerea la gaze anestezice reziduale
l  Anestezicele inhalatorii (cu excepţia oxidului nitros N2O) sunt
  hidrocarburi sau eteri lichizi clorofluoruraţi:
   Ø  Isofluran (Foran)
   Ø  Enfluran (Etran)
   Ø  Halotan (Fluotan)
   Ø  Metoxifluran (Pentran)

l  Riscuri pentru persoanele expuse:
   Ø  Avorturi spontane
   Ø  Malformaţii congenitale la copiii născuţi din părinţi expuşi
   Ø  Tulburări hepatice, renale, neurologice
   Ø  Cancer
          Manifestări alergice şi iritative induse de mănuşile de protecţie
Tipul patologiei             Mecanisme patogenice       Factori cauzali

Dermatită alergică de contact      Alergie mediată celular     Acceleratori de vulcanizare (de ex, sulf
                                     peroxizi organici, antioxidanţi, pigmenţi
                                     organici, latex, componente ale pudrei)
Dermatitiă de contact iritantă      Efect mecanic          Cristale ale pudrei lubrificante
                     Ocluzionarea tegumentului    Reziduuri din săpunuri alcaline
                     Asociere cu substanţe      Toxine bacteriene
                     dezinfectante          Oxid de etilen
Urticaria de contact           Alergie mediată reaginic (IgE)  Latex
                                     Pulberi de amidon
                                     Acceleratori
                                     Oxid de etilen
Urticarie generalizată          Alergie (IgE mediată)      Latex


Dermatită de contact imediată      Alergie (IgE mediată)      Latex
(Protein Contact Dermatitis)


Manifestări respiratorii (oculorinită,  Alergie (IgE mediată)      Latex
astm bronşic)

Edem angioneurotic, edem glotic     Alergie (IgE mediată)      Latex


Şoc anafilactic             Alergie (IgE mediată)      Latex
  Expunerea ocupaţională la agenţi biologici
Prevalenţa crescută (în  Prevalenţă joasă şi medie
ordinea frecvenţei)
Hepatita B        Varicela
Tuberculoza        Rujeola
Hepatita C        Parotidita epidemică
Hepatita A        Rubeola
Hepatite non A – non B  Eritemul infecţios acut
             (parvovirusul B19)
             HIV/SIDA
             Hepatita D
             Hepatite cu virusul Epstein-Barr
             Hepatite cu citomegalovirus
        Expunerea la riscul infectării cu HIV în mediul sanitar

Produse biologice umane   Risc de transmitere HIV/sectoare      Gesturi şi acţiuni medicale fără
(HIV+)            medicale în care sunt obligatorii     risc de transmitere HIV
               “măsurile universale”
Sânge            •Radioimagistică  (injectare de produse  Primirea (triaj, vizita bolnavului)
Spermă            contrast)                 Examinarea clinică şi
Secreţii vaginale      üScanner                  interogatoriul
Lapte matern         üAngiografie                Informarea şi educarea
Secreţii bronhoalveolare   •Endoscopie                bolnavului
Epanşament: pleural,     üBiopsie                  Servirea mesei şi spălarea
sinovial, pericardic,    •Chirurgie
                                    veselei
peritoneal          üTăiere, înţepare
                                    Toaleta bolnavului
LCR             •Obstetrică
                                    Ridicare/poziţionare la pat
Lichid amniotic       üStropire mucoase
                                    Îmbrăcare/dezbrăcare
Urină (*non-i)        üTăiere, înţepare
                                    Mobilizare/transport
Secreţii vaginale (non-*i)  •Stomatologie
                                    Masaj/kinetoterapie
Salivă (non-)        üStropire, înţepare, tăiere
                                    Schimbarea lenjeriei
Cultură HIV         •Laborator
                                    Întreţinerea (mobilier săli de
                                    baie, toalete) şi spălarea
               üStropire, înţepare,
                                    suprafeţelor
               •Autopsiere
               üTăiere, înţepare

*non-i = considerat produs noninfectant
   Solicitări mentale şi psihice în
   munca personalului medico-sanitar
n  Reorganizări frecvente ale programului de muncă datorate
  absenteismului sau lipsei de personal (infirmiere, îngrijitoare)
n  Discontinuităţi în muncă
n  Lipsa de claritate în delimitarea responsabilităţilor
n  Lipsa de congruenţă între nivelul de responsabilitate şi
  posibilităţile judecării deciziilor luate
n  Stări conflictuale între sarcinile de muncă şi posibilităţile
  individuale
n  Solicitări afective
n  Solicitare mentală în legătură cu responsabilităţile ce le
  implică tehnicile moderne computerizate
n  Responsabilitate decizională (act operator, anestezie,
  diagnostic, tratament)
n  Munca în echipă
n  Munca în schimburi alternante – munca de noapte
Consecinţele suprasolicitării neuropsihice

l  Creşterea numărului de erori
l  Oboseală
l  Depresie psihică (30% dintre rezidenţi după primele 5 luni)
l  Idei suicidare (4 din 53 medici)
l  Tulburări de somn
l  Degradarea relaţiilor sociale
l  Afectarea capacităţii de raţionament profesional
l  Iritabilitate
l  Stare de depersonalizare
l  Reacţii psihoafective inadecvate
l  Tulburări ale memoriei recente
l  Riscuri de accidente rutiere datorate oboselii
l  Repercursiuni asupra activităţii familiale şi socio-culturale
     Instrumente şi strategii de acţiune în medicina ocupationala
•  . schimbul de informaţii (între comunitatea ştiinţifică şi partenerii sociali);
•  legislaţia în medicina muncii (aliniere la legislaţia UE);
•  inspecţie şi măsuri de constrângere (prevăzute legislativ);
•  stimulare financiară (constituirea fondurilor naţionale/regionale de prevenţie);
•  campanii publicitare (încurajarea achiziţiilor şi a acţiunilor sanogenice şi
  prevenţionale);
•  acreditarea serviciilor de sănătate ocupaţională şi certificarea produselor;
•  instruirea (periodică a tuturor actorilor prevenţiei);
•  cunoaşterea ariei de priorităţi (gestionarea riscurilor prin ierarhizarea acestora);
•  o bună cunoaştere a sectoarelor economice (mobilităţi de personal şi tehnologie
  specifică tranziţiei);
•  o bună cunoaştere a categoriilor de lucratori (catagrafiere pe sectoare de activitate);
•  cercetarea de profil (alocare de fonduri, centre topice);
•  evaluarea riscului profesional (metode şi tehnici performante şi standardizate);
•  managementul riscului profesional (management global şi de calitate);
•  dezvoltarea de strategii eficiente (politici guvernamentale);
•  iniţiative la nivelul UE de a sprijini statele membre şi candidate (atragerea de fonduri
  nerambursabile, proiecte de grant etc.).

								
To top