BAI GIANG DIEN TU nhom 17 by TaiVuTam

VIEWS: 7,352 PAGES: 8

									CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THỰC HÀNH
Phòng máy trường THCS Tân Hưng + Tân Thanh + Hoà Hưng – Cái Bè - Tiền Giang

Học sinh 1: +

Kiểm tra bài cũ
Chọn câu đúng. (3.0 điểm)

1/ Để xem trước khi in trang tính, ta nháy chuột vào nút lệnh: A. New. B. Print Preview. C. Open. D. Save. 2/ Để mở một bảng tính đã lưu trong máy tính trước tiên ta vào nút lệnh: A. New. B. Open. C. Save. D. Print Preview. + Thực hành: - Mở bảng tính “Bang diem lop em” đã lưu trong ổ đĩa D. (3.0 điểm) - Thực hiện lệnh xem trước khi in. (2.0 điểm) - Sử dụng nút lệnh xem trang trước, xem trang tiếp theo. (2.0 điểm)

KIỂM TRA BÀI CŨ
Học sinh 2:

+ Chọn câu đúng (1.5 điểm) và nối cột (4.0 điểm). 1/ Để đặt lề, hướng giấy trang in của trang tính, ta vào bảng chọn File rồi chọn tiếp: A. Print. B. Print Preview. C. Page Setup. D. New. 2/ Nối cột A với cột B sao cho tương ứng với ý nghĩa trong trang Margins. Cột A Cột B a. Lề trái. b. Lề phải. c. Lề trên. d. Lề dưới

1. Top. 2. Right. 3. Left. 4. Bottom.

+ Thực hành: Hãy đặt lề trên, dưới, trái, phải đều có thông số là 2 và điều chỉnh ngắt trang ở trang tính “Bang diem lop em” của HS1 đã thực hành. (4.5 điểm)

Bài tập 1 SGK trang 66 Kiểm tra trang tính trước khi in
Xem trang tiếp theo. Xem trang trước. Phóng to/thu nhỏ trang tính. Mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in. Xem chi tiết các lề cuả trang. Xem trang in có dấu ngắt trang. In trang tính. Đóng chế độ xem trước khi in

Bài tập 2 SGK trang 67
ĐÁNH DẤU

Khi thiết đặt lề trang tính, hướng giấy in như lề trái, phải, trên, dưới, giấy đứng, ngang còn có thể : Căn giữa theo chiều ngang. Căn giữa theo chiều đứng. Hoặc co giản tỉ lệ nội dung để nội dung vừa khít với số trang

Bài tập 3 SGK trang 68-69 Định dạng và trình bày trang tính

Khi gộp các ô dùng nút lệnh có thể sử dụng thêm các nút

lệnh để căn thẳng trái
hay căn thẳng phải

TIẾT THỰC HÀNH ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC

CÁC EM VỀ NHÀ LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP. CHUẨN BỊ BÀI 8 “SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU”.


								
To top