Docstoc

tiet 57 cong tru da thuc

Document Sample
tiet 57 cong tru da thuc Powered By Docstoc
					Tiết thứ: 57 Ngày Soạn: Ngày dạy:

TÊN BÀI DẠY

CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

I.

MỤC TIÊU: HS biết cộng, trừ đa thức.

II. CHUẨN BỊ: Thầy: Đèn chiếu, phim trong. Trò: Bút dạ, phim trong. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Làm btập 26/38(Sgk) Q = x2 +y2 +z2 +x2 - y2 +z2+x2 +y2 - z2 + Thu gọn đa thức: (Q = 3x2 +y2 +z2) + Tìm bậc của đa thức: (Đa thức Q có bậc là 2). + Tính giá trị của đa thức tại x = 1; y = 2; z =-1; Thay x=1, y=2, z=-1 vào đa thức Q ta có: 3.12+22+(-1)2 =3+4+1=8 Vậy 8 là giá trị của đa thức Q tại x=1, y=2, z=-1. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Thầy Cộng hai đa thức. + Nhắc lại tính chất cơ bản của phép cộng? Gọi hs lên bảng thực hiện Cộng hai đa thức M = 5x2y + 5x - 3
1 N = xyz - 4x y + 5x 2
2

Hoạt động của Trò Tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, cộng với 0.
2

Ghi bảng 1. Cộng hai đa thức: Ví dụ: (SGK) Cộng hai đa thức M = 5x2y + 5x - 3
1 2 1 M+N = x2y + 10x+ xyz -3 2

M = 5x y + 5x - 3 N = xyz - 4x2y + 5x 5x 1 2
1 ) 2

N = xyz - 4x2y + 5x -

1 2

(5x2y + 5x - 3) + (xyz - 4x2y + = 5x2y + 5x + 3 + xyz - 4x2y = (5x2y - 4x2y) +( 5x + 5x) + xyz + (-3- ) = x2y + 10x + xyz - 3
1 2 1 2

M+N

Làm ?1

?1 M = 5x2y + 7x - 3 N = 4xy + 3x - 5 M + N = 5x2y + 7x - 3 + 4xy + 3x - 5 = 5x2y + 10x + 4xy-8

Nhắc lại qui tắc dấu ngoặc? 2.Trừ hai đa thức. Thực hiện phép trừ P- Q P = 5x2y - 4x2y + 5x - 3
1 2 1 2 2 P- Q = 5x y - 4xy + 10x 2

2. Trừ hai đa thức: Ví dụ (sgk)

Q = xyz - 4x2y - xy2 + 5x -

= 9x2y + (-5x2y + 5x - 3) Làm ?2 P = 7x2y - 2x2 Q = 5x2y - 3 P - Q = (7x2y - 2x2) - (5x2y 4: Củng cố : 1/Bài 29/40(Sgk) a) (x + y) + (x - y) = x + y + x - y = 2x 2/Bài 32a/40(Sgk) P + ( x2 - 2y2) = x2 - y2 + 3y2 + 1 P = x2 - y2 + 3y2 - 1- (x2- 2y2) P = x2 + 2y2 - 1- x2 + 2y2 P = 4y2 – 1. 5 Bài tập về nhà: Làm BT 30, 31, 32b, 33, 34/40 (Sgk). 6.Hướng dẫn về nhà. Bài 31/40 Sgk Thực hiện các phép cộng, trừ đa thức đã học, so sánh kết quả của phép trừ M-N và N-M


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1823
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:2