Docstoc

TRINH NU THAO-HCH

Document Sample
TRINH NU THAO-HCH Powered By Docstoc
					應 有 何 緣 孰 可 通 ?

輕 敲 其 葉 皆 羞 惡 、

謙 恭 無 礙 約 森 林 。

樸 素 不 層 離 野 地 、

數 蕊 閒 花 賞 夏 風 。

連 頭 細 葉 迎 春 雨 、

青 紅 兩 色 各 相 同 。

野 草 齊 花 點 敪 空 、

貞 女 草


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:1