Neurophysiology of insomnia - UHasselt

Document Sample
Neurophysiology of insomnia - UHasselt Powered By Docstoc
					     Het belang van een goede slaap
Dr. Aisha Cortoos
acortoos@vub.ac.be
     Onderzoeksassistent aan de Vrije Universiteit 
    Brussel, vakgroep Experimentele en Toegepaste 
    Psychologie, eenheid Biologische Psychologie

     Doctoraatsonderzoek rond slapeloosheid en de niet-
    medicamenteuze behandeling ervan (Juli – 2009)

     Klinisch Psycholoog in het UZ Brussel, slaapeenheid
     Zelfstandig PsycholoogAisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     Overzicht

   1.     Inleiding slaap
   2.     Opbouw slaap
   3.     Slaapbehoefte
   4.     Belang van slaap
   5.     Functies van de slaap
   6.     Gevolgen verstoorde slaapAisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     Overzicht

   7. Slaapstoornissen
      1. Circadiane slaapstoornis
      2. Insomnie of slapeloosheid
        1. Prevalentie

   8. Hoe verklaren we slapeloosheid
   9. Hoe behandelen we slapeloosheid

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     1. Inleiding

   Wat is slaap? (Sleep Research Society, 1993)

   Gedragstoestand gekenmerkt door:

    - verminderde activiteit
    - stereotype houding
    - verminderde respons op stimulatie
    - omkeerbaarheid van de situatie
                                            Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

   De slaap bestaat uit 2 entiteiten:

   REM-slaap: Rapid Eye Movement (+/-20%)

   Non-REM slaap: 4 slaapfasen

   - Fase 1: inslapen, lichtere slaap (+/-5%)
   - Fase 2: lichte slaap, K-complexen en slaapspoelen (+/-50%)
   - Fase 3 & 4: diepe slaap (+/- 25%)Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
     Hypnogram van een nacht van een gezonde jongvolwassen

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

     Eerste helft van de nacht:
      – Voornamelijk diepe slaap

     Tweede helft van de nacht:
      – Voornamelijk lichte en REM slaap

     Dit patroon zet zich ook voort gedurende de 
    dag:
      – Wanneer je slaapt tijdens de voormiddag tot +/- 14u zal je 
       vnl lichte of REM slaap produceren
      – Wanneer je in de namiddag een dutje doet, zal je na 20-30 
       minuten in de diepe slaap terechtkomen!

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
                      BETA


                      ALFA


                      THETA
                      DELTA
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

    2-processen model voor slaapregulatie

                 Slaapregulatie

        Homeostatisch           Circadiaan proces ‘C’:
         proces ‘S’: 
                            interne klok
        slaapbehoefte                               (Beersma, 2002)
Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
   2-processen model voor slaapregulatie : proces ‘S’
  Figure 1. Schematic representation of process S adapted from Achermann & Borbély (2003): time course (X-axis) of
  process S-regulated sleep propensity (Y-axis).
Aisha Cortoos
                   Aisha Cortoos
                   Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

         Slaapbehoefte uit zich door de slaapdruk ≈ 
        hongergevoel:

      – hoe langer je niet eet, hoe meer honger je krijgt. 
       Wanneer je eet, daalt je hongergevoel.

      – Hoe langer je niet slaapt hoe meer behoefte je hebt aan 
       slaap (stijgende slaapdruk). Wanneer je slaapt, daalt de 
       slaapbehoefte (daling slaapdruk). 

      Æ Homeostatisch proces

Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

     Eén van de belangrijkste 
    slaapbevorderende stoffen in onze 
    hersenen = adenosine

      – inhibeert glutamaat (= exciterende stof in de hersenen) 
       dewelke normaal zorgt voor alertheid
      – Wordt onderdrukt door caffeïne: waardoor glutamaat niet 
       meer wordt onderdrukt.

      Æ Slaaptekort Æ stijging adenosine in de hersenen Æ 
       stijging slaapdruk!

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
        Manipulaties van Proces S
Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

     Wanneer je overdag een dutje doet, zal dit een invloed hebben 
    op je slaperigheidsgevoel ‘s avonds!
     Hou er dan rekening mee dat je beter wat later gaat slapen om 
    zo het inslapen te vergemakkelijken

     Indien je voor 15u een dutje doet, zal je voornamelijk lichte 
    slaap produceren. Na 15 uur echter zal je na 20-30 minuten 
    diepe slaap hebben, hetgeen je dan “steelt” van je diepe slaap 
    tijdens de nacht. Dit laatste vermijd je dus beter!
Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
    2-processen model voor slaapregulatie : proces ‘C’
    Figure 2. Schematic representation of process adapted from Achermann & Borbély (2003) and Daan et al. (1984): time
    course (X-axis) of process C-regulated sleep propensity (Y-axis).
    .
Aisha Cortoos
                  Aisha Cortoos
                  Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

     Proces C is erg gevoelig voor omgevingsstimuli, voornamelijk 
    licht en donker!

     Wanneer het donker wordt, gaat het lichaam bepaalde stoffen 
    afscheiden die het inslapen vergemakkelijken:
    vb. Melatonine

     Wanneer er meer licht is, zal het lichaam stoffen produceren 
    die ons waaksysteem activeren: cortisol = stresshormoon

     g een slecht verduisterde slaapkamer kan ervoor zorgen dat 
    men vroeger wakker wordt


Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
        Leeftijdsgebonden evolutie van de slaap
Aisha Cortoos
                         (Ohayon et al., 2004)
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap


     Inslaaptijd:
     subtiele daling met de leeftijd.
     Het verschil tussen een 20-jarige en een 80-
     jarige bedraagt ongeveer 10 minuten.

     Fase 1:
     De hoeveelheid Fase 1 slaap neemt 
    significant toe met de leeftijd beginnende 
    vanaf de jongvolwassenheid.
Aisha Cortoos
                       (Ohayon et al., 2004)
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap 

     Fase 2:
     Vanaf de kindertijd (+/- 5 jaar) tot op oudere leeftijd (+/- 60 
    jaar) neemt deze slaapfase toe.

     REM slaap:
     Eerst zal deze fase toenemen vanaf de kindertijd tot de 
    adolescentie, waarna een daling optreedt vanaf de 
    jongvolwassenheid tot de middelbare leeftijd. Daarna blijft de 
    hoeveelheid REM slaap redelijk constant.

     Diepe slaap
     De diepe slaap neemt gradueel af vanaf de kindertijd Aisha Cortoos
                            (Ohayon et al., 2004)
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

      Chronotype = uiting van circadiane ritme
      Dit wordt niet alleen beïnvloedt door genetische en 
     omgevingsfactoren, maar ook door leeftijd.

      Bij kinderen zien we een vroeger chronotype:
      Vroeger slaperig en ook vroeg wakker

      Dit zal gradueel verlaten met een piekmoment rond 20 jaar (delayed).

      Vanaf 20 jaar zien we opnieuw een vervroeging (advanced).

      Bij 60+ kan er een extreme vorm van advanced sleep phase 
     syndrome optredenAisha Cortoos
                               (Roenneberg et al., 2007)
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap
      Slaap is een belangrijke modulator van het endocrien systeem 

1.     Melatonine: 
      productie net voor en tijdens de slaap; onder invloed van licht en 
      donker via suprachiasmatische nucleus (SCN).

      Wordt duidelijk vanaf 2de of 3de maand na de geboorte en bereikt een 
      piek op de leeftijd van 1-3 jaar. Vanaf dan zijn er twee duidelijke 
      dalingen waar te nemen:
          - puberteit
          - ouderen

      Effect van ouder worden nog steeds onder discussie. Sommige 
      onderzoekers vonden een daling in melatonine, anderen dan weer 
      niet.

Aisha Cortoos
                                (Zeitzer et al., 2007)
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

                        Cortisol: 

                      Normaal pas stijging cortisol 
                      niveaus tijdens tweede helft 
                      van de nacht.

                      Bij ouderen stijging al veel 
                      vroeger.
Aisha Cortoos
                                (Steiger, 2007)
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     2. Opbouw van slaap

                        Groeihormoon:

                         Groeihormoon stijgt eerste helft 
                        van de nacht, voornamelijk 
                        gecorreleerd met periode van 
                        diepe slaap.

                         Er zijn een aantal studies die een 
                        duidelijke relatie aantonen 
                        tussen de daling van diepe slaap 
                        en de gelijktijdige daling van GH 
                        niveausAisha Cortoos
                                  (Steiger, 2007)
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     3. slaapbehoefte

   •     Hoeveel uren slaap is normaal?

   •     Slaap is een individueel gegeven!

        - Korte slapers: max. 6uur (+/- 19%)
        - Lange slapers: min. 9uur (+/- 19%)
        - Normale slapers: tussen 6 uur en 9 uur (+/- 62%)

        Vb. Charles Lindbergh (1927): solo vlucht over 
        Atlantische oceaan in 60 uur zonder slaap!Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
                      Charles Lindbergh (1927)
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     3. slaapbehoefte
     Vb. korte slapers
   Napoleon               M. Tatcher
Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     3. slaapbehoefte

                      Vb. Lange slaper
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     4. Belang van slaap

                    Belang van slaap?

          “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 
        geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid 
         van ziekte of andere lichamelijke klachten.” (WHO, 1948)   • Exxon Valdez, olieramp 1989
   • Three Mile Island, kernongeval 1979 
   • Tsjernobyl, kernramp 1986Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     4. Belang van slaap

     We slapen 1/3 van ons leven!

     Slaap beïnvloed ons gehele lichaam:
      –  Spieren ontspannen
      –  Hartslag en ademhaling dalen
      –  Metabolisme daalt
      –  Hersenactiviteit wordt trager
      –  De hersenen sluiten zich ook af van alle niet relevante 
        informatie uit de omgeving


Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     4. Belang van slaap

     MAAR
      – Een deel van ons lichaam en onze hersenen 
       blijven wel actief!
      – Tijdens de droomslaap (REM) bijvoorbeeld zien we 
       dat de hersenactiviteit gelijkaardig is aan 
       waaktoestand
Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     4. Belang van slaap

     Gevolgen van slaaptekort:
      – Prikkelbaar, humeur wordt vaak als eerste 
       negatief beïnvloedt
      – Concentratievermogen daalt
      – Aandacht verslapt
      – Geheugenproblemen
      – Vertraging van ons reactievermogen (cf. 
       ongevallen bij truckchauffeurs…)


Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     4. Belang van slaap

     Concreet:
     Er ontwikkelt zich een slaapschuld, 
    aangezien niet voldaan werd aan onze 
    slaapbehoefte (proces S). Dit uit zich in 
    slaperigheid, hetgeen interfereert met onze 
     dagelijkse cognitieve activiteit Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap
     In de onderzoekswereld bestaat er nog geen 
    consensus over de precieze functie van slaap!

     We weten wel dat regelmatig slapen noodzakelijk 
    blijkt te zijn voor een goed lichamelijk en geestelijk 
    functioneren.

     Onderzoek toont aan dat een paar uur minder slapen 
    leidt tot ernstige verstoringen in hersenfuncties:
      –  Emotie
      –  Cognitie
      –  Motorische processen 
      –  leerprocessen


Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap
     Wat gebeurt er precies tijdens de slaap?

     Fase 1 (NREM)
      – Tussen waak en slaap, overgangsstadium


     Fase 2 (NREM)
      –  Inslapen voltooid
      –  Men maakt zich los van de omgeving
      –  Regelmatige hartslag en ademhaling
      –  Lichaamstemperatuur daalt (vandaar dat het goed is in een 
        koele kamer te slapen)

Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap

     Diepe slaap (fase 3 & 4)
      –  Daling bloeddruk en vertraging ademhaling
      –  Spieren ontspannen en bloedtoevoer stijgt
      –  Weefselgroei en reparatie treedt op
      –  Energie wordt opgeslagen
      –  Hormonen worden vrijgelaten, zoals groeihormoon, 
        essentieel voor groei en ontwikkeling lichaam, inclusief 
        spierontwikkeling

      – Slaapdeprivatie zorgt voor een stijging van diepe slaap


Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap

      REM slaap
      – Produceert energie voor lichaam en hersenen en heeft dus 
       invloed op dagdagelijkse activiteiten
      – Heeft een invloed op de (verdere) ontwikkeling van de
       hersenen
      – Spieractiviteit verdwijnt volledig
      – Geheugenfuncties 

      – Bij blootstelling aan een complexe veranderende omgeving, 
       leeractiviteit, en emotionele ervaringen neemt de REM slaap 
       toe!

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap

      – Fysiek herstel

      – Emotionele regulatie

      – Behoud cognitieve functies zoals, 
       concentratie, geheugen, aandacht, motorisch 
       leren,...
        – Proceduraal geheugen: HOE bepaalde vaardigheden 
         uitvoeren of hoe problemen oplossen Æ REM slaap 
         (Smith, 2001)
        – Declaratief geheugen (expliciet): WAT  Æ NREM slaap 
         (Plihal & Born, 1997)


Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     5. Functie van de slaap

      – Imuunsysteem

      – Groei en ontwikkeling

      – Energie opslag
Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

     Slaap kan verstoord raken door:
      – Slaapdeprivatie: te weinig slapen

      – Slaapstoornis 

     Onderzoek maakt vaak gebruik van slaapdeprivatie 
    protocols om de verschillende effecten van te weinig 
    slaap in kaart te brengen en zo ook conclusies te 
    trekken over de gevolgen van een slaapstoornis.

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap
    Impact op verschillende gebieden belangrijke 
   gebieden:

    - Alertheid tijdens de dag

    - Cognitief functioneren

    - Emotioneel functioneren

    - Gezondheid
Aisha Cortoos
          Aisha Cortoos
          Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

   1.     Daling van de alertheid tijdens de dag
        een slaaptekort resulteert in meer 
        adenosine in de hersenen, waardoor de 
        slaapdruk meer tot uiting komt = 
        slaperigheid.
        Hierdoor zal men trager reageren, minder 
        geconcentreerd zijn en in erge gevallen 
        soms zelf micro-slaapjes vertonen tijdens 
        de dag.

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

   2.     Verstoring van het cognitief functioneren
        algemeen: een verstoring van de uitvoerende
        functies:
        informatie verwerking
        informatie opslag
        motorische vigilantie en uitvoering
        leer- en geheugenproblemen
        ….
Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

     Meer specifieke voorbeelden:
      – Verstoring van het temporele geheugen: wanneer iets is 
       gebeurd(Harrison & Home, 2000)

      – Verstoring van herinnering pas geleerde (vorige dag): 
       verstoring van opslag en consolidatie van nieuwe ervaringen

      – Verstoring in het complex probleem oplossend 
       gedrag/beslissingen nemen
Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

   3.     Verstoring van het emotioneel functioneren:
        De gemoedstoestand is vaak het eerste dat verstoord raakt. 
        Men kan moeilijker emoties verwerken of erop reageren.
        Slaaprestrictie leidt tot een verandering in het 
        hersenfunctioneren waardoor men gevoeliger wordt voor 
        emotionele verstoringen.
        Onderzoek toont ook aan dat het niet behandelen van 
        slapeloosheid 40% kans inhoudt op een bijkomende 
        depressie en vice versa
Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

        Verder tonen onderzoeken aan dat er een grote 
        overlap bestaat tussen de betrokken 
        hersenstructuren bij zowel slapeloosheid als 
        depressie.


        Meer nog! Onderzoek heeft bijvoorbeeld 
        aangetoont dat slaapdeprivatie leidt tot de bijna 
        exclusieve opslag van negatieve emotionele 
        ervaringen (Walker & Tharani, 2009)


Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos       Walker & Tharani
           Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

   1.     Gezondheid: verstoring van herstelfunctie

        chronisch slaaptekort kan een risicofactor zijn 
        voor ontwikkeling van diabetes aangezien er een 
        daling optreedt van het glucosemetabolisme.

        stijging bloeddruk, zeker wanneer men al aan 
        hypertensie lijdt.

        Lichte daling hartslagvariabiliteit

Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     6. Gevolgen verstoorde slaap

      Gevolgen op maatschappelijk vlak

        – Hoger gebruik gezondheidszorg
        – Hoger absenteïsme op het werk
        – Daling van de productiviteit
        – Hoger risico op ongevallen (werk-, auto-, ea.)
                             (Roth & Roehrs, 2003)
Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     7. Slaapstoornissen

   1.     Ademhalingsgerelateerde slaapproblemen: het 
        apneu syndroom
   2.     Rusteloze benensyndroom
   3.     Periodieke beenbewegingen
   4.     Narcolepsie
   5.     REM-slaap gedragsstoornis
   6.     Parasomnieën
   7.     Circadiane slaapstoornis
   8.     Insomnie

Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     7.1 Circadiane slaapstoornis

      Een circadiane ritme stoornis ontstaat wanneer de slaapbehoefte niet 
     in overeenstemming is met de noden van de omgeving omdat het 
     ritme van de circadiane klok hier niet aan is aangepast.  

      Jet-lag komt voor bij lange afstandsreizen, waarbij de tijdszone 
     verandert. 
      âtijdszone waar het bijvoorbeeld middag is, terwijl onze hersenen 
     denken dat het avond is. 
      â hersenen geven verkeerde signalen 
      â bijvoorbeeld tijdens de late namiddag reeds heel slaperig zijn en 
     ook bijvoorbeeld om 4u in de ochtend lokale tijd klaar wakker zijnAisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     7.1 Circadiane slaapstoornis

         Twee extreme vormen hiervan zijn: het ‘advanced sleep phase 
        syndrome’ (ASPS) of het ‘delayed sleep phase syndrome’ (DSPS). 

      1.   ASPS: vooruit geschoven circadiane ritme 
         zeer vroeg slaperig, maar ook zeer vroeg wakker
         komt vaak voor bij 60+

      2.   DSPS: verlaat circadiane ritme
         Zeer laat slaperig (vaak moeilijk inslapen) en zeer laat wakker 
         of enorm veel moeite om op tijd op te staan in de ochtend.
         Kan ontstaan wanneer men de gewoonte heeft elk weekend laat 
         te gaan slapen en heel laat op te staan.


Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     7.2. insomnie of slapeloosheid
     ICSD-2 CATEGORIEEN

      Insomnie (en)
      Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen: apneu syndroom
      Hypersomnie van centrale aard: vb. narcolepsie
      Circadiane ritmestoornissen: verschoven circadiane ritme
      Parasomnieën: slaapwandelen, nachtmerries,…
      Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen: REM-slaap stoornis
      Geïsoleerde symptomen, enz
      Andere slaapstoornissen

Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     7.2. insomnie of slapeloosheid
  ICSD-2:  Insomnie Diagnoses

      Aanpassingsstoornis
      Psychophysiologische insomnie
      Paradoxale insomnie
      Idiopathische insomnie
      Insomnie tengevolge van een mentale stoornis
      Onaangepaste slaaphygiene
      Gedragsmatige insomnie van de kindertijd
      Insomnie tengevolge van een medicatie of substantie
      Insomnie tengevolge van een medische conditie
      NOS (niet-organisch) – niet gespecifieerd
      Fysiologische (organische) insomnie – niet gespecifieerd
Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     7.2. insomnie of slapeloosheid
 •  Insomnia/insomnie = latijn voor “geen slaap”

 •  Niet in slaap kunnen vallen, moeilijk doorslapen, te vroeg 
    definitief wakker worden, niet uitgerust wakker worden

 •  Verstoring dagelijks functioneren

 •  Insomnie of slapeloosheid is één van de meest voorkomende 
    slaapstoornissen.
     •   Acuut: enkele nachten meestal door een specifieke stressvolle gebeurtenis
     •   Chronisch: gedurende maanden of jaren


 •  Stoornis of symptoom
Aisha Cortoos
              Aisha Cortoos
              Doctor in de psychologie
     7.2.1 Prevalentie
    Toenemend en complex probleem in onze maatschappij:
        onder-erkend en onder-behandeld:

  Patienten praten er weinig over:
         - praten er nooit over             70 %
         - melden het tijdens ander moment      24 %
         - gingen op consultatie               6 %
  Artsen vragen het niet standaard na:
         - huisartsen              25 %
         - internisten              27 %
         - psychiaters              65 %

Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     7.2.1 Prevalentie
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     7.2.1 Prevalentie
    Leeftijd: problemen met onderbroken slaap bij

        – 30% van de kleuters
           » Stress bij de ouders

        – 26% van de lagere schoolkinderen
        – 15% van de adolescenten
           » Sociale, gedragsmatige en leerproblemen

        – 10% van de volwassenen tot +/- 65j
        – Meer dan 25% van de mensen ouder dan 65j
          – Zelfs bij controle voor toename in medische klachten met 
           de leeftijd, nog steeds hogere prevalentie
                                 (Morin, 1993)
Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     7.2.1 Prevalentie
     Prevalentie: Leeftijd             *
                      Leger D. et Al, France, 1995

Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
  7.2.1 Prevalentie
Prevalence of Insomnia by Gender
                      Leger D. et Al, France, 1995

Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     8. Hoe verklaren we slapeloosheid
                      (Morin, 1993)
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie
     8. Hoe verklaren we slapeloosheid

         DYSFUNCTIONELE COGNITIES
         • piekeren over slaaptekort
         • rumineren over mogelijke gevolgen
         •Onrealistische verwachtingen
         • verkeerde attributies of uitvergrotingen


                  i h
                                SLECHT AANGEPASTE COPINSTRATEGIEËN
 AROUSAL
 • Emotioneel
         g      INSOMNIE
                           f    •   Te lang in bed blijven liggen

 • Cognitief   f                  g
                                •
                                •
                                   Onregelmatig slaapschema
                                   dutjes overdag
 • Fysiologisch                        •   slaap incompatibele activiteiten
                  h i
              GEVOLGEN
              • humeur verstoringen
              • Vermoeidheid
              • Vermindering prestatie
              • Sociaal ongemak


Aisha Cortoos
             Aisha Cortoos
             Doctor in de psychologie
     9. Hoe behandelen we slapeloosheid


      – Praat erover met uw huisarts!!

      – Medicamenteus: bij acute gevallen van 
       slapeloosheid is vaak medicatie 
       aangewezen. Hierbij moet wel goed op 
       voorhand de afbouw ervan besproken 
       en gepland worden.


Aisha Cortoos
         Aisha Cortoos
         Doctor in de psychologie
     9. Hoe behandelen we slapeloosheid

 Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I)

         Stimulus controle therapie

        Opnieuw associëren van bed en slaapkamer met snel inslapen en houden van 
        consistent slaap-waak schema. 

         Slaap restrictie

        Tijd in bed wordt gelimiteerd tot de gerapporteerde slaaptijd.

         Relaxatietrainingen

        Progressieve relaxatietraining
        Biofeedback  - autogene training


Aisha Cortoos
               Aisha Cortoos
               Doctor in de psychologie
     9. Hoe behandelen we slapeloosheid


 4.       Cognitieve therapie

        Tracht verkeerde opvattingen en attitudes rond slaap aan te passen
        Vicieuze cirkel doorbreken in denken

 5.       Paradoxale intentie

        Persoon overtuigen om zijn meest gevreesde gedrag uit te voeren, nl. wakker 
        blijven.

 6.       Slaap hygiëne educatie

        Eenvoudige regels die de verbetering van de slaap kunnen belemmeren indien 
        deze niet in acht worden genomenAisha Cortoos
              Aisha Cortoos
              Doctor in de psychologie
     9. Hoe behandelen we slapeloosheid

   Slaaphygiëne regels

         Ga pas slapen wanneer je slaperig bent.
        Moe ≠ slaperig

         Doe regelmatig aan sport, maar laat voldoende tijd (2-3u) 
        vooraleer naar bed te gaan

         Lig niet uren wakker in je bed. Als je niet kan slapen, sta 
        dan op en ga naar een andere kamer. Hierdoor voorkom je 
        conditionering.

         Hou een regelmatig slaap-waakschema aan, zodat je 
        interne klok zich niet elke keer opnieuw moet aanpassen.


Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     Slaap hygiene regels

   5.     Vermijd dutjes na 15u en niet langer dan 20 minuten.

   6.     Alcohol verstoort de diepe slaap

   7.     Maak er geen gewoonte van om je dag of de volgende dag 
        te overdenken wanneer je in bed ligt

   8.     Als je door omstandigheden (stress,…) gedurende enkele 
        dagen niet goed kan slapen, maak je dan geen zorgen. Je 
        slaapdruk zal stijgen en op een bepaald moment zal je weer 
        beter doorslapen. Ga zeker niet te vroeg naar bed en 
        vermijd lang uitslapen.

Aisha Cortoos
            Aisha Cortoos
            Doctor in de psychologie
     aanbieding CGT-I in België
1.     UZ Brussel (Jette): slaapeenheid
      Dr. Sonia Deweerdt 02/477.71.57
      sonia.deweerdt@uzbrussel.be
      Psycholoog dr. Aisha Cortoos
2.     Universitair Ziekenhuis Antwerpen
      contacteer balie psychiatrie: 03/821.39.38 of
      slaap@uza.be
      psycholoog: Erik Franck
3.     Gasthuisberg Leuven
      Liesbet Vanhoudenhove: 
      liesbet.vanhoudenhove@kuleuven.ac.be
4.     Hasselt: www.anneliessmolders.be

Zie ook informatie website : www.slaapwel.org
Aisha Cortoos
           Aisha Cortoos
           Doctor in de psychologie
     Dank u voor uw aandacht…
Aisha Cortoos
        Aisha Cortoos
        Doctor in de psychologie

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/9/2014
language:Dutch
pages:69