Docstoc

tiet mau

Document Sample
tiet mau Powered By Docstoc
					Tiết thứ: 64 Ngày soạn: Ngày dạy:

TÊN BÀI DẠY

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Kĩ năng: II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Thầy: Thước thẳng, thước hai lề, com pa, SGK. Trò: Thước hai lề, com pa, ê ke, III. TIẾN TRÌNH DẠY: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ:  3. Bài mới: Hoạt động của thầy 4. Củng cố: 5. Dặn dò: 6. Hướng dẫn về nhà: Hoạt động của trò Ghi bảng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:10/3/2008
language:Vietnamese
pages:1