Docstoc

tiet 55 tinh chat tia phan giac

Document Sample
tiet 55 tinh chat tia phan giac Powered By Docstoc
					Tiết thứ: Ngày soạn: Ngày dạy:

TÊN BÀI DẠY

I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm vững hai định lý thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc. Kĩ năng: Biết vẽ tia phân giác của một góc bằng thước 2 lề, vân dụng kiến thức vào lời giải. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Thầy: Thước thẳng, com pa, ê ke. Trò: Thước kẻ 2 lề, com pa, ê ke. Khái niệm tia phân giác của một góc, cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước thẳng và com pa. Cách gấp giấy để xác định tia phân giác của một góc. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông III. TIẾN TRÌNH DẠY: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: + Phát biểu khái niệm tia phân giác của một góc. + Khoảng cách từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó. + Cho góc xOy, vẽ tia phân giác Oz bằng thước thẳng và com pa. 3. Bài mới:  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng HĐ1: Đặt vấn đề 1. Định lí về tính chất các Khi không có com pa điểm thuộc tia phân giác. mà chỉ có thước hai lề a) Thực hành: em có vẽ được tia phân ?1 /68(Sgk) giác của một góc hay không? b) Định lí: Sgk/68 A + Hướng dẫn Hs thực  Khoảngcách từ M đến hành gấp giấy, so sánh Ox và Oy là bằng nhau. M z khoảng cách từ M đến Ox, Oy. O + KL: Một điểm nằm B trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai GT xOy, tia phân giác Oz cạnh của góc đó. Đó MA  Ox, MB  Oy chính là nội dung định lí thuận về tính chất tia KL MA =MB phân giác của một góc. Chứng minh: Sgk/69 Hãy nêu nội dung  Xét  AMO và  BMO, định lí về tia phân giác có: của một góc. A = B = 900(giả thiết) +Gọi HS đọc ?2 AOM =BOM (giả thiết). Chứng tỏ MA =MB? Do đó  AMO =  Phát biểu lại tính chất BMO(cạnh huyền-góc tia phân giác của một nhọn). 2.Định lí đảo.

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

góc? Nếu điểm M nằm bên trong góc xOy và M cách đều hai cạnh Ox và Oy thì M có nằm trên tia phân giác của góc xOy không? Hãy viết vẽ hình và GT, KL cho bài toán trên.

Suy ra MA=MB.

A M

Kẻ OM, xét  AOM và  BOM, ta O B có: A = B =900. xOy, MA  Ox, AM = BM(gt) GT MB  Oy, MA = MB cạnh OM chung. Do đó,  AOM =  BOM. KL xOM = yOM Suy ra, AOM = BOM(hai góc tương ứng). Chứng minh: Sgk/69 Như các em đã biết vậy OM là tia phân giác điểm M nằm trong góc của góc O. và cách đều 2 cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. * Nhận xét: Sgk/69 Vậy khi số điểm M tăng lên vô tận thì tập hợp Tập hợp M tạo thành tia 3. Luyện tập các điểm M sẽ tạo thành phân giác của góc đó. hình gì ? Bài tập 31/69(Sgk) x A Muốn chứng tỏ OM là tia phân giác của góc O b ta cần chỉ ra điều gì. AOM = BOM M để chứng minh  a y O AOM = BOM ta cần chỉ  AOM =  BOM B ra chúng thoả mãn đk  gì? MA = MB MO: cạnh chung Chứng minh: 0 A =B = 90 Kẻ MA  Ox, MB  Oy, MO . Xét  AOM và  BOM có: A =B = 900 . MA = MB ( k/c hai lề thước) MO: cạnh chung. Do đó  AOM =  BOM (ch, cgv). Suy ra, AOM = BOM (hai cạnh tương ứng). Vậy MO là tia phân giác của góc xOy. 4. Củng cố: Phát biểu định lí thuận và đảo. 5. Dặn dò: Làm bài tập 32, 33, 34 (sgk)/71 . 6. Hướng dẫn về nhà:


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3922
posted:10/3/2008
language:Vietnamese
pages:3