tiet 26 luyen tap 1 by TaiVuTam

VIEWS: 108 PAGES: 2

									Tiết thứ: 26 Ngày Soạn: Ngày dạy:

Tên bài dạy

LUYỆN TẬP1

I. MỤC TIÊU: - Củng cố trường hợp bằng nhau c.g.c. - Rèn kĩ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau c.g.c. - Luyện tập kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải bài tập hình. - Phát huy trí lực của HS. II. CHUẨN BỊ: Thầy: Đèn chiếu, phim giấy trong ghi câu hỏi, bài tập, thước thẳng có chia khoảng, compa, bút dạ, phấn màu, thước đo độ. Trò: Thước thẳng, compa, thước đo độ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: 2.Kiểm tra: Qua luyện tập 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng Chữa bài 27 tr 119 SGK - Trả lời câu hỏi LUYỆN TẬP ( SGK tr 117) - Chữa BT 27 (a,b) Bài 27/119(Sgk) B Hình 86: C A Để  ABC =  ADC(c.g.c) cần thêm: BAC = DAC. H.86
D

A B M E C

Hình 87:  AMB =  EMC (c.g.c) cần thêm: MA = ME

H.87
C D

Hình 88:  CAB =  DBA (c.g.c) cần thêm: AC = DB

A

B

H.88

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập cho hình sẵn. Bài 28/120 (SGK) Trên hình sau có các tam giác nào bằng nhau?
K D A N

2/Bài 28/129(Sgk)

C B

E M P

3/Bài 29/120(Sgk)

Hoạt động 5: Dặn dò. - Về nhà học kĩ, nắm vững tính chất bằng nhau của hai tam giác trường hợp c.g.c - Làm cẩn thận các BT 30, 31, 32 SGK BT 40, 42, 43 SBT


								
To top