Docstoc

Modern Systems Analysis and Design Ch12 - Khoa H_ th_ng th_ng

Document Sample
Modern Systems Analysis and Design Ch12 - Khoa H_ th_ng th_ng Powered By Docstoc
					Faculty of MIS
Chương 9
Thiết Kế Giao Diện & Đối Thoại

           GV: LÊ THỊ QUỲNH NGA

              Faculty of MIS
Nội Dung

 ü Giải thích tiến trình thiết kế giao diện & đối thoại.
 ü Các phương pháp áp dụng cho tương tác với
  HT.
 ü Liệt kê & mô tả các thiết bị nhập khác nhau &
  các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sử dụng
  chúng.
 ü Mô tả các hướng dẫn cho việc thiết kế khuôn
  mẫu giao diện, cấu trúc các vùng nhập liệu,
  phản hồi, & trợ giúp HT.
 ü Thiết kế giao diện người dùng đồ họa.
                   Faculty of MIS
Faculty of MIS
Thiết Kế Giao Diện /đối thoại
(Interface/Dialogue Design)

  ØKhuôn dạng (Layout of widgets, text, & table
   data)
  ØCấu trúc nhập liệu (tab order)
  ØKiểm soát nhập liệu: dạng thức & giá trị hợp
   lệ
  ØPhản hồi (prompting, status, warning, & error
   messages)
  ØTrình tự đối thoại

                 Faculty of MIS
Đặc Tả Thiết Kế Giao Diện /đối thoại

                 Tương tự như thiết
                 kế form, nhưng còn
                 bao gồm đặc tả
                 trình tự đối thoại
               Faculty of MIS
Đặc Tả Thiết Kế Giao Diện /đối thoại

  a. Tổng Quan
  - Tên giao diện/đối thoại
  - Đặc trưng người sử dụng (ai là người dùng): kinh
    nghiệm, học vấn, tính cách
  -  Đặc trưng của nhiệm vụ (mục đích là gì?)
  -  Đặc trưng của HT (các phần mềm HT): tác động tới
    các thiết bị và cách thức tương tác.
  -  Đặc trưng của môi trường (tương tác với hệ ngoài
    nào) : vai trò của người dùng, độ chiếu sáng, âm
    thanh, …


                   Faculty of MIS
Đặc Tả Thiết Kế Giao Diện /đối thoại

  b. Mẫu thiết kế giao diện/đối thoại
  - Mẫu thiết kế giao diện/đối thoại
  - Biểu đồ trình tự đối thoại & mô tả thao tác sử dụng

  c.  Kiểm thử & đánh giá tính khả dụng
  -  Kiểm thử mục tiêu
  -  Kiểm thử các thủ tục
  -  Kiểm thử kết quả: thời gian học, tốc độ hoàn thành, tỉ
     lệ lỗi, thời gian còn nhớ được sau lần sử dụng cuối,
     sự thoả mãn của người dùng & nhận thức khác

                     Faculty of MIS
Các Phương Pháp Tương Tác

 vGiao diện (Interface): phương pháp mà
  người dùng tương tác với HTTT
 vCác phương pháp tương tác chung
  ØNgôn ngữ lệnh (Command line)
  ØThực đơn (Menu)
  ØBiểu mẫu (Form)
  ØHọa tiết (Object-based)
  ØNgôn ngữ tự nhiên (Natural language)                Faculty of MIS
Tương tác bằng Ngôn ngữ lệnh

 vNgười dùng nhập các lệnh tường minh
  vào HT để gọi thực hiện thao tác
 vVí dụ ở MS DOS:
  ØCOPY C:PAPER.DOC A:PAPER.DOC
  ØSao chép tập tin từ đĩa C: vào đĩa A:
 vBao gồm các phím nóng & phím chức
  năng

                 Faculty of MIS
Các Phương Pháp Tương Tác

 vGiao diện (Interface): phương pháp mà
  người dùng tương tác với HTTT
 vCác phương pháp tương tác chung
  ØNgôn ngữ lệnh (Command line)
  ØThực đơn (Menu)
  ØBiểu mẫu (Form)
  ØHọa tiết (Object-based)
  ØNgôn ngữ tự nhiên (Natural language)                Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Thực Đơn

 vDanh sách các tùy chọn được cung cấp & lệnh
 cụ thể sẽ được gọi thực hiện khi người dùng
 chọn 1 tùy chọn của thực đơn
 vCó 2 loại thực đơn phổ biến:
  Ø Thực đơn con (Pop-up): Thực đơn đặt gần vị trí con
   trỏ chuột
  Ø Thực đơn kéo thả (Drop-down): Điểm truy xuất thực
   đơn đặt ở dòng đầu của display, thực đơn thả xuống
   khi điểm truy xuất được nấp chuột

                  Faculty of MIS
Faculty of MIS
Các Hướng Dẫn Thiết Kế Thực Đơn


  vTừ dùng: Tựa đề có nghĩa, động từ lệnh rõ
   ràng, phối hợp chữ in & chữ thường
  vTổ chức: Nguyên tắc tổ chức nhất quán
  vĐộ dài: tất cả các tùy chọn nằm trong độ dài
   màn hình
  vLựa chọn: Phương pháp lựa chọn dễ dàng, rõ
   ràng & nhất quán
  vHighligh: chỉ các tùy chọn được chọn (selected
   options) hay các tùy chọn không sẵn sàng
   (unavailable options)
                 Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Thực Đơn
             Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Thực Đơn
             Faculty of MIS
Các Phương Pháp Tương Tác

 vGiao diện (Interface): phương pháp mà
  người dùng tương tác với HTTT
 vCác phương pháp tương tác chung
  ØNgôn ngữ lệnh (Command line)
  ØThực đơn (Menu)
  ØBiểu mẫu (Form)
  ØHọa tiết (Object-based)
  ØNgôn ngữ tự nhiên (Natural language)                Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Biểu Mẫu
 vCho phép người dùng điền vào các chỗ trống
 khi làm việc với HT
 vCác đo lường thiết kế hiệu quả:
  ØTiêu đề vùng & tựa đề dễ hiểu
  ØCác vùng được tổ chức theo nhóm logic
  ØCó các ranh giới phân biệt
  ØCác giá trị mặc nhiên (Default values)
  ØThể hiện độ dài vùng thích hợp
  ØTối thiểu hóa nhu cầu cuốn cửa sổ

               Faculty of MIS
Faculty of MIS
Các Phương Pháp Tương Tác

 vGiao diện (Interface): phương pháp mà
  người dùng tương tác với HTTT
 vCác phương pháp tương tác chung
  ØNgôn ngữ lệnh (Command line)
  ØThực đơn (Menu)
  ØBiểu mẫu (Form)
  ØHọa tiết (Object-based)
  ØNgôn ngữ tự nhiên (Natural language)                Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Họa Tiết

 vCác ký hiệu được dùng để biểu diễn lệnh
  hay chức năng.
 vHọa tiết (Icons):
  ØBiểu tượng hình ảnh giống như tùy chọn xử lý
   mà chúng biểu diễn
  ØDùng ít khoảng trống màn hình
  ØCó thể hiểu 1 cách dễ dàng bởi người dùng

                Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Họa Tiết
 Tương tác bằng họa tiết với PowerDesigner

              Faculty of MIS
Các Phương Pháp Tương Tác

 vGiao diện (Interface): phương pháp mà
  người dùng tương tác với HTTT
 vCác phương pháp tương tác chung
  ØNgôn ngữ lệnh (Command line)
  ØThực đơn (Menu)
  ØBiểu mẫu (Form)
  ØHọa tiết (Object-based)
  ØNgôn ngữ tự nhiên (Natural language)                Faculty of MIS
Tương Tác Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên


 vInput & output là ngôn ngữ nói tự nhiên

 vDựa trên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo
  (artificial intelligence)
                  Faculty of MIS
Các Thiết Bị Tương Tác

 vBàn Phím     vMàn hình cảm ứng
  (Keyboard)     (Touch Screen)
 vCon Chuột     vBút từ (Light Pen)
  (Mouse)      vBảng đồ họa nhỏ
 vCần điều khiển   (Graphics Tablet)
  (Joystick)    vÂm thanh (Voice)
 vBóng xoay
  (Trackball)


             Faculty of MIS
Thiết Kế Giao Diện
 vDùng dạng thức chuẩn tương tự biểu mẫu
  & báo cáo trên giấy
 vHT điều khiển (navigation) từ trái qua phải, từ
  trên xuống dưới
 vNăng động & nhất quán:
  Ø Di chuyển tự do giữa các vùng
  Ø Mỗi phím & lệnh gán cho 1 chức năng
                  Faculty of MIS
Cấu Trúc Dữ Liệu Nhập
(Structuring Data Entry)
  Entry     Không bao giờ đòi hỏi dữ liệu đã có sẵn trong HT hay có
         thể xử lý để tạo ra được

  Defaults   Luôn cung cấp giá trị ngầm định trong vùng thích hợp

  Units     Cần chỉ rõ đơn vị đo của dữ liệu nhập

  Replacement  Dùng ký tự thay thế khi thích hợp

  Captioning  Luôn đặt 1 phần thích hợp vào 1 vùng (dấu ngoặc đơn,
         khoảng trống, gạch ngang…)

  Format    Cung cấp mẫu định dạng (dấu phân định ngày, tháng năm)

  Justify    Tự động cân chỉnh dữ liệu nhập

  Help     Cung cấp sự trợ giúp nhạy cảm tao ngữ cảnh khi thích hợp
                        Faculty of MIS
Entering Text
        Faculty of MIS
Kiểm Soát Dữ Liệu Nhập

 vMục tiêu: giảm sai sót khi nhập liệu

 vSai sót phổ biến:
  ØAppending: Thêm ký tự

  ØTruncating: Mất ký tự

  ØTranscripting: nhập dữ liệu không hợp lệ

  ØTransposing: đảo ngược trật tự ký tự

                Faculty of MIS
Các Loại Kiểm Tra Hợp Lệ

 vLớp hay kết cấu     vVùng trị (Range)

 vCác giá trị mong đợi  vSự hợp lý

 vDữ liệu thiếu       (Reasonableness)

 vKhuôn mẫu        vKích thước (Size)

  (Pictures/Templates)  vGiá trị (Values)                 Faculty of MIS
Thông Tin Phản Hồi
(Feedback Messages)

  vThông tin trạng thái: thông báo cho
   người dùng cái gì đang diễn ra, hữu
   dụng khi người dùng phải chờ đáp ứng
   của HT
  vNhắc nhở (Prompting cues): nói với người
   dùng khi nào thì cần nhập liệu, & làm thế
   nào để cung cấp input
  vCảnh báo hay sai sót (Warning or Error):
   Thông báo người dùng cái gì sai

               Faculty of MIS
Cung Cấp Trợ Giúp
v Đặt bạn vào vị trí người dùng khi thiết kế trợ giúp
v Hướng dẫn:
  Ø Đơn giản
   § Thông tin trợ giúp nên ngắn gọn & đi vào điểm chính.
    Cho người dùng chỉ cái mà họ cần biết, & cho khả năng
    có thể tìm thêm thông tin
  Ø Có tổ chức
   § Thông tin trong thông báo trợ giúp phải được chú ý của
    người dùng. Dùng danh sách chia nhỏ thành những
    mảng quản lý được
  Ø Chỉ cho thấy (Show)
   § Hướng dẫn 1 cách tường minh cho người dùng làm thể
    nào để thực hiện 1 thao tác. Cung cấp ví dụ thích hợp.
                    Faculty of MIS
Faculty of MIS
Đối Thoại là gì?

 vTrình tự tương tác giữa HT & người dùng

 vThiết kế đối thoại bao gồm:

  ØThiết kế trình tự đối thoại (dialogue sequence)

  ØXây dựng bản mẫu (prototype)

  ØĐánh giá tính khả dụng                 Faculty of MIS
Biểu Đồ Đối Thoại
(Dialogue Diagramming)
  1 phương pháp hình thức để thiết kế & biểu diễn các
  đối thoại người-máy bằng cách dùng biểu đồ dòng &
  hộp
                   Faculty of MIS
  Biểu đồ đối
  thoại đưa ra
  trình tự, nhánh
  điều kiện, &
  các đối thoại
  lặp lại.
Faculty of MIS
Faculty of MIS
Thiết Kế Giao Diện & Đối Thoại Trong Môi Trường Đồ
Họa

 vHãy trở thành người dùng chuyên trong môi
  trường đồ họa.
   ØHiểu các ứng dụng khác được thiết kế như
   thế nào.
   ØHiểu các chuẩn.
 vĐạt được sự hiểu biết về các nguồn sẵn có &
  chúng có thể được dùng như thế nào.
   ØTrở nên quen với các chuẩn cho thực đơn &
   biểu mẫu.         Faculty of MIS
                  Faculty of MIS
Các Vấn Đề Trong Thiết kế Đối Thoại Giao Diện Người
Dùng Đồ Họa

  v Mục tiêu là để thiết lập trình tự các màn hình mà người
   dùng sẽ gặp khi làm việc với HT.
  v Khả năng của các môi trường GUI để nhảy từ ứng dụng
   này đến ứng dụng khác hay từ màn hình này đến màn
   hình khác tạo ra thử thách cho trình tự.
  v 1 cách tiếp cận là làm cho người dùng luôn giải quyết
   yêu cầu đối với thông tin trước khi xử lý.
  v Biểu đồ đối thoại giúp nhà phân tích quản lý tốt hơn sự
   phức tạp của thiết kế giao diện đồ họa.


                     Faculty of MIS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/6/2014
language:Unknown
pages:38