Design evaluering og validering by hcj

VIEWS: 5 PAGES: 13

									Design evaluering og validering

Gruppe 9
Validering og verifisering
nValidering  – Tilfredstiller krav
nVerifisering  – Kvaliteten på designet
Matematisk Validering
n  Deler systemet inn i prosesser
n  Spesifiserer Inputs
n  Forventet outputs
Measuring design quality
n  Målemetoder for design kvalitet
n  Objekt orientert design
  n  Unngå koblinger mellom klasser som ikke er
    subklasser eller superklasser

  n  Design informasjon kan brukes til å forutsi
    hvor vi kan regne med å finne feil.
Quality design principles of Coad and Yourdon
n  Coupling
   n  Interaction mellom klasser bør holdes lav
   n  Arvede koblinger mellom klasser bør være høy i %
n  Cohesion
   n  Ingen ubrukte metoder eller attributter
n  Clarity of design
   n  Bruk av konsistent ordforråd er viktig
   n  Ansvaret til en klasse bør være klart definert, begrenset og overholdt
n  Generalisation-Specialisation depht.
   n  Bruk mest mulig arv
n  Keeping objects and classes simple
Sammenligne design
n  Se på forskjellige design metoder for å
  finne den best egnede til formålet
Sammenlignings tabell
Design Review
n  Prosess der vi gjennomgår designen før vi
  utvikler produktet videre
n  Hensikten med denne prosessen er å
  forsikre oss om at vi lager det kunden vil
  ha
n  Prosessen gjennomføres i tre etapper
Preliminary Design Review
n  Kunde       n  Moderator
n  Analytikeren som  n  Sekretær
  hjalp til med å  n  Andre interesserte
  definere system    system utviklere
  kravene
n  Bruker
n  System designer
Critical Design Review
n  Analytikeren som  n  Program designer
  hjalp til med å  n  System tester
  definere system  n  Analytiker som skal
  kravene        skrive system
n  System designer    dokumentasjonen
n  Moderator     n  Andre interesserte
n  Sekretær        system utviklere
Program Design Review
n  Analytikeren som    n  Utviklere
  laget system kravene  n  Moderator
n  System designer    n  Sekretær
n  Program designer    n  Andre interesserte
n  Analytiker som skal    system utviklere
  skrive system
  dokumentasjonen

								
To top