Uyangyn Ulaanbaatar nom, hewlelyn huudasnaa

Document Sample
Uyangyn Ulaanbaatar nom, hewlelyn huudasnaa Powered By Docstoc
					Д. Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар Хотын Нийтийн Төв Номын Сан. Нийслэл Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 370 жил, Улаанбаатар хотын төв номын сангийн 30 жилийн ойд зориулав.

Уянгын Улаанбаатар ном, хэвлэлийн хуудсанд
1997-2009 оны номзүйн бүртгэл.

II дэвтэр

Улаанбаатар хот 2009 он.

DDC **

Хянан тохиолдуулсан: Эмхтгэсэн:

Т. Мижиддорж С. Амгалан В. Түвшинтогтох

Хэвлэлд бэлтгэж боловсруулсан: З. Төгсжаргал Э. Дэлгэрмөрөн Н. Одхүү В. Түвшинтогтох

Өмнөх үг
Уншигч, судлаач таны өмнө дэлгээстэй байгаа энэ ном бол Улаанбаатар хотын их бүтээн байгуулалт, төрөөс нийслэлийн талаар авч ирсэн олон талт арга хэмжээнүүд, нийслэл хотын тухай тууж өгүүллэг, яруу найраг, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд болон автореферат зэргийг олон түмэнд танилцуулахын зэрэгцээ Улаанбаатар хотын түүх соёлыг судлагчид, төр захиргааны ажилтан, оюутан сурагчид, номын санчдад гарын авлага болгохыг зорьсон ном зүйн бүртгэл юм. Уг бүртгэлийн 1-р дэвтрийг 1998 онд номзүйч С. Амгалан Улаанбаатар хотын 360 жилийн ойд зориулан гаргаж байсан бөгөөд, өнөөдөр Улаанбаатар хотын 370 жилийн ойд зориулан 2-р дэвтрийг та бүхний гар дээр өргөн барьж байна. Орон нутгийн ном зүйн бүртгэлийн хоёр дахь нь болох энэ номонд Улаанбаатар хотын талаар 1997 оны 10-р сараас 2009 оны 9-р сарыг дуусталх хугацаанд гарсан ном, товхимол болон зарим төвийн сонин сэтгүүл дээр нийтлэгдсэн өгүүллүүдийг түүвэрлэн оруулсан болно. Энэхүү ном зүйн бүртгэлд орсон материалуудыг шинжлэх ухааны салбараар нь төрөлжүүлж, дотор нь зохиогчийн нэрийн үсэг ба он дарааллаар нь байрлуулж ашиглахад дөхөмтэй болгов. Энэхүү бүртгэл нь Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн хамт олон болон Мэдээлэл Боловсруулалт Автоматжуулалтын тасгийн ажилтнуудаас төрөлх хотынхоо 370 жилийн ойд зориулан ард иргэд уншигчиддаа барьж буй бэлэг болно. Бүртгэлтэй холбоотой санал хүсэлтээ: ask_library@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.

В. Түвшинтогтох

Улаанбаатар хотын тухай ном хэвлэл, альбом
Ном, альбом
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Амгалан С. Уянгын Улаанбаатар ном, хэвлэлийн хуудсанд.-УБ., 1998.- 54 хууд. Ариунсан Б. Манай дэлхий: Газарзүйн лавлах. -УБ., 2003.- 350 хууд. Ариунсанаа Т. Олон улсын харилцаа.-УБ., 2001.- 115 хууд. Болдбаатар Ж. Миний хоцрогдсоныг дэлхий мэднэ: Улаанбаатар хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга Д.Дамбын тухай.-Булган., 1994.- 118 хууд. Ганчимэг Б. Ярилцъя: Улаанбаатар хотын нэрт хүмүүстэй хийсэн ярилцлага. -УБ., 2000.- 113 хууд. Дашдорж Ч. Цагаан шөнийн Улаанбаатар. - УБ., 1988.- 134 хууд. Дашжав Д. Улаанбаатар хотын хүн ам зүйн лавлах: Дэвтэр 3. – УБ., 1998.- 97 хууд. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Том хотуудын эдийн засаг: МУ-ын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 370 жилийн ойд зориулав / Орч. Ч.Сумаахүү.УБ., 2009.- 271 хууд. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар: Альбом.-УБ., 1999.- 310 хууд. Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 2003. Хот, хөдөөгийн ялгаатай байдал. УБ., 2003.65 хууд. Мягмар Ц., Мөнхжаргал Я. Нийслэлийн эрт, эдүгээ, ирээдүй.-УБ., 1999.- 99 хууд. Нарангэрэл С. Хүн.- УБ., 1990.- 70 хууд. “Нийслэл Улаанбаатар хотын түүхэн замнал, хэтийн төлөв сэдэвт” эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд.-УБ.,2004.-232 хууд. Нийслэлийн боловсрол 75: Түүх-он цаг.-УБ.,2006.-136 хууд. Нийслэлийн өв соёл: МУ-ын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 370 жилийн ойд.- УБ., 2009.- 263 хууд. Нийслэлийн хөгжил-шинжлэх ухаан, технологи: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл.-УБ.,2009.-317 хууд. Нийслэлийн эрт, эдүгээ, ирээдүй.-УБ., 1999.-99 хууд. Нямсамбуу Г. Миний Улаанбаатар.- УБ., 1999.- 285 хууд. Орон нутгийн өмчийн удирдлага.-УБ.,2004.-110 хууд. Өлзийбаяр Д., Батсүх Н. Дөрвөн уулын чулуу.-УБ., 1999.- 51 хууд. Пүрэв О. Улаанбаатар хотын түүхэн газарзүй: Фото альбом.-УБ., Хотын номын сангийн хэвлэх, 1990.- 20 хууд. Сосор Г. Аргалын гал.-УБ., 1990.- 121 хууд. Та хотын хүн боллоо: Хөдөө, орон нутгаас нийслэлд шилжин ирэгсдэд зориулсан гарын авлага.-УБ.,2006.-88 хууд. Улаанбаатар: Хотын хөгжил, бүтээн байгуулалт, түүхэн замнал: Альбом.-УБ.,2006.224 хууд. Фүтаки X. Монголчуудын түүх, соёлын өвийг мөшгөхүй. УБ., 2002.- 193 хууд.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31.

Хоролдамба Д. Монголчууд дэлхийн нийслэлийг байгуулсан нь.-УБ.,2006.-350 хууд. Хүний эрх ба үндэсний аюулгүй байдал. Олон Улсын Симпозиум Улаанбаатар хотноо.-УБ., 1998.- 239 хууд. Хүрэлбаатар Ү. Ерөнхий эрхлэгчийн зурвас.-УБ., 1998.- 496 хууд. Хүрэлбаатар Ү. Тэнгэрийн зүйдэл.-УБ., 1995.- 167 хууд. "Улаанбаатар" сонины 5 жилийн ойд зориулав. Цэгмэд Ш. Монгол орны байгалийн муж, түүний онцлогийг оросын эрдэмтэн жуулчид сонирхон судалсан нь.-УБ., 1980- 56 хууд. Шагдар Ш. Монгол орноор жуулчлах зуун зам: I дэвтэр: Улаанбаатар хотын аяллын зам.- УБ., 2007.-97 хууд. Энхтуяа Б. Зуны дунд сарын Улаанбаатар.-УБ., 1999.- 228 хууд. Эх орны голомт: Нийслэл хүрээг Улаанбаатар гэж нэрлэж, БНМАУ-ын нийслэлээр тунхагласны 60 жилийн ойд .-УБ., 1984.- 299 хууд.

32. 33.

Автореферат
34. 35. Доржсүрэн Д.Оценка геологический среды города Улаанбаатар: Автореферат. УБ., 1995.- 26 с. Цэцэгмаа Т. Улаанбаатар хотын суурин орос иргэдийн орос, монгол хос хэлний нийгэм хэл шинжлэлийн судалгаа: Автореферат. -УБ., 2004.- 36 хууд.

Тууж, өгүүллэг
36. 37. 38. 39. Ламжав С. Хос ган тууз: УБТЗ-ын 60 жилд. -УБ., 1997.- 72 хууд. Лхагва Ж. Зүрхний минь нийслэл. "Ахыг дагасан хүн" номд.-УБ., 1987.- 148 хууд. Лхагва Ж. Миний хонгор хотод бий. "МУЗД" Боть 46 номд.-УБ., 1998.- 139 хууд. Сэсмээ Г. Улаанбаатарын иргэн. -"Нэгэн зүйл тууж" номд.-УБ., 1965.- 81 хууд.

Яруу найраг
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. An Anthology oi Korean The Asian Congress of poets 99 Ulan-Bator // Азийн шүлэгчдийн хурал. Улаанбаатар, 1999 он.- УБ., 1999.-147 хууд. Бямбаа Д. Манай нийслэл."Уул усны охин" номд.- УБ., 1973.-109 хууд. Гайтав Ц. Улаанбаатар."МУЗД" Боть 70 номд. - УБ., 2001--341 хууд. Гайтав Ц. Улаанбаатар."МУЗД" Боть 70 номд.- УБ., 2001.- 285 хууд. Гү Жү-Хуй. Улаанбаатарын ундны ус. "Монгол-Солонгос шүлгийн түүвэр" номд.УБ., 1997.- 153 хууд. Дамдин Ж. Улаанбаатар.- "Уярлын улаан сарнай" номд.- УБ., 1991.- 63 хууд. Доржпалам С. Улаанбаатар. - "МУЗД" Боть 76.- УБ., 2001.- 18 хууд. Дулмаа Ш. Хотын агаар. -"МУЗД" Боть 79 номд.-УБ., 2000.-77 хууд. Казакова Р. Улаанбаатар-Эрдэнэтийн замд.- "Бид нэг нартай" номд. -УБ., 1983.- 448

хууд. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Монголын нийслэл.-"Бид нэг нартай: Ази, Африкийн зохиолчдын өгүүллэг, шүлгүүд" номд.-УБ.,1983.- 448 хууд. Нацагдорж Д. Улаанбаатараас Берлин хүртэл. "МУЗД" Боть 21 номд.-УБ., 1996.- 318 хууд. Очирхүү Т. Улаанбаатарын цаг. "Алтан нулимс шиг навч" номд.- УБ., 1998.- 77 хууд. Сайнцогт Н. Улаанбаатар,- "Ази -Африкийн орны яруу найраг" номд.-УБ., 1958.- 44 хууд. "Гэрлийн дуун" номд. -УБ., 1989.- 173 хууд. Сэнгэдорж Т. Хүрээ хүүхнүүд: Шүлгүүд. -УБ., 2001.- 123 хууд. Тхань Тинь. Хайрыг булаасан Улаанбаатарт. -"Вьетнамын шүлгийн цоморлиг" номд. УБ., 1960.- 220 хууд., "Ази, Африкийн орны яруу найраг" номд. УБ., 1958.- 448 хууд. Цэрэндорж М. Хот сэрж байгаа. "МУЗД" Боть 51 номд. УБ., 1998.- 216 хууд. Чимид М. Манай Улаанбаатар."Монголын Хүүхдийн Уран зохиолын дээж" дэвтэр 2 номд. УБ., 1995.- 69 хууд. Чимэд Ө. Улаанбаатарын шөнө. "МУЗД" Боть 29 номд. УБ., 1997.- 343 хууд. Явуухулан Б. Сайн байна уу, Улаанбаатар минь. "Мөнгөн хазаарын чимээ" номд. УБ., 2000.- 78 хууд. "МУЗД" Боть 34 номд. УБ., 1998.- 15 хууд. Яруу найргийн Улаанбаатар. УБ., 1967.- 161 хууд.

Сонин сэтгүүлийн өгүүлэл
Байгаль экологи, агаарын бохирдол
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Агаарын чанарын алба ажлаа танилцуулав // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05 сарын 06.-№92.-5-р нүүр. Агваанжамба С. Богдхан уулын ам бүр түүхтэй // Өнөөдөр .- 1999 оны 12-р сарын 1.№173. Агваанжамба С. Богдхан уулын ам бүр түүхтэй // Өнөөдөр.- 1999 оны 12-р сарын 18.№ 294. Агваанжамба С. Төрийн тахилгат дархан цаазат Богд-хаан уул // Улаанбаатар таймс.2001 оны 08-р сар.- №96. Агваанжамба С. Нийслэлийн ногоон бүс хотынхны хөлд үрэгдэх нээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №123. Агваанжамба С. Утаагаар амьсгалсан Улаанбаатар минь // Улаанбаатар таймс.- 2002.№7. Агваанжамба С. Баруун Сэлбийн эмгэнэлт хувь заяа буюу нийслэл доогуур шургасан гол // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 03-р сарын 26.- №36. Агваанжамба С. Сэрүүн сэлбийн эмгэнэл // Үнэн.- 2002.- №97. Агваанжамба С. Дэлхийд данстай дархан уул Богдхандаа дэндүү хайхрамжгүй хандаж байна уу даа // Үнэн.- 2002 оны 09-р сарын 24.- №188. Агваанжамба С. Хот орчмын рашаан ус юунаас болж бохирдож устав? // Улаанбаатар

таймс.- 2003 оны 06-р сарын 13.- №121.- 3-р нүүр. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Агваанжамба С. Баруун Сэлбийг устгасан гамшиг өнөөдөр үргэлжилсээр // Үнэн.- 2004 оны 05-р сарын 5.- №90.-5-р нүүр. Агваанжамба С. Нийслэл хотын утаа Богдхан ууланд цацагдсан байна // Үнэн.- 2007 оны 03-р сарын 08.- №43.- 4-р нүүр. Агваанжамба С. Нийслэлийн утаа Богдхан уулыг бохирдуулж байна // Зууны мэдээ.2007 оны 03-р сарын 30.- №76, 77.- 12-р нүүр. Адима Ш. Сэлбэ голыг олон нийтийн оролцоотойгоор хамгаална // Улаанбаатар таймс.2004 оны 02-р сарын 6.- №25.- 2-р нүүр. Адима Ш. Туул голын ай сав газрын хамгаалалтыг сайжруулна // Улаанбаатар таймс.2004 оны 03-р сарын 18.- №55.- 2-р нүүр. Адима Ш. Гурван голын цэвэрлэгээнд 1750 иргэн оролцоно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 29.- №197.- 1-р нүүр. Адима Ш. Хотынхон цэвэр усны үнэ цэнийг нэг өдөр мэдрэв // Улаанбаатар таймс.2007 оны 05-р сарын 08.- №93.- 1-р нүүр. Адима Ш. Нийслэл ширээт цагаан нуурыг тэтгэдэг гол горхийг хамгаална // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 26.- № 171.- 1, 3-р нүүр. Алтанцэцэг Х. Усны горим нь хамгийн их өөрчлөгдсөн бохирдол ихтэй гол бол Туул // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 16.-№165.- 2-р нүүр. Амарсанаа Г. Нийслэлд ундны усны хомсдол бий болох нь // Өдрийн сонин.- 2008 оны 01-р сарын 3.- №1.- 5-р нүүр. АН-ынхан Улаанбаатарын утааны талаар хэлэлцжээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 16.- №12 .- 2-р нүүр. Ану Ж. Утаагаа мартсан нийслэлчүүд // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 06-р сарын 13.№119.- 3-р нүүр. Ариун Д. Улаанбаатарыг утаагүй болгохын төлөө иргэд ярьж байна // Өдрийн сонин.2007 оны 01-р сарын 19.- №15.- 15-р нүүр. Ариун Н. Нийслэлийн цагаан бүс гандуухан байна // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №101. Ариунаа Б. Дэлхийн банк Улаанбаатарын агаарын бохирдолд анхаарна // Өнөөдөр.2007 оны 09-р сарын 12.- №213.-А5-р нүүр. Ариунаа Б. Нийслэлийнхэн ширээт цагаан нуураа эргэв // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 15.- №241.- С3-р нүүр. Ариунаа Б. Дэлхийн хамгийн бохирдолтой хот Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 27.- №277.- А6-р нүүр. Ариунаа Б. Утаагаа угтаж, дарга нарын үлгэрийг сонсох цаг ирлээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 09-р сарын 16.- №215.- А1, А2-р нүүр. Ариунаа Б. Улаанбаатар удахгүй элсэн манхантай болно // Өнөөдөр.- 2008 оны 09рсарын 21.- №222.- А6-р нүүр. Ариунаа Б. Нийслэлчүүд 200 төрлийн хорт хийгээр амьсгалж байна // Зууны мэдээ.2009 оны 01-р сарын 13.- №8.- 8-р нүүр. Ариунаа Б. Улаанбаатар Лүнгийн хооронд экологийн сүйрэл болж байна // Өнөөдөр.2009 оны 06-р сарын 13.- №132.- А6-р нүүр. Ариунаа Б. Ганц хормын сэтгэл дутсанаар 175 сая литр агаараа хордуулчихлаа //

Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 18.- №138.- А1, В3-р нүүр. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Ариунтуяа Б. Эмнэлгийн хаягдал хорт утаа ялгаруулдаг // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 12.- №7.- 9-р нүүр. Ариунтуяа Б. Агаарын бохирдол уушгины хавдар үүсгэдэг // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 26.- 9-р нүүр. Баасанжав Д. Сонгинохайрхан уул // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 12.№149. Баасансүрэн Ц. 2010 онд нийслэлийн цэвэр усны -хангамжинд бэрхшээл учирна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 09-р сарын 19.- №112: Лувсандаваажав НБОЭХГ. Баасансүрэн Ц. Хотын утааг багасгах найдвартай арга нь брикетен түлш // Үнэн.- 2007 оны 03-р сарын 08.- №47.- 2-р нүүр. Баасансүрэн Ц. Нийслэлийн утаа 2 жилийн дараа 50% багасна // Үнэн.- 2007 оны 05-р сарын 24.- №101.- 2-р нүүр. Баатарнум Г. Нэг айл сард 500-хан төгрөгөөр 1 тонн ус хэрэглэдэг // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №10. Баатарцогт Б. Улаанбаатарыг утаагүй болгох арга ”Нүүрс” хөтөлбөр бий // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 30.- №24.- 13-р нүүр. Бадраа Ж. Улаанбаатарын агаар // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 29.№219.- 4-p нүүр. Базар Ч. Хотын утааг багасгах хоёр санал // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 31.№260 .- 4-р нүүр. Байгальмаа Д. Богд уулын тахилга // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. Бат В. Туул гол дээр далан барьж, гадаргын усыг ашиглана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 5-р нүүр. Бат Х. Хотын хог, утаа, эсгий гурав // Монголын мэдээ.-2008 оны 05-р сарын 24.№115.- 3-р нүүр. Батбаяр Ц. Туул ширгэвэл уул нурна // Зууны мэдээ.- 2001 оны 06-р сарын 15.- №140. Батсүх Д. Хорт бодис ялгаруулдаг уурын зуух нийслэлийн “тархи”-н дээр байна // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №9.- 1, 3-р нүүр. Батторж Ц., Төмөрбаатар Д. Улаанбаатар хотын усны гурван гачаал // Ардын эрх.-1998 оны 02-р сарын 19.-№42. Баттулга П. Таксигүй нийслэлийн уушги болсон цөөн мод амь тавихад ойрхон байна // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 23.- №248.- С1, С4-р нүүр. Батцэнгэл Л. Агаарын бохирдлыг чийдэн унтрааж байгаа юм шиг нэг амьсгаагаар шийдэж болохгүй // Өдрийн сонин.- 2007 оны 02-р сарын 01.- №26.- 19-р нүүр. Батцогт Ш. Станцууд үнсийг хөрсжүүлээгүйгээс хотын агаар бохирдож байна // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №53. Батцэцэг В. 2010 он гэхэд бид Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бүрэн хянана // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 26.- №239.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Гялгар уутанд хайр зарласаар байх уу? // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02р сарын 04.- №24.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Хортой бүхнээр амьсгалагчид хэзээ аврагдах вэ? // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 19.- №55.- 5-р нүүр.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

Батцэцэг В. Сэлбэ голд сэргэх хүч үлдсэн л байгаасай // Улаанбаатар таймс сонин.2009 оны 05-р сарын 06.-№92.-6-р нүүр. Батцэцэг В. Их хотын амьдралд хүч нэмсэн улирал // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08р сарын 25.- № 170.- 3-р нүүр. Баяртунгалаг Д. Туулын эрсдэл буюу дэлхийн усны эмгэнэл // Улаанбаатар таймс.2002 оны 05-р сарын 16.- №58. Баянтунгалаг Д. Улаанбаатарт анхны мод лавр навчит анхилуун ургамлыг улсын банкны дэргэд суулгажээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 25.-№84.- 5-р нүүр. Баянтунгалаг Д. Газар доогуурх сэлбэ ба Улаанбаатар “арал” живж магадгүй нь // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 13.-№50.- 4-р нүүр. Билгүүн Б. Нийслэлд агаарын бохирдол нэмэгдсээр байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 06-р сарын 13.- №137.-17-р нүүр. Богд их Хайрханыхаа "уушиг" -аар амьсгалж буйгаа нийслэлийнхэн мартав гэлтэй // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 05-р сарын 14.- №57. Богд уулын ургамлын нөмрөг хээржих төлөвтэй болжээ // Улаанбаатар таймс.-2002.№57. Богдхаан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа // Үнэн.- 2001 оны 12-р сарын 28.- №252. Богд хайрхан уулын төрийн тахилга болно // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын 06.№247.- 16-р нүүр. Богдын даваа гэдэг байсан Толгойтын даваа // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151, 152. Болд Б. Цианы аюул нийслэлд нүүрлэжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 05-р сарын 22.№118.- 3-р нүүр. Болд Ч. Хотын хөрс хорт хавдартай болжээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 05-р сарын 14.- №98.- 3-р нүүр. Болд Ч. Нийслэл “Хонгорын дүү” болж магадгүй нь // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 06-р сарын 06.- №114.- 3-р нүүр. Болор Б. Цэвэр усны хомсдолд орохгүй тулд тоолуур тавих хэрэгтэй, гэтэл иргэд бухимдаад байдаг? // Улаанбаатар таймс.-2002.- №10. Болор Б. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 1987 оноос ихэсчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 20.- №12.- 2-р нүүр. Болор Б. Утаагүй Улаанбаатарын тухай эргэцүүлэхүй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 13.- №75, 76.- 2-р нүүр. Болор Б. Франц мэргэжилтнүүд нийслэлийн агаарыг цэвэршүүлж утааг багасгана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 19.- №101.- 2-p нүүр. Болор Б. Шинэ технологи нэвтрүүлснээр хотын агаар цэвэрших үү? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 01.- №199.- 2-р нүүр. Болормаа Д. Нийслэлд саатсан ногоон намар // Зууны мэдээ.- 2008 оны 09-р сарын 16.№222.- 1, 7-р нүүр. Болормаа Х. Нийслэлд химийн 4240 орчим төрлийн бодис бүртгэгдэв // Өнөөдөр.2008 оны 03-р сарын 04.- №51.- А5-р нүүр. Болорчимэг Б. Нийслэлийн хүн ам нэмэгдэх тусам экологийн асуудал улам хүндэрнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 06-р сарын 16.-№121.- 3-р нүүр. Бор Д. Хот орчмын булаг шандын 60 хувь нь бохирдолтой // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 03-р сарын 19. -№56.- 1-р нүүр. Бор Д. Булгийн ундрагыг хамгаалахгүй бол Улаанбаатарчууд цэвэр усгүй болно //

138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 08.- №93.- 1-р нүүр. Бор Д. Хотын төв төмөрлөгийн үйлдвэргүй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05р сарын 16.- №99.- 1-р нүүр. Боргио 3. “У.Барсболд: Богд уулыг нүхэлнэ гэвэл би дургүйцнэ // Өнөөдөр.- 2004 оны 02-р сарын 18.- №4.- 2-р нүүр. Булган Х. Туулыг хогноос нь салгалаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 5 .- №101.С1-р нүүр. Бүрэнжаргал Л. УБ-ын утааг арилгах төлөвлөгөө улам нарийсч байна // Монголын мэдээ сонин.- 2007 оны 02-р сарын 24.- №38.- 3-р нүүр. Бүүвэй М. “О. Шагдарсүрэн: Нийслэл хот байгалиасаа холдож байгааг шувууд нь тодорхойлж байна // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 21.- №76.- 11-р нүүр. Бэхбаяр Д. Богд уулыг нүхэлж, У.Барсболдыг уурлуулах уу? // Өнөөдөр.- 2004 оны 03р сарын 11.-№ 59.- 5-p нүүр. Бэхээ Д. Усны үнэ нэмэгдлээ // Өнөөдөр.- 2000.- №247. Гангаа Ж. Усыг урсахаас нь өмнө...// Өдрийн сонин.- 2004 оны 05-р сарын 13.- №116.7-р нүүр. Гансүх Д. Улаанбаатарын утааг багасгах ажилд нэмэрлэх санал // Үнэн.-2009 оны 01-р сарын 30.- №20.- 10-р нүүр. Ганчимэг Б. Туул тунин туньсаар ирэв // Өдрийн сонин.- 2002 оны 05-р сарын 8.№116. Ганчимэг Б. Агаарын бохирдлоос гарах ажил алхмаар урагшиллаа // Өдрийн сонин.2006 оны 10-р сарын 20.- № 258.- 11-р нүүр. Ганчимэг Б. Уулынхаа модыг Улаанбаатарт авчирч булшлахаа больё // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 25.- №118.- А6-р нүүр. Гомбожав Л. Улаанбаатарын агаар // Улаанбаатар.- 1998 оны 09-р сарын 24.- №183. Гомбожав Л. “Д.Бямбаа: Нэг хүнд ноогдох усны хэрэглээ” // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 22.- №204. Гомбожав Л. Яндангийн утаа "зандан"-гийн үнэрт бишсэн Улаанбаатарын агаар // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №16. Гурван голыг цэвэрлэхэд "Спирт бал бурам" ивээн тэтгэнэ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 09-р сарын 30.- №242.- 7-р нүүр. Гэгээ Ж. Хотын агаарын бохирдол 50-60 хувиар багасгах боломжтой // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 09.- №5.- 4-р нүүр. Гэгээ Ж. Төрөөс ч хүчтэй "Гол усны парламент" Улаанбаатар гол // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 27.- 4-р нүүр. Гэндэн Л. Үнс гэдэг утаанаас дутуугүй аюул юм // Өдрийн сонин.- 2008 оны 03-р сарын 31.- №78.- 12-р нүүр. Гэр хорооллыг “хүрээ” хот шиг байрлуулбал хот утаанаас ангижирна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 18.-№35.- 5-р нүүр. Гэрэлмаа Т. “Улаанбаатарчуудын утааны хордлогыг тайлна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 01-р сарын 12.- №9.- 13-р нүүр. Гялгар уутны хэрэглээг хязгаарлана // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №56.- 5-р нүүр. Даваа П. Ширээ цагаан нуурыг тэтгэдэг гол, горхийг хамгаална // Үнэн.- 2009 оны 08р сарын 28.- № 168.- 1-р нүүр. Даваадаш Н. "Химижсэн" Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 09-р сарын 21.№191.-5-р нүүр.

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.

Дагвадорж Б. Нийслэлийн агаарын бохирдол ба Эгийн голын УЦС // Монголын мэдээ сонин.-2008 оны 03-р сарын 10.- №51.- 10 нүүр. Далхайжав Д. Бохир агаар үүл мэт хөшиглөж, дээш хөөрч чаддаггүй ажээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 06-р сарын 05.- №115.-2-р нүүр. Дариймаа Б. Хавар ирлээ, Туулаа хайрлацгаая // Үнэн.- 2003 оны 04-р сарын 25.- №82.3-р нүүр. Дариймаа Б. Сэлбийн гол татарч, гундаж гүйцжээ // Үнэн.- 2003 оны 05-р сарын 23.№102.- 3-р нүүр. Дашдондог Ж. Сэрүүн сэлбэ амьсгал хураав // Зууны мэдээ.-2001.- №145. Дашдондог Ж. Улаанбаатар хотын маань уушги муудаж // Зууны мэдээ.- 2007 оны 05-р сарын 11.- №114 .- 13-р нүүр. Дашдорж Л. Хатан туул минь уйлах нулимсгүй болчих вий...// Улаанбаатар таймс.2003 оны 02-р сарын 13.- №29.- 4-р нүүр. Дорж А. “А. Бакей: Хотын утааг шийдэх гэхээр гэр хорооллыг яах вэ? Гэх болдог // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11 сарын 16.- №281.- 2-р нүүр. Дорж Ж. “ З. Энхболд: Ирэх жилд багтаан Улаанбаатарыг утаагүй болгоно // Өдрийн сонин .- 2006 оны 11-р сарын 10.- № 276.- 2-р нүүр. Дөрвөн уулаа дээдлэн шүтье // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 04.- №101.- 11-р нүүр. Дуламсүрэн Ё. Ус хэмээх Чандмань эрдэнэ-хүн төрөлхтний оршихуйн үндсийн үндэс // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №109. Дуламсүрэн Ё. Туул гол улсын нийслэлд төдийгүй, Хөвсгөл далай Байгаль нууртай ч холбоотой // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 05-р сарын 21.- №60. Жамъян Г. Цэцэг- хотын уушиг // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 04-р сарын 21.-№61. Жамъян Г. УБ-ын утааг багасгах өдөр тутмын сонингуудын нээлттэй захидалд олон улсын байгууллагууд санаа тавьж эхэллээ // Монголын мэдээ.- 2007 оны 02-р сарын 01.- №19.- 1-р нүүр. Жаргал Ж. Туулын усны горимыг сайжруулбал сал урсгах цаг ирж ч мэднэ // Үнэн. -2002.- №99. Заяа С. Сэлбийн дагуу шалгалт хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 5.№ 156.- 3-р нүүр. Заяа Ц. “Ц.Батбаяр: Энэ жил Улаанбаатар хотын утааг 15%-р бууруулах тооцоо хийсэн// Ардын эрх.- 2007 оны 11-р сарын 21.- №230.- 4-р нүүр. Заяабат Д., Сайнбаяр Д. “ Ц. Батбаяр: Утааны асуудлыг улс бүр өөр өөрийн аргаар шийдвэрлэсэн байх юм // Өнөөдөр.- 2007 оны 2-р сарын 26.- №44.- В4-р нүүр. Золбаяр Б. Туулын хүүрнэл // Өдрийн сонин.- 2002.- №122. ИЗН Улаанбаатарыг Ногоонбаатар болгоно // Өдрийн сонин.- 2007 оны 05-р сарын 10.№108.- 5-р нүүр. Лхагва-Очир Д. Нийслэл цасан дахаа нөмөрлөө // Зууны мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 05.- №3 .- 16-р нүүр. Лхамноржмаа Ш. Туул голыг тусгай хамгаалалтанд авна // Зууны мэдээ.- 2004 оны 02р сарын 18.- №41.- 2-р нүүр. Мангал С. Нийслэлчүүдээ утаагүй түлшний үйлдвэрээ хамтран байгуулцгаая // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 19.- №15.- 19-р нүүр. Маргад Б. Цэнгэлдэхээс 130 тонн хог гарчээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 16.№165.- 11-р нүүр. Маргад Н. Уушиггүй Улаанбаатарынхан // Зууны мэдээ.- 2004 оны 01-р сарын 27.№21.- 3-р нүүр.

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

Март Б. Шарга морьтын ойг сүйтгэжээ // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 20.- №163.С1-р нүүр. Март Б. Утаанаас дайжаад усгүй сандарч байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 08.№180.- А3-р нүүр. Мөнгөн Я. Нийслэлчүүд хоёр жилийн дараа усны нөөцгүй болж магадгүй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 10.- №244.- 17-р нүүр. Мөнх Ё. Дөрвөн уулаа мөнхлөн амилуулна // Зууны мэдээ.-2004 оны 08-р сарын 07.№186.- 4-р нүүр. Мөнх Ж. "Сэлбэ" Өрсөлдөгчийг хамтрагчид"болгохнээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 06-р сарын 17.- №122.- 4-р нүүр. Мөнх Ж. Дөрвөн хайрханаа мөнхлөн амилуулна: М.Балдангалсандондовын ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 10.- №161.- 4-p нүүр. Мөнх Ж. Дөрвөн хайрханы эзэн савдгуудаа "амилууллаа" // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 23.- №170.- 2-р нүүр. Мөнх Ж. " Ногоон хилийн ирээдүй ямар байна вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10р сарын 19.- №211.- 4-р нүүр. Мөнх Ц. Туйлдсан туулын хашгираан буюу дүлийрсэн нийслэлчүүдийн дөжрөөн // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 02-р сарын 06.-№25.- 4-р нүүр. Мөнхбаяр Г. Улаанчулуутын хогийг хөрсөөр хучиж эрүүлжүүлнэ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 17.- №164.- 8-р нүүр. Мөнхбаясгалан Л. Хорт утааны баг өмссөнөөс хийн түлш хэрэглэвэл дээргүй юу? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 01-р сарын 26.-№ 21.-7-p нүүр. Мөнхбаясгалан Л. Сэтгэлд үерлэх Сэлбэ гол минь // Өдрийн сонин.- 2004 оны 02-р сарын 16.- №40, 41.- 21-р нүүр. Мөнхбаясгалан Л. Богд уулаа нүхлэх үү эсвэл шингэн түлш хэрэглэх үү // Өдрийн сонин.- 2004 оны 02-р сарын 28.- №51.- 3-р нүүр. Мөнхжаргал Ц. Улаанбаатарыг утаанааас салгах ийм арга байна // Өдрийн сонин.2008 оны 01-р сарын 17.- №013.- 11-р нүүр. Мөнхнасан Г. Чингэлтэйд энэ жил хавар айлчилсангүй // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05р сарын 22.- № 130,131.- 14-р нүүр. Мөнхтөр Л. Богд минь, таныгаа...// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 28.№196.- 4-р нүүр. Мөнхтуяа Б. Тунгалаг туулын урсгалыг ухаант хүний цэвдэг сэтгэл сааруулсаар // Үнэн.- №93. Мөнхцэцэг Ж. Байгалиа хамгаалахын тулд "Бууны нохой хэрэгтэй" // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 5-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Туулын бургасын оронд барилга баривал нийслэлчүүд цэвэр усны хомсдолд орж болзошгүй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 09-р сарын 22.- № 228.- 7-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Агаарын бохирдлыг бууруулахад төрөөс анхаарах хэрэгтэй байна // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 17.- №12.- 6-р нүүр. Мягмар Д. Улаанбаатарын утаа ба Ц. Батбаяр // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 24 .- №308 .- 1, 3-р нүүр. Мягмар Д. Сэлбэ голыг сэлбэхээр мод тарив // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 04.№101.- 11-р нүүр. Навчаа Д. Улаанбаатар түймрийн утаанд хучигджээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 05-р сарын 23.- №119, 120.- 7-р нүүр.

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

Навчаа Д. Улаанбаатарын агаарын бохирдолтой тэмцэх хөрөнгийг УИХ-с шийдэж байгаа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 16.- №38.- 5-р нүүр. Намжилмаа Б. Богд уулыг яаж нүхлэх вэ? // Зууны мэдээ.- 2004 оны 05-р сарын 07.№105.- 3-р нүүр. “ Намрын ногоон өдрүүд-2009” нээгдэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 26.- № 171.- 3-р нүүр. Нандин Б. Нийслэлчүүд ирэх 10-р сар гэхэд шахмал түлш түлдэг болно // Үнэн.- 2005 оны 02-р сарын 26.- №38.-1-р нүүр. Нандинцэцэг Б. Яамай даа, станцууд утаандаа анхаарах нь // Үнэн.- 2005 оны 03-р сарын 25.- №58, 59.- 5-р нүүр. Нансалмаа П. “З.Батбаяр: 2012 оноос хойш УБ –ыг цэвэр усаар хангахад хүндрэлтэй болно // Монголын мэдээ.-2008 оны 09-р сарын 24.- №215.-7-р нүүр. Нансалмаа П. Угаартай нийслэлд амьдармааргүй байна // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 3-р нүүр. Нар Г. Хөрсний усыг ашиглана // Ардын эрх сонин.-2009 оны 05-р сарын 25.-№104.-5р нүүр. Наран Г. Цахилгаан халаагуур ашиглавал Улаанбаатарын утааг багасгана // Ардын эрх.- 2008 оны 02-р сарын 28.- №39.- 5-р нүүр. Наран Н. Ширгэж хаттал нь "уйлуулсан" ногоон нуураа тордъё // Зууны мэдээ.- 2004 оны 02-р сарын 13.- №37.- 2-р нүүр. Наран Н. Онгийн голыг сайр болгож, Улаан нуурыг ширгэтэл "уйлуулав" // Зууны мэдээ.- 2004 оны 03-р сарын 17.- №61.- 3-р нүүр. Наран Н.Хорт утааны баг хүн бүрт хэрэгтэй болох нь // Зууны мэдээ.-2004 оны 09-р сарын 14.-№218.-3-р нүүр. Наран Н. Утаа тортогт хордсон уушги хэр удаан тэсэх бол // Зууны мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 11.- №8 .- 4-р нүүр. Нас бие гүйцсэн ганц улиас багаар бодоход 20-30 мянгаар үнэлэгдэнэ // Улаанбаатар таймс.- №40. Нийслэл өдөр ирэх бүр бохирдсоор байна // Өдрийн coнин.-1999 оны 08-p сарын 26.№144. Нийслэл хотын агаар, ус хөрсний бохирдол хэмээс хэтэрлээ // Улаанбаатар таймс.2001оны 08-р сарын 23.- №101. Нийслэлд туул голоос өөр цэвэр усны эх үүсвэр байхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 22.- №14.- 6-р нүүр. “Нийслэлийг бие даалгаж , агаарын бохирдлыг бууруулна // Ардын эрх.-2008 оны 12-р сарын 24.- №255.- 3-р нүүр. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулахад Японы тал хамтарна // Зууны мэдээ.2007 оны 02-р сарын 28.- №50.- 10-р нүүр. Нийслэлийн ногоон бүсэд түймэр гарч 200 га талбай шатлаа // Улаанбаатар таймс.2008 оны 04-р сарын 18.- №80.- 1-р нүүр. Ногоон бүсийн ойд ойн зохион байгуулалт хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 03-р сарын 14.- №52, 53. Норовцэрэн Н. Улаанчулуутын хөрс эрүүлжлээ // Үнэн .- 2009 оны 07-р сарын 16.№138.- 5-р нүүр. Ням Ж. Анхны цаснаар гамшгийн байдалд орсон Улаанбаатар // Ардын эрх.- 2007 оны 11-р сарын 20.- №229.- 11-р нүүр. Нямсайхан М. Элдэв утаагаар “сан” тавиулдаг нийслэлчүүд // Ардын эрх.- 2007 оны 01-р сарын 31.- №21.- 5-р нүүр. Одмаа Б. Утааны янз маяг // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 25.- №20.- 9-р нүүр.

235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.

Одонтуяа Д. Ногоон бүсийн ашиглах журам хэрэгжиж байна // Улаанбаатар таймс.1999 оны 09-р сарын 02.- №129. Одонцэцэг Д. Хотын утаа хорт хавдар үүсгэх бодисыг их хэмжээгээр агуулдаг // Өдрийн сонин.- 2008 оны 01-р сарын 05.- №11.- 17-р нүүр. Одонцэцэг Д. Утаагүй болоход 42 тэрбум ам.доллар хэрэгтэй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 01-р сарын 11.- №8.- 6-р нүүр. Ойг хортон шавьжнаас хамгаалж хор цацлаа // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 06-р сарын 24.- №154.- 6-р нүүр. Онон С. Улаанбаатарын утааг байнгын хороодоор хэлэлцэнэ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 1-р сарын 3.- №1.- 1-р нүүр. Оргил Ч. Оюутнууд нийслэлийг хоггүй болгох уриа гаргажээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 04-р сарын 05.- №083.- 13-р нүүр. Оргил Э. Нийслэлийн утаанаас болж 42 мянган хүн өвчилнө // Өнөөдөр.- 2007 оны 01р сарын 05.- №3.- В1-р нүүр. Отгон Д. Хотын утааг дорвитой бууруулахад 900 тэрбум хэрэгтэй // Зууны мэдээ.- 2007 оны 02-р сарын 23.- №46 .- 5-р нүүр. Отгонцагаан Ж. “Аргалын утаа боргилсон” Улаанбаатар хот мину // Өнөөдөр.- 2007 оны 02-р сарын 12.- №035.- А5-р нүүр. Очир Б. Үе үеийнхний дуулал туул минь чи сайн байна уу? // Үнэн.- 2002 оны 05-р сарын 17.- №97. Оюу Л. Улаанбаатар-Утаанбаатар-Хогонбаатар // Зууны мэдээ.- 2007 оны 04-р сарын 16.- №91.- 8-р нүүр. Оюун Д. Хар тугалгаар амьсгалсан нийслэлчүүд // Зууны мэдээ.- 2008 оны 02-р сарын 23.- №44.-12-р нүүр. Оюун Д. Сэлбэ голоо ширгэхээс өмнө амжиж мод тарьцгаая // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 27.- №95.- 5-р нүүр. Оюунгэрэл Л. “Б. Төмөрчулуун: Улаанбаатар ил нүүрсний уурхай биш шүү дээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 18.- №301.- 7-р нүүр. Оюундарь С. Хотын утааг “Монгол гэр” төсөл багасгаж чадах уу? // Ардын эрх.- 2008 оны 01-р сарын 15.- №9.- 7-р нүүр. Оюунтуяа Д. Утаат Улаанбаатар минь // Өдрийн сонин.- 2001.- №19. Оюунтуяа Д. “ Н. Сайнаа: Улаанбаатарт ийм байгууламжийг 70-80-г барьчихвал агаар цэвэршинэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 03.- № 243.- 15-р нүүр. Оюунтуяа Д. Сэлбэ голыг нөхөн сэргээж соёл амралтын хүрээлэн байгуулна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 12.- № 296.- 15-р нүүр. Оюун- Эрдэнэ Б. Хотын ногоон бүс малын хөлд талхлагдаж дууслаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 01.- №133.- 6-р нүүр. Өлзийбат Н. Усны тоолуур тавьснаар төлбөр нэмэгдэхгүй // Зууны мэдээ .- 2000 оны 01-р сарын 19.- №15. Өлзийжаргал Л. Нийслэлийн салхин дээр хорт утааг үйлдвэрлэж байна // Өнөөдөр.2007 оны 10-р сарын 15.- №241.- А6-р нүүр. Өлзийжаргал Л. Нийслэлийн уушги болсон цөөн мод амь тавихад хүрлээ // Өнөөдөр.2007 оны 10-р сарын 23.- №248.- С1-р нүүр. Өрнөх Б. Хот экологийн асуудлаа БОАЖЯ – тай, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн банкуудтай хамтран шийдвэрлэлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 26.-№129.-5-р нүүр. Рэнцэндорж П. Утаатай тэнгэрийн доорхи Улаанбаатарчуудын уушги // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 03-р сарын 06.- №28. Сайхан Г. Нийслэлийнхний усны хэрэгцээг нөөцөлж хамгаална // Үнэн.-2008 оны 06-р сарын 16.- №117.- 8-р нүүр. Сайханаа Т. "Бид ойн модоо идчихээд байна" // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын

16.-№256.- 4-р нүүр. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. Сандагдорж Ж. Нийслэлийг 2010 он гэхэд гэр хорооллын утаанаас салгана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 04.- №2.- 13-р нүүр. Сандагдорж Ж. Улаанбаатарын агаарын бохирдол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 4 дахин их байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 02-р сарын 27.- №46.- 2-р нүүр. Санжаагончиг Ю. Эртний дархан цаазат богд хаан уул // Улаанбаатар.- 1998 оны 07-р сарын 18.- №137. Санчир Г. Тархинд ургасан хог хийгээд хотод ургадаггүй модны тухай // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 10.-№95.-3-р нүүр. Сарангэрэл Р. Хотын агаарын бохирдлыг бууруулахгүй бол 2015 онд 42 мянган хүн өвчилж тав орчим тэр бум төгрөг зарцуулна // Монголын мэдээ сонин.- 2007 оны 01-р сарын 06.- №4.- 4 нүүр. Саранчимэг Н. Хүмүүсээ! Хотынхоо ногоон бүсийг авраач // Өдрийн сонин.-2006 оны 03-р сарын 18.-№066.-3-р нүүр. Саруул А. Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангуудын үзэсгэлэн болов // Зууны мэдээ.2007 оны 5-р сарын 29.- №129 .- 11-р нүүр. Саруулбуян Ж. Богд Хан Хайрхан уулын төрийн тахилга // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10- р сарын 8.- №204.- 1, 2, 5-р нүүр. Саруулбуян Ж. Богд хан хайрхан уулын тэвтэрийн тайлга // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 14.- №150. Саруулбуян Ж. Хатан туул минь бохирдвол эрүүл энхийн "тусгаар тогтнол" алдагдана// Улаанбаатар таймс.- №57. Содной Т. Нийслэл ба үндэсний экологийн бодлого // Улаанбаатар.- 1998 оны 06-р сарын 03.- №112. Соёл-Эрдэнэ Э. Улаанбаатар утаагүй хот болно // Монголын мэдээ сонин.-2007 оны 01-р сарын 13.- №9.- 1,2 нүүр. Соёл-Эрдэнэ Э. УБ-ын утаатай заргалдсан дайны “утаа” харагдаж эхэллээ // Монголын мэдээ .-2007 оны 02-р сарын 07.- №26.- 3-р нүүр. Сутайбаяр Д. Хотын булаг шандыг тохижуулна // Өдрийн сонин.- 2005 оны 09-р сарын 07.- №215.- 15-р нүүр. Сүрэн Д. Улаанбаатар хот агаарын бохирдлоороо дэлхийд тэргүүлдэг // Зууны мэдээ.2009 оны 06-р сарын 26.- №146.- 7-р нүүр. Сүрэн Д. Ногоон бүсийн зуслангийн ойд зугаалахыг хориглов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 29.- №148.- 10-р нүүр. Сүхээ Э. Уулын модоо Улаанбаатар руу зөөчихвөл улсын нийслэл утаагүй болох уу? // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 05.-№113.-5-р нүүр. Сэцэн Б. Нийслэлчүүдийг гялгар ууттай тэмцэхийг уриаллаа // Өнөөдөр.- 2008 оны 05-р сарын 14.- №112.- D1-р нүүр. Тамир С. Улаанбаатарын утааг багасгахад жил бүр 50 тэрбумыг зарцуулна // Зууны мэдээ.- 2007 оны 06-р сарын 29.- №155.- 2-р нүүр. Товуудорж С. Дэлхийн ууган дархан цаазтай уул // Үнэн.- 2001 оны 10-р сарын 11 .№198. Тогтох Г. Туул гол, мөсөн зоорь хоёрын хооронд олон хүн зээглэн зогсоод мөс зөөдөг байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 19.- №168.- 2-р нүүр. Төр Э. Нийслэлийнхэн нэг л өглөө ундны усгүй болчихвол битгий гайхаарай // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 07.- №231.- А2-р нүүр. Туул голын хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн тогтоохоор болов // Өдрийн сонин.- 2009 оны 02-р сарын 13.- №40.- 11-р нүүр. Туул С. Утааны хурдыг гүйцэхгүй хуультай болчих вий // Өнөөдөр.- 2007 оны 03-р

285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308.

сарын 29.- №73.- В3-р нүүр. Туул усаа зохицуулах байгалийн чадвараа алдсаар л байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №60.- 4-р нүүр. Туяа В. Нийслэлийнхэн 10 мянган гацууртай болох нь // Зууны мэдээ.- 2007 оны 05-р сарын 11.- №114.- 13-р нүүр. Түвшин Ц. "Богдон уулын сүндэл" бодигүй саарал үзэгдэнэ // Улаанбаатар таймс.2003 оны 02-р сарын 20.- №34.- 4-р нүүр. Түмэн П. О.Эрдэнэбаатар: Нийслэлчүүд ундны усаар гачигдаж болзошгүй // Үнэн.2001 оны 02-р сарын 09.-№28. Түмэнжаргал Г. Агаарын бохирдлыг багасгая гэвэл ядаж галаа түлж сурцгаая // Зууны мэдээ.- 2001.- №199. Тэгшжаргал Ж. Нийслэлчүүд булгаас ундаалж байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 03.- №175.- В4-р нүүр. Удам Д. Улаанбаатарын агаар буюу тэнгэрийн уушиг хордсоор байх уу? // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 01-р сарын 27.- №17.- 2-р нүүр. Улаан С. Усны төлөө сэтгэл зовинохын учир // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 01-р сарын 15.- №6. Улаанбаатар жилд 9 сантиметрээр халуун бүсэд ойртож байна // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 04.- №127.- 12-р нүүр. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг хянах сүлжээ байгуулна // Улаанбаатар таймс.2008 оны 03-р сарын 14.-№54.- 3-р нүүр. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, цаг уурын нөхцөл. "Байгаль хамгаалах зарим асуудал"номд. УБ., 1983.- 99 хууд. Улаанбаатарыг утаагүй болгох төсөл гацаад байна // Ардын эрх.-2008 оны 05-р сарын 19.- №99. Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулахад төр татаас өгөх үү // Өдрийн сонин.2007 оны 06-р сарын 08.- №133.- 2-р нүүр. Улаанбаатарын усан хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалалтанд авав // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 06-р сарын 27.- №131.-1-р нүүр. Улаанчулуутыг хөрсөөр хучиж дуусгалаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 16- №142.- 8-р нүүр. Ундармаа Б.Туул гол эзгүйдлээ гэж үү // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 6.№92.- 2-р нүүр. Ундармаа Ш. “З.Алтанцэцэг:1250 литр ус ганц ширхэг тамхины үнэтэй тэнцдэг” // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 19.- №116. Ундармаа Ш. Усны тоолуур ашигтай юу // Улаанбаатар таймс.-2001.- №107. Ундармаа Ш. Хэрлэн гол ирээдүйд Улаанбаатарын цэвэр усны эх үүсвэр болно // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №123. Ундармаа Ш. 2008 онд Улаанбаатар хотын экологи тэнцвэржинэ // Улаанбаатар таймс.2002 оны 11-р сарын 05.- №132. Ундрам Ш. Нэг хүнд 4812.5 тонн нүүрс оногддог Улаанбаатарт "Азийн цэвэр агаар" мод тарина // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-p сарын 09.- №5.- 2-р нүүр. Ундрам Ш. Улаанбаатар хотын хөрснөөс химийн хортой бодис диоксин илэрчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 22.- №192.-2-р нүүр. Уртнасан Ж. Агаарын бохирдлоос сэргийлэх гээд // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 9-р нүүр. Утаагүй Улаанбаатар болгохын тулд энэ хугацаанд юу хийв // Ардын эрх.- 2008 оны

309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334.

03-р сарын 31.- №64.- 7-р нүүр. Ууганбаяр С. Хотын төвд ойр байх захуудыг нүүлгэе // Монголын мэдээ.-2008 оны 10р сарын 07.- №223.-6-р нүүр. Уул С. Хотын утаа Налайх, Тэрэлжийнхнийг айлгаж байна // Монголын мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 05.- №3.-1-р нүүр. Уул С. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 4 цэгт хэмжинэ // Монголын мэдээ .-2007 оны 02-р сарын 24.- №38.-1-р нүүр. Уянга Г. Шавьжийн устгал хийв // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 24.- №143.- С1-р нүүр. Үл-Олдох Ч. Атомын цахилгаан станц барьчихвал Улаанбаатарын утаа багасна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №9.- 8-р нүүр. Хажид Б. Утаанбаатарыг Улаанбаатар болгоно // Өдрийн сонин.-2006 оны 02-р сарын 10.- №035.- 7-р нүүр. Хажидсүрэн Н. Нийслэлчүүд ойрын 10 жилд утааны гамшгаас салах бололтой // Үнэн.- 2007 оны 02-р сарын 27.- №026.- 1,3-р нүүр. Халиу Л. Солонгосчуудын хэрэглээнээс шахсан түлш Улаанбаатарын утааг бууруулах уу? // Ардын эрх.- 2007 оны 11-р сарын 06.- №219.- 8-р нүүр. Халиун Б. Нийслэлийн ногоон бүсэд байгаа амралт сувиллын газруудаа яах вэ? // Монголын мэдээ.-2008 оны 03-р сарын 26.- №65.-7-р нүүр. Хангай Л. Дархан цаазат богд уулыг дураараа эзэгнэж байна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 08-р сарын 11.- №200.- 7-р нүүр. Хандаа Б. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 50%-иар бууруулах боломжтойг хэлэв // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 02.- № 269.- 13-р нүүр. Хас Ц. Нийслэлийн төв талбайд хээрийн янзага заларчээ // Монголын мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 03.- №1.-1-р нүүр. Хаш Б. Хотоо хоггүй болгох уу, хогон дундаа байх уу // Өдрийн сонин.- 2005 оны 04-р сарын 27.- №103.- 7-р нүүр. Хаш Б. Нийслэлийнхэн ирэх өвөл утаа багасна гэж горьдох хэрэггүй // Зууны мэдээ.2007 оны 05-р сарын 24.- №125 .- 2-р нүүр. Хорлоо Ж. УБ хотод газар хөдлөлтийн аюул ойрхон байна // Үнэн.- 2008 оны 04-р сарын 03.- №64.- 11-р нүүр. Хорол Д. Нийслэлд өвөл утаа, зун хөрсний бохирдол гамшиг болж байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 06-р сарын 25.- №147.- 6-р нүүр. Хотын агаарын бохирдлын талаар санал солилцлоо // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 02-р сарын 26.-№129.-6-р нүүр. Хотын ногоон бүс “халуун цэг” болсоор байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 06.- № 157.- 3-р нүүр. Хотын “унгас”-ыг гадагшлуулах фортчиг // Зууны мэдээ.- 2009.- №39.- 1,7-р нүүр. Хотын утаа хорт хийн баг нэхэж байна хоёр буюу таван тэрбумаар хорт хавдар худалдаж авлаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 26.- №19.- 1,3,4-р нүүр. Хулан Х. Нийслэлийг усаар биш угаадсаар ундлах төлөвлөгөө // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 15.- №247.- 4-р нүүр. Хүү Ө. Улаанбаатарын “уушги” устжээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 02-р сарын 12.№34.- 1-р нүүр. Хүү Ө. Нийслэлийнхэн тоос, азотын ислээр амьсгалан зусаж байна // Зууны мэдээ .2009 оны 07-р сарын 20.- №166.- 1-р нүүр. Хүрэлбаатар Д. Дээдсээс шүншигтэй, дэлхийд алдартай Богдхаан уул минь // Үнэн.2001 оны 09-р сарын 12.- №176. Хэрлэн Б. Баянзүрхийн гүүрний орчимд их хэмжээний загас үхжээ // Өдрийн сонин.2008 оны 03-р сарын 12.- №59.- 1-р нүүр. Хэрлэн В. Хар далайн эргийг орлосон Туул гол минь // Улаанбаатар таймс.-2009 оны

335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358.

02-р сарын 26.-№129.-5-р нүүр. Хэрлэн В. Тоосожсон Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 04-р сарын 08.- № 72.- 5-р нүүр. Хэрлэн В. Уулын модыг булгалж авчраад Улаанбаатарт булшлах ч гэж дээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 25.-№128.-6-р нүүр. Цацрал Б. "Бохир" нийслэл // Өнөөдөр.- 2004 оны 04-р сарын 22.- №95.- 1,3-р нүүр. Цацрал Б. Улаанбаатарын алдартай цэнхэр тэнгэр утаанд сааралтах болов // Өнөөдөр.2007 оны 03-р сарын 01.- №47.- А6-р нүүр. Цацрал Н. Хоногт 14119.З шоо метр цэвэр ус үргүй урсгадаг // Ардын эрх.-1998 оны 04-р сарын 15.- №87. Цогзаяабаатар Б. Утаанаасаа салах урьдчилгаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 24.- №280.- 3-р нүүр. Цогзаяабаатар Б. Утааны талаарх зовнил уушгитай бүхэнд хамаатай // Өдрийн сонин.2007 оны 11-р сарын 19.- № 275.- 3-р нүүр. Цогзолмаа Д. Баянзүрх ууланд “туулай” олширчээ // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 06-р сарын 05.- №137, 138.- 17-р нүүр. Цогзолмаа Ж. Улаанбаатарын “уушгийг” 4.5 тэрбум ам.доллараар цэвэрлэнэ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 11.- №1.- 5-р нүүр. Цогзолмаа Ж. Уулын модыг нийслэлд шилжүүлэн “үхүүлэх” бизнест хэн цэг тавих вэ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 29.- №174.- 11-р нүүр. Цогнэмэх Б. “Ш. Пүрэвсүрэн: Улаанбаатар дэлхийн хамгийн бохир нийслэлээр шалгарлаа шүү дээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 03-р сарын 16.- №63 .- 7-р нүүр. Цолмон Г. Агаарын бохирдол хэвийн хэмжээнээс 5 дахин ихэслээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №44. Цолмон Г. Нийслэл нүүрсний угаараас салж амжилгүй түймрийн утаатай залгав // Өнөөдөр.- 2008 оны 04-р сарын 08.- №81.- С1, С4-р нүүр. Цэвээн Ц. Туулын бургасыг хядаж дуусгалаа // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 30.№23.- В1-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Богдхан уйлж байна // Өнөөдөр.- 2001 оны 11-р сарын 06.- №258. Цэвээнхэрлэн Ц. Богдхан уулаа хамгаалъяа, уул ярьдаггүйн ачаар бид тайван сууж байна уу даа? // Өнөөдөр.- 2001 оны 12-р сарын 03.- №282. Цэвээнхэрлэн Ц. Саарал хот ба нүцгэн Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2003 оны 09-р сарын 12.- №215.- 1, 3-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Нийслэлчүүд ээ шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр "амьсгалцгаая" // Өнөөдөр.- 2004 оны 02-р сарын 02.- №26.- 1, 3-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Онгийн гол урсаж байна уу? // Өнөөдөр.-2004 оны 03-р сарын 17.№64.- 13-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Уулын бэл халцарч, Улаанбаатар хотоор хахаж эхэллээ // Өнөөдөр.2004 оны 03-р сарын 18.- №65.- 5-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Горхи, Тэрэлжийн ой устаж байна // Өнөөдөр.-2004 оны 05-р сарын 08.- №109.- 5-р нүүр. Цэвээнхэрлэн Ц. Дархан цаазат уул их хотын бохир гудамж болох уу? // Өнөөдөр.2004 оны 10-р сарын 27.- №251.- 5-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Нийслэлд байгаа амьтдыг тоололцжээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 08.- №4.- 6-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Сэлбэ гол урсахаа болив // Өдрийн сонин.- 2007 оны 08-р сарын 16.№193.- 7-р нүүр.

359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383.

Цэнд-Аюуш Х. Нийслэлийг утаагүй болгох төсөл хэрэгжинэ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 29.- №49.- 6-р нүүр. Цэндсүрэн Т. Богдхан уулын төрийн тахилга болно // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 06.- №247.- 16-р нүүр. Цэлмүүн Н. Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт агаарын бохирдол их байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №57. Цэрэндоо Ш. Хатан тунгалаг Туулаа дархан гол болгоё // Үнэн.-2001 оны 11-р сарын 23.- №228. Цэцэг Г. Улаанбаатарт анхны цас орлоо // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 08.- №235.С8-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлчүүд Туул голоо хамгаалж тэмцэж эхэллээ // Өдрийн сонин.2008 оны 04-р сарын 14.- №090.- 7-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлийн ундны усны эх үүсвэрт барилга барих зэргээр бохирдуулсаар байна // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 05-р сарын 03.- №112.- 3-р нүүр. Цээпилмаа Д. Агаарын бохирдол зөвхөн гэр хорооллынхны төсөл хэрэгжүүлэгчдийн асуудал биш // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 08-р сарын 27.- №173.- 2-р нүүр. Чингэлтэй хайрхан уул // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151,152. Шадвилангийн рашааныг хамгаалж Чингэлтэй уулыг хамгаалалтанд авна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 23.--№15.- 2-р нүүр. Эко ногоон бүлэг байгуулагдана // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06-р сарын 16.№121. Энх Э. Нийслэлд агаарын чанарын 10 харуул хэрэгтэй // Өнөөдөр.- 2007 оны 01-р сарын 9.- №6.- С4-р нүүр. Энх Э. Утаа хэмжих төхөөрөмж 4-г нэмлээ // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 16.- №11.А1-р нүүр. Энх Э. Утаатай Улаанбаатар өвчтэй ирээдүй // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 26.№19.- А5-р нүүр. Энх Э. Сэлбэ гол цусаар урсаж байна // Монголын мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 27.№83.-5-р нүүр. Энх Э. Автомашины утаа орчин бохирдуулсаар байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 01 .- №98.- С1-р нүүр. Энхбат Ч. Утааны уршиг “мутаци”–д хүргэнэ // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 19.№13.- 9-р нүүр. Энхлэн Н. Манант ногоон усны дууль буюу манарсан цагаан тоост Туулын "зовхи" // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 02-р сарын 20.-№34.- l, 4-р нүүр. Энхлэн Н. Туул тусгай хамгаалалт "эдэлнэ" // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 11-р сарын 20.- №235.- 4-p нүүр. Энхмаа Ц. Улаанбаатарт цас хаялж байна // Өнөөдөр.- 2007 оны 05-р сарын 16.- №114.С1, С5-р нүүр. Энхмаа Э. Хотоо хогноос салгах аян өрнөв // Өнөөдөр.- 2007 оны 05-р сарын 14.№112.- В1-р нүүр. Энхмаа Э. Утаанд хордсон Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 20.- №297.В1, В4-р нүүр. Энхмарт Б. Нийслэлд бохирдолгүй гүний худаг бий юу // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 17.- №187.- А3-р нүүр. Энхсайхан Б. Нийслэлийн иргэддээ бохир ус уулгах уу, эсвэл...// Өнөөдөр.- 2004 оны 02-р сарын 04.- №28.- 3-р нүүр. Энхтуул С. Цагаан эрвээхэй сүрэг нийслэлд дахин орж ирэх үү? // Өдрийн сонин.-

2004 оны 08-р сарын 17.- №203.- 5-р нүүр. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. Энхтүвшин Д. Гэр хорооллыг дулааны шугамтай холбож утааг багасгана // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 06.- №030, 031.- 11-р нүүр. Энхцэцэг Э. Сэлбэ гол руу “ганц худаг”-ийн бохир ус цутгаж байна // Өдрийн сонин.2009 оны 03-р сарын 31.- №64.- 1,3-р нүүр. Энхээ Б. Улаанбаатарын утаа гүйлгээтэй бүтээгдэхүүн // Зууны мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 19.- №15.- 3-р нүүр. Энэбиш П. Улаанбаатарын анхны цас орлоо // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 20.- №176.- 11-р нүүр. Эрдэнэбулган Х. Туул голд заналхийлсэн хайрганы карьер // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 25.- №118.- А6-р нүүр. Эрдэнэбулган Х. Ундаалах ус, амьсгалах агааргүй болохын цагт // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 25.- №118.- А6-р нүүр. Эрдэнэбулган Х. Сэлбэ голын амийг таслагчид // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 25.№144.- А3-р нүүр. Эрдэнэбулган Х. Малын хөлийн тоостой их хот // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 11.№182.- А5-р нүүр. Эрдэнэцэцэг Д. Улаанбаатар хогийн ургамалгүй болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 03.- №175.- С1-р нүүр. Эрдэнэ С. Улаанбаатарын утаатай болзоо // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 30.- №198.- 8-р нүүр. Эрхэс Ж. Ногоон бүсийг нөхөн сэргээх ажлыг хийнэ // Ардын эрх сонин.-2009 оны 04р сарын 03.-№66.-4-р нүүр. Эрхэс Ж. Цөлжсөн Улаанбаатар // Ардын эрх сонин.-2009 оны 04-р сарын 08.-№69.-7-р нүүр. Янжмаа Б. Гэр хорооллынхон агаар бохирдуулсны төлбөр төлж мэднэ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 02-р сарын 26.- №45.- 2-р нүүр.

Ус, Дулаан хангамж, Эрчим хүч
397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406.

"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-45жил // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын
7.- №181.- 5-р нүүр. Амартүвшин А. Цахилгаан халаагуураар дулаан өвөлжиж болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 26.- №19.- А4-р нүүр. Ананд Г. Хагас харанхуй Улаанбаатар // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 18.№58.- 1-р нүүр. Ариун Б. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдөр халуун ус тасарна // Өнөөдөр.- 2008 оны 9-р сарын 10.- №210.- D1-р нүүр. Ариун Н. Хотын аль ч цэгт ус жигд түгээх тохируулгыг бид хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №122. Ариунаа Б. Улаанбаатарын дулаан хангамж сайжирна // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 7.- №286.- В1-р нүүр. Ариунаа Б. Аюул дагуулсан цахилгаан шат // Өнөөдөр.- 2007 оны 03-р сарын 05.№49.- В1-р нүүр. Бат В. Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 03.- №41.-5-р нүүр. Батаа Г. Өвлийг өнөтэй давахад өмчлөгч иргэд ч чухал үүрэгтэй // Зууны мэдээ.- 2004.9-р сарын 23.- №226.- 7-р нүүр. Батбилэг Б. Улаанбаатар дэлхийд ганцхан харанхуй нийслэл // Өдрийн сонин.- 2008 оны 3-р сарын 20.- №66.- 2-р нүүр.

407. 408. 409. 410. 411.

Батцэнгэл Л. Нийслэлийн баруун 3 дүүргийг гэрэл цахилгаанаар гийгүүлэгчид // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 07.- №32.- 21-р нүүр. Баяраа А. Улаанбаатарчууд өвөл даарахгүй гэв // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 10.- № 249.- 71-р нүүр. Баярмагнай Н. Улаанбаатарчууд мөдхөн ундны усаа импортоор авах нь ээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 28.-№84.-9-р нүүр. Баяртогтох Ч. Улаанбаатарчуудын ундны ус хамгийн цэвэр // Үнэн.- 2001 оны 1-р сарын 19.- №13.

Баясгалан А. Улаанбаатар хотын ундны ус 70 хүртэл хувийн бохирдолтой // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 19.- №34.- 5-р нүүр. 412. Билыч Б. Япончууд Улаанбаатарын ус хангамжийг сайжруулна // Зууны мэдээ.- 2005 оны 6-р сарын 7.- №133.- 1-р нүүр. 413.Билыч Б. Япончууд Улаанбаатарын ус хангамжийг сайжруулна // Зууны мэдээ.- 2005 оны 6-р сарын 7.- №133.- 1-р нүүр. 414. Болд-Эрдэнэ С. Нийслэлд цахилгааны хязгаарлалт хийхээр болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 19.- №57.- 1-р нүүр. 415. Болд-Эрдэнэ С. Нийслэлийн цахилгаан түгээлт хэвийн боллоо // Улаанбаатар таймс.2008 оны 03-р сарын 25.- №162.- 1-р нүүр. 416. Болор Б. “Н.Ганболд: Байраар нь шүүхэд өгөөд ч халаалтын өрөө барагдуулж чадахгүй байгаа” // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 8-р сарын 6.- №158, 159.- 2-р нүүр. 417. 418. 419. 420. 421. Болор Б. “Ц.Батсайхан: Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 75 хувьтай байна” “₮:// Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 8-р сарын 25.- №172.- 2-р нүүр. Болор Б. Мянганы замтай дүйх мянгын шугам ашиглалтанд орлоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 26.- №84.- 1-р нүүр. Болор Б. Нийслэлийн халаалтын зуухны шинэчлэл эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 17.- №54.- 2-р нүүр. Болор Б. Халаалтгүй өвөлжих байгууллагын тоо зууд хүрлээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 21.- №213.- 1-р нүүр.

Болор Т. УБ, Дорнодийн ус хангамжийг хамгаалалтад авлаа // Монголын мэдээ.- 2008 оны 06-р сарын 28.- №143.- 2-р нүүр. 422.Болор Т. УБ, Дорнодийн ус хангамжийг хамгаалалтанд авлаа // Монголын мэдээ.- 2008 оны 06-р сарын 28.- №143.- 2-р нүүр. 423.Болормаа Х. II цахилгаан станцад осол гарлаа // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 14.№237. 424. Бор Д. Гэр хорооллын айл өрх болон албан газруудыг цэвэр усны шугамд холбоно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 29.-152.- 1, 2-р нүүр. 425. 426. 427. 428. 429. 430. Бэхээ Д. Нийслэлд дулааны шинэ станц барих цаг болжээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 26.- №302.- В1, В3-р нүүр. Галмандах Б. Би үйлчлүүлэгчдээ усны тэрэг, усны саваар нь бүгдийн таньдаг // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №86. Гангаа Ж. 49-р сургуулийнхан осголоо // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 2.- №53.3-р нүүр. Гангаа Ж. Усан цахилгаан станцыг Улаанбаатарт // Өдрийн сонин.- 2004 оны 7-р сарын 9.- №171.- 15-р нүүр. Гэр хорооллын сургууль, цэцэрлэгийг төвөөс дулаанаар хангана // Өдрийн сонин.2006 оны 10-р сарын 14.- № 253.- 1,3-р нүүр Гэрэл Б. Нийслэлчүүд “цангасан” байжээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 15.- № 9.- 1-р нүүр.

431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454.

Доржханд Г. “Б. Ганзориг: Одоохондоо цэвэр усны нөөц багасаагүй // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 24.- №144.- 4-р нүүр. Заяа Ж.” Д.Бямба-Очир: Мянгын шугам бол нийслэлийнхний хувьд хөгжлийн төлөөх бүтээн байгуулалт // Зууны мэдээ.- 2004 оны 2-р сарын 25.- №46.- 3-р нүүр. Ирэх өвөлдөө бэлтгэж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 27.-№107.-5-р нүүр. Их хотын дулааны эзэд // Зууны мэдээ.- 2004 оны 8-р сарын 9.-№213.- 4-р нүүр. Мөнгөнцэцэг Я. Гэрлийн дуудлага үнэгүй өгөх болов // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 21.- №277.- 15-р нүүр. Мөнгөнцэцэг Я. Хотын ойролцоох айлууд руу хуваарийн дагуу үйлчилнэ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 7.- №32.- 1-р нүүр. Мөнхбаяр Г. Өвлийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг байгуулав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 20.- №115.- 11-р нүүр. Мөнхөө Ц. Х.Бүрэнтогтох: Кочегарууд гэдэг чинь орчин үеийн прометей юм шүү дээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 8.-№4, 1, 5-р нүүр. Мягмар Д. Ундныхаа усаар машинаа угаадаг Улаанбаатарынхан // Зууны мэдээ.- 2008 оны 8-р сарын 12.- №192.- 7-р нүүр. Нийслэлийн хөдөлмөрийн бирж ажиллаж эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2005 оны 7-р сарын 29.- №180.- 5-р нүүр. Одонтуяа Д. "Хөлдүү" хорооллыг гэсгээсэн түүх // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 28.- №190.- 1-р нүүр. Отгонжаргал И. “Р. Ганжуур: Улаанбаатар цахилгаан дулааны хомсдолд ороход бэлэн байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 22.- №244.- В2-р нүүр. Оюун- Эрдэнэ Б. Наадмаар халуун ус тасрахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7- №137.- 5-р нүүр. Пагма Н. Хотын амьдрал 10 гаруй цаг зогслоо // Өдрийн сонин.- 2007 оны 7-р сарын 21.-№ 171.- 1-р нүүр. Пүрэвжаргал С. 2010 онд нийслэлд дулааны шинэ эх үүсвэр зайлшгүй шаардлагатай // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 16.-№78.- 4-р нүүр. Санаа Ш. Өвлийг өнтэй давна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №237.- 11-р нүүр. Сугар- Эрдэнэ Н. Цахилгааны хязгаарлалтыг өчигдөрөөс зогсоолоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7.-№137.- 5-р нүүр. Сүрэн Д. Шинэ суурьшилын бүс ус, цахилгаантай болов // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 179.- 6-р нүүр. Тэлмэн С. “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК нь найдвартай татвар төлөгч байгууллагаар шалгарчээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 11.- №107.- 1-р нүүр. Удам Д. Хотын шугам сүлжээнд муу нөлөө үзүүлдэг хөрсний усыг ашигтай зүйлд зориулж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 10.- №161.- 2-р нүүр. Үйтүмэн П. Өнгөрсөн өвөл 28 байгууллага халаалтгүй өвөлжсөн байна // Улаанбаатар таймс.- №108. Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станцын шавыг тавив // Ардын эрх.-2007 оны 04-р сарын 23.- №80.- 5-р нүүр. Улаанбаатар хотын дулааны 3-р цахилгаан станц ХК // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 2.- №42.- 5-р нүүр. Улаанбаатар хотын дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд // Өдрийн сонин.2005 оны 5-р сарын 19.- №120.- 19-р нүүр.

455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479.

Улаанбаатар хотын ДЦС-4 ТӨХК // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 18.- №34.6-р нүүр. Ундармаа Ш. 2020 онд 943 мянган хэрэглэгч төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбогдоно// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 7-р сарын 2.- №78. Ундрам Ш. Орон сууцны байруудын дулаалгыг 10-р сарын 4-нд дуусгана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 3.- №179.- 2-р нүүр. Ундрам Ш. Шинэхэн хороо цахилгаантай болов // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 3.- №112.- 2-р нүүр. Ууганбаяр С. Улаанбаатарчуудаа хэдхэн жилийн дараа усаа импортлох нь байна шүү // Монголын мэдээ .- 2008 оны 08-р сарын 03.- №122.-5-р нүүр. Ууганбаяр С. Улаанбаатарчууд ундны усны эрэлд хатахад тулаад байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 06-р сарын 16.- №133.-6-р нүүр. Халуун усгүй наймдугаар сарыг үдэх нь // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 5.- №152.- 4-р нүүр. Хаш Б. Цахилгаан түгээлтийн системийг шинэчлэнэ // Өдрийн сонин.- 2005 оны 4-р сарын 30.- №106.- 1-р нүүр. Ховоо татдаг худагтай хотын зах // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 27.-№205. Хэн өдөрт 450 литр ус хэрэглэдэг вэ // Зууны мэдээ.- 2000 оны 12-р сарын 18.- №296. Хэрлэн Б. Хотын дулааны шугамын асуудлыг шийдэж байгаа гэв // Өдрийн сонин.2008 оны 4-р сарын 7.- №084.- 5-р нүүр. Хэрлэн Б., Мөнхцэцэг М. Улаанбаатарын тал хэсэг харанхуй өнжив // Өдрийн сонин.2008 оны 5-р сарын 23.- №124.- 1-р нүүр. Цахилгаан дуудлага зонхилж байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 18.№54.- 5-р нүүр. Цогзол Ж. Нийслэлийн дулааны хэрэглээ таван хувиар буурчээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын 18.- №14.- 5-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Багануурын уурхай бүх станцыг нүүрсээр хангаж чадна гэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 8.- №214.- 1,4-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Нарангийн голд суурьшсан айлууд лааны гэрэлд усны хомсдолтой байна // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 6.- № 189.- 3-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Хотынхны ундны усны эх үүсвэр болсон худгуудаас нян илэрлээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 199.- 1, 3-р нүүр. Цээнэ Д. “Б.Наранмөнх: Сургууль цэцэрлэгийн засвар дуусч, орон сууцныхан өвөлдөө бэлтгэж байна” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 20.- №169.- 2-р нүүр. Цээнэ Д. Амжилт арвинтай СӨХ // Улаанбаатар таймс-2004 оны 9-р сарын 13.- №193.2-р нүүр. Цээнэ С. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ХК-ийн гүйцэтгэх захирал “шилдэг менежер” боллоо // Зууны мэдээ.- 2008 оны 2-р сарын 7.-№32.-1-р нүүр. Чимэг Э. Нийслэлийн дулаан хангамжийн асуудал // Өдрийн сонин.-2004 оны 7-р сарын 2.- №163.- 13-р нүүр. Шинэ суурьшилын бүс ус цахилгаантай боллоо // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 4.№151.- 1-р нүүр. Энх Н. “С. Батхуяг: Өвлийн бэлтгэлийг хангах ажил 70 орчим хувьтай байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 11.- №162.- 2-р нүүр. Энхмаа Э. Хотын цэвэр усны төв шугам цоорчээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 2-р сарын 8.№32.- В1-р нүүр. Энхцэцэг Э. Цахилгааны өрнөөс болж багачуудын хичээл завсардав // Монголын мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 30.- №63.- 5-р нүүр.

480. 481. 482. 483. 484. 485.

Энхээ Ч. Барилгын компанийнхан гэр хорооллынхныг усгүй болгов // Зууны мэдээ.2009 оны 01-р сарын 21.- №15.- 8-р нүүр. Энэрэл Д. 175 байгууллага халаалт аваагүй // Үнэн.-2004 оны 9-р сарын 17.- №183.- 1р нүүр. Эрдэнэбат Г. Нийслэлчүүдээ дулааны үнэ нэмэгдэхгүй нь // Өдрийн сонин.- 2007 оны 2-р сарын 15.- №411. Эрдэнэбулган Х. Нийслэлийг цахилгаанжуулж эхэллээ // Үнэн.-2005 оны 08-р сарын 25.- №166.- 1-р нүүр. Ээнээ Д. Дулааны 5 дахь эх үүсвэр барих асуудлыг цогцоор нь шийднэ // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №36.- 5-р нүүр. Ялгуун Г. Нийслэлд өнөөдөр халуун ус тасарна // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 208.- 1-р нүүр.

Худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоол
486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. Адима Ш. 512 Байгууллагаас шилдгийг шалгарууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 22.- №214.- 2-р нүүр. Адима Ш. Шилдэг аж ахуйн нэгжүүд тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 26.- №216, 217.- 1-р нүүр. Адима Ш. Нөөцийн махаа бэлтгэж дууслаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №7.- 5-р нүүр. Алимаа А. 24 цагийн ажиллагаатай дэлгүүрүүдийн тайланг хэлэлцэж зарим дэлгүүрт архи худалдах зөвшөөрөл олгов // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 3-р сарын 25.-№59. Алтанзаяа Ч., Цэлмэг О. “Улаанбаатар түншлэл-2000” // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 14.- №102. Ану О. АПУ нийслэлийн ойн үзэсгэлэнгээс "Гран При"хүртлээ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 11-р сарын 01.- №258.- 2-p нүүр. Атар талх ба бусад .... // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №54.- 9-р нүүр. Ахуйн үйлчилгээний салбар 2016 онд дэлхийн жишигт хүрнэ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 17.-№143.- 6-р нүүр. Бат Н. Нийслэлийн хэмжээнд 504 байгууллагад архины зөвшөөрөл өгнө // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 25.- №17.- 1-р нүүр. “Барс” –аас хөгцтэй лийр илэрлээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 07.-№69.-7-р нүүр. Бат В. Улаанбаатар ундны шинэ эх үүсвэртэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 04-р сарын 3.- № 69.- 5-р нүүр. Бат Н. Нийслэлийн хэмжээнд 504 байгууллагад архины зөвшөөрөл өгнө // Монголын мэдээ сонин.- 2008 оны 01-р сарын 25.- №17.- 1-р нүүр. Батжаргал Б. Нийслэлд 20 гаруй "Интернэт кафе" ажилладаг // Улаанбаатар таймс.2000. оны 2-р сарын 5.- №15,16. Батцэрэн Ж. Нийслэлийн үйлчилгээний төвүүд ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхэллээ // Монголын мэдээ.-2007 оны 02-р сарын 22.- №36.- 3-р нүүр. Батцэцэг В. “Монголд үйлдвэрлэв” Уртцагаанд төвлөрлөө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 3.- №135.- 6-р нүүр. Батцэцэг В. Цаасан уут хэрэглэдэг дэлгүүрийн эрэлд мордсон нь // Улаанбаатар таймс.2009 оны 01-р сарын 28.- №18.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Дэн буудлыг тэслэх цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 10.- №121.-5-р нүүр. Баяр С. Нийслэлд 12 аймгаас цагаан идээ ирлээ // Монголын мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 16.- №31,32.- 1-р нүүр.

504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530.

Бид нийслэлийн бүтээлч иргэд үзэсгэлэн худалдаа болно // Үнэн.- 2009 оны 05-р сар.№20.- 2-р нүүр. Болд С. Нөөцийн маханд нийслэлчүүд ам сайтай байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 27.- №64.- 1-р нүүр. Бор Д. Нийслэлчүүдийн хэрэглэх дуртай барааг тодруулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №212.- 1-р нүүр. Булигарын чанарт шинэчлэл хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №178. Галт Н. “Улаанбаатар” рашаан хямдарлаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 07-р сарын 27.№185.-1-р нүүр. Гуахалиун Б. Нийслэлийн хэмжээнд байдаг бааруудад шалгалт хийлээ // Монголын мэдээ .- 2008 оны 04-р сарын 25.- № 91.- 1-р нүүр. Даваа П. Улаанбаатар гурил хэрэглэгчдээ алдаж мэдэх нь // Үнэн.-2007 оны 02-р сарын 17.- №31.- 1 нүүр. Дамдин Д. Автомашингүй өдөр архи тамхи худалдаалахгүй // Үнэн.- 2009 оны 5-р сарын 25.- №103.- 5-р нүүр. "Датаком" компани электрон бөөний төвтэй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №70. Дашдорж Ч. Бие биеэ хурцалж, билэг оюунаа тэлсэн халуун гал тогооныхон // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 15.- №51.- 2-р нүүр. Дүүргийн аварга үсчин шалгарав // Улаанбаатар таймс.- №121. Дэлхийн худалдааны төв нийслэлд // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 03.№41.- 5-р нүүр. Заяа Б. Нөөцийн мах зарагдаж дуусчээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 17№143.- 3-р нүүр. Зундуйхүү А. Нийслэлийн иргэдийн тусын тулд сүү цагаан идээг элбэгсүүлээсэй // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №93. Лхагвамөнх Д. Оны шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулав // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 28.- №206. Март Б. Нийслэл даяар сард нэг удаа архигүй өдөртэй болъё // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 22.- №141.- А5-р нүүр. Мөнх М. “Нарантуул” зах хоёр өдөр ажиллахгүй // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 205.- 11-р нүүр. Мөнх М. Налайхын иргэд өдөр бүр шинэ сүү тараг хэрэглэх боломжтой боллоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 01.-№105.- 6-р нүүр. Намуун Д. “Г.Золбоот нийслэлчүүдийн ихэнх нь импортын сүү уудаг // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 28.- №67.- 6-р нүүр. Нар П. Нийслэлд 504 аж ахуйн нэгж архи худалдаална // Үнэн.-2008 оны 01 сар.- №4.4-р нүүр. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ-үүдийг хураана // Монголын мэдээ .-2009 оны 04 сарын 27.-№81.-5-р нүүр. Норовцэрэн Н. Халуун хоолны үйлчилгээнд 680 гаруй иргэн хамрагдлаа // Үнэн .2009 оны 7-р сарын 22.- №142.- 1-р нүүр. Нөөцийн махыг энэ сарын дундаас худалдана // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 03.-№67.-11-р нүүр. Нямаа Ж. Налайхчууд архины эсрэг аян зарлалаа // Ардын эрх.-2009 оны 02-р сарын 05.- №24.- 5-р нүүр. Отгон И. Бөмбөгөрийн махны худалдагч нарт хаяглах захидал // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №21.- В1-р нүүр. Оюун Х. Орон нутаг, нийслэл тусдаа нөөцийн мах бэлтгэнэ // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 25.- №191.- 7-р нүүр. Оюунсүрэн Х. Нийслэлд 500 газарт архиар үйлчилж, худалдаалах ёстой // Ардын эрх.-

531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555.

2008 оны 02-р сарын 10.-№25.- 7-р нүүр. Өндөр хоршоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 25.-№61.- 5-р нүүр. Өрнөх Б. Нийслэлд үндэсний гэж хэлэхээр зоогийн газар нүдний гэм болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 16- №142.- 6-р нүүр. Сод С. “Улаанбаатар” рашааныг ногоон өнгийн саванд савлаж эхэллээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 08.-№11-р нүүр. Солонго Э. Нийслэлийн “Аварга худалдагч” тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 10.- №249.- 5-р нүүр. Тайван Б. Импортын сүү уусаар байх уу? // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05 сарын 21.-№102.-5 нүүр. "Талст" цэнгэгжүүлсэн ус олны анхаарлыг татаж байв // Улаанбаатар таймс.- 1999.№156, 157 "Талх чихэр" ХК хувийн үйлдвэрүүдийнхний хуудууг хаав // Улаанбааатар.- 1998.№178. Тогтох Б. Шатахуун “уудаг” үсчид үйлчлүүлэгчиддээ үнэрхэв // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 01.- №72.- 5-р нүүр. Удам Д. Худалдаа үйлчилгээнд 400-гаад хүн ажиллав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 15.- №142.- 2-р нүүр. Удам Д.365 жилийн ойд зориулж яст мэлхий бүхий гурван давхар бялуу хийжээ // Улаанбаатар таймс. -2004 оны 10-р сарын 26.- №216, 217.- 1-р нүүр. “Улаанбаатар” рашаан хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээж байна // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 31.-№215.-1-р нүүр. "Улаанбаатар түншлэл-98" олон улсын үзэсгэлэн худалдаа // Улаанбаатар.- 1998 оны 9р сарын 17.- №178. Улаанбаатар хивс, Эрдэнэт хивс хоёр ялгаатай // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №178. Улаанбаатар хотын банк Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа // Өнөөдөр.2004 оны 10-р сарын 28.- №252.- 1-р нүүр. Ундармаа Ш. "Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш" // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 10.- №17. Ундармаа Ш. Нийслэлийн шилдгүүд тодров // Улаанбаатар таймс.- №128. Ундрал Ш. Ченжүүдээр дамжаагүй мах, цагаан идээг нийслэлчүүд хэрэглэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 25.- №17.- 1, 4-р нүүр. Ундрам Ш. Шилдэг бүтээгдэхүүн нийслэлд өрсөлдөнө // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 1.- №199.- 2-р нүүр. Үндэсний “гар урлангийн төв” нээлтээ хийлээ //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02сарын 26.-№129.-6-р нүүр. Уралдаанд шалгарсан аж ахуйн нэгжүүд тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10р сар.- №158. 159. Ууган Н. 217 дэлгүүрийг аттестатчилалд хамруулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5р сарын 5.- №91.- 2-р нүүр. Ууган Н. 217 дэлгүүрийг аттестатчилалд хамруулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5р сарын 5.- №92.- 2-р нүүр. Учрал П. Нөөцийн мах худалдаалах хугацааг хойшлуулав // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №64.- 6-р нүүр. Халиу Л. Автомашингүй өдрөөр архи, тамхи худалдаалахгүй // Ардын эрх сонин.-2009 оны 05 сарын 25.-№95.- 7 нүүр. Хараа Хө. Нөөцийн мах бэлтгэж дуусна // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 15.- №10.-

556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572.

А7-р нүүр. Хонгормаа Б. Нийслэлийн гоо сайханчид уралдана // Өнөөдөр.- 2007 оны 6-р сарын 27.- №150.- D1-р нүүр. Хонины ноосоор даавуун бүтээгдэхүүн анх хийлээ // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №178. Хэрлэн Б. Нийслэлийн зочид буудлуудыг аттестатчилав // Өдрийн сонин.- 2006 оны 6р сарын 22.- №160.-7-р нүүр. Хэрлэн В. Гар дээрээс наймаа хийгчдэд лангуу олдохгүйн зовлон бий // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 12.-№118.-6-р нүүр. Хэрлэн В. Нөөцийн махны үнэ дахин буулаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 22.-№104.-5-р нүүр. Цагаан сараар нийслэлийн үйлчилгээний газрууд ингэж ажиллана // Өдрийн сонин.2006 оны 01-р сарын 26.- №023, 024.- 17-р нүүр. Цогзолмаа Ж. Нийслэл архигүй өдөртэй болбол ямар вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05 сарын 24.- №105.- 3-р нүүр. Цогоо С. Сүхбаатарын хөшөөг ирисээр хийжээ // Өдрийн сонин.-1999 оны 10-р сарын 26.- №196. Цолмон Г. Их дэлгүүрээс намрын эрээн даавууны учиг // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 09.- №52.- А6-р нүүр. Цолмон Ц. “Улаанбаатар-түншлэл 2002” нээлтээ хийлээ // Зууны мэдээ .- 2002 оны 9-р сарын 11.- №220. Цэлмэг Б. Нийслэлийн баруун, зүүн хэсэгт малын махны барьж ашиглана // Монголын мэдээ.-2008 оны 01-р сарын 22.- №14.- 4,5-р нүүр. Цэнд Ш. Улсын их дэлгүүр // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156. Цээпилмаа Д. "Махимпекс"-ийн араас орох компани цөөнгүй бий // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №4. Энхбаатар Г. Улаанбаатар зочид буудал таван одтой боллоо // Ардын эрх.-2007 оны 08р сарын 20.- №161.- 5-р нүүр. Энхбат Ч. Найман шуудай гурил устгажээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 05.№28.- 8-р нүүр. Энхмарт Б. Сүхбаатар дүүрэгт тамхи ширхэглэж зарахыг хориглолоо // Өнөөдөр.2009 оны 6-р сарын 22.- №141.- D4-р нүүр. Эрхэс Ж. Нийслэлчүүдийг гурилаар хуурна аа гэж..... // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №39.- 7-р нүүр.

Технологи
573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. Анар Б. Шинэ технологийн тэмдэг тэмдэглэгээнд хоёр жилийн баталгаа өгнө // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 7.- №203.- 2-р нүүр. Ариунаа Н. Хот байгуулалт төлөвлөлтийн компьютерийн мэдээллийн санг байгуулж байна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 18.- №136. Гэр хорооллын “00”-ын бохирыг бордоо болгох боломж // Улаанбаатар таймс сонин.2009 оны 02 сарын 26.-№129.- 6-р нүүр. Дөл Н. Чанар аюулгүй байдлыг мартсан нь хямдыг эрхэмлэсэнтэй холбоотой // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 8.- №156.- 5-р нүүр. Мягмар Д. “Л. Бямбасүрэн: Хяналтын ажил бол лабораторийн шинжилгээнд үндэслэгддэг. Гэвч байцаагч нарт багаж байхгүй // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сар №136-135. Од Б. Нийслэлийн захын айл бүр дэлхийтэй танилцана // Өдрийн сонин.- 2008 оны 09р сарын 16.- №086.- 7-р нүүр. Ундрал Ш. Хотынхны сайт гэж ичмээр дамшиг болчихжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009

580. 581. 582. 583.

оны 03-р сарын 11.- №48.- 5-р нүүр. Уянга Э. “Цахим Улаанбаатар”-т гомдол мэдүүлжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 25.- №66.- С1-р нүүр. Цогзолмаа Д. Утаагүй түлш боловсруулжээ // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын 7.№247.- 13-р нүүр. Шинэ технологи нэвтрүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2002.-№29. Эрдэнэбат Г. “Ч. Бат-Эрдэнэ: Малчны хотоос сансрын интернэтээр Улаанбаатарыг Эхо-гоор харж болно // Өдрийн сонин.- 2008 оны 03-р сарын 24.- №69,70.- 1,11-р нүүр.

Төсөл хөтөлбөр
584. 585. 586. 587. 588. Бат Ч.: Улаанбаатар хотод 68 хөтөлбөр, 23 төсөл хэрэгжиж байгаа // Өдрийн сонин.2004 оны 9-р сарын 13.- №226, 227.-27-р нүүр. Бат Ч. Хот гэдэг их айлыг хөгжүүлэхэд хөтөлбөр, төсөл байнга дэм болдог // Өнөөдөр.2004 оны 9-р сарын 20.- №220.- 6-р нүүр. Мөнх Ж. 23.5 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 15.- №77.- 2-р нүүр. 1998 оноос эхлэн нийслэлийг хөгжүүлэх "Улаанбаатар сан"-гаас хийх төсөл // Улаанбаатар.-1997 оны 11-р сарын 26.- №226. Нийслэлийн өдрийг угтаж зохион явуулах Улаанбаатар овогтой байгууллагуудын "Их өргөөний эзэд" урлаг спортын наадмын хөтөлбөр // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 12.- №113. "Нийслэлийн тогтвортой хөгжил-2000" хөтөлбөрийг батална // Улаанбаатар.-1998 оны 1-р сарын 9.- №05. Одончимэг Р. 23.5 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлнэ // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 15.№76.- 1-р нүүр. Отгонбаяр Ш. Түүх соёлын дурсгалт зүйл болон төсөл дэмжих тухай асуудлыг дахин хэлэлцэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 3-р сарын 10.- №29. Оюун Д. Эмзэг бүлгийнхэнд чиглэсэн төслийг танилцуулав // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 27.- №121.- 11-р нүүр. Улаанбаатар хотын 360 жилийн ой угтаж нийслэлийн соёл урлагийн байгууллагаас зохиох ажлын удирдамж, шалгаруулах болзол // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 10.- №376. Улаанбаатар хотын НАА-г сайжруулах төсөл // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 2 сарын 5.- №15. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл // Өнөөдөр.- 2000.- №46. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 9.- №125. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл // Улаанбаатар таймс.- 2001.№78. Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл // Улаанбаатар таймс.- 2001.№127. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл // Үнэн.- 2001 оны 3-р сарын 14.- №50. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл -2 // Улаанбаатар таймс.- 2008

589. 590. 591. 592. 593.

594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

601.

оны 01-р сарын 24.- №16.- 4-р нүүр. Ундрам Ш. Хотын хөрөнгө оруулалтаар 901.9 сая төгрөгийн төсөл хэрэгждэг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 26.- №62.- 2-р нүүр.

Харилцаа холбоо
602. 603. 604. 605. 606. 607. Дашжав Д. 4 өрхийн нэг нь телефон утастай. Нэг хүн хоногт 150 литр цэвэр ус хэрэглэдэг // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 30.- №89. Мандуул Г. Анхны телефон утасны хороо 24 хэрэглэгчтэйгээр үүдээ нээжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 16.- №188.- 2-p нүүр. Нийслэлийн 10 өрх тутмын 4 нь харилцуур утастай // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №17. Од Б. Гэр хорооллын иргэд хямд үнээр ярих боломжтой болов // Өдрийн сонин.- 2006 оны 5-р сарын 19.- №127,128.- 11-р нүүр. 2005 онд Нийслэлийн захын хорооллууд утасгүй телефон хангамжаар хангагдана // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 10.-№121. Чин Б. Улаанбаатар-Дашинчилэн шилэн кабелийн сүлжээний нээлт боллоо // Үнэн.2005 оны 05-р сарын 10.- №094, 095.- 2-р нүүр.

Хотын зам, замын хөдөлгөөн
608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. Авто замын урсгал засварын ажил эхэллээ // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05 сарын 29.-№109.-5-р нүүр. Алтанзаяа Г. Цоорхой замыг нөхөн засварлаж байна // Үнэн.-2004 оны 9-р сарын 28.№190.- 1-р нүүр. Анар Б. Хороололын замыг хоёр цаг хаана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 8- №138.- 1-р нүүр. Аргамжин Л. Амралтын өдрүүдэд зарим авто замыг сэтлэв // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 17.- №187.- А3-р нүүр. Ариунаа Б. Замаас холд дайраад өнгөрье // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 29.- №22.В4-р нүүр. Ариун Б. Хөгжлийн бөглөө хөгшин зам // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 12.- №183.А1, А6-р нүүр. Ариун Д. “ Ц. Батбаяр: 2008 онд нийслэлд 80 орчим км замыг шинээр тавина // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 19.- №302, 303 .- 2, 11-р нүүр. Ариунтуяа Н. 200 кв талбайг 2 өдөрт засах ёстой // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №89 Ариунтуяа Н. “ Ц. Батбяр: Нийслэл –Хонхор- Налайхын чиглэлд хөгжинө // Өнөөдөр.2008 оны 6-р сарын 23.- №145.- А6-р нүүр. Баатар Б. Цөмөрсөн замыг заслаа // Монголын мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 04.- №42.5-р нүүр. Баатарнум Г. “Т.Соёлхүү: Хот төлөвлөлт замаасаа эхэлдэг юм байна” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 1.- №173. Баатарнум Г. Улаанбаатар хот 303 км замтай // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №143. Бат В. Автобус 1-д айлчилсан шуурхай зөвлөгөөн // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 13.-№6.-5-р нүүр. Бат В. Нэг чиглэлийн замтай болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 05.-

622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647.

№25.- 5-р нүүр. Бат Х. Наадмын өмнө нийслэлийн авто замыг засаж дуусгана // Ардын эрх сонин.-2009 оны 06 сарын 25.-№125.-6-р нүүр. Бат Х. Хятадын мэргэжилтнүүд Улаанбаатарын замд судалгаа хийж дуусгажээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 03.-№52.- 15-р нүүр. Батцэцэг В. Баянзүрхийн гүүр нурахад ойрхон болжээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-5-р нүүр. Батцэцэг В. Гэр хороололд 7.8 км зам шинээр тавина // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 05.- №43.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Замыг нөхөхгүй бүхэлд нь шинэчлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02р сарын 03.- №23.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Зам биш тамаар явахын зовлон // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 3.- № 69.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Замын уулзваруудыг хянах удирдлагын төвтэй боллоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 23.-№83.-5-р нүүр. Батцэцэг В. Хангалттай хөрөнгөтэй бол хотын замыг 3 сарын дотор бүрэн шинэчлэнэ // Улаанбаатар таймс .-2009 оны 05 сарын 28.-№108.-5-р нүүр. Баясах Б. Улаанбаатар-Берлины чиглэлийн нислэг нэг өдрөөр хойшилжээ // Ардын эрх.- 2007 оны 10-р сарын 02.- №194.- 1-р нүүр. Болд Д. Нийслэлд нүхэн гарц энэ онд ашиглалтанд оруулна // Улаанбаатар таймс.2008 оны 02-р сарын 13.- №31.- 3-р нүүр. Болд С. Төв замыг шинэчлэх ажил эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 155.- 1-р нүүр. Болорчимэг Б. “Т. Ганбаатар: 2003 онд хөдөлгөөнд оролцох эрхийг нь 3 үзүүлэлтээр шалгаж өгнө // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 12.- №48.- 2-р нүүр. Болормаа Х. Зогсоолоо үнэгүй болго эсвэл хотын зах руу нүү // Өнөөдөр.- 2007 оны 03-р сарын 6.- №76.- В3-р нүүр. Бор Д. Гэр хороололд нийтийн тээврийг ойртуулахын тулд замыг сайжруулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 22.- №147.- 2-р нүүр. БНХАУ Бээжин Улаанбаатарын нислэгээ түр зогсооно // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 19.- №13.- В4-р нүүр. Бэхээ Д. Улаанбаатар- Лүн- Эрдэнэсантын замыг засварлах ажил эхлэв // Өнөөдөр.2007 оны 4-р сарын 21.- №93.- А7-р нүүр. Ганаа Б. Нийслэлийн замд судалгаа хийж дуусжээ // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 03.- №38.- 5-р нүүр. Ганаа Б. Улаанхуарангийн эцсийн зам усанд автжээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №46, 47.- 5-р нүүр. Ганбаатар Д. Замын заалт тэмдэг, дохионд нийслэлийн төр захиргаа анхаараасай // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №143. Ганбаатар Т. Нийслэлд хөдөлгөөн түгжирдэг 27 газар бий // Өнөөдөр.- №128. Гангаа Ж. Хотын зам // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 18.- №251.- 16-р нүүр. Гандолгор А. Хотын дарга энэ замаар явж үзээгүй юм болов уу? // Ардын эрх.- 2009 оны 06-р сарын 30.- №127.- 5-р нүүр. Гантуяа Ч. Шинэ зам ашиглалтанд орлоо // Өдрийн сонин.- 2006 оны 06-р сарын 13.№ 151.- 7-р нүүр. Ганчимэг Л. Шинэ автобуснуудын дагалдах хэрэгсэл гааль дээр гацлаа // Өнөөдөр.2009 оны 8-р сарын 4.- №176.- А3-р нүүр. Гүйцэтгэгч байгууллагын удирдлагууд зам засварыг хугацаанд нь дуусгахаа мэдэгдэв // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 21.- № 168.- 3-р нүүр. Гүнбилэг Д. Нийслэл хотод маань хурдны зам хэрэгтэй байна // Өдрийн сонин.- 2007

648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672.

оны 6-р сарын 19.- №142.- 11-р нүүр. Гэрэл Ж. Нийслэлийн замаар элс давс цацахгүй // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №46, 47.- 5-р нүүр. Даваа П. Улаанбаатар –Лүнгийн чиглэлийн зам 11-р сард ашиглалтад орно // Үнэн.2008 оны 03 сар.- №052.- 5-р нүүр. Долзодмаа Б. Замын хөдөлгөөний байдал агаарын бохирдолоос ч илүү тулгамдсан асуудал болоод байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 02-р сарын 23.-№046.-9-р нүүр. Доржсүрэн Ш. Улаанбаатар-Лүнгийн зам энэ намар дуусах нь эргэлзээтэй байна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 8-р сарын 5.- №187.- 7-р нүүр. Дэлгэрцэцэг Г. “ Ч. Баатаржав: Замын-Үүд Улаанбаатар, Сүхбаатарын чиглэлийн төмөр замыг хоёр урсгалтай болгох хэрэгтэй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 27.№258.- 17-р нүүр. Жаргалмаа Т. Улаанбаатар хот бартаат замын уралдааны талбар болох нь // Зууны мэдээ.- 2002 оны 6-р сарын 11.- №144. Зам засварын ажил 70%-тай явж байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сарын 26.№129.-6-р нүүр. Замын алба // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №120. Замын механик хаалтыг эвдвэл 1 метрийг нь 240 мянган төгрөгөөр төлүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №9.- 4-р нүүр. Замын хөдөлгөөн удирдах байгууллагатай болъё // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №50.- 6-р нүүр. Заяа Ч. “Л.Отгонсүрэн: Замын ажлыг замаа сайжруулахын тулд хийхээс бус зарцуулах хөрөнгөнд хавчигдан хийвэл явцгүй “// Улаанбаатар таймс.- 2000.- №143. Зотол И. Хотын төвийн замыг халтуурдчихдаг юм чинь нүднээс далд юу хийх нь ойлгомжтой // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 22.- №253.-8-р нүүр. Зуслангийн чиглэлийн автозамуудын урсгал засвар дууслаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 2.- №134.- 6-р нүүр. Их тойргуудад их засвар өнөөдөр эхэлнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 20.- № 201.- 4-р нүүр. Кино үйлдвэрийн зам цөмөрчээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 04.- №42.7-р нүүр. Наранзул Б. Нийслэлийн замыг 10.9 тэрбумаар цойлдоно // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8р сарын 4.- № 179.- 6-р нүүр. Мижиддорж Д. Зургаан жил саатсан засмал зам ашиглалтанд орж том оврын автобус явдаг болов // Улаанбаатар таймс.-20009 оны 06 сарын 10.-№116.-5-р нүүр. Мөнхбаяр Г. 2 айлаас болж замын ажил саатаж байна // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 13.- №138.- 8-р нүүр. Мөнхзаяа Д.Улаанбаатарчууд замын санд 383.2 сая төгрөг оруулжээ // Өнөөдөр.- 2001.№124. Мөнхцэцэг М. “Таван шарын гарам нэг цаг хаагдахад талдаа 300 гаруй автомашин гацаж байна лээ” // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 04-р сарын 06.- №81.-11-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Хотын зам засварын ажил энэ сардаа багтаад дуусна // Өнөөдөр сонин.2009 оны 06-р сарын 13.- №145.- 4-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Энхтайвны өргөн чөлөөны замын нэгдүгээр эгнээг хаалаа // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 1.- № 185.- 4-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Энхтайвны өргөн чөлөөний зам эхнээсээ ашиглалтанд орж эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 205.- 11-р нүүр. Мэндбаяр Д. Хот “хар” замтай болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 06.№158.- 3-р нүүр. Мягмар Д. Их тэнгэрийн зам төрийн өндөрлөгүүдийг айлгав // Зууны мэдээ.- 2009 оны

673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684.

01-р сарын 16.- 3-р нүүр. Мягмар Д. “Б.Мөнхбаатар: Замыг өргөжүүлэх боломжгүй барилгуудыг нураалтай биш// Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №69.- 1-р нүүр. Мягмар Д. Иргэдэд ээлгүй замууд яах вэ? Хотын дарга аа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05р сарын 29.- №123.- 6-р нүүр. Мягмар Д. Хотын овон товон зам ба дуучин ВХ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 6.- № 181.- 8-р нүүр. Мягмар Д. Хотын замыг яагаад заавал хөл хөдөлгөөн ихтэй 8-9 сард засварлаж эхлэв ээ// Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 10.- № 184.- 11-р нүүр. Мягмар Д. Дэлбэрсэн галт уул шиг Сансарын замыг шинэчлэв // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 14.- №188.- 8-р нүүр. Навчаа Д. Баруун дөрвөн зам ирэх сарын 1-нд ашиглалтанд орно // Өдрийн сонин.2007 оны 05-р сарын 26.- №123.- 1-р нүүр Надмид Д. Нийслэлд 32 км замыг шинэчлэн засварлав // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 26.- №256.- 8-р нүүр. Нар Б. Зуслангийн чиглэлийг заасан тэмдэглэгээ байрлуулав // Ардын эрх сонин.-2009 оны 06 сарын 22.-№121.-5-р нүүр. Наран Н. Замыг там болгох ашиг сонирхлын зөрчил // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 13.- №83.-11-р нүүр. Наран Н. Хөдөөгийн зам “хэдрэг” хотынх “нидрэг” болсныг залруулна // Зууны мэдээ.2009 оны 04-р сарын 15.- №86.- 8-р нүүр. Нийслэл хурдны замтай болно // Монголын мэдээ сонин.-2008 оны 02-р сарын 21.№36.- 1-р нүүр. Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хандаж гаргасан уриалга // Зууны мэдээ.2003 оны 2-р сарын 21.- №43.-2-р нүүр. Нийслэлийн өнгө төрх авто замаар шинэчлэгдлээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №258.- 8-р нүүр. Нэргүй Г. Улаанбаатарын зам эзэнтэй юу? // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 7.- №45.- 2-р нүүр. Нэрс Ж. Улаанбаатарт 210 км автозам шинээр барина // Үнэн.-2009 оны 03-р сарын 27.- №56, 57.- 5-р нүүр. Ням Ж. Замбараагүй замаас болж та бид хохирох гэж үү? // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 16.- №98. Нямсүрэн О. Нийслэлийнхэн метротой болох боломжтой // Зууны мэдээ.- 2007 оны 6-р сарын 28.- №154.- 12-р нүүр. Отгонбаяр Д. Замын хөдөлгөөн троллейбусыг…// Зууны мэдээ.- 2003 оны 07-р сарын 3.- №160.- 3-р нүүр. Отгонжаргал И. Тамын зам // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 5.- №177.- А1, А6-р нүүр. Оргил Г. Нийслэлийн авто замын ашиглалтын хугацаа дууссан учир засварын үр дүн харагдахгүй байна // Үнэн.- 2008 оны 10-р сарын 24.- №210.- 5-р нүүр. Орхон Д. Улаанбаатарын зам хүргэдэггүй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 31.- №154.- 3-р нүүр. Оюун Д. Словакчууд замын мэдээллийн санг сайжруулна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04р сарын 29.- №97.- 11-р нүүр. Оюун Д. Төв замын зөвшөөрлийг олгож эхэллээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 05.- №102.- 8-р нүүр. Оюун- Эрдэнэ А. Иргэд дөт замаар ажил сургуульдаа явна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 28.- №197.- В4-р нүүр. Өрнөхзаяа Б. Замын ажилд саад болсон бүхнийг нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009

685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697.

698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722.

оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. Өрнөхзаяа Б. Замын засвар эхэлчихлээ. Хэн хэнийгээ ойлгох ухамсар л хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 11.- № 160.- 3-р нүүр. Өрнөхзаяа Б. Зам засварыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр хянуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 21.- №168.- 3-р нүүр. Равжаа Г., Ганчимэг Л. Алдагдсан гарцуудын эрэлд // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- А1, А5-р нүүр. Рагчаа Ц. Саятнаа сойж гавшгайчаа дурсаж сууна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 1.- №173. Сайнбаяр Д. Засварын үеийн маршрут баруунаас зүүн тийш чиглэжээ // Өнөөдөр.2001.- №124. Сар П. ТҮК-ийн жолооч, ачигч нарын цалинг олгож эхэллээ // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 7.- №154.- 5-р нүүр. Саранзаяа Б. Хамгийн их осол гардаг замууд // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 30.-№88.-5-р нүүр. Сүлд Ш. Замын хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашиныг заавал оношлуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №37.- 5-р нүүр. Сүлд Ш. Ням гарагт автомашины замаар чөлөөтэй алхаж болно // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05 сарын 26.-№06.-4-р нүүр. Тохижолтын жилийн шинэ замууд // Өнөөдөр.- №240. Түгжрээд ч гэсэн замаа засъя // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 170.- 3р нүүр. Түр зуурын түгжрэлд бухимдалгүй замаа засч авъя // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. ТҮК-ийн жолооч ачигч нарын цалинг олгож эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 7.- № 158.- 3-р нүүр. Удам Д. Хотын мэр зам засварыг хугацаанаас нь өмнө дуусгахыг үүрэг болгов // Улаанбаатар таймс.- №75. Улаанбаатар хотын зам тээврийн газар 2002 онд // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 8.- №120. Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг хянах систем” төслийн зээлийн хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцлээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12-р сарын 22.- № 312.- 5-р нүүр. Улаанбаатарт 80 гаруй км зам тавина // Ардын эрх.-2008 оны 07-р сарын 01.- №130.- 6р нүүр. Улаанбаатарын шинэчлэлд удирдлага унаа хоёрын аль нь хамрагдах вэ? // Зууны мэдээ.- 2009 оны 07-р сарын 17.- №164.- 2-р нүүр. Ундармаа Ш. Нийслэлийн зам өчигдөр, өнөөдөр, ирээдүй // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сар.- №143. Ундармаа Ш. Хүй 7 худагт шинэ зам тавихаар болжээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 17.-№122.-6-р нүүр. Урам Б. Хотын төвийн замуудыг нээлээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 7-р сарын 4.- №161.1-р нүүр. Үл-Олдох Ч. Бид ээлтэй замаар зорчих ёстой // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 26.№19.- 9-р нүүр. Үнэн Н. Замаа засахгүй бол осол гарсаар байх болно // Монголын мэдээ.- 2009 оны 02р сарын 16.- №31,32.- 14-р нүүр. Хажидмаа Б. Бохирын шугамаа мартаад асфалтан зам тавьчихаж // Өдрийн сонин.2007 оны 11-р сарын 14.- №271.- 7-р нүүр. Хангай Х. “Улаанбаатар зам засвар арчлалт” компаниас болж зам түгжирч байна //

723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748.

Ардын эрх.-2007 оны 05 сарын 14.-№95.-7-р нүүр. Хангал М. Өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн замуудыг хэсэгчлэн хаана // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 7.- №154.- 1, 3-р нүүр. Хаш Б. Нийслэлээс Зайсан руу гардаг гол замыг хаалаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 04р сарын 24.- № 095.- 11-р нүүр. Хорол Д. Энэ жил Улаанбаатарт ердөө 13 км зам тавина // Өдрийн сонин.- 2007 оны 06-р сарын 8.- №133.- 4-р нүүр. Хотын баруун зам // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 03. №52.- 16-р нүүр. Хотын дарга зам гүүрийн ажилтай танилцлаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 03.№135.- 5-р нүүр. Хотын дарга зам гүүрийн байдалтай танилцлаа // Монголын мэдээ.-2009 оны 06 сарын 04.-№109.-5-р нүүр. Хотын замын засвар 60%-тай явж байна // Өдрийн сонин.- 2009 оны 07-р сарын 23.№172.- 7-р нүүр. Хотын замын 80% нь ус зайлуулах байгууламжгүй // Үнэн .- 2009 оны 07-р сарын 24.№144.- 4-р нүүр. Хотын төвийн замуудыг иж бүрнээр нь шинэчлэх шаардлагатай болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 06-р сарын 25.- №129.- 1, 4-р нүүр. Хулан Х. Нийслэлийн замд маргаантай 45 уулзвар бий // Зууны мэдээ.- 2007 оны 11-р сарын 30.- №285.- 8-р нүүр. Хулан Э. Зуун айлын замыг засварлана // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 16.- №160.В1-р нүүр. Хэрлэн В. Зам засвартай зэрэгцсэн замбраагүй байдлыг зогсооё // Улаанбаатар таймс.2009 оны 8-р сарын 26.- № 171.- 1,3-р нүүр. Хятадын мэргэжилтнүүд Улаанбаатарын замд судалгаа хийв // Монголын мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 03.- №41.-2-р нүүр. Хятадын мэргэжилтнүүд Улаанбаатарын замд судалгаа хийжээ // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 03.- №47.- В3-р нүүр. Цолмон Г. Гэрлэн дохиогүй нийслэл // Өнөөдөр.- 2007 оны 06-р сарын 19.- №143.- В3р нүүр. Цолмон Г. “Ч. Жаргалсайхан: Нийслэлийн замд шаардлагатай тэмдэгний 50% нь дутуу// Өнөөдөр.- 2007 оны 09-р сарын 24.- №223.- С1, С3-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Бямба гаригт төв зам хаагдана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 20.- №224.- 7-р нүүр. Цэнд- Аюуш Х. “Зуун айл”-ын замыг бүрэн шинэчлэнэ // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7р сарын 17.- №173.- 11-р нүүр. Цэрэннадмид Э. Улаанбаатар хотын авто зам эзэнгүй болжээ // Ардын эрх.- 1998 оны 10-р сарын 1.- №231. Цэц Б. Зам хаасан бухимдал бүтээн байгуулалтаар тайлагдах цаг ойрхон байна // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 25.- №165.- 5-р нүүр. Цэцэг Д. Дан бус давхар замын системд шилжих болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 25.- №194.- А7-р нүүр. Цэцэг М. Төв замыг маргаашнаас хэсэгчлэн хаана // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 6.- № 189.- 6-р нүүр. Цэцэг М. Нийслэлийн төв замыг хэсэгчлэн хаалаа // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 8.- №191.- 3-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлийн зарим замыг амралтын өдрүүдэд сэтэлнэ // Өдрийн сонин.2008 оны 6-р сарын 7.- №137.- 1-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Улаанбаатар Лүнгийн чиглэлийн замыг 11-р сард хүлээлгэж өгнө // Өдрийн сонин.- 2008 оны 7-р сарын 24.- №177.- 1,3-р нүүр. Цэцэгмаа С. Эхний улиралд замын осол 18.4 хувиар буурлаа // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №98.- 4-р нүүр.

749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764.

Чоймболын гудамжинд шинэ зам ашиглалтанд орлоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 25.- №170.- 3-р нүүр. Шаабар: Нийслэл сайхан замтай болохыг хойч үеийнхэн нь үзэж магадгүй // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 06-р сарын 05.-№137, 138.-1, 7-р нүүр. Шаабар: Бухимдал 10-р сарын сүүл хүртэл арилахгүй // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 199.- 1,3-р нүүр. Элбэг Д. Үзлэгийн явц хангалтгүй байна // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №52.- 1-р нүүр. Энх Ч. Зам засварын ажил 10 гаруй хувьтай байна // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 191.- 8-р нүүр. Энхбат Т. Баруун, Зүүн дөрвөн замыг холбосон метро барихаар төлөвлөсөн // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 19.-№11.- 6-р нүүр. Энхбат Ч. Нийслэлийн замын хугацаа дуусчээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 24.- №255.- 9-р нүүр. Энхболор Б. Нийслэлд зам талбайн өргөтгөлийн ажил эхэллээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 4.- №151.- 1-р нүүр. Энхмарт Б. Зассан зам жил болохгүй эвдэрч байна // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №163.- С1-р нүүр. Энхмарт Б. Аравдугаар сар хүртэл нисэхийн зам ажиллахгүй // Өнөөдөр .- 2009 оны 7р сарын 28.- №170.- В4-р нүүр. Энхсайхан Б. Нийслэлийн замыг нэг урсгалтай болгов // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 3.- №207.- 1,3-р нүүр. Энхсайхан Б. “Ц.Лувсан-Очир: Монголчууд морьтойгоо давхиж яваа юм шиг замын хөдөлгөөнд оролцдог “// Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 17.- №218.- 5-р нүүр. Энхээ Ц. Улаанбаатар хотын 31.6 км замыг засварлана // Улаанбаатар таймс.-1999.№82. Энэбиш П. Нийслэлийн зам засвар 10-р сар гартал сунжрах нь // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 31.- №207.- 4-р нүүр. Эрдэнэ Г. Нийслэлийн замыг ЗТАЖЯ мэдэхгүй // Өдрийн сонин.- 2009 оны 4-р сарын 17.- №093.- 2-р нүүр. Эрдэнэ Д. 64 уулзварын 45-ынх нь гэрлэн дохиог зайлшгүй солих шаардлагатай // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 17.- №187.- С1-р нүүр.

Тээвэр, Нийтийн тээвэр
765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. Авто замын тухай төсөл өргөн барилаа // Монголын мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 02.№21.- 4-р нүүр. "Автобус-1" Компани // Өнөөдөр.- 2000.- №98. Автобус-1 компани 50 жил // Улаанбаатар таймс- 2004 оны 3-р сарын15.- №51.- 2-р нүүр. Автобус 1, 2, 3 компаниудын талаар // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №79. Автобус 2 компани // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 6.-№70.- 5-р нүүр. Автобус-2 компани // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 29.- №128. Автобусны чиглэл өөрчлөгдөв // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 16- №142.- 5р нүүр. Автын үзлэг 6% тай байна // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №56.- 5-р нүүр. Адима Ш. Шинэ хороололд нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтэрлээ // Улаанбаатар

774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798.

таймс.-2009 оны 05 сарын 21.-№102. Адима Ш. Цахилгаан тээвэр автобустай болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 10.-№116.-5-р нүүр. Амаржих газрынхан унаатай болов // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 06.- №29.- В4-р нүүр. Ари Б. Хороо бүрт хогны машин өгөв // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 6.- №153.- А5-р нүүр. Ариун Б. Шинэ автобуснуудыг гутаасан хуучин зогсоолууд // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 8.- №72.- 4-р нүүр. Ариун Б. Нийслэл дахин 50 автобусаар хүч нэмнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 1.- №133.- 5-р нүүр. Ариун Б. Шинэ автобусуудыг хувийн хэвшлийнхэнд өгнө // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 3.- №151.- В1-р нүүр. Ариунзаяа Б. Эвдэрч хэмхэрсэн машинуудыг хүртэл тоолно // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 05.- №43.- 5-р нүүр. Ачааны автомашиныг оношилсны дараа зөвшөөрөл олгоно // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №36.- 5-р нүүр. Ачааны машинд өгөх зөвшөөрлийг улирлаар олгох гэнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 02-р сарын 13.- №4.- 11-р нүүр. Аялгуу Б. Онцгойнхон шинэ машинтай боллоо // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 13.№8.- 1-р нүүр. Баатар Г. Таксигүй Монгол // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 05-р сарын 18.- №120, 121.11-р нүүр. Баатар X. Нийслэлийн өнгө зүс нийтийн тээврээс эхэлдэг // Үнэн.- 2002 оны 4-р сарын 23.- №80. Бат В. Билет аваагүй зорчигчийг 5000 төгрөгөөр торгодог // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. Бат Ч. Троллейбуснуудыг шинэчлэлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 16.№163.- 7-р нүүр. Батбаатар Г. Нийслэлийн хамгийн урт автобус // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 3-р сарын 24.- №58. Батсүх Д. Нийслэлийн нийтийн тээвэр зохицуулалтын газрынханд иргэд бухимдав // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 3-р нүүр. Батхүү Ө. Автотехникийн улсын үзлэг нийслэлд эхэллээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 4-р сарын 10.- №86 .- 1-р нүүр. Батцэцэг В. Авто тээврийн үзлэг хугацаандаа дуусахгүй нь ээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 04 сарын 29.-№87.-5-р нүүр. Болд-Эрдэнэ С. Нийслэлчүүд явгарах уу, нийтийн тээвэр үнээ нэмэх үү? // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 08-р сарын 12.- №162.- 1-р нүүр. Болд-Эрдэнэ С. Троллейбусыг ад үзэж болохгүй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 09.-№73.-5-р нүүр. Болдсайхан З. Нийслэлд 110 мянга гаруй автомашин тоологджээ // Өдрийн сонин.2008 оны 2-р сарын 27.- №46.- С4-р нүүр. Болор Б. Есөн чиглэлийг шинээр нээн 12 чиглэлийг сунгажээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 7.- №203.- 2-р нүүр. Болор Б. Нийтийн тээврийн нэг өдөр // Улаанбаатар таймс.- №120. Болор Х. Нийтийн тээвэрт үйлчлэх 20 автобус ирлээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 13.- №035, 036.- 1-р нүүр. Болорчимэг Б. Нийслэл хот том оврын автобусаа нэмэгдүүлнэ // Улаанбаатар таймс.2003 оны 3-р сарын 18.- №52.- 2-р нүүр.

799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822.

Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг нийслэлд нэвтрүүлэхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №17.- 5-р нүүр. Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 24.- №18.- А3-р нүүр. Бээжин-Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцонд техникийн саатал гарав // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- А1, А5-р нүүр. Галмандах Б. Хот нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэг л бишээ...// Улаанбаатар таймс.2002.- №22. Галмандах Б. Амьдралын шалгуур автобусны мөнгийг өөрөө тогтоож байна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 24.-№49. Галмандах Б. Нийтийн тээврээр зорчигчдын хөнгөлөлтийг нэг мөр болгох цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сар.- №147. Гандолгор Б. Микро автобуснууд мөдхөн шахагдах нь ээ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 26.- №141. Гуахалиун Б. Улаанбаатар-Замын-Үүд рүү явах галт тэрэгний тасалбар хангалттай байгаа // Монголын мэдээ.-2008 оны 01-р сарын 15.- №09.-1-р нүүр. Гуахалиун Б. Нийслэлийнхний хөл залгадаг унаанууд шалгалтанд бүдрэв // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 28.- №67.- 1-р нүүр. Гэрэлмаа Т. Улаанбаатар-Сүхбаатар чиглэлийн галт тэрэг засвартай аялана // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 17.-№203.- 3-р нүүр. Даариймаа Б. Микроавтобус хувийн өмч ч улсын дүрэмд захирагдах учиртай // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 19.-№248. Даваа П. Бээжин-Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцонд техникийн саатал гарчээ // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 13.- №07.- 1-р нүүр. Даваа П. Нийтийн унаанд суух уу эсвэл...// Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 12.- №157.- 1-р нүүр. Дал Н. Бүү давар “микро”-ныхон // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 07.- №3.- 8-р нүүр. Дуламсүрэн Ё. Манайхан шиг тээврийн хэрэгслээ ямаа шиг "идчихдэг" улс байдаггүй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 25-№128. Дүгэрсүрэн А. Автобусанд суусан минь // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 7-р сарын 18.№85. Жаргал Ж. Микроавтобусны уралдаанд аз сорьсон зорчигчдын арыг хэн даах вэ? // Үнэн.- 2001.- №130. Жаргал Т. “Г.Бямбасүрэн: Цаг нь болоогүй байхад хувъчилбал нийслэлийнхэн явгарч мэднэ” // Зууны мэдээ.- 2002 оны 5-р сарын 20.- №123. Жаргал Т. Нийслэл дэх автомашины тоо 30 мянгаар нэмэгджээ // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №156.- В1-р нүүр. Жуулчид хангарьдтай такси хөлөглөнө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 1.№133.- 5-р нүүр. Зарим автобусны чиглэлийг өөрчлөв // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 17.- №164.8-р нүүр. Ирмүү А. УИХ “Улаанбаатар” төмөр зам, МИАТ-ийн санхүүг шалгана // Зууны мэдээ.2008 оны 1-р сарын 30.- №24.- 2-р нүүр. Лхагва Б. Улаанбаатараас Сөүл рүү галт тэргээр зорчих өдөр ирэх нь гарцаагүй // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 1.- №233.- 9-р нүүр. Марина Б. Зогсоолыг төлбөртэй болгоё // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 17.- №137.А1, А3-р нүүр.

823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845.

Мечар Д. Улаанбаатар Улаан-Үдийн чиглэлийн автобус осолдов // Улаанбаатар таймс.2008 оны 10-р сарын 14.- №208.-1-р нүүр. Микро автобусыг маршрутаас хөөх миний тэмцэл // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02р сарын 05.- №25.- 8-р нүүр. Мөнгөнцэцэг Я. Хотын хороод хогийн машинтай болно // Өдрийн сонин.- 2008 оны 3-р сарын 28.- №75,76.- 24-р нүүр. Мөнгөнцэцэг Я. Нийслэлчүүдэд хэсэгтээ л троллейбусаар үйлчлэхгүй // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 13.- № 195.- 1, 6-р нүүр. Мөнх Б. Хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний өнгө үзэмж хэзээ сайжрах вэ? // Үнэн.- 2005 оны 08-р сарын 26.- №167.- 5-р нүүр. Мөнх М. Замын хөдөлгөөнд оролцох ачааны тээврийн хэрэгсэл заавал оношлуулсан байх ёстой // Өдрийн сонин.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №52. Мөнх М. Хотын гаальд автомашины бөөгнөрөл үүслээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 06.- №02.- А5-р нүүр. Мөнх Ц. Хот дотор троллейбус явуулахгүй // Монголын мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 12.- №6.- 1-р нүүр. Мөнх Ц. Улаанбаатар хотын төмөр зам 16 шинэ вагонтай боллоо // Монголын мэдээ.2008 оны 01-р сарын 03.- №1.- 1-р нүүр. Мөнхбаяр Г.Ахмадууд энэ жил “2008 “үнэмлэхээр зорчино // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №48.- 11-р нүүр. Мөнхбаяр Г. Хорооны засаг даргын тодорхойлолттой бол автын үзлэгт марш // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 11.- №54.- 9-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Автомашингүй өдөр бараа, үйлчилгээгээ сурталчлаарай // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 05-р сарын 19.- №122.-11-р нүүр. Мөнхцэцэг М. “Автомашингүй өдөр” –өөр архи, тамхи худалдахгүй // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 25.- №127,128.- 6-р нүүр. Мөнхцэцэг М. Улсын дугаараас нь хамаарч автомашинуудыг долоо хоногийн нэг өдөр хөдөлгөөнд оролцуулахгүй // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 13.- №195.- 6-р нүүр. Мягмар Д. Аюул дагуулсан автобус 4-үүд // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 19.№13.- 9-р нүүр. Мягмар Д. Шинэ автобуснууд алдагдсан шугамаа эргүүлэн авлаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 25.- №119.- 1,7-р нүүр. Мягмар Д., Солонго Э. Нөхөн олговор автобусны компаниудыг ажиллах хүслийг үгүй хийдэг // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 1.- №150.- 11-р нүүр. Навчаа Д. Нийслэлийн нийтийн тээвэр зохицуулалтын газар журмын дагуу журмын хашаатай болов // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 22.- № 286.- 1-р нүүр. Навчаа Д. Том жижиг автобусныхан Налайхын чиглэлийг булаалцалдав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 3-р сарын 30.- №73.- 4, 7-р нүүр. Надмид Б. Улаанбаатар төмөр зам шинэ ачигч машинтай боллоо // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 9.- №242.- 10-р нүүр. Наран Б. Хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа нийтийн тээврийг яах вэ? // Монголын мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 19.- №11.- 3-р нүүр. Наран Г. Улаанбаатар төмөр зам зарим тарифдаа өөрчлөлт оруулна // Ардын эрх.- 2008 оны 07-р сарын 07.- №134.- 5-р нүүр. Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний соёл, чанар байдлыг хангах нь сэдэвт зөвлөлгөөнд оролцогчдоос гаргасан зөвлөмж // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 6-р сарын 30.- №132.- 6-р нүүр. Нийтийн тээврийн “Автобус-3" компани // Зууны мэдээ.- 2002 оны 6-р сарын 8.- №142. Нийтийн тээврийн чиглэлүүд нээлттэй боллоо //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сарын 26.-№106.-5-р нүүр.

846. 847.

848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873.

Нийтийн тээврийнхэн аваргуудаа тодрууллаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 25.-№128.-6-р нүүр. Нэргүй Г. Микроавтобус өнөөдрөөс эхлэн 400 төгрөгөөр үйлчилнэ // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 06.- №5.- 5-р нүүр. Нэргүй Г. Нийтийн тээвэр дэх шугамын давхардаа // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 30.- №20.- 5-р нүүр. Нэргүй Т. Улаанбаатарчууд унаагүйдэж гэрийн бараа харахгүй болох нь уу даа // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 05.- №220.- 5-р нүүр. Нэргүй Г. Бээжин-Улаанбаатарын галт тэргэнд гал гарав // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 1-р нүүр. Ням Ж. Троллейбусанд суумаар...// Улаанбаатар таймс.- 2002.- №144. Ням Ж. Кондуктор хийсэн минь // Улаанбаатар таймс- 2003 оны 3-р сарын 17.- №51.2-р нүүр. Нямаа Д. Улаанбаатарчуудын унаа зуугаар нэмэгдэв // Монголын мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 3-р нүүр. Нямдаваа Н. Тээвэрчдийн маань алтан шар зам өлзийтэй байг // Улаанбаатар таймс.1999 оны 9-р сарын 25.- №141,142. Огторгуймаа А. Москва-Улаанбаатарын чиглэлд удахгүй шинэ онгоц ниснэ // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 03.- №22.- 7-р нүүр. Олд Б. УБТЗ-ынхан хөрөнгө оруулалтаа ярьсаар байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 7-р сарын 16.- № 166.- 2-р нүүр. Отгонбаяр Ш. Давхар автобустай болчихвол...// Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 29.- №13. Оюун Д. Шинэ автобусаар “Айл”-д зочилно // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 23.№43, 44.- 9-р нүүр. Оюун Д. Зам засвараас болж автобусны зорчих чиглэлүүд өөрчлөгдөв // Зууны мэдээ .2009 оны 8-р сарын 7.- № 182.- 8-р нүүр. Оюун Х. Нийслэл рүү нисч явсан онгоц Мөрөнд буужээ // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 09.- №5.- 5-р нүүр. Оюун Х. Улаанбаатар төмөр замын ерөнхий хорооны гишүүд шинэчлэгджээ // Ардын эрх.- 2008 оны 02-р сарын 22.- №35.- 5-р нүүр. Оюун Х. Нийслэл 39 дэх шинэ шугамаа нээлээ // Ардын эрх.-2008 оны 05-р сарын 6.№104.- 7-р нүүр. Оюун Х. Улаан-Үдээс Улаанбаатар руу ирж явсан автобус онхолджээ // Ардын эрх.2008 оны 10-р сарын 14.- №209.- 1-р нүүр. Оюунцэцэг Д. Улаанбаатараас Шинжаан Харбины чиглэлд нислэгтэй болно // Ардын эрх.- 2008 оны 06-р сарын 23.-№124.- 2-р нүүр. Оюунчимэг Д. Хөнгөлөлтийг зогсоогоочээ! гэж автобус компанийхан шаардаж байна. Ингэвэл тасалбарын үнээ 100 төгрөг болгох боломжтой гэнэ // Өнөөдөр.- 2000.- №38. Өрнөхзаяа Б. Нийтийн тээвэрт тасалбар таслах бус картын системийг нэвтрүүлэх цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 6.- № 157.- 3-р нүүр. Пүрэв Сан. Зуун төгрөгийн төлөө өрсөлдөөн: Хотын тээвэр // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 5.- №201.- 2-р нүүр. Равжаа Г. Улаанбаатар -Дархан , Улаанбаатар-Багануурын галт тэргийг зогсоолоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р санрын 24.- №18.-А3-р нүүр. Саранзаяа Б. Хүнд даацын машинууд Баянзүрхийн гүүрний дэргэд бөөгнөрөөд байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. Солонгосоос 40 автобус нэмж ирэв // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 10.№47.- 5-р нүүр. Сүрэн Д. Ахмадууд “2008” үнэмлэхээр зорчих эрхтэй // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р

874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898.

сарын 15.- №85.-11-р нүүр. Сүрэн Д. Бээжин-Улаанбаатарын онгоц саатлаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 1-р нүүр. Сүрэн Д. Зайсан руу шинэ автобуснууд үйлчилж эхэллээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05р сарын 11.- №107.- 11-р нүүр. Сүрэн Д. Нарангийн гол руу шинэ автобус үйлчилж эхэллээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 10.- №132.- 11-р нүүр. Сүхбаатар А. Миний таксины үйлчилгээ дэлхийн түвшинд хүрсэн // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 6-р сарын 20.- №73. Сүхбаатар Ц. Шинэ зууны тээврийн хоцрогдол // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 02.- №25.- 9-р нүүр. Сүхээ Д. “Ж.Энхбат: Нийслэлд 60 гаруй мянган машин үзлэгт хамрагдаагүй байна // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 28.-№106.-5-р нүүр. Сэдэд Х. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд унаатай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №35.- 5-р нүүр. Том оврын 174 автобус үйлчилгээнээс хасагдлаа // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 06-р сарын 24.- №154.- 6-р нүүр. Туул Б. Бүлэг хүмүүс “Автобус-3”-ын газарт санаархаж байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 06-р сарын 08.- № 147.- 7-р нүүр. Түвшин Ц. Бид ямар унаагаар хөл залгаж, ямар кондуктороор үйлчлүүлж байна вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2002.-№153. Тэгш Ж. Микро автобусны чиглэлийг өөрчлөнө // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 17.№161.- В1-р нүүр. Тэгш Ж. Гэр хорооллынхон унаажлаа // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 15.- №159.- В4р нүүр. Тэгшжаргал Ж. “Зүүн салаа”-ныхан шинэ чиглэлийн автобусаар зорчино // Өнөөдөр .2009 оны 7-р сарын 9.- №156.- В4-р нүүр. Тэмүүлэн Э. Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт тэрэг “Улаанбаатар” өртөөнөөс хөдөллөө // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 22.- №42.- С1-р нүүр. Тээврийн хэрэгсэлд хязгаарлалт хийжээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 06 сарын 04.№110.-5-р нүүр. Тээвэрчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7№137.- 6-р нүүр. Улаанбаатар зүтгүүрийн депо // Үнэн.- 2005 оны 07-р сарын 05.- №133.- 4-р нүүр. Улаанбаатар-Сөүлийн нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх асуудлыг хөндөв // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 25.- №17.- 2-р нүүр. УБТЗ-ын өнөөгийн байдалтай танилцлаа // Өдрийн сонин.-2009 оны 01-р сарын 29.№24.- 4-р нүүр. Улаанбаатар төмөр замын талаар асуулт тавьжээ // Ардын эрх.-2007 оны 07-р сарын 05.- №132.- 3-р нүүр. Улаанбаатар төмөр замын үүрэг гүйцэтгэгч нарыг ажлаас нь чөлөөлжээ // Ардын эрх.2007 оны 4-р сарын 09.- №134.-9-р нүүр. Улаанбаатар хотын зорчигч тээврийн "Автобус-1" компани // Засгийн газрын мэдээ.1998 оны 3-р сарын 25.- №59. Улаанбаатар хотын нийтийн зорчигч тээврийн Автобус-1 компани // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 2-р сарын 12.- №19, 20. Ундармаа Ш. “Ш.Эрдэнэбаяр: Таксины үйлчилгээ эрхлэгчид ашгийн төлөө шунаж байгаа үгүйсгэхгүй” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 11.- №47.- 2-р нүүр. Ундармаа Ш. Микроавтобусныхаан оройн нэмэгдэл авдгаа болиоч // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №7.- 5-р нүүр.

899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924.

Ундармаа Ш. “Б.Баянжаргал: Нийслэлд метро биш транзит нийтийн тээвэр тохиромжтой “//Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 10.-№116.-5-р нүүр. Ундрал Б. Алаг машинаар гоёсон их хотын шөнө // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 10.№56.- А7-р нүүр. Ундрал Ш. Цоо шинэ автобус нийслэлчүүдэд үйлчилнэ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 31.- №22.- 3-р нүүр. Уран Д. Улаанбаатар төмөр замын парк мянган ачааны вагоноор хүчээ сэлбэлээ // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 05-р сарын 14.- №117.-11-р нүүр. Уянга Э. Гэр хорооллынхонд 40 автобус үйлчилнэ // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 17.- №59.- В1-р нүүр. Үзлэгийн эхний өдөр 700 гаруй тээврийн хэрэгсэл хамрагджээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 17.- №64.-6-р нүүр. Үнэнбат Н. УБ – Сөүлийн чиглэлийн онгоцонд гэмтэл гарч яаралтай газардлаа // Монголын мэдээ.-2008 оны 06-р сарын 03.- №122.- 7-р нүүр. Хажидмаа Б. Хотын дарга зорчих үнийг буулгахыг үүрэгдэхээ амаллаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 01-р сарын 13.- № 010.- 9-р нүүр. Хажидмаа Б. Нийслэлчүүд зөвхөн микро автобусаар зорчсон ч болно шүү дээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 01-р сарын 04.-№002.- 7-р нүүр. Хажидмаа Б. Алтаар хийсэн троллейбус ч нийслэлчүүдэд хэрэггүй // Өдрийн сонин.2006 оны 12-р сарын 29.- № 318.- 7-р нүүр. Хажидмаа Б. Улаанбаатар төмөр зам дотоодын тээвэрлэлтийнхээ үнийг өсгөж магадгүй// Өдрийн сонин.- 2007 оны 2-р сарын 23.- №43.- 3-р нүүр. Хандсүрэн Б. Дэнжийн мянгад машины зах нээгдлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 31.- №207.- 23-р нүүр. Хасар Г. Улаанбаатар төмөр зам тээвэрлэлтийн хөлсөө нэмнэ // Ардын эрх.- 2007 оны 04-р сарын 17.- №76.- 4-р нүүр. Хорол Д. Том оврын автобусны цагийг сунгах шаардлагатай болжээ // Өдрийн сонин.2007 оны 7-р сарын 23.- №172.-7-р нүүр. Хорол Д., Цэнд-Аюуш Х. Хотын зам засварчуудын хугацаа дуусжээ // Өдрийн сонин.2007 оны 08-р сарын 09.- № 187.-1-р нүүр. Хорол Д. Хувийн том оврын автобуснууд үндэслэлгүйгээр үнэ нэмжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 28.- №183.- 6-р нүүр. “Хөгшин” микроавтобусыг гадуурхаж байгаад гомдоллов // Монголын мэдээ.-2009 оны 06 сарын 10.-№114.-9-р нүүр. Хүрэлбаатар Д. Г.Лхагва-Очир: Улаанбаатарын нийтийн тээвэр өнөөгийн шаардлагаас хол хоцорсон // Үнэн.-2001 оны 11-p сарын 29.-№231. Хэрэглэсэн шатахууны хэмжээгээр тээврийн хэрэгсэлийн татвар төлөх санал гаргав // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 3.- №135.- 5-р нүүр. "Цахилгаан тээвэр" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №126. Цогзолмаа Д. Нийслэл рүү өдөр бүр ордог машины төлбөр 11000 төгрөг // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 03.- № 270.- 7-р нүүр. Цогт-Эрдэнэ Т. Нэг бүр 100-110 мянган долларын үнэтэй троллейбусаа яах вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №144. Цолмон Г. Нийслэлд автотехникийн үзлэг 110%-тай өндөрлөв // Өнөөдөр.- 2007 оны 6р сарын 1.- №129. Цолмон Г. Сая илүү ам бүлтэй нийслэлчүүд явган сажлах цаг ирэв үү // Өнөөдөр.2007 оны 11-р сарын 23.- №275.- А1, А6-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Автобус хүн тээвэрлэж яваад эхнэр нөхөр хоёрыг дайрчээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 1.- №180.- 11-р нүүр. Цэнд-Аюуш Х. Энэ жил нийслэлд 150 мянган автомашин үзлэгт хамрагдана // Өдрийн сонин.- 2008 оны 4-р сарын 2.- №080.- 11-р нүүр.

925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949.

Цэнд-Аюуш Х. Бага оврын ачааны автомашиныг 10-21 цагийн хооронд хотын төвөөр явуулахгүй // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 04-р сарын 03.- №79.- 4-р нүүр. Цэнд- Аюуш Х. Шинэ автобусуудаа хүлээн авч дууслаа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7р сарын 16.- №172.- 1-р нүүр. Цэрэнжамц Б. Цамаан зантай нийслэлчүүд цахилгаан тэргэндээ “хайр” зарлав // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 11.-№184.- 5-р нүүр. Цэрэнчимэд Ц. Нийслэлийн тээврийн үүсэл хөгжил // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 7р сарын 27.- №112. Цэц Н. Автотехникийн улсын үзлэгийн хугацааг сунгахгүй // Үнэн.- 2009 оны 4-р сарын 30.- №30.- 5-р нүүр. Цэцэг В. Зуслангийн нийтийн тээвэр, усан хангамж бэлэн боллоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 28.-№108.-4-р нүүр. Цэцэг Г. УБТЗ-ын баталгаат хугацаа нь дуусаагүй галт тэргэнд гал гарчээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 7-р нүүр. Цэцэгдэлгэр Б. Бээжин – Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцонд техникийн саатал гарчээ// Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 1-р нүүр. Чимэг Д. Нийслэлчүүд шинэ унаатай шилжинэ // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 29.№22.- В1-р нүүр. Чинтогтох И. “Автобус-3” –ийн паркыг хорин автобусаар шинэчлэв // Зууны мэдээ.2009 оны 04-р сарын 06.- №76.- 8-р нүүр. Шинэ автобус удахгүй ирнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25- 4-р нүүр. Элбэрэлт Д. Нийслэлчүүд цахилгаан автобусаар зорчино // Үнэн.- 2007 оны 02-р сарын 13.- №031.- 4-р нүүр. Элдэв Б. Микроавтобусуудыг ад үзэхийн оронд харин ч зай тавъяа // Өнөөдөр.- 2000.2-р сарын 17.- №38. Энүүн Б. "Дэнжийн мянга", "Бэлх"-ийн чиглэлд автобус нэмэгдэнэ // Өдрийн сонин.2004 оны 10-р сарын 4.- №245.- 1-р нүүр. Энх Г. Нийслэлчүүд удахгүй электробусаар зорчино // Монголын мэдээ.-2007 оны 01-р сарын 27.- №19.-1-р нүүр. Энх Ч. Том оврын автобуснууд цаг агаарын шалгалтанд унав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 26.- №9. Энх Э. 1 сая км явсан “Ниссан” “Дэү”-д халаагаа өглөө // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 03.- №4.- С1-р нүүр. Энхбат Г. Нийслэлчүүд 40 шинэ автобусаар дөрөө жийнэ // Монголын мэдээ.- 2009.№54.- 4-р нүүр. Энхбат Ч. Нийслэлийн бүх хороод хог ачих машинтай боллоо // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 6.- №154.- 11-р нүүр. Энхбат Ч. Автотехникийн улсын үзлэг, тооллогын дүн гарчээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №157, 158.- 11-р нүүр. Энхлэн Н. Авто замын сүлжээ ачааллаа даахгүйд хүрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2003.6-р сарын 20.- №126.- 4-р нүүр. Энхмарт Б. “Зогсоол” арга хэмжээ хэрэгжиж байна уу // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 25.- №144.- А5-р нүүр. Энхтайвны өргөн чөлөөгөөр зорчдог нийтийн тээврийн чиглэлүүд өөрчлөгдлөө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 7.- № 158.- 3-р нүүр. Энхтайвны өргөн чөлөөний зам зарим хэсэг Ард Аюушийн өргөн чөлөөний баруун чиглэлд микро автобус явуулахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 17№143.- 3-р нүүр. Энэр Д. Улаанбаатар-Берлиний чиглэлд шууд нислэг хийнэ // Үнэн.- 2009 оны 5-р

950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957.

сарын 27.- №105.- 1-р нүүр. Энэр Д. Хүнд даацын машиныг Төв аймгаар явуулахгүй гэж ээ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 29.- №147.- 5-р нүүр. Энэрэл Д. Микроавтобус таксины жолооч нартай итгэлцэлийн гэрээ байгуулна // Үнэн.- 2009 оны 7-р сар.- №25.- 4-р нүүр. Эрдэнэ Д. Нийтийн тээврийг хийн түлшээр ажиллуулах туршилт хийхээр зорьжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 21.- №115.- А1-р нүүр. Эрдэнэ Ц. Нийслэлийн такси шатдаг хийгээр хөдөлдөг болох цаг ойртжээ // Монголын мэдээ.- 2005 оны 02-р сарын 19.- №33.-3 нүүр. Эрдэнэцэцэг Д. Микроавтобусныхан эндээс үлгэр аваасай // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 25.- №144.- В4-р нүүр. Эрдэнэцэцэг Д. Төв замын түрэмгий улаан // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 20.№190.- В3-р нүүр. Ээнээ Д. Том оврын автобуснууд замын хөдөлгөөнд саад учруулсаар // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 06.- №10.- 5-р нүүр. Ээнээ Д. Гал гарсан галт тэрэгний цуваанд 158 зорчигч явж байжээ // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 06.- №2.-1-р нүүр.

Барилга, гүүр
958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. Аварзэд Л. Гурван ерөнхий сайдад лав гологдохгүй барилга // Улаанбаатар таймс.1999 оны 5-р сарын 11.- №73. Адима Ш. 40,50 мянгатын 3 барилгад инженерийн биет судалгаа хийх боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №68. Адима Ш. Москва хорооллыг Хамбын овооны орчим барина // Улаанбаатар таймс.2002.- №11. Адима Ш. "Алтан гадас" хороололд 30 давхар орон сууцны барилга сүндэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 20.- №102.- 1-р нүүр. Адима Ш. Энгельсийн гүүрийг япончууд барьж өгнө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 21. -№13.- 5-р нүүр. Адима Ш. Хамгаалалтын тэмдэглэлтэй газарт барилга барихыг хориглож байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 13.-№32.- 5-р нүүр. Адима Ш. Налайх Хонхорын зорчигчид Баянзүрхийн гүүрээр явган гарна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 04.-№112.-5-р нүүр. Алгиа Д. Нийслэл нийслэлчүүдийн орон гэр // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 13.№99. Алтанзаяа Ч. Хувийн гоёмсог байранд амьдаръя гэвэл ... // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 9-р сарын 23.- №182. Алтантуяа А. Орон сууцны төлбөр тойрсон бүдүүлэг тооцоо // Өдрийн сонин.- 2002 оны 3-р сарын 27.- №74. Анар Б. Хорооллын замыг хоёр цаг хаана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 8№138.- 1-р нүүр. Анна Ч. Нийслэлд өрхийн эмнэлэгийн 27 барилга баригдана // Өдрийн сонин.- 2005 оны 5-р сарын 12.- № 116.- 13-р нүүр. Анна Ч. Энхтайваны гүүрийг наадмын дараа хаана // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р

971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995.

сарын 13.- №121.- 1-р нүүр. Анна Ч. Яармагийн дэнжид шинэ хотхон баригдана // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12 сарын 20.- № 310.- 17-р нүүр. Аргамжин Л. Автобусны зогсоолуудыг шинэчилнэ // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 17.- №187.- D1-р нүүр. Ариун Б. Жуулчны гудамж дахь төмөр гэрт зөвшөөрөл олгохоо больё // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 16.- №111.- А8-р нүүр. Ариун Б. Нүхэн гарц барих бетон цутгалтын ажил 80%-тай байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 20.- №190.- С1-р нүүр. Ариун Н. 2020 онд инженерийн бүрэн хангамжтай сууцанд хүн амын 82.0 хувь нь амьдарна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №10. Ариунаа Б. Улсын комисст учир байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 20.- №190.А1, А3-р нүүр. Ариунтуяа Б. Нийслэлд “40000 орон сууц” ашиглалтанд орж эхэллээ // Зууны мэдээ.2008 оны 10-р сарын 13.- №245.- 11-р нүүр. Ариунтуяа Б. Хөрсний ус дээшилсээр дулааны шугамыг дахин солив // Зууны мэдээ.2009 оны 8-р сарын 10.- № 184.- 11-р нүүр. Ариунтуяа Н. “ Ц. Батбаяр: Нийслэл Хонхор Налайхын чиглэлд хөгжинө // Өнөөдөр.2008 оны 6-р сарын 23.- №145.- А6-р нүүр. Баасансүрэн Ц. Нэг дүүргийн 87314 хүнд 3 халуун усны газар ноогдож байна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №132. Багшийн хөгжлийн төвийг буцалтгүй тусламжаар барина // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-5-р нүүр. Байгаль Д. Нүхэн гарц барих ажлын явц 70 хувьтай байна // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 20.- №162.- 5-р нүүр. Байгаль Ч. Нийслэлд газар хөдөлбөл 100 хүнээс 22 нь л амьд үлдэнэ // Өдрийн сонин.№58. Балжинням Ж. Хотын өнгө үзэмжийг сайжруулна // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 15.- №98.- 3-р нүүр. Банж Н. Зөвшөөрөлгүй барьсан барилгыг буулгана // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №64.- 1-р нүүр. Барилга, хот байгуулалт. НААШ 1-р жилд // Зууны мэдээ.- 2001.- №241. Бат Н. Цэвэр усны ундарга дээр гольфийн талбай барихгүй // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 01.-№87.-9-р нүүр. Батхуяг Б. Байшин л бол байшин гэдэг ойлголт хуучирчээ // Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 8.- №238. Батцогт Ш. Орон сууц баръяа гэвэл дулааны шугамыг өргөтгөх хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 12.- №44. Батцэцэг В. Шинэ дагуул хот Улаанбаатарыг баруун хэсэгт барина // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 30.-№263.- 4-р нүүр. Батцэцэг В. Төрийн далбааны цогцолбор Хан-Уул дүүргийн өмч боллоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 14.-№7.- 5-р нүүр. Батцэцэг В. Барилгажсан хот дотор дахиад барилгажилт явагдаж байдаг // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 16.-№87.-4-р нүүр. Батцэцэг В. Баянзүрхийн гүүр нурахад ойрхон болжээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-5-р нүүр. Батцэцэг В. Улаанчулуутад цэцэг ургуулж, цэнгэлдэх хүрээлэн байгуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 04.-№112.-4-р нүүр. Батцэцэг В. Нийтийн байрыг нэг хүний өмч болгосныг “хашаа”-ныхан чөлөөлөв // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 173.- 3-р нүүр.

996.

Баянзул М. Баянзүрхийн гүүр иргэдийг бухимдуулж байна // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 31.- №175.- 3-р нүүр. 997. Баянзүрхийн гүүрээр автобус 5 км цагийн хурдтай явна // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 3.- №131.- 1-р нүүр. 998. Баянзүрхийн гүүр арваннэгдүгээр сард ашиглалтанд орно // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 29.- №171.- В2-р нүүр. 999. Баянзүрхийн гүүрийг ирэх сарын 1-с бүрэн хаана // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 19.№161.- 1-р нүүр. 1000. Баяр Д. Улаанбаатарын орон сууцны 96.3 хувь нь эзэндээ очжээ // Зууны мэдээ.- 2001.1-р сарын 8.- №6. 1001. Баяр-Угтах Х. Улаанбаатар хотын төвд 6.8 тэрбум төгрөгөөр шорон хэмээх “Хаус” барьж байна // Монголын мэдээ.-2008 оны 09-р сарын 30.- №219.- 1,5-р нүүр. 1002. Болд Б. Нийслэлд хоёр хорооллын барилгын ажил эхэллээ // Ардын эрх.- 2008 оны 01-р сарын 18.- №12.- 9-р нүүр. 1003. Болд Д. Нийслэлд нүхэн гарц энэ онд ашиглалтанд оруулна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 02-р сарын 13.- №31.- 3-р нүүр. 1004. Болдохонов К. "Москва" бичил хороолол Улаанбаатарыг чимнэ // Өнөөдөр.- 2004 оны 2р сарын 10.- №33.- 13-р нүүр. 1005. Болормаа Х. Хотын захын амины орон сууцны хотхон байгуулна // Өнөөдөр.- 2007 оны 2-р сарын 5.- №29.- В3-р нүүр. 1006. Болортуяа Э. Зайсангийн гүүр ашиглалтад орлоо // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 21.№141.- 6-р нүүр. 1007. Буддорж Л. Улаанбаатарт нийтийн бие засах газар 8-р нэмэгдэнэ // Өдрийн сонин.2007 оны 1-р сарын 27.- №22.- 3-р нүүр. 1008. Буянхишиг С. Та есөн сая төгрөгтэй бол хоёр өрөө шинэ сууцтай болно // Зууны мэдээ.2001.- №26. 1009. Бэхбаяр Д. Нийслэл улаан хүрэн өнгөтэй дундад зууны хот болох вий // Өнөөдөр.- 2002 оны 5-р сарын 24.- №125. 1010. “Бээжин констракшн” хотын бүтээн байгуулалтанд оролцоно // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. 1011. Энхбат Ч. Ганган барилгууд ганц удаагийн шалгалтанд бүдрэв // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №166.- 7-р нүүр. 1012. Ганаа Б. Шинэ станцын барилга газрын асуудлыг шийднэ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №37.- 5-р нүүр. 1013. Готовдорж А. Байр орон сууцаа түрээслэсэн ч татвар төлөх ёстой // Улаанбаатар таймс.2002 оны 4-р cap 16.- №45. 1014. Даваа П. "Авзага трейд"-ийн орон сууц ямар үнэтэй вэ? // Үнэн.-2008 оны 05-р сарын 14.- №94. 1015. Далай Ж. Ж. Наранцацралт. Хот байгуулалтын асуудал хүндрэлтэй байгааг нуухгүй // Өдрийн сонин.-2006 оны 03-р сарын 01.- №052.-2-р нүүр. 1016. Дүүрэг бүрт нийтийн орон сууц барья // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 05.№91.-5-р нүүр. 1017. Заяа Б. Буулгахад зөвшөөрөлгүй баригдсан “Аuope” // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03р сарын 31.- №66.- 5-р нүүр. 1018. Зуун жилийг элээсэн гэр хэлбэрт модон дуганууд // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 26.-№106.-4-р нүүр. 1019. Иванов Ж. Чанарын баталгаагүй барилгууд сүндэрлэсээр // Өнөөдөр.- 2002.- №125. 1020. Иргэдийг орон сууцаар, барилгачдыг орон сууцаар хангана // Өдрийн сонин.- 2001.№264.

1021. Их тойргуудад их засвар өнөөдөр эхлэнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 20.- № 201.- 4-р нүүр. 1022. Китаяама С. 100 жил ашиглагдах гүүрийг монголчууд анх өөрсдөө барьж байна // Өнөөдөр.- 2002.- №238. 1023. Марина Б. “Ургах наран” Улаанбаатарыг тэлнэ // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 07.№51.- А8-р нүүр. 1024. Марина Б. Шатрын ордон байгуулах газрыг шийднэ // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 14.- №109.- В1-р нүүр. 1025. Марина Б. Шинэ гудамжтай болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 11- №106- С1-р нүүр. 1026. Монголын анагаах ухаан-1. УБ., 1970.- 99 хууд. Улаанбаатар хотын орон сууцны барилгуудад хийсэн эрүүл ахуйн судалгаа. 1027. Мөнгөнцэцэг Я. Улаанбаатар хотын шинэхэн хороолол // Өдрийн сонин.- 2007 оны 04-р сарын 24.- №097.- 11-р нүүр. 1028. Мөнгөнцэцэг Я. Улаанбаатарт 24 цагийн бүрэн үйлчилгээний төв нээгдлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 25.- №201.- 7-р нүүр. 1029. Мөнгөнцэцэг Я. Ахмадын хорооны шинэ ордон // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 26.- №308.- 21-р нүүр. 1030. Мөнгөнцэцэг Я. Улаанбаатарын шинэ төв // Өдрийн сонин.- 2008 оны 5-р сарын 7.№110.-13-р нүүр. 1031. Мөнх М. Хотын төв газар олгохгүй барилга ч бариулахгүй гэнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 208.- 4-р нүүр. 1032. Мөнхбаяр Г. Шинэ Станцын барилга, газрын асуудлыг шийднэ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №46.- 9-р нүүр. 1033. Мөнхжин А. Хотын зүүн хэсэгт шинэ дулааны станц барина // Үнэн.-2008 оны 03-р сарын 13.- №050.- 5-р нүүр. 1034. Мөнхтуяа Б. Барилгын салбарт өврийн суваргаа босгосон бүсгүй // Үнэн.- 2002 оны 6-р сарын 1.- №108. 1035. Мөнхтуяа Б. “Г.В.Капанжи: "Москва" хотын эхнийхийг 2004 онд багтаан ашиглалтанд өгнө” // Үнэн.- 2004 оны 2-р сарын 12.- №31.- 1,3-р нүүр. 1036. Мөнхцэцэг Б. Чингэлтэй дүүрэгт 60 мянган айлын байр баригдана // Өдрийн сонин.2007 оны 1-р сарын 25.- №20.- 15-р нүүр. 1037. Мөнхцэцэг М. Ашиглалтын хугацаа дууссан орон сууц нурах дөхжээ // Өдрийн сонин.2009 оны 8-р сарын 11.- № 193.- 6-р нүүр. 1038. Мөнхцэцэг М. Баянзүрхийн гүүрийг хаана // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 19.№ 200.- 1-р нүүр. 1039. Мэндбаяр Д. Гурвалжингийн гүүрний засвар Мянгуужингийн үлгэр болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 25.- №150.- 3-р нүүр. 1040. Мягмар Д. Хосуудын болзох газар нэгээр нэмэгдлээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 27.- №121.- 11-р нүүр. 1041. Мягмар Д. Хүн дарж алж мэдэх хотын төвийн хуучин барилгуудыг яах вэ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 11.- № 185.- 1, 3-р нүүр. 1042. MCS-ийн барилгын загвар // Өнөөдөр.- 2001.- №266. 1043. Нар Б. Зуслангийн чиглэлийг заасан тэмдэглэгээ байрлуулав // Ардын эрх.-2009 оны 06 сарын 22.-№121.-5-р нүүр. 1044. Наран Н. Элэгдэж гундсан хэдэн гүүрээ даруй тордохсон // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №167.- 1, 7-р нүүр. 1045. Нацаг Б. Улаанбаатар хотыг манай тоосгоор босгосон // Үнэн.-2005 оны 06-р сарын 09.№117.- 5-р нүүр.

1046. Нийслэл бие даасан статустай болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 7-р сарын 20.- №163.- С1-р нүүр. 1047. Нийслэл хотод баригдах "1000 айлын орон сууц" хөтөлбөр // Зууны мэдээ.- 2001 оны 11р сарын 21.- №275. 1048. Нийслэлийн иргэн та хянаарай // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 14.- № 188.- 8-р нүүр. 1049. "Нийслэлийн өдөр"-өөр 108 айл шинэ гэрийнхээ өрхийг татна // Улаанбаатар таймс.2002.- №128. 1050. Нийслэлийн төвд таван одтой Shangri-La зочид буудал сүндэрлэнэ // Үнэн.-2005 оны 02р сарын 01.- №22.- 1-р нүүр. 1051. Нийслэлийн удирдлага захын хорооллын сургууль эмнэлэгийн засвартай танилцлаа // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 14.- № 188.- 8-р нүүр. 1052. 1.9 тэрбум төгрөгийн барилга байгууламж ашиглалтанд оржээ // Өнөөдөр.- 2002.№234. 1053. Ням Ж. Хот суурин газрын нүүр царай байшин барилгаар илэрдэг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №38. 1054. Оргил Э. 2-р амаржих газрын дээврийг засна // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 21.№164.- В1-р нүүр. 1055. Орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, барилгажилтыг нягтруулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 6.- №2.- 2-р нүүр. 1056. Орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, барилгажилтыг нягтруулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 6.- №2.- 2-р нүүр. 1057. Отгон У. Би хашаа байшинг сонгож байна // Үнэн.-2005 оны 5-р сарын 14.-№94. 1058. Оюун Д. “М.Цэлмэг. Газар хувьчлагдана гээд барилгажилт явагдахгүй байж болохгүй биз дээ” // Үнэн.- 2002 оны 11-р сарын 6.-№218. 1059. Оюун Д. 60 багшийг орон сууцтай болгоно // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 02.№25.- 9-р нүүр. 1060. Оюун Д. Газар доогуурхи байгууламжуудыг хамгаална гэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 24.- №144.- 11-р нүүр. 1061. Оюун Д. Баянзүрхийн гүүрийг дахин хаана // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 31.- №199.А4-р нүүр. 1062. Оюун-Эрдэнэ А. Цэцэрлэгийн тааз нурав // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 19.- №189.А1-р нүүр. 1063. Оюун-Эрдэнэ Д. Мягмарсүрэн Ж.” М.Энхболд: Албан байгууллагууд хөрөнгөөбарьцаалж ажилчиддаа орон сууц авах боломжтой” // Үнэн.- 2001 оны 1-р сарын 26.№23. 1064. Өрнөх Б. Москва хорооллын гуравдугаар ээлжийг Баянголын аманд байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 15- №141.- 5-р нүүр. 1065. Өрнөх Б. Эмнэлэг сургуулийн засварын ажил удахгүй дуусна // Улаанбаатар таймс.2009 оны 8-р сарын 14.- № 163.- 3-р нүүр. 1066. Өрнөхзаяа Б. Насжилт өндөртэй балгасууд үнэн төрхөө харуулж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 12.- № 161.- 3-р нүүр. 1067. Өрнөхзаяа Б. Гэр хорооллыг барилгажуулахаас илүү бага зардалаар цэгцэлж болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 20.- № 167.- 3-р нүүр. 1068. Сайнбаяр Д. Боржин талбай, алтан "баганатай" ордон барсын дүрстэй "тамга"// Өнөөдөр.- 2003 оны 5-р сарын 6.- №107.- 5-р нүүр. 1069. Сайнбаяр Д. Нийслэл дэх барилгын хамгийн том балгас // Өнөөдөр.- 2003.- 3-р сарын 1.- №48.-3-р нүүр.

1070. Сандагдорж Ж. Энэ онд 80 айлын зургаан орон сууц Улаанбаатарт барина // Өдрийн сонин.- 2007 оны 4-р сарын 23.- №93.- 2-р нүүр. 1071. Сандагдорж Ж. Эзэнгүй хот // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 14.- № 193.- 1-р нүүр. 1072. Сар П. Хотын төвд газар олгохгүй, барилга ч бариулахгүй // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 168.- 1-р нүүр. 1073. Саран Б. Нүхэн гарц баригдана // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 26.-№129.-6-р нүүр. 1074. Саранзаяа Б. Хүнд даацын машинууд Баянзүрхийн гүүрний дэргэд бөөгнөрөөд байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. 1075. Содбат С. Нийслэл хүндэтгэлийн Их өргөөтэй болно // Засгийн газрын мэдээ.-1997 оны 12-р сарын 6.- №243. 1076. Соёл-Эрдэнэ Э. “Ц.Баасанжав: Ашиггүй объектыг орон нутагт өгөөд, ашигтай нь улс өөртөө үлдээлээ” // Өдрийн сонин.- 1999 оны 5-р сарын 22.- №64. 1077. Сүлд Ш. Арслантай гүүрний дэргэдэх 2 давхар байрыг буулган багшийн хөгжлийн ордон байгуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 18.- №35.- 5-р нүүр. 1078. Сургууль цэцэрлэгийн засвар дуусах шатандаа оржээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сар.- 4-р нүүр. 1079. Тогтох И. Гурвалжингийн гүүрний тулгуур багана ганхаж эхэлжээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 26.- №143.-1, 5-р нүүр. 1080. Төв Н. Сургууль, цэцэрлэгийг эзэлсэн барилгын дажин // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 11.- №216.- 3-р нүүр. 1081. Төгс Л. Ерөнхий сайд М. Энхболд: Сүхбаатарын талбайгаа засах ажлыг оройлсондоо баярладаг даа // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 03.-№191.-2-р нүүр. 1082. Төгс Л. Нийслэлийн 8000 гаруй өрх энэ онд багтааж орон сууцтай болно // Ардын эрх.2007 оны 01-р сарын 26.- №18.- 5-р нүүр. 1083. Төгс Х. Хотын төвд таван одтой зочид буудал сүндэрлэнэ // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 06-р сарын 24.- №155.- 11-р нүүр. 1084. Түвшинтөгс Б. “Ж. Жаргалсайхан: Улаанбаатар хотод 130 гаруй мянган орон сууц шинээр барих шаардлагатай // Зууны мэдээ.- 2007 оны 1-р сарын 4.- №2 .- 5-р нүүр. 1085. Түвшинтуяа А. “Б.Батзаяагийн төрсөн газарт Соёлын Төв өргөө босжээ” // Өнөөдөр.2001.- №80. 1086. Түмэн П. Нийслэл сая дахь иргэддээ орон сууц бэлдлээ // Үнэн.- 2007 оны 05-р сарын 09.- №090.- 2-р нүүр. 1087. Түмэндэмбэрэл Л. "Кёкүшюзан"-ны орон сууцууд 6-р сард ашиглалтанд орно // Үнэн.2002 оны 5-р сарын 14.- №94. 1088. Туул Г. Нэгдүгээр хорооныхон тоглоомын талбайтай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 28.- №151.- 2-р нүүр. 1089. Туяа Н. 200 айлын орон сууц барина // Зууны мэдээ.- №162. 1090. Удам Д. Хоёр өрхийн эмнэлэг байртай болов // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сарын 25.- №154. 1091. Улаанбаатар, Москва хотын хооронд 2002-2004 онд орон сууцны барилгын салбарт хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээр // Үнэн.- 2002 оны 1р сарын 26.- №18. 1092. Улаанбаатарт 5 одтой зочид буудал барих саналыг ерөнхий сайд тавилаа // Өнөөдөр.2007 оны 4-р сарын 17.- №89.- А2-р нүүр. 1093. Ундармаа Ш. Орон сууцны хангамжийг сайжруулахад нэг тэрбум 600 сая доллар зарцуулна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 19.- №33.

1094. Ундармаа Ш. Үйлдвэрлэлийн бүсэд амины орон сууцны хороолол сүндэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 13.-№29.- 2-р нүүр. 1095. Ундармаа Ш. 355 орон сууцны барилга ашиглалтанд ороод байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 12.- №185.- 2-р нүүр. 1096. Ундармаа Ш. Дарь эхийн загвар гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугамд холбогдоно// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 17.-№99.- 2-р нүүр. 1097. Ундармаа Ш. “Ц. Элбэгдорж: Иргэндээ зориулсан хот байгуулцгаая // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 31.- №153.- 3-р нүүр. 1098. Ундрал Ш. Дулааны 5 дахь цахилгаан станцыг хотын зүүн талд барина // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 02-р сарын 20.- №36.- 3-р нүүр. 1099. Ундрал Ш. Хотын шинэ төвд АНУ-ын “Бардон” групп хөрөнгө оруулах санал тавилаа// Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 10.- №74.- 1-р нүүр. 1100. Ундрал Ш. Гурвалжингийн гүүрний шинэчлэл мянгуужингийн үлгэр болчихлоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 06 сарын 24.-№127.-5 нүүр. 1101. Үнэн Н. Нийслэлийн цэвэр усны ундарга дээр барьж буй блокны үйлдвэр лацдахаа амлалаа // Монголын мэдээ.-2008 оны 03-р сарын 05.- №47.-1-р нүүр. 1102. Үнэн Н. Соёлын төв өргөөний 12 давхар барилга хэзээ мөдгүй нурах нь // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №13.- 5-р нүүр. 1103. Үхээд боссон барилга // Өнөөдөр.- 1999 оны 9-р сарын 25.- №147, 148. 1104. Хамгийн муухай барилга // Өнөөдөр.- 2001.- №80. 1105. Хараа А. 2007 онд нийслэлчүүд дэлхийн жишигт нийцсэн амралт зугаалгын төвтэй болно // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 10.- № 117.- 1,6-р нүүр. 1106. Хасар Г. Нийслэлийн шинэ төв 22-н товчоо орчимд байрлана // Ардын эрх.- 2007 оны 04-р сарын 13.- №74.- 4-р нүүр. 1107. Хишигсүрэн С. Орон сууцны талбайн хөлсийг хэн авдаг бол? // Өнөөдөр.- 2000 оны1-р сарын 15.- №12. 1108. Хорлоо Д. Налайх дүүргийн аж үйлдвэрлэлийн цогцолбор хот болно // Өдрийн сонин.2007 оны 9-р сарын 19.- №223.- 11-р нүүр. 1109. Хорол Д. Энхтайвны гүүр нурж эхэлжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 7-р сарын 21.№171.- 3-р нүүр. 1110. Хотжилтын түлхүүр // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 19.- №189.- А3-р нүүр. 1111. Хотын төвд газар олгохгүй барилга ч бариулахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 173.- 3-р нүүр. 1112. Хөгжимт усан оргилуур байгуулж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 12.№ 161.- 3-р нүүр. 1113. Хурай П. "Москва" ирээдүйд хотын төв болно // Үнэн.- 2002 оны 5-р сарын 14.- №94. 1114. Цогзолмаа Д. Хотын хоёр сонин барилга // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11 сарын 30.- № 293.- 13-р нүүр. 1115. Цогзолмаа Д. Шинэ хороололын шав тавигдлаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 5-р сарын 1.- №100.- 17-р нүүр. 1116. Цэнд Х. Биокомбинатын засварт 25 сая ам.долларын хүүгүй зээл олгоно // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 25.- №179.- 1-р нүүр. 1117. Цэнд-Аюуш Х. Барилгын компаниуд муу дүн авлаа // Өнөөдөр.-2009 оны 05-р сарын 22.- №126.- 11-р нүүр. 1118. Цэрмаа П. "Шинэ зуун" төслийн 32 айлын орон сууц ашиглалтад орлоо // Үнэн.- 2002 оны 10-р сарын 5.- №196. 1119. Цэцэгмаа С. Москвачууд Улаанбаатарыг хот шиг хот болгоно // Зууны мэдээ.- 2007 оны 11-р сарын 15.- №273 .- 4-р нүүр.

1120. Цээпил Д. Барилга байшин барих гээд шутам сүлжээ эвдсэн тохиолдол тийм ч олон биш // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 31.- №130. 1121. Цээпилмаа Д. 2020 онд нийслэлийн хүн амын 82 хувь нь тохилог орон сууцанд аж төрнө // УБ.таймс.- 2001 оны 3-р сарын 8.- №29. 1122. Цээпилмаа Д. Нийслэлд шинээр баригдаж буй орон сууцны үнэ хүмүүсийн худалдан авах чадавхиас 39.2 хувиар өндөр байна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №51. 1123. Цээпилмаа Д. Ю.Лужков Москва хорооллын хөрөнгө оруулалтад онцгой анхаарахаа мэдэгджээ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 5.-№145. 1124. Цээпилмаа Д. Ногоон нуур орчимд парламентийн ордон 25-30 давхар орон сууц бүхий орчин үеийн хороолол сүндэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 8.№115.- 2-р нүүр. 1125. Чимэг М. Орон сууцны зээлийн хүү 16-17 хувьд хэлбэлзэнэ // Зууны мэдээ.- 2002 оны 6р сарын 27.- №159. 1126. Чин Д. Орон сууцны үнэ зах зээлийнхээс 21-30 хувь хямд // Зууны мэдээ.- 2001 оны 2-р сарын 2.- №28. 1127. Чулуун О. Туул голын эрэгт шинэ хороолол үүсэх үү? // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 11.- №136.- 11-р нүүр. 1128. Чулуунбаатар Д. Ta орон сууцтай болъё гэвэл // Зууны мэдээ.-2002.- №260. 1129. Чулуунцэцэг Ч. “Н.Ганболд: Энэ ондоо багтаж 200 айлын орон сууцны асуудал шийдэгдэнэ // Улаанбаатар .-№85. 1130. Чулуунцэцэг Ч. Азтай мянган өрх Москва хороололд амьдарна //Өнөөдөр.- 2002.- №21. 1131. Шаабар. Бухимдал 10-р сарын сүүл хүртэл арилахгүй// Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 199.- 1, 3-р нүүр. 1132. Шархүү: Шинэ хороололд 42 мянган хүн аж төрнө // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №25. 1133. Шилэн байртай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 10.- №47.- 5-р нүүр. 1134. Шинэ цэнгэлдэх барих санал тавив // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 29.- №182.4-р нүүр. 1135. Эвдэрсэн гүүр даланг 173 сая төгрөгөөр засаад байна // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №180.- 5-р нүүр. 1136. Энх Э. Нийслэлийн сургуулиудын засвар удааширч байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 8-р сарын 26.- №197.- В1-р нүүр. 1137. Энх Э. II амаржих газрын засвар дууслаа // Өнөөдөр.- 2008 оны 9-р сарын 4.- №205.С1-р нүүр. 1138. Энхбат Т. Нийслэлийн тухай багц мэдээлэл өгөх төв нээгдлээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 03.-№67.-3-р нүүр. 1139. Энхбат Ч. Гүүрний асуудлыг засгийн газарт хэлэлцэнэ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №167.- 7-р нүүр. 1140. Энхбат Ч. Нийслэл шинэ гүүртэй болно // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 21.- №15.8-р нүүр. 1141. Энхбат Ч. Ионсей эмнэлэгийн ард барьж байгаа нүхэн гарцын ажил зогсжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 191.- 8-р нүүр. 1142. Энхбаяр Ц. Дөчин мянгатыг Сибирийн нэгэн хотын барилгын загвараар барьсан // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны З-р сарын 17.- №40,41. 1143. Энхжаргал Г. Нийслэлд хоёр газар гүүрэн зөрлөг барина // Зууны мэдээ.- 2005 оны 5-р сарын 13.- №113.-2-р нүүр. 1144. Энхжин Н. Улаанбаатарт орон сууцны шинэ хороолол барьж өгөхийг дэмжинэ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 06.- №48.- 1-р нүүр.

1145. Энхмаа Б. Улаанбаатарт “Бээжин” хороолол босно // Монголын мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 21.- №120.- 2-р нүүр. 1146. Энхтөр Го. “М. Энхболд: Нийслэлийн 480 өрх энэ онд шинэ байртай болно // Өнөөдөр.2007 оны 4-р сарын 23.- №94.- А2-р нүүр. 1147. Энхчимэг М. “Т.Бадамжунай: Монголчууд барилга барьж сурчээ” // Өнөөдөр.- 2003 оны 2-р сарын 11.- №32.- 5-р нүүр. 1148. Эрдэнэцэцэг Д. Нүхэн гарцыг аравдугаар сард ашиглалтанд оруулна // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 30.- №172.- В1-р нүүр. 1149. Эрдэнэцэцэг Д. Сүхбаатарын талбайн гэрэлтүүлгийг шинэчллээ // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 31.- №173.- В1-р нүүр. 1150. Янжмаа Б. Монреимпэксийн "Босс" Р.Туяацэцэг: Миний ертөнц энэ улаан байшин болчихоод байна // Өнөөдөр.- 2002 оны 5-р сарын 9.- №112.

Хот тохижилт
1151. Адима Ш. 2001 он хот тохижилтын ажлыг сэргээсэн жил байлаа // Улаанбаатар таймс.2002.- №27. 1152. Адима Ш.Тохижилтын ажлын хэрэгжилтийг шалгана // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3р сарын 26.- №36. 1153. Адима Ш. Амгалан, Улиастай, Шар хадны гэр хорооллыг нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №63. 1154. Адима Ш. Чингэлтэй дүүрэг тохижилтынхоо гуравны нэгийг хийжээ // Улаанбаатар таймс.-2002.- №69. 1155. Адима Ш. Шөнийн цагт гэрэлтдэг хаягийг гэр хороололд тавина // Улаанбаатар таймс.2002.- №95. 1156. Адима Ш. Хотын мод сөөг 200 мянга, зүлэгжүүлсэн талбай ЗО га, цэцгийн мандал 10 мянган ам метрээр нэмэгдэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 23.- №59.- 2-р нүүр. 1157. Адима Ш. Нийслэл рекламны үйлдвэртэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 2.- №68.- 2-р нүүр. 1158. Адима Ш. Чингэлтэйнхэн цэцэрлэгжилтийн жилд бага тойруугийн гудамжийг тохижуулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 19.- №79.- 2-р нүүр. 1159. Адима Ш. Асашёорюүгийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Щетинкиний хөшөөг хэрхэх вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 5.- №102.- 2-р нүүр. 1160. Адима Ш. “Ц.Болд: Ногоон байгууламжийг арчлах, хамгаалахад ахиц гарсан” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 17.- №122.- 2-р нүүр. 1161. Адима Ш. Хот доторх аялал жуулчлалын чиглэл гурваар нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 18.- №123.- 1-р нүүр. 1162. Адима Ш. 120 айл хашаандаа мод тарьжээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 08-р сарын 31.-№176.-2-р нүүр. 1163. Адима Ш. Өвөлжилтөд нэг тэрбум 600 сая төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 09-р сарын 16.- №188.-2-р нүүр. 1164. Адима Ш. Хотын шинэ төв хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 19.-№264.- 5-р нүүр. 1165. Адима Ш. Газрынхан хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулав // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05-р сарын 06.--№91.-5-р нүүр.

1166. Адима Ш. Автобусны буудлуудыг эргэнэ // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06-р сарын 12.-№118.-6-р нүүр. 1167. Адима Ш. Тасганы овоог ногоон төгөл болгоход хэн дургүйцэх вэ? // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06-р сарын 25.-№128.-5-р нүүр. 1168. Аздэлгэр З., Ганаа Б. Улаанбаатарчууд мөсөн замын хоккейчид // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 17.- №249.- 5-р нүүр. 1169. Алслагдсан нэг дүүргийг жишиг дүүрэг болгон хөгжүүлнэ // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 07.- №51.-А8-р нүүр. 1170. Алтай Б. Нийслэлийн тохижилтонд найман тэрбум төгрөг зарцуулжээ // Өдрийн сонин.2006 оны 10-р сарын 27.- № 264.- 11-р нүүр. 1171. Алтан X. Нийслэлдээ хамгийн супер хороо // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №107. 1172. Алтан X. Хотын өнгө үзэмжид сөргөөр нөлөөлж байсан 100 гаруй объектыг засжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 16. 1173. Алтанзаяа Ч. Нийслэлийн өдрийг угтсан цэвэрлэгээний ажилд оролцоогүй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд эдийн засгийн торгууль ноогдуулна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №115. 1174. Алтантуул Б. Улаанбаатарыг хогноос нь цэвэрлэх менежмент // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 24.- № 261.- 1,7-р нүүр. 1175. Алтанцэцэг И. Сэтгэлийн үр // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 16.-№151,152. 1176. Анар Б. Ирэх онд мөсөн хотхон бууриа сэлгэх үү? // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 31.- №264.- 2-р нүүр. 1177. Анар Б. Нийслэл хотоо 5.6 тэрбум төгрөгөөр цэцэрлэгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 2-р сарын 9.- №26.-2-р нүүр. 1178. Анар Б. Наадмын өмнө цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдээ тохижуулж дуусна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 28.-№108, 109.- 2-р нүүр. 1179. Анар Б. Айлууд зусландаа гарч жигдэрсэн ч зуслан хогноосоо салж амжаагүй л байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 15.-№120.- 2-р нүүр. 1180. Анар Б. Гэр хороололд орон сууцанд амьдарч байгаа юм шиг л амьдрах боломж бүрдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 12.- №163.- 2-р нүүр. 1181. Анар Б. Дүүргүүд нийслэлийн ойгоо угтаж юу хийж байна вэ? // Улаанбаатар таймс.2004 оны 8-р сарын 31.- №176.- 2-р нүүр. 1182. Анар Б. 1492 оюутан дүүргийнхээ хогийг цэвэрлэв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11р сарын 3.- №222.- 2-р нүүр. 1183. Анар Б. Солонгос нэртэй гудамж нэгээр нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 23.- №59.- 2-р нүүр. 1184. Анар Б. Сүхбаатар, Сонгинохайрханы гэр хорооллынхон бүрэн хаягтай болно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 9.- №116.- 2-р нүүр. 1185. Анна Ч. Хөдөөнөөс ирсэн ихрүүд нийслэлд мод тарив // Өдрийн сонин.- 2008 оны 5-р сарын 2.- №106.- 21-р нүүр. 1186. Анна Ч. Улаанбаатар зурагтаар үзэж байснаас гоё юм // Өдрийн сонин.- 2008 оны 5-р сарын 15.- №117.- 23-р нүүр. 1187. Ану Ж. Хотын бүхэнд өөрийн хөгжлийн төлөвлөгөө хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.2007 оны 05-р сарын 17.- №100.- 3-р нүүр. 1188. Ариун Б. Нийслэл золбин нохдод боорлуулна // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 3.№231.- А6-р нүүр. 1189. Ариун Б. “00”-гүй нийслэл // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 31.- №74.- А4-р нүүр. 1190. Ариун Б. Хот хогноос салж чадахгүй // Өнөөдөр.- 2008 оны 5-р сарын 16.- № 114.- А6-р

нүүр. 1191. Ариун Б. Хотын үзэмжийг гутаасан “хогийн сав”-аа зайлуулъя // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 16.- №236.- В1, В3-р нүүр. 1192. Ариун Б. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 7.№103.- С1-р нүүр. 1193. Ариун Б. Далан давхарт хашаа барина // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 18.№123.- 6-р нүүр. 1194. Ариун Б. “CNCEC” групп хотын хогтой тэмцэнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 23.-№126.- 6-р нүүр. 1195. Ариун Д. Солонгосчууд Багануурт мод тарихаар ирлээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 5-р сарын 15.- №112.- 19-р нүүр. 1196. Ариун Д. Хоггүй хотын төлөө уралдаан зарлаж байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 6-р сарын 23.-№ 161.-1-р нүүр. 1197. Ариун Н. “М.Энхболд: "Тарьсан бүхнээ ургуулъя, тохижуулсан бүхнээ хэвээр хадгалъя“// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 5-р сарын 6.- №67. 1198. Ариунаа Б. “Д. Бат-Эрдэнэ: Улаанбаатарыг хоёр тийш нь тэлэх хэрэгтэй байна // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 25.- №250.- А5-р нүүр. 1199. Ариунаа Б. Мэнгэртэй Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 10.- №8.- В1, В4-р нүүр. 1200. Ариунаа Б. Нийслэл удахгүй замын үүд шиг болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 11.№106.- А7-р нүүр. 1201. Ариунаа Б. Нийслэлийн эрх зүйн байдлыг өөрчлөхгүйгээр хөгжлийн тухай яриад хэрэггүй // Өнөөдөр.- 2008 оны 9-р сарын 26.- №223.- А1, А5-р нүүр. 1202. Ариунаа Б. Ногоордоггүй ногоон байгууламж // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 27.№120.- А5-р нүүр. 1203. Ариунаа Б. “Өвөлгүй зун” буюу хүлэмжтэй нийслэл // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 7.№103.- С1-р нүүр. 1204. Ариунаа Б. Солонгос, Хятад төрхтэй Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 25.№194.- А1, А7-р нүүр. 1205. Ариунаа Б. Сураг алдарсан станцаа хэзээ барих вэ? // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 26.- №19.- А5-р нүүр. 1206. Ариунаа Б. Тэнэмэл нохдод боорлуулсан Улаанбаатарчууд // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 10.- №56.- А3-р нүүр. 1207. Ариунаа Б. Улаанбаатар самбараасаа салахгүй // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 26.№251.- В1-р нүүр. 1208. Ариунаа Б. Улаанбаатар шинэ төвтэй болно // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 25.- №44.В4-р нүүр. 1209. Ариунаа Б. Үерийн далан сувагт үзлэг хийж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 16.-№121.-6-р нүүр. 1210. Ариунаа Б. Хот хөлдөх аюул тулгараад байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 17.№13.- D1-р нүүр. 1211. Ариунаа Б. Цэвэрхэн Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 11.- №32.- В1-р нүүр. 1212. Ариунзаяа Б. Балгасанд амиа даатгасаар байх уу? // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 18.- №54.- 5-р нүүр. 1213. Ариунзаяа Б. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шав тавилаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05-р сарын 07.-№93.-1,5-р нүүр. 1214. Ариунтуяа Б. Улаанбаатар сая хүнтэй хотын стандартад нийцдэггүй // Зууны мэдээ.2009 оны 01-р сарын 27.- №20.- 8-р нүүр. 1215. Ариунтуяа Б. Гудамжинд асгасан бохир ус хавдар үүсгэх аюултай // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 9-р нүүр. 1216. Ариунтуяа Н. “Ш.Төмөрбаатар: Хотын гэрэлтүүлгийг 80 хувьд хүргэх боломжтой “//

Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 4.-№161. 1217. Ариунтуяа Н. “ Ц. Батбаяр: Нийслэл Хонхор Налайхын чиглэлд хөгжинө // Өнөөдөр.2008 оны 6-р сарын 23.- №145.- А6-р нүүр. 1218. Ариунтуяа Н. Ерөнхийлөгчийн далайц хот байгуулж, алтны хоёр дахь гараа болоосой // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 22.- №14.- 1,5-р нүүр. 1219. Аюуш Х. Айрагны гэрүүдийг буулгаж байна // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 27.№180.- 6-р нүүр. 1220. Аянга Б. “Азийн цагаан дагина” минь нэрээ сэргээх цаг болсон // Улаанбаатар таймс.2008 оны 02-р сарын 07.- №29.- 3-р нүүр. 1221. Аянга Б. Цэцэрлэгчээ тордож байж цэцэрлэгтэй болно // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 04-р сарын 30.- №88.- 3-р нүүр. 1222. Аянга Б. ТҮК-иуд сар зогсоход нийслэл хогтойгоо жил зууралдаад салахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 05.- №180.- 5-р нүүр. 1223. Баатарнум Г. Хаянхярваа П. Өргөө цагаан хот минь // Улаанбаатар.- 1992.- №179. 1224. Баатарнум Г. “Ж.Амгаабазар: В.Путиныг ирэх үеэр нисэхийн чиглэл бүхэлдээ гэрэлтэй болсон” // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 25.- №132. 1225. “БАБ- инвест” компанийхан хотынхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж эхлэв // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 26.-№106.-4-р нүүр. 1226. Бадамсүрэн “Миний Улаанбаатар” хотоо Монгол барилгачид бас гоёно // Үнэн.- 2005 оны 04-р сарын 01.- №65.- 1-р нүүр. 1227. Бадрах Д. Урлагийн мастерууд дүүргийнхээ тохижолтод хандив өргөжээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №95. 1228. БОС-11 -р анги тохижолтоор тэргүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 15.№123. 1229. Банзрагч Б. Хотоо хэрхэн ногооруулах вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 2.№39. 1230. Бат В. Нийслэл дандаа гэрэлтэй байдаггүй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р сарын 22.- №214.- 4-р нүүр. 1231. Бат В. Цаснаар хэрэглэх давс, элсний нөөц үлджээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №7.- 5-р нүүр. 1232. Бат В. Хүсэлт гаргасан газруудын халаалтыг сунгана // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 12.-№96.-4-р нүүр. 1233. Бат В. “Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэн”-д зугаалах нь ээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 132.-№97.-5-р нүүр. 1234. Бат Н. Нийслэлээр овоглосон 14 байгууллагаас 5 нь хүчээ сорив // Улаанбаатар таймс.2000 оны 10-р сарын 24.- №118. 1235. Батбаяр Ц. Нийслэлийг нүүлгэснээс захын хорооллуудыг хөгжүүлсэн нь оновчтой алхам болно // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 04.-№112.-3-р нүүр. 1236. Батмөнх Д. Ой угтсан ажил // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 9.- №147,148. 1237. Батмөнх Д. Орчноо тохижуулахад хороо дүүргээс туслаасай // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 17.- №54.- 2-p нүүр. 1238. Батмөнх Д. Хотын гудамжинд 300 тонн малын тэжээл хаягдаж мэдэх нь // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 23.- №193.- 2-р нүүр. 1239. Батсүх Д. Хотынхоо төвд галладаг балгастай болжээ // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 21.- №13.- 5-р нүүр. 1240. Баттөгс Х. Хотын төвөөс цэмцгэр хогийн цэг нээгдэв // Өдрийн сонин.-2009 оны 01-р сарын 29.- №24.- 4-р нүүр. 1241. Баттөгс Х. Хотын хөгжилд залуусын оролцоо нэмэгдэнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-

р сарын 4.- № 187.- 5-р нүүр. 1242. Баттулга Д. Нийслэлдээ Чингис хааны талбайтай болгоё // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 6.- №27. 1243. Баттулга П. Хот ганцхан өдөр гэрэлтэнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 9-р сарын 20.- №221.А6-р нүүр. 1244. Баттуяа Ц. “Д. Сүхбаатарын нэрэмжит ховор ургамлын цогцолбортой болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 9.- №105.- В1-р нүүр. 1245. Батцэнгэл Л. Хотын дарга нарын жинхэнэ дайсан хог мөн үү // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 205.- 16-р нүүр. 1246. Батцэцэг В. Чимээгүй хоттой хаяа нийлсэн чимээгүй хот // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 05.- №224.- 4-р нүүр. 1247. Батцэцэг В. “Д.Самдан: Хот бүхэлдээ хөлдлөө гэхэд манайд бэлэн барьчих 400 мянган гэр байхгүй // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 11-р сарын 14.- №231.- 5-р нүүр. 1248. Батцэцэг В. Гандангийн дэнжийн гайхмаар төрх // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №17.- 5-р нүүр. 1249. Батцэцэг В.Автобусны буудлуудын төрхийг өөрчлөх нь // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 4-р нүүр. 1250. Батцэцэг В. Дүүрэг бүрт өндөр нарс суулгана // Улаанбаатар таймс.-2009 оын 04-р сарын 17.-№79.- 5-р нүүр. 1251. Батцэцэг В. Зайсангийн өнгийг засна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 21.№81.-4-р нүүр. 1252. Батцэцэг В. 150 га газрыг энэ жил тохижуулна // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 04 сарын 21.-№81.-5-р нүүр. 1253. Батцэцэг В. Гудамж талбайнхаа нэрийг гуйлгалгүй хэрэглэж суръя // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 24.-№84.-5-р нүүр. 1254. Батцэцэг В. Мод бүрийг буух эзэнтэй буцах хаягтай таръя // Улаанбаатар таймс .-2009 оны 04 сарын 28.-№86.-5-р нүүр. 1255. Батцэцэг В. Шинэ хорооллын төрхийг тодорхойлох загвар гудамжууд // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 01.-№89.-5-р нүүр. 1256. Бацэцэг В. Төмөр хүлгийн “агуулах” болсон Тасганы овоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 06.-№91.-5-р нүүр. 1257. Батцэцэг В. Гэр хорооллын хөгжил “Шинэ гудамж”-аас эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05-р сарын 08.-№94.-5-р нүүр. 1258. Батцэцэг В. “Шинэ гудамж” шинэ байшингаар гоёно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05р сарын 12.-№94.-4-р нүүр. 1259. Батцэцэг В. Үерт автахгүй гэсэн баталгаа нийслэлчүүдэд алга // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05-р сарын 14.-№97.-5-р нүүр. 1260. Батцэцэг В. Нийслэл тоосжилтоороо дэлхийд тэргүүлж байна // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05-р сарын 14.-№98.-8-р нүүр. 1261. Батцэцэг В. Гэр хорооллынхон богино хугацаанд хямд өртгөөр орон сууцтай болох боломжтой // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 22.-№104.-5-р нүүр. 1262. Батцэцэг В. Нийслэлчүүд ногоон хотоо тэлсээр байна // Улаанбаатар таймс .-2009 оны 05-р сарын 29.-№109.- 5-р нүүр. 1263. Батцэцэг В. Сайн байлаа, “шинэ гудамж”-ныхаан // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 03.-№111.-4-р нүүр. 1264. Батцэцэг В. Шувуун фабрикийнхан халуун усанд орох гэж хотын төв рүү явахааргүй болов // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 10.-№116.- 4-р нүүр. 1265. Батцэцэг В. Уг нь хогийн сав биш ус зайлуулах хоолой юм шүү дээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 1.- №133.- 5-р нүүр. 1266. Батцэцэг В. Их хааны хөшөөт цогцолбор амьд цэцгээр гангарлаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 3.- №135.- 5-р нүүр. 1267. Батцэцэг В. Мөнгөгүйгээс зарим сургууль ус гоожсон дээврээ засаж чадахгүй байна //

Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 8- №138.- 5-р нүүр. 1268. Батцэцэг В. Гэрэл цацарсан Улаанбаатарын гэгээн амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 16- №142.- 5-р нүүр. 1269. Бат-Энх Ч. Сар шинийн өмнө 2158 тонн хог тээвэрлэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 24.- №45.- 8-р нүүр. 1270. Баян Д. Нэмэгдэл үнээс олсон орлогыг "Улаанбаатар" санд хандивлана // Зууны мэдээ .1999 оны 10-р сарын 27.- №212. 1271. Баян Д. “Ном таригчид” мод тарив // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 01.-№89.5-р нүүр. 1272. Баянзүрхчүүд хогноосоо салж байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 28.- №197.- В4-р нүүр. 1273. Баянтунгалаг Д. Дандарын гудамж // Улаанбаатар таймс.- 2000.-№51. 1274. Баянтунгалаг Д. Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл сэтгэл зовоосон хүндрэлүүд байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 04.- №179.- 5-р нүүр. 1275. Баянтунгалаг Д. Замын цагдаа гэрлэн дохио ба “дүрэмгүй” жолооч нарын тухайд // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 30.- №20.- 4-р нүүр. 1276. Баянтунгалаг Д. Рекламны хуучрал ба хавтгайрал // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 19.- №55.- 3-р нүүр. 1277. Баянтунгалаг Д. Гэр хорооллоос төрсөн бодол буюу гар хивсчин бүсгүйтэй уулзсан минь // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 26.- №62.- 8-р нүүр. 1278. Баянтунгалаг Д. Хөл бохироочих сандал байна уу // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 7.- № 71.- 4-р нүүр. 1279. Баянтунгалаг Д. Бие засдаг гудмаа эрүүлжүүлье // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын 09.-№73.- 4-р нүүр. 1280. Баяраа Х. Нийтийн тээврийн автобус шалгалтанд бүдэрлээ // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №18.- 5-р нүүр. 1281. Баяраа Ч.Эрээвэр, хураавар рекламны самбарууд баяртай // Монголын мэдээ.- 2009 оны 1-р сарын 06.- №2.- 6-р нүүр. 1282. Баяраа Ч. Асар, майхан жуулчны гудамжийг чимэх биш гутааж байна // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №8.- 4-р нүүр. 1283. Баярдэлгэр Б. Хурын усыг өөртөө татаж, агаарыг цэвэршүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 31.- №66.- 4-р нүүр. 1284. Баярмаа Б. Зуслангийн амьдрал ямар байна вэ? // Өдрийн сонин.- 2003 оны 6-р сарын 27.- №154.- 7-р нүүр. 1285. Баярмаа Н. Нийслэлийн гудамж талбайг камераар хянах хэрэгтэй // Өдрийн сонин .2009 оны 7-р сарын 8.- №167.- 6-р нүүр. 1286. Баярмаа Т. Албан бус “Амьтны хүрээлэн”- тэй Улаанбаатар // Монголын мэдээ.- 2008 оны 02-р сарын 28.- №42.- 7-р нүүр. 1287. Баяр-Угтах У. Сэлбийг бохирдуулсан “Баясах трейд” –ийн хогийг иргэд цэвэрлэлээ // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 30.- №63.- 1-р нүүр. 1288. Баяр-Ундрах Х. Чанарын шаардлага хангахгүй 100 цахилгаан шатыг зогсоож шинэчилсэн // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 21.- №13.- 5-р нүүр. 1289. Баясгалан М. Улаанбаатарын вальс эгшиглэсэн усан оргилууртай болно // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 28.- №18. - 7-р нүүр. 1290. Баясгалан С. Мод тарьж зүлэгжүүлэхэд ажилгүйчүүд идэвхитэй оролцоно // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 19.-№99.-9-р нүүр. 1291. Билгүүн Б. Нийслэл агропаркаа хаана байгуулах вэ? // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 10.- №28. 1292. Билэгт О. “М.Энхболд: Өнгөрсөн хугацаанд хотын тохижилтонд өөрчлөлт гарсан гэж боддог” // Өдрийн сонин.- 2000 оны 10-р сарын 19.- №246.

1293. Биндэръяа М. “А.. Алимаа: Тохижилтын ажлыг нийслэлийн өдрөөс өмнө дуусгана” // Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын .- 22.- №121.- 7-р нүүр. 1294. Болд Б. Гэр хорооллын гэгээ бүдгэрсээр // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 09-р сарын 10.№183.- 5-р нүүр. 1295. Болд М. Нийслэлчүүд хогоо ил хаяхгүй, боловсруулна // Үнэн.-2009 оны 01-р саырн 29.№19.- 6-р нүүр. 1296. Болд С. Жуулчин бүр мод тарина // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 19.- №55.4-р нүүр. 1297. Болд Ц. Тохитой орчинд амьдрахыг хэн хүнгүй хүсдэг байх // Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 10-р сарын 26. - №216, 217.- 5-р нүүр. 1298. Болд Ч. Монголын таних үүд Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 05-р сарын 30.- №109.- 3-р нүүр. 1299. Болдсайхан Б. Улаанбаатар хот хэзээ ч гоё хот болохгүй // Зууны мэдээ.- 2007 оны 3-р сарын 7.- №56.- 1, 2-р нүүр. 1300. Болор Б. 30 сая төгрөгөөр бичил цэцэрлэг байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4р сарын 16.- №45. 1301. Болор Б. Дарь- Эх, Хамбын овоо гэсэн нэрийг ташаарч оноов уу, хогийн цэг байраа олсонгүй юу? // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 25.- №194.- 1, 2-р нүүр. 1302. Болор Б. Нийслэл хот 1.1 сая мод сөөгтэй. Энэ нь тун хангалтгүй үзүүлэлт // Улаанбаатар таймс. -2004 оны 3-р сарын 18.- №55.- 1, 2-р нүүр. 1303. Болор Б. Хотын гудамж талбай харанхуйд автах уу? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 31.- №65.- 1-р нүүр. 1304. Болор Б. "Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх жил"-ийн-нээлт хөдөлмөр бүтээлээр эхэллээ: Ц.Болдын ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 8.- №72.- 2-р нүүр. 1305. Болор Б. Рекламны шинэ үйлдвэр, гэрэлтүүлгийн автомат систем ашиглалтад орлоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 23.- №83.- 1-р нүүр. 1306. Болор Б. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн усалгаа шинэ шатанд гарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 18.- №123.-2-р нүүр. 1307. Болор Б. Гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахаар боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 8.-№182.- 2-р нүүр. 1308. Болор Б. “Д.Оюунцэцэг: Зуухны үнэ нэмэгдэх нь зайлшгүй хэдий ч ... // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 15.- №187.- 4-р нүүр. 1309. Болор Б. 8.9 тэрбум төгрөгийг хот тохижилтийн ажил хийлээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 2-р нүүр. 1310. Болор Б. Загвар дүүрэг болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 05.-№91.-5-р нүүр. 1311. Болор Д. Мод тарих хамгийн дээд буян // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 04.- №127.8-р нүүр. 1312. Болор Х. Хотын төвийн ТҮЦ чингэлэгүүдийг нүүлгэнэ // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 11.- №84.- С1-р нүүр. 1313. Болормаа Х. Хотын төв дэхь дарвуулт завь // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 5.- №3.- В1р нүүр. 1314. Болормаа Х. Сүхбаатар дүүргийн гэр хороолол дараа жилээс цөөрнө // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 26.- №97.- А3-р нүүр. 1315. Болормаа Ш. Нийслэлийн цагийг түлхлээ // Зууны мэдээ.- 1999.-№212. 1316. Бор Д. Ж-Амгаабазар: Гэрэлтүүлгийн утас хулгайлахыг зогсоохын тул ОХУ-ын

туршлагыг нэвтрүүлэхээс аргагүй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 8.№137.-2-р нүүр. 1317. Бор Д. Тамхины эсрэг цэцэгжүүлэх ажлыг анх санаачилжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 28.- №151.- 2-р нүүр. 1318. Бор Д. Нийтийн эзэмшил газар 500 хар мод тарьжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 3.- №155.- 2-р нүүр. 1319. Бор Д. Ард Аюушийн өргөн чөлөөнд 5000 гаруй бут, сөөг тарьж, 552ш мод суулгажээ // Улаанбаатар таймс. -2004 оны 8-р сарын 12.-№163.- 2-р нүүр. 1320. Бор Д. Их цэвэрлэгээнд 6517 хүн хамрууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 1321. Бор Д. Явуулын өрөөг хороодод ажиллуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 1322. Булганаа Б. Хот тохижилтонд 5.9 тэрбум төгрөг зарцуулна // Үнэн.-2002 оны 5-р сарын 8.- №90. 1323. Бэгзжав Л. Улаанбаатарын соёл // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 13.- №51. 1324. Газар доогуурх хотыг хамгаална //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 24.-№127.-55р нүүр. 1325. Галбадрах Ц. ""00-гүй буюу давсаг чангатай монголчууд” // Өнөөдөр.- 2004 оны 1-р сарын 27.- №21.- 1,3-р нүүр. 1326. Галмандах Б. Ажилчдаа тохилог байлгахын үндэс жорлон, хогийн савнаас эхэлдэг // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 7-р сарын 3.- №79. 1327. Галмандах Б. Нийслэлийн захын хорооллын гэрэлтүүлгийг энэ онд бид шийднэ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 21.- №34. 1328. Ганаа Б. Өдөрт 6 машин хог ачиж байгаа // Ардын эрх.-2009 оны 01-р сарын 28.- №18.5-р нүүр. 1329. Ганаа Б. Нийслэлчүүд шинэ хогийн цэгтэй боллоо // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 29.- №19.- 5-р нүүр. 1330. Ганаа Б. Нийслэл хот 00 болох нь байна шүү Г. Мөнхбаяр дарга аа // Ардын эрх .-2009 оны 04 сарын 16.-№75.-5-р нүүр. 1331. Ганаа Б. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтанд иргэдийг оролцохыг урилаа // Ардын эрх .-2009 оны 05-р сарын 28.-№105.-5-р нүүр. 1332. Ганаа Б. Нийслэлийн ногоон бүсэд 600 мал бэлчээрлэж байна // Ардын эрх.-2009 оны 06-р сарын 30.- №127.- 5-р нүүр. 1333. Ганбагана Г. Хүүхдийн парк хаачив // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 29.- №198.- А3-р нүүр. 1334. Ганболд Д. Монгол түмний өргөө // Өнөөдөр.- 1999 оны 10-р сарын 30.- №253. 1335. Гангаа Ж. “Ц. Сандуй: Нийслэл баруун зүг рүүгээ илүү хөгжих боломжтой // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 9.- №117.- 15-р нүүр. 1336. Гандолгор Б. Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 60-80 рекламын самбарыг буулгасан // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сарын 26.-№154. 1337. Гансүх А. Хотын бодлогыг системээр нь өөрчлөх хэрэгтэй // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 08.- №232.- А4-р нүүр. 1338. Ганчимэг Л. ОХУ-ын ерөнхийлөгч ирэх сургаар Улаанбаатар шарилжнаасаа хагас дутуу салах нь // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 21.- №191.- А5-р нүүр. 1339. Гараг Ж. Нийслэлийнхэн ирэх өвөл нэг их цутрахгүй болжээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 20.-№100.-4-р нүүр. 1340. Гомбожав Л., Мижиддорж Б. Хүндэттэлгүй хөшөө сүншиггүй бурхантай адил //

Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 3-р сарын 31.- №64. 1341. Гомбожав Л. Хүрээ хот // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 29-№88. 1342. Гомбожав Л. “Б. Чимид: Дүүрэг бүрт 1-2 бичил цэцэрлэг байгуулчих юмсан // Улаанбаатар.- 1998 оны 9-р сарын 3.- №167. 1343. Гомбожав Л. Хотын гудамж // Улаанбаатар .- 1998 оны 10-р сарын 2.- №189. 1344. Гомбажав Л. Гудамж талбайн реклам, гэрэлтүүлгийг сайжруулж, асалтыг 70 хувьд хүргэнэ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10-р сарын 12 .-№197. 1345. Гомбожав Л. Хэзээнээс нийслэл Улаанбаатар хотноо сүлд модны наадам хийдэг болсон бэ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 29.- №189, 190. 1346. Гомбожав Л. “Д.Зоригт: Харьцангуй хотожсон дүүргээ хамгийн соёлжсон орчин болгоно // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 16.- №128. 1347. Гуахалиун Б. Нийслэлийн иргэд хогон дунд амьдарч байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 07-р сарын 10.- №154.- 4-р нүүр. 1348. Гунгаа Г. Хотоо тохижуулах цэцэрлэгжүүлэхэд нэмэрлэх хэдэн санал // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №43. 1349. Гурван гол орчмоос 200 тонн хог цэвэрлэлээ // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын 12.- №252.- 3-р нүүр. 1350. 360 сая төгрөгийн өртөгтэй бялдаржуулах тоглоом авчирлаа // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 1.- №193.- 3-р нүүр. 1351. Гэгээ Ж. Гурван цагийг нэгтгэсэн амьд холбоо буюу дурсгалын цэцэрлэг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 21.- №81.- 4-р нүүр. 1352. Гэгээ Ж. Мянган ам метр бичил цэцэрлэг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 4.№90.- 4-р нүүр. 1353. Гэгээ Ж. Тарьж сурсан ч хамгаалж чаддаггүй ногоон байгууламжаа яах вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 18.-№100.- 4-р нүүр. 1354. Гэгээ Ж. Монголчууд 120 төгрөг хог дээр хаядаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 20.- №102.- 4-р нүүр. 1355. Гэгээ Ж. Сэтгүүлчид байгаль хамгаалагчид Жигжидийн аманд 2000 гаруй нарс, шинэсний суулгац тарилаа // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 25.- №105.- 1,4-р нүүр. 1356. Гэндэнжамц Ц. Хотын гудамжны үнэртэй ус // Өдрийн сонин.- 2007 оны 5-р сарын 19.№125.- 17-р нүүр. 1357. Гэрэл Ж. Баянзүрхийнхэн 7 хоног дүүргээ цэвэрлэв // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №35.- 5-р нүүр. 1358. Гэрэл Ж. “Шинэ гудамж” аяны хэрэгжилт зарим дүүрэгт удаашралтай байна // Ардын эрх .-2009 оны 05-р сарын 12.-№93.-8-р нүүр. 1359. Гэрэл Л. Барилга, хот байгуулалт гэдэг бол урлаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.-12-р нүүр. 1360. Гэрэлмөнх Ж. Хороололд шөнө болдоггүй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 07.- №226.- 6-р нүүр. 1361. Гэрэлтүүлгийн засварын ажлын хөлс нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-5-р нүүр. 1362. Даариймаа Б. Гэр хорооллыг гэрэлтүүлье // Үнэн .- 2002 оны 12-р сарын 11.- №242. 1363. Даариймаа Б. Хотынхоо өнгө үзэмжийг сайжруулахад хогийн савыг орхигдуулж боломгүй // Үнэн.- 2003 оны 5-р сарын 7.- №90.- 3-р нүүр.

1364. Даариймаа Б. Мод, бут суулгавал нас уртасч буян тогтдог: Цэцэрлэгжилт компанийн захирал О.Магсаржавын ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 29.№106.- 3-р нүүр. 1365. Даваа П. Нийслэлээ нэг тэрбум 500 сая төгрөгөөр цэцэрлэгжүүлнэ // Үнэн.- 2004 оны 1р сарын 6.- №2.- 1-р нүүр. 1366. Даваа П. Баянзүрхчүүд их цэвэрлэгээ хийлээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сар.- 4-р нүүр. 1367. Даваа П. Баянзүрхчүүд их цэвэрлэгээ хийлээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 26.- № 166.5-р нүүр. 1368. Дамжинжав Д. Албан газруудын хаягийг жигдрүүлнэ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 29.- №241.- 1-р нүүр. 1369. Дашдулам Д. Нийслэлээ ойжуулах нийтийн өдөртэй болъё // Үнэн.- 2009 оны 4-р сарын 15.- №72.- 1,10-р нүүр. 1370. Дашдэлэг Ч. Улаанбаатар Христийн сурталчилгааны самбараар дүүрлээ // Өнөөдөр.2008 оны 7-р сарын 18.- №164.- А6-р нүүр. 1371. Дашжав Д. Нийслэл хот 25.5 сая таримал модтой // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 13.- №99. 1372. Долгор Б. Дарь-эх "Загвар гэр хороолол" болно // Зууны мэдээ.-2003 оны 2-р сарын 27.№48.- 4-р нүүр. 1373. Долзодмаа Б. “ Д. Эрдэнэбат: Улаанбаатар хоног хоногоор хөдөөжиж байгааг бид ойлгож байна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 04-р сарын 24.- №099.- 13-р нүүр. 1374. Дорж Д. “Г.Занданшатар: Шинэ Улаанбаатар-ногоон нийслэл” хөтөлбөр хэрэгжинэ // Үнэн.- 2008 оны 11-р сарын 15.- №224.- 2-р нүүр. 1375. Доржсамбуу Л. Олон олон "Ногоон төгөл үүсгэхсэн" гэж боддог // Улаанбаатар таймс.2003 оны 12-р сарын 30.- №263.- 7-р нүүр. 1376. Дөл Н. Хоёр тэрбумын үнэтэй ногоон төгөл // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 29.№174.- 11-р нүүр. 1377. Дулам П. Нийслэлийн 365 жилийн ойгоор 3650 мод суулгана // Үнэн.- 2004 оны 2-р сарын 6.- №25, 26.- 1-р нүүр. 1378. Дэлгэр Д. Золбин нохдыг устгаж байна // Ардын эрх.-2009 оны 01-р сарын 13.- №7.- 7-р нүүр. 1379. Дэлгэржунай Ц. Хүн гэрэлтэй, өнгөлөг орчинд тэмүүлж байдаг юм // Өнөөдөр.- 2002 оны 5-р сарын 1.- №105. 1380. Дээпил Д. Нэртэйгээр нь хотынхоо гудамжийг баар ресторанаар нэрлэчихвэл яасан юм?// Улаанбаатар таймс.- 2000.- №51. 1381. Ерөнхийлөгч “Шинэ гудамж”-ийг хэрэгжүүлэхийг дэмжив // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 14.- №55.- 5-р нүүр. 1382. Жавзансүрэн Б. “Ерөнхийлөгч Н. Энхбаяр: нийслэлээ инээмсэглэсэн төрхтэй болгоё // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 01.- №72.- 1, 2-р нүүр. 1383. Жамъян Г. “Д.Хоролдамба: Улаанбаатарыг улсын нийслэл гэхээсээ дүрвэгсдийн хуаран гэвэл илүү оновчтой” // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 22.- №14.- 4,5- нүүр. 1384. Жаргал Ж. Хотын соёлоос хойш чангаах гурван зуршил // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 06.-№90.-9-р нүүр. 1385. Жинхэнэ цэцэрлэгт хүрээлэнг мөрөөдөх үү? Эсвэл...// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 2.- №178.- 4-р нүүр. 1386. Зайсангийн амнаас анхны цэцэрлэгжүүлэх ажил эхэлсэн // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 1.- №177.- 2-р нүүр. 1387. Залуус Сэлбэ голоо цэвэрлэлээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 19.-№99.-9-р

нүүр. 1388. Залхуурлаас үүдсэн гулгаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №17.- 5-р нүүр. 1389. Захирагчийн ажлын албаны хот тохижилтын хэлтэс // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №79. 1390. Захын нэгэн хорооноос нийслэлийн өнгө тодорно // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №62. 1391. Заяа Б. Гэр хорооллынхон харанхуй байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №48.- 5-р нүүр. 1392. Заяа Б. Хотыг гутаасан хайсуудыг албадан буулгаж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №63.- 5-р нүүр. 1393. Золбаяр Б. “С.Очирбат: Рекламдах гэж хот байгуулах төлөвлөгөө гаргаагүй // Өдрийн сонин.- 2003 оны 5-р сарын 28.- №128.- 11-р нүүр. 1394. Зуслангийн малтай айлуудыг албадан нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сарын 26.-№129.-6-р нүүр. 1395. Иргэд хотын ажилд дүн тависаар байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 11.№48.- 5-р нүүр. 1396. Иргэнд ээлтэй нийслэл, эрүүл цэвэр хот болгон хөгжүүлнэ // Зууны мэдээ.-2009 оны 05р сарын 18.- №113.- 1,3-р нүүр. 1397. Ирэх өвөлдөө бэлтгэж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 27.-№107.-5-р нүүр. 1398. Их хотын бараа // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 25.- №66.- 4-р нүүр. 1399. Ихтугтан Б. Зочид буудлын ангилал // Улаанбаатар таймс.-2001.- №171. 1400. Ичинхорлоо Ш. Чингэлтэй дүүргийн өндөрлөг сүндэрлэв // Өдрийн сонин.- 1999.№198. 1401. Лхагва О. Нийслэлийн хогийн менежментийн дампуурал // Зууны мэдээ.- 2007 оны 11-р сарын 2.- №262 .- 3-р нүүр. 1402. Мандуул Г. Гэр хорооллын айл өрх бүр хашаагаа тохижуулбал 6000 га цэцэрлэгжүүлнэ// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 16.- №143.- 2-р нүүр. 1403. Мандуул Г. "Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх жил"-д 5 сая төгрөг хандивлана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 1.-№199.- 2-р нүүр. 1404. Мандухай Ч. 2895 өрх цахилгаангүй байна // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 21.№15.- 8-р нүүр. 1405. Мандухай Ч. ТҮК-ийнхан шударга бус зүйлтэй эвлэрэхгүй гэдгээ илэрхийлэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 23.-№17.- 8-р нүүр. 1406. Материал ИМПЕКС тохижолтонд зориулж 150 сая төгрөгийн ажил хийсэн // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №123. 1407. Марал С. Гялгар уутаа хаялгүй кг-ийг нь 50 төгрөгөөр зараарай // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №237.- 1-р нүүр. 1408. Марина Б. Гэрлэн дохиог уртасгасан цагаар ажиллуулна // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 06.- №02.- А4-р нүүр. 1409. Марина Б. Халтиргаагаа арилгахыг анхааруулжээ // Өнөөдөр.-2009 оны 02-р сарын 04.№27.- С4-р нүүр. 1410. Марина Б. Оскарын хөшөөтэй усан оргилуур // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 23.№142.- А6-р нүүр. 1411. Марина Б. Гадна тохижилтоо сайн хийсэн байгууллагыг шалгаруулна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 31.- №199.- В4-р нүүр. 1412. Мөнгөнцэцэг Я. Хотын захын ТҮЦ-үүд ажилласаар байна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 6-р сарын 4.- №134.- 1,21-р нүүр. 1413. Мөнгөө Х. Нийслэлийн хөгжил иргэдийн нүдээр // Үнэн.-2005 оны 02-р сарын 24.-

№36.- 6-р нүүр. 1414. Мөнх Ж. Хог хаягдлаас шим бордоо бэлтгэж, хотын ногоон байгууламжаа тэтгэе // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 8.-№115.- 4-р нүүр. 1415. Мөнх Ц. Урлаг соёлынхны "Вант улс"-тай хороо // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 25.- №85.- 4-р нүүр. 1416. Мөнх Ц. Б. Чимэд: Ногоон байгууламжийн газрыг авъя гэж сэтгэж хөөцөлдөж яваа хүмүүс л "Хөгийн амьтад" // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 8-р сарын 8.- №160.-1,4-р нүүр. 1417. Мөнх Ц. Гэр хорооллын өрх бүхэн хашаандаа мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлье // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 27.-№40.- 4-р нүүр. 1418. Мөнхбаяр Г. Намрын тохижилтоор аж ахуй нэгжүүдийн амралтын үр дүнг шалгана: Хотын ерөнхий менежерийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 24.№194.- 1, 2-р нүүр. 1419. Мөнхбаяр Г. Балгасжсан хот // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №39.- 9-р нүүр. 1420. Мөнхбаяр Г. Паркаа шинэчилсэн ажил “таслав” // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 04.- №48.- 11-р нүүр. 1421. Мөнхбаяр Г. Цэмцгэр зусланд тухлах нь ээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 29.№97.- 11-р нүүр. 1422. Мөнхбаяр Г. Модыг ингэж тайрдаг гэв үү? // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 11.№107.- 11-р нүүр. 1423. Мөнхбаяр Г. Өвлийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг байгуулав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 20.- №115.- 11-р нүүр. 1424. Мөнхбаяр Г. Солонгосчууд 10 мянган мод суулгана // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 23.-№109.- 11-р нүүр. 1425. Мөнхбаяр Г. Хотын хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан хүмүүсийг шагнав // Зууны мэдээ.2009 оны 7-р сарын 9.- №157, 158.- 11-р нүүр. 1426. Мөнхжаргал Ц. Мемориал цэцэрлэг // Улаанбаатар.-1998 оны 3-р сарын 28.- №62, 63. 1427. Мөнхжаргал Ц. Үүх түүх болон хоцорсон өвгөд дээдсийн минь цэцэрлэгт хүрээлэнгийн өнгөрсөн ба өдгөө үе // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 11.- №73, 74. 1428. Мөнхжаргал Ц. Хариуцлагатай объектын ногоон байгууламж // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 2.- №91. 1429. Мөнхжаргал Ц. Зүлэг ба нийслэлийнхэн // Улаанбаатар.- 1998 оны 7-р сарын 25.- №142. 1430. Мөнхжаргал Ц. Гоёл чимэглэлийн мод сөөгний хослол, зохиомж хэлбэржүүлэлт // Улаанбаатар.- 1998 оны 8-р сарын 20.- №157. 1431. Мөнхтөр Л. Улаанбаатарт хятад, япон ханз цэцэглэж, араб үсэг долгиотож, англи үсэг ихэмсэглэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 4.- №210.- 3-р нүүр. 1432. Мөнхцэцэг Ж.. “С.Мөнхжаргал: Сүхбаатарын талбайг шинэчлэх нь үе үеийн хотын дарга нарын мөрөөсөл байсан” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 29.- №219.1, 2-р нүүр. 1433. Мөнхцэцэг М. Хотын мэрийн гаргах захирамж түгжрэлийг багасгана // Өдрийн сонин.2009 оны 02-р сарын 07.- №34.- 16-р нүүр. 1434. Мөнхцэцэг М. Нийслэлийн баруун талын түгжрэлийг арилгах боломж бий // Өдрийн сонин.-2009 оны 03-р сарын 10.- №58.- 6-р нүүр. 1435. Мөнхчимэг Д. Нийслэл өвлийн бэлтгэлээ дүгнэлээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 8-р сарын 19.№191.- А6-р нүүр. 1436. Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэн // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 11.- №106.- С1-р нүүр.

1437. Мэндээ Д. Улаанбаатарт цэвэрлэгээний 7 хоног эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 20.- №182.- 5-р нүүр. 1438. Мягмар Д. Улаанбаатар мөрөөдөл болсон ногоон хот хэзээ болох вэ? // Зууны мэдээ.2004 оны 9-р сарын 4.- №210.- 3-р нүүр. 1439. Мягмар Д. Улаанбаатарын хогийг мөнгө болгон хувиргая // Зууны мэдээ.-2004 оны 9-р сарын 10.-№215.-3-р нүүр. 1440. Мягмар Д. Нийгэмлэгийнхэн хогоо Нарангийн энгэрт хаяна // Зууны мэдээ .- 2005 оны 04-р сарын 27.- №97.- 1-р нүүр. 1441. Мягмар Д. Нийслэлд “Шувууны үүр” бүтээж яагаад болохгүй гэж // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 05.- №49.- 7-р нүүр. 1442. Мягмар Д. Гэр хорооллын нийслэлийн нэрийн хуудас болгох загвар бэлэн боллоо // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 09.-№80.-7-р нүүр. 1443. Мягмар Д. Био “00”- р үйлчлүүлээрэй // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 16.- №86.8-р нүүр. 1444. Мягмар Д. Эзэн нь хогоо танив // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 29.- №97.- 11-р нүүр. 1445. Мягмар Д. Ногоон зуслангууд хогийн цэг болжээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 17.- №138.- 8-р нүүр. 1446. Мягмар Д. , Солонго Э. Хотын чимэг усан оргилуур // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 19.- №140.- 8-р нүүр. 1447. Мягмар Д. “Л. Энэбиш агсны цогцолбор хөшөө сүндэрлэлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №157,158.- 11-р нүүр. 1448. Мягмар Д. Нийслэлийн шуурхайгаар өвлийн бэлтгэлээ хэлэлцэж эхэллээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 7-р сарын 17.- №164.- 7,8-р нүүр. 1449. Мягмар Д. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг нарсаар чимэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 18.- №113.- 10-р нүүр. 1450. Мягмар Д. Хотын хогийг “Ланд круйзр”-ээр тээвэрлэдэг гэж үү // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 24.- № 196.- 1,3 -р нүүр. 1451. Мягмаржав Б. “Н. Адилбиш: Хөдөөгөө түр орхиод Улаанбаатарын замыг яаралтай шинэчлэх хэрэгтэй боллоо // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №260.- 15-р нүүр. 1452. Мягмаржаргал Д. Нийслэлийн байгаль хамгаалах газрынхан шинэ төгөл байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 14.- №98.- 3-р нүүр. 1453. Налайхчууд цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болно // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 26.- №54, 55.11-р нүүр. 1454. Намуу Д. Яармагийг орчин үеийн орон сууцны хороолол болгоно // Монголын мэдээ.2009 оны 03-р сарын 30.- №63.- 3-р нүүр. 1455. Нандин Б. 280 сая төгрөгөөр нийслэлийнхнийг хаягжуулна // Үнэн.- 2004.- 3-р сарын 24.- №61.- 1-р нүүр. 1456. Нандинцэцэг Б. "Их өргөөний эзэд"-ийн бүтээл тав дахь жилдээ: Нийслэл 365 жилд // Үнэн.- 2004 оны 9-р сарын 28.- №190.- 8-р нүүр. 1457. Нансаа П. Нийслэлийн төвд 700 000 ам долларын цэцэрлэгт хүрээлэн бий боллоо // Монголын мэдээ.-2008 оны 08-р сарын 06.- №174.- 12-р нүүр. 1458. Нансалмаа П. Нийслэлийн машины түгжрэлийг зохицуулах анхны оролдлого амжилттай болж байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 09-р сарын 18.- №211.- 4-р нүүр. 1459. Нансалмаа П. Хотын замбараагүй тэлэлтээс болж лаа барьж хоног өнгөрөөсөөр байх уу? // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №10.- 10-р нүүр. 1460. Нансалмаа П. Улаанбаатар биш Ногоонбаатар болоосой // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 15.-№97.-11-р нүүр. 1461. Наран Б. Гэр хорооллын иргэд газраа орон сууцаар сольж болно // Өдрийн сонин.- 2008

оны 6-р сарын 19.- №147.- 13-р нүүр. 1462. Наран Д. Хотын хог цэвэрлэлтэнд 14 хууль үйлчилж байна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 13.- №5. 1463. Нарантөгс Л. Сүрчиггүй нийслэл // Ардын эрх .-2009 оны 06-р сарын 03.-№108.-3-р нүүр. 1464. Нармандах С. Ажил сайжирч байвал бага байх нь хамаагүй // Өнөөдөр.- 1999 оны 12-р сарын 8.- №285. 1465. Нацаг Б. Нийслэлд 150 сая төгрөгийн сэргээн босголтын ажил хийнэ // Үнэн.- 2003 оны 8-р сарын 2.- №153.- 1-р нүүр. 1466. Нацагдорж Ш. Гэр хорооллоо хөгжүүлье // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 11-р сарын 6.№225.- 2-р нүүр. 1467. Нийслэл дулааны гачаалаас гарлаа // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 01-р сарын 08.- №4.3-р нүүр. 1468. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 18.- №244.- В4-р нүүр. 1469. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №253.- В3-р нүүр. 1470. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 02.- №257.- А6-р нүүр. 1471. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 05.- №259.- А6-р нүүр. 1472. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 06.- №260.- А6-р нүүр. 1473. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 19.- №271.- А6-р нүүр. 1474. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 5.- №284.- А6-р нүүр. 1475. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 11.- №289.- А6-р нүүр. 1476. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 27.- №303.- С3-р нүүр. 1477. Нийслэл нэрэмжит гудмаа нэмлээ // Үнэн.- 2008 оны 05-р сарын 23.- №100.- 12-р нүүр. 1478. Нийслэл үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 22.- №14.- 5-р нүүр. 1479. Нийслэл хотын тохижилт 2001-2004 // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 20.- №233.13-р нүүр. 1480. Нийслэлд хулхи гар ороогүй хашаа байхгүй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын 24.-№84.-8-р нүүр. 1481. Нийслэлийг камержуулна // Монголын мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 12.-№116.-11-р нүүр. 1482. Нийслэлийг шарилжнаас салгах ажил өрнөлөө // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 7.№ 190.- 6-р нүүр. 1483. Нийслэлийн 300 гаруй айл цахилгаантай болов // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 29.№279.- В1-р нүүр. 1484. Нийслэлийн 365 жилийн ой, хот орчноо тохижуулан цэцэгжүүлэх жилийн ажлаараа шалгарсан дүүрэг, хороонд // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 26 .- №216, 217.- 5-р нүүр. 1485. Нийслэлийн 370 жилийн ойд зориулж М-Си- Эс тайгер үйлдвэр автобусны буудал барьж тохижуулав // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 19.- №140.- 1-р нүүр. 1486. Нийслэлийн дүүргүүд өмчөө гардав // Өнөөдөр.- 2008 оны 5-р сарын 6.- №105.- В1-р нүүр. 1487. Нийслэлийн иргэн бүр нэг мод таръяа // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 3-р сарын 24.№60.- 1-р нүүр. 1488. Нийслэлийн 1000 га талбайг оршуулгын газар эзэлдэг // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01р сарын 19.- №11.- 7-р нүүр. 1489. Нийслэлийн тохижилт үйлчилгээний орлогын байцаагч нарын зөвлөлгөөн // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 17.- №254.- 4-р нүүр.

1490. Нийслэлийн хот тохижуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт // Үнэн.- 2004 оны 7-р сарын 10.№137.- 4-р нүүр. 1491. Нийслэлчүүд “Миний Улаанбаатар” сэдвийн дор хотоо тохижуулна // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №45.- 11-р нүүр. 1492. Нийслэлчүүд өвөлжилтөд бэлэн үү // Үнэн.- 2009 оны 08-р сар.- №30.- 4-р нүүр. 1493. Нилонь Т. Улаанбаатарыг баллуурдаж байгаад шинээр зурна // Ардын эрх.- 2008 оны 05-р сарын 14.- №96.- 11-р нүүр. 1494. "Ногоон төгөл" аян өрнөв // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №60. 1495. “Ногоон хот”-ын залуус Сэлбэ голоо цэвэрлэлээ // Өнөөдөр.-2009 оны 05-р сарын 18.№120, 121.- 6-р нүүр. 1496. Номин-Эрдэнэ Б. Нэг хамт олон шиг байсан цагт нийслэлийг хөгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-6-р нүүр. 1497. NTV Хот байгуулалтыг өөрчилж болохгүй гэхдээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 15.- №247 .- 1, 12-р нүүр. 1498. Нэг модыг 3000-5000 төгрөгөөр урамшуулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 25.- №128.- 2-р нүүр. 1499. Нэг стакан мойлны ястай байхад л моносны цэцэрлэг байгуулж болно: Хотын ерөнхий дендрологич Б.Чимэд // Улаанбаатар таймс .-2001 оны 10-р сарын 26.- №217.- 12-р нүүр. 1500. Нэрэмжит гудамж хоёроор нэмэгдлээ: Эмнэлэг гэгээрлийн ордноос Клиникийн 1-р эмнэлэг хүртэлх гудамжийг УГЗ, төрийн шагналт зураач Д.Чойдогийн, 11-р сургуулийн хойд талаас 33-р дэлгүүр хүртэлх гудамжийг УГЗ, төрийн шагналт уран барималч С.Чоймболын нэрэмжит болгосон // Ардын эрх.-1997 оны 12-р сарын 12.№286. 1501. Ням Ж. Хотыг чимэх мандлын цэцгүүд // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 17.№99.- 3-р нүүр. 1502. Ням Ж. Улаанбаатарын цас, бороо, нартай нэг өдөр // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 20.- №190.- 2-р нүүр. 1503. Ням Ж. Улаанбаатарын хавраас зугатмаар байна // Ардын эрх.-2007 оны 05-р сарын 10.№93.- 9-р нүүр. 1504. Нямдорж Ж. Ажил дэм дэмэндээ л бүтдэг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 7.- №145, 146. 1505. Нямсайхан Д. Дүүргүүдийн ТҮК-д мөнгөө өгчихвөл нөөцөө базаана // Монголын мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 3-р нүүр. 1506. Нямсайхан М. Мишээсэн дагина шиг миний Улаанбаатар эргээд ирээсэй // Ардын эрх.2007 оны 01-р сарын 09.- №5.- 11-р нүүр. 1507. Нямсамбуу Г. "Улаанбаатар" соёлын төв нийслэлээ төлөөлж байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 3.- №1. - 2-р нүүр. 1508. Од П. Хууль зөрчиж байгуулсан санг татан буулгаач гэж ТҮК-ийнхан хүслээ // Үнэн.2009 оны 08-р сарын 28.- № 168.- 5-р нүүр. 1509. Олд Б. Гэр хорооллынхонтой тохиролцон газрыг нь чөлөөлүүлэхээр болжээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 4-р сарын 02.- №080.- 7-р нүүр. 1510. Оргил Э. Нийслэлчүүд хогноосоо сална // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 4.- №78.- В1-р нүүр. 1511. Орон сууцтай холбоотой дуудлага зонхилж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 26.- №62.- 5-р нүүр. 1512. Орхон Д. Нийслэлчүүд хогоо цэвэрлэлээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 09-р сарын 16.№187.- 5-р нүүр.

1513. Оршуулгын газарт түрэгдсэн Улаанбаатар // Монголын мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 19.№11.- 7-р нүүр. 1514. Отгонбаяр Г. “М.Энхболд: Нийслэлд хатгасан бүх хашааны 20 хувь нь зөрчилтэй “// Зууны мэдээ.- 2003 оны 3-р сарын 10.- №57.-1, 3-р нүүр. 1515. Отгонбаяр Г. Хог ховор түүхий эд болох нь ээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 7.- №203.- 4-р нүүр. 1516. Отгонбаяр Ш. “Д.Цэрэндулам: Миний үед ч реклам байсан” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 6.- №162. 1517. Отгонбилэг X. Тарьснаараа бус ургуулснаараа гайхуулж заншчихсан // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 28.- №151.- 2-р нүүр. 1518. Оюун Г. Улаанбаатарын соёлын өдрүүд Москвад болно // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 06.- №260.- С1-р нүүр. 1519. Оюун Д. Сар шинээс өмнө зам дагуух сурталчилгааны самбарыг буулгана // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 05.-№26.- 8-р нүүр. 1520. Оюун Д. Москва хороолол контортой болохыг хүсэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №64.- 9-р нүүр. 1521. Оюун Д. Жуулчны гудамж гар урлантай болно // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 18.№113.-11-р нүүр. 1522. Оюун Д. Баянзүрх дүүрэг “Гэрэлт гудамж”–тай болов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 08.- №130.- 11-р нүүр. 1523. Оюун Д. Гудамж талбайн үйлчлэгч нарыг гурван сар цалингүй ажиллуулжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 06.- № 181.- 8-р нүүр. 1524. Оюун Р. Цэвэр орчин цэмцгэр хотод амьдарцгаая // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 17.- №300 .- 7-р нүүр. 1525. Оюун- Эрдэнэ Г. Улаанбаатар хот удахгүй камержина // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 8.- №156.- 11-р нүүр. 1526. Оюунсүрэн X. Нийслэлийн цаг 100 сая төгрөгийн үнэтэй // Өдрийн сонин.- 1999 оны 10-р сарын 25.- №195. 1527. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил үндсэндээ хангагджээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 7.- №94. 1528. Өнөрсайхан Х. Нийслэлийн иргэдийг хамгийн их зовоож байгаа нь утаа, хог // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 25.- №191.- 7-р нүүр. 1529. Өрнөх Б. Баянзүрх дүүргийн 13-р хорооныхонд живэхгүй гэх баталгаа алга // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 19.-№ 124. 1530. Өрнөх Б. Хан-Уул дүүргийн 9-р хорооныхон мөддөө цахилгаантай болохгүй нь // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 23.-№126.- 5-р нүүр. 1531. Өрнөх Б. Ланд круйзрээр хог зөөсөн тохиолдол гарчээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 2.- №134.- 6-р нүүр. 1532. Өрнөх В. Хот доторх төмрийн сэг хэзээ баригдаж дуусах болж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 3.- №135.- 6-р нүүр. 1533. Өрнөх Б. Хүүхдийн парк хойтон хавар ажиллана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 4.- № 155.- 1-р нүүр. 1534. Өрнөхзаяа Б. ХСҮТ шарилжтайгаа “найгах” гэж // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 7.- № 158.- 3-р нүүр. 1535. Өрнөхзаяа Б. Шугам сүлжээтэй шинэчлэлт хугацаандаа дууслаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 08-р сарын 13.- № 162.- 3-р нүүр. 1536. Равжаа Г. Хотын өнгө үзэмжийг гутааж буй барилгыг нураая // Өнөөдөр.- 2008 оны 03-р сарын 5.- №52.- В1, В2-р нүүр. 1537. Равжаа Г. Нийслэл дуудлагын нэгдсэн төвтэй болно // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын

30.- №123.- А3-р нүүр. 1538. Рагчаа Ц. Төөрөлдсөн хороо төрхтэй болов // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №145. 1539. “Royal Castle”-ийнхэн хогондоо хайртай // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 27.- №95.11-р нүүр. 1540. Сайнаа Б. "Ногоон төгөл" аян ба хотын цэцэрлэг // Өнөөдөр.-2004 оны 10-р сарын 13. №239.- 7-р нүүр. 1541. Сайнаа Д. Жуковын цэцэрлэгт хүрээлэнгээр нэг ороорой // Өнөөдөр.- 2004 оны 07-р сарын 8.- №159.- 15-р нүүр. 1542. Сайнаа Д. “Б.Чимид: Хот тэлэхийн хэрээр цэцэрлэгжилт нэмэгдэж байгаа” // Өнөөдөр.2004 оны 09-р сарын 30.- №228.- 11-р нүүр. 1543. Сайнбаяр Д. Хотын ногоон байгууламжийг аврах шидтэн байна уу // Өнөөдөр.- 2004 оны 04-р сарын 12.- №86.- 1, 3-р нүүр. 1544. Сайнбаяр Д. Цэцэрлэгжсэн Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2004 оны 09-р сарын 8.- №211.11-р нүүр. 1545. Сайхан Г. Стандартын шаардлага зохион байгуулалтыг шалгалаа // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 24.- №167.- В1-р нүүр. 1546. Санчир Г. Хотыг гутаасан хогийн зуд // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 04-р сарын 27.№85.- 1, 3-р нүүр. 1547. Санчир Г. Хот тохижилтын аян үргэлжилж байна // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 24.- №105.- 3-р нүүр. 1548. Cap П. Нийслэлийн ногоон байгууламж нэмэгджээ // Үнэн .-2004 оны 10-р сарын 7.№196, 197.- 1-р нүүр. 1549. Сар шинийн их цэвэрлэгээ өрнөв // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 20.- №37.5-р нүүр. 1550. Саран Б. Төсвөөс мөнгө гаргахгүйгээр хоггүй болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 24.-№84.-5-р нүүр. 1551. Саран Д. “ Т. Билэгт: Улаанбаатар хотын хөгжлийн шинэ үе эхэлж байна // Өнөөдөр.2008 оны 10-р сарын 6.- №230.- А1, А3-р нүүр. 1552. Сарангэрэл Н. Чимээгүй хотод бүслэгдсэн нийслэл // Өнөөдөр.- 2007 оны 5-р сарын 28.№125.- С1, С4-р нүүр. 1553. Саранзаяа Б. Усан оргилууруудаа эзэнтэй болгоё // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 08.-№ 94.- 5-р нүүр. 1554. Сарантуяа В. Чингэлтэй дүүрэг тохижилтоороо нийслэлд тэргүүлж байна // Зууны мэдээ.- №251. 1555. Саранчимэг Н. “О.Баяр: ШОУ-г хэн ч хийж болно, олон хүн хийвэл бүр сайн” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 08-р сарын 26.- №211.- 41-p нүүр. 1556. Сарнай Х. “Ургах наран” Улаанбаатарыг тэлнэ // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 06.№41.- 5-р нүүр. 1557. Саруулбуян Ж. Улаанбаатарын инээмсэглэл // Улаанбаатар таймс.- №155. 1558. Сахиуст Я. Улаанбаатар: Бичил найраглал // Улаанбаатар.-1998 оны 06-р сарын 29.№123. 1559. Содоншагай Ж. Хог улс байсаар байх гэж үү? // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 18.№ 191.- 8-р нүүр. 1560. Солонго Ж. Төв талбайг чимсэн “Гэгээн Муза” // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 24.№65.- С1-р нүүр. 1561. Солонго Э. Нийслэлчүүд реалити шоуны залуустай хамт хог цэвэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 21.-№236.- 4-р нүүр. 1562. Сонинбаяр Г. Модгүй хотын төлөө // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 04-р сарын 19.-

№79.- 3-р нүүр. 1563. СӨХ-ны ажил иргэдэд хүрсэн байх ёстой // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 23.- №15.- 5-р нүүр. 1564. Сугар- Эрдэнэ Л. Бичил цэцэрлэгүүд бэлэн боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 16- №142.- 5-р нүүр. 1565. Сумаахүү Ч. Хот хөгжүүлэх бодлого // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 13.№32.- 4, 6-р нүүр. 1566. Сура Ч. Шинэ Улаанбаатар ногоон нийслэл хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 13.- №226.- 3-р нүүр. 1567. Сургууль цэцэрлэгийн орчныг "Ногоон төгөл" болгон хувиргах аяны удирдамж, болзол// Улаанбаатар таймс.- 2002.- №49. 1568. Сургууль цэцэрлэтийн орчинг "Ногоон төгөл" болгох гурван жилийн аяны болзолд шалгарсан ерөнхий боловсролын сургуулиуд // Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 10-р сарын 26.- №216, 217.- 12-р нүүр. 1569. Сурмаа Л. Гэр хороолол дундах орон сууцны байранд амьдрагсад // Өдрийн сонин.-2006 оны 08.-р сарын 08.-№195.-7-р нүүр. 1570. Сүйдсэн зүйлүүдийг засварлаж эхэллээ // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 20.№174.- 1, 3-р нүүр. 1571. Сүлд Ш. Хотыг 500 сая төгрөгөөр цэцэгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 6.- №2.- 1-р нүүр. 1572. Сүлд Ш. Энхтайваны өргөн чөлөөний тохижилтонд ЗО сая төгрөг зарцуулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 26.- №173.- 2-р нүүр. 1573. Сүлд Ш. Байгуллагууд 96 сая төгрөгийн тохижилт хийжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 31.- №176.-2-р нүүр. 1574. Сүлд Ш. 300 шар, цэнхэр хантаазтан чуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 12.- №49.- 5-р нүүр. 1575. Сүлд Ш. Хамтраад Сүлд Ш. Хот гудамжаа нарс модоор гоёлоо // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05-р сарын 01.-№89.-5-р нүүр. 1576. Сүлд Ш. Хотын гэрэлтүүлэгт ажиллах хүн олдохгүй болох нь ээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 06-р сарын 09.-№115.-4-р нүүр. 1577. Сүрэн В. “Хашаа” арга хэмжээнийхэн алагчилж үздэггүй биз // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 22.- №142.- 11-р нүүр. 1578. Сүрэн Д. Хотыг хогийн сав болгосон шинэ үеийнхэнд // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 08.- №4.- 9-р нүүр. 1579. Сүрэн Д. “Г.Мөнхбаяр: Цахилгааныг хязгаарлах нь хоцрогдсон арга” // Зууны мэдээ.2009 оны 04-р сарын 06.- №76.- 8-р нүүр. 1580. Сүрэн Д. Хогон овоо юу?, худалдааны төв үү? // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 08.№79.- 11-р нүүр. 1581. Сүрэн Д. “Д.Сайнбаяр: Цэвэр орчинд амьдрахаас татгалзах хүн байхгүй” // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 13.- №83.-11-р нүүр. 1582. Сүрэн Д. Жанжны талбайн цэцэрлэгжилт өнжлөө // Зууны мэдээ.-2009 оны 18.- №113.1, 4-р нүүр. 1583. Сүрэн Д. Улаанбаатарыг шарилжнаас салгах ажил эхэллээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 7.- № 182.- 11-р нүүр. 1584. Сүрэн Ж. 370 бүтээлч ажил // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 09.-№5.- 11-р нүүр. 1585. Сүрэн Ж. Нийслэлийн 6 дүүрэгт 52 хогийн машин бэлэглэв // Ардын эрх.- 2009 оны 01р сарын 09.- №5.- 5-р нүүр. 1586. Сүрэн Ж. Улаанбаатар хүлцэх хэм хэмжээнээс давсан бохирдолтой // Үнэн.- 2008 оны 03-р сарын 20.- №54.- 9-р нүүр. 1587. Сүрэн Н. Улаанбаатар хотыг олон улсын бизнесийн төв болгоно // Үнэн.- 2008 оны 09-р

сарын 24.- №188.- 3-р нүүр. 1588. Сүрэн Х. Хотын төвийнхөн цахилгаан тасрахаас айхгүй байж болно // Ардын эрх.-2007 оны 03-р сарын 25.- №59.- 1-р нүүр. 1589. Сүрэн Х. Нийслэл шинэ гэрлэн дохиотой болно // Ардын эрх.-2007 оны 11-р сарын 22.№231.- 7-р нүүр. 1590. Сүрэн Х. Нийслэлийн хэмжээнд халтиргаа арилгахад 24 тонн элс хэрэглэжээ // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 02.- №237.-7-р нүүр. 1591. Суусай Я. “Д. Баасанжав: Үгүй, нийслэлээ яавч нүүлгэхгүй! “// Улаанбаатар таймс.1998 оны 03- р сарын 28.- №62, 63. 1592. Сүхбаатарын талбайгаа ваартай цэцгээр чимнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын 20.-№86.-5-р нүүр. 1593. Сэлбийн тархинд мод тарьж байгаа нь ирээдүйн нийслэлчүүдийн буян болж байгаа хэрэг // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 03.-№111.- 6-р нүүр. 1594. Сэлэнгэ Б. Сурталчилгааны самбарууд осол гарахад нөлөөлж байна // Монголын мэдээ.2009 оны 02-р сарын 06.- №24, 25.-14-р нүүр. 1595. Сэлэнгэ Ж. Тохижилт хяналтын байцаагч нар ажилдаа орлоо // Улаанбаатар таймс.1998 оны 04-р сарын 24.- №84. 1596. Сэргэлэн С. “Бидний хот 370” // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 30.- №172.- С1-р нүүр. 1597. Сэргэлэн X., Гобовав Л. Хан гардитай Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.-1998 оны 09-р сарын 18.- №179. 1598. Тайван Б. Зөөврийн “Гар урлалын төв” байгуулагдана // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 21.-№102.-5-р нүүр. 1599. Тарьж чадвал нийслэлд 2 сая модны суулгац байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 12.-№96.-4-р нүүр. 1600. Тогосоо Г. Үндэсний хүрээлэн байгуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 11.- №48.- 8-р нүүр. 1601. Тогосоо Г. Соёлын байгууллагууд цэвэрлэгээ хийлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03р сарын 31.- №66.- 7-р нүүр. 1602. Тохижилтын улирал дуусахад таван хоног үлдлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 26.-№106.-5-р нүүр. 1603. Төвийн зургаан дүүрэг анх удаа цэцэрлэгжүүлэлтийн схемтэй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 02-р сарын 6.- №25.- 2-р нүүр. 1604. Төгс Б. Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн нээлт боллоо // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 16.-№87.-2-р нүүр. 1605. Төгс Л. Нийслэлийн хөгжилд хөрөнгө оруулагч иргэд байна гэв үү? // Ардын эрх.- 2007 оны 11-р сарын 13.- №224.- 5-р нүүр. 1606. Төгс Л. Сүрчиггүй нийслэл // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 19.- №230.- 7-р нүүр. 1607. Төгс Л. 370 бүтээлч ажлыг бүртгэж эхэллээ // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 25.№57.- 5-р нүүр. 1608. Төгс Л. Нийслэлийн хэмжээнд 138 далан сувгийг цэвэрлэжээ // Ардын эрх.-2009 оны 06-р сарын 16.-№117.-5-р нүүр. 1609. Төрийн гал асч байсан газар дүүргийн өндөрлөг бослоо // Улаанбаатар таймс.- 1999.№160. 1610. Төр Э. Сүхбаатар дүүргийнхэн морин эргүүлэгтэй болно // Өнөөдөр.- 2008 оны 05-р сарын 23.- №120.- А3-р нүүр. 1611. Туул Б. Хандгайтын орчмыг цэвэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 09-р сарын 29.№197.- 1-р нүүр. 1612. Туул Б. Хот тохижуулалтанд 6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9р сарын З.- 17-р нүүр.

1613. Туул Б. “Шинэ гудамж” сарын аян нийслэлийн 7 дүүрэгт өрнөнө // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 04. -№101.- 11-р нүүр. 1614. Туяа А. Нийслэлийн дурсгалт газруудаар аялцгаая // Өнөөдөр.-2002 оны 11-р сарын 7.№263. 1615. Туяа В. Чингэлтэй дүүрэг хот тохижилтын аянаа эхэлжээ // Зууны мэдээ.- 2004.- 04-р сарын 17.- №88.- 1-р нүүр. 1616. Туяа Э. “Улаанбаатар” зочид буудал “торго”-д багтлаа // Өнөөдөр.- 2008 оны 01-р сарын 8.- №5.- В1-р нүүр. 1617. Түвшин Ц. Гэр хороололд 23 сая долларын төсөл хэрэгжинэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 25.- №215. 1618. Тэгшжаргал Ж. 21 автобусны буудалд мэдээллийн самбар байршуулна // Өнөөдөр .2009 оны 7-р сарын 31.- №173.- В1-р нүүр. 1619. Тэгшжаргал Ж. Гэр хорооллын орон сууцжуулалт эхэллээ // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 25.- №168.- С1-р нүүр. 1620. Тэгшжаргал Ж. Найрамдлын цэцэрлэгт хүрээлэнтэй боллоо // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 31.- №173.- В1-р нүүр. 1621. Тэмүүлэн Э. “Улаанбаатар чуулгынхан Арбатын гудамжинд хэлд оржээ”// Өнөөдөр.2007 оны 11-р сарын 13.- №266.- С1-р нүүр. 1622. УБ-ыг утаанаас салгах цахилгаан халаагуур гарчээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 09-р сарын 17.- №210.- 4-р нүүр. 1623. Удам Д. 10 үхрийн нүд тарьсан айл 40 л жимс хурааж авдаг: Б.Чимэдийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 02-р сарын 3.-№22.- 2-р нүүр. 1624. Удам Д. Мод зүлэг тарих нь хүүхэд асрахтай адил үргэлжийн арчилгаа шаарддаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 0З-р сарын 31.-№65.- 2-р нүүр. 1625. Удам Д. Шөнийн Улаанбаатарын сүүдэртэй тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 09-р сар.- №82.- 14-р нүүр. 1626. Удамбор Д. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцдаа Чингэлтэй дүүрэг 5 дахь удаагаа шалгарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №102. 1627. Удамбор Д. Дүүргийн тохижилтын ажилд ялгарах онцлог ажиглагдсангүй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 07-р сарын 2.- №134.- 2-р нүүр. 1628. Удмаа Д. Чингэлтэй дүүрэг тохижилтондоо тэрбум төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151,152. 1629. Улаанбаатар дахь гэр хэлбэрт модон дугана // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.№158, 159. 1630. Улаанбаатар угаадасны газар болсон нь // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 14.- № 188.- 8-р нүүр. 1631. Улаанбаатар хот анх удаа усалгааны системтэй хөгшид чийрэгжүүлэх талбайтай болов// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 07-р сарын 26.- №149.- 2-р нүүр. 1632. Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 365 жилийн ой угтсан Нийслэлийн 2004 оны эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн болон "Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх" зорилтуудыг хэрэгжүүлж, хотынхоо бүтээн байгуулалтад бодитой хувь нэмэр оруулсан дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдийг шалгаруулах уралдааны болзол // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 20.- №12.- 6-р нүүр. 1633. Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлэг шинэ шатанд гарна // Өнөөдөр.- 2008 оны 01-р сарын 23.-№18.- С1-р нүүр. 1634. Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын менежментийн судалгаа // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 29.-№213.-13-р нүүр. 1635. Улаанбаатарт мод тарина // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 29.- № 94.- 2-р нүүр.

1636. Улаанбаатарт төв замын хөдөлгөөнийг сайжруулах боломжтой // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 08.- №79.-11-р нүүр. 1637. Улаанбаатарыг хур хогноос нь салгаж байна // Ардын эрх.-2007 оны 11-р сарын 30.№235.- 9-р нүүр. 1638. Улаанбаатарын өглөө // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 19.- №139.- D4-р нүүр. 1639. Улаанбаатарын чихэлдэх хийгээд эс чихэлдэхүй // Монголын мэдээ.- 2008 оны 02-р сарын 21.- №31.- 5-р нүүр. 1640. Улаанчулуутын хогийг “оршуулж” дууслаа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 16.№172.- 6-р нүүр. 1641. Улиастайнхан 00-той боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 12.- № 161.- 3р нүүр. 1642. Ундармаа Ш. "Хувьсгалчдын өргөн чөлөө" // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №51. 1643. Ундармаа Ш. Шинэ суурилуулсан хогийн сав халуун хүйтэнд тэсвэртэй агаарт шатдаггүй материалаар хийгджээ // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №109. 1644. Ундармаа Ш. Нийслэл хот нүүдэллэн суурьшиж байсан газруудад хөшөө босгоно // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 02-р сарын 8.-№17. 1645. Ундармаа Ш. Хот тохижилтонд таван тэрбум гаруй төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №7. 1646. Ундармаа Ш. “М.Энхболд: Сүхбаатарын талбайн шинэчлэл” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 11-р сарын 4.- №223.- 1, 2-р нүүр. 1647. Ундармаа Ш. Далан давхар хүндэтгэлийн цэцэрлэгт хүрээлэн болох нь ээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 13.-№50.- 5-р нүүр. 1648. Ундармаа Ш. Хотын удирдлагууд төвийн зургаан дүүргийн тохижилттой танилцав // Улаанбаатар таймс.- №79. 1649. Ундармаа Ш. “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” хандивын данстай боллоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 28.-№108.-5-р нүүр. 1650. Ундрал Д. Нийслэл хогийн шинэ савтай болов // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 27.- №104.- 3-р нүүр. 1651. Ундрам Ш. Мал бордох талбай орчимд суурьшсан 320 айлыг нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 7.- №71.- 2-р нүүр. 1652. Ундрам Ш. Дүүргийн ажилтан бүр 5 цэцэг үрслүүлж Самбуугийн нэрэмжит гудамжинд суулгана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 23.- №83.- 2-р нүүр. 1653. Ундрам Ш. Чингэлтэйнхэн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлынхаа 90 хувийг хангажээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 20.- №169.- 2-р нүүр. 1654. Ундрам Ш. 365 аж ахуйн нэгжийн хаягийг шинэчилнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 14.- №186.- 1-р нүүр. 1655. Ундрам Ш. Чингэлтэйнхэн нэг тэрбум 304 сая төгрөгийн тохижилтын ажил хийжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 30.-№198.- 2-р нүүр. 1656. Ундрам Ш. Дөрвөн метр өндөртэй баримал Сүхбаатарын талбайн өмнөх цэцэрлэгт хүрээлэнд сүндэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 1.- №199.- 1-р нүүр. 1657. Ундрам Ш. Оюутнууд хог цэвэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 22.№214.- 2-р нүүр. 1658. Усанбаатар хотын ахмад немонуудыг албадан нүүлгэжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 24.- №171.- 2-р нүүр. 1659. Ууган Н. Хотын захирагч мод тарив // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 09-р сарын 28.№108.

1660. Ууганбаяр Н. Дэлхийн монголчуудын нийслэл дурсгалт газраа хадгалж үлдээсэй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 04-р сарын 12.- №44. 1661. Ууганбаяр С. Ухамсаргүй иргэдтэй Улаанбаатарын гудамжийг цэвэрлэх зовлон // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 24.- №63.-5-р нүүр. 1662. Ууганбаяр С. Хотын төвд ойр байх захуудыг нүүлгэе // Монголын мэдээ.-2008 оны 10-р сарын 07.- №223.-6-р нүүр. 1663. Уул С. Нийслэлээ хөгжүүлэх төслийг та ч хийж болно // Монголын мэдээ.-2007 оны 05р сарын 30.- №105.-1-р нүүр. 1664. Уянга Г.Хотын цэцэрлэгжилт сэргэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 13.№97.- 3-р нүүр. 1665. Уянга Г., Ариунзаяа Б. Улаанбаатарын зун // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 07-р сарын 31.- №154.- 5-р нүүр. 1666. Үлгэр жишээ автобусны буудалтай болох нь // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 18.-№123.-6-р нүүр. 1667. Үнэнбат Н. Нийслэлийн замын хөдөлгөөнийг аюулгүй болгох чухал асуудлыг баталлаа// Монголын мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 16.- №31, 32.- 14-р нүүр. 1668. Үнэнбат Н. Зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа хайс гараашыг албадан буулгав // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 27.-№62.- 1, 2-р нүүр. 1669. Үрчгээ 3. "Цэвэр орчин"-д 998 байгууллага хамрагдлаа // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 9.- №42. 1670. Үүрийнтуяа Б. Гадаадад сургууль төгсөгчид хотын шарилжтай тэмцэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 4.- № 155.- 3-р нүүр. 1671. Хажид Б. Хотын царайг өөрчлөх үзэсгэлэн // Өдрийн сонин.- 2007 оны 06-р сарын 11.№135.- 11-р нүүр. 1672. Хажидмаа Б. Гэр хороолол хотжих сайхан хандлага гарч байна // Өдрийн сонин.-2006 оны 02-р сарын 23.-№046.-11-р нүүр. 1673. Халиу Л. Улаанбаатар авто замын гэрлэн дохиог шинэчлэлээ // Ардын эрх.- 2007 оны 02-р сарын 26.- №37.- 5-р нүүр. 1674. Халиун А. Амарсанаагийн гудамж Сөүлийн гудамжны "дүү" болно // Өнөөдөр.- 2004 оны 05-р сарын 28.- №108, 109.- 2-р нүүр. 1675. Халиун А. Хотын ойд зориулсан ажил нийслэлд өнгө нэмж байна // Өнөөдөр.- 2004 оны 09-р сарын 1.- №205.- 7-р нүүр. 1676. Халуун усгүй наймдугаар сарыг үдэх нь // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 5.- №152.- 4-р нүүр. 1677. Халуун ус тасарна шүү // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 10.- №132.-11-р нүүр. 1678. Хангай Т. Улаанбаатар ногоон төгөлтэй болно // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 5-р нүүр. 1679. Хан-Уул дүүргийн “тохижилт үйлчилгээ” ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 26.- №62.- 5-р нүүр. 1680. Хархорин орчмын бохирын хоолой задарчээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 05.-№89.-5-р нүүр. 1681. Хас А. Залуус хотоо цэвэрлээд мөнгөтэй болно // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 15.№203.- 8-р нүүр. 1682. Хаш Б. Гэрэлтүүлэг чимэглэл нэмэгдэнэ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 11-р сарын 1.№269.- 7-р нүүр. 1683. Хаш Б. “Улаанбаатар сан”-г ажиллуулах уу? // Өдрийн сонин.-2006 оны 03-р сарын 01.№052.-1-р нүүр. 1684. Хог хаясан иргэнээ торгодог хот болъё // Улаанбаатар таймс.-2009 оын 04-р сарын 09.№73.-5-р нүүр. 1685. Хоггүй ногоон бүсэд нийслэлчүүд зунжина // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын

29.-№87.-5-р нүүр. 1686. Хогийн шинэ цэгтэй боллоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 29.- №22.- В4-р нүүр. 1687. 265 байгууллага гадна хаягаа крилл үсгээр бичжээ // Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 10-р сарын 1.- №199.- 1-р нүүр. 1688. 2002 он хот тохижилтын жилд "Бидний зорилт-тохилог орчин" уралдааны болзол // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 23.- №48. 1689. 2004 оныг "Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх жил " болгох зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн удирдамж // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 16.№78.- 5-р нүүр. 1690. 2004 "Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх жил" болголоо // Улаанбаатар таймс.2003 оны 12-р сарын 12.- №251.- 1,2-р нүүр. 1691. Хорин хоёр, Баянзүрхийн товчоог нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай // Зууны мэдээ.2009 оны 03-р сарын 17.- №64.- 6-р нүүр. 1692. Хорол Д. Нийслэлийн цэвэрлэх төв байгууламжийн үнэр хэзээ арилах вэ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 6-р сарын 12.- №136.- 5-р нүүр. 1693. Хорол Д. Зөвшөөрөлгүй 3000 рекламны самбарыг буулгана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 08-р сарын 09.- №187.- 7-р нүүр. 1694. Хот орчноо тохижуулан цэцэрлэгжүүлэх жилд // Үнэн.- 2004 оны 04-р сарын 3.- №68.4-р нүүр. 1695. Хот тохижилтын жил 2002 оны "Бүтээлч ажил-тодорхой үр дүн" уралдаанд манлайлагчид // Улаанбаатар таймс.-2002.- №128. 1696. Хот тохижолтын жилд "Цэцэрлэгжилт" компани танд хань болно // Өнөөдөр.- 2002.№70. 1697. Хот тохижилтын жилд "Цэцэрлэгжилт" компани // Өнөөдөр.-2002 оны 04-р сарын 26.№101. 1698. Хот тохижилтын салбарын жолооч нарын анхдугаар зөвөлгөөн // Улаанбаатар таймс.2002.- №142. 1699. Хот тохижилтын хэлтэс // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 29.- №128. 1700. Хотод хавар болох хүсэх зүйл биш // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сар.- №7.- 7-р нүүр. 1701. Хотын "мэр" наадамчдын торгон дээлийг Будгаар мялаахгүй байхыг хүслээ // Улаанбаатар таймс.- №72. 1702. Хотын амьдрал // Ардын эрх.-2008 оны 09-р сарын 15.- №183.-9-р нүүр. 1703. Хотын амьдрал // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 17.- №249.-5-р нүүр. 1704. Хотын амьдрал // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 25.- №256.-5-р нүүр. 1705. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 06.- №69.- 3-р нүүр. 1706. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 06-р сарын 07.- №115.- 3-р нүүр. 1707. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 14.- №54.- 3-р нүүр. 1708. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 04-р сарын 01.- №67.- 3-р нүүр. 1709. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 02.-№68.- 3-р нүүр. 1710. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 08.- №72.- 3-р нүүр. 1711. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 09.- №73.- 3-р нүүр. 1712. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 10.- №74.- 3-р нүүр. 1713. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 11.- №75.- 3-р нүүр. 1714. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 15.- №77.- 3-р нүүр. 1715. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 16.- №78.- 3-р нүүр. 1716. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 17.- №79.- 3-р нүүр. 1717. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 23.- №82.- 3-р нүүр.

1718. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 24.- №83.- 5-р нүүр. 1719. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 01.- №89.- 3-р нүүр. 1720. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 06.- №92.- 3-р нүүр. 1721. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р саырн 02.- №90.- 3-р нүүр. 1722. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 16.- №139.- 3-р нүүр. 1723. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 16.- №143.- 3-р нүүр. 1724. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 17.-№ 144.- 3-р нүүр. 1725. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 18.-№ 145.- 3-р нүүр. 1726. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 08-р сарын 20.- №168.- 3-р нүүр. 1727. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 22.- №170.- 3-р нүүр. 1728. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 27.- №173.- 5-р нүүр. 1729. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 15.-№99.-5 нүүр. 1730. Хотын амьдрал // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 20.-№101.-4 нүүр. 1731. Хотын амьсгаа // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 08.-№4.- 3-р нүүр. 1732. Хотын амьсгаа // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 13.-№51.- 3-р нүүр. 1733. Хотын амьсгаа // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 21.-№59.- 3-р нүүр. 1734. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 02.- №82.- 3-р нүүр. 1735. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 03.-№67.-3-р нүүр. 1736. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 11.-№72.-3-р нүүр. 1737. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 20.- №80.- 3-р нүүр. 1738. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 11.-№96.- 3-р нүүр. 1739. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 15.-№99.- 3-р нүүр. 1740. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 16.-№99.- 3-р нүүр. 1741. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 31.- №110.- 3-р нүүр. 1742. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 06-р сарын 05.-№113.- 3-р нүүр. 1743. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 06-р сарын 06.-№114.- 3-р нүүр. 1744. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 09-р сарын 13.- №184.-3-р нүүр. 1745. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 09-р сарын 14.-№185.- 3-р нүүр. 1746. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 09-р сарын 18.- №188.- 3-р нүүр. 1747. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 10.-№6.- 3-р нүүр. 1748. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 11.-№7.- 3-р нүүр. 1749. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 22.-№14.- 3-р нүүр. 1750. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 24.-№16.- 3-р нүүр. 1751. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 25.-№17.- 3-р нүүр. 1752. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 29.- №20.-3-р нүүр. 1753. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 02-р сарын 22.-№44.- 3-р нүүр. 1754. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 07.-№49.- 3-р нүүр. 1755. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 11.-№51.- 3-р нүүр. 1756. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 19.-№56.- 3-р нүүр. 1757. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 19.-№57.- 3-р нүүр. 1758. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 21.-№103.- 3-р нүүр. 1759. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 27.-№106.- 3-р нүүр. 1760. Хотын амьсгал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 22.- №147.- 3-р нүүр. 1761. Хотын гудмууд 1924 оноос цэцэглэж эхэлжээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 28.- №240.- 5-р нүүр. 1762. Хотын "гэрэлтүүлэг, чимэглэл" компани // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 2-р сарын 25.№37.- 7-р нүүр. 1763. Хотын төвд хогийн цэг нэмэгдлээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №64.- 9-р нүүр. 1764. Хотын төрхийг гэрэлтүүлэг ногоон байгууламж нь тодорхойлдог // Монголын мэдээ.2008 оны 03-р сарын 14.- №53.- 10-р нүүр. 1765. Хотын хөгжилд ухаантай, овсгоотой онол хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р

сарын 20.-№101.-4-р нүүр. 1766. Хөдөөгийн ойг хотод нүүлгэж ирэхсэн // Үнэн.- 2004 оны 05-р сарын 19.- №101.- 6-р нүүр. 1767. Хулан Х. Хөдөөжсөн нийслэл // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 29.- №97.- 11, 12-р нүүр. 1768. Хүрэлбаатар Д. Хүрээ дөрвөн ууланд мод тарьсан "Нийслэл хүү"// Улаанбаатар таймс.2000 оны 09-р сарын 16.- №103. 1769. Хүрээний алдартай гудамжууд // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 10-р сарын 30.- №220.5-р нүүр. 1770. Хүү Ө. Шинэ гудамжаар зорчиж үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зугаална // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 11.- №111.- 2-р нүүр. 1771. Хэрлэн Б. Оюутнууд Сэлбэ, Дунд голыг цэвэрлэлээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 08.- № 114,115.- 24-р нүүр. 1772. Хэрлэн Б. Гэр хороололд төсөл хэрэгжих нь // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 28.№212.-7-р нүүр. 1773. Хэрлэн В. Буртаг бүхэн урлан бүтээхийн орчимд байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын 28.-№86.-5-р нүүр. 1774. Хэрлэн В. Христын цугларалтынхан хог цэвэрлэлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 06.-№91.-5-р нүүр. 1775. Хэрлэн В. Нийтийн бие засах газруудыг цоожлоод мартчихаа юу? // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 05-р сарын 29.-№108.-4-р нүүр. 1776. Хэрлэн В. Тохижилт хийсэн нэр зүүж, төсөвлөсөн мөнгө иддэг сүлжээ үүсчээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 17- №143.- 3-р нүүр. 1777. Хэрлэн В. Хот тохижилтын ажлаа дүгнэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. 1778. Хязгааргүй Ч. Энхтайвны өргөн чөлөөнийхний тэнцвэргүй амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №51. 1779. Цаасан уут хэрэглэж хэвшихийн тулд яах ёстой вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01р сарын 30.- №20.- 4-р нүүр. 1780. Цаснаар элс давс хэрэглэхээ болино // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 12.№49.- 5-р нүүр. 1781. Цогзолмаа Д. Хог хаягдлыг багасгах шинэ санаа оржээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 09-р сарын 24.- №227.- 19-р нүүр. 1782. Цогзолмаа Ж. Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл хэр байна вэ? // Улаанбаатар таймс.2007 оны 04-р сарын 10.- №71.- 3-р нүүр. 1783. Цогзолмаа Ж. Хот төлөвлөлт харуул шаардлагатай байсан цагт хэрэгждэг // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 18.- №78.- 3-р нүүр. 1784. Цогзолмаа Ж. Шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүй бол Улаанбаатар гэр хорооллын хот болох нь // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 06-р сарын 15.- №121.- 3-р нүүр. 1785. Цогтгэрэл С. Нийслэл цагтай боллоо // Өдрийн сонин.-1999 оны 10-р сарын 27.- №197. 1786. Цоодол Д. Суулгаж сурлаа, ургуулж сурсангүй одоо яах вэ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 06-р сарын 5.- №115.- 2-р нүүр. 1787. Цэвээн Ц. Улаанбаатарыг усжуулах төлөвлөгөө // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 31.№255.- В1-р нүүр. 1788. Цэвээнхэрлэн Ц. Гудамжны рекламанд цоо шинэ урсгал орж ирнэ // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 15.- №270. 1789. Цэвээнхэрлэн Ц. Хотын утаа өтгөрөхөд засгийн газар тусалж байна // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 1.- №281.- А1, А3-р нүүр.

1790. Цэдэн-Иш Б. Азийн цагаан дагины ногоон өмсгөл // Улаанбаатар.- 1998 оны 04-р сарын 4.- №68. 1791. Цэнд Х. Нийслэлийн 369 жилийн ойн баяраар цэцэг өргөлөө // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 30.- №261.- 15-р нүүр. 1792. Цэнд Х. Жуулчны гудамжинд гар урлалын төв байгуулна // Өнөөдөр.-2009 оны 05-р сарын 18.- №120, 121.- 6-р нүүр. 1793. Цэнд-Аюуш Х. Хотын төвд байрлуулсан хогийн савнаас өдөрт 3 машин хог гардаг // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 13.-№8.- 3-р нүүр. 1794. Цэнд- Аюуш Х. Өнгөрсөн долоо хоногт үерт автсан айлууд хашаа гэрээ барьж байна // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 22.- №176.- 6-р нүүр. 1795. Цэнд-Аюуш Х. Шинээр баригдсан Улаанчулуутын хогийн цэгийн замыг хаан жагслаа // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 21.- № 202.- 6-р нүүр. 1796. Цэнд-Аюуш Х. Хотоо тойруулан хог асгаж эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 28.- № 208.- 4-р нүүр. 1797. Цэргүүд хотын хогийг цэвэрлэлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 26.- №62.5-р нүүр. 1798. Цэрэн Ц. “Дээлтэй Монгол” нийслэлээ чимэв // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 07-р сарын 17.- №144.- 1-р нүүр. 1799. Цэрэндолгор Ц. Улаанбаатар хаягжилтгүй нийслэл гэж үү // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 05-р сарын 29.- №108.- 4-р нүүр. 1800. Цэрэнжамц Б. Айл эрвэл будилахгүй шөнө очвол харанхуйдахгүй СӨХ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №93. 1801. Цэрэнжамц Б. Шинэ хогийн цэг ашиглалтанд орлоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01р сарын 29.- №19.- 5-р нүүр. 1802. Цэрэнжамц Б. “Амьдрах ухаан төв”-ийнхөн хороогоо “гоёлоо” // Улаанбаатар таймс.2009 оны 04-р сарын 29.-№87.-5-р нүүр. 1803. Цэцгийн аж ахуй ба цэцэгт байгууламжууд // Улаанбаатар таймс.-1998 оны 05-р сарын 9.- №96, 97. 1804. Цэцэг В. Цэцэрлэгжилтийн алба байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 5-р нүүр. 1805. Цэцэг В. Бага тойрууг яаж бүрэн тохижуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 09.-№115.-5-р нүүр. 1806. Цэцэг В. Дүүргүүд наадмаас өмнө бичил цэцэрлэгтэй болох нь // Улаанбаатар таймс.2009 оны 06-р сарын 11.-№117.-5-р нүүр. 1807. Цэцэг М. Ажил хаяхаар зэхсэн “Шар хантаазтан”-гуудын цалинг олгож эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 07.- № 190.- 6-р нүүр. 1808. Цэцэгдэлгэр Б. Хотыг гутааж буй сурталчилгааны самбаруудыг буулгаж эхэллээ // Ардын эрх.- 2008 оны 08-р сарын 09.-№154.- 9-р нүүр. 1809. Цэцэгжүүлэх ажлыг урамшуулах журам батлагдан гарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2004.10-р сарын 26. - №216, 217. -12-р нүүр. 1810. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтанд “Global Geo” нэгдлээ // Үнэн.- 2009 оны 06-р сар.- №24.- 4-р нүүр. 1811. Цэцэрлэгт хүрээлэнд хандив өргөцгөөе // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 9.- №157, 158.- 11-р нүүр. 1812. Цээнэ Д. Хотын гудамж талбайн нэрсийг хэдэнтээ сольжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004.08-р сарын 5.- №157.- 2-р нүүр. 1813. Цээпил Д. “О.Болд: Миний Улаанбаатар хамгийн муухай нийслэл байх учиргүй” // Улаанбаатар.- 1998.- 04-р сарын 8.- №70. 1814. Цээпил Д. "Өнөөгийн Улаанбаатар"-аас 10 жилийн өмнөх Улаанбаатарыг харж болно // Үнэн.- 1998.- №212.

1815. Цээпил Д. Төслийн хурээнд Дарь-эхийн гэр хорооллыг үлгэр жишээ хөгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №50. 1816. Цээпилмаа Д. Хот бол дүүргийн вант улсаас бүрддэггүй // Улаанбаатар таймс.- 2000.№7. 1817. Цээпилмаа Д. Төвлөрлийг саатуулж, хотыг жигд хөгжүүлэхэд инженерийн байгууламж хүрэлцдэггүй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 02-р сарын 21.- №35.- 1,2-р нүүр. 1818. Цээпилмаа Д. Нийслэлийн анхны хороо тохижилтондоо 550 сая төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 9.- №5.- 2-р нүүр. 1819. Цээпилмаа Д."Хотоо цэцэрлэгжүүлэх жил"-ийн нээлт гурван дүүрэгт зэрэг боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 20.-№80.- 2-р нүүр. 1820. Цээпилмаа Д. Хотоо цэцэрлэгжүүлэх их үйлсэд "Улаанбаатар таймс" сониныхон нэг өдрийн цалингаа хандивлалаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 14.- №98.1-р нүүр. 1821. Цээпилмаа Д. “Б.Баатарзориг: Хот өөрийн гэсэн өнгө төрх, өмсгөл гоёлтой болсон // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.-№219, 220.- 2-р нүүр. 1822. Цээпилмаа Д. Улаанбаатарыг Зуунмодтой холбон хөгжүүлэх талаар дахин яригдана гэдэгт итгэж байна // Ардын эрх.-2008 оны 11-р сарын 17.- №228.- 4-р нүүр. 1823. Чимид Б. Хотын мод // Улаанбаатар.- 1998 оны 04-р сарын 28.-№87. 1824. Чимид Б. Хот цэцэрлэгжүүлэх ажлын үндэс. -УБ., 2000.- 205 хууд. 1825. Чимид Б. Тохижилтоороо "амьсгалсан" дүүрэг // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №109. 1826. Чимид Б. Баян ядуу гэлтгүй бүх айлаас "хог" гардаг // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №115. 1827. Чимид Б. Хотыг цэвэржүүлнэ гэдэг газарт хөлс, хөрөнгө шингээсний үр дүн гэсэн үг // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 02-р сарын 19.- №21. 1828. Чимэг Б. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч мод тарих үйлсэд нийслэлчүүдийг уриаллаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 11.- №95.- 1-р нүүр. 1829. Чимэг Ц. Нийслэлийн хөгжлийг иргэдийн санаа санаачлагатай холбоно // Үнэн.- 2005 оны 07-р сарын 29.- №147.- 3-р нүүр. 1830. Чин Ван Ханддоржийн өргөө // Улаанбаатар таймс.- 1999.- 10-р сар.- №158, 159. 1831. "Чингис шар айраг" ХХК дүүргийнхээ тохижилтонд 3 сая төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.- №33. 1832. Чингэлтэй дүүргийн хот тохижилт үйлчилгээний компани // Улаанбаатар таймс.- 2001.№129. 1833. Чингэлтэй тохижилтын ажлаа иргэддээ тайлагнав // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 24.- №127. 1834. Чулуун О. 11-р хорооллын чингэлгүүдийг нүүлгэж эхлэв // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 29.- №148.- 10-р нүүр. 1835. Чулуун Ч. Олон улсын зээлээр үерийн далан "бослоо" // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 1836. Чулуунтөмөр Д. “Улаанбаатар архитектур талаасаа тийм ч сайхан хот биш // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 04.- №73.- 7-р нүүр. 1837. Чүлтэмнамдаг Ц. Нийслэлийг Орхоны хөндий рүү нүүлгэе // Зууны мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 22.- №17 .- 8, 13-р нүүр. 1838. Шарилжнаас салах цаг ирлээ // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 7.- №154.- 5-р нүүр. 1839. Шизүока хотын улаачид Дамбадаржаад мод тарилаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-

р сарын 06.-№91.-5-р нүүр. 1840. “Шинэ гудамж” аян өндөрлөнө // Ардын эрх .-2009 оны 06-р сарын 02.-№107.-5-р нүүр. 1841. “Шинэ гудамж” нь шинэ сууц // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 26.-№106.-5-р нүүр. 1842. “Шинэ гудамж” сарын аян эхэллээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 04.-№88.-6р нүүр. 1843. “Шинэ гудамж”-чуудын дундах ширүүн өрсөлдөөн // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 14.-№98.-5-р нүүр. 1844. Шинэ цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо // Үнэн.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №28.- 8-р нүүр. 1845. Шуушингаа Ч. Зам талбай харж хандах эзэнгүй мэт байгааг эцэс болгоё // Улаанбаатар таймс.- 2001оны 9-р сарын 11.-№109. 1846. Эгшиглэн Б. 19 жил цэцэгчнээр ажилласан эмэгтэй амьдралдаа ганц удаа цэцэг бэлгэнд авч үзсэн // Өнөөдөр.- 2002 оны 4-р сарын 23.-№98. 1847. Элдэв Б. Нийслэлд 30 гэрэлт самбар байгуулна // Үнэн.- 2004 оны 03-р сарын 23.- №60.1-р нүүр. 1848. Энх Б. Нийслэлийг бүрэн камержуулна // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 10.- №157.А7-р нүүр. 1849. Энх Г. Хотын замыг 260 хүн цэвэрлэж байна // Монголын мэдээ.- 2007 оны 01-р сарын 06.- №4.- 1-р нүүр. 1850. Энх Н. Ногоон нуурын хэсэг айл бууриа сэлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 5.- №157.- 2-р нүүр. 1851. Энх Н. Зуслангийн амуудад хогийн сав суурилуулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08р сарын 6.- №158, 159.- 2-р нүүр. 1852. Энх Н. Цэцгийн мандал хот орчныг чимэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 13.- №164.- 2-р нүүр. 1853. Энхбат Н. Улаанбаатарын соёлын өнгө гудамж талбайгаас эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.2002 оны 12-р сарын 12.- №148. 1854. Энхбат Н. “Ж.Амгаабазар: Нийслэлийг гэрэлтүүлэхэд 4-5 тэрбум төгрөг шаардлагатай”// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 24.-№152. 1855. Энхбат Н. Мөсөн хотхонтой цэцэрлэгээр ... түүх хүүрнэсэн баримал "Төгсөөгүй төгсгөл" // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 01-р сарын 21.- №13.- 4-р нүүр. 1856. Энхбат Т. Улаанбаатар шаардлага хангасан хогийн цэгтэй боллоо // Монголын мэдээ.2009 оны 01-р сарын 29.- №19.- 6-р нүүр. 1857. Энхбат Ч. Замын цагдаа нар захын хорооллуудын замыг зохицуулна // Зууны мэдээ.2009 оны 02-р сарын 24.- №45.- 8-р нүүр. 1858. Энхбат Ч. Хотыг хоггүй болгоход хүүхдүүдтэй хамтарна // Зууны мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 11.- №88.- 15-р нүүр. 1859. Энхбат Ч. Нийслэлийн гэрлэн дохиог гурван хүн ажиллуулдаг // Зууны мэдээ.- 2008 оны 08-р сарын 21.- №200.- 5-р нүүр. 1860. Энхбат Ч. “М. Даваасүрэн: Хот төлөвлөлтийг цогцоор нь шийдсэнээр нийслэлийн өнгө төрх өөрчлөгдлөө // Зууны мэдээ.- 2008 оны 08-р сарын 25.- №203.- 11-р нүүр. 1861. Энхбат Ч. Хотын золбин нохойтой 200 саяар “дайтна” // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №20.- 8-р нүүр. 1862. Энхбаяр Н. Иргэндээ ээлтэй нийслэл эрүүл цэвэр хот болгон хөгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05-р сарын 20.-№102.-4-р нүүр. 1863. Энхболд М. Хот тохижилтын ажилд ирэх онд эргэлт гаргах зорилт дэвшүүлж байна // Улаанбаатар таймс.- №153. 1864. Энхболор Б. Оюутнууд 60 шуудай шарилж түүжээ // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 4.-

№151.- 5-р нүүр. 1865. Энхмаа Э. “ Б. Мөнхбаатар: Хотыг хөгжүүлэх чадварлаг инженерүүд дутаж байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 09-р сарын 19.- №218.- В7-р нүүр. 1866. Энхмаа Э. Иргэдээ камераар хяная // Өнөөдөр.-2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- В1, В3-р нүүр. 1867. Энхмаа Э. Цэгцэрдэггүй гэр хороолол // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 6.- №178.- А6-р нүүр. 1868. Энхмандуул Г. "Бөмбөгөр ногоон"-ыг чөтгөр шулмасын хүчээр босгосон хэмээж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 21.- №103.- 2-р нүүр. 1869. Энхтайвны өргөн чөлөөний тохижилтын ажил 30 хувьтай байна // Улаанбаатар таймс.2002.- №61. 1870. Энхтүвшин Ц. Нийслэлчүүд энэ өвөл тавтай өвөлжинө // Монголын мэдээ.- 2008 оны 09-р сарын 10.- №20 1871. Энхтуул Б. Их хотын гудамжинд хосууд зугаалж, хөгшчүүд нарлаж байна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 28.- №96.-12-р нүүр. 1872. Энхтуул С. Бидний гэр манай хот. Цонхоор цаасаа шидчихээд л хогийн савгүй гэх юм: Б.Чимэдийн ярилцлага // Өдрийн сонин.-2003 оны 05-р сарын 14.- №116.- 11-р нүүр. 1873. Энхтуул С. Сакура цэцгийн цэцэрлэг 400 бут суулгалаа // Өдрийн сонин.- 2003.- 05-р сарын 24.- №125.- 4-р нүүр. 1874. Энхтуул С. ТҮЦ устгаж улсаа хөгжүүлэв // Өдрийн сонин.- 2004 оны 09-р сарын 17.№231.- 7-р нүүр. 1875. Энхцэцэг Д. Өдрийн цагаар цэцгийн усалгаа хийдэггүй // Улаанбаатар таймс.- №61. 1876. Энхцэцэг Э. Шатахууны үнэ нэмэгдсэнээс хог түгжрэв // Монголын мэдээ.-2009 оны 04р сарын 02.-№66.-7-р нүүр. 1877. Энхээ Б. Шинэ гудамд Азийн цагаан дагина тусална // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 23.- №92.- 1,3-р нүүр. 1878. Энхээ Ч. Гэрлэн дохионы ажиллах хугацааг сунгалаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 05.- №1.- 8-р нүүр. 1879. Энэрэл Д. Хотын орчны бохирдлын тайланг гаргана // Үнэн.-2008 оны 09-р сарын 04.№174.- 5-р нүүр. 1880. Энэрэл Д. Уулзваруудад камер тавьж, гэрэл дохиог шинэчлэх ажил энэ онд багтах уу? // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 28.-№18.- 8-р нүүр. 1881. Энэрэл Д. Нийслэлийн хэмжээнд 150 гаруй хашаа буулгаж, чингэлэг нүүлгэжээ // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 4.- №65.- 4-р нүүр. 1882. Эрдэнэ Д. 64 уулзварын 45-ынх нь гэрлэн дохиог зайлшгүй солих шаардлагатай // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 17.- №187.- С1-р нүүр. 1883. Эрдэнэ Л. “Д.Очирбат: Хот хөгжихийн хирээр хүмүүс нь соёлжих учиртай” // Үнэн.2008 оны 05-р сарын 28.- №103.- 1, 5-р нүүр. 1884. Эрдэнэ Ц. Нийслэлчүүд цэцэрлэгт хүрээлэнтэй боллоо // Ардын эрх.- 2008 оны 01-р сарын 09.- №05.- 7-р нүүр. 1885. Эрдэнэмаа Л. Төөрдөг байшин шиг төлөвлөлтгүй Улаанбаатар // Үнэн.- 2008 оны 11-р сарын 14.- №225.- 1, 9-р нүүр. 1886. Эрдэнэмаа Л. Хотын соёлыг заая // Үнэн.- 2008 оны 02-р сарын 02.- №236.- 11-р нүүр. 1887. Эрдэнэцэцэг Д. Солонгосчууд 10000 мод тарина // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 13№108- В2-р нүүр. 1888. Эрдэнэцэцэг Д. Баянзүрх дүүрэг гэрэлт гудамжтай болов // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 8.- №129.- С4-р нүүр. 1889. Эрхэс Ж. Хөдөөгийнхний хэрэгцээнээс гарсан лаа нийслэлчүүдийн гэрт морилжээ // Ардын эрх.- 2008 оны 03-р сарын 02.- №41.- 5-р нүүр. 1890. Эрхэс Ж. Зөвлөлтийн дайчдын хөшөөг засаж тохижууллаа // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р

сарын 20.- №53, 54.- 7-р нүүр. 1891. Эсэн Б. Бээжингийн тоглоомоор гэр хорооллын хүүхдүүд наадна // Өдрийн сонин.2004.- 09-р сарын 13.- №266, 267.- 32-р нүүр. 1892. Ээнээ Д. Нүхэн гарцыг 24 цаг нээлттэй байлгахыг шаардлаа // Үнэн.-2009 оны 01-р сарын 09.-№5.- 5-р нүүр. 1893. Ядамдорж П. Цэцэг муу, муухай бүхнийг үлдэн хөөх увидастай // Өнөөдөр.- 2001 оны 7-р сарын 20.- №167. 1894. Ялгуун Ш. Ард Аюушийн гудамж ачаалалдаа түүртэж байна // Улаанбаатар таймс.2000.- №51.

Мал аж ахуй
1895. Адима Ш. Нийслэлийн мал 18179-р хорогджээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 1-р сарын 4.- №2. 1896. Адима Ш. Нийслэл хотод буй малыг вакцинжуулахад 35 сая төгрөг зарцуулна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 6-р сарын 5.- №67. 1897. Адима Ш. Төсөлд хамрагдагсдын ургац арвин байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9р сарын 16.- №188.- 2-р нүүр. 1898. Анна Ч. Нийслэлийн шинэ ферм олон хүнийг малтай болгоно // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 26.- №46.- 15-р нүүр. 1899. “Атар – 3” аянд оролцсон залуусыг шагналаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 03.№26.- 8-р нүүр. 1900. Баатарнум Г. Хятадууд Монгол газрыг эздээс нь харамлан бууджээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 21.- №19. 1901. Бадамдорж Б. Хотын мал тооллогын урьдчилсан мэдээ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын 31.- №248. 1902. Бадамдорж Б. Нэг га-д улсын дунджаар 4 дахин олон мал бэлчиж байна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 17.- №40, 41. 1903. Баян Д. Ургацын баяраа тэмдэглэв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 16.№188.- 2-р нүүр. 1904. Биндэръяа М. Нийслэлд боом гарлаа //Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын 7.- №108.- 1-р нүүр. 1905. Биокомбинат 80 жил // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 27.- №107.- 6-р нүүр. 1906. Бор Д. Хориотой бүсэд буусан малтай айлын тоо 18 хувиар буурчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 25.- №18.- 2-р нүүр. 1907. Бор Д. Малын хулгайтай тэмцэх шинэ хуулийг сурталчлав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 1908. Булган Б. Нийслэлийн малтай өрхийн тоо буурсаар байна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 29.- №64. 1909. Бүрэнжаргал Г. Улаанбаатар хот 88 тэмээтэй // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 11.- №29. 1910. Галбадрах С. 2002 оноос малтай иргэдийг нийслэлээс нүүлгэнэ // Зууны мэдээ.- 2001 оны 09-р сарын 21.- №223.

1911. Гэрэл Ж. Налайх дүүргийн малчдад хөнгөлттэй үнээр өвс олгоно // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №46, 47.- 5-р нүүр. 1912. Гэрэлт Д. Малчдад нийслэлийнхний тусламж хэрэгтэй байна // Улаанбаатар таймс.2008 оны 02-р сарын 13.- №31.- 3-р нүүр. 1913. Дашдорж Л. Хонин жилийн босгон дээр хотод халзан цагаан ихэр хурга майллаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 6.-№24.-5-р нүүр. 1914. Дизагүл Ш. Нийслэл хотод мал аж ахуйг эрчимжсэн хэлбэрээр эхэлнэ // Улааанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 7.- №45.- 4-р нүүр. 1915. Лхагвасүрэн Н. Нийслэлийн мал сүрэг цаасан дээр бэлчих үү // Улаанбаатар таймс.2000 оны 2-р сарын 5.- №15, 16. 1916. Лхагвасүрэн Н. Нийслэлийнхэн эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх цаг иржээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 3-р сарын 27.- №37. 1917. Мөнх Ц. "Нийслэл мал аж ахуйг эрхлэх бодлого" хөтөлбөр ямар шатандаа явна вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 6.- №70.-4-р нүүр. 1918. Мөнх Ш. Сүүнээс бусад чиглэлийн малын өсөлтийг хязгаарлана // Өнөөдөр.- 1999.№116. 1919. Нийслэл маань хорионд орох магадлал өндөр байна // Өдрийн сонин.- 2003 оны 2-р сарын 22.- №43.- 3-р нүүр. 1920. Нийслэлийн мал эмнэлэг, үржихүйн газар // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 7-р сарын 8.№138.- 6-р нүүр. 1921. Нийслэлийн мал эмнэлэг, хяналтын газар //Улаанбаатар таймс.-2002.- №47. 1922. Нийслэлийн малын хагасыг вакцинжуулжээ // Ардын эрх.-2007 оны 01-р сарын 25.№17.- 1-р нүүр. 1923. Нийслэлийн сайн малчин тэргүүний тариаланч шалгарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №35.- 5-р нүүр. 1924. Нийслэлийн сүрэгт энэ хавар нэг ботго нэмэгдсэн // Өнөөдөр.- 1999.- №116. 1925. Нямсүрэн Ж. Малтай өрхийг биш зөвхөн малыг хотоос гаргана // Улаанбаатар таймс.2001.- №96. 1926. Од Д. Нийслэлд 297 мянган мал тоолуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 22.- №184, 185. 1927. Отгонбилэг X. Хотын ямаа ногоо байгууламжийн "мангаа" // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 12.- №135. 1928. Отгонжаргал М. Малтай иргэдийг хотоос нүүлгэе // Өнөөдөр.-2003 оны 4-р сарын 10.№85.- 5-р нүүр. 1929. Оюунгэрэл Ж. Төрд итгэх итгэл минь алдарсан // Өнөөдөр.- 1997 оны 3-р сарын 6.№46. 1930. Оюунсүрэн X. Хотоо тойрсон фермийн аж ахуй байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа // Өдрийн сонин.- 2002 оны 7-р сарын 29.-№159. 1931. Оюунцэцэг Х. Нийслэлийн малыг вакцинжуулахад 65000 тун хэрэгтэй // Өнөөдөр.2007 оны 01-р сарын 13.- №10.- А3-р нүүр. 1932. Пүрэв Сан. Зах зээлийн шуурганд ажраа үгүй фермер // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 7-р сарын 31.- №91. 1933. Удам Д. Нийслэл хотод ямаа өсөж бусад малын тоо буурчээ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 5.- №27. 1934. Удамбор Д. Эн тэргүүн хотын гэр хорооллоос малтай өрхийг гаргана // Улаанбаатар

таймс.- 2002 оны 7-р сарын 16.- №84. 1935. Ундармаа Ш. Мал аж ахуй эрхлэх пүүсийг тогтоолоо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 5. -№132. 1936. Ундрам Ш. Нийслэл хот 49 тэмээтэй // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 12-р сарын 31.№264.- 1-р нүүр. 1937. Үржээ Ч. Бид холер өвчний дэгдэлтийг зогсоож чадсан // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 26.- №195.- 2-р нүүр. 1938. Хотын мал, түүхий эдийн худалдаа баяртай // Өнөөдөр.- 2003 оны 11-р сарын 21.- №27.5-р нүүр. 1939. Цэлмүүн Н. Нийт малын 20% нь сувайрчээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 6-р сарын 15.- №191. 1940. Цэрэнпил Ш. Адгуусжсан хотын зовиур // Өдрийн сонин.- 2001.- №69. 1941. Цэцэг Р. Нийслэлийн малыг вакцинжуулж дуусна // Өнөөдөр.- 2007 оны 2-р сарын 10.№34.- А3-р нүүр. 1942. Чимэг Л. Нийслэлийн ойролцоох мал худалдааг албадан зогсооно // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын .- №155.- С3-р нүүр. 1943. Чулуун Д. Нийслэлд буй малтай иргэд малаа худалдах, эсвэл түүнийгээ дагаж нүүхээс өөр аргагүй // Зууны мэдээ. -2002 оны 6-р сарын 27.- №159. 1944. Элдэв Б. Нийслэл 58 тэмээтэй // Өнөөдөр.- 2000 оны 4-р сарын 13.- №86. 1945. Энүүн Б. Дүүргүүд мал хамгааллын ажилтантай болно // Өдрийн сонин.- 2004. оны 9-р сарын 23.- №236.- 1-р нүүр. 1946. Энхлэн Н. Нийслэлд усалгаатай тариаланг хөгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 9.- №95.- 4-р нүүр. 1947. Энхлэн Н. Малтай өрхийг тэтгэврийнхэн "толгойлж" малчид фермер хөгжүүлж байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 3.- №113.- 4-р нүүр. 1948. Эрдэнэцэцэг Д. Нийслэлд 750 сая толгой мал бэлчдэг // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 6.- №153.- В8-р нүүр. 1949. Энхмаа Э. Налайхын малчдад хөнгөлөлттэй үнээр өвс олгохоор болов // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №56.- А5-р нүүр. 1950. Эрдэнэ С. Хүнд цаг ирэхэд малчид нийслэлдээ тусална // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 03.- №41.- 5-р нүүр. 1951. Ээнээ Д. Налайх дүүргийн малчдад хөнгөлөлттэй үнээр өвс олгоно // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №45.- 5-р нүүр.

Ногоон хувьсгал
1952. Бат В. Налайхчууд хүнсний ногооны хэрэгцээгээ өөрсдөө хангана // Улаанбаатар таймс.2009 оны 02-р сарын 04.- №24.-5-р нүүр. 1953. Мягмар Д. “Т.Төрмандах. энэ жил манайх, төмсний 13 тонн үрийг иргэдэд худалдсан // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 08.- №130.- 11-р нүүр. 1954. Наранцацралт Ж. "Ногоон хувьсал"-ыг зөвхөн ногоо тарих ажил гэж ойлгож болохгүй // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 16.- №77,78. 1955. Ногоон хувьсал. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагч Ж.Наранцацралт нийслэлийн "Ногоон хувьсал" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийнхнийг хүлээн авч уулзлаа // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 3.- №67. 1956. Санчир Г. Нийслэлчүүд 609 га-д төмс тариалжээ // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 22.- №103.- 3-р нүүр.

1957. Ундрам Ш. Ургацын баяраа хийж шилдгүүдийг тодруулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 1.- №199.-2-р нүүр. 1958. Хангал М. Нийслэлчүүдийн хамгийн их хэрэглээ төмс, польш иргэдтэй адил // Үнэн.2008 оны 11-р сарын 14.- №225.- 9-р нүүр. 1959. Хэрлэн Б. Сонгинохайрханчууд хашаандаа ногоо тарина // Өдрийн сонин.- 2005 оны 5-р сарын 12.- №116.- 7-р нүүр. 1960. Цагаан дагиныг ногоон нөмрөгтэй болгоно // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сарын 13.- №54. 1961. Энхлэн Г. Улаанбаатарчууд хятад, монгол төмсөө ялгаж чаддаггүй // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 23.- №189.- 5-р нүүр.

Эрүүл мэнд
1962. Адима Ш. “Ц.Бадамсүрэн: Тахир дутуу хүмүүст тэргэнцэр өгөх нь гол биш”// Улаанбаатар таймс.- 2001.- №44. 1963. Адима Ш. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 39 өрхийн эмнэлэг байртай болно // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 06-р сарын 14.- №71. 1964. Адима Ш. Өрхийн эмнэлгүүд байртай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 29.- №197.- 2-р нүүр. 1965. Азийн эмч нар Улаанбаатарт хуралдана // Зууны мэдээ.- 2007 оны 06-р сарын 20.№147 .- 11-р нүүр. 1966. Алтан X. 400 гаруй эмийн санд зэрэглэл тогтооно // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №124. 1967. "Алтан-гадас" одонт яаралтай тусламжийн төвийн 70 жилийн ойд // Өнөөдөр.- 2000 оны 05-р сарын 05.- №105. 1968. Амар Г. Буянт үйлстэнгүүд // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №10 1969. "Амирлуулагч" шүдний эмнэлэг // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 09-р сарын 29.- №196, 197.- 8-р нүүр. 1970. Анна Ч. Оюутнуудыг эмчийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулахаар болжээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 08-р сарын 26.- №211.- 19-р нүүр. 1971. Ану Ч. Нийслэлчүүд оношлогооны шинэ төвтэй болно // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 04.- №289.- 19-р нүүр. 1972. Ариун Б. Монгол- Солонгосын хамтарсан эмнэлэгтэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 02.- №134.- 6-р нүүр. 1973. Ариун Д. З. Цэцэгээ бие маань өвдөхгүй болсон нь саамны л ач // Өдрийн сонин.- 2004 оны 05-р сарын 07.- №110.- 7-р нүүр. 1974. Ариун Д. “Ж. Жанчив: Цус шингэлэхээр арьс зөөлөрч залууждаг // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 02.- №244.- 7-р нүүр. 1975. Ариунаа Ц. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 03-р сарын 31.- №65, 66.- 7-р нүүр. 1976. Ариунтуяа Б. Эх, үрсээ алдсаар байх уу // Үнэн.- 2001 оны 09-р сарын 28.- №188. 1977. Ариунцэцэг Д. Нийслэлийн аварга сувилагч тодров // Өдрийн сонин.- 2000 оны 04-р сарын 27.- №98. 1978. Архинаас гарах сайн дурын эмнэлгийн үүдийг сэхээтнүүд татах боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №96. 1979. Арьсны өвчин судлалын төв // Зууны мэдээ.- 2003 оны 08-р сарын 07.- №190.- 6- р нүүр.

1980. Ахмадуудын төлөө Аминжаргал Өрхийн эмнэлэг // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 10.- №121. 1981. Баатарнум Г. Эмч нар хатуу хяналтанд орлоо // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 04-р сарын 06. -№52. 1982. Бадаа 3. “Г. Алтангэрэл: Бид зохиомлоор үр тогтоож чадсан, удахгүй..." // Өнөөдөр.2001оны 03-р сарын 15.- №62.- 11-р нүүр. 1983. Бадамцэцэг Д. Нийслэлийн сүрьеэтэй өвчтөн нэмэгдлээ // Үнэн.- 2008 оны 09-р сарын 09.- №177.- 11-р нүүр. 1984. Бадарч С. Нийслэл хотод хоёр эмэгтэй гэртээ амаржжээ // Ардын эрх.- 2007 оны 09-р сарын 13.- №179.- 9-р нүүр. 1985. Байгальмаа Н. Нийслэлчүүдийн эрүүл мэндийн байдал, тэдний үнэлгээ // Улаанбаатар.1998 оны 06-р сарын 13.- №119. 1986. Балдан-Ёндон 3. Хүн 5 литр цусныхаа хагасыг алдахад л үхдэг // Улаанбаатар таймс.2001.- №94. 1987. Бат Ч. Баянзүрхэд халдварт өвчин гарсан уу // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 27.№172.- 7-р нүүр. 1988. Бат Ш. Нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламж дэлхийн түвшинд ойртсон // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 04-р сарын 12.- №44.-2-р нүүр. 1989. Бат-Очир Д. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв // Зууны мэдээ.- 2004 оны 02-р сарын 25.- №45.- 2-р нүүр. 1990. Болд С. Үерийн улмаас 12 хүн гэдэсний халдварт өвчнөөр өвчлөөд байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 28.- №150.-1,3-р нүүр. 1991. Болор Б. Улаанчулуутын хотын цэгт амьдрагсад орон гэр, ундны устай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 11.- №95.- 2-р нүүр. 1992. Бүжмаа А. Хотын орчны эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд // Засгийн газрын мэдээ.1998 оны 04-р сарын 07.- №68. 1993. Галмандах Б. Эхээс төрөөд насан өөд болтлоо эмчийн хяналтанд байх боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001оны 08-р сарын 07.- №94. 1994. Галмандах Б. Бид энэ жил нээлттэй эмнэлэг болох зорилттой ажиллана // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №21. 1995. Галсан Т. Монголын гавъяатай бүсгүйн нэг: Клиникийн 3-р эмнэлгийн Б.Батсэрээдэнгийн тухай // Өнөөдөр.- 2004 оны 03-р сарын 06.- №56,57.- 3-р нүүр. 1996. Ганхүү Ц. Өрх гэр эрүүл бол улс орон эрүүл // Үнэн.- 2004 оны 02-р сарын 17.- №35, 36.- 4-р нүүр. 1997. Ганчимэг Л. “Чөдрийн ганц” тэрэгтэй дүүрэг түргэн тусламж үзүүлж чаддаггүй // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 09.- №156.- А5-р нүүр. 1998. Гэмтэл согог сэргээн засалтын клиникийн эмнэлэг // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 09-р сарын 24.- №193.- 5-р нүүр. 1999. Далхжав А. Эмч, баатар хоёрын тухай бичил тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 06-р сарын 15.- №120.- 4-р нүүр. 2000. Дашжав Д. Нийслэлд хувийн хэвшлийн 228 эмнэлэг ажилладаг // Улаанбаатар.- 1998 оны 03-р сарын 21.- №57. 2001. Дашжав Д. Нийслэлд 256 эмийн сан ажилладаг // Улаанбаатар.- 1998 оны 06-р сарын 04.- №113.

2002. Дорж Д. Эрүүл болсон хүн инээмсэглэж байвал эмч хүний жаргал тэр // Өдрийн сонин.2004 оны 01-р сарын 13.- №10.-15-р нүүр. 2003. Цогзолмаа Д. Өнөөдөр нийслэлийн төв дүүргийн төрсөн өдөр // Өдрийн сонин.- 2005 оны 09-р сарын 09.- №217.- 5-р нүүр. 2004. Жамсран Л.” П.Н. Шастины нэрэмжит 3-р эмнэлэг нь эмчилгээ үйлчилгээгээрээ анагаахын шинжлэх ухаанд тэргүүлдэг “// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 03-р сарын 31.- №65.- 5-р нүүр. 2005. Заяа Ч. Хүн амьдралд хичнээн хайртай байдгийг түргэний эмч нар зүрх сэтгэлээрээ мэдэрдэг // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 07- №3. 2006. Ихтугтан Б. Хувийн болон төрийн мэдлийн эмнэлгийн тэнгэр газар шиг ялгаа // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №125. 2007. Магадлан итгэмжлэгдсэн 2003 оны "Шилдэг эмнэлэг" өргөмжлөлт Баянгол клиникийн эмнэлэг // Улаанбаатар.- 2003 оны 10-р сарын 09.- №205.- 5-р нүүр. 2008. Мазутаар "өтгөрүүлсэн" сүү уудаг Сонгиныхон ер бусын дархлаатай болсон гэлтэй // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №57. 2009. Маргад Н. Нэгдүгээр эмнэлэг хэмээх "бараан зах" // Зууны мэдээ.- 2003 оны 09-р сарын 05.- №212.- 1, 3-р нүүр. 2010. Мижиддорж Л. Эрүүл мэндийн даатгалын тасаг байгуулагдлаа // Улаанбаатар.- 1998 оны 02-р сарын 06.- №27. 2011. Монгол солонгосын хамтарсан Ионсей-Найрамдал эмнэлэг 10 жил // Өнөөдөр.- 2004 оны 09-р сарын 22.- №222.- 14-р нүүр. 2012. Монгол улсын эм хангамжийн алба байгуулагдсаны 80 жил: "Тун эрдэнэ фарма" ХХК // Өнөөдөр.- 2003 оны 10-р сарын 18.- №244.- 6-р нүүр. 2013. Мөнхгэрэл Б. Сөүл Улаанбаатарын хамтарсан эмнэлэгтэй болно // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 02.- №150.- В1-р нүүр. 2014. Мөнхнаран С. Өрхийн эмнэлгээ өөрчилж эхэллээ // Үнэн.- 2001 оны 12-p сарын 25.№249. 2015. Мөнхцэцэг М. Түргэн тусламжийн 103 дуудлага хэвийн хүлээн авдаг боллоо // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 12.- № 194.- 6-р нүүр. 2016. Навчаа Д. Дүүргийн эмнэлгийн удирдлагуудыг солихыг шаардав // Өдрийн сонин.2007 оны 08-р сарын 09.- №187.- 7-р нүүр. 2017. Нандинцэцэг Б. Эмзэг бүлгийнхэн эмнэлэгтэй боллоо // Үнэн.- 2002 оны 10-р сарын 01.- №192. 2018. Наранбилэг Н. Хотын эрүүл мэндийг хамгаалахад иж бүрэн хандах учиртай // Зууны мэдээ.- 2000 оны 11-р сарын 17.- №270. 2019. Нийгэмд эрүүл орчныг бүрдүүлж, амьдралыг баяр баясгалантай, иргэдийг тэмүүлэлтэй болгох ёстой: Нийслэлийн засаг даргын орлогч Я.Мөнхжаргал сурвалжлагчийн асуултанд хариулав // Улаанбаатар.- 1997 оны 12-р сарын 09.- №233. 2020. Нийслэлийн 1-р амаржих газар цус тогтоох аппараттай боллоо // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 16.- № 281.- 1-р нүүр. 2021. Нийслэлийн аварга эмч сувилагч нар тодров // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 01-р сарын 24.- №10. 2022. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх эрүүл мэндийн газар // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 09-р сарын 20.- №106.

2023. Нийслэлийн өрхийн эмч нарын анхдугаар зөвлөгөөнд оролцогчдоос гаргасан зөвлөмж // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №86. 2024. Нийслэлийн өрхийн эмч нарын анхдугаар зөвлөгөөн // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №79. 2025. Нийслэлийн эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын албаны 50 жилийн ойд // Улаанбаатар.-1998 оны 08-р сарын 12.- №152. 2026. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар // Үнэн.- 2001 оны 10-р сарын 20.- №205. 2027. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар-60 жилд // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 03-р сарын 18.- №54. 2028. Нийслэлийн эрүүл мэндийн өнгөрсөн өнөө ирээдүй // Улаанбаатар.- 1998 оны 06-р сарын 30.- №124. 2029. Нийслэлийн эрүүл мэндийн хяналтын алба // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 18.-№125. 2030. Номин Б. Ариутгал халдваргүйжилтэнд 380 сая төгрөг зарцуулна // Үнэн .- 2009 оны 07-р сар.- №27.- 4-р нүүр. 2031. Номин Б. Солонгосчуудтай хамтарч иж бүрэн эмнэлэг байгуулна // Үнэн.- 2009 оны 06р сар.- №24.- 3-р нүүр. 2032. Нялхсын клиник сувилал // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 08-р сарын 11.- №161.- 7-р нүүр. 2033. Оргил Г. Хувийн эмнэлгүүд зориулалтын бус байранд ажиллаж байна // Өдрийн сонин.2006 оны 06-р сарын 23.- №161.-13-р нүүр. 2034. Отгон Ч. 0-1 насны хүүхдүүдийн эндэгдэл 42 гарчээ // Улаанбаатар.- 1998 оны 04-р сарын 01.- №65. 2035. Охидоос гадна залуучууд ч эмэгтэйчүүдийн эмчид ханддаг // Улаанбаатар таймс.- 2000.№17. 2036. Оюун Т. Нийслэлд өрхийн 112 эмнэлэг ажиллаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 08-р сарын 16.- №98. 2037. Өлзийсайхан Г. Жорлон дунд амьдарч буй иргэдийнхээ эрүүл мэндийг бодоосой // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 24.- №167.- В4-р нүүр. 2038. Пүрэв Жа. “Б.Энх-Амгалан: Цагаан хоол жор тунг нь тааруулбал эм л гэсэн үг” // Үнэн.2004 оны 08-р сарын 24.- №166.- 3-р нүүр. 2039. Пүрэв Сан. Алтан гартай амьд бурхан // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 04-р сарын 23.№83.- 5-р нүүр. 2040. Сайнбаяр Г. Тэр жилдээ хэд хэдэн дүүрэг дамжин амьдардгаас эмнэлгийн тусламж авч чаддаггүй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 17.- №189.- 5-р нүүр. 2041. Сайнбаяр Д. Судас баригч // Өнөөдөр.- 2003 оны 05-р сарын 24.- №123.- 6-р нүүр. 2042. Саранзаяа Б. Ариутгалыг баталгаагүй хийнэ гэсэн ойлголт байхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 29.- №151.- 3-р нүүр. 2043. Саранзаяа Б. Ариутгал хийсэн болохоор халдварт өвчин дахин гарахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 31.- №153.- 3-р нүүр. 2044. Сонинбаяр Г. Ногоон нөмрөгтэй эмчийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 12.- №206.- 4-р нүүр. 2045. Сүрэн Д. Улаанбаатарчууд сар бүрийг эрүүл угтана // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 09.- №157, 158.- 11-р нүүр. 2046. Төгс Б. Энэ байдлаар бол Улаанбаатарт эрүүл хүн үлдэхгүй // Зууны мэдээ.- 2004 оны 05-р сарын 14.- №111.-10-р нүүр.

2047. Төмөр Б. “Д. Өлзийбаяр: Гэрийн асаргаагаар эмнэлгийн тусламж үзүүлнэ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 08-р сарын 16.- №193.- 4-р нүүр. 2048. Төр Ш. “Г.Цулбуур: Худал дуудлага өгсөн хүнд мөнгөн торгууль ноогдуулна” // Үнэн.2001.- №101. 2049. Төр Э. БНСУ-ын эмч нар Сүхбаатар дүүрэгт үйлчилнэ // Өнөөдөр.- 2008 оны 05-р сарын 26.- №122.- С1-р нүүр. 2050. Тунгалаг Л. “Г. Цулбуур: Халуурахаараа л түргэн дуудаад байж болохгүй // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 04.- №234.- 1, 7-р нүүр. 2051. Удам Б. Амбулатори бүрд 6.5 сая төгрөгийн засвар хийжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 02.- №178.- 2-р нүүр. 2052. Удамбор Д. Улс орноороо зах зээлд шилжээд байхад эрүүл мэндийн салбар хоцорч байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 01-р сарын 10.- №4. 2053. Удамбор Д. Эм гэдэг өөрөө хор // Улаанбаатар.- 1998 оны 11-р сарын 12.- №218. 2054. Удамбор Д. Хувийн хэвшлийн 303 эмнэлэг ажилладаг // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 02-р сарын 17.- №20. 2055. Удамбор Д. Эмэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн үед даралт ихсэж буурдаг // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 08-р сарын 07.- №94. 2056. Удамбор Д. Эмнэлгүүд хувьчлагдсанаар эмчилгээний чанар улам сайжирна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 01-р сарын 08.- №4.- 5-р нүүр. 2057. “Улаанбаатар Сонгдо” эмнэлэг нээгдлээ // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 14.- №245.3 нүүр. 2058. Улаанбаатар хот дахь Аж үйлдвэрийн комбинатын ажилчдын дунд явуулсан үзлэгийн дүнгээс. -"Анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг" номд.-УБ., 1968.- 113 хууд. 2059. Улаанбаатар хотын нөхцөлд бага насны хүүхдийн ходоод гэдэсний өвчний байдал. Данзан Г. "Бага насны хүүхдийн гэдэсний хордлогын үеийн ус эрдсийн солилцоо" номд. УБ., 1974.- 95 хууд. 2060. Ундрам Ш. Шинэ өрхийн эмнэлгийг хоёр сарын дотор барина // Улаанбаатар таймс.2004 оны 06-р сарын 09.- №116.- 2-р нүүр. 2061. Ууган Н. Хоёр оюутны сургалтын төлбөрөөр 10-12 мянган зүү тариур авах боломжтой// Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 16-№124. 2062. Уул Г. 20 өрх "Эрүүл мэндийг дээдлэгч" өргөмжлөл хүртлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 5-р нүүр. 2063. Учрал Э. 1-р төрөх газар хүйн халдвар гарчээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 29.-№187.-1-р нүүр. 2064. Хажидмаа Б. Зочид буудал барихын тулд эмнэлгийн үйл ажиллагааг зогсоожээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 27.- №265.-7-р нүүр. 2065. Халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгээрэй // Өнөөдөр.- 2009 оны 07-р сарын 24.- №167.- С4-р нүүр . 2066. Халдварт өвчин судлалын төв // Үнэн.- 2003 оны 08-р сарын 08.-№157.- 4-р нүүр. 2067. Халдварт өвчинтэй тэмцэж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №70. 2068. Халдварт өвчинтэй тэмцэх тухай захирамж гарчээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №21. 2069. Харшлаар өвчлөхгүйн тулд яах вэ?// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 03-р сарын 12.- №30. 2070. Хоролсүрэн Ж. Б. Норов: Арьсыг минь авсан охин capын дараа эдгэрсэн // Үнэн.- 2004 оны 04-р сарын 07.- №70.- 6-p нүүр.

2071. "Хүүхэд эрүүл орчин" зөвлөгөөн // Улаанбаатар таймс.- 2002.-№39. 2072. Хэрлэн Б. Нийслэлийн 2-р амаржих газар хэвийн ажиллаж байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12-р сарын 22.- № 312-р нүүр. 2073. Цолмон Д. Халдварт өвчин ихсэх хандлагатай байна // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 27.- №180.- 5-р нүүр. 2074. Цолмон Ц. Нийслэлийн хэмжээгээр жилд 110 гаруй мянган өвчлөл бүртгэгдэж 10 мянган хүнд 1600 гаруй өвчлөл ноогдож байна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 01-р сарын 25.- №10. 2075. Цолмон Ц. Нохойноос хүнд цагаан хорхой, галзуу өвчин тусдаг // Улаанбаатар таймс.2000 оны 01-р сарын 29.- №13. 2076. Цэрэннадмид Д. "Хорхой өвс" эм үү хор уу // Зууны мэдээ.-2004 оны 05-р сарын 07.№105.- 10-р нүүр. 2077. Цэцгээ Ж. 25 минутын дараа л та залуу болсноо мэдэрнэ: Чимэдцэрэнгийн ярилцлага // Өдрийн сонин.- 2002 оны 02-р сарын 12.- №34.- 4р нүүр. 2078. Цэцэгдэлгэр Б. Үерт автсан айлуудын хүүхдүүд цусан суулгаар халдварлажээ // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 28.- №181.- 11-р нүүр. 2079. Цээнэ Б. Сувилагчгүй эмнэлэг байдгийг та мэдэх үү? // Үнэн.-№124. 2080. Цээнэ Д. Хувиараа эмийн сан эрхлэгчид сургалт семинар төсөлд хамрагдахыг хүсч байна // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №138. 2081. Цээпил Д. Өрхийн эмчийн тогтолцоо буруугаас 103-ын ачаалал өндөр байна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 19.- №167. 2082. Цээпил Д. Эрүүл мэндийн салбарт хувьчлал явагдах нь дамжиггүй // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 17.- №115. 2083. Цээпил Д. Наркологийн төвийн дансыг юуны учир хаах болов! // Улаанбаатар таймс.2000 оны 11-p сарын 23.- №131. 2084. Чин Б. Өрхийн эмнэлэг нэгээр нэмэгдэнэ // Үнэн.- 2004 оны 06-р сарын 03.- №111.- 1-р нүүр. 2085. Чингэлтэй дүүргийн Улаан Загалмайн хороо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 07-р сарын 10.- №82. 2086. Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн клиник сувилал №20 // Зууны мэдээ.- 2002 оны 10-р сарын 19.- №253. 2087. Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн хяналтын алба // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11р сарын 06.- №133. 2088. "Чингэлтэй" Эрүүл мэндийн нэгдэл // Өнөөдөр.- 2000 оны 08-р сарын 09.- №184. 2089. "Чингэлтэй" эрүүл мэндийн нэгдэл // Үнэн.- 2001оны 10-р сарын 24.- №207. 2090. Чулуунцэцэг Ч. Амьдрал дэнсэлсэн алтан хормын дууль // Улаанбаатар таймс.- 2000.№50. 2091. Энх Э. Үерт автсан айлуудын хүүхдүүд өвчинд нэрвэгдэж эхэллээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 07-р сарын 27.- №169.- С1-р нүүр. 2092. Энхжаргал Я. Хотжилт чихрийн шижинг гааруулсаар...// Үнэн.-2003 оны 11-р сарын 20.- №230.- 6-р нүүр. 2093. "Энхийн төлөө" эмнэлгийг зориорой // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 01.- №232.4-р нүүр. 2094. Эрдэнэ Л. “Ц. Ганхүү: Өрхийн эмч нарын талаар нээлттэй утсанд хандаарай // Үнэн.-

2001 оны 06-р сарын 26.- №122. 2095. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалыг төлөөгүй байжээ // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 21.№163.- 1-р нүүр. 2096. Эрүүл мэндийн суурь тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, эхийн эндэгдлийг бууруулах тухай МУ-ын нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргав // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №51. 2097. Юмсүрэн Т. Алтайн цэнхэр уулс: Л. Бордух эмчийн ярилцлага // Өдрийн сонин.- 2004 оны 02-р сарын 03.-№28.- 8-р нүүр. 2098. Яаралтай тусламжийн төв-103 // Үнэн.- 2003 оны 08-р сарын 09.- №158.- 3-р нүүр.

Хүн ам, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн,статистик
2099. Агваанжамба С.Нийслэлийг зорьсон их нүүдлийн уршгаар хөдөө нутаг эзгүйрэх нь // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 2-р сарын 6.- №24.- 2-р нүүр. 2100. Адима Ш. Статистикийн мэдээг бизнесийн хүрээнийхэн ч өргөн ашиглах боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 11.- №43. 2101. Адима Ш. Насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдийн 7.6 хувь нь нэн ядуу амьдралтай // Улаанбаатар таймс.- №134. 2102. Адима Ш. Улаанбаатар хотын хүн ам 821.8 мянга хүрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 7.- №3.- 2-р нүүр. 2103. Ажилгүйчүүдийн тоо өссөөр байна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 3-р сарын 30.- №36. 2104. Алтанхишиг Л. Аранжинбаатар Я. Нийслэлийн нэг сая дахь иргэн төрснийг зарлалаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 4-р сарын 12.- №84.- 7-р нүүр 2105. Алтанцэцэг X. "Гол мөрнөөр" тэтгэгдэн яваа усны гудамжны хоёр // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 16.- 3-р нүүр. 2106. Амар Г. Буянтай буурал ээж // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 15.- №77.- 5-р нүүр. 2107. Анар Б. Нийслэлийнхэн гэр бүлийн жилээ нээлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 3.- №22.- 1-р нүүр. 2108. Анар Б. Нийслэлд бичиг баримтын үзлэг эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 30.- №88.- 1, 2-р нүүр. 2109. Анар Б. Ирэх жилд хөгжиж буй орнуудын хүн амын 93 хувь нь хот суурин газар төлөвлөнө // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 27.-№174.- 1, 2-р нүүр. 2110. Анар Б. Төрсөн өдрөөрөө бүл нэмлээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 28.№219, 220.- 5-р нүүр. 2111. Анна Ч. Нийслэлийн хүн ам 870 мянгад хүрлээ // Өдрийн сонин.-2004 оны 1-р сарын 13.- №10.- 1-р нүүр. 2112. Анхаа Ц. Хүмүүс яагаад нийслэлд амьдрахыг хүсдэг вэ?: Нийслэлийн статистик судалгаа // Өнөөдөр.- 2000.- №8. 2113. Ариунбаатар X. Нийслэл хот хүний олонд түүртэж байна // Үнэн.- 2001 оны 6-р сарын 26.- №122.

2114. Ахмадуудаа баярлуулав // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сарын 20.-№37.-5-р нүүр. 2115. Баатарнум Г. Шинэ журам намрын цэрэг татлагаас мөрдөгдөнө // Улаанбаатар. -1998 оны 4-р сарын 14. -№75. 2116. Бадамхорлоо Ч. Улаанбаатар хотын хүн ам // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын 14.- №120, 121. 2117. Балхаажав Ц. Та бид Улаанбаатарын иргэн, нийслэлийн эзэд мөн үү? Хэрэв мөн бол.. // Улаанбаатар таймс.- 2001оны 8-р сарын 2.-№92. 2118. Бат В. Хороодын засаг дарга нар цэргийн алба хаалаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 05 .-№113.-5-р нүүр. 2119. Батцогт Ш. Монгол ажилчдыг гадаадынхан "нүүдлийн шувууд" гэх болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №42. 2120. Батцэцэг В. Хүн ам , орон сууцны туршилтын тооллого эхэллээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 01-р сарын 13.- №6.- 5-р нүүр. 2121. Баянтунгалаг Д. Ахмадууд тоо бүртгэлийн толинд...// Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р сарын 19.- №93. 2122. Билэг Ш. Нийслэлд шилжих иргэдээс авах хураамж 2 дахин нэмэгдэж магадгүй // Өдрийн сонин.- 2000 оны 12-р сарын 8.- №289. 2123. Болд Ч. “Р.Гончигдорж: Долоон хүүхэд, нэг зээ, эхнэр бид хэд бүртгүүллээ “// Зууны мэдээ.- 2000.- 1-р сарын 6.- №4. 2124. Болд-Эрдэнэ С. Хотоос манай сумыг зорих иргэд ихэссэн // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 05.- №157.- 3-р нүүр. 2125. Болор Б. Сүүлийн 2 сард 2360 иргэн нийслэлийн харъяат болжээ // Улаанбаатар таймс.2002.- №111. 2126. Болор Б. Өнгөрсөн 10-р сард 1082 иргэн нийслэлд шилжин иржээ // Улаанбаатар таймс.2002.- №131. 2127. Болор Б. Туул, Сонгино тосгонд ажилгүйдэл их байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 18.- №32.- 5-р нүүр. 2128. Болор Д. Нийслэл гурван ихрээр бүл нэмлээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 05.№28.- 1-р нүүр. 2129. Болормаа X. Шилжих хөдөлгөөн нийгмийн хөгжлийн хэмжүүр мөн үү? // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 5.- №91.-4-р нүүр. 2130. Болорчимэг Б. 21154 хүн нийслэл хотын иргэн болж, 388 хүн хөдөө орон нутаг руу шилжжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 8.- №1, 2-р нүүр. 2131. Бор Д. Нийслэл хот иргэдээ тоолов // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 04-р сарын 25.№83.- 1-р нүүр. 2132. Буяндэлгэр Р. Нийслэлийн иргэн та хүлээх үүрэгтэй хүн // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 26.- №173.- 2-р нүүр. 2133. Буянтогтох М. Би Улаанбаатар хотын иргэн. Би азтай хүн // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 1.- №68. 2134. Буянхишиг С. Нийслэлийн шилдэг өрх // Зууны мэдээ.- 2002 оны 10- р сарын 28.№260. 2135. Бүтээхүү Т.Шилжин, ирэгсдийн боловсролын төвшин доогуур байгаа нь ядууралд нөлөөлж байгаа гэнэ // Үнэн.- 2004 оны 7-р сарын 28.- №147.- 5-р нүүр. 2136. Гансүх П. Улаанбаатарт шилжиж ирэгсдийн дийлэнх нь баруун аймгийнх байдаг // Өдрийн сонин.- 1999.- №134.

2137. Ганцэцэг М. Нийслэлийн сая дахь иргэдэд Ерөнхийлөгч хүндэтгэл үзүүллээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 5-р сарын 9.- №112 .- 11-р нүүр. 2138. Ганцэцэг М. Нийслэл сая дахь иргэнээ өлгийдөн авлаа // Зууны мэдээ.- 2007 оны 4-р сарын 12.- №88 .- 1-р нүүр. 2139. Гомбожав Л. Улаанбаатар хотын уугуул иргэн гэж байна уу? // Улаанбаатар.-1998 оны 5р сарын 7.-№94. 2140. 370 дахь гэр бүл, шинээр мэндэлсэн хүүхдэд хүндэтгэл үзүүлэв // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 13.- №50.- 5-р нүүр. 2141. Гэрэл Л. Авъяаслаг гэр бүл тодорно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 6.- №92.7-р нүүр. 2142. Даариймаа Б. Өнөр гэр бүл //Үнэн.- 2004 оны 5-р сарын 22.- №104.- 6-р нүүр. 2143. Даариймаа Б."Би Монгол Улсын иргэн" // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 27.- №211.- 1-р нүүр. 2144. Давгадорж О. Нийслэлийнхээ төлөө иргэн би сэтгэл зовж байна // Улаанбаатар таймс.2001 оны 4-р сарын 26.- №50. 2145. Дарь Б. Гэр бүлийг дэмжих нийгэмлэг байгуулагдлаа // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 22.№81.- 8-р нүүр. 2146. Дарь Б. Шилдэг өрхүүд тодров // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 26.- №210.- 1-р нүүр. 2147. Даш Д. Дундаж цалин 36000 төгрөг // Улаанбаатар.-1998 оны 3-р сарын 21.- №57. 2148. Даш Д. Хөдөлмөрийн насны мянган хүн тутамд 591 хүүхэд 126 нь өндөр настан // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 10.- №72. 2149. Даш Д. Нийслэлийн хүн ам 3.9 хувиар өсч 821.8 мянгад хүрэв // Үнэн.- 2003 оны 1-р сарын 8.- №4.-3-р нүүр. 2150. Дашжав Д. Нийслэлийн өндөр настанууд // Улаанбаатар.- 1998 оны 1-p сарын 22.- №15. 2151. Дашжав Д. 77З мянган хүн суурин амьдарч байна // Үнэн.- 2001 оны 2-р сарын 17.№34. 2152. Дашжав Д. Нийслэд гадаадын 6.6 мянган хүн байнга сууж байна. Нийслэл хотод 13 мянган удирдах ажилтан бий // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 25.- №41. 2153. Дашжав Д. 22 хувь нь ажилгүй // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 10.- №48. 2154. Дашжав Д. Нийслэл олон үндэстэн ястны хот // Улаанбаатар.-1998 оны 3-p сарын 13.№51. 2155. Дашжав Д. Хөдөлмөрийн насны 1000 хүн тутмаас 516 нь ажилтай // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 3.- №67. 2156. Дашжав Д. Статистик // Улаанбаатар.- 1998 оны 9-р сарын 22.-№181. 2157. Дашжав Д. Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн ам, нийгмийн байдал // Улаанбаатар таймс.2001.- №110. 2158. Дашжав Д Нийслэлийн тухай мэдээ / / Үнэн.- 2002 оны 1-р сарын 10.- №6: Хүн ам, өндөр настан, ажлын байр, төсвийн орлого, тэтгэвэр. 2159. Дашжав Д., Наранбаяр Д. Нийслэл хот статистикийн толинд // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 2160. Долзодмаа Б. Өдөрт 200-гаад хүн нийслэл хотын иргэн болж байна // Өдрийн сонин.2002 оны 12-р сарын 21.- №310. 2161. Долзодмаа Б.Улаанбаатар хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн // Өдрийн сонин.- 2004

оны 7-р сарын 15.- №175 оны 8-р нүүр. 2162. Дуламсүрэн Ё. Нийслэл хотынхны аж төрлийг тооны хэлээр уншвал...// Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 9-р сарын 13.- №110. 2163. Дуламсүрэн Ё. Нийслэл хотынхны аж төрлийг тооны хэлээр уншвал // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 16.- №124. 2164. Дэмбэрэл П. Нийслэлчүүд 1 сая дахь иргэнээ өлгийдөн авлаа // Үнэн.- 2007 оны 04-р сарын 12.- №071.- 1-р нүүр. 2165. Жанчив Г. Баян хүн хог хаядаггүй. Хотын амьдрал // Улаанбаатар.- 1998 оны 1-р сарын 7.- №03. 2166. Засаггүй хөдөөгийнхөнд дарлуулсан нийслэл // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 16.№11.- 2-р нүүр. 2167. Заяа Д. Шинэ зууны Улаанбаатарын эмэгтэйчүүдийн аж амьдрал ямар байна вэ? // Үнэн.- 2009 оны 03 сар.- №8.- 3-р нүүр. 2168. 142000 өрх айл, хүн амын 57 хувь нь унаган иргэд // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-p сарын 11.- №49. 2169. Мааяа С. Нийслэлийн иргэн // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 22.- №181. 2170. Маргад 3. 21-р зууны монгол гэр бүл // Өнөөдөр.- 2004.- 5-р сарын 8.- №109.- 12-р нүүр. 2171. Мөнх Ж. Авъяаслаг гэр бүл тодорлоо // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 4.№90.- 2-р нүүр. 2172. Мөнхбат Р. Улаанбаатар улсын нийслэл үү дүрвэгсдийн хуаран уу // Зууны мэдээ.-2000 оны 11-р сарын 23.- №275. 2173. Мөнхбат Р. Нийслэлд шилжин ирэгсдээс авах төлбөрийг нэмж магадгүй // Зууны мэдээ.2000.- №282. 2174. Мөнхбаясгалан Л. “Б.Баатарзориг: Гадаадад ажиллах хүч гаргана гэдэг төрийн ажил болохоос улс төрийн сурталчилгаа биш”// Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 15.№255.- 3-р нүүр. 2175. Мягмар Д. Иргэний үнэмлэхэнд давхар хяналт тавьдаг болсон // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 27.- №96.- 7-р нүүр. 2176. Мягмар Д. Шинэ иргэнээ мялаалаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 15.- №8.5-р нүүр. 2177. Мягмар Д., Солонго Э. “Б. Батзориг: Гэртэй болохыг хүссэн иргэн олон // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 6.- №154.- 11-р нүүр. 2178. Наадмаар нийслэлийн хэмжээнд 15 хүүхэд мэндэлжээ // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 16.- №172.- 6-р нүүр. 2179. Нандин Б. Нийслэлийн хүн ам 8.4 %-иар өсчээ // Үнэн.-2005 оны 01-р сарын 04.№006.-1-р нүүр. 2180. 86 настай буурайд төрөөс байр олгов // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 19.№55.- 5-р нүүр. 2181. Нийслэл иргэдийнхээ тал хувийг тоолоод байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 7.- № 71.- 4-р нүүр 2182. Нийслэл хот статистикийн толинд // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №30. 2183. Нийслэл хотод шилжин суурьших, түр оршин суух, нийслэлээс шилжин явах тухай түр журам // Зууны мэдээ.- 2000 оны 8-р сарын 25.-№198. 2184. Нийслэл хотын хүн амын амьдралын түвшин ба өрхийн худалдан авах "чадавхи" // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №124

2185. Нийслэл хүрээний хүн ам 61 мянга орчим байжээ // Үнэн.-2008 оны 12-р сарын 02.№236.- 11-р нүүр. 2186. Нийслэлд ажилгүйчүүд 7000-д хүрлээ // Улаанбаатар.-1998 оны 11-р сарын 5.- №212. 2187. Нийслэлд оршин суугаа гадаадын иргэдийг тоолж эхэллээ // Ардын эрх.- 2007 оны 11-р сарын 08.- №221.- 5-р нүүр. 2188. НИТХ зөвшөөрвөл 40 гаруй мянган хүн хураамж төлөхгүйгээр нийслэлийн харъяат болно // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сар.-№8. 2189. Нийслэлийн нэг сая дахь иргэн нэг нас хүрлээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 04-р сарын 11.- №75.- 1-р нүүр. 2190. Нийслэлийн хүн ам арван жилд 105 мянгаар нэмэгджээ // Үнэн.-2002 оны 1-р сарын 11.№7. 2191. Нийслэлийн хүн ам тоон хэлээр // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 12.- №49.5-р нүүр. 2192. Нийслэлийн хүн амын 71.2 хувь нь мэдээллийн санд бүртгэгджээ // Улаанбаатар таймс.2002 оны 9-р сарын 12.- №109. 2193. Нийслэлийн хүүхэд: чөлөөт цаг // Өнөөдөр.- 1999 оны 04-р сарын 27.- №96. 2194. Нийслэлийн хэмжээнд 980 мянга гаруй хүнийг бүртгэлд оруулжээ // Ардын эрх.- 2008 оны 03-р сарын 25.- №59.- 5-р нүүр. 2195. Нийслэлийн шилдэг гэр бүл шалгарлаа // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 26.№264.- 1-р нүүр. 2196. Нийслэл хот статистикийн толинд // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№44. 2197. Ням Ж. Хамгийн, хамгийн, хамгийн // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 3.- №1, 7-р тал. 2198. Нямаа Г. Хувьдаа машинтай, булган дээлтэй ядуус олширлоо // Засгийн газрын мэдээ.1998 оны 2-р сарын 18.- №34. 2199. Од Д. Эхний өдөр нийслэлд 146 мян.хүн тоолуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №3. 2200. Олд Б. Нийслэлийн хүн амыг бодит бусаар өсөж байна гэж МУНН үзэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 5-р сарын 15.- №112.- 5-р нүүр. 2201. Оргил Э. Сар шинээр нийслэлд 141 иргэн мэндэлжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №46.- А5-р нүүр. 2202. Отгон И. Нийслэлийн нэг ам метр талбайд 162 хүн амьдардаг // Өнөөдөр.- 2000 оны 12р сарын 9.- №289. 2203. Өдрүүдийн тойрог дахь УБ.Статистикийн толь // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 15.№197: Сүүлийн 4 жилийн өнгө төрх. 2204. Өнөөгийн Улаанбаатарчууд // Өнөөдөр.- 1999 оны 10-р сарын 29.-№252. 2205. Өрнөд Д. “С. Очирбат: Хотын хүн амын тоог сая болгох хэрэгтэй // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 6.- №236.- 4-р нүүр. 2206. Өрнөх Б. Нийслэл хүн ам, орон сууцны тооллогодоо бэлтгэж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 24.- №127.-5-р нүүр. 2207. Пагма Н. Энэ долоо хоногийн сүүлээр нийслэлд иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсооно // Өдрийн сонин.- 2005 оны 5-р сарын 11.- №115.- 1-р нүүр. 2208. Сайнаа Д. Орон гэргүй 365, эмзэг бүлгийн 365... // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 21.№221.- 7-р нүүр. 2209. Саран Б. Захын дүүргүүдийн цэргийг эхний ээлжинд татахгүй // Улаанбаатар таймс.2009 оны 04 сарын 29.-№5-р нүүр. 2210. Саран Б. Бичиг үсэг мэддэг нэг ч хүн цэрэгт татагдаагүй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны

05 сарын 08.-№94.- 5-р нүүр. 2211. Сахиус Ж. Би нийслэл хүү // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 31.- №110.- 3-р нүүр. 2212. Солонго Л. Өнөөдөр 80 хос гал голомтоо асаалаа // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №242.- 1-р нүүр. 2213. Статистик // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 22.- №80. 2214. Сүлд Ш. Хорооны шилдэг гэр бүл тодров // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №87.- 2-р нүүр. 2215. Сүрэн Д. “ Ү.Ганболд: Иргэний баримт бичгийн үзлэгийн явц 90%-тай байна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 15.-№85.-11-р нүүр. 2216. Төмөрбаатар Ш. Улаанбаатарыг зорьсон хүн урсгал // Yнэн.-2001 оны 5-p сарын 15.№93. 2217. Траншейнд амьдарч буй хүмүүсийг бүртгэжээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №132. 2218. Түмэн П. Буянтай ээжүүд өргөмжлөл хүртэв // Үнэн.- 2003 оны 5-р сарын 30.- №107.- 1р нүүр. 2219. Удам Д. Иргэд даатгалын бичиг баримтаа бүрдүүлж чаддаггүй // Улаанбаатар таймс.2002.- №25. 2220. Удам Д. 21 айл гэртэй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 4.- №90.- 2-р нүүр. 2221. Удам Д. Шилжин ирэгсэдийн дийлэнх нь эмзэг бүлгийнхэн болохооор сөрөг нөлөө их // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 5.-№91.- 2-р нүүр. 2222. Улаанбаатар баримт: Сонины хайчилбар.- УБ.,1998-2002. 2223. Улаанбаатар сая иргэнтэй 107 дахь хот болов // Өнөөдөр.- 2007 оны 5-р сарын 9.№108.- А1, В1-р нүүр. 2224. Улаанбаатар хотын хувьчлагдаагүй сууцны 50% -д нь гадаадын цагаач иргэд амьдарч байна // Зууны мэдзэ.- 2001.- №84. 2225. Улаанбаатар хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн // Өдрийн сонин.- 2004 оны 7-р сарын 15.- №175.- 8-р тал. 2226. Ундармаа Ш. 2020 онд хотын хүн ам 1сая 150 мянгаас хэтэрвэл байгаль экологийн тэнцвэр алдагдана // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№22. 2227. Ундарчнэмэх Н. Засаг дарга тэнэмэл иргэдтэй уулзав // Ардын эрх.-1998 оны 3-р сарын 10.- №56. 2228. Ундрам Ш. Нийслэлийн хүн ам 5.8 хувиар өсөв // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 6.- №2.-1-р нүүр. 2229. Ундрам Ш. Биеэр биш бичиг баримтаараа хотын иргэн бологсдыг шинэ журам цэглэнэ// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 25.-№38.- 2-р нүүр. 2230. Ууган Н. Авъяаслаг гэр бүлийг тодрууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 30.- №88.- 2-р нүүр. 2231. Ууган Н.Иргэний үнэмлэх авсан хүмүүсийн 30-аад хувь нь хаяж үрэгдүүлсэн байдаг: Б.Наранцэцэгийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс-2004 оны 5-р сарын 13.- №97.-2-р нүүр. 2232. Учрал П. Нийслэл дэх иргэний бичиг баримтын үзлэг дууслаа // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 28.-№84.-6-р нүүр.

2233. Хажидмаа Б. Нийслэлийн залуус маргааш цэрэгт мордоно // Өдрийн сонин.- 2005 оны 5-р сарын 5.- № 110.- 7-р нүүр 2234. Хажидмаа Б. Улаанбаатар сая дахь иргэд шинэ байрны түлхүүр гардлаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 5-р сарын 9.- №107.- 6-р нүүр. 2235. Халиу З.Нийслэлийн задгайн оршин суугчдыг бүртгэнэ // Ардын эрх.- 2008 оны 01-р сарын 18.- №12.- 5-р нүүр. 2236. "Хариу нэхээгүй буянлаг үйлст" 400 гаруй хүн хамрагдав // Улаанбаатар таймс.- 2002.№138. 2237. Хатан Б. Шилдэг гэр бүлүүд тодорлоо // Өдрийн сонин.- 2003 оны 5-р сарын 20.- №130, 131.- 3-р нүүр. 2238. Хотын ажилгүйчүүдийн 56,1 хувь нь эмэгтэйчүүд // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №17. 2239. Хүн ам орон сууцны туршилтын тооллого эхлэв // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 13.- №8.- 8-р нүүр. 2240. Хүн нэмбэл хүнс нэмдэг: Улаанбаатар хотын хүн амын тухай нэн чухал судалгаа // Улаанбаатар.- 1997 оны 10-р сарын16.- №198. 2241. “Хүрээ хүүхнүүдийг ” бэлтгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 2.- №134.- 6р нүүр. 2242. Цог Ж. Нийслэл хот сая дахь иргэнээ тосч авлаа // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 12.- №73, 74.- 10-р нүүр. 2243. Цог Ж. Нийслэл хот сая дахь иргэнээ бүртгэж эрийн цээнд хүрлээ // Улаанбаатар таймс.2007 оны 05-р сарын 09.- №94.- 3-р нүүр. 2244. Цогзолмаа Д. Нийслэлийн хамгийн өндөр настай хүн Ш. Ануар // Өдрийн сонин.- 2007 оны 3-р сарын 22.- №66.- 17-р нүүр. 2245. Цолмон Г. Шоовдорлогдсон суугчид // Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын 20.- №119.- 3-р нүүр. 2246. Цоодол Д. Хүрээнийхэн минь Хүрээнийхэн шиг байж үз // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 2.- №221. 2247. Цэлмүүн Н. Нийслэлд шилжин суурьшигчдаас 139 сая төгрөгийн орлого оржээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 17.- №115. 2248. Цэнд Х. Нийслэлийн хүн амын дийлэнх нь ядуу байна // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 06-р сарын 05.- №137, 138.-11-р нүүр. 2249. Цээпил Д. Нийслэл чиглэсэн их нүүдлийг эргүүлэхсэн // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 30.- №40. 2250. Цээпилмаа Д. "Шар хантаазтан"-нуудын 90% ядуу // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 3-р сарын 29. -№38. 2251. Цээпилмаа Д. Too болгон амьдралын тусгал байдаг яг л яруу найраг шиг...// Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сарын 11 .-№148. 2252. Цээпилмаа Д. “Ч.Баянчимэг: Статистикт итгэхгүй байх аргагүй” // Улаанбаатар таймс.2003 оны 3-р сарын 21.- №55.-2-р нүүр. 2253. Цээпилмаа Д. Эмэгтэйчүүд зөвлөлдөж "Есөн эрдэнэ"-ийн ээжүүд тодров // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 5.- №45.- 2-р нүүр. 2254. Цээпилмаа Д. “Г Маналжав: Улаанбаатар хот доторх шилжилт хөдөлгөөнийг зогсооно// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 9.-№116.- 5-р нүүр. 2255. Чимэг Б. 2600 өрх гэр оронтой боллоо // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 11-р сарын 3.№222.- 2-р тал. 2256. Чинтогтох Ч. Улаанбаатарын ядуурал 10%-иар өсчээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р

сарын 15.-№85.-8-р нүүр. 2257. Чулуунбаатар Д. Нийслэлд сая 200 мянган хүнийг “тэжээх” боломж бий // Ардын эрх.1998 оны 5-р сарын 8.- №108. 2258. Шаравдорж В. Их нүүдлийг хот руу биш хөдөө рүү залъя, хөдөө рүүгээ эргээд // Өдрийн сонин.- 2007 оны 5-р сарын 29.- № 125.- 17-р нүүр. 2259. Энхжаргал Г. Хөдөө орон нутгаас 25 мянга гаруй хүн шилжин иржээ // Зууны мэдээ.2004 оны 3-р сарын 24.- №67.- 1-р нүүр. 2260. Энхмаа Э. Нийслэл сая дахь иргэнээ угтав // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 12.- № 85.В1-р нүүр. 2261. Энэ онд нийслэлд 40 мянган иргэн шилжиж иржээ // Ардын эрх.- 2007 оны 12-р сарын 20.- №249.- 8-р нүүр. 2262. Энэрэл Д. Улаанбаатар, Орхонд хүн амын 42.1 хувь нь суудаг // Үнэн.- 2009 оны 4-р сарын 8.- №67.- 5-р нүүр. 2263. Эрдэнээ Сан. "Хаа байна? Тэр ард түмэн" // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 25.- №141, 142. 2264. Ядуурал // Улаанбаатар.- 1997 оны 10-р сарын 16.- №198. 2265. Янжмаа Б. Хот руу чиглэсэн их нүүдлийг хэрхэн зогсоохыг малчдаас асуу // Өнөөдөр.2004 оны 8-р сарын 4.- №181.- 5-р нүүр. 2266. Яруу Ц. Хязгаар нутаг эзэнгүйдэж хот руу чиглэсэн хөсөг нүүдэл хөвөрсөөр ..// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 23.- №59.- 4-р нүүр.

Ахмадууд
2267. Ахмадууддаа тусалж байна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №111. 2268. Баатарчулуун Г. 16-р хорооны ахмадуудын уриалга // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №40, 41. 2269. Бадамхорлоо Ч. Ахмад дайчид уулзав // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 8-р сарын 10.№161.- 2-р нүүр. 2270. Байгальмаа Н. Нийслэлийн ахмадуудын амжиргааны төвшин // Өнөөдөр.- 1999 оны 8-р сарын 19.- №191. 2271. Болд Ш. Нийслэлийн ахмадын хороо // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 28.№196.- 5-р нүүр. 2272. Дашдулам Д. Ахмад үе залуучуудын ухаарал // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №99. 2273. Дашжав Д. Монгол улсын хамгийн өндөр настан нийслэлд амьдардаг // Үнэн.- 2003 оны 1-р сарын 8.- №4.- 3-р нүүр. 2274. Дашзэвгэ Б. Монголын ахмадын байгууллага: Өнөө маргааш // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 13.- №99. 2275. Дугаржав Л. Хот Нийтийн уламжлалт ажлыг сэргээхэд ахмадуудыг өргөн оролцуулъя // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын13.-№99. 2276. Засаг дарга ардчилсан хувьсгалын ахмадуудтай уулзав // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 18.- №36. 2277. Зундуй Д. Ахмад настны эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн зарим асуудал // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №99. 2278. 100 өндөр настанг орон сууцаар хангажээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын

13.- №207.- 2-р нүүр. 2279. Мижиддорж Д. Ахмадуудын нэрэмжит их цэвэрлэгээний өдөртэй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №87.- 2-р нүүр. 2280. Мягмар Д. Хоёр буурлын алтан хурим өнөөдөр болно / / Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 28.- №123.- 9-р нүүр. 2281. Нийслэлийн ахмадууд өргөөтэй болов // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 12-р сарын 29.№189, 190. 2282. Нийслэлийн ахмадын хороо // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 3-р сарын 5.- №43.- 3-р нүүр. 2283. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан байртай болов // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 20.№242.- С1-р нүүр. 2284. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан байртай болов // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 20.- №208.- 5-р нүүр. 2285. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан Г. Должин // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 23.№43, 44.- 9-р нүүр. 2286. Нямсүрэн Ж. Уулзалтанд залуус оролцдоггүйг настнууд шүүмжиллээ // Улаанбаатар таймс.- №14. 2287. Олд Б. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан байртай болов // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2р сарын 11.- №33.- 3-р нүүр. 2288. Төрийн өндөрлөгүүд өндөр настнууддаа хүндэтгэл үзүүллээ // Үнэн.- 2003 оны 2-р сарын 5.- №22.- 1-р нүүр. 2289. Туул Б. Хотын дарга ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9р сарын 28.-№196.-2-р нүүр. 2290. Ундрам Ш. Ахмад дайчид Оросын залуу үеийнхэнтэй уулзлаа // Улаанбаатар таймс.2004 оны 8-р сарын 17.- №166.- 2-р нүүр. 2291. Хишиг-Очир Д. Ахмад бид чинь харахад харчгар, үзэхэд үрчгэр ч сэтгэлээрээ аугаа их хүмүүс // Улаанбааатар. -1998 оны 4-р сарын 9. - №71. 2292. Хорол Д. Нийслэлийн цагдаагийн газрын ахмадууд цуглав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 2-р сарын 14.- №36, 37.- 7-р нүүр. 2293. Цолмон Ц. Ахмадууд дурамжхан байгаа бололтой // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 18.- №136. 2294. Цэлмүүн Н. Нийслэлийн ахмадууд цогцолбор өргөөгөө хүлээсээр он дуусгах нь ээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 2.- №174. 2295. Цэнд Х. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан шинэ байртай боллоо // Өдрийн сонин.2008 оны 10-р сарын 20.- №252.- 11-р нүүр. 2296. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлийн хамгийн өндөр настан төрөөс тусламж хүсэж байна // Өдрийн сонин.- 2007оны 11-р сарын 08.- № 266.- 11-р нүүр. 2297. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлийн хамгийн өндөр настанд амласан байр ирэх жил ашиглалтанд орж магадгүй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 16.- №223.- 7-р нүүр. 2298. Цээнэ Д. 49 дайчны гурав нь эмэгтэй // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 8-р сарын 17.№166.- 2-р нүүр. 2299. Чагнаа Н.Хөгшрөлтөөс урьдчилан сэргийлэхүй // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №99.

2300. Чин Б. "Монфрэш" 100-гаас дээш настнуудад бэлэг барилаа // Үнэн.- 2004 оны 2-р сарын 18.- №37.- 1-р нүүр. 2301. Шарав Б. Нийслэлийн ахмадын байгууллага 30 жил // Улаанбаатар.- 2005 оны 10-р сарын 1.- №188. 2302. Энх Н. Халх голын дайчдад зориулсан товхимол гаргав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 17.- №166.- 2-р нүүр.

Түүхэн хөгжил
2303. Аврон Ч. Нийслэл минь // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 5.- №157.- 2-р нүүр. 2304. Агваажамба С. Нийслэл хотын бэлэг тэмдэг Богдхаан уул // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 11.- №118.- 2-р нүүр. 2305. Алтай Ш. “П.К.Козлов Цогтын хадны бичгийг дэлхийд анх толилуулсан”// Өнөөдөр.1999.-№249. 2306. Амаржаргал Ш. Ардын засагт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 7-р сарын 31.- №114. 2307. Анхны, анхны // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158,159. 2308. Арван гурван хороог нэгтгэн 4-н район байгуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 8.- №137.- 2-р нүүр. 2309. Ариун Б. Нийслэлийн түүх арчигдахад ойрхон байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 09.-№73.-4-р нүүр. 2310. Ариунтуяа Н. “Ц.Баасанжав: Дэлхийн эртний нийслэлүүдийн нэг нь дээд хангарьд сүлдтэй Улаанбаатар” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10 сар.- №154.155. 2311. Ариунтуяа Н.Хотын шав тавьсан ширээ цагаан нуурыг олж тодруулсан нь // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 2312. Ариунтуяа Н.Нийслэлийн 14 дэх буурин дээр гэрэлт хөшөө сүндэрлэв // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 10-р сарын 14.- №208.-4, 5-р нүүр. 2313. Ариунтуяа Н. Хотын нэр // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 16.- №10.- 2-р нүүр. 2314. Ариунтуяа Н. Шинэ зууны нийслэлчүүд түүхээс хийг хүлээж байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 06-р сарын 24.- №128.- 1, 4, 5-р нүүр. 2315. Архины шошгон дээр заларсан Нийслэлийн сүлднээс эргэцүүлэхүй...// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 13.- №30.- 2-р нүүр. 2316. Баасансүрэн Ц. Эрдэнэ нуусан ордны туурь, түүх хүүрнэсэн Эрдэнэзуугийн тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 10.- №184, 186.- 5-р нүүр. 2317. Баасанжав Д. Сонгино хайрхан уул // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 12.№149. 2318. Бааст Б. Жараад оны нийслэлийнхэн "Биеийн хөдөлмөрийн дэвтэр" -тэй байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №142. 2319. Баатар О.Нийслэл хотын нэрийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 2.-

№133. 2320. Баатар Т. Их хүрээ суурьшиж эхэлсэн нь // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 12.- №174, 175. 2321. Баатар Т.Их хүрээ.УБ-360 // Улаанбаатар.- 1998 оны 9-р сарын 19.- №180. 2322. Баатар Т.Их хүрээ худалдаадах зээлийн төв болсон нь // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 25.- №184. 2323. Баатарнум Г. Хаянхярваа П. Өргөө цагаан хот минь // Улаанбаатар.- 1992.- №179. 2324. Бадамдорж Б. Монголын нийслэлийн хөгжлийн гайхамшшт он жилүүдээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 16.- №151, 152. 2325. Бадамжав Д. Должин Н. Наян тавны босгон дээр нь шүүхэд шийтгэсэн эмгэний өчил // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №14. 2326. Бадрал С. Нийслэлийн түүхэн нэр уран бичлэгт // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.-№154, 155. 2327. Бадрал С. Хангарьд тэнгэр язгуурт дээдсийн минь шүтээн // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 2328. Байды Ц. МОНЦАМЭ-гийн хуучин байшин хувьсгалчдьш индэр // Улаанбаатар таймс.2001.- №71. 2329. Баруун дамнуургачин хамгийн дулаан гудамж, зүүн дамнуургачин ногоо, гурилын зах байжээ // Өнөөдөр.- 2001.- №137. 2330. Бат Ч.Нийслэлийн шав тавьсан хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэв // Засгийн газрын мэдээ.1998.-№218. 2331. Бат-Ундрах Нийслэл хүрээний япончууд // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 08.- №4.9-р нүүр. 2332. Батбаяр Ш. “Л. Энэбиш агсан хөшөөнд мөнхрөв // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 9.- №168.- 1-р нүүр. 2333. Батгэрэл Б. Миний амьдрал Улаанбаатар хотын түүхийн нэгээхэн хэсэг // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 22.- №126. 2334. Батсамбуу Ж. Улаанбаатар хот 50 жилд. -УБ., 1971.- 168 хууд. 2335. Батсүрэн Б. Дэлхийн 2-р дайны төгсгөл, чөлөөлөх дайны түүхэн ач холбогдол, орчин үе. - УБ.: 2001., 66 хууд. 2336. Баяр Д. Нийслэлийг 2020-2036 онд Хархоринд шилжүүлэх үү // Зууны мэдээ.- 2000 оны 3-р сарын 30.- №74. 2337. Баярхүү Ж. Анхны хөшөө 1938 онд босч. 382 мянган төгрөг зарцуулж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №99. 2338. Богд хаан хоршооны гишүүн байжээ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10-р сарын 24.№205. 2339. Богдын даваа гэдэг байсан Толгойтын даваа // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151, 152. 2340. Бэгзжав Л. Улаанбаатарын соёл // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 13.- №51. 2341. Ван хааны ордны туурийг социализмын үед хамгаалж байжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 10-р нүүр. 2342. Ганболд Д. Монгол түмний өргөө // Өнөөдөр.- 1999 оны 10-р сарын 30.- №253. 2343. Гандантэгчилэн хийдийг хэзээ хаанахын шийдвэрээр хааж байсан бэ? // Улаанбаатар.1998 оны 9-р сарын 30.- №194.

2344. Ганцэцэг Ц.Улаанбаатар хотын захиргаа, хороо хорин, районуудын үүсэл, зохион байгуулалтын тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №154, 155. 2345. Ганцэцэг Ц. Улаанбаатар хотын засаг захиргааны байгууллагын үүсэл, зохион байгуулалт, хөгжилтийн.үйл явц // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.№158,159. 2346. Ганчимэг Б. Улаанбаатараа орхиж чадахгүй нь // Ардын эрх.-1998 оны 10-р сарын 15.№243. 2347. Гомбожав Г. Түүхийн баримт анхны...// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р cap.№154,155. 2348. Гомбожав Л., Мижиддорж Б. Хүндэтгэлгүй хөшөө сүншиггүй бурхантай адил // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 31- №64. 2349. Гомбожав Л.Улаанбаатарт анх аль гудамжинд нэр өгсөн бэ? // Улаанбаатар.-1998 оны 5р сарын 13.- №99. 2350. Гомбожав Л. Улаанбаатарт анх нисэх онгоц хэзээ ирсэн бэ? Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 15.- №101. 2351. Гомбожав Л. “Ш. Сундуй: Ургаа модыг боловч урхаг хуучны үлдэгдэл гэж хэт хувьсгалчид устгуулж байсан: Нийслэлийн уугуул иргэн // Улаанбаатар.-1998 оны 7-р сарын 17.- №136. 2352. Гомбожав Л. Улаанбаатар хот 1925 онд 9496 ламтай байжээ // Улаанбаатар.-1998.-№167 2353. Гомбожав Л., Мижиддорж Б. Хүндэтгэлгүй хөшөө сүншиггүй бурхантай адил // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 31- №64. 2354. Гомбожав Л. Хүрээ хот // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 29.-№88. 2355. Гомбожав Л. “Ш.Нацагдорж: Би бага сургуульд орохоосоо өмнө номын сангийн байнгын уншигч болсон // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 4.- №168. 2356. Гомбожав Л. Монгол цаг // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 26.-№185, 186. 2357. Гомбожав Л. Хүрээ Баян бөөгийн Шагдар Эрхүү хотноо наймаа хийж байжээ // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 28.- №206. 2358. Гомбожав Л. "Дарханбаатар"-ыг хувьсгалчид Улаанбаатар болгосон нь // Улаанбаатар таймс.- №158,159. 2359. Гомбожав Л. "Ум хум"-ын толгойгоос Маршалын гүүр хүртэл // Улаанбаатар .-1998.№214,215. 2360. Гомбожав Л. Хэзээнээс нийслэл Улаанбаатар хотноо сүлд модны наадам хийдэг болсон бэ? // Улаанбаатар таймс.- 1999.- 12-р сарын 29.- №189, 190. 2361. Гомбожав Л. Чингэлтэй гэж Чингэстэй гэсэн үг ажээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 16.-№119. 2362. Гомбожав Л. Ийм олон зүйл эзэгнэн төрсөн хүн энэхэн хундагатайг тогтооход юу байх вэ гэж Ри багш хошигнож байсан // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №23. 2363. Гунгаа Г. Улсынхаа Нийслэлийг нүүлгэвэл Улаанбаатар балгас болно // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №94. 2364. Гэрэлмаа Ш. Хар хорум хот // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 24.- №49. 2365. Далхжав А. Зуун арван таван лангийн мөнгөн Янжив // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9р сарын 30.- №198.- 7-р нүүр. 2366. Дамба С. Их Монгол улсын нийслэл Хархорум. "Эх орныхоо түүхийг зургаар уншицгаая" номд. УБ., 1997.- 58 хууд.

2367. Дамдинсүрэн Д. Их хүрээнд гадаад орны янз бүрийн ажилтай хүмүүс байсан нь // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №154,155. 2368. Данзан Ц.Нийслэл гэдэг үгийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 20.№168, 169. 2369. Дармаа С. Хүрээ амьдралын бүдгэрсэн хүүрнэл // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 31.- №121. 2370. Дашжав Д. Нийслэл маань ийм тамгатай байжээ // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 18.№80. 2371. Дашзэвэг Б. Монгол Улсын нийслэлийн түүхийн гажуудал // Өнөөдөр.-1999 оны 8-р сарын 12.-№182. 2372. Дашзэвэг Б. Чингис хаан Улаанбаатар хотын тулгын чулууг тавьжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 28.- №83. 2373. Долгор Л. Улаанбаатар хотын захиргааны үүсэл, нэрийн өөрчлөлт // Улаанбаатар таймс.1999 оны 5-р сарын 22.- №80. 2374. Долзодмаа Б. Зайсангийн ам дахь хоёр эзэнтэй газрын түүх // Өдрийн сонин.-2004 оны 9-р сарын 13.-№226, 227.-25-р нүүр. 2375. Дорж Б. Хүрээ дурсамж буюу ахмад холбоочны хүүрнэл // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 4.- №90.- 8-р нүүр. 2376. Дугаржав Л. Улаанбаатар хотын түүхэн замнал хэтийн төлөв.-УБ., 1974.- 116 хууд. 2377. Дүрзээ Ч. Нүүдэлчний омгоос үүссэн нийслэл хот гадаадынханд гүн сэтгэгдэл төрүүлжээ: Санал сэтгэгдэл // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 20. -№212.- 2-р нүүр. 2378. Дэжидбал С. Улаанбаатарыг хагас зууны тэртээ анх үзсэн минь // Улаанбаатар таймс.2001.-№93. 2379. Жамсран С. Нийслэл хүрээг чөлөөлсөн нь. "Ардын хувьсгалын өлгий нутгийн түүх дурсгалт газрууд" номд. УБ., 1985.- 117 хууд. 2380. Жанцан Т. Хархориныг "Холим" хэмээн нэрлэж байжээ // Өдрийн сонин.- 2000 оны 1-р сарын 4.- №3. 2381. Жаргалант Р. "3анабазарыг 5 настай байхад өргөөг байгуулав..." // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №7. 2382. Жигжидсүрэн Б. Богд Чингис хааны айлдсан ёсоор төр улсаа төвхнүүлье // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №61. 2383. "Зайсан толгой" гэж нэрлэсний учир // Үнэн.- 2001 оны 11-р сарын 20.- №225. 2384. Их хүрээ их хөлийн орон...// Улаанбаатар таймс.- 2001.- №90. 2385. Их хүрээ 28 удаа нүүдэллэжээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 31.- №260 .- 4-р нүүр. 2386. Ичинноров С. Улаанбаатар хотын үүсэл Өргөө хотыг байгуулсан нь // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.-№158, 159. 2387. Ичинноров С. Монгол Улсын Нийслэлийн түүх гажуудсав уу // Өнөөдөр.- 1999 оны 10-р сарын 26.- №249. 2388. Лхамсүрэн Д. Хүрээгээр сонин юу байж вэ? // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 6-р сарын 9.- №89. 2389. Маймаа хотын анхны захиргаа // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 3-р сарын 14.- №30.

2390. Маналжав Г. Пүрэв О. Монголын улс төрийн төв: Улаанбаатар хотын түүхэн газарзүй. УБ., 1994.- 78 хууд. 2391. Мандуул Г. Зурагчин Бадамын сууц зуун нас хүрч байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 27.- №150.- 2-р нүүр. 2392. Мандуул Г. Өндөр хоршоонд хүмүүс өдөржин төөрдөг байжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 7-р сарын 30.- №153.- 2-р нүүр. 2393. Мандуул Г. "Тахилын модноос өндөр юм бий болов" гэж дургүйцэж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 4.-№156.- 2-р нүүр. 2394. Мандуул Г. Наймдугаар Богд Жавзандамбын хоригдож байсан байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 6.- №158, 159,- 2-р нүүр. 2395. Мандуул Г. Гуан-Ди шүтээн буюу гэсэр сүмийг хөхийн шашныг номлогчид босгожээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 11.-№162.- 2-р нүүр. 2396. Мандуул Г. "Өршөөлийг хөгжүүлсэн сүм"-ийг Богд хаан дүүдээ зориулан бариулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 17.-2-р нүүр. 2397. Мандуул Г. Богдын өвлийн ордонг хоёрдугаар Николай хаан бариулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 25.- №172.- 2-р нүүр. 2398. Мандуул Г. Дайчид Вангийн өндөр байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 27.- 2-р нүүр. 2399. Мандуул Г. Гэрэл зурагнаас олдсон байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 1.- №177.- 2-р нүүр. 2400. Мандуул Г. Дарь эхийн сүм хүрээний хятадуудын мөргөлийн газар байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 7.- №181 .-2-р нүүр. 2401. Мандуул Г. Хэлмэгдсэн сайдын байшин хэлмэгсдийн дурсгалд зориулсан дэлхийн хоёр дахь музей болжээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 9.- №183.- 2-р нүүр. 2402. Мандуул Г. Улаан өмдөтний сургууль буюу анхны цэргийн их сургуулийн байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 2403. Мандуул Г. Хараа нь муудсан Богд хаанд зориулж Мэгжид Жанрайсигийг босгожээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 29.-№197.- 2-р нүүр. 2404. Мандуул Г. Хүрээний нууц бүлгэмүүд нэгдсэн буриад худалдаачны байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 14.-№208.- 2-р нүүр. 2405. Мандуул Г. Андуу аймгийн хамгаалагч хоёр чулуун арслан // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 2-р нүүр. 2406. Мишигдорж Л. Хот дүүргийн сониноос // Улаанбаатар таймс.- №99. 2407. Монгол түмний хүү хөшөө болон мөнхөрлөө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 9- №139.- 5-р нүүр. 2408. "Монополийн" үйлдвэрийн буурин дээр АПУ байгуулагджээ // Өнөөдөр.- 2001.- №137. 2409. Мөнхбаясгалан Л. “Б.Отгонзул: Дэлхийд Монгол юу ч биш юм бол би хэн ч биш // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 5.- №246.- 1,7-р нүүр. 2410. Мөнхжаргал И. Уламжлал, шинэчлэл // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 30.- №89. 2411. Мөнхжаргал С. М.Энхболд анхны нийслэлийн суурийг эргэлээ // Өнөөдөр.- 2000 оны 10-р сарын 26.- №249. 2412. 1930 онд Улаанбаатар хотод 400 гаруй автомашин байжээ // Улаанбаатар.-1998.-№181. 2413. 1996 оноос хойш Улсын дээд шүүхээр цагаатгагдсан Нийслэлийн зарим хэлмэгдсэн

иргэдийн жагсаалт // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 9-р сарын 9.- №132. 2414. Намсрай Я.Нийслэл хүрээнд цахилгаан гэрэл /чийдэн/ хэрэглэх саналыг анх хэн сэдэв ээ? // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын 26.- №245. 2415. 80 жилийн өмнө буюу 1919 онд И.М.Майскийг өргөөгөөр ороход // Улаанбаатар таймс.1999.- №158, 159. 2416. Нийслэл гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? // Улаанбаатар таймс.- 1999.-№158. 2417. Нийслэл хүрээнд алтан дээвэртэй 13 сүм дуган байжээ // Улаанбаатар.- 1998 оны 1-р сарын 31.- №22. 23. 2418. Нийслэлд гаалийн хоршоо хэзээ байгуулагдсан бэ? // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 9-р сарын 30.- №187. 2419. Нийслэлд мал эмнэлгийн алба хэзээ байгуулагдсан бэ? // Улаанбаатар таймс.- 1998.№206. 2420. Нийслэлд морин тойруулга хэзээ байгуулагдсан бэ? // Улаанбаатар.-1998.- №171. 2421. Нийслэлд нийтийн зорчигч тээвэр хэзээ үүссэн бэ? // Улаанбаатар.-1998.- №169. 2422. Нийслэлд хүүхдийн анхны цэцэрлэг хэзээ байгуулагдсан бэ? // Улаанбаатар.- 1998.№180. 2423. НИТХ-ын түүхэн товчоон // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №146. 2424. "Нийслэлийн өдөр"-ийн товчоон // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 22.- №130. 2425. Нийслэлийнхэн хэзээнээс саалийн эрлийз үнээтэй болсон бэ? Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг анх хэзээ тогтоосон бэ? // Улаанбаатар.-1998.-№166. 2426. Нийслэлчүүд гал голомтоо тахив // Улаанбаатар.- 1997 оны 10-р сарын 30.- №208. 2427. Нисэх хүчин: Сонины хайчилбар.- УБ.,2002.Улаанбаатарын онгоц буудал. 2428. Нэрийг нь таван удаа сольсон гудамж // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10-р сарын 24.№204. 2429. Нямбуу X. Нийслэл хот. - "Монголын бэлгэдэл" номд. УБ., 1979.-108 хууд. 2430. Од Б. Хотын түүхэн замнал, хөгжлийн хэтийн төлвийн талаар ярилцав // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 21.- №260.- 1-р нүүр. 2431. Оюунцэцэг Ж. Хангарьд лугаа жигүүрээн дэлгээсэй миний Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 14.- №150. 2432. Оюунцэцэг Д. Нийслэлд шинэ зуунд нүүдэлчин төрхөө халах ёстой // Өдрийн сонин.2004 оны 2-р сарын 24.- №47.- 3-р нүүр. 2433. Өлзийсүрэн Б. Нийслэл хүрээг хүй мандалд зассан нь // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарыы 25.- №10. 2434. Өлзийсүрэн Б. Нийслэл хот "Улаанбаатар өдөр"-ийг тэмдэглэдэг байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 24.- №37.- 2-р нүүр. 2435. Өлзийхутаг Ц. 60 жилийн өмнөх Улаанбаатар // Улаанбаатар.-1998 оны 12-р сарын 18.№240. 2436. Өлзийхутаг Ц. Амгаланбаатар хотод архины мухлаг ганцхан байжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 7-р сарын 21.- №109. 2437. Өлзийхутаг Цэ. 60жилийн өмнөх Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 16.- №165, 166.

2438. Өргөө эсгий гэрээс өнөөгийн Улаанбаатар нийслэл 360 // Өдрийн сонин.-1999 оны 10-р сарын 26.- №196. 2439. Пүрэвсүрэн И. Гамингууд хүрээнийхнийг бөөнөөр нь оршуулах нүхээ ухаж бэлтгэсэн байна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154,155. 2440. Пүрэвсүрэн X. Тавин зургаан жилийн өмнөх Улаанбаатар нэг өдөр // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №129. 2441. Пүрэвээ Д. Өргөж авсан ээж аав маань Богдоос гүн цол хүртсэн // Улаанбаатар таймс.2000.- №120. 2442. Рерихийн байшин // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 19.-№55.- 4-р нүүр. 2443. Сайн- Ерөөлт С. Шар бөсий хотын туурин дээгүүр цагаан цас туургалах цагаар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 22.-№126. 2444. Сайн- Ерөөлт С. Өрлөг түүхийн алтан "ширээнээ" сөгдөхийн учирт // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 13.- №207.- 1, 2, 3, 7-р нүүр. 2445. Сайнаа Д. Тусгаар улсаа энэ талбайгаас тунхагласан зарласан // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 21.- №221.- 7-р нүүр. 2446. Санаа Ш. Монголын Нийслэл Хархоринд шилжих үү? // Ардын эрх.-1998 оны 11-р сарын 21.- №275. 2447. Санжаагончиг Ю. Өвгөн жолоочийн үг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 20.№168, 169. 2448. Саруулбуян Ж. Богдын хүрээ ба миний Бааваа // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №120. 2449. Сахиуст Я. Улаанбаатар: Бичил найраглал // Улаанбаатар.-1998 оны 6-р сарын 29.№123. 2450. Солонго Э. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээг улс тунхагласан жил тогтоожээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 28.- №240.- 5-р нүүр. 2451. Сосор С. Ням Ж. Хүргэн харчуул // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №32. 2452. Сурагчид нийслэлийн түүхтэй танилцав // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 13.№97.-5-р нүүр. 2453. Суусай Я. “Д. Баасанжав: Үгүй, нийслэлээ яавч нүүлгэхгүй! “// Улаанбаатар.- 2000.- 3- р сарын 28.- №62, 63. 2454. Сэргэлэн X., Гобовав Л. Хан гардитай Улаанбаатар // Улаанбаатар.- 1998 оны 9-р сарын 18.- №179. 2455. Телефон утасны анхны хороо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 2.- № 68.- 5-р нүүр. 2456. Туул Б. , Алтан Х. Монгол улсын нийслэл суурьшиж байсан газруудыг "Тамгаллаа" // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 120.- 8-p тал. 2457. Туяа А. Нийслэлийн дурсгалт газруудаар аялцгаая // Өнөөдөр.-2002 оны 11-р сарын 7.№263. 2458. Туяа А. “Ж.Сансар : Туркууд манай ялааг устгах санал тавьсан”// Улаанбаатар таймс.2004 оны 8-р сарын 31.- №215.- 5-р нүүр. 2459. Түүхийн баримтаас // Соёмбо.- 1997.- 10-р сар.- №43. 2460. Удамбор Д. Архив гэдэг түүхийн бодит гэрч // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №182,183. 2461. Удамбор Д. Хүрээний дэгжин бүсгүйчүүдийн нэг байлаа // Улаанбаатар таймс.- №120. 2462. Улаанбаатар 360 жил: Сонины хайчилбар.-УБ.,1998-2001.

2463. Улаанбаатар дахь анхны яармаг худалдаа // Улаанбаатар.-1998.-№182. 2464. Улаанбаатар хот дахь анхны хувийн сургууль хэнийх вэ? // Улаанбаатар.-1998.-№138. 2465. Улаанбаатар хот хаанаас эхэлдэг вэ? Та нэрэмжит гудамжаа хэр сайн мэдэх вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.-№75, 76.- 8-р нүүр. 2466. Улаанбаатар хотын анхны "мэр" хэн вэ? Улаанбаатар хотноо нохой устгах санаачилгыг анх хэн гаргасан бэ? // Улаанбаатар таймс.-1998.- №162. 2467. Улаанбаатар хотын хоршоог хэзээ байгуулсан бэ? // Улаанбаатар.-1998.- №184. 2468. Улаанбаатарт хүүхдийн сүүний газар хэзээ байгуулагдсан бэ? // Улаанбаатар таймс.1998.- №170. 2469. Улсын эх дагина буюу Дунга бүсгүй // Улаанбаатар таймс.- 2001 - №90. 2470. Ундармаа Ш. Нийслэл хот нүүдэллэн суурьшиж байсан газруудад хөшөө босгоно // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сарын 8.-№17. 2471. Ундармаа Ш. Дайны жилүүдэд ч Улаанбаатар хотод бүтээн байгуулалт өрнөж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 15.- №142.- 2-р нүүр. 2472. Ундрам Ш. Нийслэлийн түүхийг товчоолсон 365 дахь шинэ хуудас эргэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 7.- №03.- 2-р нүүр. 2473. Ундрам Ш. Улаанбаатар хотын нэрэмжит гудамж, талбай хэзээ үүссэн бэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 19.- №168.- 2-р нүүр. 2474. Ундрам Ш. Гандан хийдээс 1 сая төгрөг, 50 лан ембүүг улсдаа бэлэглэж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 17.- №189.- 2-р нүүр. 2475. Ундрам Ш. Улаанбаатар хотын имиж нь эсгийн гэр хэвээр байна // Улаанбаатар таймс.2004 оны 11-р сарын 3.-№222.- 2-р нүүр. 2476. Ундрам Ш. Хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг эрдэмтэд хэлэлцэв: ЭШБ хурал // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 21.- №213.- 1, 2-р нүүр. 2477. Уранаа Т. Сэцэн хан шолой "Гэгээн" цолоо Занабазарт шилжүүлжээ // Улаанбаатар.1998 оны 8-р сарын 27.- №162. 2478. Ууганбаяр Н. Дэлхийн монголчуудын нийслэл дурсгалт газраа хадгалж үлдээсэй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 12.- №44. 2479. Уул Г. Зүүн хүрээний хувьсгалчдын болзоот байшин // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 8.- №204.- 2-р нүүр. 2480. Хамгийн ахмад хөшөө 70 нас хүрлээ. Хотын гудамж. Анхны автобус хэдийд яаж эхэлсэн бэ? // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №129 2481. Ханджав У. “Н.М.Прижевальский 1870 онд төв Азиар аялахдаа Өргөө хотоор дайрсан нь” // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156,157. 2482. Ханджав У. Богдын хүрээнд 100 жилийн өмнө аялсан Оросын эрдэмтэн В.А.Обручевын замын тэмдэглэлээс...// Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158, 159. 2483. Хоролдамба Д. Монголчууд дэлхийн нийслэлийг байгуулсан нь. УБ., 2002.- 350 хууд. 2484. 20-р зуунд Монголын Их хүрээ. Нийслэл хотноо болсон түүхтэй агаад дуулиант онцгой үйл явдал // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р cap.- №146. 2485. 20-р зуунд нийслэл Хүрээ болон Улаанбаатарт болсон түүхт хийгээд онщгог үйл явдлын товчоон // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №146. 2486. Хотын дарга-Нийслэлийн дурсгалт газар: Сонины хайчилбар.-УБ., 1999-2002.

2487. Хөхийхүү Л. Хүрээ хийдийн нэр // Улаанбаатар.- 1998 оны 1-р сарын 31.- №22, 23. 2488. Хөхийхүү Л. Улаанбаатар хотод байшин, хашааг хэзээ анх тоолж, дугаартай болгосон бэ? // Улаанбаатар.-1998 оны 7-р сарын 18.-№137. 2489. Хөхийхүү Л. Нийслэлд орон сууцны аж ахуй хэзээ бий болсон бэ? // Улаанбаатар.-1998.№168. 2490. Хөхийхүү Л. Анхдугаар ерөнхий төлөвлөгөөг хэн зохиосон бэ? // Улаанбаатар .-1998 оны 9-р сарын 16.- №177. 2491. Хөхийхүү Л. Нийслэл маань түүхэндээ 13 нэрийг хүртжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.№158. 2492. Хүн чулууны" энэ хонхорт хүрээ анх суурьшсан нь // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 14.- №33, 34. 2493. "Хүрээ нүүдэл" нийслэлийн буурь сэлгэсэн газруудыг тогтооно // Өнөөдөр.- 2001 оны 6р capын 12.- №137. 2494. Хүрээнийхэн хэзээнээс одон бөмбөг тоглодог болсон бэ? // Улаанбаатар.-1998.- №204. 2495. Хүүхдүүд их хотынхоо түүхийн жимээр аяллаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №63.- 4-р нүүр. 2496. Хэзээнээс Сүхбаатарын талбай нэртэй болсон бэ? // Улаанбаатар.-1998.- №196. 2497. Хэзээнээс консулын дэнж гэж нэрлэсэн бэ? // Улаанбаатар.-1998.-№198. 2498. Хэрлэнтуяа П. Их хүрээг нурахгүй мандлын хойно, ширгэхгүй рашааны хөвөөнд байгуулжээ // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №206.- 6-р нүүр. 2499. Хэрлэнтуяа П. Өргөжин тэлж буй Улаанбаатар // Үнэн.-2004 оны 10-р сарын 20.- №206.6-р нүүр. 2500. Цогнэмэх Б. Хархориныг дэлхийн хот болгоё // Зууны мэдээ.-2004 оны 10-р сарын 6.№236.- 1,3-р нүүр. 2501. Цэдэндамба Б. Улаанбаатар бол бидний эх барьж авсан хот // Улаанбаатар.-1997 оны 10р сарын 28.- №206. 2502. Цэрэнжамц Б. Ижийтэйгээ анх үзсэн Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сар.- №116.- 4-р нүүр. 2503. Цээнэ Д. Наян жилийн өмнөх энэ өдөр хотын захиргааг байгуулжээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 4-р сарын 9.- №73.-1-р нүүр. 2504. Цээнэ Д. Улаанбаатар ах дүү гучуулаа // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 4-р сарын 26.№84.- 8-р нүүр. 2505. Цээпил Д. "Өнөөгийн Улаанбаатар"-аас 10 жилийн өмнөх Улаанбаатарыг харж болно // Үнэн.- 1998.- №212. 2506. Цээпилмаа Д. "Анх удаа" хэмээн түүхэнд тэмдэглэгдэх зүйл цөөнгүйг бүтээжээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 16.-№210.- 2-р нүүр. 2507. Чимид Б.Хар Хорумаа сэргээж хэн болохоо дэлхийд харуулъя // Өдрийн сонин.-2000 оны 5-р сарын 5.- №105. 2508. Чимид Б. Зуун жилийн дараа сэргээн шинэчилсэн байшин // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 9.- №121. 2509. Чин Ван Ханддоржийн өргөө // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 2510. Чингэлтэй хайрхан уул // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151,152.

2511. Чойхүү Г. Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 1.- №41.- 4-р нүүр. 2512. Чулуун Д. Хөшигийн хөндийг Улаанбаатартай холбох дөрвөн хувилбар байжээ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 8-р сарын 11- №189.- 3-р нүүр. 2513. Чулуунцэцэг Ч.Улаанбаатар гэж нэрлэсний учир // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 24.- №204. 2514. Шагдар Ш. Өргөө-Улаанбаатар хаана хаана суурьшиж байв? // Улаанбаатар таймс.2002 оны 11-р сарын 28.- №142. 2515. Шарав Б. Нийслэл хотод ардчилсан засаг захиргаа анх үүссэн нь // Улаанбаатар таймс.1999 оны 9-р сарын 14.- №134. 2516. "Шинэ зууны нийслэл хот" // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 1.- №160. 2517. Эдэлбэр газрын түрээс гурван зэрэгтэй байжээ //Улаанбаатар.- 1998.- № 192. 2518. Энхбат Н. Мөсөн хотхонтой цэцэрлэгээр ... түүх хүүрнэсэн баримал "Төгсөөгүй төгсгөл" // Улаанбаатар таймс. – 2003 оны 1-р сарын 21.- №13.- 4-р нүүр. 2519. Энхмаа Ц. Их хотьн "Эрдэнэ"-ийн эрэлд // Өнөөдөр.- 2004 оны 3-р сарын 10.- №58.- 1,3р нүүр. 2520. Энхмандуул Г. "Бөмбөгөр ногоон"-ыг чөтгөр шулмасын хүчээр босгосон хэмээж байжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 21.- №103.- 2-р нүүр. 2521. Энхмандуул Г. Зүүн хүрээ гучин аймгаас үлдсэн мод гэр дуганууд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 20.- №169.- 2-р нүүр. 2522. Эрдэнэ-Очир Ш. Гудамжинд бичсэн тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 7.- №145, 146. 2523. Ядамдорж П. Хүрээ гангачуудын сүүлч үеийнхэн манай гудамжных // Өнөөдөр.- 2001 оны 5-р сарын 9.- №109.

Түүхт хүмүүс
2524. Амар Г. Нийслэлийн түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн хүн // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 23.- №44. 2525. Ариунтуяа Н. Хотын ерөнхий менежер: Т.Бадамжунайгийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 15.- №15.- 1, 5-р нүүр. 2526. Баатарнум Г. Улаанбаатар хотын анхны дарга //Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 7.- №71. 2527. Баатарнум Г. Хөдөлмөрийг нь үнэлэх хүн // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 5-р сарын 12.№74. 2528. Баатарнум Г. “Ц.Баасанжав хүндэт профессор болов” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5р сарын 26.- №81. 2529. Баатарнум Г. Дөргөний хүү "Дөрвөн уул"-ынхаа дунд хийморлог явна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 4.- №161. 2530. Бадарч Д. Өвгөн буурай багш Л.Чимэддорж // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 16.- №165, 166. 2531. Батсайхан Ж. Цомхон хороо удирддаг Цогзол даргын яриа // Улаанбаатар таймс.- 1999.№129.

2532. Баянтунгалаг Д. Шадар сайдын жолооч шаггүй ногоочин болжээ // Улаанбаатар таймс.2001.- №110. 2533. Баясгалан Б. “Д.Цэдэв: Хотын дарга бол хотын эзэн л гэсэн үг” // Улаанбаатар таймс.1999.- №154, 155. 2534. Баянтунгалаг Д. Дэнжийн мянгад "урвасан" Ханхөхийн хүү...// Улаанбаатар таймс.2000.- №32. 2535. Баяртунгалаг Д. Миний мэдэх "Мэр-үүдийн тухай бичил тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 8-р нүүр. 2536. Бямбарагчаа Т. Нийслэл хотоо хөгжүүлэхэд гавъяа байгуулсан хүн // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №122. 2537. Бямбарагчаа Т. Хальтхан харахад хямсгар дүртэй ч ойртоод танилцвал хүнлэг түшээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 1.- №160. 2538. Ванчиндорж Ц.Багаа дарга // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 6.- №158, 159.- 4, 5-р нүүр. 2539. Галсандорж Ч. Нийслэлийн ЭАХС-ын хяналтын албаны анхны дарга. Мөн бүх дүүргийн тухай // Улаанбаатар .- 1998.- №152. 2540. Даваашарав Д. "Бөмбөрч" яваа Бөмбөг дарга // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №151,152. 2541. Дашдорж Б. Төрийн Самдан // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 20.- №168,169. 2542. Дашдорж Л. Эх орны нэрийн хуудас болон эгэл эмэгтэй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 4.- №42.- 5-р нүүр. 2543. Жамъян Г. 50 баатар төрүүлсэн хүн // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 9.- №197. 2544. Жамъян Г. 37 жил ачааны тэрэг барьсан эмэгтэй хотод ганцхан бий // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 5.- №70. 2545. Золбаяр Б. Гараанд бэлэн ...С.Очирбатын тухай // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 7.№234.- 7-р нүүр. 2546. Лхамноржмаа Ш. Их айлын аав: М.Энхболдын тухай // Зууны мэдээ.- 2003 оны 12-р сарын 24.- №308.- 7-р нүүр. 2547. Маршал Дэмид Улаанбаатарыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах комиссын дарга // УБ.1998.-№171. 2548. Мишигдорж Л. "Боошиг-7 буюу "сэнс" Борын Дашзэвэг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 4.- №130. 2549. Мэндсайхан Д. "Нийслэлийн хүү" зенит барьсан далд фронтын Насанбат явжээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 15.- №99.- 8-р нүүр. 2550. Навагчамба Ц. Дөрвөн пулемётын Гомбожав хотын дарга байжээ // Улаанбаатар таймс.1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 2551. Наран Н. “Д.Эрдэнэбат: Ардчилалд миний оруулсан хувь нэмэр байгаа гэж хэлэх эрх надад бий” // Зууны мэдээ.- 2004 оны 6-р сарын 18.-№140.- 1, 5-р нүүр. 2552. Нэг нохой үхсэн ч гэсэн хөөе Гомбожав юу болж байна гэдэг // Улаанбаатар таймс.1998 оны 2-р сарын 3.- №24. 2553. Нямаа Б. Хэн бүхэн хүсэн хүлээдэг хүн // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 4.№175. 2554. Нямдорж Ж. Жаваа түүний нөхөд // Улаанбаатар таймс.- 1998.-№234.

2555. Нямдорж Ж. “Б.Янжив: "Хар гэрт" ч орж явлаа” // Үнэн.- 2001 оны 4-р сарын 25.- №7. 2556. Одонтуяа Д. Монголын хамгийн өндөр настан гавж цолтой // Өдрийн сонин.- 2003 оны 1-р сарын 30.- №25.- 8-р нүүр. 2557. Отгонбаяр Ш. Б.Алтангэрэл: Хотын даргын ажил гэдэг "дээрээс ч доороос ч байнга шардаг халуун тогоо л " гэсэн үг // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №154,155. 2558. Отгонбаяр Ш. "Нийслэл хотын хүндэт иргэн" өргөмжлөл хүртлээ // Улаанбаатар таймс.1999 оны 11-р сарын 1.- №160. 2559. Оюун С. Хот ба дарга // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158,159. 2560. Оюунтуяа Д. “Л.Гүрүүжав: Миний мэргэжил их буучин: Түмэнбадрах // Өдрийн сонин.2004 оны 3-р сарын 25.- №73.- 11-р нүүр. 2561. Оюунцэцэг Б. Отгондэмбэрэл төмөр замаараа амьсгалж чаддаг: Улаанбаатар төмөр замын орлогч даргын тухай // Өдрийн сонин .-2004 оны 10-р сарын 13.- №253.-11-р нүүр. 2562. Оюунцэцэг Ж. “И. Ж. Майский гэж хэн бэ?” // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156,157. 2563. Сайнбаяр Д. Төрд хэрэгтэй "зайран" // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 5.- №261. 2564. Сайнбаяр Д. Арвайхээрийнхэн тал шиг сэтгэлтэй хүн: ЗДТГ-ын П.Цогтбаатарын ярилцлага // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 23.- №223.- 3-р нүүр. 2565. Төмөртогоо Д. Хөвсгөл руу онгоцоор залагдаж машины хаалга онгойлгосон түлхүүрийн мэргэжилтэн...// Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 29.- №130. 2566. Ундармаа Ш. “Н.Бумбаяр: Тэрээр ертөнцийн мөнх бусыг үзсэн хэдий ч бүтээлийг нь мөнх байлгах хүсэлдээ түүртэж явна “// Улаанбаатар таймс.- 2000.- №96. 2567. Ууганбаяр Н. Юм юмтай хүн // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 24.-№24. 2568. Хотын дарга дэд доктор боллоо // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 23.- №182. 2569. Цогт Ш. "Хотын борчуулын өндөр ээж" // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №139. 2570. Цэнддоо Б. Тулх: М.Энхболдын тухай // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын 13.№253.- 1, 3, 5-р нүүр. 2571. Цээнэ Д. Ачааны хүндээс халшраагүй төрийн хүн: Б.Баатарзоригийн тухай // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 8-р сарын 17.- №167.- 2-р нүүр. 2572. Цээпил Д. Хотын ерөнхий менежер "Хэрэглэгчиддээ хүндлэгдсэн төрийн түшээ" болллоо // Улаанбаатар таймс.- 1999.-№160. 2573. Цээпилмаа Д."Улаанбаатар хотын хүндэт иргэн" өргөмжлөлийг монголоос хоёрхон хүн хүртжээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 29.- №219.- 3-р нүүр. 2574. Цээпилмаа Д. Хотын даргын 1835 дахь хоног: М.Энхболд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 16.- №10.- 2-р нүүр. 2575. Цээпилмаа Д. “Г.Маналжав: Наргианч хошин занг ааваасаа өвлөсөн болов уу?” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 19.-№35, 36.- 1, 2-р нүүр. 2576. Цээпилмаа Д. Хошууч генерал цолтой хотын орлогч дарга: Ю.Жаргалын тухай // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 21.- №146.- 1, 5-р нүүр. 2577. Чимид Б. Нийслэлийн хүндэт хүмүүн // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №95. 2578. Чимид Б. Бүтэн жарныг нийслэлд үдэхдээ 45 жилийн ажил амьдралаа хотдоо бүрэн зориулсан буурал // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 15 .-№255.-11-р нүүр. 2579. Чойжил Л. Олон талтай хүн буюу Мишигдоржийн "термометр"...// Улаанбаатар таймс.-

2004.- 5-р сарын 11.- №95.- 4-р нүүр. 2580. Чулуунцэцэг Ч. Сарны сонат дахь зам хөтлөгч // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 7 .- №146, 147. 2581. Чулуунцэцэг Ч. “М.Энхболд: Жасрай гуайн гэргий Дуламсүрэн гуай миний өрлөг ээж”// Өнөөдөр.- 2001 оны 7-р сарын 30.- №175. 2582. Шаравнямбуу Б. Хот босголцсон хүн // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 8-р сарын 5.№116. 2583. Эмүжин Р. “Ц.Сундуй: Хот бол миний амьдрал: Газрын кадастрын хэлтсийн даргын ярилцлага” // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 8.- №235.- 1, 5-р нүүр. 2584. Эмүжин Р. “Э.Мөнх-Очир: Хүүгээ хотын ажилд зүтгээсэй гэж аав хүссэн “// Өнөөдөр.2004 оны 10-р сарын 14.- №240.- 5-р нүүр.

Эдийн засаг
2585. Адима Ш. 40 жилийн хугаацаатайгаар зээлээр нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийн хоёрдугаар шатыг хэрэгжүүлнэ // Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 10-р сарын 27.- № 218.- 2-р нүүр. 2586. Адима Ш. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахад 41 сая төгрөг цуглав // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 14.-№122.-5-р нүүр. 2587. Адима Ш. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 500 сая төгрөгийн хандив цугларч байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 2.- №134.- 5-р нүүр. 2588. Алтанзаяа Ч. “Б.Намхайнямбуу: Монгол банк шийдвэр гаргавал зарим дүүрэгт салбараа нээнэ “// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 11.- №177, 178. 2589. Алтантуяа А. Хот гэдэг их айлын ирэх жилийн төлөв // Өдрийн сонин.- 2004 оны 1-р сарын 7.- №5, 4-р нүүр. 2590. Амар Д. Нийслэлийн хүүхдүүд өдөрлөгт 10 сая төгрөг зарцуулна // Үнэн.- 2007 оны 05р сарын 24.- №101.- 1-р нүүр. 2591. Амгалан Л. Сангийн хөрөнгө арвижахын хирээр хотын төсвийн ачаа хөнгөрнө // Улаанбаатар.- 1998 оны 9-р сарын 16.- №177: УБ.сан. 2592. Анна Ч. Дээд салхитад зуслангийн байшингийн түрээс 40 мянган төгрөг // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 06-р сарын 15.-№146.- 23-р нүүр. 2593. Арвин Д. Улаанбаатар хотын банкныхан бидний төлөө санал тавьж эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2005 оны 5-р сарын 11.- №115.- 3, 5-р нүүр. 2594. Ариунаа Б. Их хотын төсөв // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 14.- №10.- А6-р нүүр. 2595. Баасансүрэн Ц. Экспорт буурч импорт өсөж байгаа нь хөгжлийн эрүүл үзэгдэл гэж үү?// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 1.-№117. 2596. Баатарзориг Б. Тогтвортой амьжиргаа: Өрхийн амжиргааны чадавхийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Улаанбаатар хотод // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 30.- №254.- 3-р нүүр. 2597. Баатарнум Г. Төсвийн бүрдэл сайн байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №6. 2598. Баатарнум Г. Хоёр жилд 18.2 сая төгрөг хэмнэжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 14.- №179. 2599. Банк №4: Сонины хайчилбар.-УБ., 2000-2001. 2600. Бат В. Хотын тохижилтод 5.4 тэрбумыг зарцуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №50.- 4-р нүүр.

2601. Баттөгс Х. Нийслэлийн нэг хүнд ногдох ДНБ долоон сая төгрөгт хүрнэ // Өнөөдөр.-2009 оны 06-р сарын 10.-№142.- 4-р нүүр. 2602. Баттуяа Б. “Я.Баттогтох: Төрийн сан татвар төлөгчдийн мөнгийг зүй бус зарцуулахаас хамгаалж чадсан” // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 12.- №200.- 5-p нүүр. 2603. Батцогт Ш. Нийслэлийн төсвийн өр 11.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ // Улаанбаатар таймс.2001.- №74. 2604. Батцогт Ш. Улаанбаатар хотод санхүү, үйлдвэрлэлүүдийн корпорацуудыг бий болгох хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 12.- №44. 2605. Батцогт Ш. Цэцэрлэгийн багш нар өдөрт 9-10 цаг ажиллаад 40000 төгрөгийн цалин авдаг // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 17.- №46. 2606. Батцэцэг В. Засаг даргын нөөц гэж инээд хүрмээр бага мөнгө бий // Улаанбаатар таймс.2009 оны 04 сарын 22.- №82.-5-р нүүр. 2607. Батцэцэг В. Хямралын сүрэнд дарагдсан нийслэлчүүд // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 13.- №32.- 5-р нүүр. 2608. Батцэцэг В. “Ц.Цогзолмаа: Бид хэтэвчнийхээ хирээр л нийгмийн асуудалд хандаж байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 11.- №117.-5-р нүүр. 2609. Баянзүрхчүүд нийслэлийн төсөвт 300 саяыг оруулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 06.- №92.-5-р нүүр. 2610. Баяр С. Нийслэлийн хогийн цэгт 10 сая доллар зарцуулжээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 14.- №229.- 4-р нүүр. 2611. Биокомбинатыг засварлахад 25 сая ам.долларын зээл олгоно // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 11-р нүүр. 2612. Болд Б. Нийслэлийн иргэн та хотынхоо төсвийг мэдэх үү? // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02р сарын 13.- №35.- 8-р нүүр. 2613. Болд-Эрдэнэ С. Нийслэлийн орон сууцны фонд хэзээ бүрдэх вэ? // Улаанбаатар таймс.2008 оны 06-р сарын 12.- №119.- 1-р нүүр. 2614. Болд-Эрдэнэ С. УБТЗ-ынхан 1000-ны сорилтын сангийн 188 сая доллараас татгалзлаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04сарын 23.-№83.-5-р нүүр. 2615. Боргил З. Нийслэлийн төсвийн зарцуулалтыг шалгуулна // Ардын эрх.- 2007 оны 03-р сарын 27.- №61.- 2-р нүүр. 2616. Буд Т. “М.Энхболд: Нийслэл хот энэ онд татаас авахгүй” // Үнэн.- 2002 оны 1-р сарын 17.- №11. 2617. Буд Т. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгөөс ашиг олж байна // Үнэн.- 2002 оны 3-р сарын 30.- №63. 2618. Булганзаяа Ц. “Ц.Гүндалай: Нийслэлд байршлаасаа хамаараад нэг га газар нэг сая ам доллараар зарагдаж байгаа // Ардын эрх.-2007 оны 09-р сарын 10.- №176.- 1,4-р нүүр. 2619. Ганбаатар М. Хотын мөнгийг хотынхонд үлдээнэ // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 19.- №187.- 4-р нүүр. 2620. Ганбаатар М. Хотын мөнгийг хотынхонд үлдээнэ үү // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 19.- №226.- 5-р нүүр. 2621. Гантогоо С. М.Энхболд: Нийслэл төсөв санхүүгийн хүнд байдалд байна // Өдрийн сонин.-2001 оны 6-р сарын 26.- №151. 2622. Ганчимэг Г. “Улаанбаатар төмөр зам” 188 сая долларын хөрөнгө оруулалтаас татгалзлаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 27.- №95.- 5-р нүүр. 2623. Ганчимэг Г. Хотын гэрлэн дохиог шинэчлэхээр Солонгосоос 12.8 сая ам.доллар зээлжээ// Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 179.- 5-р нүүр. 2624. Ганчимэг Г., Тогтох И. Үнийн өсөлт “хуульгүй” наймаачдын атганд байна // Өнөөдөр.2009 оны 04-р сарын 01.- №72.- 1, 2-р нүүр. 2625. Ганчимэг Л. Эмнэлэгүүдэд хог хаягдалаа устгах төсөв алга // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р

сарын 6.- №178.- А5-р нүүр. 2626. Гомбожав Л. "Худалдааны гудамж-2004" төсөл бол цогцолбор шийдэл // Улаанбаатар.1998 оны 3-р сарын 24- №58. 2627. Гомбосүрэн М. Нэмэгдсэн өртгийн татвар нь татварын шинэчлэлийн нэг хэсэг мөн // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 30.-№111. 2628. Гомбосүрэн М. Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийн тоо жил ирэх бүр буурч байна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №90. 2629. Готов Д. Татвараар дарамтлаагүй, харин хуулиа хэрэгжүүлээгүйдээ хариуцлага хүлээдэг // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 20.- №79.- 3-р нүүр. 2630. Гэг Ж. Нийслэлийн 370 жилийн ойд 154.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулна // Ардын эрх.2009 оны 01-р сарын 07.- №3.- 5-р нүүр. 2631. Гэг Ж. Нэг тэрбум төгрөгөөр эмнэлгүүдийг засварлана // Ардын эрх .-2009 оны 06- р сарын 22.-№121.-5 нүүр. 2632. Гэрэл Т. Албан тушаалаа ашиглан төсвийн хөрөнгийг хувьдаа завшжээ // Үнэн.- 2002 оны 4-5.-№68. 2633. Гэрэлмаа О. Улаанбаатар хот оршин суугчийн татвартай болох уу // Зууны мэдээ.- 2007 оны 03-р сарын 1.- №51 .- 5-р нүүр. 2634. Дашдэндэв 3. Өр төлбөрийг барагдуулах 2 сарын ажил // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 4-р сарын 21.- №61. 2635. Дашжав Д. Нийслэлд 22.4 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв // Үнэн.- 2001.№34. 2636. Долзодмаа Б. Хотыг дэмжих бодлого хөрөнгө оруулалт алга // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 10.- №142.- 12-р нүүр. 2637. Дөрвөн жилийн хугацаанд Нийслэлийн хүн ам 134.7 мянгаар нэмэгдэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4.1 дахин өслөө // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 9.- №99,100. 2638. Жаргалсайхан Д. "Орон сууцны холбоо" байгуулбал дарга захирлын цалингаас сард 13.9 сая төгрөг хэмнэгдэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №6. 2639. Замын санд 81 сая төгрөг төвлөрүүлээд байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 6-р сарын 20.- №73. 2640. Зэвсэг С. "Улаанбаатар банк"- үүдээ нээлээ // Улаанбаатар.-1998.-№197. 2641. Мандуул Г. "Улаанбаатар банк" 24 цагийн үйлчилгээтэй шинэ салбараа нээжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 8-№115.- 1-р нүүр. 2642. Месиф Д. Улаанбаатар хотыг өөрийгөө тэтгэх эдийн засагтай болгоно // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 23.- №305.- 9-р нүүр. 2643. Монгол улсын Нийслэл-тогтвортой хөгжил. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны өнөөгийн байдал, тогтвортой хөгжлийн хэтийн чиглэл // Улаанбаатар.-1997 оны 11-р сарын 25.-№225. 2644. Мөнх Ж. 7 сая төгрөгийн зээлээс 78 хүн ашиг хүртжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 26.- №173.- 2-р нүүр. 2645. Мөнх Ж. Эрүүл мэнд дэд бүтцийн салбарт 90 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 20.- №145.-2-р нүүр. 2646. Мөнхбаяр Г. 100 гаруй сая төгрөгөөр тохижуулна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 20.- №89.- 11-р нүүр. 2647. Мөнхбаяр Г. Хотын орлого бүрдэхгүй, бүрдүүлэхгүй гэж суух эрх бидэнд бий бил үү? // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 21.-№81.-5-р нүүр. 2648. Мөнхцэцэг М. Төсөв шийдэгдчихвэл нийслэлийн баруун чиглэлийн хөдөлгөөн

түгжрэлгүй болно // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 17.- №64.- 6-р нүүр. 2649. Мөнхцэцэг М. Хашааг нураахад 39 сая төгрөг зарцууллаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 14.- №89.- 6-р нүүр. 2650. Мягмар Д. Улаанбаатар хотонд өргүй орлоо // Зууны мэдээ.- 2004 оны 1-р сарын 3.№1.- 1-р нүүр. 2651. Мягмар Д. Нийслэл төсвөө тодотгож байна // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 09.№19.- 11-р нүүр. 2652. Мягмар Д. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд хотын төсвөөс нэг тэрбумыг зориулна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 28.-№122.- 7-р нүүр. 2653. Мягмар Д. “Г. Мөнхбаяр: Улсад тушаадаг 62.7 тэрбумыг татвар төлөгчдөдөө зориулмаар байна // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 8.- №156.- 11-р нүүр. 2654. Надмид Д. УБТЗ-ыг санхүүгийн хүндрэлээс аврах арга замыг тодруулав // Зууны мэдээ.- 2009.- №29.-1, 7-р нүүр. 2655. Налайхчууд төсвөө батлав // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 14.- №7.- 5-р нүүр. 2656. Наран Г. Автобус 3 компани 373 сая төгрөгийн өртэй гэнэ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 20.- №53, 54.- 7-р нүүр. 2657. Наран С. Нийслэлчүүд өр авлагагүй шинэ оноо угтлаа // Үнэн.-2003 оны 1-р сарын 3.№1.-3-р нүүр. 2658. Наранцацралт Ж. Нийслэлийн эдийн засгийн нийгмийн 1997 оны зорилтын биелэлт үр дүн, 1998 оны үндсэн зорилт // Улаанбаатар.-1997 оны 12-р сарын 23.- №242. 2659. Нармандах С. Хүн нь цалингаа биш цалин нь хүнээ голдог тогтолцоог цаг үе шаардаж байна // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 18.- №36. 2660. Нийгмийн даатгал таны амьдралын баталгаа // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р сарын 15.- №68. 2661. Нийгмийн даатгал-таны төлөө // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 6.- №27. 2662. Нийслэл Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хөгжлийн өнөөгийн түвшин // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №129. 2663. Нийслэл хот орлогоо гурван тэрбумаар давуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 7.- № 71.- 5-р нүүр. 2664. Нийслэл хот санхүүгийн хямралыг давах төлөвлөгөөтэй байна // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 10.- №47.- 5-р нүүр. 2665. Нийслэлд 116.7 тэрбумын бүтээн байгуулалт өрнөнө // Ардын эрх.-2009 оны 06-р сарын 22.-№121.-5-р нүүр. 2666. Нийслэлд 589 сая төгрөг төвлөрөв // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 24.- №143.- С4-р нүүр. 2667. Нийслэлд гадаадын 33 орны 265 компани 110 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 7-р сарын 24.-№88. 2668. Нийслэлийн автозамын санд 4.3 тэрбум төгрөг цугларчээ // Ардын эрх.- 2008 оны 07-р сарын 18.- №142.- 5-р нүүр. 2669. Нийслэлийн санхүүгийнхэн 1000-уулаа чуулав // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 15.№10.-А4-р нүүр. 2670. Нийслэлийн санхүүгийнхэн 1000-уулаа чууллаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 6-р нүүр. 2671. Нийслэлийн төсвийн 2000 оны гүйцэтгэл 2001 оны тодотгосон төлөвлөгөөний тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№9. 2672. Нийслэлийн төсвийн бие даасан байдлыг алдагдуулсныг хянаж үзэх шаардлагатай // Улаанбаатар таймс.- №45.

2673. Нийслэлийн төсвийн биелэлт сайн байна // Монголын мэдээ.-2009.-№123.-4-р нүүр. 2674. Нийслэлийн төсвийн биелэлт сайн байна // Өдрийн сонин.-2009 оны 06-р сарын 23.№122.-5-р нүүр. 2675. Нийслэлийн төсвийн орлогын 68.4 хувийг татварын орлого, 22 хувийг татварын бус орлого эзэлдэг: Я.Мөнхжаргал // Улаанбаатар таймс.- №99, 100. 2676. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2000 оны зорилт, 2000 оны төсвийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 25.- №188. 2677. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлаар УИХ, Засгийн газарт хандаж зөвлөмж гаргана // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 6-р сарын 28.- №77. 2678. Нийслэлийн эдийн засаг, нийслэлчүүдийн амжиргаа өнгөрсөн зургаан сард // Улаанбаатар.-1998 оны 8-р сарын 20.-№157. 2679. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтүүд, дүүргээр // Улаанбаатар таймс.- 2001.№44. 2680. Одонтуяа Д. Хороо болгон татварын байцаагчтай болмоор байна // Улаанбаатар таймс.1999 оны 10-р сарын 1.- №144. 2681. Одонтуяа Д. Эзэнгүй цогцсыг оршуулах зардлын санхүүжилтыг шүүх эмнэлэгт олгоно// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 16.- №151,152. 2682. Одонтуяа Д. Хотын цагийг босгоход 100 сая биш 70 сая төгрөгийг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 9.- №163. 2683. Орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүд шинэчлэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 22.- №14.- 5-р нүүр. 2684. Осоргарав Б. Нягтлан бодогч хүн мэргэжилдээ үнэнч байх ёстой // Үнэн.- 2003 оны 5-р сарын 20.- №99.- 4-р нүүр. 2685. Отгонбаяр Ш. Чингэлтэй дүүрэг 4446 сая төгрөгийн нөхөн олговор олгожээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №128. 2686. Отгонжаргал Г. Улаанбаатарт болсон шуурга Торонтогийн хувьцааны ханшийг унагасаар // Ардын эрх.- 2007 оны 08-р сарын 23.- №164.- 3-р нүүр. 2687. Отгонжаргал И. Гэрээний дэвтрээс 44 сая 200 орчим төгрөг олно гэв // Өнөөдөр.- 2001 оны 1-р сарын 31.- №25. 2688. Отгонцэцэг О. Төсвийнхөө 65.2 хувийг боловсролын салбарт зарцуулдаг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №28. 2689. Оюун Д. Нийслэлийн төсвийнхөн чуулав // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 13.- №8.8-р нүүр. 2690. Оюун Д. Хямралын эсрэг “SUBMAZ”- ийн төлөвлөгөө // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 21.- №89.- 11-р нүүр. 2691. Оюун Д. Үйлдвэрлэгчдэд 9.7 тэрбум төгрөгийн зээл олгоно // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06 оны 27.- №148.- 7-р нүүр. 2692. Оюун Д. Сэргээгдэх эрчим хүчинд 400 тэрбум евро зарцуулсан // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №157, 158.- 11-р нүүр. 2693. Оюун Р. Нийслэлд гарсан түймэр 3 тэрбумыг “залгижээ” // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 09.- №80.-1, 7-р нүүр. 2694. Оюун Р. НХХЯ тэнэмэл хүүхдүүдэд зориулж 15 сая төгрөг зарцуулжээ // Зууны мэдээ.2009 оны 02-р сарын 06.- №29.- 8-р нүүр. 2695. Оюунсүрэн X. Улаанбаатар хотын 360 жилийн ойг тэмдэглэхэд зургаан тэрбум төгрөг зарцуулжээ // Өдрийн сонин.- №208. 2696. Оюун-Эрдэнэ Д. Хотын нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 5000 ам.долларт хүргэх зорилт тавьжээ // Үнэн.- 2009 оны 6-р сарын 12.- №160.- 5-р нүүр.

2697. Өрхийн эмнэлгүүдийн санхүүжилт хүндэрч магадгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №24.- 5-р нүүр. 2698. Пүрэв Д. Улаанбаатар хотын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн асуудал. "БНМАУ-ын үйлдвэрлэх хүчин, эдийн засгийн асуудал" эрдэм шинжилгээний цуврал бүртгэл №4 номд. УБ., 1990.- 143 хууд. 2699. Сайнаа Д. Монгол мэргэжилтнүүд анх удаа нийслэл хотынхоо ерөнхий төлөвлөгөөг боловсрууллаа // Өнөөдөр.- №25. 2700. Сайнбаяр Д. “Ч.Бат: Хандивлагчид Улаанбаатарын тулгамдсан асуудалд анхаарна” // Өнөөдөр.- 2003 оны 6-р сарын 21- №146.- 5-р нүүр. 2701. Сайнбаяр Д. Өртэй байсан нийслэл улсын төсөвт орлого төвлөрүүлдэг боллоо // Өнөөдөр.- 2003 оны 12-р сарын 25.- №302.- 5-р нүүр. 2702. Санаа Ш. “М.Зоригт: Эдийн засгийн далайцтай бодлого үгүйлэгдэж байна” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 22.- №125.- 1, 5-р нүүр. 2703. Санхүүгийнхэн номын дуу сонсов // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 3.№135.- 6-р нүүр. 2704. Сарантуяа Д., Нарангэрэл Г. Нийслэл Улаанбаатар бичил бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний боловсруулалт шинэчлэлтийн асуудал // Улаанбаатар таймс.-.1998 оны 8-р сарын 21.- №124. 2705. Соёл-Эрдэнэ Э. Улаанбаатарын утааг “булшлахад” ирэх 4 жилд 788 тэрбумыг зарцуулна // Монголын мэдээ.-2007 оны 05-р сарын 19.- №98.-3-р нүүр. 2706. Солонго Э. Цэцэрлэгт хүрээлэнд 450 гаруй сая төгрөг хандив өргөв // Зууны мэдээ .2009 оны 7-р сарын 6.- №154.- 11-р нүүр. 2707. Сонинбаяр Г. Эдийн засгийн амин дэм буюу төсөл хөтөлбөрийн тухай төсөөлөл // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 8.- №204.- 4-р нүүр. 2708. Сумаахүү Ч. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2001 оны зорилт, 2001оны зорилт, 2001 оны төсвийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №137. 2709. Сүрэн Б. “Улаанбаатар хивс” хувьцааны ханш өсөв // Ардын эрх.-2009 оны 02-р сарын 03.- №22.- 7-р нүүр. 2710. Сүрэн Д. Нийслэлийн төсвийн тодотголыг хэлэлцэнэ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 20.- №89.-11-р нүүр. 2711. Сүрэн Д. Нийслэл төсвөө хэлэлцэж барсангүй // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 21.- №90.- 3-р нүүр. 2712. Сүрэн Д. Зайсан толгой 250 саяар гоёлоо // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 04.№101.- 11-р нүүр. 2713. Сүрэн Д. Нийслэлийнхэн төсвөө давуулан биелүүлжээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 24.- №144.- 11-р нүүр. 2714. Сүрэн Х. Төсөв хэмнэхээр “Шилэн түрийвчийн” аяныг эхлүүллээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №54.- 9-р нүүр. 2715. Та нэрийн данс нээлгэсэн үү? // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 23.- №48. 2716. Татварын байгууллага байгуулагдсаны 10 жилийн ойд // Улаанбаатар таймс.- 2001.№148. 2717. Тогтох И. Шинэ нисэх буудал 28 тэрбумаар босно // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 19.- №140.- 5-р нүүр. 2718. Тооль Б. УБТЗ-ын ашиг хуваарилах харьцаа 1952 оноос 50:50 болжээ // Зууны мэдээ.2009 оны 05-р сарын 14.- №110.- 10-р нүүр. 2719. Төслийн зуух мөнгө хэмнэнэ // Өдрийн сонин.- 2003 оны 11-р сарын 10.- №239.- 10-р нүүр. 2720. Төсөв хэмнэх тооцоо гаргах үүрэг өгөв // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 24.- №45.-

9-р нүүр. 2721. Түмэн П. УБТЗ нүүрс тээвэрлэлтээс 110 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээжээ // Үнэн.2009 оны 02-р сарын 06.- №25.- 1,3-р нүүр. 2722. Туул Б. Хот өөрөө том аж ахуй учраас хүрдийг нь зөв эргүүлэх чухал // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №224.- 5, 13-р нүүр. 2723. Туул Б. Хотод цахилгааны үнийг 65, хөдөөд 20 төгрөг болгох санал гаргажээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 18.- № 283.- 1-р нүүр. 2724. Түшиг Б. Улаанбаатарын төвийг хөгжүүлэх анхны төлөвлөгөөнд "залгамжлагч" // Зууны мэдээ.- 2003 оны 2-р сарын 17.- №39.- 3-р нүүр. 2725. Тэргэлжин З. “Р.Буд нийслэлийг төв аймаг руу нүүлгэх нь хөрөнгө мөнгөний хувьд хэмнэлттэй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 04.- №112.- 3-р нүүр. 2726. УБТЗ-д 145 сая ам доллар хэрэгтэй байна // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 29.№22.- 2-р нүүр. 2727. Удам Д. Нийслэл хот импортыг орлон үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжинэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 20.- №145.- 2-р нүүр. 2728. Үйтүмэн П. “Л. Лувсандаваажав: Буруу замаар бэлтгэгдсэн ангийн гаралтай түүхий эд модон бүтээгдэхүүн зардаг цэг нь нийслэл хот боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001.№101. 2729. "Улаанбаатар-360" сугалаа // Улаанбаатар.-1998 оны 3-р сарын ,-11.-№49. 2730. Улаанбаатар санхүүгийн хувьд бие даасан байх ёстой // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 21- №145.- 3-р нүүр. 2731. Улаанбаатар төмөр зам гүн хямралтай байгаа нь шалгалтын дүнгээс харагджээ // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 11.-№224.- 9-р нүүр. 2732. Улаанбаатар хотын банк “Даатгагдсан ирээдүй” наадам зохион байгууллаа // Өдрийн сонин.- 2005 оны 6-р сарын 1.- №134.- 1-р нүүр. 2733. Улаанбаатар хотын банк хариулж байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 11.-№ 250.- 2-р нүүр. 2734. Улаанбаатар хотын банк хүүхдийн өдөрлөг зохион байгуулж байна // Өдрийн сонин.2005 оны 5-р сарын 27.- № 130.- 1-р нүүр. 2735. Улаанбаатар хотын банк хүүхдүүдийг баярлуулна // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 10.-№175.-11-р нүүр. 2736. Улаанбаатар хотын банкинд шагналын хур буулаа // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 10.-№175.-2-р нүүр. 2737. Улаанбаатар хотын эдийн засаг, нийгмийн 1997 оны эхний 9 сарын байдлын тухай танилцуулга // Улаанбаатар.-1997 оны 10-р сарын 29.- №207. 2738. Улаанбаатарт орон сууцны үнэ ямар байна вэ? // Өнөөдөр.-2009 оны 06-р сарын 15.№146.- 23-р нүүр. 2739. Улсын их дэлгүүр. Улсын төсөвт оруулах орлого 2-З дахин өсгөх ч боломж бидэнд бий...// 3асгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 21.-№37. 2740. Улсын төсвийн нийт тэнцэл 1.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа // Улаанбаатар таймс.2001 оны 7-р сарын 9.- №86. 2741. Ундармаа Ш. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэхэд 24 тэрбум доллар зарцуулна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сарын 31.- №13. 2742. Ундармаа Ш. Нийслэл хот шинэ оноо өргүй угтлаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 7.- №3.-2-р нүүр. 2743. Ундармаа Ш. Улаанбаатарт хандивлагчид чууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 27.- №131.- 1, 2-р нүүр. 2744. Ундармаа Ш. Улаанбаатар хотод хандивлагчид 80 сая ам.долларын төсөл хэрэгжүүлнэ//

Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 30.- №132.- 2-р нүүр. 2745. Ундармаа Ш. “М.Цэрэндорж: Энэ жил нийслэлийн өмч 40 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ”// Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 30.- №132.- 2-р нүүр. 2746. Ундармаа Ш. Улаанбаатар сан 4 тэрбум 400 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 8.- №182.- 2-р нүүр. 2747. Ундармаа Ш. “Б.Баатарзориг: Хот өөрийгөө тэтгэсэн эдийн засгийн чадавхитай болно // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 30.- №263.- 4-р нүүр. 2748. Ундрам Ш. Импортын сав, баглаа, боодлоос хогийн татвар авъяа // Улаанбаатар таймс.2004.- 9-р сарын 29.- №197.- 2-р нүүр. 2749. Үнэнбат Н. Нийслэлд өдөрт 4 цагийн зайтайгаар цахилгааны хязгаарлалт хийнэ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 19.- №59.- 1, 6 нүүр. 2750. Хажидмаа Б. Төсвийн илүүдэлээсээ зарцуулж толь мэт замтай утаагүй хоттой болъё // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 24.- №261.- 11-р нүүр. 2751. Халиу Л. Утаанд зарцуулах 600 мянган евро буюу Улаанбаатарын удирдлагуудын бизнес // Ардын эрх.-2007 оны 12-р сарын 05.- №238.- 3-р нүүр. 2752. Халиу Л. Хотын төсөв үү, замын төсөл үү? // Ардын эрх.-2009 оны 04 сарын 21.-№78.5-р нүүр. 2753. Халтар Ж. Давхардалгүй бүтэц, чадварлаг боловсон хүчний асуудалд анхаарах цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 29.- №84. 2754. Хишиг Г. Нийслэлийн гэрлэн дохиог шинэчлэхэд 12.8 сая доллар зарцууллаа // Ардын эрх.- 2007 оны 01-р сарын 04.- №2.- 2-р нүүр. 2755. Хишигсүрэн С. “Ч.Сумаахүү: Цагаан сараас өмнө тэтгэвэр тавихаар ярилцаж байна” // Өнөөдөр.- 2000 оны 1-р сарын 11.- №8. 2756. 2000 оны төсвийг 36 тэрбум 944.3 сая төгрөгөөр баталлаа // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 25.- №188. 2757. 2002 оны эхний сарын нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн байдал // Улаанбаатар таймс.2002.- №24. 2758. 2003 он бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын жил байх болно // Улаанбаатар таймс.№150. 2759. Хорол Д. Нийслэлийн замд хоёр дахин хөрөнгө төсөвлөв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11р сарын 27.- № 281,282.- 4-р нүүр. 2760. Хот үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө төлбөр авдаг журамд шилжих нь зүйтэй // Улаанбаатар таймс.- №148. 2761. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах үйл явц // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №129. 2762. Хотын мэр төсөв хэмнэх даалгавар өглөө// Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 7.№ 71.- 5-р нүүр. 2763. Хотын усан хангамжийг сайжруулахад 17.9 тэрбум төгрөг хэрэгтэй // Үнэн.- 2005 оны 06-р сарын 07.- №115.-1-р нүүр. 2764. Хулхи гэгдэх Солонгосын “SKC энд С” компани харин ч эдийн засгийн чадвартай юм билээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 30.- №20.- 4-р нүүр. 2765. Хэрлэн Б. Гэрэлтүүлгийн ажилд улсын төсвөөс 47 сая төгрөг шаардлагатай // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 28.-№212.-7-р нүүр. 2766. Хэрлэн В. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хандивын санд 82 сая төгрөг цугларчээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. 2767. Хэрлэн Ц. Нийслэлийн өдөрт 1.2 тэрбум төгрөг зарцууллаа // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 9.- №82.- А7-р нүүр. 2768. Хэрлэнтуяа П. Материаллаг бааз дутагдалтай байна // Улаанбаатар.- 1998 оны 11-р

сарын 4.- №211. 2769. Хэрэглээний үнийн индекс 5.5 хувиар өслөө // Үнэн.- 2001.- №34. 2770. Хязгааргүй Ч. “Д.Гонгор: Улс, нэмүү өртгийн албан татварыг сонирхож нийслэлийг татаасанд оруулсан “// Улаанбаатар таймс.-2000 оны 12-р сарын 7.- №137. 2771. Цогзолмаа Ж. Улаанбаатар хот санхүүжилтийн корпорацитай болох ёстой // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 30.-№109.- 3-р нүүр. 2772. Цогоо С. Улаанбаатар хот 1994 оноос хойш улсын төсвөөс татаас аваагүй // Өдрийн сонин.- 1999 оны 10-р сарын 23.- №194. 2773. Цолмон Ц. 2000 онд өмч хувьчлалаар 1500 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт оруулахаар төлөвлөжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №179. 2774. Цолмон Ц. Төлбөрийн карттай тоолуур тавихад 4 тэрбум төгрөг шаардлагатай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 22.- №184,185. 2775. Цолмон Ц. 22 байгууллагаас 2 тэрбум гаруй төгрөгийн зөрчил илэрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 29.- №25. 2776. Цэнд Х. Ирэх өвлийн бэлтгэлийг хангахад 100 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулна // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 18.-№120, 121.- 6-р нүүр. 2777. Цэнд-Аюуш Х. Өнгөрсөн онд зам засварт есөн тэрбум 300 саяыг зарцуулжээ // Өнөөдөр сонин.- 2009 оны 04-р сарын 15.-№90.- 6-р нүүр. 2778. Цэц Н. Нийслэл төсвөө тодотгоно // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 24.- №80.- 2-р нүүр. 2779. Цэцэг Б. Нийслэлийн төсөв гарван жил дараалан өргүй гарчээ // Үнэн.- 2005 оны 01-р сарын 02.- №007.-1-р нүүр. 2780. Цэцэг В. Багануурыг хэвийн болгоход 40 гаруй сая төгрөг шаардлагатай // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7- №137.- 5-р нүүр. 2781. Цээнэ Д. Төсвийн өрийг бүрэн барагдуулж, 140 сая төгрөгийн хуримтлалтай болоод байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 5.- №145. 2782. Цээпил Д. "Нарантуул" зах наймаачдаасаа хэд хэдэн хураамж авдаг нь татварын албаныханд ойлгомжгүй байна // Улаанбаатар таймс.- №55. 2783. Цээпил Д. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр хуримтлагдсанаас ажилчид хохирч байна // Улаанбаатар таймс.-2000 оны 10-р сарын 26.- №119. 2784. Цээпилмаа Д. Хотын төсвийг чимх, ямхаар "хумсалсаар" байхуу? // Улаанбаатар таймс.2000 оны 11-р сарын 21.- №130. 2785. Цээпилмаа Д. Татварын байцаагч нар авилга авдаг уу? Улаанбаатар таймс.- 2001.- №30. 2786. Цээпилмаа Д. Нийслэлчүүд мөнгөн зарлагынхаа 46.2 хувийг хүнсэнд зориулдаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 12.- №29.-2-р нүүр. 2787. Цээпилмаа Д. “Б.Ганболд: Татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэн нэг ч тохиолдол гараагүй “// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 20.- №145.- 2-р нүүр. 2788. Чимэг Д. УБТЗ ажилтныхаа тал хувьд чөлөө өгөхөөр төлөвлөжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 11-р сарын 28.- №21.- В1-р нүүр. 2789. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ төлөвлөсөн төсвөө 3.1 сая төгрөгөөр хэмнэжээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №33. 2790. Чулуун Ч. “Д.Бямбаа: Дэлхийн банкны зүгээс төслийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй гэж үзэж байгаа // Улаанбаатар таймс.-2000 оны 2-р сарын 15.- №19. 2791. Чулуунбаатар Д. Нийслэл өргүй боллоо гэдэг нь шийдвэрлэх тулгамдсан асуудал багасч байгаагийн илрэл // Зууны мэдээ.- 2004 оны 1-р сарын 16.- №12.- 1, 3-р нүүр. 2792. Эмүжин Р. “Д. Нямхүү: Нийслэлийн төсөв улс төрийн шоунд зориулагдаж байна //

Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 1.- №26.- А7-р нүүр. 2793. Энхбаатар С. Орон нутгийн төсвийг боловсронгүй болгож татварын бус орлогыг яаж нэмэгдүүлэх вэ // Зууны мэдээ.-2002 оны 10-р сарын 10.- №245. 2794. Энхбат Ч. Улаанбаатар хот дэлхийн банктай хамтарна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 12.- №34.- 7-р нүүр. 2795. Энхболд М. Нийслэлийн 1999 оны төсвийн тухай //Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 22.- №9. 2796. Энхболд М. 2003 он өсөлт амжилтаа бататгасан хийморьтой жил байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 31.- №264.- 1-р нүүр. 2797. Энхболд М. Нийслэлд хэрэглээний үнийн индекс буурч, өрхийн сарын орлого өслөө: НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2001-2004 оны сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 27.№239.-10, 11-р нүүр. 2798. Энхмаа Ц. М.Энхболд: Зургаан тэрбум төгрөг зарж, 847 объект тохижуулсан // Өнөөдөр.- №247. 2799. Энхсайхан Б. Нийслэд 80 сая ам.долларын хөрөнгө оруулна // Өнөөдөр.- 2003 оны 6-р сарын 28- №152.- 5-р нүүр. 2800. Энхтуул А. Нийслэлчүүд 62 орчим тэрбум төгрөг хуримтлуулжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 22.- №168.- 5-р нүүр. 2801. Энхтуяа Г. "Улаанбаатар" банк төсвийн байгууллагуудад үйлчилж эхэллээ // Ардын эрх.1998 оны 10-р сарын 15.-№243. 2802. Энхцэцэг Б. Нийслэлийн мөнгийг хувин шиг урсгадаг // Зууны мэдээ.- 2008 оны 01р сарын 18.- №14.- 2-р нүүр. 2803. Энхээ Б. “ Д. Нямхүү: Нийслэлийн мөнгийг хамтдаа хянацгаая // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын 22.- №17.- 9-р нүүр. 2804. Эрдэнэ Н. Улаанбаатар хотын банк жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж байна // Өдрийн сонин.- 2005 оны 8-р сарын 25.- №203.- 3-р нүүр. 2805. Эрдэнэцэцэг Д. 12.8 сая долларыг салхинд хийсгэх гэж байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 29.- №122.- В4-р нүүр. 2806. Эрхэс Ж. Дулааны шугам сүлжээг 38 тэрбум төгрөгөөр засварлана // Ардын эрх.-2009 оны 06 сарын 22.-№121.-5-р нүүр. 2807. Эрхэс Ж. Нийслэлчүүдийн амьжиргааны доод төвшинг 73300 төгрөгөөр тогтоожээ // Ардын эрх.- 2008 оны 02-р сарын 27.-№38.-7-р нүүр. 2808. Ядуу өрхөд зээл олгоно // Улаанбаатар таймс.- №106.

Аж ахуйн нэгж, компаниуд
2809. "Max импекс" 55 жилийн ой // Өнөөдөр.- 2001.- №298. 2810. "Атар өргөө" ХК үүсч хөгжсөний 10 жилийн ойд // Өнөөдөр.- 2001 оны 12-р сарын 5.№284. 2811. "Атимос-трейд" ХХК // Өнөөдөр.- 2003 оны 7-р сарын 3.- №156.- 6-р нүүр. 2812. "Бенедакт" таван нас хүрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №68 2813. "Буянт өргөө" СӨХ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №127. 2814. "Гурил импэкс" компани //Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 11.- №35.

2815. "Гэгээрэл-ач" НӨУҮГ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №132. 2816. "Дөрвөн түшиг" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 23.-№105.- 5-р нүүр. 2817. "Лотс Инвест" ХХК // Өнөөдөр.- №2000.- №102. 2818. "Меговатт"-ХХК // Өнөөдөр.- 2000 оны 5-р сарын 8.- №107. 2819. "Мон Co" ХХК //Өнөөдөр.-2000 оны 4-р сарын 18.- №90. 2820. "Мон Инж бар" ХК // Өнөөдөр.- 2000.- №98. 2821. "Монгол лифт" компани байгуулагдсаны 20 жилийн ой // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 7-р сарын 17.- №85. 2822. "Монголын цахилгаан холбоо" ХХК шилдэг аравын нэг // Өнөөдөр.- 2000.- №57. 2823. "Мондэш" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №153. 2824. "Мон-Мос барилга" ХХК // Өнөөдөр.- 2000.- №31. 2825. "Монолросцветмет" нэгдэл // Өнөөдөр.- 2000.- №94. 2826. "Монос фарм" ХХК 10 нас хүрлээ // Зууны мэдээ.- 2000 оны 12-р сарын.- 22.- №300. 2827. "Наранбилэг" ХЭАА жилд татварт 60 сая төгрөг оруулдаг // Зууны мэдээ.- 2001.- №134. 2828. "Нарантуул" захын босс 8-р хорооны замыг 32 сая төгрөгөөр засна // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №30. 2829. "Нийгэм ахуйн барилгын сан" ХХК 10жил // Өнөөдөр.- 2001 оны 5-р сарын 9.- №109. 2830. "Нөөц" Компани УҮГ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №116. 2831. "Өгөөж чихэр боов" ХХК // Өдрийн сонин.- 2000.- №290. 2832. "Өлзийт төв" ХХК шилдэг аравын нэг // Өнөөдөр.- 2000.- 3-р сарын 4.- №52. 2833. "Разноимпекс нэгтгэл" хувьцаат компани // Ардын эрх.- 1997 оны 5-р сарын 23.- №115. 2834. "Разноимпекс нэгтгэл" хувьцаат компани // Ардын эрх.- 1998 оны 5-р сарын 5.- №104. 2835. "Сөүл" ХХК, "Адмон" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 10.- №118.- 5-р нүүр. 2836. "Тахилт" Улсын үйлдвэрийн газар // Улаанбаатар таймс.- 2002.-№126. 2837. "Улаанбаатар гурил" ХХК // Өдрийн сонин.- 2003 оны 1-р сарын 29.-№24.- 8-р нүүр. 2838. "Улаанбаатар гурил" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 11.- №75.- 4-р нүүр. 2839. "Улаанбаатар гурил" ХХК // Үнэн.- 2002.- №239. 2840. "Улаанбаатар зочид буудал" ХК // Өнөөдөр.- №94. 2841. "Хүдэр эрдэнэ" ХХК.Геологийн судалгаа алт олборлолт //Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 3-р сарын 2.- №42. 2842. "Хэрэглэгчдийн найдварта түнш " МОН-ВИТ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9 -р сарын 28.- №108, 109.- 11-р нүүр. 2843. "Цэцэрлэгжилт" компани // Өнөөдөр.- 2003 оны 4-р сарын 10.- №85.-10-р нүүр. 2844. "Цэцэрлэгжилт" компани // Өнөөдөр.- 2001.- №68. 2845. "Эрэл" компанийн ерөнхий захирал Эрдэнэбат сэтгүүлчдийн асуултанд хариулав // Улаанбаатар.- 1998.- №219. 2846. "Эрэл" ХХК '// Өнөөдөр.- 2000 оны 4-р сарын 18.- №90.

2847. 11-р хороог төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгожээ // Улаанбаатар таймс.- №99. 2848. 2001 оны ажлын амжилт .үр дүнгийн тухай танилцуулга // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-р сарын 29.- №143. 2849. 40-р сургуулийн 30 жил.Тэргүүний цэцэрлэгээр ороход // Улаанбаатар таймс.- 1999.№51. 2850. Агро Амгалан" ХК // Үнэн.- 2001.- №123. 2851. Адима Ш. Улаанбаатараар овоглосон байгууллагуудын "аваргууд" тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 22.-№126. 2852. Алтанзаяа Ч. Нийгмийг бүхэлд нь халж солиход 10 жил бага хугацаа // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 11.- №177, 178. 2853. Алтантуяа А. "Түшиг" компанийн захирал Г.Баттүшиг // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 6.- №57, 58.- 5-р нүүр. 2854. Алтантуяа А. “Н.Солонго: "JORDAN BEAUTY" бурхан намайг шагнасан юм” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 19.- №44, 45.- 11-р нүүр. 2855. Алтантуяа Л. Би "JORDAN BEAUTY " -гийн ашгаас хувь хүртдэггүй, зүгээр л цалинжиж ажилладаг // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 7.- №110.- 13-р нүүр. 2856. Алтантуяа Н. "Туушин" компани Гран При хүртлээ // Зууны мэдээ.- 2001 оны 12-р сарын 29.- №132. 2857. Алтантуяа Н. Малын өвчингүй бол гадаад зах зээл нээлттэй // Зууны мэдээ.- 2004 оны 2-р сарын 13.- №37.- 2-р нүүр. 2858. Амараа Ц. “Г.Мянганбаяр; Бид маш сонирхолтой цаг үед амьдарч байна” // Өдрийн сонин.- 2001.- №2. 2859. Ариун Д. “Б.Цогтгэрэл: Баахан ном, пепси чирээд л ...WESTMON GROUP “ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 26.- №74.- 13-р нүүр. 2860. Ариун Д. Хэрэглээ: Номин, Миний сүлжээ, Шим,Боса, М-Си-Эс, кока кола // Өдрийн сонин.- 2003 оны 6-р сарын 11.- №140.- 11-р нүүр. 2861. Ариун Н. Хувийн хэвшлийнхэн твр засагтаа хандаж зөвлөмж гаргав // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №140, 143. 2862. Ариунаа Д. “Ө.Хишигсүх: Дотооддоо юм хийж байж улсаа хөгжүүлнэ” // Өдрийн сонин.- №296 2863. АриунД. “М.Алтанцэцэг: "Мишээл" танд торгомсог арьс, туяарсан царай бэлэглэнэ” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 5.- №108.- 13-р нүүр. 2864. Ариунтуяа Н. “Ш.Төмөрбаатар: Хотын гэрэлтүүлгийг 80 хувьд хүргэх боломжтой “// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 4.-№161. 2865. Арьсан гар урлалын "Монтулга" ХХК // Өнөөдөр.- 2001 оны 9-р сарын 13.- №214. 2866. Баатар Д. Эрдмийн баяраас эрэгцүүлсэн бодол //Улаанбаатар таймс.- 1999.- №165 2867. Баатар М. Компанийн удирдлагыг яаж сайжруулах вэ? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 26.- №49.- 5-р нүүр. 2868. Баатарнум Г. “С.Тунгалаг: Би нэгдүгээр анги авах дуртай” // Улаанбаатар таймс.- №30. 2869. Баатарнум Г. Төсвийн бүрдэл сайн байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №6. 2870. Бадмаараг 3. “Г.Лувсанпүрэв: Зах зээл олдохгүй, мөнгөн аягануудаа үүрээд явж байсан үе надад бий // Өнөөдөр.- 2002 оны 8-р сарын 3.- №182.

2871. Бадмаараг 3. Сэтгэл шингэсэн бялуу буцаж ирдэггүй // Өнөөдөр.- 2002 оны 4-р сарын 9.- №85. 2872. Бадрах Ц. Хамтлагаа ч "Хар Азарга" гэж нэрлэжээ: Ярилцлага // Өнөөдөр.- 2004 оны 4-р сарын 5.- №80.- 12-р нүүр. 2873. Байгаль эм "Ирвэс интертрейд " ХХК // Өнөөдөр.- 2002 оны 6-р сарын 19.- №146. 2874. Банзрагч А. Эргэн дурсаж ирээдүйгээ тодорхойлох нь // Өдрийн сонин.- 2002 оны 9-р сарын 14.-№222. 2875. Батаа Ц. Би гэр хорооллын борчуудынхаа эрх ашгийг хамгаалж тэдний төлөө ажилламаар байна // Зууны мэдээ.- 2000 оны 5-р сарын 17.- №116. 2876. Батбилэг Б. "Эрэл" -ийн Эрдэнэбат: Хийж бүтээсэн нь энэ гээд хойч үе маань дурсаж явбал хүн болсны хэрэг бүтэх нь тэр // Өдрийн сонин.- 1999 оны 11-р сарын 3.- №203. 2877. Батгэрэл Б. Таван ханатай гэрээр ажилтнаа шагнав // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №131. 2878. Батгэрэл Б. Хуримтлал бий болгосноор тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 22.-№14.- 2-р нүүр. 2879. Батсайхан Ж. Хувийн хэвшил хөлөө олбол улсын ачаа их хөнгөрнө // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №12. 2880. Батхуяг Б: Байшин л бол байшин гэдэг ойлголт хуучирчээ // Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 8.- №238. 2881. Батчимэг М. "Буян холдинг" компани хариуцлагын гадна үлдэхгүй // Зууны мэдээ.- 2002 оны 3-р сарын 4.- №55. 2882. Баянтунгалаг Д. Телевизийн дэнжид өрхийн үйлдвэрлэл цэцэглэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 25. -№85.- 4-р нүүр. 2883. Баярмаа Г. Бизнесийн амьдралын нэгэн дүр төрх // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 17.- №93.- 4-р нүүр. 2884. Баяртогтох Ч. Хүнд хэрэгтэй, чанартайн хийсэн нь өрсөлдөөнд ялдаг // Үнэн.- 2001 оны 5-р сарын 23.- №100. 2885. Бизнес эрхлэгч шилдэг хадагтай тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №28. 2886. Бизнес эрхлэгчдийн дайрдаг болгоныг би тойроогүй: "Адмонын Р.Энхбатын ярилцлага// Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 5.- №30.-З-р нүүр. 2887. Билиг Б. Ерөнхий сайд өрхийн эмнэлгийн нээлтэд оролцов // Өдрийн сонин.- 2000.- №5. 2888. Болор Б. Нийслэлийн шилдэг аж ахуй нэгж таваар нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.2002 оны 10-р сарын 24.- №127. 2889. Болормаа Л. “Х.Баттулга: Мах нь1 экспортыг ут нь малчид өөрсдөө дэмжих естой // Өнөөдөр.- 1999 оны 5-р сарын 21.-№117. 2890. Болорчимэг Б. Японы компани тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад хяналт тавих үүргээ биелүүлээгүй байна // Улаанбаатар таймс.- №135. 2891. Болорчимэг Б.” Д.Наран: Нохойн махыг эмчилгээний зориулалтаар ашиглана” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 22.-2-р нүүр. 2892. БОС-11 -р анги тохижолтоор тэргүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 15.№123. 2893. Бэхбаяр Д. "Газар холдинг"-ийн захирал Оросуудын онигооны аугаа баялгийг биширдэг // Өнөөдөр.- 2001 оны 1-р сарын 9-р сарын 12.-№213.

2894. Бэхбаяр Д. "Шилмэл загвар"-ын шилдэг бизнесмен гэрийн сайн эзэгтэй нэрээс татгалзав // Өнөөдөр.- 2002 оны 12-р сарын 23.- №300. 2895. Бэхбаяр Д. "Шинэ монгол" шилдэг зууд багтаагүй компанийн үүргэвчтэй захирал // Өнөөдөр.- 2003.- 4-р сарын 14.- №88.- 1, 3-р нүүр. 2896. Бэхбаяр Д. “А.3умаа: Цээжин дээр нэг юм тулчихаад хэцүү байлаа // Өнөөдөр.- 2004 оны 3-р сарын 5.-№54, 55.- 5-р нүүр. 2897. Бэхбаяр Д. SIEMENS-ийн салбар хаана байна, тэнд өрсөлдөгчид // Өнөөдөр.- 2003 оны 2-р сарын 14.- №35.- 5-р нүүр. 2898. Бэхбаяр Д. Монгол шуудангийн систем монголд // Өнөөдөр.-2004 оны 3-р сарын 2.№51.- 7-р нүүр. 2899. Бэхбаяр Д. Наадамчид найрлаж, "Алтан тариа"-д ажил ундардаг // Өнөөдөр.- 2000 оны 2-р сарын 23.- №43. 2900. Бэхээ Д. "Нарантрейд"-ын Удвал шилдэг бизнесмэн эмэгтэйгээр шалгарав // Өнөөдөр.2002.- №56, 57. 2901. Бямбажал Г. Бор Дэлэгийн хар хурга // Өнөөдөр.- 2004 оны 4-р сарын 20.- №93.- 1,7-р нүүр. 2902. Галмандах Б. Бидний өвөг дээдэс усыг цэвэршүүлэн хэрэглэдэг байсан // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №78. 2903. Галмандах Б. Нийслэлийн захын хорооллын гэрэлтүүлгийг энэ онд бид шийднэ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 21.- №34. 2904. Ганзул Л. Гоц авъяас гэдэг тусгай авъяас биш // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №115. 2905. Гантуяа Д. Химийн бөмбөг дээрх "Махимпекс" //Ардын эрх.-1998 оны 9-р сарын 29.№229. 2906. Ганчимэг Б. Төмөрбаатар: "Алтжин" бол манай дүүргийн "ГОК" // Өдрийн сонин.- 2001 оны 8-р сарын 9.- №187. 2907. Ганчимэг Э. Байгалийн хамгийн сайхныг ... // Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын 5.- №106.8-р нүүр. 2908. Гармаа Д. Дэлгэрхангай миний шүтээн // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 21.- №274. 2909. Гармаа Д. Итгэл даах ухаан // Зууны мэдээ.- 1999 оны 2-р сарын 3.-№22. 2910. Гойд сонин түүх буюу "Улаанбаатар palace" // Зууны мэдээ.-2001 оны 9-р сарын 19.№221. 2911. Гомбожав Л. “Д.Зоригт: Харьцангуй хотожсон дүүргээр хамгийн соёлжсон орчин болгоно“ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 16.- №128. 2912. Гомбожав Л. “Р.Түмэндэмбэрэл: Улаанбаатарт 20 улаан булан бариулж, Хэнтийд даншиг наадам зохион байгуулалцаж байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 12.№139. 2913. Гомбожав Л. Гандан хороолол гундуу байна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сарын 20.- №22. 2914. Гүнбилэг Д. “Д.Хишигтогтох: Бид хуулиа дээдэлж, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 1.- №52.- 8-р нүүр. 2915. Гэгээ Ж. Монголчууд 120 төгрөг хог дээр хаядаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 20.- №102.- 4-р нүүр. 2916. Даариймаа Б. “Ж. Жанцан: Хамтлагийнхаа соль гитарчин нь байлаа // Үнэн.- 2004 оны

2-р сарын 13.- №32, 33.- 7, 8-р нүүр. 2917. Даариймаа Б. Бизнесийн гараагаа 100000 төгрөгөөр эхэлсэн // Үнэн.- 2002 оны 11-р сарын 20.- №228. 2918. Даариймаа Б. Бизнест алтан загасны эмгэн шиг шунаж болохгүй: "Эн-ба"Д.Энхсайханы ярилцлага // Үнэн.- 2003 оны 3-р сарын 19.- №52.- 3-р нүүр. 2919. Даариймаа Б. Гэр хорооллыг гэрэлтүүлье // Үнэн .- 2002 оны 12-р сарын 11.- №242. 2920. Даариймаа Б. Мод, бут суулгавал нас уртасч буян тогтдог: Цэцэрлэгжилт компанийн захирал О.Магсаржавын ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 29.№106.- 3-р нүүр. 2921. Даариймаа Б. Өрсөлдөөнд өөрийнхөө хаана явааг мэдэрдэг: Н.Даш-өлзий "Өлзийт төв"// Үнэн.- 2003 оны 5-р сарын 27.- №104.- 3-р нүүр. 2922. Дахиад л автомашинтай // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 10.-№59.- 1-р нүүр. 2923. Даш Ж. "Да Хүрээ трейд" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 29.- №196, 197.- 6-р нүүр. 2924. Дашдорж Л. "Булигаар" ХК // Зууны мэдээ.- 2000.- №61. 2925. Дашдорж Л. Мебель, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл "Тал худаг" ХХК/ / Өнөөдөр.- 2000 оны 2-р сарын 14.- №35. 2926. Долзод Б. “Д.Ариунболд: Иргэдэд гар буу худалдахгүй: Их ав төвийи тухай // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 8.- №85.- 7-р нүүр. 2927. Дөл Н. "Томо супермаркет" бол шинэлэг үйлчилгээний эхлэл // Зууны мэдээ.- 2003 оны 10-р сарын 9.- №243.- 4-р нүүр. 2928. Дөл Н. Үнийн хөөрөгдлийг дарах хэмжээнд мах гаргах боломж байсангүй: Х.Баттулгын ярилцлага // Зууны мэдээ.- 2003 оны 8-р сарын 21.- №201.- 3-р нүүр. 2929. Дөл Н. Хөдөөгийн бизнесийг дэмжиж Хонгор нутгаа хөгжүүлнэ // Зуун мэдээ.- 2004 оны 6-р сарын 10.- №133.- 1,3-р нүүр. 2930. Дуламсүрэн Ё. "Зовж" бүтээгүй хоолны амт буюу чин сэтгэлээсээ хийсэн зоог хүнд хоол болдог // Улаанбаатар таймс.-2002 оны 2-р сарын 7.- №16. 2931. Дүрэмт хувцасны оёдлын "Бөртэ" ТӨҮГ-ын 80 жилийн ой // Зууны мэдээ.- 2002 оны 3р сарын 4.- №55. 2932. Дэлгэржунай Ц. Ронни Ламб: Ноолуур бол үнэ нь байнга хэлбэлздэг бүтээгдэхүүн // Зууны мэдээ.- 2001 оны 5-р сарын 11.- №110. 2933. Дэлхийг эзлэх монгол хивс // Өнөөдөр.- 2002.- №188. 2934. Дэмбэрэл С. Компанийн уриа, далбаа бизнесийн үйл ажиллагаанд ямар үүрэгтэй вэ? //Өнөөдөр. -2001 оны 6-р сарын 14.-№139. 2935. Дэнхэр Д. Түмэнд тустай, төрд хэрэгтэй хүн: Симба корпорацийн Д.Батаагийн тухай // Зууны мэдээ.- 2004 оны 6-р сарын 3.- №127.- 7-р нүүр. 2936. Жамъян Г. Дөчин жил "хөөрүүлсэн" Монгол сүү // Улаанбаатар.-1998 оны 12-р сарын 26.- №245. 2937. Жаргалмаа Т. Өдөн хүрэмнээс Женко хүртэл // Зууны мэдээ.- 2001.- №227. 2938. Жаргалсайхан Д. "Монгол" хувьцаат компанийн ерөнхий дүр төрх // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 11-р сарын З.- №220. 2939. Зол Б. Өрхийн эмч нар ажлын байртай боллоо // Зууны мэдээ.-2001 оны 1-р сарын 6.-

№4. 2940. Зөвлөмж // Үнэн.- 2001.- №231. 2941. Зэвсэг С. Б.Эрдэнэбат:Манай хамт олон хувийн хэвшлийнхэн үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээж чаддагийг харууллаа // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 11-р сарын 26.- №237. 2942. Идэнгэтэй гурилын үйлдвэрлэгчийг эрэн сурвалжилсан тэмдэглэл // Үнэн.- 2002 оны 5р сарын 16.- №96. 2943. Индра Б. “О.Баяр: Долдугаар ангидаа анх цахилгаан гитар хийж байлаа: Үүрэг холдингийн захирлын ярилцлага // Үнэн.- 2003 оны 3-р сарын 22.- №55.- 5, 6-р нүүр. 2944. Иргэдэд үйлчлэх "Буян" компани УҮГ // Улаанбаатар таймс.-2002 оны 12-р сарын 12.№148. 2945. Компанийн ертөнц. Хувьцаат компанийн хувь заяах. шийдэж эхэллээ // Ардын эрх.1998 оны 1-р сарын 9.- №07. 2946. Кэкээ П. “О. Рагчаа: Улаанбаатар гааль "Булигаар" ХК-иас 24.3 сая төгрөг нэхэмжилж байгаа // Үнэн. -2001 оны 11-р сарын 7.-№216. 2947. Лхагва А. Намайг харангуут өнгө ороод явчихдаг // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 7.- №27. 2948. Лхагвадорж О.Гар үйлдвэрийн гутал гадаадад ч гарчээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.№205. 2949. Марал С. Гэр хорооллын хамгаалалтын зуухыг хэн , хэрхэн шинэчлэх вэ? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 14. №117,118.- 13-р нүүр. 2950. Материал ИМПЕКС тохижолтонд зориулж 150с ая төгрөгийн ажил хийсэн // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №123. 2951. Мишигдорж Л. "Хос морьтой" Дээмээ: Эх Баянгол // Yнэн.- 2004 оны 2-p сарын 17.№35, 36.- 10-р нүүр. 2952. Монгол үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоп // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2р сарын 6.- №26. 2953. Мөнгөндалай Д. Миний бизнест зээл авах шаардлага байгаагүй // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 11.- №35.- 11-р нүүр. 2954. Мөнх Ж. Төвлөрсөн ажлынхаа 97 хувийг хийж гүйцэтгэсэн // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 15.- №209.- 2-р нүүр. 2955. Мөнхбаясгалан Л. “А.Сүхбаатар: Монголын ирээдүйг манай говийнхон л авч явна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 26.- №129.-7-р нүүр. 2956. Мөнхбаясгалан Л. “А.Сүхбаатар: Хожих гээд бусдыг хохироовол дампуурлын эхлэл: Сити такси // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 12.-№36.- 7-р нүүр. 2957. Мөнхбаясгалан Л. Бүх ажил нь "жин тан" байжээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 26.- №49.- 7-р нүүр. 2958. Мөнхдалай Д. Одоогоор надад том өрсөлдөгч байхгүй: О.Баяр "Үүрэг трейд" компанийн захирал // Өдрийн сонин.- 2003 оны 3-р сарын 17.- №63, 64.- 2-р нүүр. 2959. Наран Д. Хотын хог цэвэрлэлтэд 14 хууль үйлчилж байна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 13.- №5. 2960. Наран Н. "Өгөөж"-тэй хувь заяагаа холбосондоо харамсдаггүй // Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 10.- №107.- 3-р нүүр. 2961. Наранбилэг Н. "Ясны хаан"-тай уулзсан хүн //Зууны мэдээ.- 1999 оны 12-р сарын 14.-

№252. 2962. Наранбилэг Н. Морь дагаж, сэтгэлээ тэнийлгэж явах нь эр хүний жаргал // Зууны мэдээ.- 2002 оны 3-р сарын 8.- №60. 2963. Нарантуяа П. Тэр далайцтай ажлын төлөө зүтгэдэг // Зууны мэдээ.- 2000 оны 2-р сарын 4.- №29. 2964. Нацагдорж Б. З.Үрчгээ: Бид хийгээд л зарим нь сүйдлээд л байх юм даа // Үнэн.- 2002 оны 10-р сарын 10.- №199. 2965. Нийслэлд хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага үүсч хөгжсний 10 жилийн ойд // Улаанбаатар таймс.-№141. 2966. Нийслэлийн бүтээн байгуулалт // Өнөөдөр.- 2001 оны 5-р сарын 9.-№109. 2967. Нийслэлийн тэргүүний "Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургууль // Улаанбаатар таймс.2001.- №1. 2968. Нийслэлийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг 10 жил // Үнэн.- 2001 оны 11-р сарын 17.№224. 2969. Нийслэлийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг-10 жилд // Улаанбаатар таймс.- 2002.№32. 2970. НӨТ танд хэрэгтэй юу? // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12.-р сарын 10.- №233. 2971. Нью Майнд технологи ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 21.- №85. 2972. Ням Ж Д. Сүхбаатар манай хэвлэлийн комбинатын ууган ажилчин байсан // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №107. 2973. Ням Ж. Хот суурин газрын нүүр царай байшин барилгаар илэрдэг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №38. 2974. Нямбаяр Ж. Хурдан морь унаж уралдаж байснаас машинаар уралдаж үзээгүй // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №2. 2975. Од Б. Гэр хороололын иргэд хямд үнээр ярих боломжтой болов // Өдрийн сонин.- 2006 оны 5-р сарын 19.- №127,128.- 11-р нүүр. 2976. Одонтуяа Т. Нийслэлийн өдөрт 120 тонн мах хэрэглэдэг // Зууны мэдээ.- 2000 оны 5-р сарын 13.- №113. 2977. ОСНАА-н "Их наран өргөө" компани 20 жил // Зууны мэдээ.- 2002 оны 10-р сарын 9.№244. 2978. Осоргарав Б. Үндэсний хэмжээний томоохон аудитын компани болгохын төлөө / / Өнөөдөр.- 2003 оны 6-р сарын 19.- №144.- 6-р нүүр. 2979. Отгонбаяр И. Бизнесийн хүүхнүүд хэрээс хэтэрсэн экспортож шунаж болохгүй // Өнөөдөр.- 2001 оны 11-р сарын 7.- №260. 2980. Отгонжарал И. "ТБД андуудын " шинэ захирал Цэдэв гэж хэн бэ?// Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 25.- №277. 2981. Отгонжаргал Г. “А.Уянга: Би үндэсний хувцасны брэнд бий болгоно” // Зууны мэдээ.2004 оны 9-р саын 23.- №226.- 1, 4-р нүүр. 2982. Отгонжаргал И. Америк колоний монгол амьдрал // Өнөөдөр.-2002.- №273 . 2983. Отгонжаргал И. Зангианд дургүй бизнесмэн // Өнөөдөр.- 2002 оны 9-р сарын 12.- №216. 2984. Отгонжаргал И. Зах гарна аа! // Өнөөдөр.- 2001.- №1.- 3, 8-р нүүр. 2985. Отгонжаргал И. Тариачин дизайнер // Өнөөдөр.- 2002.- №147.

2986. Отгонжаргал И. Тэмээний ноос тансаг хэрэглээ болно // Өнөөдөр.- 2004 оны 2-р сарын 10.- №33.- 5-р нүүр. 2987. Отгонжаргал И. Хаягдалгүй үйлдвэрлэл ашигтай төсөв // Өнөөдөр.- 2001.- №192. 2988. Отгонжаргал И. Шинэ Монгол зөвхөн Монголчуудад зориулж ПЕЙНЕ ГРУППЕ-д үйлдвэрлэв // Өнөөдөр.- 2001 оны 3-р сарын 21.-№66. 2989. Оттонтуяа В."Урбанек" -ийн Б. Лхагважав // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 24.№227.- 1, 3, 4-р нүүр. 2990. Очирлантуу Ц. Үйлдвэр, албан газар, айлд баталгаатай усны тоолуур үйлчилнэ // Өнөөдөр.- 2004 оны 6-р сарын 9.- №135.- 4-р нүүр. 2991. Оюун X. Бэхээ Д. Шилдэг 10 аж ахуй нэгжийн тугийг өргөлөө // Өдрийн сонин.- 2000.№52. 2992. Оюунцэцэг Б. “Д.Сэргэлэн: Эмэгтэй хүн нөхрөө илүү их хүндэлснээр тэр хэрээр сэтгэлээр баян тансаг явдаг болов уу?” // Өнөөдөр.- 2001.- №3. 2993. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил үндсэндээ хангагджээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 7.- №94. 2994. Өөлд Б. Урлаг соёлын бүх одууд бүртгүүлсэн // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 9-р сарын 27.- №116. 2995. Өрх гэрийн хөгжлийг дэмжих төв байгуулагдав // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №115. 2996. Разноимпекс нэгтгэл.ХК-65жил // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 8-р сарын 19.№166. 2997. Рэнчинханд И. "Төр барихад бид бэлэн" // Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын 8.- №109.- 2-р нүүр. 2998. Рэнчэнханд И. Бариач // Өнөөдөр.-1999 оны 11-р сарын 12.-№264. 2999. Сайнбаяр Д. “Ө. Мягмаржав: Ургамал тарих хүүхэд арчлахтай адил // Өнөөдөр.- 2004 оны 4-р сарын 26.- №98.- 8-р нүүр. 3000. Сайнбаяр Д. Хувийн хэвшлийн эзэд хийснээрээ "гайхуулж" үг хэлээрээ "уралдав" // Өнөөдөр.- 2001.- №273. 3001. Сайнбаяр Д. Я.Батцэцэг Бизнесмений гол чанар суурь ухааы гэж боддог // Өнөөдөр.2002 оны 11-р сарын 4.- №260. 3002. Санаа Ш. “М.Зоригт: Би улс төрд шинэ хүн биш” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 20.- №95.- 5-р нүүр. 3003. Санаа Ш. “М.Зоригт: Эдийн засгийн далайцтай бодлого үгүйлэгдэж байна” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 22.- №125.- 1, 5-р нүүр. 3004. Санаа Ш. Мөнхчулууны Зоригт // Зууны мэдээ.- 2004 оны 6-р сарын 4.- №128.- 7-р нүүр. 3005. Сарангэрэл Н. А.Сүхдорж: Мэдээллийн технологийн салбарт Монголчууд өрсөлдөх боломж их байна // Зууны мэдээ.- 2002 оны 7-р сарын 8.- №168. 3006. Сарантуяа В. Гүүний саам уушигны өвчнийг анагаадаг // Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 19.- №115.- 9-р нүүр. 3007. Саранчимэг Н. "Таван богд косметик" таван нас хүрлээ // Өдрийн сонин.- 2003 оны 8-р сарын 25.- №201.- 5-р нүүр. 3008. Саранчимэг Н. “Ч. Чагнаадорж: Өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг дээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 30.- №104.- 11-р нүүр.

3009. Сахиус Ж. Үндэсний үйлдвэрлэгчид чуулав // Улаанбаатар таймс.- 2004.- 10-р сарын 26.- №216, 217.- 1-р нүүр. 3010. Содбат С. Шилдэг аж ахуйн нэгж шалгаруулав //Засгийн газрын мэдээ.- 1998.- №216. 3011. Солонго-Ай сууц өмчлөгчдийн холбоо // Улаанбаатар таймс.-2002.- №40. 3012. Сэдванчиг Ц. "Говь"-ийн гадаад борлуулалт зургаан сая ам доллараар буурчээ //Ардын эрх.- 1998 оны 4-р сарын 22.- №93. 3013. Сэлэнгэ Ж. "Ажийн бор" талх холери мэтийн эсрэг найдвартай зэвсэг // Улаанбаатар.1998 оны 4-р сарын 29.- №88. 3014. Сэлэнгэ Ж. Зоос гоёлынхон бриллиантан бүтээгдэхүүнийхээ зах зээлийг судаллаж байна // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 12.- №31 . 3015. Та нэрийн данс нээлгэсэн үү? // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 23.- №48. 3016. Төвшин Н. Компаниа, хөрөнгөө буцааж авмаар байна // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №218.- 11-р нүүр. 3017. Төслийн зуух мөнгө хэмнэнэ // Өдрийн сонин.- 2003 оны 11-р сарын 10.- №239.- 10-р нүүр. 3018. Түвшин ундраа // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 29.-№128. 3019. Түвшин ундраа ХХК // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 1.-№160. 3020. Түмэнбаяр Ч. "Говь" үйлдвэр дулимагхан ажиллаж байгаа нь үнэн үү? //Ардын эрх.1997 оны 12-р сарын 15.- №288. 3021. Түмэнбаяр Ч. "Говь"-ийг муучлах нь үнэнд нийцэхгүй // Засгийн газрын мэдээ.- 1997 оны 12-р сарын 16.- №249. 3022. Тунамал Т. "Нохойн алуурчин" // Өнөөдөр.- 2002.- №149. 3023. Туяагэрэл Н. "Номин трейд" "Панасоник" -г Азид борлуулагч томоохон 10 орны тоонд орлоо // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 28.- №206. 3024. Туяагэрэл Н. “Б.Жаргалсайхан: Электрон бараа монголд хамгийн хямд байдаг” // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 25.- №59. 3025. Туяагэрэл Н., Цээпилмаа. "Эрэл" Компанийн жилд 15-16 тэрбумын зардалтай, 20-25 тэрбумын орлоготой ажилладаг // Улаанбаатар.- 1998 оны 11-р сарын 17.- №219. 3026. Удам Д. 30 жил эзэмших газрын гэрчилгээ олгож эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2000.№7. 3027. Удамбор Д. Cap шинийн баярын хямдарсан худалдааг 20 хоног ажиллуулна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №6. 3028. Удамбор Д. Нийслэлд "Нохойн махтай" зоогийн газар нээх үү? // Улаанбаатар таймс.2002.- №34. 3029. Үйлдвэр худалдааны "сүү" хувьцаат компани // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 12-р сарын 25.- №258. 3030. Үйлдвэрлэл, худалдааны "Ган Хийц" ХК // Үнэн.- 2002 оны 10-р сарын 31.- №214. 3031. Үйлдвэрлэл, худалдааны "Ган хийц" ХК // Үнэн.- 2003 оны 6-р сарын 27.- №27.- 4-p нүүр. 3032. Улаанбаатар барилга компани // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 18.- №125. 3033. Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 11.- №295.- 14-р нүүр.

3034. Улсын их дэлгүүр. Улсын төсөвт оруулах орлого 2-З дахин өсгөх ч боломж бидэнд бий...// 3асгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 2-р сарын 21.-№37. 3035. Ундармаа Ш. “Б.Батбаатар: Хоггүй орчинд нийслэлийн өдрөө тэмдэглэнэ” // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №120. 3036. Ундармаа Ш. Сөүлд 1,7-2 метр газар 100 мянган долларын үнэтэй // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №78. 3037. Ундрал X. “ Д.Энхболд: Бид өндөр чанар, хямд үнийг хэрэглэгч нартаа амлаж байна // Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 13.- №109.- 11-р нүүр. 3038. Ундрам Ш. Дулааны салбар хэрэглэгч нь хангагчаа удирддаг системд шилжих цаг айсуй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 4.- №44.- 2-р нүүр. 3039. 'Үнэн"-д элэгтэй бизнесмен. "Монроимпекс" ХХК-ийн захирал У.Уламбаяртай хөөрөлдөв // Үнэн.- 1997 оны 12-р сарын 9.- №91. 3040. Урнаа Л. Улс төр бол мөнгө, бас дахиад мөнгө // Зууны мэдээ.-2001 оны 10-р сарын 17.№245. 3041. Үрчгээ 3. "Цэвэр орчин"-д 998 байгууллага хамрагдлаа // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 9.- №42. 3042. Усгал Б. Хятадад улаан буудайн архи гэж байдаггүй // Өдрийн сонин.- №23. 3043. Усгал Б. Э.Мөнх-Очир: Мэдээж би боломж олдвол төрд зүтгэнэ // Өдрийн сонин.- 2002.№79. 3044. Хажидмаа Б. Шоколад бол маш өндөр үнэтэй тансаг бараа // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 26.- №129.- 15-р нүүр. 3045. Хонгор Ч. ТОР-10 компанийг шалгаруулав // Зууны мэдээ.- 2001 оны 1-р сарын 3.- №02. 3046. Хот тохижолтын жилд "Цэцэрлэгжилт" компани танд хань болно // Өнөөдөр.- 2002.№70. 3047. Хотын "гэрэлтүүлэг, чимэглэл" компани // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 2-р сарын 25.№37.- 7-р нүүр. 3048. Хувийн хэвшлийнхнээс жижиг дунд үйлдвэр хоригдоод байна // Улаанбаатар таймс.2001.- №138. 3049. Хувийнхан юу үйлдвэрлэж байна вэ? // Улаанбаатар таймс.-2001.- №138. 3050. Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний "Эрдэнэ суварга" ХХК // Улаанбаатар таймс.- 2001.№97. 3051. Хэрлэн Б. Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 13.№ 270.- 5-р нүүр. 3052. Хэрлэнтуяа П. “Д.Баттөр: Нэр, cap оршин байгаа цагт "Жигүүр гранд" оршин тогтнох болно “ // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 23- №82.- 5, 6-р нүүр. 3053. Хэрлэнтуяа П. “Н.Баярсайхан: Би үгийг амьдчилж ойлгох дуртай: Баярс констракшн” // Үнэн.- 2003 оны 4-р сарын 5.- №68.- 5-р нүүр. 3054. Хэрлэнтуяа П. “Ц.Ганбат: Тэсийн голынхоо чацарганыг нөөшлөх санаа бий: Газар шим компани”// Үнэн.- 2004 оны 1-р сарын 30.- №20.- 5-р нүүр. 3055. Хэрлэнтуяа П."Жүр ҮР"-ийн хадагтай бялуу хийж үзээгүй: Б.Мөнхзулын ярилцлага // Үнэн.- 2003 оны 3-р сарын 8.- №45.- 5-р нүүр. 3056. Хэрлэнтуяа П.”Ц.Гарамжав: Байгаль далайн "эзэн"-нийг надад бэлэглэсэн” // Үнэн.2004 оны 3-р сарын 26.- №63.- 5, 6-р нүүр.

3057. Хязгааргүй Ч. "Эрдмийн ундраа" цогцолбор интернэтэд холбогдлоо // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №52. 3058. Цогбадрах Д. "Атар-Өргөө"-г бүслэн хааснаас үүдсэн адармаатай явдлууд // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №43. 3059. Цогоо С. Наймаачид шинэ захын талбайг бүтэн жил хүлээсэн //Өдрийн сонин.- 1999 оны 8-р сарын 14.- №134. 3060. Цолмон Ц. Оргил ачааллын үе шөнийн 23 цагаас өглөөний 04 цаг хүртэл байдаг // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №7. 3061. Цэвээнхэрлэн Ц. "Өгөөж"-ийн захирал өглөө болгон бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг амталдаг // Өнөөдөр. -2001.- №139. 3062. Цэвээнхэрлэн Ц. "Улаанбаатар палас"-ыг барихад дэмжсэн хүн тун цөөхөн // Өнөөдөр.2002 оны 12-р сарын 14.- №293. 3063. Цэвээнхэрлэн Ц. Бизнесийн гараагаа Москвагийн дэлгүүрээс эхэлжээ // Өнөөдөр.- 2002 оны 1-р сарын 26.- №21. 3064. Цэвээнхэрлэн Ц. Гудамжны рекламанд цоо шинэ урсгал орж ирнэ // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 15.- №270. 3065. Цэвээнхэрлэн Ц. Өвсөн шүүрний бизнесээс үс засах урлаг хүртэл // Өнөөдөр.- 2001 оны 8-р сарын 28.- №200. 3066. Цэнддоо Б. Дарамт // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 10.- №112, 113.- 17-р нүүр. 3067. Цэргийн хэвлэлийн "Шувуун саарал" ТӨҮГ // Өнөөдөр.- 2003 оны 2-р сарын 21.- №41.6-р нүүр. 3068. Цэрэнжамц Б. Иргэд төрөө дээдлэхээс бидний хамтьн зорилго биелэгдэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №44. 3069. Цэрэнпил Ш. Алтан ба Алтжин // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 11.- №60.- 7-р нүүр. 3070. Цэцэгмаа С. Найдвартай компани гэдгээ харуулж чадсандаа баяртай байна. БҮК-2 ХК // Засгийн газрын мэдээ.- 1997 оны 12-р сарын 23.- №254. 3071. Цээнэ Д. Төсвийн өрийг бүрэн барагдуулж, 140 сая төгрөгийн хуримтлалтай болоод байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 5.- №145. 3072. Цээпилмаа Д. Аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хориглох, хаан боогдуулах учиргүй // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №138. 3073. Чимид Б. Санаачлаад хөөцөлдвөл бүтэхгүй ажил гэж байхгүй // Улаанбаатар таймс.2001.- №112. 3074. Чимид Б. Эрхээ эдэлж чадсан юм үүргээ биелүүлэх л учиртай // Улаанбаатар таймс.2001.- №110. 3075. Чулуун Р. “Х.Баттулгад бат итгэж болно” // Өнөөдөр.- 2004 оны 6-р сарын 11.- №137.- 1, 3-р нүүр. 3076. Чулуун Р. Гучин жилд гурван сургуульд үлдээсэн гэгээн мөр // Өнөөдөр.- 2001 оны 1-р сарын 13.- №10. 3077. Чулуун Ч. “Б.Батжаргал: Тэнцвэртэй парламент,хяналттай төр хэрэгтэй байна” // Өдрийн coнин.- 2004 оны 6-p сарын 7.-№141.- 7-р нүүр. 3078. Чулуун Ч. Ц.Ганбаатар: Хувьцаа, хүүхдийн мөнгө хоёроор л хөл дээрээ боссон: МАНТАЭР // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 18.-№67.-13-р нүүр.

3079. Чулуунцэцэг Б. Хохирлыг төлүүлэх систем үгүйлэглэж байна: Баянгол дүүргийн хяналтын прокурортай хийсэн ярилцлага // Улаанбаатар.- 1997 оны 11-р сарын 14.№219. 3080. Шидэт сүү // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 7.- №84.- 13-р нүүр. 3081. Шинэ монгол Ж.Оджаргал // Өнөөдөр.- 2002.- №160,161. 3082. Шувууны аж ахуйн "Бөхөг" ХК-40 жил // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 22.№192.- 5-р нүүр. 3083. Эгшиглэн Б. 19 жил цэцэгчнээр ажилласан эмэгтэй амьдралдаа ганц удаа цэцэг бэлгэнд авч үзсэн // Өнөөдөр.- 2002 оны 4-р сарын 23.-№98. 3084. Элбэрэл Э. “Т.Насанхүү: Ирэх сард лууван, улаан лоолийн шүүс хэрэглэгчдэд очно: Монфрэш” // Өдрийн сонин.- 2003 оны 9-р сарын 25.-№229.- 13-р нүүр. 3085. Эльбрус Д. Өөрийн бодол // Өнөөдөр.- 2000 оны 2-р сарын 1.- №26. 3086. Эмүжин Р. “А.Уянга: MAGIC KISS гоо сайхныг бүтээдэг // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 27.- №225.- 5-р нүүр. 3087. Эмүжин Р. “Л.Цандэлэг: Эхнэрээ өдөр бүр баярлуулах гэж бодох юм...// Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 28.- №254. 3088. Эмүжин Р. “О.Заяа: Намайг хөршүүд "Лааны" Заяа л гэдэг юм // Өнөөдөр.- №286. 3089. Эмүжин Р. “С.Эрдэнэ: Одоо ч гэсэн хүлцэнгүй бус. Гэхдээ зодоон хийгээд давхиад байхгүй” // Өнөөдөр.- 2000 оны 10-р сарын 12.-№237. 3090. Энхбат Н. "Монгол Хьюндай Киа" компанийн захирал Ким Tea Хуа" Хөгжиж буй манай оронд хуучин машин тохирохгүй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 19.- №53.1, 3-р нүүр. 3091. Энхбат Н. “Ж.Амгаабазар: Нийслэлийг гэрэлтүүлэхэд 4-5 тэрбум төгрөг шаардлагатай”// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 12-р сарын 24.-№152. 3092. Энхбат С. "Жин-туул" ХК //Улаанбаатар.- 1998 оны 12-р сарын 11.-№234. 3093. Энхбат С. "Номин трейд" -ийнхэн хошуучилж байна // Улаанбаатар.- 1998 оны 12-р сарын 5.- №230. 3094. Энхжаргал Л. “Г.Ган-Эрдэнэ: Дэлхийн дарга, дэлхийн банкны ерөнхийлөгчийн малгайг бид хийсэн // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 14.- №269. 3095. Энхтөр Го. “А.Сүхбаатар: Өмнөговь Монголын эдийн засгийн төв болох ирээдүйтэй // Өнөөдөр.- 2004 оны 5-р сарын 24.- №122.- 1, 5-р нүүр. 3096. Энхтуул С. Оёдолчдын нэг өдөр // Өнөөдөр.- 2002.- №161. 3097. Энхтуул С. Чоно илүү тэнгэртэйдээ л агнадаг // Өнөөдөр.- 2002.-№254. 3098. Энхтуул С. Ширээгээ өшиглөсөнд Ерөнхий сайд их гайхсан// Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 26.- №49.- 1,15-р нүүр. 3099. Энхтуул С.” М.Бат-Очир: Их хаад, хатдын сэнтий хийлгэх захиалтай ирсэн” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 16.- №65.- 13-р нүүр. 3100. Энхтуул С: Естой баларсан юм, сүйд болох нь ээ // Өнөөдөр.-2002 оны 11-р сарын 6.№262. 3101. Энхцэцэг Д. Өдрийн цагаар цэцгийн усалгаа хийдэггүй // Улаанбаатар таймс.- №61. 3102. Энхээ Ц. "Магда" компанийн захирал халбаганы үзэсгэлэн гаргана: Ц.Ганхүү // Өнөөдөр.- 2000.- №43.

3103. Энэрэл Э. “Б.Мөнхтуяа: Байхгүй юмгүй гэгддэг хятадад алаг чулууны өнгөлгөөний үйлдвэр байгаагүй” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 3.- №54.- 13-р нүүр. 3104. Эрдэнэ Д. “А.Сүхбаатар: Шаардлага хангасая такси оруулж ирээд өрсөлдвөл надад айх юм алга: СИТИ ТАКСИ “// Үнэн.- 2003 оны 3-р сарын 19.- №52.- 5-р нүүр. 3105. Эрдэнэ С. Хийж чадах зүйлээ л би мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 11.- №30. 3106. Эрдэнэбат Г. Мянганбаярт түмпэн барьж алт угаах үлдлээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 7.-№110.-11-р нүүр. 3107. Ядамдорж П. Цэцэг муу, муухай бүхнийг үлдэн хөөх увидастай // Өнөөдөр.- 2001 оны 7-р сарын 20.- №167. 3108. Ялгуун Ш. "Сүү" ХК хүчин чадлынхаа 30 хувийг л ашиглаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №7. 3109. Янжмаа X. “Д.Наран:Өнгөрсөн өвөл бидний устгасан нохойн махыг зах дээр зарсан тохиолдол ч гарсан” // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 10-р сарын 19.- №153. 3110. Янжмаа Б. “Д.Цэрэнжигмэд, Д.Ганбаатар МАКС-ИМПЭКС // Өнөөдөр.- 2002 оны 8-р сарын 20.- №196. 3111. Янжмаа Б. “Л.Ариунбат: Камер барьсан хүмүү рүү буудах нь илүү байгаа гэж сануулсан л даа” // Өнөөдөр.- 2004 оны 2-р сарын 24.-№45.- 7-р нүүр. 3112. Янжмаа Б. Жасрай гуай ажилдаа явган дэгдчихдэг, Жанцан харин албаны унааг нь дайчилдаг байжээ // Өнөөдөр.- 2001.-№70.

Халамж үйлчилгээ, тусламж
3113. “Улаанбаатар гурил” компани хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламжийн гараа сунгалаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 23.- №44.- 5 нүүр. 3114. Баянзүрх дүүргээс багш нартаа өргөө цагаан гэр бэлэглэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 30.- №20.- 4-р нүүр. 3115. Гомбожав Э. Нийгмийн халамжийн тухайд // Зууны мэдээ .- 2000.- №140. 3116. Наранцацралт Ж. Ирэх жил нийгмийн халамжийн жил // Улаанбаатар.-1997 оны 11-р сарын 25.- №225. 3117. Саран Б. Асрамжийн газрын эгч дүүс өргөө цагаан гэртэй болно // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 04 сарын 23.-№83.-5 нүүр. 3118. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ажилтны өдөрт // Үнэн.- 2001 оны 2-р сарын 10.- №29. 3119. Цэрэнжамц Б. Бид амьдралд хөл алдсан хүмүүст туслах болно // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-6 нүүр. 3120. Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдэд бэлэг тараажээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 10.- №47.- 5-р нүүр. 3121. Энхбат Ч. Асрах төвийн хүүхдүүдэд нэмэгдэл хүнс тараалаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 26.- №9. 3122. Энхтүвшин Ц. Нийслэлийн сургуулиудад 10000 ном хандивлалаа // Монголын мэдээ.2008 оны 02-р сарын 21.- №36.- 12-р нүүр. 3123. Гомбожав Э. Нийгмийн халамжийн тухайд // Зууны мэдээ .- 2000.- №140.

3124. Наранцацралт Ж. Ирэх жил нийгмийн халамжийн жил // Улаанбаатар.-1997 оны 11-р сарын 25.- №225. 3125. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ажилтны өдөрт // Үнэн.- 2001 оны 2-р сарын 10.- №29.

Хөдөлмөр зууч, ажлын байр
3126. Баясах Б. Нийслэлийн 20 мянган иргэн БНСУ-д ажиллах боломжтой болжээ // Ардын эрх.- 2007 оны 01.-р сарын 26.-№18.- 2-р нүүр. 3127. Буянхишиг Л. 169 оюутан хөдөлмөрийн газарт хандлаа // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 17.- №138.- 8-р нүүр. 3128. Дамдин Д. Нийслэлд 40 мянган ажлын байр шинээр бий болно // Үнэн.- 2007 оны 01. сар.- №4.- 4-р нүүр. 3129. Нямаа Д. Чингэлтэйнхэн 2000 ажлын байр гаргана // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 07.- №3.- 4-р нүүр. 3130. Оюун Д. Нийтийг хамарсан ажилд зуучилна // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 11.№107.- 11-р нүүр. 3131. Соёл-Эрдэнэ Э. 2007 онд нийслэл хот ажлын байр нэмэгдүүлнэ // Монголын мэдээ.2007 оны 01-р сарын 27.- №19.-1 нүүр. 3132. Сүрэн Д. Нэг хорооны 72 иргэнийг ажилтай болгов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 29.- №148.- 10-р нүүр. 3133. Чимэг Ц. Нийслэлд хөдөлмөрийн бүртгэл болно // Үнэн.-2005 оны 07-р сарын 30.№148.- 1-р нүүр. 3134. Удам Д. "Ажлын байр амьдралын баталгаа" өдөрлөг 3 хоног үргэлжилнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 31.- №110.- 2-р нүүр.

Бүтээн байгуулалт
3135. Адима Ш. Амгалан, Улиастай, Шар хадны гэр хорооллыг нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №63. 3136. Адима Ш.Улаанбаатараар овоглогчид бүтээн байгуулалтанд хандив өргөлөө // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 30.- №88.-2-р нүүр. 3137. Адима Ш."Бидний хувь нэмэр" хөдөлгөөнийхөн хотын хөгжилд // Улаанбаатар таймс.2004 оны 1-р сарын 6.- №2.- 2-р нүүр. 3138. Алтантуяа А.” Г. Мөнхбаяр: Иргэний эрх хилийн зааг дээрээс эхэлдэг: Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн ярилцлага // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 28.№240.-7-р нүүр. 3139. Алтанцэцэг И. Сэтгэлийн үр // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 16.-№151,152. 3140. Алтанцэцэг X. Нийслэлд бурхан багшийн 12 метр өндөр сэргэг дүр сүндэрлэхэд иргэдийн хандив шаардлагатай // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №57. 3141. Амар Г. Хүний мөс // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №115. 3142. Анар Б. Солонгос нэртэй гудамж нэгээр нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 23.- №59.- 2-р нүүр. 3143. Ариун Н. “М.Энхболд: Өнөөдрөөс нийслэл хот өвлийн горимд шилжлээ” // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-p сарын 6 .- №133. 3144. Ариунтуяа Н. Хашиж байсан ажил албандаа итгэл алдан цөхөрч явсангүй // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №19, 20. 3145. Баасансүрэн Ц. “Т.Бадамжунай: Ирэх дөрвөн жилд өмнөхөөсөө үсрэлттэй хөгжих

боломж нийслэлд бүрдсэн” // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 28.- №219., 220.- 7-р нүүр. 3146. Баатарнум Г. “Ч.Бат: Ирэх оны ажил бүхэлдээ нийслэлийн ойд зориулагдана” // Улаанбаатар таймс.- №241. 3147. Багабанди Н. Улаанбаатар үүргээ амжилттай биелүүлж ирсэн // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 30.- №257.- 2-р нүүр. 3148. Батбаатар С. "Хрущевка"-гийн дүү "Монголка"-нуудыг пүгхийлгэе: Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2003 оны 5-р сарын 15.- №115.- 3-р нүүр. 3149. Батжаргал Б. Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх аргачлал боловсруулжээ: Нийслэлийн хот байгуулалтын хүрээлэн архитектур ухааны док.Д.Сарантуяа // Улаанбаатар таймс.- 2000.-№13. 3150. Батсайхан Ё. Ариусан хөгжих тухай бодол // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 26.- №141. 3151. Батсүрэн Т. Алдаагаа залруулахад оройтоогүй байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 5р сарын 28.- №63. 3152. Батсүрэн Т. Эрдэнэ толгойгоор л жишихэд шийдүүштэй ажил олон бий // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№124. 3153. Баянтунгалаг Д.,Цээпилмаа Д., Цолмон Ц. Хуучин "Кадрууд" юун тухай өгүүлэв? // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 25.- №141, 142. 3154. Болор Б. “Т.Бадамжунай: Олон хүний хүч дэмжлэгээр бүтсэн ажил хүндэтгэлтэй байдаг” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 25.- №85.-2-р нүүр. 3155. Болормаа Ш. “М.Энхболд: Нийслэлийн цаг гэрэлтэй хар зураас биш // Зууны мэдээ.1999 оны 11-р сарын 9.- №223. 3156. Болорчимэг Б. “Т.Бадамжунай: Нэг нь хийгээд нөгөө нь устгаад байдаг...энэ чинь жижиг зүйл биш шүү дээ” // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 5-р сарын 30.- №111.- 1 ,2-р нүүр. 3157. Бэгзжав Л.Улаанбаатарын сэтгэгдэл // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 1.- №90. 3158. Бэхээ Д. Г.Маналжав захын хорооллоо эргэж шалгав // Улаанбаатар таймс.- №40/41. 3159. Ганчимэг Б. “Т.Бадамжунай: За байз энэ өвгөн үнэн ярьж байна уу эсвэл...// Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 15. -№119.- 1, 7-р нүүр. 3160. Ганчимэг Б. Түүнд алдаа оноогоо өөрөө бүтээж яваа залуу хүнийх нь амьдрал зохидог // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 8.-№249.- 5-р нүүр. 3161. Ганчимэг Б. “Г.Мөнхбаяр: Хот бол хүн // Өдрийн сонин.-2004 оны 10-р сарын 11.№254.- 5-р нүүр. 3162. Гомбожав Э. Хотын иргэн хотынхоо төлөө // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 7-р сарын 6.№98. 3163. Гүржав Л.Хөдөлмөрийн үр шим амьдрах баталгаа // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №99. 3164. Дуламсүрэн Е....Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эхнээс нь сайн зохион байгуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 9-р сарын 20.-№113. 3165. Дэлгэр Ц. Нийслэлийн иргэнд хариуцлага гэж юм бий // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 17.- №40, 41. 3166. Жамъян Г. Тогтвортой хөгжих үү, тогоо шанагаа ачаалах уу? Улсын нийслэлийг шилжүүлэн суурьшуулах асуудалд // Улаанбаатар.-1998 оны 1-р сарын 30.- №21. 3167. Жамъян Г. Ажиллая гэсэн хүн ачааны хүндийг үүрэх хэрэгтэй болдог // Улаанбаатар.-

1998 оын 3-р сарын 18.- №55. 3168. Жамъян Г. Н.Алтанхуяг хөрөнгий нь бариад, Ц.Баасанжав, С.Мөнхжаргал нар үүрэхийг нь үүрч таарахгүй // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын 11.- №234. 3169. Жамъян Г. Ус мөс хоёр дээр Улаанбаатарчууд амьдарч байна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны l-p сарын 20.- №7. 3170. Жаргалмаа Т. Утаа бага гардаг зуухыг сонгох цаг болсон // Зууны мэдээ.- 2000 оны 9-р сарын 29.- №228. 3171. Жумдаан Ш.Сэдэх сайхан ч бодох юм зөндөө // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 2.№91. 3172. Ихтугтан Б. Зочид буудлын ангилал // Улаанбаатар таймс.-2001.- №171. 3173. Лханям Л. Улаанбаатар хотын амжиргааны өнгө // Улаанбаатар.- 1997 оны 3-р сарын 12.- №49. 3174. Мөнх Ц.Хотын гудамжаар алхахад хойчийн өнгө нь тодорно // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 2.- №90.- 2-р нүүр. 3175. Мягмар Д. “Т.Билэгт: Эх оронч сэтгэлийг хөдөлгөсөн агшин байсан”// Зууны мэдээ.2004 оны 1-р сарын 9.- №6.- 1, 2-р нүүр. 3176. Нийслэлийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийнхний оролцоо тун чухал // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №138. 3177. Нийслэлийн хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын алба: Д.Хулганаагийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 5.- №201.- 7-р нүүр. 3178. Нийслэлээ хөгжүүлэхэд иргэд, хамт олны оролцоог өрнүүлнэ // Улаанбаатар таймс.№153. 3179. Ням Ж. Бидний мэддэг атлаа мэддэггүй Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 29.- №219.- 8-р нүүр. 3180. Нямаа Г. Я.Шархүү: Улаанбаатар хот томоохон тосгоны төрхтэй // Зууны мэдээ.- 2000.9-р сарын 7.- №209. 3181. Нямдорж Г. Нийслэл хотын 360 жилийн ойд дэвшүүлсэн асуудал // Улаанбаатар.- 1998 оны 6-р сарын 24.- №122. 3182. Олон улсын олон төрлийн байгууллагын туршлага их чухал байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 10.- №6.- 2-р нүүр. 3183. Отгон Ч. Дагуул хот байгуулах анхны алхам // Улаанбаатар.-1998 оны 5-р сарын 27.№110. 3184. Оюун О. Дуугүй байж чадахгүй ээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№123. 3185. Пүрэв Жа. “Т. Бадамжунай: Азийн цагаан дагиныхаа алдар хүндийг өргөнө “// Үнэн.2001 оны 5-р сарын 30.- №104. 3186. Пүрэв Жа.”Д.Баасансүрэн: Нийслэлчүүдийнхээ итгэлийн хариуд муу ажиллах эрхгүй”// Үнэн.- 2004 оны 5-р сарын 7.- №92.- 3-р нүүр. 3187. Сайнбаяр Д. “С.Балбар: Том ажлыг хийхдээ ядахдаа 20-30 жилийн дараахыг харах хэрэгтэй” // Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 8.- №238. 3188. Сайнбаяр Д. Чулуун Р. Ачаа даах тэнхээ // Өнөөдөр.- 2002 оны 12-р сарын 7.- №287. 3189. Сайнбаяр Д. “Т.Бадамжунай: Хүн төрөх, бурхан болох ч надад хамаатай” // Өнөөдөр.2003 оны 4-р сарын 1.- №77.-1, 3-р нүүр.

3190. Сайханаа Т. Шинэ оюутнууд хоттой танилцана // Өдрийн сонин.-2004 оны 9-р сарын 25.- №238.- 8-р нүүр. 3191. Соёл-Эрдэнэ З. Нийслэлчүүд удахгүй "Кремлийн цаг"-тай болно // Өдрийн сонин.- 1999 оны 4-р сарын 14.- №31. 3192. Солонгоо Ж. Нийслэдээ барьж байгаа бидний бэлэг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10р сарын 28.- №219, 220.- 8-р нүүр. 3193. Сонгинохайрхан уул, Туулын хөндий өөд хот тэлнэ // Өнөөдөр.-2000 оны 8-р сарын 26.№199. 3194. Сумаахүү Ч.: Иргэдэд, аж ахуйн нэгжийн идэвх бүтээн байгуулалтад уриалсан // Өнөөдөр.- 2003 оны 1-р сарын 15.- №11.- 5-р нүүр. 3195. Сүлд Ш. Ойн ажлыг эрчимжүүлэх ажил гаргажээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 8.- №182.- 2-р нүүр. 3196. Сүхбаатар Ш. “Т.Бадамжунай: Нийслэлийн хөгжлийн гол тулгуур нь хувийн хэвшлийнхэн” // Өдрийн сонин.-2004 оны 4-р сарын 26.-№100.- 7-р нүүр. 3197. Сэлэнгэ Ж.Өвлийн хотод давуу тал олон байдгийг олж мэдлээ // Улаанбаатар.-1998 оны 1-р сарын 27.- №18. 3198. Тодорхой бүтээлч-шинэлэг ажлын жил 2002, Нийслэлийн хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын алба // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №36. 3199. Улаанбаатарын хөгжил зогсонго байсан үе ард хоцорчээ // Өнөөдөр.- 2003 оны 10-р сарын 9.- №236.-11-р нүүр. 3200. Ундармаа Ш. “Ража Айер: Төслийн инженерүүд ажлаа сайн мэддэг нь биднийг гайхшруулсан”// Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-р сарын 8.- №134. 3201. Ундармаа Ш. “Р.Энхбат: 2001 оны зорилтоо бүрэн хэрэгжүүллээ // Улаанбаатар таймс.2002.- №28. 3202. Ундармаа Ш. “Ч.Сумаахүү: Бүтээн байгуулалтын ажлаа нийслэлийн өдрөөр дүгнэнэ” // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 25.- №37.- 2-р нүүр. 3203. Ундармаа Ш. Бүтээн байгуулалтаар жигүүрлэсэн жил амжилт арвинтай байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10- р сарын 29.-№219.- 5-р нүүр. 3204. Ундрам Ш. Иргэд байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх нь бидний амжилтын үндэс // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 8.- №4.- 2-р нүүр. 3205. Ундрам Ш. Мал бордох талбай орчимд суурьшсан 320 айлыг нүүлгэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 7.- №71.- 2-р нүүр. 3206. Ундрам Ш. “Т.Бадамжунай: Хотынхоо ирээдүйг өөдрөгөөр төсөөлдөг” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.-2-р нүүр. 3207. Хонгорзул Н. Нэг морин тэрэгтэйгээр ажлаа эхэлсэн // Улаанбаатар таймс.- 2001.№151. 3208. Хотын ажил дуусна гэж үгүй // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 6.-№233.- 1, 3-р нүүр. 3209. Хөгжлийн хөшүүрэг нь нийт иргэдийн нийтлэлч ухамсар // Өдрийн сонин.- 2004 оны 11-р сарын 1.- №269.- 5-р нүүр. 3210. Хүрэлбаатар Д., Доржсүрэн Б. Итгэл зүтгэл ч дүүрэн байна // Улаанбаатар таймс.1999.- №120,121. 3211. Хүрэлбаатар Ү. Нийслэлийн асар их чадавхийг хөдөлгөөнд оруулахсан // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 4-р сарын 30.- №67.

3212. Хэрлэнтуяа П. “Л.Баатарцогт ингэж ярьж байна” // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 27.- №20.-5-р нүүр. 3213. Хэрлэнтуяа П. “М.Энхболд: Бид тусгасан зүйлээ хэрэгжүүлнэ // Үнэн.- 2002 оны 3-р сарын 1.- №39. 3214. Цэвээн Ц. Ража Айер: Монголчууд аатай улс юм // Өнөөдөр.-2002 оны 10-р сарын 3.№234. 3215. Цэрэнпил Ш. Чадварын олон сурвалж // Өдрийн сонин.-2000 оны 9-р сарын 29.- №229. 3216. Цээнэ Д. Намрын cap гарахаас урьтаж ой угтсан ажлаа амжуулахаар зөвшилцөв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 27.- №150.- 2-p нүүр. 3217. Цээпилмаа Д. “Л.Энэбиш: Хотыг санаснаараа барьж дураараа засдаг эд биш” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын 7.- №117. 3218. Цээпилмаа Д. Хот бол дүүргийн вант улсаас бүрддэггүй // Улаанбаатар таймс.- 2000.№7. 3219. Цээпилмаа Д. Ц.Болдсайхан: Ажил хийхэд олон хэл мэддэг, онц төгссөн байхаас гадна сэтгэл гэгч нэг зүйл хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 29.- №197.1,5-р нүүр. 3220. Чимэг Б. 365 Бүтээлч шинэлэг ажлыг хийж их ойгоо угтжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №198.- 2-р нүүр. 3221. Чулуунцэцэг Ч. “Т.Бадамжунай: Миний өрөөнд сая хүний амьдрал шийдэгддэг “// Өдрийн сонин.- 2003 оны 10-р сарын 27.- №257.-15-р нүүр. 3222. Элдэв Б. Нийслэлийг хөгжүүлэх талаар хандивлагчид чууллаа // Үнэн.- 2003 оны 4-р сарын 4.-№67.-3-р нүүр. 3223. Энхбат Н. “Ж.Наранцацралт: Улаанбаатар шиг онгоцны буудлаасаа төв хүртэл уул тал харж явдаг нийслэл дэлхийд байхгүй “// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.№219, 220.- 7-р нүүр. 3224. Энэ чинь тусгаар тогтносон Монгол Улсын Нийслэл биз дээ // Өдрийн сонин.- 1999 оны 6-р сарын 5.- №76. 3225. Ядамдорж П. С.Очирбат: Нийслэл бүс нутгийн зарчмаар хөгжинө // Өнөөдөр.- 2001 оны 4-р сарын 5.- №80.

Тулгамдсан асуудлууд
3226. Адима Ш. Төрөлх хотдоо төөрсөөр байх уу? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 30.- №175.- 1, 2-р нүүр. 3227. Алтанзаяа Ч. Сум дүүрэг хоёрыг адилтгаснаас зөрчил гарч байна // Улаанбаатар таймс.2000 оны 2-р сарын 5.- №15,16. 3228. Амаржаргал Д. “М.Энхболд: Улаанбаатар маань дэлхийд байхгүй хогтой хот боллоо” // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 18.- №136. 3229. Анар Б. “Д.Эрдэнэтунгалаг: Зарим хүмүүс үүдний довжоон дээр үхнэ гээд хэвтчихдэг”// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 3.- №43.- 2-р нүүр. 3230. Ариун Б. Эрээний гудамж энд морилжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 19.- №139.D4-р нүүр. 3231. Бадам Б. Улаанбаатарын сүрд уул, хөндий нь жижгэрчээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны

9-р сарын 9.-№183.- 5-р нүүр. 3232. Бадам Н. Булшин дээрх амьдрал ба Улаанбаатарын архи, спиртийн хамгийн том зангилаа // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 17.- №54. 3233. Бадрах Б. Улаанбаатарчууд хаврын сандралд нэрвэгдэх янзтай // Үнэн.- 2005 оны 04-р сарын 30.- №87.- 3-р нүүр. 3234. Бат Р. Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн ажил үгүйлэгдэж байна // Өнөөдөр.- 2000 оны 8-р сарын 19.- №193. 3235. Батсайхан Ж. Зүг нэг мөртөө үг зөрөх нь буруу // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сарын 8. 3236. Батсайхан Ж. Ногоон бүсэд "улаан" гэрэл асаах цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 28.- №145. 3237. Батцэцэг В. “Д.Самдан: Хот бүхэлдээ хөлдлөө гэхэд манайд бэлэн барьчих 400 мянган гэр байхгүй // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 11-р сарын 14.- №231.- 5-р нүүр. 3238. Баян Д. Өндөр хүчдэлийн шугам, үерийн аюултай бүсэд төвлөрсөн айлуудыг яах вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 19.- №33.- 4-р нүүр. 3239. Баянтунгалаг Д. Газар доогуурх сэлбэ ба Улаанбаатар “арал” живж магадгүй нь // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 13.-№50.- 4-р нүүр. 3240. Баянтунгалаг Д. Улаанбаатарын араншин хэмээх цоохор тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 22.- №126. 3241. Баянтунгалаг Д. Улаанбаатарын намар ба самар цөмөх цагаар // Улаанбаатар таймс.2007 оны 09-р сарын 18.- № 188.- 4-р нүүр. 3242. Баянтунгалаг Д. Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл сэтгэл зовоосон хүндрэлүүд байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 04.- №179.- 5-р нүүр. 3243. Баяр Г. Замын дундаас буцах нь зохимжгүй // Зууны мэдээ.-2002 оны 7-р сарын 25.№180. 3244. Би өөрийнхөө хороонд байсан "Бага өвгөнт"-ийг цэвэрлэснээрээ бахархдаг // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №92. 3245. Болор Б. “Г.Маналжав: Архи уух гэж баяр тэмдэглэдэгт сэтгэл зовнидог “// Улаанбаатар таймс.-2003 оны 11-р сарын 12.- №229.- 1, 2-р нүүр. 3246. Болор Б. Энэрэхүйн "Буян" төвийнхөн эмзэг бүлгийнхэнд туслана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 26.- №173.- 2-р нүүр. 3247. Болормаа Х. Бааранд баалуулсан Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 3.№282.- А7-р нүүр. 3248. Бямбасүрэн Б. Шоовдорлогдсон сумдын төв буюу Дагуул хот // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 29.- №227.- 5-р нүүр. 3249. Галмандах Б. “Т.Жадамбаа: Өнгө шийдэхгүй бол маргааш хожимдон хохирол учруулах ноцтой асуудал // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 9-р сарын 6.- №107. 3250. Ганзул Л. Өрнөдийг хөл алдан дууриадаг зуршлаасаа ангижрах юмсан // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №151. 3251. Гомбожав Л. Азийн "Цагаан дагина" Африкийн эрээн тахь шиг болох нь // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№37. 3252. Даваадорж Ш. Т.Бадамжунай: Төрийн албан хаагчдын түшмэл зантай эвлэрэхгүй // Өнөөдөр.-2000.-№196. 3253. Дуламсүрэн Ё. “Ц.Баасанжав: Үе үеийн хотын захирагч нарын өмнөх "Тулгамдсан асуудлууд "өөр" "өөр" байдаг” // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 18.- №125.

3254. Зарим нарийдаагүй, зохицуулалт дутагдаж жолооч нар гологдож байна // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-р сарын 20.- №139. 3255. Идэрбат Ч. Нийслэлийн гэр хорооллын амьдрах орчинд санаа зовж байна // Зууны мэдээ.- 2000 оны 12-р сарын 19.- №297. 3256. Лхамноржмаа Ш. Зуд болдгоороо болно, зулагтай үлдэж чадах уу // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №255.- 9-р нүүр. 3257. Машин, Мобикомын бялуурал // Улаанбаатар.- 1998 оны 12-р сарын 24.- №243. 3258. Мөнх Д. Харанхуй ирээдүй буюу маргаашийн төлөөх зовнил // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 13.- №242.- 7-р нүүр. 3259. Мөнх Ц. "Дэнжийн задгай"-н задгай амьдрал орших уу? Эс орших уу // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 2-р сарын 27.- №39.- 4-р нүүр. 3260. Мөнхбат Р. Америкийн 50-60 автомашины ялгаруулдаг хорт утааг монголын нэг л машин агаарт цацдаг // Зууны мэдээ.-2001 оны 6-р сарын 4.- №129. 3261. Мөнхтуяа Ё. Сайхан наадахын тулд гомдоллох бус санаачлах хэрэгтэй // Зууны мэдээ.2002 оны 6-р сарын 27.- №159. 3262. Мөнхтуяа Б. “Д.Бямбаа: Төсөл нь гэр хорооллынхны амьдрах нөхцлийг сайжруулах зорилготой “// Үнэн.- 2003 оны 6-р сарын 19.-№121.- 3-р нүүр. 3263. Намхайжанцан Г., Очирбат С. Ачаалалаа даахаа байсан үед нүүхээс өөр аргагүй // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 4-р сарын 6.- №52. 3264. Нийслэлчүүд хэрхэн бухимддаг вэ? // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №215.- 8-р нүүр. 3265. Ням Ж., Ган Л. Ертөнцийн намар цагийн нэгэн үдшийг их хотынхоо амьдрал дунд өнгөрөөлөө // Улаанбаатар таймс.- 2001.-№129. 3266. Олонбаяр 3. Хот байгуулалтын тулгамдсан асуудлууд // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9 -р сарын 9.- №132. 3267. Оргил Г. Их хотын шөнийн амьдралаас // Үнэн.- 2008 оны 11-р сарын 10.- №222.- 8-р нүүр. 3268. Пүрэв Б. Үнэ өртгийн дарамтаар иргэдийг зовоодгоо хэзээ болих вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2002 .- №9. 3269. Пүрэв Жа. Нийслэлийн тулгамдсан асуудлуудтай газар дээр нь танилцав // Үнэн.- 2008 оны 11-р сарын 10.- №222.- 5-р нүүр. 3270. Ром Т. “Л.Жаргалсайхан: Бид олсон хэдийхээ засвар үйлчилгээнд зарцуулсаар өнөөг хүрч байна” // Зууны мэдээ.- 2001 оны 2-р сарын 3.- №29. 3271. Сайнаа Д. Хотын төвийн мартагдсан арал // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 5.- №232.1, 3-р нүүр. 3272. Сайнбаяр Д. “М.Энхболд: Тэнгэрийн ааш таагүй байсан ч наадмын комиссын буруу юм шиг санагддаг // Өнөөдөр.- 2002 оны 7-р сарын 17.- №167. 3273. Сонинбаяр Г. Дуу чимээн дундах Улаанбаатар буюу аглагыг хүсэмжлэхүй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 8.- №137.- 4-р нүүр. 3274. Соргог мэдэрч хатуухан шүүмжилж байгаасай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 16.-№98. 3275. Сүрэн Ц. Хотын тулгамдсан асуудал хэлэлцүүлэгт оров // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 30.- №175.- 1-р нүүр. 3276. Төв аймаг, Сонгинохайрхан дүүрэг сүүл барьжээ // Өнөөдөр.-1999 оны 10-р сарын 15.-

№240. 3277. Төр Ш. Д.Норовсамбуу: Цахилгаанаа хэмнэх гээд л хэн ч шөнө босч цай хоол чанаж суухгүй л байх // Үнэн.- 2001 оны 2-р сарын 6.- №2. 3278. Туул Г. Шөнийн Улаанбаатарын бараан амьдралаас сурвалжилсан нь // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 6.-№180.- 2-р нүүр. 3279. Туяа В. Хотын мэр нохойн зодооныг хориглолоо // Зууны мэдээ .-1999 оны 12-р сарын 16.- №254. 3280. Удам Д. Эрх ашиг нь хөндөгдсөн оршин суугчид "нөхөрлөл" байгуулан тэмцэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №212.- 2-р нүүр. 3281. Ундармаа Ш. Хот төлөвлөлт нэгдсэн бодлогогүй бол эмгэнэлт байдалд хүрнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №246. 3282. Урианхай Д. Сэтгэлгүйн түрэмгийлэл буюу нийслэлийн цөлжилт // Зууны мэдээ.- 2002 оны 5-р сарын 6.- №110. 3283. Уртнасан Ч. Хотоос жилд 2 сая тонн хуурай хог хаягдал гардаг // Улаанбаатар таймс.1999.- №1. 3284. Хамгийн хойргууд нь ЗДТГ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 12.- №139. 3285. Харлинсүрэн Д. Хархорин Улаанбаатарын асуудлыг хөнгөвчлөх үү? // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 2-р сарын 11.- №22. 3286. Харцага Э. Зүүн салааныхан зутруухан зусаж байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 4.№126.-В4-р нүүр. 3287. Хогийн цэг, тэнэмэл хүүхдийн бүртгэл 30-аад оноос эхэлжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 26.- №539.-2-p нүүр. 3288. Хэрлэнтуяа П. Их хотын асуудлууд... // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №206.- 6-р нүүр. 3289. Цацрал Б. Чих хатуу нийслэл // Өнөөдөр.- 2004 оны 2-р сарын 6.-№30.- 1, 3-р нүүр. 3290. Цогзолмаа Д. “Д. Батбаатар: Гэр хорооллын зарим айл хашаандаа 00 ухах нүхгүй болоод байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 1-р сарын 3.- №1.- 13-р нүүр. 3291. Цолмон Г. Нийслэл хот тулгамдсан асуудлаа бие даан шийдвэрлэж чадахгүйд хүрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 12.- №44. 3292. Цэрэнпил Ш. Хилийн хайч, хөшөө, жорлон хоёр // Өдрийн сонин.-2004 оны 11-р сарын 1.- №269.- 2, 5-р нүүр. 3293. Цээпилмаа Д. Өвлийг өнтэй давах нь олон байгууллагын ажлын уялдаа холбооноос хамаарна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 28.- №133. 3294. Цээпилмаа Д. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал дутагдах болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 9.- №46, 47.- 8-р нүүр. 3295. Чимид Б. Улаанбаатар сөнөнө үү, Сүндэрлэнэ үү надад хамаагүй...// Улаанбаатар таймс.- 2001.- №41. 3296. Чулуунцэцэг Ч. 1999 он нийслэлчүүдийн хувьд хүнд жил болно // Улаанбаатар таймс.1999 оны 1-p сарын 7.-№1. 3297. Шарав З. Хотжоогүй хотоо яах вэ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 21.- №253.23-р нүүр. 3298. Энхбаяр Ц. "Хөрсний нулимс ба агаарын хөх сэвх" Асуудал хөндсөн өгүүлэл // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №52. 3299. Энхболд И. Хот нурчихвий гэж айж явдаг // Улаанбаатар.- 1998.- 9-р сарын 19.- №180.

3300. Энхмаа Ц. Гэр хорооллыг "устгах" төлөвлөгөөг сэргээе / / Өнөөдөр.- 2004.- 7-р сарын 6.- №157.- 1, 3-р нүүр. 3301. Эрдэнэ-Очир Ш. "Городок"-ийн асуудал гол горойлсоор байх уу? // Улаанбаатар таймс.2003 оны 3-р сарын 5.- №43.- 2-р нүүр.

Улс төр
3302. Адима Ш. Сонгуулийн маргаан тасаршгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №24.- 5-р нүүр. 3303. Адима Ш. Хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нарын сонгон шалгаруулалт эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009. оны 02-р сарын 20.-№37.- 5-р нүүр. 3304. Адима Ш. Хорооны засаг дарга нарын шалгалтын бүртгэл эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 03.- №41.-5-р нүүр. 3305. Адима Ш. Баянзүрх дүүрэгт хороодын засаг дарга нарыг бөөнөөр нь ажлаас халжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №60.- 5-р нүүр. 3306. Адима Ш. НИТХ-ын төлөөлөгч төрийн алба хашиж болохгүй гэсэн хуулийн дагуу л би ажлаа өгсөн // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 28.- №150.- 1, 5-р нүүр. 3307. Азийн эмэгтэй парламентч сайд нар Улаанбаатарт чуулж байна // Улаанбаатар таймс.2008 оны 09-р сарын 24.- №194.- 3-р нүүр. 3308. Аймаг, нийслэлийн МАХН-ын хороодын 2003 оны ажлыг дүгнэж, тэргүүний НАШБгуудыг шалгарууллаа // Үнэн.- 2004 оны 3-р сарын 1.-№45.- 2-р нүүр. 3309. Аймгийн намын хорооны хурал Улаанбаатарт болох гэнэ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 28.- №255.- 5-р нүүр. 3310. Алтанзул Б. Хотын мэр Ц. Батбаяр: Хариуцлага тооцох эрх надал байгаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 01-р сарын 05.- № 003.- 3-р нүүр. 3311. Алтантуяа Н. “М.Энхболд: Хийж сурдаг, сурсан хүн хийдэг ажил ялгаатай шүү “// Зууны мэдээ.- 2003 оны 1-р сарын 10.- №8.- 1, 2-р нүүр. 3312. Амар А. Баянголчууд гарын үсэг цуглуулж эхэллээ // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 12.- №6.- 2-р нүүр. 3313. Амар Д. Нийслэлийн БЗДийн МАХН-ын хорооны бага хурал болж байна // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №10.- 2-р нүүр. 3314. Анна Ү. Дэлхийн дээлтэй Монголчууд Улаанбаатарт чуулна // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 25.- №155.- 11-р нүүр. 3315. Анужин Б. Шинэ нийслэлийн төлөө шинэ сонголт хийх үү? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 7.- №247.-8-р нүүр. 3316. Ариун Б. Баянзүрхийн хорооны дарга нар ажлаа хүлээн авав // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №13.- 1-р нүүр. 3317. Ариун Н. Хотын захирагч сонгуулийн идэвхит сэтгэл хангалуун байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.-№61. 3318. Ариун Н. Цээпил Д. НИТХ-ын тэргүүлэгчдын даргаар Т.Билэгт, Нийслэлийн засаг даргаар М.Энхболд дахин сонгогдлоо // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 17.№115. 3319. Ариунаа Б. НЗДТГ-ын шинэ байранд нэг цэгийн үйлчилгээний төв байрлана // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 17.- №12.- А3-р нүүр. 3320. Ариунтуяа Н. “Т.Билэгт: Би үзэл бодолдоо итгэж явдаг “// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 29.- №128,129. 3321. Баатар М. Хотын мэрийн сунгаанд Ц. Батбаяр ялав // Өдрийн сонин.- 2005 оны 10-р

сарын 12.- №253.- 1-р нүүр. 3322. Баатар М., Бат М. Сүхбаатарын талбайд төрийн туг цэнгүүлнэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 06-р сарын 21.-№ 159.- 1-р нүүр. 3323. Баатар С. Нийслэлийн засаг даргыг батламжиллаа // Өдрийн сонин.- 2005 оны 10-р сарын 25.- №256.- 2-р нүүр. 3324. Баатарнум Г. “Г.Маналжав: Сонгуулийн хугацаанд нэр дэвшигчийн нэр төр үйл ажиллагаанд халдахыг хуулиар хориглосон” // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 3-р сарын 27.- №37. 3325. Батдорж Б. “Улаанбаатарын тунхаглал” гаргажээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 9-р сарын1.№205.- А2-р нүүр. 3326. Батжаргал Д. Нийслэлийн МАХН-ын хорооны 4-р хуралдаан боллоо // Үнэн.- 2004 оны 2-р сарын 27.- №43, 44.-1-р нүүр. 3327. Батцэцэг В. 13-р хорооны засаг дарга томилогдоогүй байна.// Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7- №137.- 5-р нүүр. 3328. Батцэцэг В. Азийн Улаанбаатараар дайрна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 16.- №9.- 4-р нүүр. 3329. Батцэцэг В. Ерөнхийлөгч төрийн бодлогыг гардаж хэрэгжүүлэгчидтэй уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 1.- № 67.- 1, 5-р нүүр. 3330. Батцэцэг В. Хариуцлагагүй хороон даргын толгойг нь илэхгүй // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 09.-№115.-5-р нүүр. 3331. Батцэцэг В. Даварсан иргэдэд төрийн төмөр нүүр хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-5-р нүүр. 3332. Батцэцэг В. Хотын даргыг олон сольсноор хот хөгждөг бол Улаанбаатар дэлхийн хамгийн сайхан нийслэл болох байлаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 30.№132.-3,6-р нүүр. 3333. Баянзүрх дүүргийн МАХН-ын хороо цасны баяр тэмдэглэв // Үнэн.-2009 оны 03-р сарын 11.- №43.- 2-р нүүр. 3334. Баяр Г. Зургаан нам түншлэлийн тунхаг үйлдлээ // Зууны мэдээ.- 2000 оны 9-р сарын 15.- №216. 3335. Билүүт Ч. Нийслэлийн прокурор сонгуулийн байгууллага болжээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 6-р сарын 18.- №147.- 2-р нүүр. 3336. Болд Б. Нийслэлийн МАХН-ын даргын томилгоо дуншсаар байгаад гишүүд дургүй байна // Өдрийн сонин.-2006 оны 02-р сарын 13.-№037.-5-р нүүр. 3337. Болд Б. Нийслэлийн ИТХ-ын нөхөн сонгуулийг дахин явуулахыг шаардлаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 24.- № 261.- 2-р нүүр. 3338. Болд Б. Хан-Уулын засаг даргаас шаардлагынхаа хариуг авахыг санууллаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 4-р сарын 30.- №99.- 5-р нүүр. 3339. Болд Б. Олон улсын социалист залуучууд Улаанбаатарт чуулна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 6-р сарын 11.- №135.- 5-р нүүр. 3340. Болд Б. Нийслэлийн төр захиргааныхан ерөнхий сайдад ханджээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 07-р сарын 30.- № 178.- 5-р нүүр. 3341. Болд Б. Нийслэлийг удирдах нэр дэвшигчид эцэслэн тодров // Зууны мэдээ.- 2008 оны 9-р сарын 29.- №233.- 1,2 -р нүүр. 3342. Болдбаатар Ч. “М.Энхболд: УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшүүлбэл татгалзана” // Зууны мэдээ.- 1999 оны 6-р сарын 30.-№126. 3343. Болдбаатар Ч. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад сонгогдсон хүн орон нутгийнхаа төлөө ажиллах ёстой // Зууны мэдээ.- 2000 оны 8-р сарын 8.- №183. 3344. Болд-Эрдэнэ С. Хороон даргын төлөөх халуухан тэмцэл // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №63.- 5-р нүүр. 3345. Болд-Эрдэнэ С. “Б. Батзориг: Би өмнөх засаг дарга нараа муулж чадахгүй ээ”//

Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 5.- № 156.- 3-р нүүр. 3346. Болормаа Л. Нийслэлийн Засгийн газартай болъё // Өнөөдөр.- 2004 оны 1-р сарын 20.№15.- 1, 3-р нүүр. 3347. Болорчимэг Б. Нийслэлд 143, дүүргүүдэд 627 хүн нэр дэвшээд байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 6.- №202.-1, 2-р нүүр. 3348. Боргилмаа З. “Н.Батаа: Нийслэлийн эрх баригчид хотын асуудлыг баяжих хэрэгсэл болгосон” // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 08.- №200.- 1, 4-р нүүр. 3349. Бөхдамба Н. Нийслэлийн иргэд Сүхбаатарын талбайд сатаарч санал бодлоо хэлэв // Үнэн.- 2007 оны 06-р сарын 28.- №125.- 8-р нүүр. 3350. Буд Т. Улаанбаатарын тунхаглалыг батлан гаргалаа // Үнэн.-2005 оны 05-р сарын 17.№101.- 2, 7-р нүүр. 3351. Бүдээ Т. “М.Энхболд: Сонгуулийн дараах үеийг "Алтан үе" гэж болно” // Үнэн.- 2000.№43. 3352. Бэхээ Д. “Улаанбаатар” төмөр замын ерөнхий хорооны гишүүдийг шинэчлэв // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 23.- №43.- 1-р нүүр. 3353. Ганаа Б. Хорооны засаг даргын сонгууль “үнэд” оржээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №55.- 4-р нүүр. 3354. Ганаа Б. Баянзүрх дүүргийн засаг даргад // Ардын эрх .-2009 оны 04 сарын 24.-№81.-7-р нүүр. 3355. Ганиа М. Нийслэлийн сонгууль хүчингүй болов // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 14.- №246.- 2-р нүүр. 3356. Ганхуяг Д. Нийслэлийн ИТХ биднийг ингэж төлөөлдөг // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 27.- №47.- 1, 2-р нүүр. 3357. Ганцэцэг М. Хорооны даргыг шударгаар сонгоё // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 03.- №26.- 8-р нүүр. 3358. Ганчимэг Б. “Ц. Батбаяр: Намайг хотын намын хорооны дарга болох нь гэсэн хардлага явсаар ийм зүйлд хүргэсэн // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 10.- № 215.- 1,3-р нүүр. 3359. Гүндсамбуу О. Засаг даргын ажил гаднын хүний эрхэнд // Улаанбаатар.- 1998 оны 03-р сарын 11.- №49. 3360. Гэгээ Ж. Улаанбаатарт хайртай залуусын сэтгэл рүү ус цацлаа. МАХН // Ардын эрх.2008 оны 06-р сарын 27.- №128.- 5-р нүүр. 3361. Гэрэл Д. Хотын мэр барилга, хот байгуулалтын сайдтай хамтарна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №20.- 8-р нүүр. 3362. Гэрэл Д. Хотын гаалийн дарга С. Цэцэгээ өршөөгдлөө // Зууны мэдээ.- 2009 оны 7-р сарын 31.- №176.- 1, 3-р нүүр. 3363. Гэрэлт-Од Б. Нийслэлийн хөгжилд зэвсэгт хүчний оролцоо сэдэвт өдөрлөг болно // Үнэн.- 2007 оны 03 сар.- №10.- 4-р нүүр. 3364. Дамдин Д. Нийслэлийн МАХН-ын хорооныхон алдаа оноогоо цэгнэлээ // Үнэн.- 2009 оны 02-р сарын 10.- №27.- 1, 2, 3-р нүүр. 3365. Дашцэрэн Г. Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Д. Очирбатыг цагдаагаар шалгуулах шаардлагатай болжээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 04-р сарын 24.-№ 101.- 21-р нүүр. 3366. Дашцэрэн Г. Улс төрийн шийдвэр. Дугаар 5. улаан хацартыг давж Улаанбаатарыг авах...// Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 26.- № 309.-1,7-р нүүр. 3367. Дорж Д. Нийслэлийн хэмжээний сонгуулийн бэлтгэл бүрэн хангагдана // Үнэн.- 2009 оны 05-р сар.- №20.- 2-р нүүр. 3368. Дорж Ж. МАХН-ын нийслэлийн намын хорооны бага хурал хуралдана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 3.- № 209.- 5-р нүүр. 3369. Доржсүрэн Ш. Нийслэлийн Ардчилсан нам Мэргэжлийн хяналтын газрыг буруутгав // Өдрийн сонин.- 2008 оны 1-р сарын 8.- №5.- 5-р нүүр.

3370. Дүүргийн засаг дарга гэрээ байгуулав // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 19.№54.- 5-р нүүр. 3371. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Улаанбаатар хотод ажиллалаа // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 04.-№88.-5-р нүүр. 3372. Ерөнхийлөгч Н. Энхбаяр Улаанбаатар хотод ажиллалаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 05.-№91.-4-р нүүр. 3373. Ерөнхийлөгч нийслэлийн тулгамдсан асуудалтай танилцлаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 09.- №5.- 6-р нүүр. 3374. Жавхлан Э. Нийслэлийн намын байгууллага эрх зүйн шинэ орчинд ажиллах бодлого зорилтоо хэлэлцэж байна // Үнэн.-2009 оны 01 сар.- №5.- 2,3-р нүүр. 3375. Жамъян Г. Миеэгомбын Энхболдыг, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар нэр дэвшүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 15.- №4. 3376. Жаргал Р. Засаг даргаасаа эхтэй замбараагүй явдал // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 19.№189.- А5-р нүүр. 3377. Жаргалант Р. “Г.Маналжав: Өөрийгөө шууд удирдах хүмүүсийг орон нутгийн сонгуулиар иргэд сонгодог юм // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 9.- №236.- 2-р нүүр. 3378. Жаргалсайхан Ш. Төр засаг ТББ-даа итгэл хүлээлгэх учиртай // Үнэн.- 2001.- №32. 3379. Засаг дарга Б. Батзориг хорооддоо ажиллаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 03.- №23.- 5-р нүүр. 3380. Засаг даргын захиргаагүй томилгоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 19.- № 166.- 3-р нүүр. 3381. Захирагчийн ажлын алба халаатай болсон гэв үү? // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 22.-№104-5-р нүүр. 3382. Заяа Б. Улаанбаатар хотын “Мянганы хөгжлийн сорилтууд”-ын анхны илтгэл батлагдав// Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 1.- №133.- 5-р нүүр. 3383. Заяа Д. Нийслэлийн МАХН-ын хороо их хурлын төлөөлөгчдөө нууц санал хураалтаар тодрууллаа // Үнэн.- 2005 оны 06-р сарын 09.- №117.- 1, 3 нүүр. 3384. Заяа Д. Нийслэлийн иргэд хорооныхоо удирдлагыг өөрсдөө сонгосон // Үнэн.- 2009 оны 03 сар.- №11.- 3-р нүүр. 3385. Заяа Ц. Нийслэлийн удирдлагуудын хувь заяаг өнөөдөр шийдэх үү? // Ардын эрх.- 2007 оны 09-р сарын 30.- №169.- 1-р нүүр. 3386. Заяа Ц. Улаанбаатарын захирагчид шаардлага явуулжээ // Ардын эрх.- 2008 оны 04-р сарын 16.- №78.- 4-р нүүр. 3387. Зул С. Нийслэлийн ардчилсан намын дарга хэн болох вэ? // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №23.- 2-р нүүр. 3388. Лхагвасүрэн М. 309.3 мянган иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлжээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 8-р сарын 3.- №155.- 2-р нүүр. 3389. МАХН нийслэлд хэний нэрийг дэвшүүлэв // Зууны мэдээ.- №219. 3390. МАХН: Монгол улсынхаа төлөө. УБ., 2000.- 33 хууд. 3391. Мишээл Э. Хан-Уул дүүргийн ардчилсан намын хороо // Өдрийн сонин.- 2008 оны 4-р сарын 1.- №079.- 3-р нүүр. 3392. Монголын нийслэлд онц байдал тогтоов // Өнөөдөр.- 2008 оны 7-р сарын 3.- №153.- А8р нүүр. 3393. Мөнгөн Х. Нийслэлд ядаж ганцыг үлдээгээч эрхмүүд ээ // Үнэн.- 2007 оны 06-р сарын 22.- №121.- 3-р нүүр. 3394. Мөнгөндалай Д. Нам, хүчнээр ялгаварлахгүй шагнасанд баярлаж байна // Өдрийн сонин.-2003 оны 3- р сарын 17.- №63, 64.- 2-р нүүр. 3395. Мөнгөндалай Д. Хотын тойргууд өрсөлдөөны гол талбар болно // Өдрийн сонин.- 2008

оны 9-р сарын 26.- №232.- 2-р нүүр. 3396. Мөнгөндалай Д. Чингэлтэйн нөхөн сонгуульд залуу хүн сонгохоо илэрхийлжээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 6.- № 189.- 6-р нүүр. 3397. Мөнх Ц. “Ш.Отгонбилэг маань үгийн зуданд биш өвлийн зуданд амиа алдсан”// Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 10.- №174.- 4-р нүүр. 3398. Мөнхбаяр Г. Хорооны засаг дарга нартай гэрээ байгуулав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 15.- №85.-11-р нүүр. 3399. Мөнхбаяр Г. Засаг даргад хэлэх хов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 02.- №125.-11р нүүр. 3400. Мөнхбаясгалан Л. “С. Эрдэнэ: Би төрийн машин, асар их мөнгөтэй өрсөлдөж буйгаа ойлгож байна // Өдрийн сонин. -2004 оны 5-р сарын 25.- №128. 3401. Мөнхжаргал Я. Ирэх он сонгуулийн жил // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 29.- №189,190. 3402. Мөнхжин Н. Монгол улсын нийслэл дахь цуст мөргөлдөөн // Зууны мэдээ.- 2008 оны 7р сарын 4.- №161.- 10-р нүүр. 3403. Мөнхцэцэг М. Баянзүрх дүүргийн 30-р хэсгийн зарим сонгогч саналаа өгч чадсангүй // Өдрийн сонин.- 2008 оны 6-р сарын 30.- № 156.- 3-р нүүр. 3404. Мягмар Д. Нийслэлд сонгуулийн 40 тойрог ажиллана: НИТХ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 28.- №229. 3405. Мягмар Д. Ерөнхийлөгч Улаанбаатар хотод анхаарлаа хандуулав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 13.- №8.- 8-р нүүр. 3406. Мягмар Д. “Хоггүй дүүрэг”- ийн засаг даргад хов хэлцгээе // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 11.- №107.- 11-р нүүр. 3407. Навчаа Д. Нийслэлд зургаа, хөдөө хорин тойрог байгуулахаар болов // Өдрийн сонин.2007 оны 12-р сарын 27.- № 310.- 2-р нүүр. 3408. Навчаа Д. “Б. Баттулга: Сонгогчийн ирц хүрээгүй тул нийслэлд орон нутгийн сонгуулийг дахин явуулна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 14.- №247.- 2-р нүүр. 3409. Налайхын харьяа газрын дарга нарыг томилжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №50.- 5-р нүүр. 3410. Нандин Б. Нийслэлийн туг цэргийн ангиудын хойморт заларлаа // Үнэн.- 2005 оны 03-р сарын 15.- №49.-1-р нүүр. 3411. Нар Б. Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга жагсаалын үеэр тушаал өгчээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 16.- №223.- 1-р нүүр. 3412. Нарангоо Б. 40 мянгатынхан тэмцэхээ мэдэгдэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 09.- №5.- 8-р нүүр. 3413. Нарантөгс Л. Нийслэлийг 16 жил удирдсан МАХН юу хийв // Ардын эрх.- 2008 оны 11р сарын 28.- №235.- 7-р нүүр. 3414. Нарантөгс Л. Нийслэлчүүд бид өнөөдрөөс ийм л хүмүүсээр удирдуулна // Ардын эрх.2008 оны 12-р сарын 10.- №243.- 3-р нүүр. 3415. Нарантөгс Л. Утаатай хогтой замын түгжрэлтэй авлигатай Улаанбаатарыг бид сонголоо// Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 12.- №239.- 1, 3-р нүүр. 3416. Нийслэл хотод 15мянган идэвхтэн сонгуультан ажиллаж байна // Улаанбаатар таймс.2002 оны 4-р сарын 18.- №46. 3417. Нийслэл шинэ бүтцээр ажиллана // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 12-р сарын 25.№260.- 5-р нүүр. 3418. Нийслэлд 4 хоногийн онц байдал тогтоов // Өнөөдөр.- 2008 оны 7-р сарын 2.- №152.А1, А2-р нүүр. 3419. Нийслэлд сонгуулийн хороо байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 04-р сарын 7.-

№ 71.- 5-р нүүр. 3420. Нийслэлд эмх замбараагүй байдал үүсэв // Өнөөдөр.- 2008 оны 7-р сарын 3.- №153.- А6р нүүр. 3421. Нийслэлийн 4 орлогч иргэдийг тогтмол хүлээж авах гэнэ // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 10.- №43.- 5-р нүүр. 3422. Нийслэлийн ардчилсан нам орон нутгийн сонгуулийн бэлтгэл ажилд орлоо // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №242.- 2-р нүүр. 3423. Нийслэлийн ардчилсан социалист оюутны холбоо // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 31.№25.- А4-р нүүр. 3424. Нийслэлийн байцаагчид хороодод ажиллана // Ардын эрх.-2009 оны 04 сарын 03.-№66.4-р нүүр. 3425. Нийслэлийн байцаагчид хороодод ажиллана // Монголын мэдээ.-2009 оын 04 сарын 03.№67.-11-р нүүр. 3426. Нийслэлийн болон дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг сонгох сонгуулийн тойрог // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 14.- №102, 103, 104, 105. 3427. Нийслэлийн дүүргүүдийн ИТХ-ыг сонгох сонгуульд нэр дэвшигчдын жагсаалт // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 13.- №207.- 5, 6-р нүүр. 3428. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Т. Билэгтийн нийслэлийн удирдах ажилтаны зөвлөгөөн дээр хэлсэн үг // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 5.-№ 29.А7-р нүүр. 3429. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Т. Билэгтийн Нийслэлийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн дээр хэлсэн үг // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 6.№030, 031.- 20-р нүүр. 3430. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд шаардлага хүргүүлжээ // Өдрийн сонин.2007 оны 12-р сарын 25.- № 308.- 7-р нүүр. 3431. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох сонгуулийн тойргуудад Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр нэр дэвшигчид // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын- 26.- №107, 108. 3432. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр хэн хэн сонгогдов // Зууны мэдээ.- 2000 оны 10-р сарын 4.- №233. 3433. Нийслэлийн МАХН өнөөдөр шинэ бүтцээ ярина // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 09.- №26.- 1-р нүүр. 3434. Нийслэлийн МАХН Улаанбаатарыг шинэ зуунд үсрэнгүй хөгжүүлэхэд хөтөлбөрөө дэглэлээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 09-р сарын 17.- №188.- 3-р нүүр. 3435. Нийслэлийн МАХН шөнийн тогийг тэглэнэ // Монголын мэдээ.-2008 оны 09-р сарын 17.- №210.- 4-р нүүр. 3436. Нийслэлийн МАХН –ын хороо шинэчлэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03 сар.№08.- 2-р нүүр. 3437. Нийслэлийн МАХН-ын хорооны бага хурал хойшлогдлоо // Үнэн.-2009 оны 02-р сарын 06.- №25.- 2-р нүүр. 3438. Нийслэлийн намын хороо тэргүүлэгч гишүүдээ сонгожээ // Үнэн.- 2009 оны 02-р сарын 12.- №28.- 2-р нүүр. 3439. "Нийслэлийн тогтвортой хөгжил-2000" хөтөлбөрийг батална // Улаанбаатар.-1998 оны 1-р сарын 9.- №05. 3440. Нийслэлийн удирдлагууд ахмадуудаа баярлууллаа // Зууны мэдээ.- 2008 оны 2-р сарын 4.- №28.- 12-р нүүр. 3441. НИТХ-ыг бүрхэн бүрэлдхүүнээрээ тарахыг шаарджээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 6-р сарын 22.- № 160.- 5-р нүүр.

3442. Нийслэлчүүд ерөнхийлөгчид захидлаа ирүүлсээр байна // Үнэн.- 2009 оны 05-р сарын 13.- №93.- 3-р нүүр. 3443. Ням Ж. “Утсан хүүхэлдэй”-нүүдээс болоод Улаанбаатарын хувь заяа хэцүүдэх нь дээ // Ардын эрх.- 2007 оны 10-р сарын 17.- №205.- 4-р нүүр. 3444. Нямсүрэн Ж. Хотын дарга иргэдтэйгээ уулзаж, Монгол улсын жилийн өмнөх ослыг эмгэнэн дурссан // Улаанбаатар таймс.- №8. 3445. Одгариг Б. Хотын дарга Ц. Батбаярыг огцруулах хүсэл байвч үндэслэл олдохгүй гацав// Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 22.- № 306.- 3-р нүүр. 3446. Одонцэцэг Д. МАХН-ын нийслэлийн хороо зөрчилтэй байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 22.- №198.- 4-р нүүр. 3447. Олд Б. Чингэлтэйн нөхөн сонгууль дахин явагдах нь // Өдрийн сонин.- 2007 оны 6-р сарын 16.- №140.- 2-р нүүр. 3448. Олд Б. Хотын МАХН-нд жигүүрээс 7 хүн орохоор болжээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 25.- №45.- 6-р нүүр. 3449. Оргилмаа У. Нийслэлийн сонгуулийг дахин санал хураалтаар биш цоо шинээр явуулъя// Монголын мэдээ.-2008 оны 10-р сарын 15.- №230.- 1,3-р нүүр. 3450. Отгонбаяр Г. М.Энхболд 60.5 хувийн санал авав // ҮЭ. №11. 3451. Отгонбаяр Г. Хотын захирагч 2000 оны сонгуульд өрсөлдөхгүй // Өдрийн сонин.- 1999 оны 3-р сарын 27.- №16. 3452. Отгонбаяр Г. Хотын мэр улс төрийн карьерийг зорилго болгодоггүй // Зууны мэдээ.2002 оны 3-р сарын 21.- №71. 3453. Отгонжаргал Г. “С.Эрдэнэ: Хаалттай Улаанбаатар хотыг нээлттэй хот болгохын тулд АН ажилллана // Ардын эрх.-2008 оны 11-р сарын 28.- №235.- 5-р нүүр. 3454. Очлаа С. Улстөржсөн Улаанбаатарын хөгжил // Монголын мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 02.- №221.- 1, 3-р нүүр. 3455. Оюун Б. “Улаанбаатар Хангарьд”-ыг олон улсынх болгоно // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 26.- №65.- 7-р нүүр. 3456. Оюун Д. Нийслэлийн 15 тойрог, 45 мандаттай // Зууны мэдээ.- 2008 оны 9-р сарын 18.№224.- 2-р нүүр. 3457. Оюун Д. Нийгмийн салбарынхан сайхан байранд тухалж хүнд сурталдахгүй иргэдтэй ажиллана // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №54.- 9-р нүүр. 3458. Оюун Д. Цагаатгах ажлын комиссыг шинэчлэв // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 11.- №107.- 11-р нүүр. 3459. Оюунгэрэл Ц. Хотын ардчилал // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 20.- № 258.- 7-р нүүр. 3460. Оюунцэцэг Д. Улаанбаатар “бага” Ази, “бага” европыг багтаав // Ардын эрх.-2007 оны 06-р сарын 13.- №116.- 7-р нүүр. 3461. Оюунцэцэг Д. Нийслэлээс хэн төр түших вэ? // Ардын эрх.-2008 оны 05-р сарын 06.№090.- 3, 4-р нүүр. 3462. Өрнө Б. Нийслэлчүүдийн 35.7 хувь нь халз ярилцлагыг үзжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 27.- №120.- А2-р нүүр. 3463. Өрнөд Д. Нийслэлийн МАХН-ын хороо бужигнаантай байна // Зууны мэдээ.- 2008 оны 5-р сарын 1.- №105.- 3-р нүүр. 3464. Өрнөд Д. “Т.Билэгт огцорч, нийслэлийн МАХН-ын хороо Б.Мөнхбаатар гэдэг шинэ даргатай болов // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 02.- №125.- 1, 3-р нүүр. 3465. Өрнөх Б. Хотын дарга нийслэлээс сонгогдсон УИХ гишүүдтэй уулзалт хийлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 7- №137.- 5-р нүүр. 3466. Пагма Н. Баянзүрх дүүргийн шүүх хэнд үйлчилээд байна аа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 7-р сарын 31.- № 179.- 7-р нүүр. 3467. Равжаа Г. Нийслэлд 11 хуягт тээвэрлэгч байрлуулжээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын

3.- №153.- А5-р нүүр. 3468. Рэнцэндорж Д. Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Ц. Цогзолмааг огцруулах нь буруу // Өдрийн сонин.- 2006 оны 5-р сарын 1.- №108.- 7-р нүүр. 3469. Сандагдорж Ж. Зүүн Азийн орнуудын Улаанбаатар чуулга уулзалт төрийн ордонд эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 23.- № 198.-2-р нүүр 3470. Сонгино хайрхан дүүргийн ИТХ // Өнөөдөр.- 2007 оны 2-р сарын 2.- №27.- D4-р нүүр. 3471. Сонгогдсон гишүүд нь зугтаж сонгогдоогүй Батбаяр үлдсэн Чингэлтэй // Өдрийн сонин.- 2004.- 3-р сарын 3.- №54.- 3-р нүүр. 3472. Сүлд Ш. Улаанбаатар хотын шинэ ерөнхий менежерээр Ү.Батыг томилов // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 06-р сарын 10.- №117.-3-р нүүр. 3473. Сүлд Ш. Хан-Уул дүүрэг нэг орлогчтой байгаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 23.- №15.- 5-р нүүр. 3474. Сүрэн Д. Хотын мэрийн орлогч нарын нэг өдөр // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 12.- №7.- 9-р нүүр. 3475. Сүрэн Д. Хотын мэр сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудалд анхаарна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 9-р нүүр. 3476. Сүрэн Д. “Зар мэдээ” –н эрхлэгч засаг дарга болов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №39.- 29-р нүүр. 3477. Сүрэн Д. Хотын дарга АТГ-ын сануулгыг биелүүлснээ илтгэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 21.- №116.- 12-р нүүр. 3478. Сүүлийн өдрүүдэд нийслэл тайван байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 06.- №26.- 5-р нүүр. 3479. Төгс Л. Нийслэлийн ардчилсан нам хотод анхаарлаа тавьж эхэлжээ // Ардын эрх.-2009 оны 01-р сарын 20.- №12.- 1-р нүүр. 3480. Төгс Л. Олон нийтийн байцаагчид ажилдаа орно // Ардын эрх .-2009 оны 06-р сарын 23.-№122.-5-р нүүр. 3481. Төмөр Д. Нийслэлийн үе үеийн удирдлагуудын “цус ойртсон “ далд ашиг сонирхол // Зууны мэдээ.- 2007 оны 11-р сарын 12.- №270.- 3-р нүүр. 3482. Төр Э. Нийслэлийн үүрүүд хуралдаж дуусжээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 18.№38.- А2-р нүүр. 3483. Төр Э. Нийслэлийн МАХН-ын хороод даргаа сольж байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 21.- №15.- А5-р нүүр. 3484. Туг Б. Сүхбаатарын талбай дахь тэмцэгчдийг цагдаагийн хүчээр тараах гэнэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 03.- № 110.- 1-р нүүр . 3485. Туул С. Нийслэлийн зүүний хүчний холбоог Т. Гантөмөр тэргүүлнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 9-р сарын 21.- №222.- А2-р нүүр. 3486. Туяа А. Нийслэлийн ИТХ-ийн төлөөлөгчид түр үнэмлэхээ гардан авлаа // Өдрийн сонин .-2004 оны 10-р сарын 21.- №260.- 5-р нүүр. 3487. Туяа А. Нийслэлийн Засаг даргын нэрийг маргааш тодруулна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 11-р сарын 2.- №270.-2-р нүүр. 3488. Түвшин А. Нийслэлийн парламент завсарлалаа // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 25.- №309 .- 2-р нүүр. 3489. Түвшин А. Нийслэлийн засаг дарга шийдвэрээ цуцлав // Зууны мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын .- №2.- 3-р нүүр. 3490. Тэргүүн шадар сайд “Улаанчулуут”-ын хогийн цэг дээр очлоо // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 10.-№116.-4-р нүүр. 3491. Удамбор Д. Ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөрөө хийсэн // Улаанбаатар таймс.2000.- №120. 3492. УИХ, ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрийг Чингэлтэй дүүрэгт амжилттай сурталчлав //

Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 23.- №59.- 2-р нүүр. 3493. УИХ-ын гишүүн Багануур дүүрэгт // Ардын эрх .-2009 оны 05 сарын 08.-№9.-7-р нүүр. 3494. Улаанбаатар, Москва хотын мэрүүд хамтын гэрээгээ шинэчлэв // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03 сар.- №10.- 4-р нүүр. 3495. Улаанбаатарын мэр “Москва банкинд зочиллоо // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 25.№57.- 5-р нүүр. 3496. Улаанбаатарын мэр “Москва” банкинд зочлов // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 25.№71- 5-р нүүр. 3497. Улаанбаатарын тунхаглал // Зууны мэдээ.- 2003 оны 9-р сарын 18.- №226.- 2-р нүүр. 3498. Улаанбаатарын тунхаглал // Зууны мэдээ.- 2005 оны 5-р сарын 17.- №114.- 9-р нүүр. 3499. Улаанбаатарын тунхаглал. - "Монгол-Оросын гэрээ, хэлэлцээрийн эмхэтгэл 1990-2001" номд. УБ., 2001.- 209 хууд. 3500. Улаанбаатарын хамгаалалтуудыг цэглэнэ // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын17.- №47.- 5-р нүүр. 3501. Үл-Олдох Ч. Сонгино хайрханы засаг дарга, хууль зөрчиж, тойрон хүрээлэгчдийн багаа бүрдүүлсэн // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 10.- №32.- 3-р нүүр. 3502. Умард Б. Ганцхан Да. Ганболд хангалтгүй гэв // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 14.№9.- А5-р нүүр. 3503. Ундармаа Ш. Хотын жинхэнэ харъяат ардууд хурлын төлөөлөгчдөө сонгодог болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 27.- №107.- 2-р нүүр. 3504. Ундармаа Ш. Нийслэл дүүргүүдийг хэн хэн толгойлох бол ... // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 12-р сарын 4.- №245.- 1, 5-р нүүр. 3505. Ундармаа Ш. “Н. Энхбаяр: Иргэдтэйгээ нэг тал болж хамтран ажиллах нь чухал” // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №8.- 5-р нүүр. 3506. Ундармаа Ш. Чухал айлчалд дайвар хүн явахаар яаж ч ганзага дүүрэн ирэх вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 06.- №26.- 5-р нүүр. 3507. Ундармаа Ш. “Г.Мөнхбаяр: Олон нийтийн байцаагч ажиллуулах санаачилга санасан хэмжээнд хүрэхгүй байна // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05 сарын 27.-№107.-5р нүүр. 3508. Ундрам Ш “Г.Хоролсүрэн: Нэг л мэдэхэд захын гурван дүүргийн дарга нар хамт суучихсан байдаг” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 9.- №46, 47.- 8-р нүүр. 3509. Ундрал Ш. Намын хороодын дарга нарын сунгаа эхэлчихлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 23.- №15.- 5-р нүүр. 3510. Ундрал Ш. Мэр өөрөөр ажиллахыг үүрэгдлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 27.- №17.- 5-р нүүр. 3511. Ууган Н.Орон нутгийн сонгуулиар УИХ-ын сонгуулийн амжилтаа баталгаажуулна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 20.- №106. 3512. Уул С. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын нөхөн сонгуульд МАХН ялжээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 5-р сарын 1.- №101.- А2-р нүүр. 3513. Хажид Б. Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга болсон А. Амарсайхан гэгч хэн бэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 5-р сарын 31.- № 141.- 3-р нүүр. 3514. Хажид Б. НИТХ-ын гишүүд засаг даргаа огцруулах эсэх асуудлыг хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 20.- №224.- 7-р нүүр. 3515. Хажид Б. Нийслэлд нэр дэвшигчдийн нэрс тодорч эхлэв // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 24.- №230.- 2-р нүүр. 3516. Хажидмаа Б. НИТХ-ын хурал “Үндэсний соёмбо”-ыг хулхидчихав уу // Өдрийн сонин.2007 оны 4-р сарын 4.- №77.- 7-р нүүр. 3517. Хажидмаа Б. Хотын төлөөлөгчид засаг даргынхаа мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг

үнэлэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 31.- № 207.- 2-р нүүр. 3518. Хажидмаа Б. “С. Баяр: Нийслэлийнхээ сая гаруй иргэний төлөөллийг басамжиллаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 25.- № 308.- 3-р нүүр. 3519. Хажидмаа Б. Хотын даргаа огцруулах гэж МАХН хүч хэрэглсээр // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 26.- № 309.- 1,6-р нүүр. 3520. Хажидмаа Б. Нийслэлийн МАХН-ыг намнах С. Баярын горьдлого // Өдрийн сонин.2009 оны 2-р сарын 1.- №26.- 3-р нүүр. 3521. Хажидмаа Б. “Л.Мөнхбаяр: УБТЗ-ын захиргаа л хийх ёстой гээд суугаад байвал гишүүдийн эрх хөндөгдөнө, лааз өшиглөнө” // Өдрийн сонин.- 2009 оны 10-р сарын 7.№03.- 11-р нүүр. 3522. Хан-Уул дүүргийн засаг даргыг томилохоос татгалзав // Өнөөдөр.- 2008 оны 8-р сарын 23.- №195.- А2-р нүүр. 3523. Харьяа газруудын томилгоо эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 23.№15.- 5-р нүүр. 3524. Хашчулуу Л. Цагдаа нар тушаал хүлээн сүхбаатарын талбайд хонож байна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 06.- № 113.- 1,3-р нүүр. 3525. Хашчулуу П. Сүхбаатарын талбай дахь тэмцэгчдийг хүч хэрэглэн тараалаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 09.- № 116-р 1,3-р нүүр. 3526. Хишиг Г. Улаанбаатарын сонгуулийн тойргийг хоёроор нэмэх бололтой // Ардын эрх.2007 оны 12-р сарын 27.- №254.- 3-р нүүр. 3527. Хот байгуулалтыг цэгцлэх төслийг УИХ хэлэлцэнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 4.№78.- А2-р нүүр. 3528. Хотын дарга санал солилцлоо // Өдрийн сонин.- 2005 оны 10-р сарын 28.- №259.- 6-р нүүр. 3529. Хотын дарга УИХ-ын гишүүд цаашлаад МАХН-д хандах итгэл алдарлаа // Улаанбатар таймс.- 2006 оны 06-р сарын 07.- № 146.-7-р нүүр. 3530. Хотын даргын 100 хоног // Өдрийн сонин.- 2008 оны 4-р сарын 4.- №82.- 13-р нүүр. 3531. Хотын даргын шинэ санаачилга // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 15.-№77.-5-р нүүр. 3532. Хотын даргын шинэ санаачилга // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 16.-№87.-5-р нүүр. 3533. Хотын даргын шинэ санаачилга // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 17.-№79.-5-р нүүр. 3534. Хотын даргын ширэн нүүр арай дэндэж байна // Өдрийн сонин.-2007 оны 8-р сарын 24.№ 200.- 10-р нүүр. 3535. Хотын мэр инженерүүдтэй уулзлаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 5 сарын 29.-№108.4-р нүүр. 3536. Хотын мэр “Москва” банкинд зочлов // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 25.№61.- 5-р нүүр. 3537. Хотын мэр СБ дүүргийн засаг даргыг зэмлэлээ // Ардын эрх .-2009 оны 04 сарын 28.№83.-5-р нүүр. 3538. Хотын мэр элчин сайдуудыг хүлээн авч уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 08.- №18.- 5-р нүүр. 3539. Хотын мэрээр Г.Билэгт томилогдлоо // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 12-р сарын 29.№263, 264.- 1,3-р нүүр. 3540. Хотын удирдлагуудтай уулзахыг хүсэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 04-р сарын 8.- № 72.- 5-р нүүр. 3541. Хотынхны хайр хийгээд төлөвшөөгүй түшээд // Ардын эрх.-2008 оны 11-р сарын 14.№227.- 3-р нүүр. 3542. Хүү Ө. Нийслэлд 35 бие даагч өрсөлдөхөөр үнэмлэх гарджээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 9-р сарын 30.- №234.- 2-р нүүр. 3543. Хүү Ө. Нийслэлийн МАХН-чууд бүтцээ өөрчлөв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын

10.- №32.- 2-р нүүр. 3544. Хүү Ө. Нийслэлийн МАХН-ын хорооны дарга огцрох өргөдлөө өгчээ // Зууны мэдээ.2009 оны 05-р сарын 29.- №123.- 3, 4-р нүүр. 3545. Хэрлэн Б. Өнөөдөр жанжны талбайд олон нийтийн жагсаал болно // Өдрийн сонин.2006 оны 6-р сарын 27.- № 164.- 1-р нүүр. 3546. Хэрлэн Б. Хотын даргыг нийслэлийн МАХН-ын даргаар сонголоо // Өдрийн сонин.2008 оны 2-р сарын 29.- №49.- 1, 2-р нүүр. 3547. Цогзолмаа Ж. Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийг дэмжих санг яаралтай байгуулах шаардлагатай байна // Улаанбаатар таймс.-2007 оны 05-р сарын 18.- №101.- 3-р нүүр. 3548. Цолмон Г. Нийслэлийн засаг дарга Г. Мөнхбаяр АТГ-т албан бичиг илгээв // Өнөөдөр.2009 оны 5-р сарын 21.- №115.- А1-р нүүр. 3549. Цэвээнхэрлэн Ц. Хотын дарга аа, хүлээсэн үүргээ биелүүлээч ээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 9-р сарын 17.- №216.- В1, В4-р нүүр. 3550. Цэнд-Аюуш Х. Хотын дарга Ц. Батбаярын нэрээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргана гэв // Өдрийн сонин .- 2007 оны 12-р сарын 07.- №292.- 7-р нүүр 3551. Цэрэндэмбэрэлийн Баасанжав // Зууны мэдээ.- 2000 оны 6-р сарын 3.- №132. 3552. Цэцэг В. Нийслэлийнхэн нэг өдөр нийгмийн асуудлаар амьсгаллаа // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 11.-№184.- 5-р нүүр. 3553. Цэцэг В. Хотын парламентын тэргүүлэгчид хуралдлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 5-р нүүр. 3554. Цэцэгдэлгэр Б. Хороодын дарга нар цэргийн сургалтанд хамрагдав // Өдрийн сонин.2008 оны 2-р сарын 25.- №45.- 6-р нүүр. 3555. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлийн засаг дарга хохирогчдын ар гэрийнхнийг хүлээн авсангүй // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 14.- №89.- 3-р нүүр. 3556. Цээнэ Д. Хотын иргэдийн хурал 200 гаруй төлөөлөгчтэй байжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 6.- №202.- 4-р нүүр. 3557. Цээпилмаа Д. Орон нутгийн сонгуульд алгуурлах цаг үгүй // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 9.- №99, 100. 3558. Чимэг Г. “Улаанбаатарын тунхаглал” баримт бичгийг баталжээ // Ардын эрх.-2007 оны 08-р сарын 31.- №170.- 5-р нүүр. 3559. Чимэд Б. Хотын даргыг дөнгөж ажилдаа зүгшрэх гэж байхад өөрчилдөг нь буруу // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 9-р сарын 5.- №106. 3560. Чулуун О. Баянголын ИТХ гацаанд оржээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 13.№8.- 8-р нүүр. 3561. Чулуут О. Хан-Уулын дарга нар ажилтнуудаа тагнадаг // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 10.- №159.- 3-р нүүр. 3562. Шилдэгийн шилдэг улс төрч өргөмжлөлөө гардлаа. Хотын мэр "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагнал хүртэв. М.Энхболд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 15.№51.-2-р нүүр. 3563. Эгшиглэн Б. Нийслэлийн АН-ын даргаар С. Эрдэнэ, МоАХ-ны даргаар Х. Баттулга нар сонгогджээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05-р сарын 29.-№138,139.- 1-р нүүр. 3564. Элдэв Б. Нийслэлийн МАХН-ын анхан шатны байгууллагынхан зөвлөлдөж байна // Үнэн.- 2003 оны 10-р сарын 10.- №201.- 2-p нүүр. 3565. Энхболд М. Нийслэлийн засаг дарга боллоо // Зууны мэдээ.- 1999 оны 1-р сарын 15.№9. 3566. Эмүжин Р. “ Н. Болормаа: Нийслэлийн удирдлагуудын ах дүүсийн сүлжээ хэтэрчихлээ// Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 13.- №86.- А1, А5-р нүүр. 3567. Эмүжин Р. Нийслэлийн МАХН-ын хороод юу болоод байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 25.- №44.- А2-р нүүр.

3568. Эмүжин Р. Нийслэлийг шинэчлэх С. Баярын алхам // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 27.№46.- А1, А2-р нүүр. 3569. Энх Г. Нийслэлийн сонгуулийн хороонд шаардлага хүргүүллээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 22.- №244.- А2-р нүүр. 3570. Энхбат Ч. Зарим хэсгийн даргыг томиллоо // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 13.№8.- 8-р нүүр. 3571. Энхбат Ч. Баянголын МАХН-ын хороог П.Цогтбаатар удирдана // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 23.- №17.- 2-р нүүр. 3572. Энхболд М. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 он 12-р сарын 14.- №140,142. 3573. Энхболд М. Огцорно гэж орилоод яахав дээ // Өдрийн сонин.-2002. оны 1-р сарын 16.№12. 3574. Энхболд М. Ард түмний зовлонгоор улс төр битгий хийгээсэй // Зууны мэдээ.- 2003 оны 7-р сарын 21.- №175.- 1, 3, 6-р нүүр. 3575. Энхжин Н. Нийслэлийн сонгуулийн “тулааны талбар”-ыг тандахуй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03-р сарын 14.- №54.- 2-р нүүр. 3576. Энхжин Ц. “Дэггүй нийгмийг дэгд оруулах хуулийн хэлэлцүүлэг эхэллээ // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 04. -№65.- 2-р нүүр. 3577. Энхмаа Э. Нийслэлийн шоронгийн төрхийг өөрчлөөч захирагч аа // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 03.- №47.- В1, В3-р нүүр. 3578. Энхтуул А. Өлсгөлөнгөө Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл дээр үргэлжлүүлэхээр болжээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 13.- № 278.- 1-р нүүр. 3579. Энхтуул С. Их тэнгэрт юу болоод байна аа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 06-р сарын 07.№ 146.- 7-р нүүр. 3580. Энхцэцэг Б. Хотоос зайдуу хотын захиргаа // Зууны мэдээ.- 2008 оны 4-р сарын 9.№86.-3-р нүүр. 3581. Энэбиш Л. Нийслэлийн МАХН-ын даргаар Г. Мөнхбаяр томилогдлоо // Өдрийн сонин.2007 оны 9-р сарын 4.- № 210.- 1,2-р нүүр. 3582. Энэбиш П. Сангийн яамны үүдэн дахь өлсгөлөн Сүхбаатарын талбайд шилжив // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 04.- № 183.-2-р нүүр. 3583. Энэбиш П. Хараагүй иргэд хотын удирдлагуудад шаардлага хүргүүллээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 03-р сарын 25.- №71, 72.- 6-р нүүр. 3584. Энэрэл Э. Хотын тойргуудад хэн ялах вэ? // Өдрийн сонин.- 2008 оны 6-р сарын 20.- № 148.- 2-р нүүр. 3585. Эрдэнэ Г. Чингэлтэй дүүргийн Ардчилсан нам ахмадуудаа баярлуулав // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 4.- №28.- 2-р нүүр. 3586. Эрдэнэ Л. Нийслэлийн ҮЭ-ийн холбоог загвар төв болгох зорилготой: Х.Амгаланбаатарын ярилцлага // Үнэн.- 2004 оны 9-р сарын 9.- №178.- 5-р нүүр. 3587. Эрдэнэбат Г. Нийслэлийн ИТХ-ын VII хуралдаан өнөөдөр болно // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 06.-№172.-1-р нүүр. 3588. Эрдэнэбат Г. Хотыг амралтаас удирддаг болжээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 11-р сарын 13.- № 278.- 3-р нүүр. 3589. Эрдэнэбат Г. “Б. Баатарзориг: Олон ажлыг хотын дарга эхлүүлж хэрэгжүүлсэнд нийслэлийн иргэд хүндэтгэлтэй ханддаг // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 11.№295.- 5-р нүүр. 3590. Эрдэнэбулган Х. Нийслэлийн удирдлагууд нээлттэй ажиллав // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 28.- №47.- С1-р нүүр. 3591. Эрдэнэмаа Л. Түшмэлүүд монголчуудыгаа оюуны хоосролд орох замд нь түлхчихлээ //

Үнэн.-2009 оны 04 сарын 02.-№63.-1, 9-р нүүр. 3592. Эрдэнэцэцэг Д. Ерөнхийлөгч нийслэлчүүдийн амьдралтай танилцав // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- А7-р нүүр.

Гадаад харилцаа
3593. Адима Ш. Анкара хотын Кожатепстэд Улаанбаатарын өдрүүдийн нээлт болно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 27.- №85.- 1-р нүүр. 3594. Адима Ш. Нийслэлийн гадаад харилцаа өргөжин сэргэсэн жил байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №02. 3595. Амар Д. Уильямсбургийн бага хурал Улаанбаатарт болно // Үнэн.- 2007 оны 06-р сарын 14.- №115.- 3-р нүүр. 3596. Анар Б. Куанжин дүүрэг Эрээн хоттой тохижолтоор хамтран ажиллана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 22.- №82.- 2-р нүүр. 3597. Анкара хотын төлөөлөгчид зочилно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 9№139.- 5-р нүүр 3598. АНУ-ын элчин сайд хотын даргатай уулзав // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 17.№37. 3599. Анхаа Ц. Москвад гурав дахь удаагаа Улаанбаатар хотоо сурталчилна // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 23.- №248.- D1-р нүүр. 3600. Ариун Б. Монгол Туркийн хамтарсан цэцэрлэгтэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 15- №141.- 5-р нүүр. 3601. Ариун Н. Дэлхийн хотын дарга нарын хуралд Улаанбаатар хотын захирагч үг хэлжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сарын 13.- №149. 3602. Ариун Н. Улаанбаатар хотын захирагч БНСУ-ын Ерөнхий сайдтай хуучин танилын ёсоор уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 5-р сарын 21.- №103.- 1-р нүүр. 3603. Ариун Н. Хотын дарга нарын 3-р хуралдаанд Азиас анх удаа Улаанбаатар хотын захирагч оролцоно // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 12-р сарын 4.- №145. 3604. Ариунтуяа Н. “Москвагийн бороо”-г Москва сонсож байна // Улаанбаатар таймс.- 2001.№116, 117. 3605. Ариунтуяа Н.Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч М.Энхболд олон улсын бага хуралд оролцов // Улаанбаатар таймс.- №116. 3606. Ах дүү хотууд Улаанбаатарт зочилно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04сарын 30.-№88.5-р нүүр. 3607. Багабиндэр Ж. “Б.В.Якубовский: Улаанбаатар дэлхийн хотуудын төвшинд хүрсэн “// Зууны мэдээ.- 1999 оны 10-р сарын 29.- №214. 3608. Бадамцэрэн Г. Японы төслөөр сургууль баригдана // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сар.- №57, 58. 3609. Бат В. Хотын парламентынхан Улаан-Үдийнхэнтэй туршлага солилцоно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 25.-№128.-5-р нүүр. 3610. Бат В. Эрхүү мужийн дэд захирагч айлчилж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 170.- 3-р нүүр. 3611. Баттөгс Х. Улаанбаатарын холбоотнууд Монголд зочиллоо // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 14.- №170.- 5-р нүүр. 3612. Батцэцэг В. Мэр анхны гадаад айлчлалаараа Москваг зорино // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 06.- №44.- 5-р нүүр.

3613. Батцэцэг В. Улаанбаатар, Сөүлийн хамтын ажиллагааны шинэ түүх эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сар.-№130, 131.-4-р нүүр. 3614. Болд С. Солонгосын Вонпир хот Баянзүрх дүүргээс ажиллах хүч авах санал тавилаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 18.- №35.- 5-р нүүр. 3615. Болор Б. Москва, Сөүл хотын дарга нар Улаанбаатарт айлчиллаа // Улаанбаатар таймс.2003 оны 1-р сарын 9.- №5.- 2-р нүүр. 3616. Болорчимэг Б. Монголын элчин сайд, консулууд хотын даргатай уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №113. 3617. Болд Д. Улаан-Үд Улаанбаатарт ирлээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 05-р сарын 26.№100.- 3-р нүүр. 3618. Бородино Монголд гараа сунгана // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 25.- №57.- 5-р нүүр. 3619. Бородино Монголд гараа сунгана // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 25.- №61.5-р нүүр. 3620. Дэлгэр Ю. Германы археологийн хүрээлэн Улаанбаатарт судалгааны газраа нээлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 8-р сарын 22.- № 198.-15-р нүүр. 3621. Дэлхийн хотуудын дарга нар Боннд уулзана // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 5-р сарын 7.- №71. 3622. Заяа Б. БНХАУ-ын Тяньжин хотын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 15- №141.- 5-р нүүр. 3623. Ирэх намар Халимаг улстай албан ёсны харилцаа тогтооно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 14.- №98.-5-р нүүр. 3624. Л.Энэбиш дэд ерөнхийлөгчөөр дахин сонгогдов // Засгийн газрын мэдээ.-1997 оны 10-р сарын 28.- №213. 3625. Лаос Монголын парламентийн тэргүүнийг хүлээн авч уулзана // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 21- №145.- 3-р нүүр. 3626. Лхамаа Ш. Намянжү хотын соёлын төв нээгдлээ // Зууны мэдээ.-2001.- 9-р сарын 19.№221. 3627. Мандуул Г. Ахан дүүс хотын ам бүл нээнэ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 21.- №191.- 2-р нүүр. 3628. Мөнгөн Я. Москва хот Улаанбаатарын соёлоор амьсгалана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 07.-№265.-17-р нүүр. 3629. Мөнх Ц. “Ж.Сансар: Улаанбаатар дэлхийн том хотуудын холбоонд элсэх цаг ойрхон байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 29.- №109, 110.- 1, 5-р нүүр. 3630. Мөнхбаяр Г. Москва хотын төлөөлөгчид Монголд ирлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 8.- №156.- 11-р нүүр. 3631. Мөнхжаргал Ц. Японы байгаль орчны сайд Улаанчулуутын хогийн цэгтэй танилцав // Өдрийн сонин.- 2004 оны 8- р сарын 26,- №211.- 7-р нүүр. 3632. Намуун Д. Хоёр хотын соёлын өдрүүд зохиогдоно // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 04.сар .-№13.- 4-р нүүр. 3633. Намянжү хотын хүүхдүүд засаг даргын орлогчтой уулзлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. 3634. Нара хотын иргэд 3 сургуулъд 300 ширээ сандал хандивлажээ // Улаанбаатар таймс.2001.- №123. 3635. Наран Г. Улаанбаатар хотын удирдлагууд Москвагийн бизнесменүүдтэй уулзлаа // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №60, 61.- 2-р нүүр. 3636. Наранцацралт Ж. Москвачууд нэхэх сэтгэлгээнээс аль хэдийн ангижирчээ // Ардын эрх.1997 оны 9-р сарын 15.- №211.

3637. Нийслэлийн гадаад харилцаа // Улаанбаатар.-1997.10-р сарын 31.-№209. 3638. Нийслэлийн засаг дарга Буриадын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа // Ардын эрх.2008 оны 02-р сарын 19.- №32.- 5-р нүүр. 3639. НИТХ-ын дарга Т. Билэгт Бээжинг зорилоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 05.- №43.- 5-р нүүр. 3640. Номин-Эрдэнэ Б. Улаанбаатар, Сөүл хамтран ажиллах хөтөлбөрөө шинэчлэнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-5-р нүүр. 3641. Ням Ж. Хөх хотноо “Улаанбаатарын өдрүүд” амжилттай болж өнгөрлөө // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 3.- №118. 3642. Нямсүрэн Ж. Хөх хотынхон 7 хоног “Улаанбаатараар” амьсгална // Улаанбаатар таймс.2002 оны 9-р сарын 12.- №109. 3643. Од Б. Нийслэлийн засаг дарга Солонгосын их сургуулийн хүндэт доктор болов // Өдрийн сонин.- 2003 оны 5-р сарын 21.- №122.- 3-р нүүр. 3644. Од Б. Улаанбаатарын өдрүүд Туркийн Анкара хотод боллоо // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 6.- №109.- 1-р нүүр. 3645. Одмаа Б. Ах дүүгийн найрамдалт Улаанбаатар Сөүл хот // Өдрийн сонин.- 2005 оны 9-р сарын 7.- №215.- 8-р нүүр. 3646. Оргил Ч. “Газпром банк” Улаанбаатар төмөр замд туслана // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 08.- 6-р нүүр. 3647. Оюун Б. Москва, Улаанбаатарын хамтын ажиллагааны гэрээг баталгаажуулахаар төлөөлөгчид ирлээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 11.- № 52.- 2-р нүүр. 3648. Өрнөх Б. Биокомбинат Будапештийн тусламжаар дахин хөл дээрээ тогтоно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 28.- №150.- 3-р нүүр. 3649. Өрнөх Б. НИТХ-ын дарга Япон, Өвөр Монголын төлөөлөлтэй уулзана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 165.- 3-р нүүр 3650. Өрнөх Б. Хоёр хотын харилцаа Сөүлийн гудамжаас, Сөүл тийш тэлж байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 30.-№132.-3-6-р нүүр. 3651. Пүрэв Б. Москвагийн үүд Улаанбаатарчуудад улам нээлттэй боллоо // Зууны мэдээ.2009 оны 04-р сарын 02.- №78.- 15-р нүүр. 3652. Сайнаа Д. “Ж.Сансар: Дэлхийн хотуудад Улаанбаатартай улам дотносох боллоо” // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 22.- №222.- 11-р нүүр. 3653. Саранзаяа Б. Хотын мэр японы элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 05 сарын 21.-№102.-5-р нүүр. 3654. Содбат С. Улаанбаатар өвлийн хотуудын холбоонд элслээ // Засгийн газрын мэдээ.-1998 оны 1-р сарын 24.- №17. 3655. Содбат С. Хамтын ажиллагаа алхам алхмаар урагшилна // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 3-р сарын 28.- №62. 3656. Солонгосын армийнхан Улаанбаатарт зочлов // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 06-р сарын 24.- №128.- 3-р нүүр. 3657. Сөүл хотын дарга Улаанбаатарт айлчилж байна // Үнэн.- 2009 оны 6-р сар.- №24- 2-р нүүр . 3658. Сөүл хотын дарга Улаанбаатарт ирлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сарын 26.№129.-5-р нүүр. 3659. Сөүлийн гудамжийг тохижуулах 900 сая төг. Сөүл хотын захиргаа гаргажээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №134. 3660. Сөүлийн соёл мэдээллийн төв хоёр улсын хоорондох гүүр болдог // Улаанбаатар таймс.1999.- №160. 3661. Сүлд Ш. Бутан улс нийслэлээс туршлага судлахаар ирлээ // Улаанбаатар таймс.-2009

оны 06 сарын 10.-116.-5-р нүүр. 3662. Сүрэн Д. Улаанбаатарын өдрүүд Туркт // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 24.- №94.1-р нүүр. 3663. Сүрэн Д. Улаанбаатарын төрсөн өдөрт Москва, Будапешт, Америкийн дарга нар зочилно // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 25.- №119.- 11-р нүүр. 3664. Сүрэн О. Улаанбаатарын тунхаглалаас Москвагийн тунхаглал хүртэл // Зууны мэдээ.2007 оны 1-р сарын 22.- №17 .- 22-р нүүр. 3665. Сэлэнгэ Ж. Улаанбаатарыг хойд Америктай холбоно // Улаанбаатар.-1998 оны 1-р сарын 28.- №19. 3666. Сэлэнгэ Ж.Москвагийн ДУМ-ын төлөөлөгчид Улаанбаатарт // Улаанбаатар.-1998 оны 4р сарын 28.- №87. 3667. Түмэн П. Улаанбаатар Сөүлийн дарга нар санамж бичигт гарын үсэг зурлаа // Үнэн.2005 оны 09-р сарын 07.- №176.- 1-р нүүр. 3668. Тэлмэн Ц. Хан-Уул дүүргийнхэн Бээжин хотноо аялав // Өдрийн сонин.- 2008 оны 5-р сарын 19.- №120.- 19-р нүүр. 3669. Улаанбаатар бууриа зассан Хайнань // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12-р сарын 28.- № 317.9-р нүүр. 3670. Улаанбаатар хотын захирагч М.Энхболд өвлийн хотуудын хяналтын хороон даргаар сонгогдлоо // Улаанбаатар таймс.- №17, 18. 3671. Улаанбаатар, Улаан-Үд хотынхон хамтарна // Өнөөдөр.- 2008 оны 5-р сарын 16.- №114.А6-р нүүр. 3672. Улаанбаатарт “Дэнвэр”-ийн нэрэмжит гудамж байгуулна // Үнэн.- 2009 оны 4-р сарын 10.- №69.- 5-р нүүр. 3673. Улаанбаатарт суугаа дипломат төлөөлөгчдийн газрын хаяг // Өнөөдөр.- 2004.- 1-р сарын 26.- №20.- 12-р нүүр. 3674. Улаанбаатарын харилцаат хотын тоо хоёроор нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 24.- №128.- 1, 2-р нүүр. 3675. Улаан-Үд хотын хүүхдүүд нийслэлд // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 22№146.- 3-р нүүр. 3676. Ундармаа Ш. Сөүл хотын дарга нийслэлд зочилно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 22.-№104.-5-р нүүр. 3677. Ундрам Ш. Улаанбаатар хот Канадын төсөл хэрэгжүүлэгч 15 хотын нэг боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 28.- №86.-2-р нүүр. 3678. Уртаа Б. Хамтын ажиллагааны Улаанбаатарын тунхагийг үзэглэв // Ардын эрх.- 2008 оны 06-р сарын 09.- №11.- 9-р нүүр. 3679. Ууганбаяр Н. Улаанбаатар хотын өдрүүд Москвад // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №120. 3680. Ууганбаяр Н. Улаанбаатар хотын өдрүүд Москвад // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 9.- №121. 3681. Хажид Б. Улаанбаатарын хөгжилд гадныхан хэрхэн хувь өргөх вэ // Өдрийн сонин.2007 оны 4-р сарын 14.- №86.- 4-р нүүр 3682. Хаш Б. Делид Улаанбаатрын нэрэмжит гудамж нээгдлээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 02-р сарын 14.-№038.-7-р нүүр. 3683. Хонгор Х. Сөүл хотын дарга Улаанбаатарт айлчилж байна // Өнөөдөр.-2009 оны 06-р сарын 27.- №157.- 2-р нүүр. 3684. Хулан А. Саппора Улаанбаатарын 19 дэх түнш хот болллоо // Өнөөдөр.- 2000 оны 4-р сарын 3.- №77. 3685. Хэрлэнтуяа П. “М.Энхболд: Луис Аяала гуай МАХН-ыг социнтернд элсүүлэх саналаа хэлсэн” // Үнэн.- 2001 оны 12-р сарын 15.- №243.

3686. Цолмон Ц. Нийслэлийн 360 жилийн ойд ах дүүгийн харилцаатай гадаадын 9 хот, 40 орчим төлөөлөгчид оролцож байна // Улаанбаатар таймс.- №158,159. 3687. Цээпилмаа Д. Анкарад болсон Улаанбаатарын өдрүүд хоёр улсын харилцаанд шинэ хуудас нээлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 10. 3688. Цээпилмаа Д. Улаанбаатрын өдрүүд “Анкара” хотноо зохиогдоно // Улаанбаатар таймс.2004 оны 3-р сарын 31.- №65.- 1-р нүүр. 3689. Цээпилмаа Д. Улс гүрнээ Туркт танилцуулсан өдрүүд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 6.- №92.- 5-р нүүр. 3690. Чингэлтэй дүүрэг Бангкок хотын Сатон дүүрэгтэй холбоо тогтоолоо // Улаанбаатар таймс.- №136. 3691. Элдэв-Очир Цэ. Москва хотноо “Улаанбаатарын өдрүүд” энэ сарын 24-нд эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- №114, 115. 3692. Эрдэнэбулган Х. Улаанбаатарын ирээдүйг төлөвлөхөд Япончууд туслав // Өнөөдөр.2008 оны 3-р сарын 14.- №60.- D1-р нүүр. 3693. Эрдэнэсувд Л. Солонгост буй нэгэн "Монгол хотхон" // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3р сарын 3.- №41.- 8-р нүүр.

Хотын удирдлага, НИТХ
3694. Адима Ш. Нийслэлийн Удирдлагууд хотоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүдтэй уулзав // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 31.- №65. 3695. Болд Б. М.Энхболд: Улс төр, аж ахуйн тогоонд зэрэг "чанагдаж" байна // Зууны мэдээ.№211. 3696. 35 настай дүүргүүдийн шилдгүүдийг нийслэл шагнав // Улаанбаатар таймс.- 2000.№69. 3697. Жамъян Г. Хотойж хугармаар ачааг 28 жил үүрсэн хүн // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын 19.- №241. 3698. Засаг дарга нар ажлын гэрээнд гарын үсэг зурлаа // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №133. 3699. Засгийн газрын хуралдаанд Ж.Наранцацралт ажлаа мэдээлэв // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 21.- №39. 3700. Заяа Ч. 1999 оны ажлын үзүүлэлт емнөх оныхоос харьцангуй дээшилжээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 29.- №13. 3701. 1999 оны эхний хагас жилд Нийслэлийн дасаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч М.Энхболдын тайлан илтгэл // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын 3.- №115. 3702. Нийгмийн дэг журам бэхжүүлэх нь нийслэлийнхний эрхэм зорилт гэж үзлээ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 2-р сарын 21.- №39. 3703. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч М.Энхболд, НИТХТ-дийн дарга Ц.Баасанжав нар танаа // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 30.- №48. 3704. Нийслэлийн 2000 оны зорилт төсвийн төслийн талаар НИТХ-ын эдийн засаг, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн ажлын хэсгийн санал дүгнэлт // Улаанбаатар таймс.№189,190. 3705. Нийслэлийн болон дүүргүүдийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын рейтинг //

Улаанбаатар таймс.- №30. 3706. Нийслэлийн залуучуудын 2-р чуулга уулзалтад Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Ж.Наранцацралтын хэлсэн үг // Улаанбаатар.-1998 оны 4р сарын 10.- №72. 3707. Нийслэлийн засаг дарга бөгөед Улаанбаатар хотын захирагчийн сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн явц, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2004 оны зорилтын тухай // Үнэн.- 2003 оны 12-р сарын 12.№245.- 2, 3, 7-р нүүр. 3708. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн ээлжит хурал болов. Хурлаар ийм асуудал шийдвэрлэжээ // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 3-р сарын 28.- №62, 63. 3709. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн ээлжит хурал // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10-р сарын 21.- №201. 3710. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны хэлтсүүд, засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын рейтинг // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сарын 17.- №7. 3711. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 9.- №72.- 4-р нүүр. 3712. Нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөд хандаж гаргасан уриалга // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын17.-№239. 3713. НИТХ дахь МАХН-ын бүлгийн мэдэгдэл // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 12-р сарын 25.- №244. 3714. НИТХ түүний тэргүүлэгчдээс 2002 онд зохиосон ажлын тайлан // Улаанбаатар таймс.№148. 3715. НИТХ, түүний тэргүүлэгчдээс 1997 онд хийсэн ажлын тайлан // Улаанбаатар таймс.1998 оны 12-р сарын 19.- №240. 3716. НИТХ. түүний тэргүүлэгчдээс 1998 онд хийсэн ажлын тайлан // Улаанбаатар таймс.№241. 3717. НИТХ-ын 11-р хуралдаанд хэлэлцүүлэх НИТХ, түүний тэргүүлэгчдээс 1999 онд хийсэн ажлын тайлан, цаашдын зорилтын тухай илтгэл: Ц.Баасанжав // Улаанбаатар таймс.№188. 3718. НИТХ-ын 9-р хуралдаан эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 11.№250.- 1, 2-р нүүр. 3719. НИТХ-ын 9-р хуралдааны шийдвэрүүд // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 19.№256.- 2-р нүүр. 3720. НИТХ-ын дарга "Дөрвөн уул" Радиод...// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 28.№83. 3721. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв // Улаанбаатар таймс.- 1997 оны 12-р сарын 13.- №237. 3722. НИТХ-ын тэргүүлэгчдэд // Улаанбаатар таймс.- 1998 он.- №240. 3723. Ноён хотын захирагчаа // Өдрийн сонин.- 1999.- №76. 3724. Отгонбаяр Г. , Тэмүүлэн Б. Хотын даргын суудлаар барьцаалан 650 мянган хүнийг хохироох уу? // Үндэсний эрх.- №3. 3725. Пүрэвсүрэн Д. Хотын захирагч яамны хүндэт жуухаар шагнагдлаа // Улаанбаатар таймс.- №28.

3726. Туул Д. Хотын мэр холбооны тэргүүн болов // Зууны мэдээ.-2001 оны 3-р сарын 6.№53. 3727. Удамбор Д. Хотын захирагч ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ // Улаанбаатар таймс.2002 оны 2-р сарын 5.- №15, 17. 3728. УИХ, НИТХ, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн хамтран ажиллах багийн бүрэлдэхүүн // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 1- р сарын 7.- №03, 04. 3729. Улам-Ундрах Ц. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг өдөр шөнө хэдийд ч хийхэд бэлэн // Зууны мэдээ.-1999 оны l-p сарын-6.- №2. 3730. Ундармаа Ш. “Г.Маналжав: Хотын удирдлагын нэг болохоор сэтгэл зовнихгүй өдөр алга” // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 29.- №64. 3731. Ундармаа Ш. Нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 100% биелжээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 9-р сарын 6.- №97. 3732. Хоёр жилийн байдлаар 90 хувийн биелэлттэй // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 20.- №7. 3733. 2004 онд нийслэлийн иргэдийн тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлнэ: 2003 онд НИТХ, түүний тэргүүлэгчдээс хийсэн ажлын тайлан // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 29.- №242.- 1, 2, 3-р нүүр. 3734. Хот дүүргийн хурлын байгууллагын ажлыг дүгнэжээ: НИТХТ-ийн хурал // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны З-р сарын10.- №29. 3735. Хот хэдэн " даргатай" вэ? // Өнөөдөр.- 2001.- №266. 3736. Хулан А. Нийслэлийн төр захиргааныхан бужигнаантай байна // Улаанбаатар таймс.2001 оны 1-р сарын 4.-№2. 3737. Цолмон Ц. Хотын дарга шуурхай ажиллахгүй бол том хохирол амсана // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158,159. 3738. Цээпил Д. Хотын дарга шилдэг менежер боллоо: Оны шилдэг менежер өргөмжлөл // Өдрийн сонин.- №45. 3739. Цээпилмаа Д. Иргэдийн төлөөлөгчид нийслэлийн шинэ зууны анхны оны төсөв, айсуй дөрвөн жилд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийг хэлэлцэв // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 14.- №140. 3740. Цээпилмаа Д. НИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар 2000 оны үндсэн зорилт төсвийн тухай хэлэлцэнэ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 4.- №175. 3741. Цээпилмаа Д.Ж.Жанцан: НИТХ байнгын ажиллагаатай болохыг үгүйсгэхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 8.- №247.- 2-р нүүр. 3742. Чингис хааны дурсгалын "Хатан туул" цогцолбор байгуулахыг зөвшөөрнө // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 4-р сарын 17.- №79. 3743. Энхболд М. Сэтгэлд нийцсэн хамтын хүчин чармайлт нэн чухал шаардлагатай байна // Зууны мэдээ.- 1999 оны 3-р сарын 19.- №52. 3744. Эрдэнэбат Г. НИТХ нь нэг хүнээс хамааралтай төлөөллийн байгууллага // Өдрийн сонин.- 2002 оны 1-р сарын 7.- №4. 3745. Ялгуун Ш.Улаанбаатар сангийн удирдах зөвлөлийг өөрчиллөө // Улаанбаатар таймс.№6.

Өмч, газрын асуудал

3746. Адима Ш. Зуслангийн газар өмчлөлийг Ар согоот, Хуурай мухарын амнаас эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 29.- 5-р нүүр. 3747. Адима Ш. 25961 өрх газраа өмчлөн авчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 30.- №88.- 1-р нүүр. 3748. Адима Ш. Нийслэлд 36395 өрх газраа өмчлөн авчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10р сарын 20.- №212.- 1-р нүүр. 3749. Алтан Б. Газрын харилцаатай холбоотой гомдол зонхилж байна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №237.- 11-р нүүр. 3750. Алтан Б. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар алдагдалтай ажиллажээ // Үнэн.- 2005 оны 08-р сарын 04.- №151.- 1-р нүүр. 3751. Амар Д. Нийслэлчүүд өмчтэйгээ танилцав // Үнэн.- 2007 оны 04-р сарын 13.- №072.- 1р нүүр. 3752. Ариун Н. Ц.Баасанжав 256 өрхийн газрын эрхийг баталгаажуулж өгчээ // Улаанбаатар таймс.- №72. 3753. Ариунтуяа Б. Зөвшөөрөлгүй газарт буусан айлуудыг албадан нүүлгэнэ // Зууны мэдээ .2009 оны 7-р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 3754. Ариунтуяа Н. Нийслэл 504 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн өмчийг хүлээн авчээ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 9.- №147, 148. 3755. Ариусах Б. Нийслэлийн өмчийн мэдээллийн санч бий болгоно // Улаанбаатар таймс.2007 оны 04-р сарын 12.- №73, 74.- 10-р нүүр. 3756. Байгаль орчин байгаль хамгаалал 1998 оны 1-1нээс эзэмшиж, ашиглаж буй газраас төлбөр авна. Налайх, Багануурынхан нэг ам метр газарт хамгмйн бага төлбөр төлнө. Хаана ажиллаж амьдарвал газрын төлбөр хямд вэ? Та нийслэлийн хэддүтээр бүсэд амьдарч байна вэ? // Засгийн газрын мэдээ.- 1997 оны 10-р сарын 14.- №203. 3757. Болор Б. “Д.Баатаржав: Газар бол үл хөдлөх үндсэн хөрөнгө учраас үнэлгээ нь хэзээ ч буурахгүй” // Улаанбаатар таймс.- 2004.- 3-р сарын 24.- №60.- 2-р нүүр. 3758. Болор Б. Нийслэл хот өмчөө тоолж дахин үнэлгээ хийлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004.4-р сарын 16.- №78.- 2-р нүүр. 3759. Болор Б. “Г.Нямсамбуу: Хувийн өмчид ханддаг сэтгэлгээг нийтийн эзэмшилд шилжүүлмээр байна” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 12.- №96.- 2-р нүүр. 3760. Бор Б. Газрыг өмчлүүлснээр, хүмүүс газартаа илүү өөриймсөг хандана // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 5.-№27. 3761. Бор Д. “Ц.Байгальмаа: Ногоон бүсийн газар өмчлөл хуулийн дагуу зөв явагдаасай “// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-рсарын 21- №213.- 2-р нүүр. 3762. Гомбожав Л. "Нүцгэн" буудал "Шалдан" зогсоол // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын 4.№25. 3763. Даваабаатар Ж. Иргэд газар эзэмших хүсэлтээ дүүрэгтээ гаргана // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 3-р сарын 2.-№42. 3764. Даваахүү Г. Газрыг хууль бусаар эзэмшиж байна // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 1-р сарын 15.-№4. 3765. Дашжав Д. Нийслэл хот 470444 га нутагтай. Нийслэлд 33377 нийтийн тээврийн хэрэгсэл бий // Улаанбаатар.-1998 оны 4-р сарын 17.-№79. 3766. Дөл Н. Туул гол дээр наран шарлагын талбай байгуулъя // Зууны мэдээ.- 2004 оны 7-р сарын 23.- №172.- 3-р нүүр.

3767. Дуламжав Б. Нийслэлийн газрыг тоолов // Өдрийн сонин.- 2003 оны 4-р сарын 11.№89.- 5-р нүүр. 3768. Дүрзээ Ч. Газар түрээсний хэлтсээс 1923 онд газрын тооллогыг явуулж байжээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 1.-№177.-2-р нүүр. 3769. Марина Б. Мөнгөө голсон айлууд газраа сунгуулжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 20.- №114.- А7-р нүүр. 3770. Марина Б. Шугам сүлжээн дээр олгосон газрын зөвшөөрлийг цуцална // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 24.- №143.- С4-р нүүр. 3771. Мөнгөн Я. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын захирамжаар газар олгосон гэв // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 03.- №238.- 23-р нүүр. 3772. Мөнх Ж. 2 га газар иргэдэд өмчлүүлнэ // Улаанбаатар таймс .-2004 оны 4-р сарын 23.№85.-2-р нүүр. 3773. Мөнх М. Хотын баруун хэсэгт газар олголт гацаанд орлоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 22.- №152.- 4-р нүүр. 3774. Мөнхбаяр Г. Багахангайн махны үйлдвэрийг нийслэлийн өмчид үлдээв // Зууны мэдээ.2009 оны 06-р сарын 26.- №146.-7-р нүүр. 3775. Мягмар Д. Нийслэлд өдөртөө шинээр 7-8 хашаа хатгаж байгаа // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 23.- №193.- 2-р нүүр. 3776. Мягмар Д. Үнэхээр олон саад, бэрхшээлийг даван туулж байж газар өмчлөлийг эхлүүлсэн // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 09.- №52.- 9-р нүүр. 3777. Мягмар Д. Өндөр хүчдэлийн шугамын дор буусан айлд газрын зөвшөөрөл өгөхгүй // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 27.- №95.- 11-р нүүр. 3778. Нансалмаа П. Энэ жил зуслангийн газар өмчлүүлэхгүй // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 18.-№98.-6-р нүүр. 3779. Нар Г. Газар хүссэн өргөдөл 3-аас илүүг хүлээж авахгүй // Ардын эрх сонин.-2009 оны 06 сарын 22.-№121.- 5-р нүүр. 3780. Наранбилэг Н. Хуучин циркийн доорхи булшийг хувьчлах уу, судлах уу? // Зууны мэдээ.- 2001 оны 10-р сарын 26.-№253. 3781. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2003 онд гэр бүлийн хэрэгцээнд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээ шинээр төлөвлөгдсөн суурьшлын бүсийн байршил // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 15.- №77.-2-р нүүр. 3782. Нийслэлийн өмч хувьчлал // Өдрийн сонин.- 2000.- №258. 3783. Нийслэлийн өмч хувьчлал 10 жил // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 18.- №59. 3784. Нийслэлийн өмч хувьчлал-2001 // Зууны мэдээ.- 2001 оны 7-р сарын 7.- №161. 3785. Нийслэлийн.өмчийн газар байгуулагдсаны 10 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй тэргүүний байгууллага шалгаруулах журам // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 8-р сарын 8.- №85, 86. 3786. Нямсүрэн О. Нийслэлийн иргэд өмчтэйгээ танилцлаа // Зууны мэдээ.- 2007 оны 4-р сарын 13.- №89 .- 2-р нүүр. 3787. Отгон Г.Энэ онд 11.8 мянган өрхөд шинээр газар олгоно // Зууны мэдээ.- 2003 оны 4-р сарын 21.- №93.- 1, 2-р нүүр. 3788. Отгон Г. Таны нийслэлд өмчлөх 0.07га газар 9-30 сая төгрөгийн үнэтэй // Зууны мэдээ.2003 оны 4-р сарын 30.- №101.- 1, 2-р нүүр. 3789. Отгонбаяр Г. Намын харъяаллаар газар өмчлүүлдэг хууль гэж байхгүй // Зууны мэдээ.2002 оны 11-р сарын 4.- №266. 3790. Отгонбаяр Ш. Нийслэл хотод оруулж буй хөрөнгө оруулалт // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 24.- №24.

3791. Оюунгэрэл Ц. Улаанбаатар дахь газрын тэмцэл хэзээ үр дүнд хүрэх вэ? // Өдрийн сонин.- 2006 оны 09-р сарын 20.-№232.-5-р нүүр. 3792. Сайнбаяр Д. “М.Энхболд: Энэ онд газрын холбогдолтой маргааныг хотод огт гаргахгүй // Өнөөдөр.- 2002 оны 2-р сарын 4.-№28. 3793. Сумаахүү Ч. Иргэдэд өмчлүүлэх газрын нөөц Улаанбаатарт хангалттай биш // Өнөөдөр.2000.- №.250. 3794. Сүлд Ш. Нийслэлийн 56 хувь нь газраа өмчлөн авав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 11.- №162.- 1-р нүүр. 3795. Сүлд Ш. Газрын дуудлагын худалдааг онлайнаар явуулна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 12.-№118.-6-р нүүр. 3796. Сүлд Ш. Сонгинохайрханы 396-ийн гарам, хурганы сангийн аж ахуйд газар олгоно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 16.-№118.-5-р нүүр. 3797. Сүрэн Д. 3571 өрхөд газар өмчлүүлэхээр боллоо // Зууны мэдээ.- 2004 оны 9-р сарын 28.- №229.- 1-р нүүр. 3798. Сүрэн Д. Хан-Уулын газрын асуудлыг шалгаж эхэллээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 02.- №25.- 9-р нүүр. 3799. Сүрэн Ж. Зуслангийн газрыг ирэх сараас өмчлүүлнэ // Үнэн.- 2009 оны 5-р сарын 25.№103.- 5-р нүүр. 3800. Сүх М. Нийслэлийн газрын алба цахим мэдээлэлтэй болно // Үнэн.- 2008 оны 11-р сарын 13.- №224.- 9-р нүүр. 3801. Төвшин Н. Нийслэлийнхэнд өмчлүүлзх газрын хэмжээг тогтоов // Зууны мэдээ.- 2003.4-р сарын 12.- №86.- 1, 3-р нүүр. 3802. Төгс Б. “Л. Ганбаатар: Улаанбаатарт газар хөдлөлт боллоо гэхэд // Зууны мэдээ.- 2007 оны 5-р сарын 18.- №119 .- 5-р нүүр. 3803. Туул Б. Нийслэлийн ногоон бүсэд 4610 га газар өмчлүүлнэ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 07.- №104.- 7-р нүүр. 3804. Үлэмж-Эрдэнэ Д. Нийслэл дэх газар өмчлөлийн байдал ямар байна вэ // Зууны мэдээ.2007 оны 5-р сарын 21.- №122 .- 11-р нүүр. 3805. Ундармаа Ш. Газрын зөрчлийг арилгах журам гарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 19.- №55.- 5-р нүүр. 3806. Ундармаа Ш. Нийслэлийн 9 дүүрэг өмчлөгдөх газруудаа тогтоолоо // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 10.- №74.- 1-р нүүр. 3807. Ундармаа Ш. Хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хуульчлаагүй цагт газрын маргаан// Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 14.- №164.- 3-р нүүр. 3808. Ундармаа Ш. Сурын талбай нийслэлийн өмчид бүртгэгдлээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03 .-№111.-5-р нүүр. 3809. Ундармаа Ш. Хүссэн бүхэнд зоргоор нь газар олгоод байх боломж байхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сарын 3.- №01. 3810. Ундармаа Ш. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 51% нийслэлийнх үү, Т. Нямдаваагийнх уу?// Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 04.-№112.-5-р нүүр. 3811. Ундрал Ш. Нийслэлийн газрын алба хууль зөрчөөгүй // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 04-р сарын 06.- №69.- 1-р нүүр. 3812. Ундрам Ш. Зуслангийн газрыг 7-р сараас өмчлүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3р сарын 11.- №49.- 2-р нүүр. 3813. Ундрам Ш. Зуслангийн газрыг бүртгэж дуусчээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 9.-№183.-1-р нүүр. 3814. Үнэн Н. Нийслэлийн газрын алба авлигаас урьдчилан сэргийлж эхэллээ // Монголын

мэдээ.- 2008 оны 07-р сарын 31.- №170.- 2-р нүүр. 3815. Уран М. Нийслэлийн өмчийг иргэдэд дэлгэлээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 13.№86.- В1-р нүүр. 3816. Хажидмаа Б. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар алдагдалтай ажиллаж байна // Өдрийн сонин.- 2005 оны 8-р сарын 3.- №184.- 7-р нүүр. 3817. 2003 онд гэр бүлийн хэрэгцээнд эхний ээлжинд газар өмчлөх өрхийн тоо // Өдрийн сонин.- 2003 оны 5-р сарын 5.- №108.- 2-р нүүр. 3818. 2003 онд нийслэлийн хэмжээнд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил хэмжээг эцэслэн тогтоолоо: Ч.Сумаахүүгийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 14.- №76.- 2-р нүүр. 3819. Хонгормаа Б. Улаанбаатар Палас, Урт цагааныг хувьчилна // Зууны мэдээ.- 2008 оны 4-р сарын 1.- №79.- 3-р нүүр. 3820. Хот өмчөө мэдэж авах нь чухал байна. "Нийслэлийн санхүүгийн шинэчлэлт" сэдэвт олон практикийн бага хуралд Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, "Улаанбаатар сан"- гийн тэргүүн Ж.Наранцацралтын тавьсан илтгэл // Улаанбаатар.-1997 оны 10-р сарын 28.- №206. 3821. Хэрлэн В. Иргэдэд хүнсий ногоо тарих газар олгоно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-6-р нүүр. 3822. Хэрлэн Ц. Нийслэлийн өмчийн 10 газрыг хувьчилна // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №27.- С4-р нүүр. 3823. Цэцэгдэлгэр Б. Зайсанд дахиад л газрын маргаан гарчээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 8.- № 191.- 3-р нүүр. 3824. Цээнэ Д. 273 айл газартай боллоо // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын23.- №193.2-р нүүр. 3825. Цээпил Д. “Ц.Лхамжав: Өмч хувьчлалын орлого буурч буй нь олон шалтгаантай” // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 31.-№121. 3826. Чу С. Нийслэлд газар хувьчлал 90 хувьтай // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 30.№20.-1-р нүүр. 3827. Чулуунбаатар Д. Нийслэлд хичнээн га газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулах вэ // Зууны мэдээ.- 2003 оны 3-р сарын 11.- №58.-3-р нүүр. 3828. Чулуунбаатар Д. Улаанбаатарын хэмжээний газрыг дахиад хаанаас олох вэ? // Зууны мэдээ.- 2004 оны 7-р сарын 23- №172.- 3-р нүүр. 3829. Шүр Ч. Иргэдэд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоов // Өдрийн сонин.- 2003 оны 5-р сарын 1.- №105.- 2-р нүүр. 3830. Элдэв Б. Монгол хүн алга дарам газрын үнэ цэнийг мэдэрч байна // Үнэн .- 2004 оны 8р сарын 20.- №164.- 3-р нүүр. 3831. Энхбат Т. Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт зуслангийн газар шинээр олгохгүй // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 07.-№91.-2-р нүүр. 3832. Энхмаа Э. Дунд сургуулийн газрын бизнес // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 5 .- №101.С3-р нүүр. 3833. Энхчимэг М. “С.Энхбаатар: Нэг эзний өмчийг цогцоор нь шалгадаг болсон” // Өнөөдөр.- 2002 оны 12-р сарын 26.- №303. 3834. Эрдэнэцэцэг Д. Ирэх сараас зуслангийн газруудыг өмчлүүлнэ // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 5 .- №101.- С1-р нүүр.

Харъяа байгууллага, газар, зөвлөл

3835. Адима Ш. Нийслэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн газартай болох уу? // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 28.- №86.- 2-р нүүр. 3836. Бүдрагчаа Г. Нийслэлийн байгаль орчны газар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 11.- №49.- 4-р нүүр. 3837. Дашням Л. Монголын хүмүүнлэгийн ухааны академи // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 05-р сарын 27.-№07. 3838. МУ-ын нийслэлийн онцгой комисс // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын10.- №17. 3839. Нийслэлийи хөрөнгө оруулалтын газар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 5.№132. 3840. Нийслэлийн архивын алба // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 8-р сарын 14.- №164.- 7-р нүүр. 3841. Нийслэлийн газрын алба // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 23.- №82.-4-р нүүр. 3842. Нийслэлийн газрын алба // Үнэн.- 2004 оны 5-р сарын 11.- №94.- 4-р нүүр. 3843. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх өмчийн газар // Зууны мэдээ.- 2000 оны 11-р сарын 24.- №276. 3844. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх өмчийн газар // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 3-р сар.- №34, 35. 3845. Нийслэлийн ЗД-ын дэргэдэх өмчийн харилцааны газар // Улаанбаатар таймс.- 2001.№11. 3846. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн газар // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 4-р сарын 4.-№68. 3847. Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийтлэг үйлчилгээний газар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 6-р сарын 25.-№75. 3848. Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийтлэг үйлчилгээний газар // Үнэн.2002 оны 6-р сарын 28.- №127. 3849. Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийтлэг үйлчилгээний газар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 15.-№9.- 5-р нүүр. 3850. Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны мэргэжлийн хяналтын хэлтэс // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 8.- №55. 3851. Нийслэлийн иргэний бүртгэл мэдээллийн алба // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 19.- №125.- 5-р нүүр. 3852. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 6-р сарын 6.№.- 5-р нүүр. 3853. Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар // Улаанбаатар.-2003.-№266.-1-р нүүр. 3854. Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагууд // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 2-р сарын 19.- №33.- 5-р нүүр. 3855. Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 23.№48. 3856. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 5-р сарын 16.№58. 3857. Нийслэлийн өрхийн амжиргааны чадавхийг дэмжих зөвлөл // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 5-р сарын 14.- №57. 3858. Нийслэлийн санхүүгийн бодлогын хэлтэс // Улаанбаатар таймс.-2001 оны 12-р сарын 4.№145. 3859. Нийслэлийн санхүүгийн хяналт шалгалтын газар // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №47. 3860. Нийслэлийн татварын газар // Үнэн.- 2001.- №36. 3861. Нийслэлийн татварын газар // Үнэн.- 2002.- №87. 3862. Нийслэлийн хот тохижилтын хэлтэс // Улаанбаатар таймс.-2003 оны 1-р сарын 9.- №5.5-р нүүр. 3863. Нийслэлийн хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ , зураг төслийн хүрээлэн // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын25.- №49, 50, 51, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74. 3864. Нийслэлийн хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн // Улаанбаатар

таймс.- 2002.- №77. 3865. Нийслэлийн хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн // Улаанбаатар.2002.-№80. 3866. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 9-р сарын 30.№198.- 5-р нүүр. 3867. Нийслэл-Нийгмийн хөгжил: НЗДТГ-ын НХБХ 2000-2004 онд // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 15.- №216.- 14-р нүүр. 3868. НХТЭШЗТХ // Улаанбаатар таймс.-№86. 3869. НХТЭШТЗХ // Улаанбаатар таймс.-№89. 3870. НХТНШТЗХ // Улаанбаатар таймс.-№92. 3871. НХТЭШЗТХ // Улаанбаатар таймс.- №101. 3872. НХТЭШТЗХ // Улаанбаатар таймс.- №104. 3873. НХТЭШТЗХ // Улаанбаатар таймс.-№110. 3874. Төмөрхуяг Б. Нийслэлийн газрын алба // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 5-р сарын 14.№98.- 5-р нүүр. 3875. Улаанбаатар хотын байгаль орчны газар // Улаанбаатар таймс.-2000 оны 5-р сар.- №57, 58. 3876. Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээ ХК // Улаанбаатар таймс.-2002 оны 11-р сарын 26.№141. 3877. Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний газар // Үнэн.-2001 оны 6-р сарын 28.№124. 3878. Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний газар // Үнэн.-2001.- №31. 3879. Улаанбаатар хотын орон сууц нийтийн аж ахуйн газар // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 10.- №46.- 7-р нүүр. 3880. Улаанбаатар хотын орон сууц нийтийн аж ахуйн газар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 8.- №204.- 7-р нүүр. 3881. Улаанбаатар хотын орон сууц нийтийн аж ахуйн газар // Үнэн.-2001 оны 10- р сарын 12.- №1996. 3882. Улаанбаатар хотын Ус суваг ашиглалтын газар // Үнэн.- 2002 оны 7-р сарын 9.- №134. 3883. Улаанбаатар хотын ус суваг ашиглалтын газар // Үнэн.- 2003 оны 3-р сарын 5.- №42.- 4р нүүр. 3884. Улаанбаатар ус сувгийн удирдах газар // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 01-р сарын 18.№12.- 4-р нүүр. 3885. Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 01-р сарын 30.- №21.- 4-р нүүр. 3886. Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар // Үнэн.-2008 оны 02-р сарын 14.- №29.- 6р нүүр. 3887. Ундармаа Ш. Нийслэлийн БОХГ оны шагнал авлаа // Улаанбаатар таймс.- 2000.- 6-р сарын 6.- №64. 3888. Ялгуун Ш. Хотын харъяа даатгалын байгууллага байх тардагтай // Улаанбаатар таймс.2000.- 3-р сарын 17.- №32.

ОСНАА-н конторууд, СӨХ
3889. Баатарнум Г. Итгэл хүлээгээгүй СӨХ-ны даргыг оршин суугчид оршуулах бүрэн эрхтэй // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сарын 1.-№14. 3890. Галмандах Б. Өнөөгийн "СӨХ" маргаашийн сүүхээтний "идэш" болох вий // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 2-р сарын 24.- №10. 3891. Жаргалсайхан Д. ОСНААК ч биш СӨХ ч биш, орон сууцны холбоо байгуулъя // Үнэн.

-2002 оны 1-р сарын 16.- №10. 3892. Жаргалсайхан Д. СӨХ-г сууц өмчлөгчдөд нь ойртуулах, хоорондоо ойлголцоход анхаарна // Үнэн.- 2001 оны 8-р сарын 25.- №164. 3893. Мөнхнаран С. СӨХ-дын 22.9 хувь нь хангалтгүй дүн авав // Үнэн.-2003 оны 2-р сарын 13.- №28.- 3-р нүүр. 3894. Орон сууц нийтийн аж ахуйн "Зүүн Хүрээ-Өргөө" компани // Үнэн. -2002 оны 4-р сарын 12.- №73. 3895. Орон сууц нийтийн аж ахуйн "Усны гудамж-Өргөө" компани // Үнэн.- 2002.- №95. 3896. Орон сууц нийтийн аж ахуйн 6-р контор // Өнөөдөр.- 2000 оны 4-р сарын 4.- №78. 3897. ОСНАА-н 2-р контор // Өнөөдөр.- №90. 3898. Өнөр-14 СӨХ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №48. 3899. Ром Т. “Ж.Мөнх-очир: СӨХ-дод дүүргийн хороод оршин суугчид нарийн хяналт тавих ёстой “// Үнэн.- 2001 оны 1-р сарын 19.- №13. 3900. СӨХ "Байгууламж" // Өнөөдөр .- 2000.-№91. 3901. СӨХ "Баянбулаг" : Д.Алтанцэцэг // Өнөөдөр.- 2000 оны 3-р сарын 27.- №71. 3902. СӨХ "Дээж" // Өнөөдөр.- 2000.-3-р сарын 27.- №71: Д.Алимаа. 3903. СӨХ "Од", "Хан-Уул" ."Эвийн хүч-26", "Солонго", "Нарлаг-58" // Өнөөдөр .- 2000.№77. 3904. СӨХ "Оргил" // Өнөөдөр.- 2000.- №100. 3905. СӨХ "Оч"// Өнөөдөр.- 2000 оны 3-р сарын 27. №71: З.Очирбат. 3906. СӨХ "Өлгий" '// Өнөөдөр.- 2000.- №100. 3907. СӨХ "Өргөн" // Өнөөдөр.- 2000 оны 3-р сарын 27.- №71: Д.Бэгзжав. 3908. СӨХ "Өргөө" // Өнөөдөр.- 2000 оны 3-р сарын 27.- №71: Н.Ринчин. 3909. СӨХ "Хатан туул" // Өнөөдөр.- №91. 3910. Та СӨХ-ныхоо үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг уу? // Өнөөдөр.-2000.- №12. 3911. Удамбор Д. СӨХ-нд баримтын шалгалт хийж 25 захирлыг ажлаас нь чөлөөлөх болов №106. 3912. Улаанбаатар хотын ОСНАА-н 111-р контор // Өнөөдөр.- 2000 оны 3-р сарын 27.- №71. 3913. Улаанбаатар хотын ОСНАА-н 10-р контор // Өнөөдөр.- 2000 оны 4-р сарын 25.- №96.

Хурал, зөвлөгөөн, уриалга, болзол
3914. Аймаг нийслэлийн дүүргийн хөдөлмөр зохицуулалтын албаны удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалга // Зууны мэдээ .-2001 оны 2-р сарын 14.- №38. 3915. Ардын хувьсгалын 80 жилийн ойн жил 2001 онд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах "Манай гудамж, манай байгууллага, манай орчин" сэдэвт ажлын нэгдсэн удирдлага // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №29. 3916. Нийслэл Улаанбаатар хотын "Хүндэт тэмдэгийн"-ийн шилдэг загвар шалгаруулах уралдааны болзол // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 11-р сарын 29.- №242.- 3-р нүүр. 3917. Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 14.- №196. 3918. Орцны жижүүр томилох журмыг батлав // Өнөөдөр.- 2000 оны 9-р сарын .-№ 216. 3919. Уралдаан зарлаж байна: Улаанбаатар 365 жилийн ойг угтсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө" // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 5.- №195.- 8р нүүр. 3920. Чимид Б. Нийслэлийн Зам талбайн үйлчлүүлэгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 5.- №416.

Нийслэлийн талаарх хууль,тогтоол, захирамж
а/ Хууль

3921. Монгол улсын хууль: Хот байгуулалтын тухай //Ардын эрх.- 1998 оны 10-р сарын 29.№227. 3922. Монгол Улсын Их хурлын тогтоол. №09. Ажлын хэсэг байгуулах тухай // Өдрийн сонин.-2000.-№105.

б/ Захирамж
3923. Монгол улсын нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 1998 оны 2-р сарын 24-ны №Б-35.-н Тариф батлах тухай // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарьн 25.- №41. 3924. Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын захирамж. 1998 оны 8-р сарын 27-ны №А/129. Зарйм цэцэрлэг сургуулиудад бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай. Хавсралт // Улаанбаатар.1998 оны 8-р сарын -26.- №161. 3925. Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын захирамж. 1998 оны 8-р сарын 20-ны №А/186. Нийслэлийн байнгын онцгой комиссын 18 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай // Улаанбаатар.-1998 оны 9-р сарын 3.- №167. 3926. Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын захирамж. 1998 оны 11-р сарын 12-ны №А/232. Болзол батлах тухай // Улаанбаатар.-1998 оны 12-р сарын17.- №239. 3927. Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын захирамж. 1999 оны 2-р сарын 25-ны №А/24. "Хүрээ" соёлын наадам явуулах тухай // Улаанбаатар таймс. 1999 оны 3-р сарын-10 .№37. 3928. МУНЗДаргын захирамж. Тохижилтын ажилд оролцуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын "Тохижилтын ажилд оролцуулах тухай" 1999 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн №А-64тоот захирамж гаргав // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 4-р сарын30.- №67. 3929. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж.Ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын19.- №123. 3930. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. Хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс, түр товчоо байгуулах тухай // Улаанбаатар таймс.-1999 оны12-р сарын 4.№175. 3931. МУ-ын НЗД-ын захирамж. 1999 оны 12-р сарын 28.-ны өдрийн №Б-266. Шагнах тухай №191. 3932. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 1999 оны 12-р сарын 28.-ны №Б265.Шагнах тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р cap №191, 192. 3933. Монгол Улсын Нийслэлийн засаг даргын захирамж. 2000 оны 1-р сарын 27-ны №А-13, Ажил дүгнэх тухай // Улаанбаатар таймс.-2000 оны 2-р сарын 5 .- №15,16. 3934. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 17.- №20. 3935. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 5-р сарын 3-ны өдрийн №А-69. Ард Аюушийн өргөн чөлөөний авто замын өргөтгөлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сарын 6.- №51. 3936. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 5-р сарын 9-ний №96. Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сарын 2.- №53. 3937. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг заргын захирамж. 2000 оны 5-р сарын 18-ны №115. Вакцинжуулалтын 10 хоногийг зохион явуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сар.- №57, 58. 3938. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 6-р сарын 9 №173. Тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ажиллуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р сарын 10.-№66. 3939. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 6-р сарн 12. №177. Шилжилт, хөдөлгөөн иргэний үнэмлэх солилтын тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000

оны 6-р сарын 15.- №68. 3940. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 6-р сарын 28. №202. Захуудын ажиллах хуваарийг түр өөрчлөх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р cap.- №72. 3941. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 8-р сарын 2, №250. Тарваган тахал өвчнөө урдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 8-р сарын-2.- №85. 3942. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. Дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 8-р cap.- №93. 3943. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 9-р сарын 29, №333. "Дархлаажуулалтын арав хоног"-ийг зохион байгуулах тухай // Улаанбаатар таймс.2000 оны 10-р сарын-5.-№110. 3944. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 10-р сарын 5, №341.Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын зориулалт, төлөвлөлтийг өөрчлөгдөхөд тавигдах шаардлага, зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам// Улаанбаатар таймс.- 10-р сарын 7.- №111. 3945. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 9-р сарын 29, №334. Усны алдагдал багасгах хөтөлбөр // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 7.№111. 3946. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2000 оны 10-р сарын 18, №350. 351.3асаг даргаар томилох тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 19.№116. 3947. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2001 оны 1-р сарын 19, №46. Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 1-р сарын 23.- №10. 3948. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2001 оны 2-р сарын 12, №85 Малын гоц халдварт өвчнөөс урдчилан сэргийлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сарын-15.- №20. 3949. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. Авто техникийн үзлэг, тооллого явуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 3-р сар.- №36. 3950. Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын захирамж. 2001 оны 6-р сарын 5. №276. Ахмад настны санал хүсэлтийг барагдуулах тухай // Үнэн.- №202. 3951. Нийслэлийн засаг даргын захирамж. Хот тохижилтын ажлыг улам эрчимжүүлэх тухай// Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 4-р сарын 25.-№49. 3952. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 1997 оны 7 тоот тогтоолын хавсралт. Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт "нийтийн эзэмшлийн уран барилгын жижиг байгууламж "шинээр байгуулах, ашиглах, хамгаалахтай холбогдуулан дагаж мөрдөх журам // Улаанбаатар.- 1997 оны 12-р сарын-17.- №239. 3953. Нийслэлийн тухай захирамж, тогтоол: Сонины хайчилбар -УБ., 1997-2001. 3954. Тогтоол, захирамжийн биелэлтийн дүнгийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын19 .-№6.

в/ Тогтоол
3955. Ой тэмдэглэх тогтоол гаргав // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 12.- №34.- В3-р нүүр. 3956. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол. 1997 оны 12-р сарын 19, №04. 3957. Нийслэлийн 1998 оны төсвийг батлах тухай // Улаанбаатар.- 1998 оны 1-р сарын 6.№02. 3958. НИТХ-ын 1998 оны 7/30 дугаар тогтоолын 1-р хавсралт. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 11.-№30. 3959. НИТХ-ын 1998 оны 7/30 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт. Гэмт хэргээс урьдчилан

сэргийлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохицуулах зөвлөлийн ажиллах журам // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 11.-№30. 3960. НИТХ-ын тогтоол. 1998 оны 1-р сарын 30. №7/30. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар.-1998 оны 2-р сарын 11.- №30. 3961. НИТХ-ын 1998 оны 8 тоот тогтоолын 2-р хавсралт. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл мэдээллийн байгууламжуудын стандарт, тэдгээрт тавигдах норм, норматив, аюулгүйн ажиллагааны шаардлага // Улаанбаатар.- 1998 оны 2-р сарын17.- №35. 3962. НИТХ-ын 1998 оны 8 тоот тогтоолын 1-р хавсралт. Хотын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам // Улаанбаатар .- 1998 оны 2-р сарын 17.- №35. 3963. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. 1998 оны 1-р сарын 7. №08. Журам батлах тухай // Улаанбаатар.- 1998.- 2-р сарын 17.- №35. 3964. НИТХ-ын тогтоол. 1998 оны 1-р сарын 30. №7/29. Дүрэм батлах тухай. Тогтоолын хавсралт. Нийслэл Улаанбаатар хотын барилгажилтын дүрэм // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын 12.- №50. 3965. Ногоон бүсэд зорчин явахыг хориглов. Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай Монгол Улсын Нийслэлийн онцгой комисс тогтоол гаргажээ // Улаанбаатар.- 1998 оны 3-р сарын18.-№55. 3966. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 3.- №67: Журам батлах тогтоолын хавсралт. Нийслэл Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын журам. 3967. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол.1998-4-15 №31. Журам батлах тухай // Улаанбаатар.-1998-4-р сарын 23.-№83: Тогтоолын хавсралт. Нийслэлийн гудамж, талбайд спорт, урлаг уран сайхны баяр ёслолын болон тэдгээртэй адилтгах арга хэмжээг зохион байгуулах журам. 3968. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын-15. №29. Байгалийн зарим баялаг ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай. 1-р Хавсралт.Эм, хүнсний болон техникийн зориулалтаар ургамал түүж бэлтгэсний төлбөр. 2-р Хавсралт. Байгальтай харьцах үйл ажиллагаанд олгох эрхийн зөвшөөрлийн төлбөр.3-р Хавсралт. Ногоон бүсийн ойгаос хот тохижолтод зориулж олгох мод бутны төлбөр. 4-р Хавсралт. Рашаан ус ашигласны төлбөрийн хэмжээ. 5-р Хавсралт. Ердийн ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хэмжээ. 3969. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан // Улаанбаатар.-1998 оны 6-р сарын13.- №119. 3970. НИТХ-ын тогтоол. 1998-10-9.№8/30.Өвлийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 21.- №201. 3971. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол.1998-11-19. №88. Зөвлөл байгуулах тухай // Улаанбаатар.-1998 оны12-р сарын3.- №228. 3972. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол.1998-12-04 №92. НИТХ-ын 9-р хуралдаан хуралдуулах тухай // Улаанбаатар.-1998 оны 12-р сарын-11.- №234. 3973. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол.1998 -12-16. Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай // Улаанбаатар .- 1998 оны 12-р сарын17.-№239. 3974. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол. 1998-12-4,№94.Хараа хяналтгүй болсон хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар.- 1998 оны 12-р сарын 17.№239. 3975. НИТХ-ын 9-р хуралдааны тогтоол // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 1-р сарын20.- №7. 3976. НИТХ-ын Тогтоол. Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай //Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 28.- №13. 3977. НИТХ-ын тогтоол.1999-1-19. №9/38. Нийслэлийн 1999 оны төсвийг батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 28.-№13. 3978. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. 1999-2-10, №14. Журам батлах тухай // Улаанбаатар

таймс.- 1999 оны 3-р сарын 6. 3979. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1999-3-3, №24.Журам батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 26.- №46 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зевшөөрөл олгох, хяналт тавих журам 1, 2 хавсралт 3,4. 3980. НИТХ-ын тогтоол // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 7-р сарын 6.-№98. 3981. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 7-р сарын 24.№110,111. 3982. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийы тогтоол // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 8-р сарын 19.№123: Улаанбаатар хотод мал нядалгааны цэг ажиллуулах журам. 3983. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. Нийслэлийн хэвлэл-мэдээллийн байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 12.- №149. 3984. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. "Ахмад настны эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал" үндэсний хөтөлбөр // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 23.- №138. 3985. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. Зарлалын тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10р сарын12.- №149,150. 3986. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. Хуралдаан зарлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 1.- №173, 175. 3987. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. Ой тэмдэглэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 12-р сарын 4. №175. 3988. НИТХ-ын тогтоол. Тайлангийн тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 7.- №2. 3989. НИТХ-ын тогтоол. Тайлангийн тухай: Нийслэлийн ХШХ-ноос хийсэн ажил // Улаанбаатар таймс.- №2. 3990. НИТХ-ын тогтоол. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2000 оны зорилт // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №2. 3991. НИТХ-ын тогтоол // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 8.-№3. 3992. НИТХ-ын тогтоол. Нийслэлийн төсөв // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №3. 3993. НИТХ-ын тогтоол. 2000 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 11.- №4. 3994. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол // Улаанбаатар таймс.- 2000оны 1-р сарын 25.- №10. 3995. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол. №38. Хөтөлбөр батлах тухай // Улаанбаатар таймс.2000 оны 5-р сарын 4.- №50. 3996. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол. 2000-3-8, №33. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбооны ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 5-р сарын 6.- №51. 3997. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. 2000-5-10. №61.Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р сарын 6.- №64. 3998. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол.2000-6-07. №68. Журам шинэчлэн батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 6-р сарын 27.- №71. 3999. НИТХ-ын тогтоол. 2000-8-2, №92.Үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 8-р сарын 8.- №85. 4000. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол.2000-10-11, №127. Хуралдаан хуралдуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сар.- №114. 4001. НИТХ-ын тогтоол.2000-10-16. №1/01.Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 19.- №116: НИТХ-ын төлөөлөгчид. 4002. НИТХ-ын тогтоол. Хуралдаан хуралдуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-p сарын 11.- №126. 4003. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. 2000-11-3, №18 Нийгмийн дэг журмыг бэхжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 15.- №127. 4004. НИТХ-ын тогтоол. 2000-11-16, №2/07. Үндсэн чиглэл батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 21.- №130. 4005. НИТХ-ын тогтоол. Мөрийн хөтөлбөрийг батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны

12-р сарын 19.- №142. 4006. НИТХ-ын тогтоол. №03/09. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2001 оны зорилтын тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 26.- №144. 4007. НИТХ-ын тогтоол. №03/10Төсөв // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 26.- №144. 4008. НИТХ-ын тогтоол. №03/13. Тайлан // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 26. №144. 4009. НИТХ-ын тогтоол. №03/15. Хороо байгуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12р сарын 26.- №144. 4010. НИТХ-ын тогтоол. №03/16. Гэрэлтүүлэг // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 26.- №144. 4011. НИТХ-ын тогтоол. №03/17.Нийслэлийн төсөвтэй харьццаг аж ахуйн нэгж // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р сарын 26.- №144. 4012. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. 2001-2-7, №15-Хорооны Иргэдийн Нийтийн хурал болон сонгуультан идэвхтний үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сарын 13, 14.- №19. 4013. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол. Cap шинийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай // Өнөөдөр.- 2001 оны 2-р сарын 16.- №39. 4014. НИТХ.2001-3-12. №1/73. Гурван сарын ажил зохиох тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны З-р сарын 22 .- №35. 4015. НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол.2001-4-5.№54. Үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 19, 20.- №47. 4016. НИТХ-ын тогтоол. 1999-10-06.№95.3арлалын тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р cap №63, 64. 4017. НИТХ-ын тогтоол. Нийслэлийн 2001 оны төсвийн тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 2.- №92. 4018. НИТХ-ын тогтоол. Нийслэлийн 2000 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай // Улаанбаатар таймс.- №82. 4019. НИТХ-ын Гэмт хэртээс урьдчилан сэргийлэх тогтоол ажлыг эрчимжүүлэх тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 8-р сарын 2.-№92. 4020. НИТХ-ын тогтоол.2001-10-3. №145. Журам батлах тухай //Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 10-р сарын 11.- №122. 4021. Өрхийн амьжиргааны чадавхийг дэмжих хөтөлбөрийг НИТХ-аас баталжээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-p сарын 13.- №136. 4022. НИТХ-ын тогтоол. "Бүтээлч ажил тодорхой үр дүн" сэдэвт хөдөлгөөн өрнүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 2-р сарын 19.- №21. 4023. Монгол улсын нийслэлийн байнгын онцгой комиссын албан даалгавар // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 3-р сарын 26.- №36. 4024. НИТХ-ын тэргүүлэгчид. 1997-11-24. №1/6049. Монгол улсын засгийн газрын ерөнхий сайд Н.Энхсайхан танаа. Налайхын дулааны цахилгаан станцын тухай // Улаанбаатар таймс.- 1997 оны 11-p сарын 25.- №225. 4025. Хуралдаан хуралдуулах тухай // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 9-р сарын 24.- №183. 4026. Нийслэл УБ хотын "Сүлдэт хуур" бий болгох тухай // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10p сарын 3.- №190. 4027. НИТ 8-р чуулган. Нийслэлийн 1998-1999 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангасан дүн, цаашид анхаарах асуудлын тухай.-Э.Гомбожав // Улаанбаатар таймс.- 1998 оны 10-р сарын 13.- №195. 4028. НИТХ-ын тэргүүлэгчид 1999 оны 5-р сарын эхний 7 хоногт дараах асуудлуудад анхаарал тавьж арга хэмжээ авч ажиллана // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 5-р сарын 11.- №73. г/ Гэрээ

4029. Газрын гэрчилгээг шинэчлэх хугацаа дуусах дөхөж байна // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 05.- №39.- 5-р нүүр. 4030. Гэрэл Ж. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээгээ шинэчлүүлээрэй // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №39. 4031. Наранбаатар Б. Газар эзэмших гэрээгээ шинэчлүүлээрэй // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 5-р нүүр. 4032. Нийслэлийн 45 уулзварын гэрлэн дохиог шинэчлэхээр гэрээ хийнэ // Ардын эрх.-2009 оны 05 сарын 25.-№102.-5-р нүүр. 4033. Оюун Д. Гэрээгээ шинэчлэв // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 9-р нүүр. 4034. Сүрэн Д. Нийслэлийг байгальд ээлтэй хот болгох гэрээ хийв // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 26.- №148.- 7-р нүүр.

Гэмт хэрэг, зөрчил
4035. Албан тушаалын гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байна // Үнэн.- 2002 оны 9-р сарын -10. №178. 4036. Алтансувд Б. Шөнийн дуудлагын дийлэнх нь архинаас үүджээ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №141.- 6-р нүүр. 4037. Балдан-Очир Д., Должин Х. Хотын ерөнхий менежер Э. Мөнх-Очир толгойдоо гэмтэл авчээ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 4-р сарын 2.- №080.- 1, 3-р нүүр. 4038. Бат В. Зэрлэгжсэн этгээдүүдийн дош буюу тайван гишгэх газаргүй нийслэл // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №66.- 5-р нүүр. 4039. Бат Н. “М.Ариунболд: Нийслэлийн “саалийн үнээ”- ээс болж аваар буурахгүй байна” // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 06.-№68.-7-р нүүр. 4040. Бат Н. Нутаг нэгтнээ хутгалжээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 30.- №63.- 5-р нүүр. 4041. Батмөнх Д. Өнгөрсөн онд замын хөдөлгөөний осол буурчээ // Улаанбаатар таймс.2002.- №27. 4042. Батцэрэн Ж. Нийслэлд эрчим хүчний хамгаалалтын зурвасыг 3200 аж ахуйн нэгж зөрчиж байна // Монголын мэдээ.-2007 оны 03-р сарын 21.- №054.- 4-р нүүр. 4043. Батцэцэг В. Агаарт хор цацагчдад ял төлөвлөх цаг болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 06.- №26.- 4-р нүүр. 4044. Батцэцэг Ж. Чингэлтэй дүүрэгт гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн тоо буурчээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 4-р сарын 24.- №49. 4045. Баянтунгалаг Д. Иргэд хөдөлгөөнт эргүүлийнхний хаягаар хандах нь ихэсчээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 13.-№97.-5-р нүүр. 4046. Баяр-Угтах Х. Хан-Уул дүүргийн засаг дарга хууль бус захирамж гаргажээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 01.-№65.-5-р нүүр. 4047. Болд С. Цагдаагийнхан нэгдсэн арга хэмжээ явууллаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 28.- №18.- 5-р нүүр. 4048. Болор Б. Архи, согтууруулах ундааг сурталчилсан байгууллагыг 300.0 төгрөгөөр торгожээ // Улаанбаатар таймс.- №88. 4049. Болормаа X. Шалгалт үргэлжилж, зөрчил илэрсээр л ...// Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 18.- №100.-4-р нүүр. 4050. Бор Д. Шинэ хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж, шагчидтай ч хатуу тэмцэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 13.- №7 .-2-р нүүр. 4051. Булган Х. Дөрвөн компанийн автобус шийдвэр зөрчжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №009.- А1-р нүүр. 4052. Бурмаа Г. “Улаанбаатар гурил” компанийнхан улсын байцаагчийн шаардлагыг зөрчжээ//

Монголын мэдээ.-2005 оны 02-р сарын 17.- №31.-1-р нүүр. 4053. Буянжаргал М. Нийслэлийн хот төлөвлөлтийн албаныхан хууль дүрмээ бүдүүлгээр зөрчиж байна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 9-р сарын 6.- №215.- 6-р нүүр. 4054. Вандандорж Д. Гол нь сонор сэрэмж // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №21. 4055. Ганпүрэв Р. Одоогийн хуулиар зохицуулагдахгүй хэрэг гарахыг үгүйсгэхгүй // Өдрийн сонин. - №83. 4056. Грашт машин шатах нь ихэслээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №20.- А6-р нүүр. 4057. Гура Б. Нийслэлийн хэмжээнд байдаг баруудын ихэнх нь цагийн хуваарь хэтрүүлж ажилладаг // Монголын мэдээ.-2008 оны 06-р сарын 05.- №124.- 7-р нүүр. 4058. Гэрэл У. 16 хүнийг ялаас бүрмөсөн чөлөөлж, 895 ялтанг хугацаанаас нь өмнө тэнсэн суллажээ // Зууны мэдээ.- 2003 оны 1-р сарын 15.- №12.- 4-р нүүр. 4059. Даваа Л. Нийслэлийн Багануур дүүргийн татвар, эрүүл ахуйн байцаагч нарт эрүү үүсгэжээ // Үнэн.- 2008 оны 01-р сарын 09.- №005.- 1,3-р нүүр. 4060. Даваахүү А. Нийслэлийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал хүнд хэвээр байна// Улаанбаатар.- 2001 оны 3-р сарын 22. -№35. 4061. Далай Д. Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн даргыг баривчлав // Өдрийн сонин.2007 оны 3-р сарын 1.- №48.- 1-р нүүр. 4062. Дамчаасүрэн С. Хэргийн илрүүлэлт 98 хувьтай гэдэг нь юу л бол // Өнөөдөр.-2001 оны 12-р сарын 4.- №283. 4063. Долзодмаа Б. Улаанбаатар хотын ерөнхий архитехторч амиа яагаад хорлов // Өдрийн сонин.- 2005 оны 9-р сарын 29.- №235.- 5-р нүүр. 4064. Доржсүрэн Ш. Улаанбаатар хотын банкинд гал гарав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 18.- № 302.- 7-р нүүр. 4065. Дэмбэрэл П. “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” компанийн нярав хангамжийн мэргэлжилтэнг хуулийн байгууллагад шилжүүлнэ // Үнэн.- 2007 оны 04-р сарын 13.№072.- 3-р нүүр. 4066. Жамъян Г. “Ниргэсэн хойно” хашгирав даа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 22.№176.- 7-р нүүр. 4067. Жанчив П. Архидалт ажилгүйдэл, өлмүүн зэлмүүн байдал гэмт хэрэг рүү түлхэж байна// Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 2-р сарын 10.- №21. 4068. “Жижгээ” хочит хүний наймаачныг шүүв // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 23.- №17.А6-р нүүр. 4069. Заяа Ч. С.Зоригийн хэргийн газарт мөрдөгч нохойг ашиглаагүй // Улаанбаатар таймс.2000 оны 8-р сарын 3.- №84. 4070. Зургаадугаар сард нийслэлд 896 гэмт хэрэг гарчээ // Улаанбаатар таймс.-2001 оны 7-р сарын 24.- №88. 4071. Иргэдийг амраадаггүй шөнийн амьдралыг цэгцлээч // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 05.-№91.-5-р нүүр. 4072. Ичинхорлоо Б. Гэмт хэргийн гаралт буурч илрүүлэлт өсчээ // Улаанбаатар таймс.2002.- №25. 4073. Лхагва Л. Улаанбаатар хотод гарч буй орон байрны хулгайн хэргийн 1998 оны 4-р сарын байдал // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 15.- №101. 4074. Мандуул Т. Улаанбаатарын “Улаан дэнлүү”-ний явдал // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 18.- №39.- 11-р нүүр. 4075. Марал С. Нийслэлд зэвсгэлсэн оргодлууд бүгж байна уу // Өдрийн сонин.- 2006 оны 05р сарын 24.- № 133.- 1-р нүүр. 4076. Маргад С. Хүүхдийн гэмт хэрэг 63 хувиар өсчээ // Өдрийн сонин.-2004 оны 9-р сарын

24.- №237.- 1-р нүүр. 4077. Март Б. Сэлбийн гүүрэнд дэлбэрэлт болсноор нэг хүн амиа алдлаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 17.- №187.- 1-р нүүр. 4078. Мичид У. Шийдвэр гүйцэтгэгчид торгуулийн мөнгийг хэрхэн завшдаг вэ // Зууны мэдээ.- 2003 оны 4-р сарын 24.- №96 .- 3-р нүүр. 4079. Монголхатан Х. Нийслэлийн ногоон бүсэд ан хийж танхайрсан тагнуулынхан 12 га газрыг түймэрдлээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 5-р сарын 15.- №118.- 1, 7-р нүүр 4080. Мөнх Ж. Аяны хүрээнд 122 зөрчил илрэв // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 6-р сарын 10.№117.- 2-р нүүр. 4081. Мөнх М. Оршин суугчдын эрхэнд халджээ // Өдрийн сонин.-2009 оны 01-р сарын 09.№5.- 6-р нүүр. 4082. Мөнхбаяр Б. Гурван сарын аяны тойм // Улаанбаатар таймс. -1999 оны 4-р сарын 20. №61. 4083. Мөнхжавхлан Д. Нийслэлд галын дуудлага тасрахгүй байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 09-р сарын 16.- №204.-1-р нүүр. 4084. Мөнхжаргал Д. Хүүхдийн гэмт хэргийн тоо буурчээ // Зууны мэдээ. - 2004 оны 10-р сарын 28.- №255.- 1-р нүүр. 4085. Мөнхцэцэг М. Автобус 4 жолоочийг хохироов // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 7-р нүүр. 4086. Мөнхцэцэг М. Хоёр автобус мөргөлдөж тавь гаруй хүн эмнэлэгт хүргэгдлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 15.- № 300.- 3-р нүүр. 4087. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчид халдахыг завджээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 13.- №035, 036.- А1, А7-р нүүр. 4088. Мягмаржаргал Д. Хотын залуусын шөнийн амьдрал // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 04р сарын 22.- №81.- 4-р нүүр. 4089. Мягмаржаргал Д. “Нийслэл хот гэмт хэргийн үүр болжээ” // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 19.- №234.- 6-р нүүр. 4090. Мягмаржаргал Д. Хямралыг далимдуулсан хулгайчийг хатуу шийтгээсэй билээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 09.- №4.- 4-р нүүр. 4091. Нандин Б. Зарим хятад иргэн манай улсын хууль тогтоомжыг үл хүндэтгэжээ // Үнэн.2004 оны 10-р сарын. 28.- №212.- 1-р нүүр. 4092. Наран Г. Автомашины ослыг харсан хүн мэдээлэл өгөөрэй // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №24.- 5-р нүүр. 4093. Наранбилэг Н. Бухимдсан хүнийг дагаад "асчихдаггүй" уйлсныг нь өрөвдөөд хууль зөрчдөггүй байх ёстой // Зууны мэдээ.- 2002 оны 4-р сарын 12. -№ 91. 4094. Нарангоо Б. “ВАКО”-ийн залгамж залилагчийг шүүхэд өглөө // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 7-р нүүр. 4095. Нацагдорж Д. Нийслэл хот эрчим хүчний тасалдалд орж, У. Хүрэлсүх ял сонссон 7 хоног // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 03. сар.- №11.- 2-р нүүр. 4096. Нийслэл дэх гэмт хэргийн өнөөгийн байдал // Улаанбаатар таймс. -№62. 4097. Нийслэлд 4-р сард 970 гэмт хэрэг гарчээ // Улаанбаатар таймс.-2001 оны 5-р сарын 10. №56. 4098. Нийслэлд гарах гэмт хэргийн тоо буурчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 7.№136.- 2-р нүүр. 4099. Нийслэлийн цагдаагийн газрын албадан саатуулах, баривчлах байр // Зууны мэдээ.№111. 4100. НМЭГ-ын дарга Д. Урансүрэнгийн байгууллагадаа учруулсан хохирлыг мэргэжлийн хяналтынхан илчиллээ // Өнөөдөр сонин.-2009 оны 06-р сарын 15.- №146.- 15-р нүүр.

4101. Номин Б. Баянгол дүүргийн шүүгч сэтгүүлчийн эрхэнд халдав // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №167.- 8-р нүүр 4102. Нохойн мах худалдахыг завдсан этгээдүүдийг саатуулав // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03р сарын 31.- №64.- 6-р нүүр. 4103. Оргил Г. Улаанбаатарын гаалиар 2 дахь удаагаа их хэмжээний галт сум нэвтрүүлэхийг завдлаа // Үнэн.- 2008 оны 10-р сарын 10.-№200.- 6-р нүүр. 4104. Орхон Б. “126” дугаарт цагдаагийнхныг ховлоно // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 5-р нүүр. 4105. Отгон Ч. Хотын төв үйлдвэрийн районд гэмт хэрэг их гардаг // Улаанбаатар. -1998 оны 2-р сарын 20. -№38. 4106. Оюун Х. Автобус айлын хашаа руу дайран оржээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 25.- №57.- 5-р нүүр. 4107. Оюун Х. Нийслэлийнхэн авилгатай тэмцэнэ // Ардын эрх.-2008 оны 06-р сарын 26.№127.- 5-р нүүр. 4108. Оюунсүрэн Х. Нийслэлийн хэмжээнд битүүнд 138, шинийн нэгэнд 179, шинийн 2-нд 183 хүн эрүүлжүүлэгджээ // Ардын эрх.- 2008 оны 02-р сарын 12.- №27.- 5-р нүүр. 4109. Равжаа Г. Хятадуудад халдсан хүмүүсийг саатууллаа // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- А1, А3-р нүүр. 4110. Равжаа Г. Их хэмжээний хуурамч юань солиулахыг завдав // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 24.- №65.- 1-р нүүр. 4111. Равжаа Г. Чингэлтэй дүүрэгт хүн амины онц хэрцгий хэрэг гарлаа // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 25.- №66.- А5-р нүүр. 4112. Санаа Ш. “ Н. Сайнбуян Нийслэлийн сонгуулийн хороо иргэдийн сонгох эрхэнд халдсныг шүүхээр тогтоолоо // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 24.- №256.- 15-р нүүр. 4113. Сар П. Нийслэлийн шүүх онц ноцтой хэргүүдийг шийджээ // Үнэн.-2008 оны 04-р сарын 03.- №64.- 5-р нүүр. 4114. Сарангэрэл У. Ж.Эрдэнэбаатар: С.Зоригийн хэргийн мөрдөн байцаалтын явцыг хянаж байгаа бүлэглэл байна // Зууны мэдээ. -2000 оны 11-р сарын 1. -№256. 4115. Сарангэрэл У. “Д.Даваадорж: Хэрэгтэн ч бай сэтгэл рүү нь нэг өнгийх хэрэгтэй” // Зууны мэдээ. -2000 оны 12-р сарын 23.-№301, 302. 4116. Согтуугаар гэмт хэрэг үйлдэгчдийн 68.5 хувь нь оюутан сурагчид байжээ // Улаанбаатар. -1998 оны 2-р сарын 24.- №40. Нийгмийн журам бэхжүүлэх талаар 1997 онд дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт цаашдын зорилт. 4117. Сумъяа Б. ”Ц. Баасанжав: Архидалтын өнөөгийн байдалд бодитой дүгнэлт хийх боломж нөхцөл зохих хэмжээнд бүрдлээ // Улаанбаатар. -1998 оны 4-р сарын 14. -№75. 4118. Сурталчилгааны самбар харж яваад осол гаргадаг жолооч олширлоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.-№25.- 4-р нүүр. 4119. Сүрэн Д. Газрын зөрчлийг цагдаатай хамтран шийднэ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №69.- 9-р нүүр. 4120. Сүрэн Д. Согтуу жолооч нар хайс мөргөх нь ихэслээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 29.- №97.- 11-р нүүр. 4121. Сүхбаатар Д. Хууль бусаар газар олгосон зөвшөөрлийг цуцалжээ // Монголын мэдээ.2009 оны 06 сарын 11.-№115.-6-р нүүр. 4122. Сэлэнгэ Ж. Улаанбаатар амгалан тайван хот биш //Улаанбаатар. -1998 оны 4-р сарын 7.№69. 4123. Төвшин Н. Олон жил шийдэгдэлгүй удсан хэргүүдийг үндсэнд нь шийдвэрлэсэн // Зууны мэдээ.- 2002 оны 11-р сарын 5.- №267. 4124. Төмрийн цэгээс их хэмжээний сум хураав // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 15.- №10.-

А1-р нүүр. 4125. Төмрийн цэгээс сум олджээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- 7-р нүүр. 4126. Туул Ч. Нийслэлийн хэмжээнд 10 хүн эрүүлжүүлэгдэв // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 13.- №203.- 5-р нүүр. 4127. Түмэн Г. Монгол улс хар тамхины дамжин өнгөрүүлэх бааз болж болзошгүй гэлээ // Зууны мэдээ.- 2001 оны 10-р сарын 19.- №247. 4128. Удам Д. Чинээлэг айлын хүүхдүүд гэмт хэрэгт холбогдох болжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 3-р сарын 16.- №53.- 2-р нүүр. 4129. Удамбор Д. Орох оронгүй хүмүүс эрүүлжүүлэхэд албаар согтож ирдэг // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 1-р сарын 11.- №4. 4130. Удамбор Д. “П.Жавзмаа: Манай хороо Д. Самдан-Очир даргын хараанд өртсөн ч гэмт хэргийг 26.9 хувиар бууруулсан” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны З-р сарын 5 .-№45 .2-р нүүр. 4131. Уурын зуухны нүүрсийг хулгайлснаас халаалт доголджээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 23.- №15.- 5-р нүүр. 4132. Үнэн Н. Нийслэлд газрын алба “Чилагу” ХХК –д 300 сая төгрөгийн хохирол учрууллаа// Монголын мэдээ.-2008 оны 03-р сарын 12.- №53.- 1,7-р нүүр. 4133. Үнэн Н. Дахиад л автобус осол гаргалаа // Өдрийн сонин.-2009 оны 03-р сарын 31.№64.- 5-р нүүр. 4134. Үнэн Н. Нярай хүүхдийн цогцос олджээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 30.№63.- 7-р нүүр. 4135. Халиунаа Г. Архидалт хяналтаас гарчихлаа, эрхмүүдээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 5-р нүүр. 4136. Хангай Х. Их хэмжээний сум алдав // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 06.- №41.-5-р нүүр. 4137. Хангай Х. Замын цагдаагийн газарт 109 дуудлага иржээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 13.- №46, 47.- 5-р нүүр. 4138. Хангал Х. Хуурамч 20 мянгатын дэвсгэрт илэрсээр... // Ардын эрх.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №23.- 5-р нүүр. 4139. Хангал Х. Камерийн тусламжтай гэмт хэрэг илрүүлжээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 06.- №41.- 5-р нүүр. 4140. Хангал М. 113 хайрцаг тэсрэх бодис ачиж явжээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 19.№161.- 1-р нүүр. 4141. 250 айлын цахилгаан барааг шатаажээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 28.№18.- 5-р нүүр. 4142. Хорол Д. Нийслэлийн татварын газар хууль бус шийдвэр гаргав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №257.- 6-р нүүр. 4143. Хулан Х. Нийслэлчүүд архитай нөхөрлөж наадав // Зууны мэдээ.- 2008 оны 7-р сарын 14.- №167.- 1-р нүүр. 4144. Хулан Х. Туулын хайрганы хулгайчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэнэ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 26.- №120.- 1, 7-р нүүр. 4145. Хураагдсан машинууд шатав // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 06.-№90.-7-р нүүр. 4146. Хуурамч 10 мянгатаар гүйлгээ хийв // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 31.- №56, 60.- 5-р нүүр. 4147. Хүрэлбат Д. Москва Улаанбаатарыг архинд оруулсан // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын 3.- №1.- 7-р нүүр. 4148. Хүүхдийн үйлдэж байгаа хэргийн 70% нь хулгай // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 8-р сарын 19.- №90,91. 4149. Хэргийн жагсаалтыг Улаанбаатар тэргүүлж байна // Өнөөдөр.-1997 оны 10-р сарын 15.№203.

4150. Хэрлэн В. Айдас дагуулсан “харанхуй” // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 3.- № 69.- 5-р нүүр. 4151. Цагдаагийн дарга нарыг яллах баримт бүрдээгүй байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №9.- А1-р нүүр. 4152. Цолмон Г. Нийслэлд байгаа эмийн сангуудын 60,9% нь хууль зөрчжээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 5-р сарын 6.- №105 .- А7-р нүүр. 4153. Цэнгэл Л. Сүхбаатарын талбай дээрх гацуур ч архины хууль бус сурталчилгаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 20.- №304.- 11-р нүүр. 4154. Цэнд Х. Хан-Уулын шүүх хаалттай хуралдаж хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаалаа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 14.- №247.- 6-р нүүр. 4155. Цэнд Х. Барьж буй барилгад гал гарлаа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 8.№167.- 6-р нүүр. 4156. Цэнд-Аюуш Ш. Д.Даваадорж: Хэрэг биш юман дээр эрүү үүсгэж байна // Өнөөдөр.1999 оны 8-р сарын 18.- №190. 4157. Цэрэндулам Д. Туул голоо хөнөөсөн хэрэгтнийг хэн хэзээ гэсгээх бол .. // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 18.-№54.- 1 ,5-р нүүр. 4158. Цэрэнжамц Б. Улаанбаатарын согтуу шөнө // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 13.- №230.- 4-р нүүр. 4159. Цэрэнлхам Э. Архинд умбасан нийслэлийн үдэш // Ардын эрх.-2008 оны 05-р сарын 23.- №103.- 10-р нүүр. 4160. Цэцэг Г. “Н.Дэлгэрнасан: Миний гараар ороогүй ноцтой хэрэг гэж байхгүй” // Өнөөдөр.-2002 оны 09-р сарын-20.- №223. 4161. Цэцэгдэлгэр Б. Айдас нөмөрсөн Улаанбаатар // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 13.- №244.- 8-р нүүр. 4162. Цэцэгдэлгэр Б. Сүхбаатар дүүргийн газрын албаныхныг шалгуулна // Өдрийн сонин.2008 оны 5-р сарын 9.- №112.- 7-р нүүр. 4163. Цэцэгдэлгэр Б. Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга зодооны хэргээр шалгагджээ // Өнөөдөр.-2009 оны 06-р сарын 10.- №142.- 7-р нүүр. 4164. Цээнэ Д. Архидан согтуурахтай тэмцэх аян амжилттай явагдлаа // Улаанбаатар таймс.2004 оны 6-р сарын 4.- №113.-2-р нүүр. 4165. Цээнэ Д. Байр орцонд гэмт хэрэг гарах нь буурсаар байна: Дүүргүүд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 5.- №201.- 1-р нүүр. 4166. Чинсанаа Д. Сурагчид мансуурдгаа хүлээжээ // Өнөөдөр.- 2001 оны 10-р сарын 18.№243. 4167. Чулуун Ч. Орцны жижүүрүүд хулгайч нартай хуйвалддагийг үгүйсгэхгүй // Улаанбаатар таймс. -2000 оны 1-р сарын 29. - №13. 4168. Чулуунцэцэг Ч. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 1999 онд 91.7 хувьтайгаар дүгнэгдсэн // Улаанбаатар таймс .-2000 оны 1-р сарын 5.-№1. 4169. Элбэгдорж Д. ЗО гаруй хүнийг халуун мөрөөр нь илрүүлсэн // Үнэн.- 2004 оны 6-р сарын 30.- №129.- 5-р нүүр. 4170. Энх Э. Нийслэлд тарваганы мах хулгайгаар оруулсан байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 8-р сарын 8.- №182.- С1-р нүүр. 4171. Энх Э. Дахиад л автобус осол гаргалаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 26.- №67.- В1р нүүр. 4172. Энх Э. Барилгын хогоо голд хаяжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №068.- В4-р нүүр. 4173. Энх Э. 112 хохирогчтой хэрэг дахин хойшиллоо // Монголын мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 30.- №63.- 7-р нүүр. 4174. Энхбат Н. “Б. Цэрэн: Энэ онд жижиг нэгжүүдтэй архидалтын эсрэг тулж ажиллалаа” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 2.-№68.- 5-р нүүр. 4175. Энхбат Ч. “Цагаан далай сан” мэргэжлийн хаяналтынхныг шүүхэд өглөө // Зууны

мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №39.- 9-р нүүр. 4176. Энхмарт Б. 29 өрхийг гудамжинд гаргасан гал цахилгааны холболтоос болсон уу // Өнөөдөр.- 2009 оны 7-р сарын 15.- №159.- А6-р нүүр. 4177. Энхтуул С. Нийслэлийн прокуророос их хэмжээний мөнгө хулгайлагдсан хэрэг шийдэгдлээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 06-р сарын 1.-№ 142.- 7-р нүүр. 4178. Энхтуул С. Их тэнгэрт “ ЭБЭ” нэрт компанийн захирал осол гаргажээ // Өдрийн сонин.2006 оны 06 сарын 08.- №147.- 7-р нүүр. 4179. Энхтуул С. Хүчнийхэн “ Адмирал”-д гарсан дэлбэрэлттэй холбоотой юу // Өдрийн сонин.- 2006 оны 6-р сарын 14.- №152.- 3-р нүүр. 4180. Энхтуяа Г. “Р.Баярбямба: Хүүхдийг нь олоод өгөхөөр авахгүй гэдэг”// Өдрийн сонин.2001 оны 1-р сарьн 4.- №3. 4181. Энхтуяа Ц. Хорихоос өөр төрлийн ялын тухайд // Өнөөдөр. -1999 оны 9-р сарын 5.№205. 4182. Энэр Д. Галт тэрэг машинтай мөргөлдөж 5 хүн амиа алджээ // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №36.- 1-р нүүр. 4183. Энэр Д. “Автобус-4”-ийн 2 автобус осол гаргалаа // Үнэн.-2009 оны 03-р сарын 24.№52.- 1-р нүүр. 4184. Эрдэнэ Ц. Нийслэлийн хөрөнгийг удирдлагууд нь идэж байна // Ардын эрх.- 2007 оны 02-р сарын 28.- №39.- 9-р нүүр. 4185. Эрдэнэбат Г. Хандив гэдэг авлига // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 15.- №255.- 5р нүүр. 4186. Ээнээ Д. Гал гарсан шалтгааныг нарийвчлан шалгах шаардлагатай гэж үзжээ // Үнэн.2009 оны 01-р сарын 13.- №7.-1-р нүүр.

Дэг журам
4187. Адъяахүү П. Засаг даргын өрөөнд архидав // Улаанбаатар.- 1998 оны 05-р сарын 08.№95. 4188. Анхныбаяр Г. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил нийслэлийн удирдлагын анхааралд // Улаанбаатар. -2001 оны 3-р сарын 22. -№35. 4189. Ариунзаяа Б. Шинэ бүхэнд дасахдаа дургүй Монгол араншин ТҮК-д нөлөөлж байна уу// Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 173.- 3-р нүүр. 4190. Баатарнум Г. Чингэлтэй дүүрэг тогтоол шийдвэрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ? // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №182,183. 4191. Батбилэг Б. “Д.Даваадорж : Зарим дэлгүүрийн барааны 80 хувийг архи эзэлж байна // Үнэн.- 2001 оны 11-р сарын 21.- № 266. 4192. Батзаяа Б. Тендер гэдэг үг чинь хотол бялуу гэсэн юм шиг ээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 8-р сарын 21.- № 168.- 3-р нүүр. 4193. Батзориг Ө.Сахилга, дэг журмыг бүх шатанд өндөржүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 3-р сарын 12.- №38. 4194. Батхишиг М. Олны өмчийг өөрийнх гэж эндүүрсэн СӨХ-ны дарга Баянголд байна // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 14.-№96.-7-р нүүр. 4195. Батцэцэг В. Утаагүй түлшинд зориулсан 30 сая төгрөгийн арван саяар нь хуанли, түлхүүрийн оосор хийчихсэн // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 24.-№127.-5, 6р нүүр. 4196. Баяр Х. Зөрчил гаргасан 6 үйлдвэрийг хаажээ // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 16.- №51, 52.- 5-р нүүр. 4197. Баярмаа Н. Хууль бусаар барилга баригдсаар байна // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 10.- №169.- 6-р нүүр. 4198. Болормаа Д. Төрийн албан хаагчдыг шалтгаангүйгээр халжээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 27.- №20.- 8-р нүүр. 4199. Булган Х. Хөдөлмөр хамгааллыг мөрдөөгүй 20 компанийг илрүүлжээ // Өнөөдөр.- 2009

оны 05-р сарын 22.- №116.- В4-р нүүр. 4200. Бүжин Ч. “ И. Нарантуяа: Нийслэлчүүдэд эрхзүйн дүрэм хэрэгтэй // Өдрийн сонин.2008 оны 10-р сарын 10.- №244.- 8-р нүүр. 4201. Галмандах Б. Бусад улс нийслэлдээ суурьших хүмүүсдээ өндөр шаардлага тавьдаг // Улаанбаатар таймс. -№69. 4202. Ганчимэг Г. Мод тариалах нэрээр хичнээн тэрбумыг салхинд хийсгэж байна вэ? // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 14.-№110.- 5-р нүүр. 4203. Ганчимэг Л. ТҮК дүүргийнхэнтэйгээ зохицож чадаагүйгээс ажилчид нь хохирч байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 7.- №179.- А7-р нүүр. 4204. Ганчимэг Л. 1645 ослоос 894 нь явган зорчигчийн буруугаас болжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 08-р сарын 28.- №197.- А3-р нүүр. 4205. Гэгээ Ж. Хөндлөнгийн мэдээлэлд ялагч, ялагдагч байдаггүй // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 11.- №95.- 4-р нүүр. 4206. Даваадаш Н. Хотын хөгжлийн гол төлөвлөлт нь хууль байх // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 07-р сарын 01.- №133.- 4-р нүүр. 4207. Жамъян Г. Саарал ордон, сайхан монгол минь архин далайд живж байна // Улаанбаатар таймс. -1999 оны 4-р сарын 6. - №52. 4208. Иргэний үнэмлэх хүмүүсийн сэтгэлд хүрэхгүй байна // Улаанбаатар тайм.- №2. 4209. Лацдах, ломбодохоос илүү хуулиа ойлгуулах нь чухал // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 16.- №230.- 16-р нүүр. 4210. Лутбаяр Н. “Р.Баярбямба: Амьдралд барьц алдвал хэний маань ч хүүхэд хаягдахад бэлэн байна”// Өнөөдөр.– №36. 4211. Микро автобусны 80% нь зорчигчдод тасалбар өгөөгүй байжээ // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 09.- №5.- 5-р нүүр. 4212. Мөнх М. Механик хаалт эвдвэл 1 метрийг нь 240 мянган төгрөгөөр нөхөн төлүүлнэ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №11.- 6-р нүүр. 4213. Мөнх С. Гэрэлтүүлнэ, ойжуулна хэмээн төсвөөс авсан мөнгөний тайлан алга // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 31.-№64.- 6-р нүүр. 4214. Мөнх Ц. “Б. Сарантуяа: Улс төрөөр бусдын гэм буруутайг нотлохгүй “// Улаанбаатар таймс.-2003 оны 3-р сарын 12.-№48.- 4-р нүүр. 4215. Мөнхзаяа Д. Монгол банхар ч эрэлч нохой болж чадна // Өнөөдөр.- 2001 оны 7-р сарын 27. -№172. 4216. Мягмар Д. “Ц.Цогзолмаа : Нийслэлд 90 мянган хүн бичиг баримтын зөрчилтэй байна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 01.- №72.- 7-р нүүр. 4217. Мягмар Д. Нийслэлийн хөлбөмбөгийн ганц талбай хятатуудын мэдэлд оржээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 20.- №251.- 3-р нүүр. 4218. Мягмар Д. СӨХ-ны даварсан үйлдлийг зогсоогооч хотын дарга аа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №54.- 9-р нүүр. 4219. Мягмаржаргал Д. Иргэд цагдаагийнхны ажлыг хөнгөвчилнө // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 13.- №32.- 5-р нүүр. 4220. Наран Б. Зөвшөөрөлгүй эмнэлэгийн үйл ажиллагааг хаалаа // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 8-р нүүр. 4221. Наранбилэг Н. Айлын халаасны өрөөнд амьдардаг шүүгчийг хараат бус ажиллахыг шаарддаг // Зууны мэдээ.- 2002 оны 5-р сарын 30.- №133. 4222. Нийгмийн дэг журам бэхжүүлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 2001-2004 онд Нийслэлийн хэмжээнд баримталж хэрэгжүүлэх хөтөлбөр // Улаанбаатар таймс.- 2001.- № 92. 4223. Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн гурван байгууллагаар зарлуулсан бичиг баримт л хүчинтэй // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10, 12.- №149, 150. 4224. Нийтлэг журмыг 1000 таксинд наажээ // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №69. 4225. Олд Б. Нийтийн эзэмшилийн газрыг олон саяар заржээ // Өдрийн сонин.-2006 оны 6-р сарын 27.- № 164.- 2-р нүүр.

4226. Оргил Г. Нийслэлийн усны төв байгууламж дээр солонгосчууд амралтын газар барихаар газрын хөрсийг нь хуулжээ // Үнэн.-2008 оны 07-р сарын 18.- №140.- 5-р нүүр. 4227. Оюун Д. Нийслэлийн санхүүгийн тайлан зөрчилтөй гарчээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 5р сарын 8.- №111.- 3-р нүүр. 4228. Өрнөх Б. Нийтийн эзэмшлийн талбай СӨХ-ынхны халаасанд орох боллоо // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 16.-№121.-6-р нүүр. 4229. Өрнөх Б. Нийслэлийн хөрөнгө салхинд хийссээр байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 17.-№122.-6-р нүүр. 4230. Өрнөхзаяа Б. “Г. Мөнхбаяр: Үерийн далан, суваг дээр буусан иргэдийн толгойг дахин илэхгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 155.- 1-р нүүр. 4231. Сайнаа Д. “Г.Галсанпунцаг: Манай иргэд өргөдлийнхөө хариуг авахаас айдаг // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 9.- №236.- 7-р нүүр. 4232. Саран У. “Л.Алтанцэцэг: Иргэд хуулийн мэдлэг дутмагаас орон байргүй хоцорч байна// Улаанбаатар таймс. -2002 оны 3-р сарын 16.- №67. 4233. Саранзаяа Б. Хороон дарга нар гэж ёстой будлианы эзэд юм аа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 04 сарын 29.-№87.-5-р нүүр. 4234. Солонго Л. Дотуур байр нь шатсан есөн оюутан хамаатныдаа амьдарч байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №020.- А6-р нүүр. 4235. Сугар- Эрдэнэ Л. Сар бүрийн нэгнийг архигүй өдөр болголоо // Улаанбаатар таймс.2009 оны 07-р сарын 17- №143.- 3-р нүүр. 4236. Ундармаа Ш. Монголд хүний эрхийн зөрчил элбэг ч үндэсний хөтөлбөр нь өнөөг хүртэл батлагдсангүй // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 10-р сарын 22.- №24.- 2-р нүүр. 4237. Ундарчнэмэх Н. Байгууллага иргэд л сахилга дэг журмыг бэхжүүлнэ // Улаанбаатар.1998 оны 3-р сарын 11.- №49. 4238. Ундрам Ш. Засгийн газраас ч илүү эрхтэй хорооны засаг дарга байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 17- №143.- 3-р нүүр. 4239. Ууганбаяр Н. Татварын шинэ хуулиар хоршоод их хохирсон: НХХ дарга-Р.Дагвадорж // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №32. 4240. Уянга Г. Нийслэлд 36 сүм зөвшөөрөлгүй ажиллаж байна // Монголын мэдээ.- 2007 оны 06-р сарын 18.- №125.-5-р нүүр. 4241. Хажидмаа Б. Аюултай бүс байгуулах эрхийг хаанаас өгч байна вэ? // Өдрийн сонин.2004 оны 11-р сарын 2.- №270.- 3-р нүүр. 4242. Хажидмаа Б. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар алдагдалтай ажиллаж байна // Өдрийн сонин.- 2005 оны 8-р сарын 3.- №184.- 7-р нүүр. 4243. Хишигсүрэн С. Эрхээ хамгаалахын тулд буруутай хэнийг ч гэсэн шүүхэд өгөх зоригтой бай // Өнөөдөр.- 2000.- №37. 4244. Хорооны тодорхойлолт аваагүй гэж 30 хувь нь үзлэгт хамрагдалгүй буцаж байна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 26.- №62.- 5-р нүүр. 4245. Хот байгуулалтын тухай хуулийг буцаав // Өдрийн сонин.- 2008 оны 2-р сарын 1.№026.- 2-р нүүр. 4246. Хулан Х. Чанаргүй замаас болсон хохирлыг жолооч, зорчигч хоёр нөхсөөр байх уу? // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 27.- №121.- 7-р нүүр. 4247. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд зөвлөмж гаргав // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 3.- №53. 4248. Хэрлэн Б. НИТХ зөв шийдвэр гаргалаа гэж үзжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 25.- №254.- 7-р нүүр. 4249. Хэрлэн В. Гурвалжин хэрүүлийн ужиг ажил хаялт гэж үү // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. 4250. Хэрэгждэггүй хуулиар байгаль орчны хуулийг нэрлэжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 7.- № 71.- 5-р нүүр. 4251. Хязгааргүй Ч. “Д.Цэрэндаш: Нийслэлийн хянан шалгах албыг мэргэжлийн зүгээс нь анхаарч ажиллана “// Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-р сарын 7.- №124.

4252. Цагдаа, дотоодын цэргийн хэн нь ч дахин гэнэдэхгүй // Монголын мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 23.- №- 58.- 5-р нүүр. 4253. Цогзолмаа Д. Улаанбаатар архины 46 үйлдвэртэй, Эрхүүд гуравхан байдаг // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 15.- №272.- 7-р нүүр. 4254. Цолмон Г. Монголд ганцхан байдаг нүхэн гарцыг худалдаалжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 09.- №005.- А5-р нүүр. 4255. Цэнд-Аюуш Х. Далан дээр байгаа айлуудыг албадан нүүлгэн шилжүүлнэ// Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №177.- 6-р нүүр. 4256. Цэцэг Д. 39 байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоолоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 4.- №176.- А3-р нүүр. 4257. Цээпилмаа Д. Иргэний үнэмлэх гардахад нийслэлийнхэн бэлэн үү? // Улаанбаатар. -1998 оны 4-р сарын 8.-№70. 4258. Чин Б. Цагдаа олон нийтэд ойртон ажиллаж байгаа // Үнэн.- 2004 оны 5-р сарын 1.№88. - 5-р нүүр. 4259. Шаравдорж Ц. Төрийн хууль нь хууль зөрчсөн бохир, бусармаг үйл ажиллагааны хамгаалалт болох учиргүй // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 3 .-№168 .- 2, 5-р нүүр. 4260. Энхбаатар С. Шинэ хуулийг жинхэнэ ёсоор хэрэгжүүлье // Зууны мэдээ.- 2002 оны 12-р сарын 28.- №311. 4261. Энхээ Э. Дугуйтай эргүүлийнхэн ажиллаж эхэллээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 06 сарын 15.-№118.-7-р нүүр. 4262. Эрдэнэ Д. Сар бүрийн эхний өдөр архигүй // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №156.В1-р нүүр. 4263. Эрдэнэ Х. Самар түүж байсан 80 гаруй хүнийг албадан буулгажээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 6.- №178.- В1-р нүүр. 4264. Эрдэнэбилэг Н. “Л.Бямбаа: Талхны оронд тортой хэргээ чирээд харих өдөр олон” // Өнөөдөр. -1999 оны 6-р сарын 5. -№29. 4265. Эрдэнэцэцэг Д. Нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохлов // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 23.- №142.- А6-р нүүр. 4266. Эрдэнэцэцэг Э. Гарцыг хааж барилга барина гэжээ // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 09.- №02.- А5-р нүүр. 4267. Эрүүлжүүлэгсдэд "Түгшүүр" кино үзүүлж сурталчилгаа явуулав // Улаанбаатар таймс.2000 оны 6-р сарын 13.- №67. 4268. Эрхэмбаяр Г. Хотын төсвийг идэх мангасууд // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 25.№308.-3-р нүүр.

Хуулийн байгууллагууд, хуульчид
4269. Агар С. Үнэгүй зөвлөгөө өгөх төв нэгээр нэмэгдлээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 11-р сарын 1.- №269.- 16-р нүүр. 4270. Агар С. Хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө өгөх төв нээгджээ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 13.- №116.- 1-р нүүр. 4271. Анар Б. Замын цагдаагийнхны хүнд суртал хэрээс хэтэрчээ // Улаанбаатар таймс сонин.2009 оны 06 сарын 19.-№123.-4 нүүр. 4272. Бат Н. Хан-Уулын хууль, хяналтын байгууллагууд зөвлөлдлөө // Монголын мэдээ.- 2009 оны 01-р сарын 12.- №6.- 6-р нүүр. 4273. Батдэлгэр С. Нийслэлийн шүүхийг зургаан жил тэргүүлнэ / / Өнөөдөр. - №3. 4274. Галдан Г. Нийслэлийн цагдаагийн газар нэг ангийхны гарт орлоо // Өнөөдөр.- 2007 оны 1-р сарын 27.- №22.- А3-р нүүр. 4275. Галмандах Б. Цагдаагийнхаа амьдралыг би л мэдэхгүй бол өөр хэн мэдэх вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 10.- №56. 4276. Ганпүрэв Р. “С.Батдэлгэр: Шүүх, шүүгч гагцхүү хуулийг хэрэгжүүлдэг “// Өдрийн сонин. -2001 оны 2-р сарын 22. -№45.

4277. Ганчимэг Б. “Т.Ганбаатар: Пионер дарга бид хоёр албан тушаал наймаалцаагүй // Өдрийн сонин. -2000 оны 11-р сарын 18.- №272. 4278. Гуа Б. Нийслэлийн хөдөлгөөнт эргүүлийнхэн нээлттэй хаалгадав // Монголын мэдээ.2008 оны 05-р сарын 14.-№109.-7-р нүүр. 4279. Гуа Б. Нийслэлийн хөдөлгөөнт эргүүлийнхэн ажил хаяахад хүрээд байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 05-р сарын 27.- №177.- 7-р нүүр. 4280. Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлын байдал, цаашид тавих зорилтын тухай // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 7-р сарын 26.- №86. 4281. Гэрлээ Л. Нийслэлийг 50 хэсэгт хувааж хөдөлгөөнт эргүүл гаргана // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 20.- №304 .-11-р нүүр. 4282. Гэрэл У. Хүнтэй уулзахдаа мөрдөн байцаагч гэдгээрээ далайлгаж болохгүй // Зууны мэдээ.- 2001 оны 6-р сарын 4.- №129. 4283. Долзодмаа Б. Сүхбаатар дүүрэг дэх өмнөх сонгуулиудын луйвар // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 10.- №244.- 2-р нүүр. 4284. Доржсүрэн Л. Бид цоо шинэ чиг үүрэгтэй ажиллаж байна // Улаанбаатар таймс. -2001оны 3-р сарын 3. -№26, 27. 4285. Дулам П. Нийслэлд 295 нотариатч ажиллана // Үнэн.-2007 оны 05-р сарын 16.- №095.5-р нүүр. 4286. Дүүргийн цагдаагийн дарга нар бүгдээрээ сануулга авсан // Өдрийн сонин. -2000 оны 11-р сарын 18. -№272. 4287. Дүүргүүдийн Нотариатын газар // Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 5.- №103.- 8-р нүүр. 4288. Дэлгэрцэцэг Г. “Б.Дамдинсүрэн: Цагдаагийнхан хүнээр тоглодог гурав хоногтой “ // Өнөөдөр.- № 178. 4289. Дэлгэрцэцэг Г. “Н.Дагва: 40 гаруй шүүгч орон гэргүй байна. Ийм нөхцөлд хараат бусаар яаж ажиллах вэ?” // Өнөөдөр.- 2002 оны 11-р сарын 11.- №266. 4290. Есүгэн А. Улаанбаатарын цагдаагийн хэлтсийн боссууд // Өдрийн сонин.-2000 оны 8-р сарын 5.-№182. 4291. Зурагт хуудсаар хуулиа сурталчлав // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 5-р сарын 28.- №63. 4292. 105 прокурорын 64.7 хувь нь "ажилдаа тэнцэнэ" гэсэн үнэлгээ авчээ // Улаанбаатар. – 1998 оны 4-р сарын 9.- №71. 4293. Манд Г. Цагдаагийн ажилтнууд хүний эрхийн талаарх мэдлэгээ дээшүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №212. 4294. Мичид У. Нийслэл дүүргийн прокурорууд “хангалттай” дүн авчээ // Зууны мэдээ.- 2007 оны 5-р сарын 16.- №118 .- 2-р нүүр. 4295. Мөнх Ц. “О. Гэрэл: Нэг шүүгчид л гэхэд 212 хэрэг өгөгдөж байгаа // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 15.- №77.-4-р нүүр. 4296. Мягмар Д. Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргыг өөрчлөхгүй // Улаанбаатар таймс.2008 оны 11-р сарын 12.- №229.- 1-р нүүр. 4297. Нар П. Нийслэлийн хүүхдийн эрүүгийн танхимын шүүгчид ажиллахгүй // Үнэн.- 2007 оны 05-р сарын 16.- №095.- 5-р нүүр. 4298. Нийслэл, дүүргийн прокурорынхны зорилт // Улаанбаатар. -1998 оны 4-р сарын 9 .№71. 4299. Нийслэлийн аудитын газар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 2.- №221.- 4.-р нүүр. 4300. Нийслэлийн ахмад шүүгчид дурсамжаа хуучлав // Өдрийн сонин.- 2002 оны 6-р сарын 19.- №150. 4301. Нийслэлийн гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн гал унтраах 29-р анги 45 жилийн ой // Үнэн.-2002 оны 9-р сарын-19.- №185. 4302. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газар // Улаанбаатар. -1997 оны 11-р сарын 14 .- №219. 4303. Нийслэлийн сонгуулийн хороо шүүхэд дуудагдана // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р

сарын 29.- №219.- 5-р нүүр. 4304. Нийслэлийн төр захиргааны байрны эрх зүйн байдлын тухай журам // Зууны мэдээ.2001.-№11. 4305. Нийслэлийн цагдаагийн газар // Улаанбаатар таймс.- №2001.-№77. 4306. Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дэргэдэх дипломат болон банкны байгууллагуудын хамгаалалт, шөнийн эргүүлийн 808-р анги // Зууны мэдээ. -2001 оны 7-р сарын 5. №159. 4307. Оюун X. Нийслэлийн цагдаагийнхан 75 жилийн ойн байраа тэмдэглэлээ // Өдрийн сонин.- 2001 оны 7-р сарын 7.- №156, 157. 4308. Прокурорын байгууллага буруугаа бусдаас эрдэггүй // Улаанбаатар.-1998 оны 3-р сарын 10. -№48. 4309. Равжаа Г. Нийслэлийн цагдаагийн газар хоёр дэд даргатай болов // Өнөөдөр.- №12.- А1р нүүр. 4310. Сар П. Нийслэлийн хөдөлгөөнт эргүүлийнхэн 24 автомашинтай болов // Үнэн.- 2008 оны 02-р сарын 05.- №24.- 1-р нүүр. 4311. Сүлд Ш. Замын цагдаа нар дохиур модоороо “шүгэлддэг” болов // Улаанбаатар таймс.2009 оны 02-р сарын 04.- №24.- 5-р нүүр. 4312. Сүлд Ш. Тэтгэврийн нас нь болчихсон байхад албаа өгөхгүй гэдэг мода дэлгэрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №37.- 5-р нүүр. 4313. Удам Д. Цагдаа сэттүүлчидтэй хамтарч ажиллахаар боллоо // Улаанбаатар таймс.-2004.9-р сарын 9.-№183.-2-р нүүр. 4314. Ундармаа Ш. Бид удахгүй тангараг өргөнө: Ерөнхий аудитор Д.Цэрэндаш // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 12.- №48.-4-р нүүр. 4315. Хулан Х. Нийслэлийн цагдаа бүл нэмнэ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын 18.- №14.1-р нүүр. 4316. Хууль зүйн алба үүсч байгуулагдсаны 80 жилийн ойд // Улаанбаатар таймс.-2001 оны 11-р сарын 29.- №143. 4317. Хууль зүйн зөвлөгөө, лавлагаа өгдөг товчоонууд // Зууны мэдээ.-2004 оны 4-р сарын 28.- №97.- 8-р нүүр. 4318. Цээпилмаа Д. “И.Цэрэндулам: Хийж бүтээх гэж зүтгэж яваа хүний сэтгэлийн гал руу ус битгий цацаасай” // Улаанбаатар таймс.- №52. 4319. Цээпилмаа Д. Хуулийн дээд мэргэжилтнүүд шүүхэд зарлага, бичээч, жижүүр хийж байна // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 10-р сарын 17.- №124. 4320. Чингэлтэй дүүргийн прокурор // Улаанбаатар.-1993 оны 7-р сарын 22.- №139. 4321. Чулуунцэцэг Ч. Шүүх шүүхээ хянаж алдаагаа засна гэдэгт эргэлздэг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын 7. -№117. 4322. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх Нийслэлийн алба // Улаанбаатар таймс. - 2002.- №7.

Онцгой байдал
4323. Айлууд үерийн бүсэд эргэн бууж байна // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 20.- №162.- 1-р нүүр. 4324. Айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх зургаан байршилыг сонгожээ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 28.- №146.- 5-р нүүр. 4325. Алтан Б. Зайсанд Шүлхий гараагүй гэнэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 06-р сарын 06.- № 145.- 11-р нүүр. 4326. Анар Б. Зайсангийнхан үерийн аюулаас айхааргүй болжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 4-р нүүр. 4327. Ариун Б. Нийслэлд цэргийн дүүцүүлэх албыг 85 хүн хаана // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 17.- №89.- В4-р нүүр. 4328. Ариунаа Б. Үерийн далан сувагт үзлэг хийж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 16.-№121.-6-р нүүр.

4329. Багануур дүүрэгт үерийн далан сэтэрч айл, албан байгууллагууд усанд автжээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 29.- №158.-1, 11-р нүүр. 4330. Багануурт үер болж эмнэлэг, сургууль, усанд автжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 1.- № 67.- 5-р нүүр. 4331. Бадарч С. Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт хөл хорио тогтоолоо // Ардын эрх.- 2007 оны 09-р сарын 04.- №172.- 3-р нүүр. 4332. Бат Ч. Аврагчид найман машинаар хүч нэмлээ // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 21.№15.- 8-р нүүр. 4333. Батцэцэг В. Үерт автахгүй гэсэн баталгаа нийслэлчүүдэд алга // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05 сарын 14.-№ 97.-5-р нүүр. 4334. Батцэцэг В. Үерт автсан айлуудад тусламж үзүүлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 21.- № 168.- 3-р нүүр. 4335. Баян Д. Газар доогуурх баруун Сэлбэ ба Улаанбаатар арал живж магадгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 2.- №134.- 6-р нүүр. 4336. Баян Ж. Түргэний эмч үерийн ус туулан хүний амь аварчээ //Зууны мэдээ.- 2009 оны 7р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 4337. Баянбилэг Б. Нийслэлийн ногоон бүсэд гал гарчээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 5-р сарын 26.№122.- С1-р нүүр. 4338. Баянзул М. “Нарантуул”-ынхан хэдэн сар “идэх” мөнгөө усанд урсаглаа // Зууны мэдээ.2009 оны 7-р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 4339. Баянзул М. Нийслэлээс үхсэн тарвага олдлоо // Зууны мэдээ.- 2008 оны 9-р сарын 19.№225.- 1-р нүүр. 4340. Баянзүрх дүүрэгт үер болж гурван хүн нас баржээ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сар .- №140.1-р нүүр. 4341. Баярмаа Д. Нийслэлийн зарим хэсэгт үер буулаа // Ардын эрх.-2007 оны 08-р сарын 03.№150.- 1-р нүүр. 4342. Баяр-Угтах Х. 3500 гаруй шувуу өлсөж үхжээ // Монголын мэдээ.-2009 оны 04 сарын 22.-.№112.- 5-р нүүр. 4343. “ВВС” Улаанбаатарын онц байдлыг цуцаллаа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 7-р сарын 7.№182.- 9-р нүүр. 4344. Болд Д. Нийслэлд бөмбөг дэлбэрвэл гайхах зүйлгүй // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 08р сарын 19.- №167.- 3-р нүүр. 4345. Болд С. Гамшигт их өртсөн хороололынхон орон гэртэй боллоо // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 21- №145.- 1,4-р нүүр. 4346. Болд С. Нийслэл дахиад л усанд автлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 22№146.-1, 4-р нүүр. 4347. Болд-Эрдэнэ С. Нийслэлд газар хөдлөхийг үгүйсгэсэнгүй // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 06-р сарын 05.- №113.- 4-р нүүр. 4348. Болд- Эрдэнэ С. Үерийн гамшиг нийслэлийг туйлдууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 23.- №147.-1, 3-р нүүр. 4349. Болд-Эрдэнэ С. Улаанбаатар үерт автахад ойрхон байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 24.- №149.- 4-р нүүр. 4350. Болдбаатар X. Нийслэлийн иргэний аюулгүй байдал онцгой анхаарал татаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 10.- №112. 4351. Болор Т. Нийслэлд 11 цэгт хуягт тээвэрлэгчийг онц байдал цуцалтал байрлуулна // Монголын мэдээ .-2008 оны 07-р сарын 03.- №148.- 3-р нүүр. 4352. Болор Х. Хотын төвөөр аюул сүлжилдэж байна // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 3.№77.- С1-р нүүр. 4353. Болормаа Л.Гамшгийн дараах нийслэл // Өнөөдөр.- 2003 оны 7-р сарын 21.- №169.- 1, 3, 5-р нүүр. 4354. Болормаа Х. Улаанбаатараас дахиад л гранат олдлоо // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 28.- №099.- А3-р нүүр.

4355. Болормаа Х. Нийслэл мялзангийн голомттой болжээ // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 20.- №272.- В1-р нүүр. 4356. Болормаа Х. Нийслэлд мөнгөн усны аюул дахин нүүрлэлээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 8.- №80.- А6-р нүүр. 4357. Болормаа Х. Хэдийд ч дэлбэрч мэдэх Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2008 оны 6-р сарын 26.№148.- А1, А7-р нүүр. 4358. Болорчимэг Б. Нийслэлчүүд халдварт өвчний голомт дээр суусан байвал яана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 8- №138.- 8-р нүүр. 4359. Булган Х. Улаанбаатар гурван 105-тай болов // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 17.№240.- А5-р нүүр. 4360. Бэхбаяр Д. Тусламж хүргэхээр нийслэлийн Засаг дарга зудтай нутгийг зорилоо // Өнөөдөр.- №38. 4361. Гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын 80 жилийн ой // Улаанбаатар таймс.-2001 оны 12-р сарын 6 .-№146. 4362. Гамшигийн дараах өдрүүд №2 // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 31.- №173.- А6-р нүүр. 4363. Гамшигт өртсөн айлуудад газар олгоно // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №164.А1, А5-р нүүр. 4364. Ганга Ж. Нийслэлийн ногоон бүсэд түймэр гарчээ // Монголын мэдээ.-2008 оны 05-р сарын 14.- №107.- 1-р нүүр. 4365. Гангаа Ж. Аадар бороо асгах болгонд “Аавчид” бэмбэгнэдэг боллоо // Өдрийн сонин .2009 оны 7-р сарын 30.- №183.- 1, 3-р нүүр. 4366. Ганцацрал М. Ус ихтэй бороо болгонд урссаар байх гэж үү // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №163.- А1, А6-р нүүр. 4367. Ганцацрал М. Үер буувал нисэхийн хөөрөх зурвас руу их ус орж болзошгүй // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 3.- №175.- С1-р нүүр. 4368. Ганчимэг Л., Энхмарт Б. Гамшигийн дараах өдрүүд // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 29.- №171.- А5-р нүүр. 4369. Ганчимэг Л., Энхмарт Б. Гамшигийн дараах өдрүүд №2 // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 30.- №172.- А5-р нүүр. 4370. Гуахалиун Б. Нийслэл хоёр талаасаа түймэртэй байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 06р сарын 09.- №127.- 1-р нүүр. 4371. Даваадорж Ш. Гал усны гамшиг хэлж ирдэг гай ланчигийг бид өөрсдөө далладаг // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 22.- №165.- А1, А3-р нүүр. 4372. Далан дахин сэтэрч айлууд үерт автлаа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 22.№176.- 1, 6-р нүүр. 4373. Даян Н. Хаягдал дундаас их бууны сум, бөмбөг олджээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 06.- №50.- 1-р нүүр. 4374. Долзодмаа Б. Улаанбаатар хотыг аварсан залуус // Өдрийн сонин.- 2008 оны 1-р сарын 16.- №12.- 3-р нүүр. 4375. Доржгарди Б. Хөдөөжсөн их хотын гамшиг // Зууны мэдээ.- 2007 оны 1-р сарын 29.№23 .- 5-р нүүр. 4376. Дөлгөөн С. Нийслэлээс үхсэн 4 тарвага олджээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 20.- № 167.- 1-р нүүр. 4377. Дөлгөөн С. Багануур дүүрэгт тарваган тахал гарлаагүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 21.- № 168.- 1-р нүүр. 4378. Жамъян Г. Хар дарсан зүүд шиг үерүүдийг мартлаа гэж үү // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 28.- №181.- 11-р нүүр. 4379. Жаргал Р. “Улаанбаатар” кино наадмыг олон улсын болгоно // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 12.- №85.- С1-р нүүр. 4380. Жаргалмаа Т. 3-р хорооллын зам дээр 100 жилд нэг тохиолдох үерийн ус цуглардаг // Зууны мэдээ.- 2000 оны 9-р сарын 21.- №221. 4381. 114 айлын орон сууцанд гал гарлаа // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 8.- №133.- 1-р нүүр.

4382. Их хотыг түйвээсэн аадар бороотой нэг өдрийн сурвалжлага // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №166.- А4-р нүүр. 4383. Лхамноржмаа Ш. Зуд болдгоороо болно, зулагтай үлдэж чадах уу ? // Зууны мэдээ.2004 оны 10-р сарын 28.- №255.- 9-р нүүр. 4384. Манай БОК биднийг хамгаална // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 3-р сарын З.- №26, 27. 4385. Мандухай Б. Улаанбаатарчууд сонгодог урлагийг сурталчилна // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 14.- №60.- С1-р нүүр. 4386. Мөнх Х. Тарваган тахлаас сэргийлэх ажлыг нийслэлд эхлүүлэв // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 28.- №181.- 13-р нүүр. 4387. Мөнхбат Р. Нийслэлд газар хөдөлбөл хотын төв балгас болно // Зууны мэдээ.- 2001 оны 4-р сарын 2.- №76. 4388. Мөнхгэрэл Б. Багануурт үер бууж 70 орчим айл усанд автжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 29.- №147.- С1-р нүүр. 4389. Мөнхцэцэг М. Хан-Уул дүүрэгт гахайн мялзан гарчээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 4.- №210.- 6-р нүүр. 4390. Мөнхцэцэг М. Нийслэлд дахин мөнгөн ус илрэв // Өдрийн сонин.- 2008 оны 04-р сарын 07.- №84.- 1-р нүүр. 4391. Мягмар Д. Олон хүний амь нас эрсдлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.№166.- 11-р нүүр. 4392. Мягмар Д. , Энхбат Ч. Үерийн гамшигт нэрвэгдсэн газар Сонгинохайрхан дүүргээр хүрээгээ тэллээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 22.- №168.- 1, 3-р нүүр. 4393. Мягмар Д. Айлуудыг нүүлгэх нөхөн төлбөрт 17 тэрбум төгрөг хэрэглэжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 14-р нүүр. 4394. Мягмаржаргал Д. Нийслэлд мөнгөн ус илэрсээр байна // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 22.- №81.- 4-р нүүр. 4395. Наранцацралт Ж. Түймрээс сэргийлэх цаг ирлээ // Улаанбаатар.-1998 оны 3-р сарын 11.№49. 4396. Нас барагсдын оршуулгын зардлыг нийслэлийн ЗДТГ-с гаргалаа // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №166.- 11-р нүүр. 4397. Нийслэл тарваган тахлын эрсдэлтэй бүс // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 08.-№160.- 3-р нүүр. 4398. Нийслэлд дахиад л үер буулаа // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 22.- №142.- 1-р нүүр. 4399. Нийслэлийг гамшгийн бүсээр зарлахаас татгалзав // Ардын эрх.- 2007 оны 06-р сарын 29.- №28.- 4-р нүүр. 4400. Нийслэлийн дунд сургуулиудыг тохижуулна // Өнөөдөр.- 2008 оны 4-р сарын 18.- №90.А7-р нүүр. 4401. Нийслэлийн ногоон бүсийн 57 хувь түймрийн өндөр зэрэглэлд хамрагддаг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №122. 4402. Нэг аюултай зэрэглэлийн түймэр гарах бүсэд Улаанбаатар оржээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 09.- №84.- 1, 6-р нүүр. 4403. Одонтуяа Т. Таван баллын хүчтэй газар хөдлөв // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 9-р сарын 26.- №194. 4404. Оюун Д. Аюултай бүсэд байсан 15 өрхийг албадан нүүлгэжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 11-р нүүр. 4405. Оюун Д. Халдвараас сэргийлэхийг санууллаа // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.№172.- 11-р нүүр. 4406. Оюун Х. Нийслэлийн ногоон бүсэд гарсан түймрийг унтраажээ // Ардын эрх.- 2008 оны 06-р сарын 19.- №122.- 7-р нүүр. 4407. Оюунжаргал Р. Газар хөдөлснөөс нийслэлд байшингийн хана тааз цуурчээ // Ардын эрх.- 1998 оны 9-р сарын 26.- №227. 4408. Өлзийсайхан Г., Тэгшжаргал М. Хонхорт барьсан айлууд нүүж дэнжид тухлав // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №166.- А1, А6-р нүүр.

4409. Өөхөн дэнгийн хорооллынхон буюу Улаанбаатарын хөдөөнийхөн. Үерт автсан айлууд гомдол гаргах учиргүйсэн // Өнөөдөр.- 2003 оны 12-р сарын 10.- №288.- 8-р нүүр. 4410. Өрнөх Б. Үерт автсан ШТС-ууд аюул авчирч магадгүй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 23.- №147.- 3-р нүүр. 4411. Өрнөх Б. Үерт урсчихаад нүүхгүй гэх иргэд ч бас байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 24.- №148.- 3-р нүүр. 4412. Өрнөхзаяа Б. Шадар сайд үерийн сэргээн босголттой танилцлаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 24.- №148.- 3-р нүүр. 4413. Өрнөхзаяа Б. ЭСЯ үерт нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэхээр болов уу // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 29.- №151.- 3-р нүүр. 4414. Өрнөхсаран Б. Үерт өртсөн газруудыг ариутгалаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 28.- №150.- 3-р нүүр. 4415. Пүрэв Ц. Нийслэлд гарсан гамшиг ослын 3,7 хувийг газар хөдлөлт эзэлдэг // Монголын мэдээ.-2008 оны 10-р сарын 20.- №20.-5-р нүүр. 4416. Пүрэвсүрэн Ш. Үерийн үр дагавар ногоочдод хүнд туслаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 7-р нүүр. 4417. Сүлд Ш. Тарваган тахлаас сэргийлэх захирамж гаргалаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 28.- №150.- 3-р нүүр. 4418. Сүрэн Д. Биокомбинатынхан үерийн үеэр сургуулийн сургуулийн танхимд толгой хоргоджээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 4419. Сүрэн Д. Гамшигт нэрвэгдэгсдэд туслахаар данс нээлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 11-р нүүр. 4420. Сүрэн Ж. Улаанбаатарт газар хөдлөлт нэмэгдэж байгаа нь тогтоогджээ // Үнэн.- 2008 оны 02 сар.- №06,07.- 8-р нүүр. 4421. Тод Т. Нийслэлээс 82 мм-ийн миномет мина олджээ // Үнэн.-2008 оны 04-р сарын 29.№82.- 1-р нүүр. 4422. Төр Э. Зэвсэгт мөргөлдөөнөөс сэргийлэх бүсийн хурал Улаанбаатарт болно // Өнөөдөр.2007 оны 5-р сарын 17.- №115.- А2-р нүүр. 4423. Туяа А. Нийслэлийнхний бэлэн байдлыг шалгасан байгалийн гамшиг // Ардын эрх.2008 оны 03-р сарын 02.- №41.- 5-р нүүр. 4424. Тэлмэн Б. Үерт автаж болзошгүй айлуудыг нүүлгэж байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 30.- №152.- 3-р нүүр. 4425. Тэлмэн Д. Нийслэлд дахин мөнгөн ус // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 17.№79.- 1-р нүүр. 4426. Тэлмэн Д. Улаанбаатар хотын хэмжээнд интернэт тасарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 23.- №147.- 1-р нүүр. 4427. Улаанбаатарт 13 цагт хүчтэй бороо орохыг мэдээд “онцгой байдал “ руу мэдээлсэн // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №175.- 1, 7-р нүүр. 4428. Ундрамзаяа Ш. Шинээр үерийн далан, суваг байгуулцагаая // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 21- №145.- 3-р нүүр. 4429. Ууганбаяр С. Түймэртэй, түйрэнтэй Улаанбаатар // Монголын мэдээ .- 2008 оны 04-р сарын 22.- №88- 16-р нүүр. 4430. Уянга Г. Нийслэлд үерийн аюул нүүрлэж, онцгой байдал тогтоолоо // Монголын мэдээ.2008 оны 06-р сарын 23.- №139.-1-р нүүр. 4431. Үер уснаас сэргийлэх “Туул гол” арга хэмжээг явуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 16- №142.- 5-р нүүр. 4432. Үер усны улмаас 24 хүн амиа алдлаа // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №174.1, 3-р нүүр. 4433. Үерийн улмаас 126 өрх орон гэргүй болов // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.№166.- 11-р нүүр. 4434. Үерт автсан айлуудад гэр олголоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 21- №145.3-р нүүр.

4435. Үерээс учирсан хохирлыг арилгахад 1.6 тэрбум төгрөг шаардлагатай // Зууны мэдээ .2009 оны 7-р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 4436. Үнэн Н. Нийслэлд түймрийн гал дүрэлзэж байна // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 08.- №76.- 7-р нүүр. 4437. Үнэн Н. Нийслэлд мөнгөн усны тав дахь тохиолдол илэрлээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 4-р сарын 17.- №84.- 1-р нүүр. 4438. Үнэн Н. Нийслэлийн хэмжээнд галын таван дуудлага ирсэн байна // Монголын мэдээ.2008 оны 07-р сарын 25.- №155.-1-р нүүр. 4439. Үнэн Н. Нийслэлд өдөр алгасахгүй үхсэн тарвага олддог боллоо // Монголын мэдээ.2008 оны 09-р сарын 22.- №213.- 1-р нүүр. 4440. Үнэнбат Н. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн “Богд-Ар” хорооллын ХХ байрны орчим хөл хорио тогтоолоо // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03-р сарын 24.- №63.-1-р нүүр. 4441. Үнэнбат Н. Нийслэлд дахиад мөнгөн ус илэрлээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 07.- №75.- 1,6-р нүүр. 4442. Үнэнбат Н. Нийслэлийн гудамжинд дахиад л мөнгөн ус илэрлээ // Монголын мэдээ.2007 оны 04-р сарын 08.- №76.- 1,7-р нүүр. 4443. Үнэнбат Н. Нийслэлд дахиад л мөнгөн ус илрэв // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 17.- №84.- 1-р нүүр. 4444. Үнэнбат Н. Нийслэлд өдөрт нэг мөнгөн ус илэрдэг боллоо // Монголын мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 24.- № 90.-1-р нүүр. 4445. Хажидмаа Б. Улаанбаатарчууд гамшгийн байдалд амьдарч байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 1-р сарын 11.- №8.- 7-р нүүр. 4446. Хажидмаа Б. Улаанбаатар гамшгийн байдалтай байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 1-р сарын 16.- №12.- 2-р нүүр. 4447. Халиун Л. Нийслэлд хөл хорио тогтоож магадгүй гэв // Ардын эрх.- 2008 оны 02-р сарын 22.- №35.- 5-р нүүр. 4448. Хангай Х. Өвчилсөн 23 гахайг устгалаа // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 23.- №55.- 5р нүүр. 4449. Хорлоо Ж. Газар хөдлөлтийн аюултай бүсэд нийслэлчүүд хамрагджээ // Үнэн.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №10.- 9-р нүүр. 4450. Хорол Д. Нийслэлийн онцгой байдлын газар үзүүлэх сургалт хийв // Өдрийн сонин.2007 оны 5-р сарын 28.- №124.- 4-р нүүр. 4451. Хоролдамба Д. Улаанбаатарт газар хөдөлбөл 100 хүн дутмын 70 нь нас барна // Өнөөдөр.- 2001.- №108. 4452. Хорооллын 12 давхар байруудад чичэрхийлэл мэдрэх багаж байрлуулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 173.- 3-р нүүр. 4453. Хотынхон үерийн гамшигийг даван гарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 21- №145.- 3-р нүүр. 4454. Хулан Х. Нийслэлчүүдийг сандаргасан газар хөдлөх сургыг мэргэжилтнүүд няцаав // Зууны мэдээ.- 2008 оны 6-р сарын 5.- №136.- 1, 7-р нүүр. 4455. Хүү Ө. Гамшиг хийсч биш хэлж ирэв // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №166.3-р нүүр. 4456. Цацралт Б. Хүн аварчихаад гарч ирэх сайхан шүү // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 7.- № 158.- 3-р нүүр. 4457. Цогтгэрэл Б. Өглөө сэрэх үү, Улаанбаатарчууд // Өдрийн сонин.- 3-р сарын 11.- №140.13-р нүүр. 4458. Цолмон Г. Нийслэлд хортой архи тархжээ // Өнөөдөр.- 2008 оны 1-р сарын 3.- №1.- А1, А7-р нүүр. 4459. Цолмон Г. Чингэлтэй дүүргийнхэн “онцгой байдал” зарлав // Өнөөдөр.- 2008 оны 5рсарын 22.- №119.- В1-р нүүр. 4460. Цолмон Г. Үерийн аюул холдоогүй л байна // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 6.- №178.А5-р нүүр.

4461. Цэлмэг Б. Нийслэлд хөл хорио тогтоож болзошгүй // Монголын мэдээ.- 2008 оны 02-р сарын 13.- №29.-1-р нүүр. 4462. Цэнд Х. Наадмаар нийслэлд бороо орно // Өдрийн сонин .- 2009 оны 7-р сарын 8.№167.- 1-р нүүр. 4463. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлд 11 хуягт тээвэрлэгч ажиллаж байна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 7-р сарын 3.- №159.- 8-р нүүр. 4464. Цэцэгдэлгэр Б. Нийслэлд онц байдал зарлалаа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 7-р сарын 02.- №158.- 1-р нүүр. 4465. Цээпилмаа Д. Үерийн аюултай бүсэд амьдарсаар байх уу? // Улаанбаатар таймс.- 2004.6-р сарын 15.- №120.- 2-р нүүр. 4466. Шуурхай бүлэг 105 дуудлагагүй хонолоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 5-р нүүр. 4467. Элбэрэлт Д. Хөвсгөл-Улаанбаатарт 18.5 кг хориотой 3 төрлийн хиймэл хорт бодис байна // Үнэн.- 2008 оны 02-р сарын 28.-№040.- 5-р нүүр. 4468. Элбэрэлт Д. Үер нийслэлийн хот төлөвлөлтөд дүн тавилаа // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №143.- 5-р нүүр. 4469. Элбэрэлт Д. Газар хөдөллөө гэхэд нийслэлийг ямар хувь заяа угтах бол // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 29.- №147.- 5-р нүүр. 4470. Энх Э. Нийслэлд 1916 өрх үерийн аман дээр амьдарч байна // Монголын мэдээ.-2009 оны 05 сарын 14.-№96.-5-р нүүр. 4471. Энх Ч. Хийн дэлбэрэлтэнд 16 айл өртлөө // Зууны мэдээ.-2009 оны 01-р сарын 05.- №1.8-р нүүр. 4472. Энх Ч. Үер 24 хүний аминд хүрлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 20.- №166.- 7-р нүүр. 4473. Энх Э. Үерт автсан газруудыг ариутгалаа // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №169.С1-р нүүр. 4474. Энхбат Ч. Үерийн аюулаас 300 орчим хүнийг гаргажээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 29.- №148.- 10-р нүүр. 4475. Энхбат Ч. “С. Батхүү: Долоо хоногийн өмнө барьсан шинэ гэрээс маань энэ буйр л үлдлээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №169.- 8-р нүүр. 4476. Энхбат Ч. Нийслэл хотод дахин мөнгөн ус илэрлээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 8-р сарын 28.- №206.- 8-р нүүр. 4477. Энхжин Ж. Онцгой байдал дахь Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 07 сар.№24. 4478. Энхмаа Э. Улаанбаатарыг гамшигийн бүс хэмээн зарлаж өгөөч // Өнөөдөр.- 2007 оны 11-р сарын 21.- №273.- А1, А3-р нүүр. 4479. Энхмаа Э., Болор Х. Хордлоготой нийслэл // Өнөөдөр.- 2008 оны 2-р сарын 18.- №38.С4-р нүүр. 4480. Энхмарт Б. Лаг шавар, ялгадас дундаас босгож буй амьдрал дахиж бүү тохиолдоосой // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №164.- А1-р нүүр. 4481. Энхмарт Б. Стандартын шаардлага хангасан барилга олдсонгүй // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 22.- №165.- А6-р нүүр. 4482. Энхмарт Б. “Г. Мөнхбаяр: Замбараагүй барьсан барилгууд гамшиг үүсгэсэн гол шалтгаан // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №166.- А1, А6-р нүүр. 4483. Энэбиш П. Улаанбаатар хотыг аварсан залуусыг шагналаа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 1-р сарын 19.- №15.- 7-р нүүр. 4484. Эрдэнэ С. Улаанбаатарт мэдрэгдсэн газар хөдлөлтийг судлахаар тусгай баг гарчээ // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 21.- №60.- 1-р нүүр. 4485. Эрдэнэ Ц. Нийслэлд гоц халдварт өвчин гарч, хөл хорио тогтоолоо // Ардын эрх.- 2007 оны 08-р сарын 21.- №162.- 1-р нүүр. 4486. Эрдэнэбулган Х. Үерт өртсөн айлуудад туслалаа // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 28.№170.- В1-р нүүр.

4487. Эрдэнэзаяа Э. “С. Эрдэнэ: Үерийн гамшигт нийслэлийн захиргааныхан буруутай // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 28.- №173.- 4-р нүүр. 4488. Эрдэнэмаа Л. Шинийн хоёронд Улаанбаатарт сүйрэл болох уу? // Үнэн.- 2008 оны 02-р сарын 02.- №25.- 4-р нүүр. 4489. Эрдэнэцэцэг Д. 700 саяын үнэ өртөгтөй үерийн ус зайлуулах хоолой үүргээ гүйцэтгэж чадсангүй // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 28.- №170.- В1-р нүүр. 4490. Эрдэнэцэцэг Ц. Нийслэлчүүдийг “тарвага” болгож мэдэх гэнэтийн аваар гарчээ // Ардын эрх.-2009 оны 08-р сарын 20.-№161.- 1-р нүүр. 4491. Ээнээ Д. Үерийн улмаас нэг хүн амиа алджээ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 23.- №143.1-р нүүр.

Боловсрол
4492. Агар С. Орос 3-р сургууль 2-дахь удаагаа түрүүллээ // Өдрийн сонин.- 2004.- 3-р сарын 31.- №78.- 1-р нүүр. 4493. Адима Ш. Боловсролын салбарт хийгдэж буй шинэчлэлийг эрчимжүүлснээр гэмт хэргийн гаралт буурна // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №74. 4494. Адима Ш. 70 гаруй сая төгрөгийн хуучин сурах бичгийг устгах болов // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 11-р сарын 20.- №139. 4495. Адима Ш. “И. Дорж: Оюуны хомсдолтой хүүхдийг оношлон сургахыг хойш тавьж болохгүй ээ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 1-р сарын 8.- №3. 4496. Адима Ш. Таван сургуулийг Япон улсын тусламжаар өргөтгөнө // Улаанбаатар таймс.2002.- №22. 4497. Адима Ш. Сургууль цэцэрлэгүүдийн их засварт 708 сая төгрөг зарцуулна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №87.- 2-р нүүр. 4498. Адима Ш. Өвөлжилтөд нэг тэрбум 600 сая төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 9-р сарын 16.- №188.-2-р нүүр. 4499. Адима Ш. Шөнийн цагт гэрэлтдэг цацруулагчийг сурагчдын дүрэмт хувцсанд байрлуулж болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 4-р нүүр. 4500. Алтанцэцэг Д. “Д.Мижиддорж. Хүүхдийн шуугианд толгой өвдөж үзээгүй” // Өнөөдөр.2002.- №283. 4501. Амар Б. Гучин сургууль интернэт кафетай болно // Үнэн.- 2001 оны 6-р сарын 12.№112. 4502. Амарсайхан М. Боловсрол эрүүл мэндийн салбарт онцгой анхаарлаа хандуулж ажилласан // Өнөөдөр.- 2002 оны 2-р сарын 28.-№48, 49. 4503. Амжилтыг дагуулсан захирал // Өнөөдөр.- 2001 оны 6-р сарын 29 .-№152. 4504. Анар Б. 14870 сурагч 1-р ангид элсэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 8-р сарын 27.№102. 4505. Анар Б. Бага ангийн шилдэг багш нар тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 5.- №91.- 2-р нүүр. 4506. Арвин Б. Улсын математикийн олимпиадад нийслэлийн баг тэргүүлжээ // Зууны мэдээ.2009 оны 05-р сарын 21.- №116.- 12-р нүүр. 4507. Ариун Н. Бид эх газрын хөрсөнд мод суулгахынхаа өмнө оюун тархиндаа нэг сайхан мөчир соёолуулах ёстой // Улаанбаатар таймс .- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 1,3р нүүр.

4508. Баатар Д. Эрдмийн баяраас эрэгцүүлсэн бодол //Улаанбаатар таймс.- 1999.- №165. 4509. Баатарнум Г. “С.Тунгалаг: Би нэгдүгээр анги авах дуртай” // Улаанбаатар таймс.- №30. 4510. Баатарнум Г. Дөргөний хүү "Дөрвөн уул"-ынхаа дунд хийморлог явна // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 4.- №161. 4511. Баатарчулуун Г. 10 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №130. 4512. Бадамчимэг Д. Цагаахан сэтгэл ариухан итгэл, завгүйхэн үйлс // Өдрийн сонин.- №112. 4513. Бадарч Ш. Таван дэлбээтэй цэцэг // Үнэн.- 2003 оны 12-р сарын 25.- №254- 8-р нүүр. 4514. Базаргочоо Ц. Анхны төгсөгчдөө эргэн санахуй ... // Өнөөдөр.- 2002 оны 12-р сарын 3.№283. 4515. Байгалийн ухааны сургалттай Нийслэлийн 6-р дунд сургууль-70 жил // Үнэн.- 2003 оны 4-р сарын 23.- №80.- 4-р нүүр. 4516. Батбаяр Г. Сантын хүүхдүүд дэлхийн нэртэй сургуульд суралцах чадвартай // Өнөөдөр.2004 оны 4-р сарын 9.- №84.- 1, 7-р нүүр. 4517. Батболд Д "Орос гурав" хэмээх нэр хүндтэй, өнөр айлаар зочлохуй // Өдрийн сонин.2002.- №258. 4518. Батжаргал Б. Нийслэлд 20 гаруй "Интернэт кафе" ажилладаг // Улаанбаатар таймс.2000 оны 2-р сарын 5.- №15, 16. 4519. Батцэцэг В. Боловсролын загвар дүүрэгтэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 18.- №35.- 5-р нүүр. 4520. Батцэцэг В. Ажил нь хангалтгүй үнэлэгдсэн сургуулийн захирлыг хална // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 12.- №49.- 5-р нүүр. 4521. Батцэцэг В. ИДС-ийн хичээлийг 10 сард эхлүүлэх санал тавилаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 8-р сарын 14.- № 163.- 3-р нүүр. 4522. Батцэцэг В. Нийслэлийн боловсролын салбарынхан чууллаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 26.- № 171.- 3-р нүүр. 4523. Баянгол дүүргийн сурагчид англи хэлээр мэдлэгээ шалгуулав // Өнөөдөр.-2009 оны 02-р сарын 16.-№38.-1-р нүүр. 4524. Баянмөнх Ц. Нийслэлийн аварга сургууль өнөөдөр тодорно // Өдрийн сонин.- 2006 оны 04-р сарын 13.- №091.- 25-р нүүр. 4525. Баянсүрэн Н. Бид ирээдүйн төгс иргэнийг бүртгэнэ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №103.- 4-р нүүр. 4526. Баянтунгалаг Д. Чингэлтэйн 50-р сургууль нээлтээ М.Цэрэндоржийн алдраар эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №96. 4527. Баянтунгалаг Д. “Нийслэлд номын зах гэж байхгүй л байгаа биз, тэгээд л ... // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 06.-№225.- 4-р нүүр. 4528. Баярмаа А.. Нийслэлийн оюутнууд мэтгэлцэнэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 09.- № 275.- 16-р нүүр. 4529. Баярмагнай Н. Оюутны хөлд дарагдсан нийслэл // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 03.- №178.- 9-р нүүр. 4530. Би хор шартай хүүхэд // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 10.- №446.- 8-р нүүр. 4531. Болор Б. Ойн өмнө 4 том товхимол гаргаж, мэргэшсэн нийгмийн ажилтныг бэлтгэж байна: Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мониторинг хариуцсан ажилтан Т.НямОчиртой хийсэн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 26.- №173.- 2-р нүүр. 4532. Болор Б. “Ч.Наранбаатар. Ирэх сард 7-17 насны бүх хүүхдээс сорил авна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №198.

4533. Болормаа X. Нийслэлийн сургуулиуд ачааллаа даахаа болилоо // Үнэн.- 2001 оны 9-р сарын 14.- №178. 4534. Бор Д. Дүрэмт хувцасаар жигдэрчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 15.№142.- 2-р нүүр. 4535. Бор Д. Цэцэрлэгүүдийн гал тогооны тоноглол, цагаан хэрэгсэл нь хуучирчээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 27.- №174.- 2-р нүүр. 4536. Бор Д. Сургууль цэцэрлэгийн засварт 45.2 сая төгрөг зарцуулжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 4537. Бунд Б. “С.Чимэддулам: Сонсголгүй нэг хүүхдийг сургах нь эрүүл гурван хүүхдийг сургахтай тэнцэнэ // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 2.- №230.- 3-р нүүр. 4538. Гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай 23-р дунд сургууль // Улаанбаатар таймс.2003 оны 10-р сарын 23.- №215.- 6-р нүүр. 4539. Гал Б. Нийслэлд ерөнхий боловсролын 8 сургууль шинээр нээгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №68. 4540. Галаа Ц. Манайх Ардчилалтай сургууль // Зууны мэдээ .- 2002 оны 6-р сарын 28.№160, 161. 4541. Галмандах Б. Улсын шалгалтыг 4 хоногт багтаан дуусгана // Улаанбаатар таймс.- 2001.№58. 4542. Ганчимэг Б. Хүүг 16 хоног хайсан ч олдсонгүй... // Өдрийн сонин.-2004 оны 7-р сарын 5.- №165, 166.- 3-р нүүр. 4543. Гэрлээ Л. Нийслэлд гарч байгаа нийт гэмт хэргийн 65 - 70 хувь нь архинаас үүдэлтэй // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын 3.- №1.- 7-р нүүр. 4544. Гэрэл Г. Сантынхан эрдмийн баяраа ч тэмдэглэв, анхны цомоо ч авчрав // Өнөөдөр.2001.- №234. 4545. Гэрэл Г. “Г.Батбаяр: Сант сургууль намайг математикийн хорхойтой болгосон” // Өнөөдөр.- 2003 оны 4-р сарын 4.- №80.- 7-р нүүр. 4546. Гэрэл Г. Нийслэлийн орос хэлний аваргууд тодров // Өдрийн сонин.- 2008 оны 04-р сарын 03.- № 081.-11-р нүүр. 4547. Гэрэлт -Од Л. Даалимба инээлгэж, таар мишээлгэдэг багш // Улаанбаатар таймс. – 2003 оны 1-р сарын 17. - №11. -5-р нүүр. 4548. Даариймаа Б. Too бодохоор толгой сэргэх шиг болдог // Үнэн.-2003 оны 9-р сарын 4.№175, 176.- 6-р нүүр. 4549. Даариймаа Б. Нэртэй загвар зохион бүтээгч болохыг мөрөөддөг // Үнэн.- 2004 оны 5-р сарын 11.- №94.- 8-р нүүр. 4550. Даариймаа Б. Сургалтын шинэ тогтолцооны салхийг хагалж байгаагаараа "О" бүлгийнхэн онцгой // Үнэн.- 2004 оны 9-р сарын 7.-№176.- 6-р нүүр. 4551. Дамдиндорж Д. Нийслэлийн багш нар баяраа тэмдэглэж шилдгүүдээ тодрууллаа // Үнэн.- 2007 оны 01-р сар.- №5.- 4-р нүүр. 4552. Дамдинжав Д. Төрийн дууллаа дуулах уриалга гаргав: Нийслэлийн 21-р сургууль // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 30-№24.- 1-р нүүр. 4553. Даш Д. Нийслэлд ерөнхий боловсролын 109 сургууль бий // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 22.- №106. 4554. Дашдорж Л. Зорилготой явах сайхан зорьсондоо хүрэх бүр ч сайхан // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 3-р сарын 4.- №42.- 5-р нүүр.

4555. Дашдорж Ч. Бие биеэ хурцалж, билэг оюунаа тэлсэн халуун гал тогооныхон // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 15.- №51.- 2-р нүүр. 4556. 40-р сургуулийн 30 жил. Тэргүүний цэцэрлэгээр ороход // Улаанбаатар таймс.- 1999.№51. 4557. 44-р сургууль шинэ хичээлийн байртай болов // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04 сарын 23.-№83.-5-р нүүр. 4558. Дуламсүрэн Ё. Хөвгүүд маань, эрчүүд маань хаана юу хийж явна // Улаанбаатар таймс.2001.- №139. 4559. Дэрэн Б. Улаанбаатар Элит сургууль хүмүүсийн сонирхлыг татлаа // Зууны мэдээ.2009 оны 03-р сарын 13.- №56.- 12-р нүүр. 4560. Жамъяан Г. "Толгойг гартай холбох төсөл" буюу Цэрэндоржийнхон // Улаанбаатар.1998 оны 10-р сарын 27.- №205. 4561. Захын хорооллын сургуулиуд ачааллаа дийлэхээ болилоо // Улаанбаатар таймс.- 2001.№99. 4562. Зуслан бүр төрөлжсөн сургалтыг явуулна // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №73. 4563. Маргад 3. “Б. Алигэрмаа: Сарны сонатыг тоглонгоо сарыг ширтэх дуртай // Өнөөдөр.2004 оны 3-р сарын 6.- №56, 57.-16-р нүүр. 4564. Маргад С. "Алтан намар"-ын салхийг 39-р цэцэрлэг хагаллаа // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 23.- №236.- 16-р нүүр. 4565. “Миний Улаанбаатар”-аар хичээлийн шинэ жил эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 19.- № 166.- 3-р нүүр. 4566. Монгол Оросын хамтарсан 3-р дунд сургууль 10 жил // Өнөөдөр.- 2002 оны 10 сарын 25.- №253. 4567. Мөнгөнцэцэг Я. Улаанбаатар хотын 84-р сургууль цаас хэрэглэх шаардлагагүй болжээ// Өдрийн сонин.- 2009 оны 01-р сарын 16.- №11.- 17-р нүүр. 4568. Мөнх Ц. “Б.Үлэмж: Медаль гардах тэр мөч хамгийн сайхан” // Улаанбаатар таймс.2003 оны 3-р сарын 17.- №51.- 8-р нүүр. 4569. Мөнхтүвшин Н. Манайд бүртгүүлсэн оюуны бүтээлийг дэлхий нийт хүлээн зөвшөөрнө// Зууны мэдээ.- 2003 оны 4-р сарын 22.-№94.- 1, 3-р нүүр. 4570. Мөнхтунгалаг Д. “Ж.Соронзон: Хэн нэгэн атаач бидний ажлыг үнэлэхгүй // Өнөөдөр.2001 оны 9-р сарын 28.- №226. 4571. Мөнхцэцэг Ж. Амьдрал өөр өөрийн "нүдтэй" // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 1.- №67.- 5-р нүүр. 4572. Мэргэжил арга зүйн төв // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 4.- №231.- 6-р нүүр. 4573. Мягмар Д. МУИС ЗЗ хүнд профессор цол олгов // Зууны мэдээ.-2004 оны 2-р сарын 24№45.- 1-р нүүр. 4574. Мягмар Д. “Л.Амгалан : Боловсролоор нийлж дүүрэг болно // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын 15.- №85.- 11-р нүүр. 4575. Наран Г. Нийслэлийн багш нар чуулав // Ардын эрх.-2007 оны 08-р сарын 28.- №167.5-р нүүр. 4576. Наран Н. Нийслэлийг чиглэсэн их нүүдэл ЕБС-дыг хүндрүүлж байна // Зууны мэдээ.2002 оны 10-р сарын 24.- №257. 4577. Наран Н. Багш нар бүгдээрээ хоцрогдсон гэвэл хатуудах байх // Зууны мэдээ.- 2003 оны 3-р сарын 27.- №72.- 1, 4-р нүүр. 4578. Наран Н. С.Алтанцэцэг: Хүүхдийн төлөө үйлсэд Улаанбаатар хотын банктай хамтран

ажиллахыг уриалж байна // Зууны мэдээ.-2005 оны 6-р сарын 16.- №141.- 5-р нүүр. 4579. Наран С. Хүүхдийн гараар бүтсэн их өргөө 25 нас хүрлээ // Үнэн.- 2003 оны 10-р сарын 29.- №214.- 6-р нүүр. 4580. Нацагдорж Ц. Би захын сургуульд явахгүй // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №3. 4581. Нийслэлд шинээр 5 дунд сургууль баригдана // Зууны мэдээ.-2009 оны 02-р сарын 13.№35.- 8-р нүүр. 4582. Нийслэлийн 10 жилийн 6-р дунд сургууль – 70 жил // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 4-р сарын 18.- №80.- 7-р нүүр. 4583. Нийслэлийн 124-р цэцэрлэг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №11. 4584. Нийслэлийн тэргүүний 10 жилийн 5-р дунд сургууль // Өнөөдөр.- 1999 оны 9-р сарын 1.- №202. 4585. Нийслэлийн тэргүүний "Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургууль // Улаанбаатар таймс.2001.- №1. 4586. Нийслэлийн хүүхдийн төлөө газар // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02-р сарын 06.№26.- 4-р нүүр. 4587. Нийслэлийн шилдэг багш нар шалгарлаа // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 03.- №23.А1-р нүүр. 4588. Нэрс Ж. Сурагчид Улаанбаатар хоттой танилцлаа // Үнэн.- 2009 оны 5-р сарын 12.№92.- 2-р нүүр. 4589. Ням О. Нийслэлийн хүүхдүүд нээлттэй өдөртэй болох нь // Зууны мэдээ.- 2008 оны 01-р сарын 16.- №12.- 13-р нүүр. 4590. Нямжав Ж. Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалт төвшинд хүрэхгүй байна // Үнэн.2004 оны 10-р сарын 7.- №196, 197.- 8-р нүүр. 4591. "Орчлон" сургуулийн багш А.Наранхүү: Би сэтгэлээсээ ажилладаг // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 2.- №75.- 2-р нүүр. 4592. Отгон Ч. Нийслэлд анх удаа // Улаанбаатар.- 1998 оны 5-р сарын 2.- №91. 4593. Оюун Д. Шалгалтанд иргэний үнэмлэхтэйгээ ирээрэй // Зууны мэдээ.- 2009 оны 04-р сарын .- №97.- 11-р нүүр. 4594. Оюун Д. Хорооны дарга нар удирдах ухаанд суралцана // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 17.- №138.- 8-р нүүр. 4595. Оюун X. Нийслэлийн цагдаагийнхан 75 жилийн ойн байраа тэмдэглэлээ // Өдрийн сонин.- 2001 оны 7-р сарын 7.- №156, 157. 4596. Оюунгэрэл Г. Их нүүдлийн уршиг буюу сургуулиас гээгдсэн жаалууд // Өнөөдөр.- 2004 оны 9-р сарын 29.- №227.- 3-р нүүр. 4597. Оюунтуяа Д. Танай хүүхэд хичээлээс хоцорсон гэж торгуулдаг уу? // Өдрийн сонин.№112. 4598. Өрнө Б. Энэ жилийн анхны эрдмийн баярыг "Сант" хийлээ // Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 4.- №235. 4599. Өрнөд Д. Тэргүүний сургууль, цэцэрлэг сая төгрөгийн шагнал авна // Зууны мэдээ.2002.- №25. 4600. Сайхан Б. “Д.Батмөнх: "Орчлон" сургалтын өөр орчинг бүрдүүлж чадсан” // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 30.- №77.- 4-р нүүр. 4601. "Сант" сургууль // Өнөөдөр.- 2001.- №301. 4602. Сантын "Багачуудын гараа" 5 нас хүрлээ // Өнөөдөр.- 2003 оны 1-р сарын 24.- №191.- 3р нүүр.

4603. Сантын вант улс эрдмийн баяраа тэмдэглэв // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 13.№239.- 1-р нүүр. 4604. Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль-80 жил // Өдрийн сонин.- 2004 оны 5-р сарын 27.№130.- 13-р нүүр. 4605. Саран Б. Сургууль цэцэрлэгүүд хичээлээ нээхэд бэлэн // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 11.- № 160.- 3-р нүүр. 4606. Саранзаяа Ч. Өнөөдрөөс эхлэн 16-р сургуулийн хичээл хэвийн үргэлжилнэ // Үнэн.2009 оны 03-р сарын 05.- №39.- 5-р нүүр. 4607. Сарантуяа Д. Амьдрал даасан багш байхсан // Өдрийн сонин.-2002 оны 10-р сарын 11.№248. 4608. Содбат С. Бүтцийн өөрчлөлтөд 13 цэцэрлэг 22 сургууль хамрагдана // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 5-р сарын 19.- №108. 4609. Содномдорж Ч. “Г.Дашган: Багш нарыг цаг бүртгэж тайлан гаргах ажлаас чөлөөлсөн”// Үнэн.- 2001 оны 12-р сарын 1.- №233. 4610. Сондор Д. Манай сургууль математикаар тэргүүлдэг // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 19.- №44, 45.- 15-р нүүр. 4611. Сугар-Эрдэнэ Л. Оюутны Виза захиалга эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 155.- 1-р нүүр. 4612. Сумъяа С. МУИС гадаадын 90 гаруй их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажилладаг // Зууны мэдээ.-2003 оны 10-р сарын 6.- №240.- 4-р нүүр. 4613. Сургууль цэцэрлэгийн хичээлийн хуваарийг өөрчлөх санал хүргүүллээ // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 28.- № 168.- 1-р нүүр. 4614. Сүрэн Д. “Улаанбаатар” Дээд Сургууль оюутнууддаа боловсрол олгодог уу // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 3.- №235.- 7-р нүүр. 4615. Сүрэн Д. Нийслэлийн шилдэг багш нар шагналаа гардлаа // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02р сарын 02.- №25.- 9-р нүүр. 4616. Сүрэн Д. Хороодын засаг дарга нар номын дуу сонсов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 08.- №130.- 11-р нүүр. 4617. Сүрэн Ж. Нийслэлийн багш нар ажил хаяна гэв // Үнэн.-2008 оны 12-р сарын 11.№243.- 9-р нүүр. 4618. Тогмид М. Нийслэлийн тэргүүний 5-р сургуулийн 60 жилд // Өнөөдөр.- 2002.- №202. 4619. Төгс Л. Нийслэлийн 6500 залууг мэргэжлийн сургалтанд хамруулна // Ардын эрх.- 2009 оны 01-р сарын 26- №16.- 2-р нүүр. 4620. Түвшинжаргал Ш. Баасан гаригийг оюуны өдөр болгоё // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 19.- №61.- С1-р нүүр. 4621. Түвшинтуяа А. Захирлууд сурагчдыг "голов"// Өнөөдөр.- 2001.- №6. 4622. Туул Г. Оюутнууд нийслэлтэй танилцах өдөрлөг зохиолоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 28.- №196.- 1-р нүүр. 4623. Түүхийн баримтаас // Соёмбо.- 1997.- 10-р сар.- №43. 4624. Тэргүүн бичлэгийн эзэд тодорлоо // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 30.№263.- 1-р нүүр. 4625. Удам Д. “В.Пүрэвжаргал. Хот тосгоны хүүхдүүдийн ялгааг арилгасан: 26-р сургуулийн тухай” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 12.- №50.- 5-р нүүр. 4626. Удам Д. Шилжин ирэгсэдийн дийлэнх нь эмзэг бүлгийнхэн болохооор сөрөг нөлөө их // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 5.-№91.- 2-р нүүр. 4627. Удам Д. Хүүхдүүд тоглоомын талбайтай болов // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р

сарын 2.- №178.- 2-р нүүр. 4628. Удамбор Д. Хэл сурч байгаа хүн буруу хэлчих вий гэж айх хэрэггүй // Улаанбаатар таймс.- №151. 4629. "Улаанбаатар-360" шилдэг бичлэгийн уралдаан // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 9-р сарын 4.- №130. 4630. Улаанбаатарын Америк сургууль // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 31.- №215.-6-р нүүр. 4631. Ундармаа Ш. “П.Дорж: 9-р ангид дэвшигчдийн тоо буурахаас аргагүй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 1.- №52. 4632. Ундармаа Ш. “Ж.Болормаа: Тестийн аргад багш нар ч дасаж сурагчид ч шалгалт өгч сурчээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 6-р сарын 19.- №73. 4633. Ундармаа Ш. “М.Лханаажав: "Тусгай"- сургуулийг тусгайлан харах л ёстой” // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №49. 4634. Ундармаа Ш. Монголчууд нэг нь арван хүний ажил хийж гэмээнэ дэлхийд нэрээ гаргана // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 4.- №114.- 1, 2-р нүүр. 4635. Ундрал Ш. Мэр ахмад багш нарт хүндэтгэл үзүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03р сарын 03.- №41.- 5-р нүүр. 4636. Ууганбаяр Н. Хөгжих, дэвших хүндээ л буяны гараа сунгадаг: Д.Баасансүрэнгийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 6-р сарын 25.- №129.- 2-р нүүр. 4637. Үйтүмэн П. “Д.Сэсээр: Боловсролын зорилго, үйл ажиллагааны эрхэм чухал чиглэл хэрэгжиж эхэллээ” // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №110. 4638. ХААИС 45 дахь жилдээ // Өнөөдөр.- 2003.- 12-р сарын 23.-№300.- 8-р тал. 4639. Хажидмаа Б. “С.Сайнбаяр. Алтан медалийн төлөө бэлдэж байна: 1-р сургуулийн сурагч“// Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 6.- №57, 58.- 3-р нүүр. 4640. Хажидмаа Б. Соронзон түлхүүрийн эзэн хэн бэ? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №103.- 13-р нүүр. 4641. Хажидмаа Б. Нийслэлийн бүх сургуулийн 4-хөн нь интернэттэй // Өдрийн сонин.- 2006 оны 6-р сарын 28.- №165.- 15-р нүүр. 4642. Хандаа Ц. Би нэртэй зураач болно // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 26.- №100.- 15р нүүр. 4643. Хилийн цэргийн дээд сургууль 70 жил // Зууны мэдээ.- 2004 оны 7-р сарын 9.- №161, 162.- 4-р нүүр. 4644. Хорол Д. Нийгмийн ажилтан бэлтгэдэг сургуулиуд холбоо байгуулжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 01.- №287.- 1-р нүүр. 4645. Хосе Мартийн нэрэмжит 10 жилийн 52-р дунд сургууль // Өдрийн сонин.- 2002 оны 10 сарын 15.- №251. 4646. Хосе Мартийн нэрэмжит 10 жилийн 52-р дунд сургууль // Өнөөдөр.- 2002 оны 9-р сарын 10.- №214. 4647. Хүүхдээ хаана суралцуулах вэ? // Өнөөдөр.-2001 оны 6-р сарын 14.- №139. 4648. "Хүүхэд шуугисан их өргөөний эзэд"-ийн баяр маргааш болно // Улаанбаатар таймс.2003 оны 1-р сарын 17.- №11.- 5-р нүүр. 4649. Хэрлэнтуяа П. "Эхлэл"-ийн, дэлхийн жишигт хүрчээ // Үнэн.-2004 оны 3-р сарын 25.№62.- 6-р нүүр. 4650. Хязгааргүй Ч. "Эрдмийн ундраа" цогцолбор интернэтэд холбогдлоо // Улаанбаатар

таймс.- 2001.- №52. 4651. Цахиур Ц. Монгол-Оросын хамтарсан сургуульд суралцахыг хүссэн хүүхдийн тоо өссөөр байна // Өдрийн сонин.- 2002 оны 5-р сарын 13.- №119. 4652. Цэндсүрэн Т. Шинэхэн оюутнууд нийслэлтэйгээ танилцаж байна // Өдрийн сонин.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №242.- 8-р нүүр. 4653. Цэрэндолгор Ц. “Б.Нэмүүцэцэг. Том болж байгаа болохоор хүүхэлдэйн кино үзэхгүй” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 25.- №128.- 8-р нүүр. 4654. М.Цэрэндоржийн нэрэмжит гадаад хэл, урлагийн төрөлжсөн сургалттай 10 жилийн 50р дунд сургууль // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №128. 4655. Цэцэрлэг Н. Захын хороололын хүүхдүүд гэрийнхээ ойролцоо сургуультай боллоо // Үнэн.- 2009 оны 8-р сарын 13.- №158.- 1-р нүүр. 4656. Цээнэ Д. Өнчин хүү Японд суралцах болов // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 20.- №145.- 2-р нүүр. 4657. ЧД-ийн 10 жилийн 39-р дунд сургууль // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №147. 4658. Чимэг Б. Эмзэг бүлгийн 400 хүүхэд хичээлийн хэрэгсэл бэлэглэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 2.- №178.- 2-р нүүр. 4659. Чингис хааны нэрэмжит Их-Засаг Их сургуульд // Өдрийн сонин.-2003 оны 1-р сарын 10.- №43.- 10-р нүүр. 4660. Чингис хааны нэрэмжит Их-Засаг Их сургууль-10 жилийн ой // Өдрийн сонин.- 2004 оны 3-р сарын 12.- №61.- 10-р нүүр. 4661. Чингэлтэй дүүргийн "Нийслэлийн тэргүүний" 5-р сургууль // Улаанбаатар таймс.№147. 4662. Чингэлтэй дүүргийн 10 жилийн 57-р дунд сургууль // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 2-р сарын 7.- №16. 4663. Чулуун Р. Гучин жилд гурван сургуульд үлдээсэн гэгээн мөр // Өнөөдөр.- 2001 оны 1-р сарын 13.- №10. 4664. Чулуун Р. Гавалмаа багшийн 40 дэх хичээлийн жил эхэллээ // Өнөөдөр.- 2003 оны 9-р сарын 1.- №205.- 13-р нүүр. 4665. Шүр Э. Нийслэлд олон улсын хоёр зуслантай болно // Зууны мэдээ.- 2008 оны 08-р сарын 9.- №190.- 16-р нүүр. 4666. ШУТИС-35 жил // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р тал.- №223.- 6-р нүүр. 4667. Энх X. Судалгаанд түшиглэсэн сургалтыг стандарт болгоно // Өдрийн сонин.- 2004 оны 8-р сарын 30.- №214.- 11-р нүүр. 4668. Энхмандуул Г. Бид оюуны үйлдвэрлэл явуулдаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 5-р сарын 19.- №101.- 2-р нүүр. 4669. Энхтуул С. Улаанбаатар Эрхүүгээс яагаад суралцаж болохгүй гэж // Өдрийн сонин.2005 оны 5-р сарын 12.- №116.- 11-р нүүр. 4670. Эрдэнэбат Г. Улаанбаатарт 5 сургууль өргөжинө // Өдрийн сонин.- 2006 оны 03-р сарын 20.- № 067, 068.- 2-р нүүр. 4671. Эрдэнэ-Очир Т., Цоодол Д. Миний сургууль-Мөнхийн сургууль // Өнөөдөр.- 1999.№202. 4672. Эрдэнэ-Очир Ш. Хүүхдүүд амьдрах ухаанд суралцаж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 6.- №158, 159.- 2-р нүүр. 4673. "Эрэл" дунд сургууль // Өнөөдөр.- 2004 оны 1-р сарын 30.- № 24.- 6-р нүүр.

4674. "Эрэл" Сургуулийн сурагчид олон улсын олимпиадаас алт, мөнгөн медаль эх орондоо авчирлаа // Өнөөдөр.- 2004 оны 2-р сарын 19.- № 41, 42.- 9-р нүүр. 4675. Японы “Жайка” шинэ сургууль хүлээлгэн өглөө // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №30.

Олон нийтийн Мэдээллийн хэрэгсэл
Радио
4676. Баасанжав Д. Нийслэлд "агаарын сонин" үүсч хөгжсөн нь // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 8-р сарын 14.- №120, 121. 4677. Ганчимэг Э. Гэр бүлийн радио сүлд дуутай боллоо // Өнөөдөр.-2004 оны 5-р сарын 4.№105.- 8-р нүүр.

Телевиз
4678. Бүжин Ү. "UBS MUSIC-ийн шилдэг хөтлөгчөөр Д.Болд шалгарлаа // Өдрийн сонин.2003 оны 10-р сарын 6.- №239.- 15-р нүүр. 4679. Гэрэлт-Од Л. "UBS" мэргэжил нэгтнүүдээ өрсөлдөөнд уриаллаа // Улаанбаатар таймс.2003 оны 9-р сарын 10.- №183.- 8-р нүүр. 4680. Радио телевиз: Сонины хайчилбар // Улаанбаатар таймс.- 2000-2002: UB телевизийн тухай. 4681. Сайханаа Т. Телевизийн эвлүүлэгтэй шоу хийнэ // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 18.- №257.-16-р нүүр. 4682. Солонго Л. "UBS-MUSIC" шилдгүүдээ тодруулав // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 8.- №249.- 16-р нүүр. 4683. Цээнэ Д. UBS 12 насны баяраа тэмдэглэв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 16.№188.- 2-р нүүр. 4684. Янзага П. Монголын телевизийн олон ангийн кино нэгээр нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 30.- №198.- 8-р нүүр.

Сонин хэвлэл
4685. Адима Ш. Гар зургийн сурвалжлага олонтаа нийтлэгдэж байжээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 12.- №74.- 2-р нүүр. 4686. Баасансүрэн Ц. "Улаанбаатар таймс" сонин 1929 оноос хойш 8568 дахь дугаараа уншигчдадаа өргөн барьж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 2.- №68.1, 2-р нүүр. 4687. Баасансүрэн Ц. Нийслэлийн түүхийн хөтөч "Улаанбаатар таймс"-ынхан 75 жилийн ойгоо тэмдэглэлээ // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 4-р сарын 15.- №77.- 1,2,7-р нүүр. 4688. Бат В. Хэвлэл мэдээллийнхний дунд уралдаан зарлана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 12.- №49.- 5-р нүүр. 4689. Батбаатар М. Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд одоогийн удирдлагадаа очих уу? // Өдрийн сонин.- 2004 оны 2-р сарын 7.- №32.- 3-р нүүр. 4690. Баянтунгалаг Д. "Улаанбаатар хотын мэдээ "-гээс "Улаанбаатар таймс" хүртэл // Өнөөдөр.- 2004 оны 4-р сарын 12.- №86.- 17-р нүүр.

4691. Болор Б. Үзэгтэй аялал // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 3.- №179.- 2-р нүүр. 4692. Дашзэвэг Б. Байнгын тусгай сурвалжлагч байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 12.- №74.- 2-р нүүр. 4693. Дерковский О.М. Хариуцлагатай сэтгүүл зүйн төлөө хамтдаа: Мэндчилгээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 2-р нүүр. 4694. Марина Б. Хот ба сэтгүүлч // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 16.- №38.- С1-р нүүр. 4695. Нийслэлчүүдийн мэдээллийн түүчээ болж 75 жилийг үджээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 1-р нүүр. 4696. Ням Ж. "Хүрээ хэмнэл" дөрвөн насныхаа ойг тэмдэглэжээ // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 26.- №195.- 1-р нүүр. 4697. Ням Ж. Хотын сонин зар реклам, телевизийн хөтөлбөрийн анхдагч // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 16.- №32.- 2-р нүүр. 4698. Сахиус Ж. "Улаанбаатарын мэдээ" сонин шог найрууллаараа "зартай" байв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 7.- №71.- 2-р нүүр. 4699. Удам Д. Алдаа гаргавал сонин дахин хэвлэгддэг байлаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 12.- №50.- 2-р нүүр. 4700. “Улаанбаатар таймс”-ыг Хөлөн буйрт уншина // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 09-р сарын 16.- №187.- 1-р нүүр. 4701. "Улаанбаатар хотын мэдээ"-гээс "Улаанбаатар таймс" хүртэл // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 14.- №85.- 9-р нүүр. 4702. Ундрам Ш. Зар сурталчилгаа бие даан хөгжих эхлэлийг тавьсан // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 5.- №69.- 2-р нүүр. 4703. Хотын дарга сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудалд анхаарна // Өнөөдөр.- 2009 оны 11-р сарын 25.- №28.- 4-р нүүр. 4704. Хотын мэр сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудалд анхаарна // Өдрийн сонин.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №32.- 17-р нүүр. 4705. Хүрээ хэмнэлийн хамт олон // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 9-р сарын 29.- №196, 197.4-р нүүр. 4706. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчдийн дунд уралдаан зарлалаа // Үнэн.- 2009 оны 8-р сар.- 4-р нүүр. 4707. Цэцэг В. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дунд уралдаан зарлалаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 27.- № 172.- 3-р нүүр. 4708. Цээпилмаа Д. "Улаанбаатар таймс" сонин 75 нас хүрлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 22.- №14.- 1,2-р нүүр. 4709. Цээпилмаа Д. “Д.Үржинбадам: Хотын сонин 20 гаруй мянгаар хэвлэгдэж, сайн ажилласан хүмүүстээ орон сууц өгдөг байсан” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 9.- №26.- 2-р нүүр. 4710. Цээпилмаа Д. Хотын сонголтын комиссоос "Улаанбаатар хотын мэдээ" сонинг эрхлэн гаргажээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 6.- №70.- 2-р нүүр. 4711. Цээпилмаа Д. Г.Маналжав: Өглөө бүр хотын сонингоо хамгийн түрүүн уншдаг // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 3-р нүүр. 4712. Чинбэлэг Б. Сэтгүүлчид нийслэл хотоор "үзэгтэй" аялав // Үнэн.- 2004 оны 9-р сарын 3.- №174.- 1-р нүүр. 4713. Шинэ хотын "Шинэ шугам // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №75, 76.- 12-

р нүүр.

Биеийн тамир,спорт
4714. Ану Ч. Азийн аварга Улаанбаатарт болно // Өдрийн сонин.- 2008 оны 02-р сарын 16.№038.- 5-р нүүр. 4715. Ариунаа Б. Гулган тэшицгээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 01-р сарын 15.- №10.- А7-р нүүр. 4716. Багануурын наадам эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 03.- №135.- 5-р нүүр. 4717. Бадам Б. “Улаанбаатарын цом ” өндөрлөв // Өдрийн сонин.-2006 оны 09-р сарын 18.№230.-23-р нүүр. 4718. Бадмаа Б. Тэмээн пологийн тэмцээн нийслэлд ирэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 3-р сарын 19.- №63.- 21-р нүүр. 4719. Бадмаа Б. “Улаанбаатар цом-2007”-д дөрвөн баг оролцлоо // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 18.- № 302.- 17-р нүүр. 4720. Бадмаа Б. Сумогийн үзүүлэх барилдаан Улаанбаатарт болно // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 25.- №308.- 21-р нүүр. 4721. Бадмаа Б. Ази тивийн одон бөмбөгчид Улаанбаатарт чуулна // Өдрийн сонин.- 2008 оны 01-р сарын 14.- №10.- 23-р нүүр. 4722. Батмөнх Г.Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдөнө // Улаанбаатар таймс.- 2002.№40. 4723. Болор Б. Биеийн тамирын залгүй хотын сургууль // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 17.- №246.- 9-р нүүр. 4724. Бөхдамбий Н. Говийн заан нийслэлд зочилж поло наадна // Үнэн.- 2007 оны 03-р сарын 20.- №54.- 7-р нүүр. 4725. Бөхдамбий Н. Нийслэлийн хүүхдийн спортын наадмын нээлт боллоо // Үнэн.- 2007 оны 04-р сарын 11.- №70.- 8-р нүүр. 4726. Бэхбаяр Д. "Тэмээнээс тэмдэгтэй" найман машин хурдан морьдыг дагана // Өнөөдөр.№157. 4727. Бямбагэрэл О. Монголчууд Япон залуустай тал нутгийн марафонд хурдаа сорино // Зууны мэдээ .- 2009 оны 07-р сарын 22.- №168.- 8-р нүүр. 4728. Дагвадорж Д. Аваргадаа нийслэлчүүд баярлалаа // Ардын эрх.-2009 оны 02-р сарын 09.№26.- 1-р нүүр. 4729. Дамбадорж Ч. Тэмээн поло анх удаа нийслэлд “зочиллоо” // Монголын мэдээ.- 2007 оны 03-р сарын 20.- №053.- 1,6-р нүүр. 4730. Засаг даргын нэрэмжит тэмцээн болов // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 27.№17.- 5-р нүүр. 4731. Мандуул Г. Шилжин явах цом "Улаанбаатар өргөө"-нийх боллоо // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 26.- №216,217.- 2-р нүүр. 4732. Манлай Р. Улаанбаатарт шатрын ордон байгуулна // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 04.- №27.- В1-р нүүр. 4733. Мөнгөнцэцэг Я. Тэмээн поло Улаанбаатарт болно // Өдрийн сонин.- 2007 оны 03-р сарын 01.- №48.- 17-р нүүр. 4734. Мөнх Ц. “Б.Үлэмж: Медаль гардах тэр мөч хамгийн сайхан” // Улаанбаатар таймс.2003.- 03-р сарын 17.- №51.- 8-р нүүр. 4735. Мягмар Д. Туулын эрэгт гольфийн талбай байгуулахгүй // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №46.- 9-р нүүр. 4736. Надмид Д. Азийн шилдэг теннисчид Улаанбаатарт ирнэ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 03.-№81.- 12-р нүүр. 4737. Нараа Б. Зүүн Азийн бодичид Улаанбаатарт // Монголын мэдээ.-2008 оны 05-р сарын

30.- №120.- 8-р нүүр. 4738. Нийслэлчүүд усан спортын аваргаа шалгаруулна // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 14.№71.- 11-р нүүр. 4739. Отгонбаяр Г. "Их өргөөний эзэд" ёворцгоор наадав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 22.- №214.- 1-p нүүр. 4740. Оюунсүрэн X. М.Энхболд: Бөхийн холбоо дүрмээ зөрчсөн // Өдрийн сонин.- 2002 оны 06-р сарын 11.- №143. 4741. Оюутнууд аваргаа тодруулав // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 18.- №48.- 8-р нүүр. 4742. Пүрэвжав А. Улсын далай аварга А.Сүхбат түрүүлэв // Зууны мэдээ.- 2004 оны 11-р сарын 01.- №258.- 16-р нүүр. 4743. Пүрэвсүрэн Ш. Нийслэлийн ойн барилдаан тасалдах дөхсөний учир // Ардын эрх.-2008 оны 10-р сарын 31.- №261.- 12-р нүүр. 4744. Сод С. “Бээжин- Улаанбаатар 2005” чиглэлийн уралдаан Замын - Үүдээс эхэлнэ // Өдрийн сонин.- 2005 оны 08-р сарын 05.- №186.- 15-р нүүр. 4745. Содбаатар С. Нийслэлчүүд морин даваан дээр “Батхүлэг”-ийн тоосонд дарагдав // Өдрийн сонин.- 2005 оны 07-р сарын 04.- №161.- 16-р нүүр. 4746. Соёл-Эрдэнэ Э. Залуус Улаанбаатарын утаанаас сугарч цэвэр цасан дээр хүч сорив // Монголын мэдээ.- 2007 оны 02-р сарын 27.- №39.- 5-р нүүр. 4747. Сүрэн Ж. Тал нутгийн марафон Сүхбаатарын талбайгаас эхэлнэ // Үнэн.- 2009 оны 06-р сарын 25.- №125.- 8-р нүүр. 4748. Сүх Ж. Нийслэлийнхэн снукер биллъярдаар өрсөлдөв // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын18.№48.- 8-р нүүр. 4749. Сүх Ж. Нийслэлийнхэн явган аялалд гарлаа // Үнэн.- 2009 оны 06-р сарын 30.- №128.1-р нүүр. 4750. Сүх Ч. “Улаанбаатар цом”-д Европын тамирчид оролцов // Өнөөдөр.- 2008 оны 09-р сарын 29.- №224.- D8-р нүүр. 4751. Туул Б. Улаанбаатар овогтнууд спорт, урлагаар өрсөлдөв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 25.- №215. 4752. Туул Д. “М.Энхболд: Бөхийн барилдаанд будлиан гарна гэж тооцоогүй” // Зууны мэдээ.2001 оны 07-р сарын 18.- №167. 4753. Улаанбаатар хотын банк алтан цомын эзэн боллоо // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12-р сарын 29.- № 318.- 7-р нүүр. 4754. Улаанбаатарын багууд манлайлжээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 05-р сарын 15.- №112.23-р нүүр. 4755. Уянга Г. Улаанбаатарт олон улсын модон бөмбөгийн тэмцээн болох нь // Өнөөдөр.2009 оны 06-р сарын 26.- №145.- С6-р нүүр. 4756. Хангал Х. Гольфийн талбай барихыг хориглолоо // Ардын эрх.-2009 оны 03-р сарын 02.№37.- 5-р нүүр. 4757. Хас А. Эв нэгдлийг уриалсан гүмтийн галт бамбарыг нийслэлчүүд угтаж авлаа // Үнэн.- 2005 оны 06-р сарын 14.- №121.- 8-р нүүр. 4758. Хотын аваргууд тодорлоо // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 21.- №76.- 11-р нүүр. 4759. Хэрлэн В. Орон сууцныхан спортоор өрсөлдөв // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 16.-№121.-6-р нүүр. 4760. Цолмон О. Нийслэлд зүүн хойт Азийн наадмыг зохиох уу // Өнөөдөр.- 2007 оны 04-р сарын 12.- №85.- С1-р нүүр. 4761. Цэнгэл Л. Кураш бөхийн ДАШТ Улаанбаатарт зохиогдоно // Өдрийн сонин.- 2007 оны 09-р сарын 21.-№ 225.- 15-р нүүр. 4762. Цэрэннадмид Д. Нийслэлд болсон тэмээний наадам // Зууны мэдээ.- 2007 оны 03-р сарын 20.- №67.- 15-р нүүр. 4763. Цээнэ Д. Байгууллага бүрээс 2 бөх барилдана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р

сарын 20.- №212. 4764. Янзага П. Шагайн харвааны тэмцээн болов // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 15.- №187.- 2-р нүүр.

Аялал жуулчлал
4765. Адима Ш. Хот доторх аялал жуулчлалын чиглэл гурваар нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 18.- №123.- 1-р нүүр. 4766. Алтанцэцэг X. Жуулчдыг урин дуудах мөсөн хотхон // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 12-р сарын 11.- №250.- 1,5-р нүүр. 4767. Батцэцэг В. Чингис нэрээр биш Улаанбаатар нэрээр жуулчдыг татдаг больё // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 2.- №134.- 5-р нүүр. 4768. Буянбадрах М. Улаанбаатар - Улаан-Үд – Манжуур – Хайлаар – Шэнэхээн // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 21.- №116.-1, 21-нүүр. 4769. Дуламсүрэн Ё. Нийслэлд аялал жуулчлал хөгжүүлэх таатай орчин бүрдэнэ.Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны ҮҮ хэлтэс Ш.Гантөмөр // Улаанбаатар таймс.- 2001.№131. 4770. Жуулчдад тусгай таксигаар үйлчилнэ // Өдрийн сонин.-2009 оны 06 сарын 22.-№121.-5р нүүр. 4771. Заяа Б. Улаанбаатар жуулчдад зориулсан цахим мэдээллийн төвтэй болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 04-р сарын 3.- № 69.- 1-р нүүр. 4772. Мөнх-очир Э. Гандантэгчилэнг аялал жуулалчлалын өвөрмөц цогцолбор болгоно // Зууны мэдээ .- 2004 оны 10-р сарын 4.- №234.- 3-р нүүр. 4773. Наадмаар нийслэл зочид олонтой байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 2.№134.- 6-р нүүр. 4774. Нямсамбуу Г. Улаанбаатарын суурьшиж байсан газруудаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжтой // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №258.- 8-р нүүр. 4775. Оюун Д. Улаанбаатар хот зочдын хөлд дарагдах нь ээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 24.- №144.- 11-р нүүр. 4776. Сүрэн Б. Улаанбаатар хотын дурсгалт газруудтай танилцана // Зууны мэдээ.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №258.- 8-р нүүр. 4777. Тариалан Д. Нийслэлээр овоглосон газруудаар аялна // Үнэн.- 2005 оны 08-р сарын 05.№152.- 8-р нүүр. 4778. Туул Б. Урт цагаан жуулчдыг даллана // Зууны мэдэ .- 2009 оны 7-р сарын 3.- №152.- 5р нүүр. 4779. Түдэв Л. Улаанбаатар хотыг Монгол улсын далайн бүртгэлийн боомт хотоор зарлажээ// Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 25.- №85, 86. 4780. Улаанбаатарчууд Тайванд зочилно // Монголын мэдээ.-2009 оны 04сарын 22.-9-р нүүр. 4781. Ундрал Ш. Улаанбаатар жуулчдад ээлтэй хот болох уу? // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 07-р сарын 25.- №150.- 3-р нүүр. 4782. Ундрам Ш. Гандантэгчилэн, Тасганы овоо нъ Азийн аялал жуулчлалын төв болно: Д.Сарантуяагийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 24.- №60.- 2-р

нүүр. 4783. Уянга Г. Нийслэл хотоороо аялацгаая // Монголын мэдээ.-2008 оны 10-р сарын 14.№224.-10-р нүүр. 4784. Хажид Б. Нийслэлийн дурсгалт газруудаар аялуулах маршрут гаргав // Өдрийн сонин.2007 оны 10-р сарын 27.- №256.- 7-р нүүр. 4785. Хүүхдүүд их хотынхоо түүхийн жимээр аяллаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №63.- 4-р нүүр.

Чимээгүй хотын тухай
4786. Батбилэг Б."Чимээгүй хотыг халсан чандарлах үйлдвэр // Зууны мэдээ.- 2004 оны 8-р сарын 2.- №181.- 4-р нүүр. 4787. Батзаяа Д. Аниргүйд одох шинэ зам шарил чандарлах үйлдвэртэй боллоо // Үнэн.- 2004 оны 7-р сарын 3.- №132.- 5-р нүүр. 4788. Батцэцэг В. Чимээгүй хоттой хаяа нийлсэн чимээгүй хот // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 11-р сарын 05.- №224.- 4-р нүүр. 4789. Баянтунгалаг Д. Шарил чандарлах үйлдвэртэй болсон ч цаана нь чимээгүй хотын асуудал бүрэн шийдэгдэхгүй бололтой // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 1-р сарын 20.№12.- 1, 4-р нүүр. 4790. Баяртунгалаг Д. Мянган лангийн дэнж дэх оршуулгын газрыг хаая // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 2-р сарын 10 .- №27.- 1, 4-р нүүр. 4791. Бямбадорж Н. Оршуулгын дурсгал ба ёс заншил // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 5.- №82.- 7-р нүүр. 4792. Далхжав А. Ундны усныхаа эх ундарга дээр оршуулгын газар бий болгохгүй юмсан // Улаанбаатар таймс.- №46. 4793. Жамъян Г. Уулынхаа модыг дуусгаад шарилынхаа хайрцгаар дулаацах уу? // Улаанбаатар.- 1998 оны 4-р сарын 9.- №7. 4794. Мөнх Ц. “Г.Пүрэвбат: Орчин үеийн технологтой уламжлалт зан үйлийг шүтэн барилдуулах хэрэгтэй” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 18.- №55.- 4-р нүүр. 4795. Нимбэг Ч. Чимээгүй хотыг орлох чандарлах төв нээгдлээ // Өдрийн сонин.- 2004.- 7-р сарын 3.- №164.- 3-р нүүр. 4796. Удам Д. Буцахын өлгийг баруун "Босголоо" // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 7-р сарын 6.- №135.- 2-р нүүр. 4797. Ундармаа Ш. Шарил чандарлах захиалгыг хэрхэн өгөх вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 8-р сарын 11.- №162.- 2-р нүүр. 4798. Ундрам Ш. Иргэд оршуулгын өнөөгийн аргаас татгалзах болов // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 9.- №73.- 2-р нүүр. 4799. Цогнэмэх Б. Алтан өлгийг шинэчилье // Зууны мэдээ.- 2004 оны 5-р сарын 11.- №108.7-р нүүр. 4800. Цэрэнпил Ш. Үхэхүйн боловсрол ба галаар мандаллах нь // Өдрийн сонин.- 2004.- 7-р сарын 7.- №168, 169.- 23-р нүүр. 4801. Янжмаа Б. Үхэгсэд хийгээд үлдэгсдийн хаяа нийлэх цэг Улаанбаатар // Өнөөдөр.- 2004

оны 2-р сарын 9.- №32.- 1,5-р нүүр. 4802. Янжмаа Б. "Буцахын өлгий" үүдээ нээлээ // Өнөөдөр.- 2004 оны 7-р сарын 5.- №1565.7-р нүүр.

Иргэдийн санаа бодол
4803. Адима Ш. Хот эзэнгүй болчихлоо // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 10-р сарын 17.№211.- 1,5-р нүүр. 4804. Алтай Б. Хотын гортигт багтах оргил // Өдрийн сонин.- 2007 оны 4-р сарын 16.- №87.15-р нүүр. 4805. Ариун Б. Нийслэлийн “удган төв”// Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 23.- №248.- С4-р нүүр. 4806. Ариун Б. Угаадас // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- -В4-р нүүр. 4807. Ариунаа Б. Галын тогооноос салгах их тойруу // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 11.№54.- А6-р нүүр. 4808. Ариунаа Б. Нийслэл надаас эхэлнэ // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 10.- №131.- А7-р нүүр. 4809. Ариунаа Б. Хотын захирагчид баярлалаа // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 24.- №143.С1, С4-р нүүр. 4810. Ариунзаяа Б. “Монгол мөрөөдөл” эрчимжсэн байна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03р сарын 06.- №44.- 5-р нүүр. 4811. Аянга Б. Хотынхны мөрөөдөл хол байна // Улаанбаатар таймс. -2008 оны 08-р сарын 15-. №165.- 4-р нүүр. 4812. Бадам Б. Улаанбаатарын нулимс // Өдрийн сонин.- 2006 оны 09-р сарын 18.-№222.- 23-р нүүр. 4813. Батцэцэг В. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ... // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 25.- №195.- 5-р нүүр. 4814. Батцэцэг В. Нийслэлчүүд шинэ жилээ хэрхэн угтах вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 30.- №263.- 1,5-р нүүр. 4815. Батцэцэг В. Нийслэлчүүд “хотжилтын өвчин”-д идэгдэж байна // Улаанбаатар таймс.2009 оын 01-р сарын 23.- №15.- 5-р нүүр. 4816. Батцэцэг В. Түрүүлэхийн төлөө урагшаа //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 21.№102.-5-р нүүр. 4817. Батцэцэг В. Манай граффитчидын ур чадвар гэж авах юм алга // Улаанбаатар таймс.2009 оны 06 сарын 17.-№122.-5-р нүүр. 4818. Батцэцэг В. Энэ биеэ эгтэл ярья, хийе, эвлэлдэн нэгдье // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 19.-№124.-5, 6-р нүүр. 4819. Батцэцэг В. Дэмжээд байхад дэм авахгүй бол хайрлахгүй шүү дарга нар аа // Улаанбаатар таймс .-2009 оны 06 сарын 23.-№126.-5-р нүүр. 4820. Батцэцэг В. “Б.Батцэцэг: Хүний газар амьдарч байгаа мэт бүдүүлэг авирладаг хүмүүс хотын иргэн биш //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 24.-№127.-5, 6-р нүүр. 4821. Баянтунгалаг Д. Намрын Улаанбаатар нэг л налгар байх шиг ... // Улаанбаатар таймс.2008 оны 09-р сарын 17.- №188.- 5-р нүүр. 4822. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ…// Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 08-р сарын 06.№158.- 3-р нүүр. 4823. Болд Д. Иргэддээ ээлтэй хот болох зорилт өнөөдрөөс эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2008

оны 04-р сарын 29.- №87.- 3-р нүүр. 4824. Болд Д. Нийслэлдээ хийсэн нэг удаагийн аялал // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №219.- 4-р нүүр. 4825. Боргилаа З. Улаанбаатарыг улаан нүдэн гариг руу нүүлгэх төлөвлөгөө // Ардын эрх.2008 оны 11-р сарын 25.- №234.- 3-р нүүр. 4826. Боролдой Ж. Нийслэл рүү нүүх хүний эрхийг түр түдгэлзүүлье // Зууны мэдээ.- 2007 оны 4-р сарын 25.- №99.- 5-р нүүр. 4827. Галбадрах Р. Хөдөөжсөн хот // Зууны мэдээ.- 2007 оны 11-р сарын 21.- №278 .- 12-р нүүр. 4828. Засгийн газар нийслэлээ анхааралдаа авлаа // Өнөөдөр.- 2007 оны 3-р сарын 23.- №68.В4-р нүүр. 4829. Зоригт Б. Улаанбаатарын сул тэмдэглэл // Өдрийн сонин.- 2008 оны 5-р сарын 8.№111.- 17-р нүүр. 4830. Лхагва-Очир Д. Дэлхийн жишгээс ухарч “хөгжих” Улаанбаатар // Зууны мэдээ.- 2007 оны 5-р сарын 18.- №120 .- 13-р нүүр. 4831. Мандухай Б. Сайн байна уу Улаанбаатар, баяртай Ази тив // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 27.- №71.-С1, С4-р нүүр. 4832. Марина Б. Хотоор дүүрэн холхих 2000 төгрөгийг яах вэ? // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №28.- 4-р нүүр. 4833. Монголоо магтаж байж Улаанбаатарыг магт // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.-5-р нүүр. 4834. Мөнх Ц. Нийслэлчүүд “Цагаатгажээ” // Монголын мэдээ.-2008 оны 01-р сарын 05.- №3.1-р нүүр. 4835. Мөнхболд Б. Хотынхны хүлээж буй таван ажил // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 20.- №115.- 8-р нүүр. 4836. Мэндээ Д. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ …// Улаанбаатар таймс.-2008 оны 07-р сарын 29.- №152.- 3-р нүүр. 4837. Мэндээ Д. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ… // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 08-р сарын 29.- №175.- 5-р нүүр. 4838. Мэндээ Д. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ ... // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 09-р сарын 10.- №183.- 5-р нүүр. 4839. Мягмар Д. Крантай бурхан багш // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №48.-11-р нүүр. 4840. Мягмар Д. Зусландаа налайх цаг болчихжээ хотынхоон // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 13.- №109.- 11-р нүүр. 4841. Нарантөгс Л. Нүүхийн өмнөх нийслэл... // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 30.- №194.3-р нүүр. 4842. Нацагдорж Б. Нийслэл хөл ихтэй байсан // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 09 сар.- №80.2-р нүүр. 4843. Нийслэл 2020 гэхэд ямар болох вэ // Өдрийн сонин.- 2008 оны 04-р сарын 25.- №100.-1р нүүр. 4844. Нийслэлд нэг юм илүүдээд байна //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 15.-№99.-8-р нүүр. 4845. Нийслэлд суурьшсан Алтайчуудын золголт // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 02.№46.- 9-р нүүр. 4846. Нийслэлийн тухай миний төсөөлөл // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р сарын 29.№219.- 8-р нүүр. 4847. Нийслэлийнхний сүүлчийн захиас // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 02 сар.- №4.-7-р нүүр. 4848. Ням Ж. Улаанбаатарын хавраас зугатмаар байна // Ардын эрх.-2007 оны 05-р сарын 10.№93.- 9-р нүүр. 4849. Одончимэг Ц. Бид хотынхоо хэр сайн иргэд нь юм бэ? // Үнэн.-2005 оны 07-р сарын 20.-

№140.- 5-р нүүр. 4850. Орхон Д. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ…// Улаанбаатар таймс.-2008 оны 08-р сарын 15.- №165.- 3-р нүүр. 4851. Очирбат Д. Амьдралаа дээшлүүлцгээе! // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 12.- №238.- 5р нүүр. 4852. Оюун Р. Миний нийслэл 2020 онд // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 13.- №297.- 13р нүүр. 4853. Өнөрсайхан Х. Улаанбаатар хот таны бодлоор // Ардын эрх.- 2008 оны 09-р сарын 26.№192.- 9-р нүүр. 4854. Өрнөх Б. Бид бүхнийг хийж чадна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 1.- №133.5-р нүүр. 4855. Өрнөхзаяа Б. Айлаас эрэхээр авдараа уудал // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 5.- № 156.- 3-р нүүр. 4856. Самбуу Ч. “Түр баяртай” Улаанбаатар // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 03.- №286 .3-р нүүр. 4857. Сод Б. Улаанбаатарыг дагавар хоттой болгохгүй бол // Зууны мэдээ.- 2007 оны 5-р сарын 11.- №114 .- 5-р нүүр. 4858. Содоншагай Ж. Хариуцлаггүйн үер // Зууны мэдээ .- 2009 оны 7-р сарын 27.- №172.- 1, 7-р нүүр. 4859. Сумаахүү Ч. Хот хөгжүүлэх бодлого // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 13.№32.- 4, 6-р нүүр. 4860. Төгс Л. Дэлхий 100 гаруй жилийн дараа сөнөх юм бол Улаанбаатар... // Ардын эрх.2007 оны 06-р сарын 11.- №114.-3, 5-р нүүр. 4861. Төгс Л. Хоёул хамтдаа хорсон нийслэл минь ... // Ардын эрх.-2008 оны 10-р сарын 29.№215.- 8-р нүүр. 4862. Төгс Л. Сүрчиггүй нийслэл // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 19.- №230.- 7-р нүүр. 4863. Төгс Л. Нохойн дуу хийгээд шүүхийн өмнөх нийслэл ... // Ардын эрх.- 2008 оны 11-р сарын 24.- №233.- 1, 3-р нүүр. 4864. Тэнгис Д. Пүүжээгийн Улаанбаатараар хамтдаа // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 30.№23.-1-р нүүр. 4865. Удамбор Д. Нүд хужирлаж, өвөр нимгэрсэн өдрүүд // Улаанбаатар таймс.- 1998.- №198 4866. Улаанбаатар таймс .-2009 оны 06 сарын 18.-№123.-6-р нүүр. 4867. Улс ба хот // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 12.- №296 .- 14-р нүүр. 4868. Ундрал Ш. Улаанбаатарын асуудлыг Улаанбаатарт нь төвлөрүүлэх хэрэгтэй // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №18.- 5-р нүүр. 4869. Хангал М. Нийслэл хотоо тал бүрээс нь харъя // Үнэн.-2008 оны 10-р сарын 24.- №210.9-р нүүр. 4870. Хот цаг үе // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 2.- № 68.- 5-р нүүр. 4871. Хот цаг үе // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 4-р сарын 8.- № 72.- 5-р нүүр. 4872. Хотын 1 өдөр // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 28.-№18.- 5-р нүүр. 4873. Хотын мэдээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 8-р сарын 17.- № 190.- 11-р нүүр. 4874. Хотынхон явган аялалд гарна // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 23.-№126.-5-р нүүр. 4875. Хөгжлийн гараа // Өдрийн сонин.- 2008 оны 3-р сарын 31.- №078.- 13-р нүүр. 4876. Цэнд Х. Хоёр дахь Улаанбаатар хотыг байгуулна гэв // Өдрийн сонин.- 2009 оны 4-р сарын 17.- №093.- 6-р нүүр. 4877. Цэнддоо Б. Улаанбаатар XXI зууны өргөн айлсалт // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 13.- № 195.- 3-р нүүр. 4878. Цэрэнжамц Б. Би Улаанбаатартаа хайртай гэхдээ .... // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 06р сарын 04.- №112.- 3-р нүүр. 4879. Чимэг Ц. Нийслэлийн хөгжлийг иргэдийн санаа санаачлагатай холбоно // Үнэн.- 2005 оны 07-р сарын 29.- №147.- 3-р нүүр.

4880. Шинэ суугуулуудын ширвэлт // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 12.- № 269.- 7-р нүүр. 4881. Энх Э. Нийслэлчүүдээ явган алхаарай // Өнөөдөр.- 2007 оны 4-р сарын 24.- №95.- В4-р нүүр. 4882. Энх Э. Нар орохтой уралдан эхлэх Улаанбаатарын шөнө // Өнөөдөр.- 2008 оны 3-р сарын 10.- №56.- А6-р нүүр. 4883. Энхмаа Э. Улаанбаатар улс // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 16.- №160.- А5-р нүүр.

Соёл, урлаг
4884. Адима Ш. 3 настай бүжигчнээс 80 настанг хамарсан их наадам боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 5-р сарын 8.- №55. 4885. Адима Ш. Найрал дууны шилдэг хамтлаг шалгарав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 21.- №81.- 2-р нүүр. 4886. Адима Ш. Хүндэтгэлийн концертонд 400 гаруй уран бүтээлч оролцоно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 2-р нүүр. 4887. Алтанцэцэг Х. “Алтаргана – 2010 “наадам болно // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06-р сарын 09.-№115.-12-р нүүр. 4888. Амар Ж. “ Улаанбаатарын аялгуун”-нд ирээрэй // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 31.- № 202.- 16-р нүүр. 4889. Амартүвшин А. Улаанбаатарт Олон улсын кино наадам болно // Өнөөдөр.- 2008 оны 10р сарын 16.- № 239.- D1-р нүүр. 4890. Амартүвшин А. Хүндэтгэл үзүүлсэн Улаанбаатарын өдөр // Өнөөдөр.- 2008 оны 10-р сарын 30.- №251.- А9-р нүүр. 4891. Анар Б. Богдын музей, Зайсан цогцолборууд // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 05-р сарын 6.- №92.- 2-р нүүр. 4892. Анар Б. Налайхчууд энэ сарын 10-нд наадмаа хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07р сарын 7- №137.- 6-р нүүр. 4893. Анар Ч. Нийслэлийн амьдрал С.Саранцацралтын нүдээр: Зургийн үзэсгэлэн // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 27.- №265.- 11-р нүүр. 4894. Анна Ч. Ярьдаг номын сан нээгдэв // Өдрийн сонин.- 2004.- 02-р сарын 20.- №46.- 3-р нүүр. 4895. Анна Ч. “Улаанбаатарын мисс”-ыг бүртгэж эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 19.- №249.-21-р нүүр. 4896. Ану Ч. Соёл урлагийн ажилтнууд нийслэлд чуулна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 12-р сарын 07.- № 292.- 15-р нүүр. 4897. Ариунзаяа Б. Улаанбаатарыг доргиосон үдшийн тэмдэглэл // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 11.- №184.- 9-р нүүр. 4898. Ариунтуяа Н. Нийслэлийн сүлдэт хуурыг цэнгүүлэн татлаа // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 1.- №160. 4899. Аяз Д. Нийслэлийн мэдээллийн цомог хэвлэгдлээ // Үнэн.- 2004 оны 09-р сарын 30.№192.- 1-р нүүр. 4900. Аянга Б. Улаанбаатар хотын музей нээлттэй хаалганы өдрөө эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 02-р сарын 21.- №37.- 3-р нүүр. 4901. Баатар Я. Түүх соёлын чухал лавлах // Улаанбаатар таймс.-2000.- №22. 4902. Баатарнум Г. "Улаанбаатарын вальс" Улаанбаатарын ордонд анх удаа эгшиглэв //

Улаанбаатар.- 1998.- 02-р сарын 12.- №31. 4903. Баатарнум Г., Галмандах Г. Та бидний дуу // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 2.№189. 4904. Баатарнум Г. Урлагийнхантай дотносох нь ухаантайн шинж // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 1-р сарын 28.- №13. 4905. Баатарнум Г. "Ялалт" кинотеатрын хувь заяа ямраар шийдэгдэх бол? // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №15,16. 4906. Баатарчулуун Г. Уран бүтээлийн үзэсгэлэн // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №77. 4907. Баатарчулуун Г. Нийслэлийнхээ нэг содон тэмдгийг хүндлэн хайрлая // Үнэн.- 2008 оны 09 сар.- №35.- 14-р нүүр. 4908. Бадмаа Б. Нийслэлийн үндэсний наадам өндөрлөв // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 03.-№191.-11-р нүүр. 4909. Бадрал С. Нийслэл хүрээ монгол зураачдын бүтээлд // Улаанбаатар.- 1998 оны 09-р сарын 24.- №183. 4910. Бадрал С. Анхдугаар Богд Жавзандамба өндөр гэгээний дүр хуучны Монголын урлагт // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №154. 4911. Бадрал С. Нийслэл хүрээнд Жанрайсаг бурхныг бүтээсэн нь // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 4912. Бадрал С. Богд хааны гэрэл зургууд // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 4913. Бадрал С. Цорж лам Агваандорж бээрийн зохиосон "Тэнгэр дэлхий газар орны сан тахилгын судар оршивой" // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158,159. 4914. Бадрал С. Богд Хааны музейн хашаанд буй чулуун баримлууд // Улаанбаатар таймс.2001 оны 11-р сарын 20.- №139. 4915. Байды Ц. Хуучин филармоний байшин кинонд "тоглож" байжээ // Улаанбаатар таймс.1999. оны 07-р сарын 24.- №110. 4916. Бат В. Их жанжны хөшөө дээлээ солино // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 17.№122.-5-р нүүр. 4917. Бат Ж. Шинэ Улаанбаатарыг бий болгох “чин хүсэлтэй” залуус шоудав // Монголын мэдээ.- 2008 оны 07-р саырн 21.- №161.- 8-р нүүр. 4918. Батбаатар Г. Монголын Нийслэлийн нэртэй театр // Улаанбаатар.- 1998 оны 0З-р сарын 10.- №48. 4919. Батдорж У. “Улаанбаатар чуулга” Солонгосыг зорих нь // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 6.- №102.- Е1-р нүүр. 4920. Батжаргал Ч. “Улаанбаатар 4” кино наадам олон улсынх болно // Улаанбаатар таймс.2008 оны 10-р сарын 15.- №209.- 5-р нүүр. 4921. Батмаа Ч. Улаанбаатарын оны шилдэг зохиолчоор Л. Мягмарсүрэн шалгарлаа // Өдрийн сонин.- 2006 оны 12-р сарын 20.- № 310.- 23-р нүүр. 4922. Баттөгс Х. “Улаанбаатар” чуулгынхан хорихын бүсгүйчүүдэд сэтгэлийн дэм өгөв // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 09.- №57.- 15-р нүүр. 4923. Батцэрэн Ж. “Улаанбаатар 2” кино наадмын салхийг “Ингэн нулимс” хагаллаа // Үнэн.2005 оны 04-р сарын 21.- №80.- 8-р нүүр. 4924. Батцэцэг В. “Улаанбаатар -3” кино наадам олон улсын чанартай болно // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 09-р сарын 11.- №184.- 5-р нүүр. 4925. Батцэцэг В. Шинэ мянганы Улаанбаатарт мартагдах шахсан “аман хуур” эгшиглэв // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 12.-№96.- 4-р нүүр. 4926. Батцэцэг В. Хөөрхийлөлтэй хөшөө, дурсгалуудыг яаж хамгаалах вэ? // Улаанбаатар

таймс.- 2009 оны 03-р сарын 26.-№62.- 5-р нүүр. 4927. Баян Д. Хотын номын өргөө хуур залав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 5.№201.- 5-р нүүр. 4928. Баянмөнх Ц. “Улаан тэргэл сар”-ыг Улаанбаатарчуудад үзүүлнэ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 04-р сарын 18.- №95.- 11-р нүүр. 4929. Баянтуул Д. "Баян монгол"-ынхон монголын эстрадын анхдагчид // Зууны мдээ.- 1999 оны №209. 4930. Би бол Талын цагаан сувд-Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 05-р сарын 14.№.-2-р нүүр. 4931. Билгүүн Б. Нийслэлээр овоглосон телевиз хувьчлагдлаа // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 8.- №005.- 1-р нүүр. 4932. Богд хааны ногоон ордон // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 4933. Богд хааны ордон музей // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 08-р сарын 20.- №69.- 4-р нүүр. 4934. Болор Б. Улаанбаатараар овоглосон кино наадам зохионо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 03-р сарын 28.- №37. 4935. Болор Б. Гэрэл зурагчинд уйгагүй хөдөлмөрч чанар чухал // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 03-р сарын 22.- №58.- 2-р нүүр. 4936. Бор Б. Нийслэлийн тухай номын тоо гурваар нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 2-р нүүр. 4937. Бүх цэргийн дуу бүжгийн чуулгын 65 жилийн ой 1997-12-6 нд болно // Соёмбо.- 1997 оны 10-р сар.- №43. 4938. Галмандах Б. Эзэн хааны гэр бүл // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 4939. Галмандах Б. Хотын соёлын газарт хамаарахгүй ажил гэж байдаггүй // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 02-р сарын 26.- №24. 4940. Ганаа Б. Нийслэлийн түүхийн баримтуудын үзэсгэлэн нээлээ // Ардын эрх.- 2008 оны 12-р сарын 02.- №237.- 1-р нүүр. 4941. Ганаа Б. “Нийслэл таймс” өдөр тутмын шинэ сонин мэндэллээ // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 17.- №49.- 8-р нүүр. 4942. Ганчимэг Л. “ Соёлын довтолгоо” буюу хотын халуун ус // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 3.- №151.- А5-р нүүр. 4943. Гиймаа Х. “Улаанбаатар чуулга”-ынхан эмэгтэйчүүдийн хориход тоглолт хийнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 04.- №42.- 12-р нүүр. 4944. Гомбожав Л. Архивын цонх // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №120. 4945. Гомбожав Л. Уншигч олон нөхдөөс сонины хэрэгт ухасхийн оролцож туслах биз // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 20.- № 167.- 3-р нүүр. 4946. Гэрэл Л. Хурууны хээгээр нь уншигчдад үйлчилнэ: ХТНС-гийн захирал Т.Мижиддоржийн ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 09-р сарын 15.- №186.7-р нүүр. 4947. Даажав Б. Мэгжид Жанрайсиг бурхны сүм // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156, 157. 4948. Даариймаа Б. Нийслэлийн өнгө төрх дүрслэх урлагт // Үнэн.- 2004 оны 04-р сарын 14.№75.- 8-р нүүр. 4949. Даариймаа Б. Комик зураг туурвигч // Үнэн.- 2004 оны 05-р сарын 26.- №106.- 8-р нүүр. 4950. Даариймаа Б. Нийслэлийн хүүхдүүд найрал дуугаар өрсөлдөнө // Үнэн.- 2007 оны 04-р сарын 18.- №075.- 8-р нүүр.

4951. Дарь Б. Нийслэлээр овоглосон байгууллагууд оролцоно // Үнэн.-2004 оны 10-р сарын 16.- №204.-8-р нүүр. 4952. Дашжав Д. Шуудангийн марк дахь Улаанбаатар // Улаанбаатар.-1998.- 2-р нүүр. 4953. Дерковский О.М. Хариуцлагатай сэтгүүл зүйн төлөө хамтдаа: Мэндчилгээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 13.- №75, 76.- 2-р нүүр. 4954. Долзодмаа Б. Хотын захын хорооллынхон олон суваг үзэх боломжтой боллоо // Өдрийн сонин.- 2005 оны 06-р сарын 28.- №156.- 11-р нүүр. 4955. Дорно Б. “Морин хуур” Хан-Уулчуудын хишиг // Өдрийн сонин.- 2008 оны 06-р сарын 26.- №153.- 13-р нүүр. 4956. Дөлгөөн Ц. "Үйлсийн сайхан Улаанбаатар" CD болов // Өнөөдөр.- 1999.- №246. 4957. 42 үеийн угийн бичиг ч байна // Зууны мэдээ.- 2000 оны 11-р сарын 2.- №257. 4958. Дулам П. Улаанбаатар Сөүлийн өдрүүд эхэллээ // Үнэн.- 2005 оны 09-р сарын 06.№175.- 1-р нүүр. 4959. Дүүргүүдийн урлагийн наадам болно // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 7.- № 190.13-р нүүр. 4960. Дэлгэрмаа Ю. Тал нутгийн бишрэл Улаанбаатар хотноо // Өдрийн сонин.- 2009 оны 03-р сарын 16.- №55.- 15-р нүүр. 4961. Жаргал Ж. “Улаанбаатар 3”-ын тайзыг “Боолын гэрээ” эзэгнэв // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 20 №258.- 4-р нүүр. 4962. Жаргал Ж. Улаанбаатар хотын бүжгийн аваргууд тодорлоо // Зууны мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №41.-12-р нүүр. 4963. Жаргал Ж. Нийслэл сүлд дуутай болох нь // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 28.- № 200.- 12-р нүүр. 4964. Жинжий Б. “Р.Эмүжин уншигчидтайгаа уулзав”// Өнөөдөр.- 2004 оны 04-р сарын 23.№96.- 12-р нүүр. 4965. Итгэл Б. Нийслэлийн ойд зориулсан бэсрэг наадам хийнэ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08р сарын 31.- № 202.- 11-р нүүр. 4966. Ичинхорлоо Б. Уламжлалт урлагаа хөгжүүлэхэд анхаарч байна // Улаанбаатар таймс.2002 оны 03-р сарын 7.- №28. 4967. Лувсаншарав Д., Дашцэрэн Б. Нийслэлийн дуулал // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 09-р сарын 4.- №130. 4968. Лутбаяр Н. Ханцуй дотроо залбирах музей байгууллаа гзж зэмлүүлж явсан П. Даваасамбууг "Загалмайлсан эцэг гэдэг // Өнөөдөр.- 2000 оны 2-р сарын 15.- №36. 4969. Маараг 3. “Э.Хулан: Анх нугарахад нуруу өвддөг байлаа // Өнөөдөр.- 2004 оны 8-р сарын 5.- №182.- 7-р нүүр. 4970. Манай чуулгыг муулаад өгөөч ээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 1.- №124.- С2-р нүүр. 4971. Маргад Б. Нийслэлчүүд мөсөн гулгуурын шинэ талбайд наадна // Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 7.- №240.- 16-р нүүр. 4972. Маргад Б. Нийслэлд ямар бэлэгдэлтэй хичнээн хөшөө байдаг вэ? // Зууны мэдээ.- 2009.№12.- 5-р нүүр. 4973. Монгол туургатан хөөмийчид оюун ухаанаа уралдуулна // Үнэн.- 2009 оны 05-р сарын 7.- №89.- 12-р нүүр. 4974. Монгол Улсын нийслэлийн өдөрт. Азийн цагаан дагина // Улаанбаатар.- 1997 оны 10-р сарын 29.- №207. 4975. Мөнгөн Д. Америкийн эрх чөлөөний хөшөө Монголд босно // Өдрийн сонин.- 2001.№86.

4976. Мөнгөнцэцэг Я. Оросын залуу дуучны тоглолт Улаанбаатарчуудад таалагдав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 09.- №267.- 21-р нүүр. 4977. Мөнгөнцэцэг Я. Хотын захын дүүрэгт кино театртай боллоо // Өдрийн сонин.- 2008 оны 09-р сарын 20.- №227.- 14-р нүүр. 4978. Мэндбаяр Д. “Ц. Түвшинтөгс: Улаанбаатар чуулга нийслэлийн бүх дүүрэгт тоглоно” // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04-р сарын 11.- №75.- 8-р нүүр. 4979. Мягмар Д. Улаанбаатарын соёлын өдрүүд Сөүлд // Зууны мэдээ.-2005 оны 05-р сарын 09.- №107.- 11-р нүүр. 4980. Мягмар Д. Нийслэлийнхэн наадамдаа бэлтгээд завгүй // Зууны мэдээ.- 2005 оны 06-р сарын 28.- №153 .- 1-р нүүр. 4981. Мягмар Д. Монголд 2010 оныг Солонгосын жил болгон тэмдэглэнэ // Зууны мэдээ.2009 оны 06-р сарын 29.- №148.- 10-р нүүр. 4982. Навагчамба Ц. Нууцыг нь тайлж чадаагүй сүм // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156, 157. 4983. Навагчамба Ц. Хүрээ дуу буюу хүрээний гангачууд // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 12.- № 269.- 19-р нүүр. 4984. Надмид Д. Их хүрээний түүхийн кино // Засгийн газрын мэдээ.-1998 оны 02-р сарын 21.- №137. 4985. Нандинцэцэг Б. Би хошин дүр бүтээхийг хүсдэг // Үнэн.- 2004 оны 4-р сарын 21.- №80.6-р нүүр. 4986. Насанбуян Т., Гүррагчаа Ц. Улаанбаатар минь гоёхон доо // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 16.- №151,152. 4987. Нийслэлд 36 музей бий // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 20.- №161.- В4-р нүүр. 4988. Нийслэлийн Нийгмийн даатгалынхан нийт үйлчлүүлэгчтэйгээ ая эгшгээр учран золгов// Зууны мэдээ.- 2002.- №91. 4989. Нийслэлийн өв соёлд эрдэмтэн зохиолчид хувь нэмрээ орууллаа // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.-8-р нүүр. 4990. Нийслэлийн өдрийг угтаж зохион явуулах Улаанбаатар овогтой байгууллагуудын "Их өргөөний эзэд" урлаг спортын наадмын хөтөлбөр // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 10-р сарын 12.- №113. 4991. Нийслэлийн соёл урлагийн байгууллагын удирдлагууд чуулав // Үнэн.- 2009 оны 02-р сарын 12.- №28.- 11-р нүүр. 4992. Нийслэлийн сүлдэт хуурыг цэнгүүлж, адис хүртлээ // Үнэн.-1998.- №212. 4993. Нийслэлийн цэнхэр дэлгэц // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №130. 4994. Нийслэлийнхэн “Hi seul” наадамд оролцоно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 05-р сарын 12.-№96.-4-р нүүр. 4995. Нийслэлээр нэрлэгдсэн сонин муу байх учиргүй ээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 20.- № 167.- 1-р нүүр. 4996. Номин Б. Хотын сэдэвтэй зургийн уралдаан болно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 15.- №209.- 8-р нүүр. 4997. Нэргүй Д. Улаанбаатар кино наадмыг “Боолын гэрээ” тэргүүлэв // Улаанбаатар таймс.2008 оны 10-р сарын 28-.№218.- 9-р нүүр. 4998. Нэрс Ж. Улаан-Үдийнхэн Улаанбаатарт // Үнэн.- 2008 оны 05-р сарын 15.- №194.- 9-р нүүр. 4999. Нэрс Ж. Соёл урлагийнхан нээлттэй ажиллана // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 26.- №54, 55.- 12-р нүүр. 5000. Нямсамбуу Г. Уянга дууны Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 24.№194.- 2-р нүүр. 5001. Нямсүрэн Б. Монгол “Оскар” соёмботой // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 24.-

№144.-16-р нүүр. 5002. Од Э. Улаанбаатарын үдэш цэнгүүн болно // Зууны мэдээ.- 2008 оны 07-р сарын 2.№159.- 7-р нүүр. 5003. Одон Ц. Хотын номын фонд арвижна // Үнэн.- 2005 оны 08-р сарын 02.- №149.- 1-р нүүр. 5004. Одонтуяа Д. Монголд анх удаагаа сонгодог уран зургийн үзэсгэлэн нээгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №160. 5005. Оргил Ч. Нийслэлчүүд эв нэгдлийн хөшөөтэй боллоо // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №266.-16-р нүүр. 5006. Отгонбаатар Р. Богдын хүрээний том цагаан бодит зураг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 14.- №150. 5007. Отгонбаяр Ш. Зүү ороож судар бүтээжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156, 157. 5008. Отгонбаяр Ш. "Пионерийн дуу" Сюрприз боллоо // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 1.- №160. 5009. Оюунбилэг 3. Чойжин ламын сүм // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №158, 159. 5010. Оюунсүрэн Х. Луунд зориулж хөшөө босголоо // Өдрийн сонин.-1999 оны 10-р сарын 22.- №193. 5011. Оюунцэцэг 3. Гандантэгчилэн хийд // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №154. 5012. Өрнөх Б. Нийслэлчүүдэд үгүйлэгдсэн соёлын довтолгоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 8- №138.- 5-р нүүр. 5013. Пагма Н. Улаанбаатарчууд “Нийслэл таймс” хэмээх өдөр тутмын сонинтой болов // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03-р сарын 17.- №64.- 3-р нүүр. 5014. Пүрэв Сан. Улаанбаатарын татах хүч // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 09-р сарын 2.№178.- 5-р нүүр. 5015. Пүрэвсүрэн Н. Сонирхолтой ярилцлага зохиолоо: 4-р салбар номын сан // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 3.-№222.- 2-р нүүр. 5016. Сандаг -Очир Ц. Шинэ номын сантай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 29.- №87.- 2-р нүүр. 5017. Саруул Д. “Улаанбаатар” чуулгынхан дөрвөн уулаа тахина // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 8.- №167.- 6-р нүүр. 5018. Саруул Д. “Дээлтэй Монгол” наадамд дээлтэй оролцоно // Өдрийн сонин .- 2009 оны 07-р сарын 10.- №169.- 7-р нүүр. 5019. Саруул-Эрдэнэ М. Тристра Ньюеэр: 1921 оноос өмнө Монголд театр байсан, үүнийг дэлхийд мэдүүлмээр байна // Үнэн.- 2004 оны 08-р сарын 24.- №166.- 6-р нүүр. 5020. Сод Б. Улаанбаатар -2 кино наадам нээлтээ хийлээ // Зууны мэдээ.- 2005 оны 04-р сарын 21.- №92.-1-р нүүр. 5021. Содбат С. Нийслэл "Сүлдэт хуур"-тай болно // Засгийн газрын мэдээ.- 1998 оны 09-р сарын 18.- №188. 5022. Солонго Ж. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн энэ зун ажиллахгүй // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 14.- №109.- С1-р нүүр. 5023. Солонго М. “Өргөө” шинэчлэгдэж дэлхийн жишигт хүрнэ // Өнөөдөр.-2009 оны 01-р сарын 17.- №12.- А8-р нүүр. 5024. Сүж Ж. “Улаанбаатар”-т 10-аад бүтээл бүртгүүлжээ // Үнэн.- 2005 оны 04-р сарын 05.№67.- 6-р нүүр. 5025. Сүх Ж. “ Алтаргана-2010” Улаанбаатар хотноо болно // Үнэн.- 2009 оны 06-р сарын 9.№113.- 6-р нүүр. 5026. Сүрэн Д. Улаанбаатарын өдрүүдийг Сөүлийнхэн сэтгэл догдлон хүлээж байна // Зууны

мэдээ.- 2005 оны 04-р сарын 29.- № 99.-1-р нүүр. 5027. Сүрэн Ж. “Миний Улаанбаатар” хүүхдийн нүдээр // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 7.№66.- 12-р нүүр. 5028. Сэндэр Н. Ардын урлагийн их наадамд тэргүүлсэн Ч.Д. сая төгрөгөөр шагнуулав // Улаанбаатар таймс.- 2001.- 07-р сарын 17.-№85. 5029. Сэр-Од Т. , Саруулбуян Ж. Миний Улаанбаатар // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219,220.- 8-р нүүр. 5030. Төрбат Ш. Баларч буй дурсгалууд // Өдрийн сонин.- 2000 оны 01-р сарын 5.- №4. 5031. Тунгалаг Н. "Амин нутаг"-т хорин жилийн өмнө ая хийжээ // Өдрийн сонин.- 1999 оны 09-р сарын 23.- №168. 5032. Тэмүүлэн Э. “Улаанбаатар” чуулга уран бүтээлчдээ авч байна // Өнөөдөр.- 2007 оны 01р сарын 5.- №3.- С1-р нүүр. 5033. Тэмүүлэн Э. “Улаанбаатар” кино наадам болно // Өнөөдөр.- 2007 оны 04-р сарын 24.№95.-С4-р нүүр. 5034. “Улаанбаатар радио” улс даяар нэвтрүүлгээ цацна // Үнэн.- 2009 оны 04-р сарын 1.№62.- 12-р нүүр. 5035. "Улаанбаатар-2002" кино наадмыг зохион явуулах удирдамж // Улаанбаатар таймс.2002.- №47. 5036. Улаанбаатар хотын 360 жилийн ой угтаж нийслэлийн соёл урлагийн байгууллагаас зохиох ажлын удирдамж, шалгаруулах болзол // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 03-р сарын 10.- №37. 5037. “Улаанбаатар” чуулгынхан Солонгосчуудад уран бүтээлээ толилуулжээ // Өнөөдөр.2009 оны 05-р сарын 19.-№122.- 6-р нүүр. 5038. “Улаанбаатар” чуулгынхан Чингэлтэй хайрханыг тахина // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 30.-№132.-9-р нүүр. 5039. “Улаанбаатар” чуулгынхны сэтгэлийн өргөл // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 07.№51.- А8-р нүүр. 5040. “Улаанбаатарын цэнгүүн” 21-тэй бүхнээр онцгойрно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 7- №137.- 6-р нүүр. 5041. Үл-Олдох Ч. Маршалын хөшөөг алдаатай бүтээснийг засаж болохгүй гэж үү? // Зууны мэдээ.- 2009 оны 06-р сарын 24.-№144.- 11-р нүүр. 5042. Ундрам Ш. Гандантэгчинлэн, Тасганы овоо нь Азийн аялал жуулчлалын төв болно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 3-р сарын 24.-№60.- 2-р нүүр. 5043. Ундрал Ш. Нийслэл “Есөн эрдэнэ бүсгүй”-чүүдээ тодрууллаа // Улаанбаатар таймс.2008 оны 03-р сарын 07.- №49.- 3, 4-р нүүр. 5044. Уул Г. Нийслэлчүүдэд шагшигдсан хүндэтгэлийн концерт // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 2.- №221.- 2-р нүүр. 5045. Учрал Э. Сүхбаатарын талбайд цэнгээнт бүжиг болно // Өдрийн сонин.- 2006 оны 07-р сарын 06.- №172.- 17-р нүүр. 5046. Хажидмаа Б. Нийслэлд соёл тогтоох аян эхлэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 10-р сарын 20.- № 236.- 7-р нүүр. 5047. Халиун Г. Юндэн Нансалмаа хоёр болзоонд зогсоно // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 30.- №257. 5048. Хангайсайхан X. Улаанбаатарын уянга // Улаанбаатар.- 1998 оны 11-р сарын 6.- №213. 5049. Ханджав У. Майдар эргэх үеэр өргөөнд 100 гаруй мянган хүн цуглардаг байжээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158, 159. 5050. Хараагүйчүүд бэлэг барина // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №48.- 5-р нүүр.

5051. Хараагүйчүүд нийслэлийн ойн бэлэг барина // Зууны мэдээ.-2009 оны 03-р сарын 11.№54.- 9-р нүүр. 5052. Хаш Д. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын нэрэмжит наадам өндөрлөлөө // Өдрийн сонин.- 2008 оны 05-р сарын 28.- №128.- 5-р нүүр. 5053. Хоролсүрэн М. Солонгост зочилсон “Улаанбаатарын өдрүүд” // Үнэн.- 2005 оны 05-р сарын 07.- №93.- 17-р нүүр. 5054. Хот орчмынхонд ТВ-ийн 4 сувгийг нэмж үзүүлэхээр болов // Өдрийн сонин.- 2005 оны 05-р сарын 12.- №116.- 1-р нүүр. 5055. Хотын мэрүүд номын хуудсанд мөнхрөв // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 10-р сарын 28.№219, 220.- 8-р нүүр. 5056. Хүрэлбаатар Д. Босоо хөх судар // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 05-р сарын 1.- №68. 5057. Хүрэлбаатар Ү.,Нацагдорж Ц. Улаанбаатарын өглөө // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 29.- №207. 5058. Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг шалгаруулах уралдааны удирдамж болзол. "Миний Улаанбаатар" сэдэвт гар зургийн уралдааны удирдамж болзол // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 03-р сарын 10.- №37. 5059. Хэрлэнтуяа П. “Ү.Хүрэлбаатар, Ц.Нацагдорж нарын дуу түрүүлэв // Улаанбаатар.1998.- №205. 5060. Цацрал Б. "Улаанбаатарын өглөө" тэргүүллээ // Ардын эрх.-1998 оны 10-р сарын 27.№253. 5061. Цацрал Н. "Шинэ хөгжим бүжгийн Улаанбаатар төв" байгууллаа // Ардын эрх.- 1998 оны 12-р сарын 3.- №285. 5062. Цогзолмаа Д. Дуурийн театр “ Евгений Онегин”, Драмын театр “Хялар хатан”-аар өвлийн нээлтээ хийлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 09-р сарын 25.- №228.- 17-р нүүр. 5063. Цогнэмэх Б. Кино сурталчилгаанд тоглох дуртай // Зууны мэдээ.- 2004 оны 05-р сарын 19.- №115.- 12-р нүүр. 5064. Цогоо С. Нийслэл хоёр ангит кинотой боллоо // Өдрийн сонин .-1999 оны 10-р сарын 26.- №196. 5065. Цогт Д. "Миний Улаанбаатар"-ын шилдгүүд тодорлоо // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №266.- 16-р нүүр. 5066. Цолмон Д. Нийслэлийн ойд зориулсан тоглолт болно // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 25.- №263. 5067. Цолмон Д. Нийслэлээр нэрлэгдсэн чуулга нээгдлээ // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 23.- № 260.- 23-р нүүр. 5068. Цолмон Д. “Бидний хот-370” гэрэл зургийн уралдаан зарлажээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 6.- № 189.- 3-р нүүр. 5069. Цолмон Ц. Соёл урлагийн цэнгүүн боллоо // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158, 159. 5070. Цолмон Ц. Нийслэлийн зураач хотынхоо цаганд сэтгэл дундуур байна // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №4. 5071. Цолмон Ч. Бурхан Буддагийн сэрэг дүрийг бүтээнэ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №177, 178. 5072. Цоодол Д. Миний Улаанбаатар үгийг минь сонсож хайрла // Улаанбаатар.- 1998.- №207. 5073. Цэвээндорж Д., Очирхуяг Ц. Гачууртын амны хадны зураг // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 5074. Цэрэн Ц. “С.Болд: Баримтат киноны маань эх ялимгүй өөрчлөгдсөн // Улаанбаатар

таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- 8-р нүүр. 5075. Цэрэн Ц. Улаанбаатарын загварын 7 хоног эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 12-р сарын 02.- №243.- 1, 2-р нүүр. 5076. Цэцэг В. Соёлыг харилцан солилцоно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 15.№8.- 5-р нүүр. 5077. Цээг В. Урлагийнхаан, хатад чуулав // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 03.№41.- 5-р нүүр. 5078. Цээнэ Д. "Их өргөөний эзэд" урлаг спортын наадамд хотын удирдлагууд хүчээ сорино: Улаанбаатараар овоглосон байгууллагууд оролцоно // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 17.- №189.- 1, 2-р нүүр. 5079. Цээнэ Д. Эрдэмтэд Улаанбаатарын сэдвээр цэц булаалдана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 20.- №212.- 1-р нүүр. 5080. Цээнэ Д. Ойд зориулсан уран бүтээлээ олны хүртээл болгоно // Улаанбаатар таймс.2004 оны 11-р сарын 2.- №221.- 1-р нүүр. 5081. Цээпил Д. Хотын цагнаас "Эх орон" дууны аялгуу цуурайтна // Улаанбаатар таймс.1999.- №158, 159. 5082. Цээпилмаа Д. Уянга дууны Улаанбаатар минь // Улаанбаатар.-1998 оны 10-р сарын 30.№208. 5083. Цээпилмаа Д. Улаанбаатар хотын музей нурчихлаа гэвэл та бүү гайхаарай // Улаанбаатар таймс.- 2000.- №121. 5084. Цээпилмаа Д. "Ярьдаг номын сан" -гаар үйлчилж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 2004.09-р сарын 23.- №193.- 2-р нүүр. 5085. Чин И. “Улаанбаатар чуулга”-ынхан уран бүтээлээ толилуулна // Зууны мэдээ.- 2008 оны 04-р сарын 11.- №88.- 15-р нүүр. 5086. Чулуун О. Сүхбаатарын талбайг зургийн дэвтэр болгоно гэв үү? // Зууны мэдээ.-2009 оны 05-р сарын 25.- №119.- 11-р нүүр. 5087. Чулуунбаатар Н.Хот хэмээх их айлын жавар арилгах хуур // Засгийн газрын мэдээ.1998 оны 10-р сарын 30.- №218. 5088. Чэнь Янь “Улаанбаатарыг өндрөөс харахуй “// Улаанбаатар.- 1998 оны 03-р сарын 5.№45. 5089. Шүгэр Ц. Нийслэл хүрээнд хорголжин барын ном хэвлэж эхэлсэн нь // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №158, 159. 5090. Эмүжин Р. “Л.Балхжав: Тээж төрүүлсэн "Хүүхдээ" өрөөлд өргүүлчихгүй юмсан” // Өнөөдөр.- 2004 оны 2-р сарын 6.- №30.- 5-р нүүр. 5091. Энхбат Г. Гэсэр Сүм // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156, 157. 5092. Энхмаа Ц. Хотын цаг "Эх орон" дуу "аялана // Өнөөдөр.- 1999.- №250. 5093. Энхмаа Ц. Улаанбаатарын мэр урлагт элэггүй // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 17.№243.- С1-р нүүр. 5094. Энхмаа Э. Соёлын 2 довтолгоог эхлүүлье // Өнөөдөр.-2009 оны 03-р сарын 24.- №65.А7-р нүүр. 5095. Энхмарт Б. Нийслэлчүүд баяраа хоггүй тэмдэглэв // Өнөөдөр.- 2009 оны 06-р сарын 3.№125.- С6-р нүүр. 5096. Энхмарт Б. Жуулчны гудамжинд зураач уран бүтээлчидтэй уулзаарай // Өнөөдөр .- 2009 оны 07-р сарын 3.- №151.- В1-р нүүр. 5097. Эрдэнэ Л. “Г.Аким: Монгол ерөөсөө номгүй болох нь байна” // Үнэн.-2009 оны 04-р сарын 02.-№063.-9-р нүүр.

5098. Эрдэнэ Л. “Д.Оюунбилэг: Номын санчид хүлээцтэй хүмүүс андуурал гарчээ гэж ойлгож байгаа // Үнэн .-2009 оны 04 сарын 02.-№063.-9-р нүүр. 5099. Эрдэнэбат У. Сарьдагийн хийд // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сар.- №154, 155. 5100. Эрдэнэбулган Х. Архивын сан хөмрөгийн хамгаалалтыг сайжруулна // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 10.- №61.- Д1-р нүүр. 5101. Эсэн Б. Нийслэлийн түүхийн 2000 оноос хойшхи анхны кино төрнө // Өдрийн сонин.2004 оны 09-р сарын 14.- №228.- 13-р нүүр.

Үйл явдал
5102. Адима Ш. Нийслэлчүүдийнхээ сайн сайхныг мандал өргөн даатгалаа // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 02-р сарын 12.-№30.- 3-р нүүр. 5103. Адима Ш. “Дөл” тоглолтын шилдгүүд тодорлоо //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-3-р нүүр. 5104. Адима Ш. Чингэлтэйхэн хайрхан уулаа тахилаа // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 22.- №192.- 2-р нүүр. 5105. Адима Ш. ”Т Билэгт "Соён гэгээрүүлэгч" одонгоор шагнагдлаа // Улаанбаатар таймс.2004 оны 10-р сарын 11.- №205.- 1-р нүүр. 5106. Адима Ш. Сүхбаатарын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 2.- №221. 5107. Адима Ш. Хангарьдын эзэн хоёроор нэмэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 03.- №41.- 5-р нүүр. 5108. Алтайчууд золгов // Өнөөдөр.- 2009 оны 03-р сарын 02.- №46.-А5-р нүүр. 5109. Ананд А. Нийслэлчүүд шилдгүүдээ шалгаруулав // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №200. 5110. Анар Б. Зөвшөөрөлгүй буусан айлуудыг цагийн 15 мянган төгрөгийн үнэтэй хөлсний машинаар нүүлгэжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 4-р сарын 29.- №87.- 2-р нүүр. 5111. Анар Ч. “Улаанбаатар палас”-ынхан гавъяатад тусална // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 31.- №25.- 17-р нүүр. 5112. Ану Ж. Шинэ зууны нийслэлчүүд Багахангайд морилов // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 06-р сарын 12.- №118.- 3-р нүүр. 5113. Ану Ч. Нийслэлийн сүлд, тэмдэг шинэчлэгдэнэ // Өдрийн сонин.-2004 оны 9-р сарын 29.- №241.- 1-р нүүр. 5114. Анхны гүйлгээг Ж.Наранцацралт хийлээ. Сүлдэт хуураа хоймроо заллаа. Хүн чулууны хонхорт хүндэтгэл үзүүлэв // Улаанбаатар.-1998.-№208. 5115. Аравдугаар сарын гол үйл явдлууд // Улаанбаатар.-1997 оны 10-р сарын 31.- №209. 5116. 17-р жарны сүргийн манлай хэмээх цагаагчин могой жилийн cap шинийн мэндчилгээ // Улаанбаатар таймс.- 2001 оны 2-р сар №23. 5117. Ариунаа Б. Хотынхон шилдэгээ шалгаруулав // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 27.№252.- В1-р нүүр. 5118. Ариунаа Б. Хог дагуулсан хонхны баяр // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 05-р сарын 08.-№94.-5 нүүр. 5119. Ариунтунгалаг Ц. “Нийслэлийн 20 гэр бүлд тус бүр 480000 төгрөгийн компьютер

бэлэглэлээ // Үнэн.- 2005 оны 07-р сарын 19.- №139.- 5-р нүүр. 5120. Ариунтунгалаг Ц. Нийслэлээс 20 гэр бүлд 480 мянган төгрөгийн компьютерийг үнэ төлбөргүйгээр хүргэлээ // Өдрийн сонин.- 2005 оны 07-р сарын 18.- №170.- 7-р нүүр. 5121. Ариусах Ж. Нийслэлийн хүндэт тэмдэгээр шагнав // Улаанбаатар таймс.- 2007 оны 05-р сарын 08.- №93.- 3-р нүүр. 5122. Баатарнум Г. "Ачит" клуб ач буянаа үзүүлж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №61. 5123. Балдан Б. Нийслэлийн ойг угтаж “Шунхлай” дизель түлшээ 100 төгрөгөөр хямдрууллаа// Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №215.- 1-р нүүр. 5124. Бат В. 370 жилийн ойн төлөвлөгөө батлагдав // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 06.- №44.- 5-р нүүр. 5125. Бат В. Цэргийн штабын нэрэмжт сар // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 03-р сарын 18.№48.- 5-р нүүр. 5126. Баттүшиг Г. Нийслэлийн асуудлуудыг нийслэлийн бондоор // Өдрийн сонин.- 2008 оны 10-р сарын 07.- №241.- 4-р нүүр. 5127. Батхүү Ө. Нийслэлийнхэн замын голоор алхаж бүжгийн хэмнэлд баясаж өнжөв // Зууны мэдээ.- 2007 оны 4-р сарын 30.- №104 .- 7-р нүүр. 5128. Батцэнгэл Л. Мичиек Глабус: Улаанбаатарын цагаан сараас хөдөөнийх гоё болдог юм байна лээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 2-р сарын 14.- №36, 37.- 7-р нүүр. 5129. Батцэнгэл Л. “Хүчит шонхор” захынхан хүний ястай шороо зөөвөрлөжээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 4.- № 187.- 1-р нүүр. 5130. Батцэнгэл Л. Шинэ суурьшилын бүсэд одоогоор долоон айл буужээ // Өдрийн сонин.2009 оны 8-р сарын 5.- № 188.- 4-р нүүр. 5131. Батцэцэг В. Нийслэлийн 370 жилийн ойн нээлт шинэ жил болно // Улаанбаатар таймс.2008 оны 12-р сарын 25.- №260.- 5-р нүүр. 5132. Баянсан Б. Сүхбаатарын талбайд санал болъё // Өдрийн сонин.- 2006 оны 04-р сарын 17.- № 094.- 21-р нүүр. 5133. Баяраа А . Мэтгэлцээний хотын аварга шалгаруулна // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 09.- № 248.- 7-р нүүр. 5134. Баярмаа Б. Нийслэлийн шилдэг залуучууд тодорчээ // Өдрийн сонин.- 2002 оны 12-р сарын 30.- №316. 5135. Болд Б., Сандагдорж Ж. Сүхбаатарын талбай ард түмний индэр боллоо // Өдрийн сонин.- 2006 оны 11-р сарын 07.- № 273.- 1,3-р нүүр. 5136. Болд Б. Сүхбаатарын талбайг нээлттэй хэвээр үлдээхийг шаардлаа // Өдрийн сонин.2006 оны 12-р сарын 20.- №310.- 5-р нүүр. 5137. Болд Д. Шагналын хур буусан нийслэлийн өдөр // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №219.- 5-р нүүр. 5138. Болд М. Нийслэл хот байгуулагдсаны 365 жилийн ойд мэндчилгээ // Үнэн.- 2004 оны 10-р сарын 29.- №213.- 4-р нүүр. 5139. Болд С. Цагаан арслангийн дүрсийг гардуулан өглөө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 14.- №7.- 5-р нүүр. 5140. Болд С. Дэлхийн энх тайвны төлөө аялал Улаанбаатарт үдлэв // Улаанбаатар таймс.2009 оны 07-р сарын 16- №142.- 1-р нүүр. 5141. Болор Б. Улаанбаатар хотын 365 жилийн ойн арга хэмжээний хөтөлбөр гарлаа //

Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 14.- №186.- 2-р нүүр. 5142. Болорчимэг В. Нийслэлийнхнийг тулгамдуулсан хүүхдийн баяр // Улаанбаатар таймс сонин.-2009 оны 06 сарын 03.-№111.-4-р нүүр. 5143. Буддорж Л. Нийслэлчүүд өнгөрсөн оныхоо ажлыг дүгнэж байна // Өдрийн сонин.- 2007 оны 01-р сарын 24.- №19.- 7-р нүүр. 5144. Булган Х. Ясны үйлдвэрийг хаав // Өнөөдөр.- 2009 оны 5-р сарын 14.- №109.- В1-р нүүр. 5145. Булган Х. Хөдөлмөр хамгаалалыг мөрдөөгүй 20 компанийг илрүүлжээ // Өнөөдөр.2009 оны 5-р сарын 22.- №116.- В4-р нүүр. 5146. Бямба Г. Шарга морьт дахь шинэ шүтээн // Өнөөдөр.- 2004 оны 10-р сарын 2.- №230.- 8р нүүр. 5147. Гал М. Нийслэлийн төв талбайд 200 гаруй мянган хүн Энхийн наадамд нэгдлээ // Үнэн.2008 оны 09-р сарын 11.- №179.- 11-р нүүр. 5148. Ганчимэг Л. 1645 ослоос 894 нь явган зорчигчийн буруугаас болжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 28.- №197.- А3-р нүүр. 5149. “370 бүтээлч ажил”-ын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл эхэлжээ // Улаанбаатар таймс.2009 оны 03-р сарын 25.- №61.- 4-р нүүр. 5150. 370 жилийн ойн хуулийг батлав // Өнөөдөр.- 2009 оны 02-р сарын 16.- №38.-С1-р нүүр. 5151. 360 жилийн ой хоёр зууны заагт болж буйгаараа онцлог // Зууны мэдээ.-1999.-№214. 5152. 300 ээж "Алдарт одонгоор шагнуулав // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 6-р сарын 1.№85. 5153. Гэрэл Б. Нийслэлчүүд шинэ оны анхны нарыг харлаа // Монголын мэдээ.- 2008 оны 01р сарын 03.- ,№01.- 1-р нүүр. 5154. 70 бүтээлч ажил шалгаруулна // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №56, 57.- 5-р нүүр. 5155. Дамдинсүрэн С. Олон нийтийн ажилтнууд цалингаа авлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 2.- №134.- 6-р нүүр. 5156. Долзодмаа Б. Сүхбаатарын талбай дээр гэрлэлтээ батлуулав // Өдрийн сонин.- 2006 оны 10-р сарын 07.- № 247.- 1-р нүүр. 5157. Дорж Ж. Улаанбаатарыг Чингис хаанаар солих хүсэлт гаргав // Өдрийн сонин.-2006 оны 08-р сарын 03.-№191.-2-р нүүр. 5158. Дөлгөөн Н. Гандангийн дэнж мөргөлчдийн хөлд дарагдав // Зууны мэдээ.- 2009 оны 03р сарын 11.- №54.- 3-р нүүр. 5159. Дөлгөөн С. Нээлттэй хаалганы өдөр болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 01-р сарын 28.- №18.- 5-р нүүр. 5160. Дэлгэр Ю. Гэр хорооллын тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэв // Өдрийн сонин.- 2007 оны 07-р сарын 9.- №162,163.- 15-р нүүр. 5161. Жаргал И. Улаанбаатарт цочир хүйтэрнэ // Өнөөдөр.- 2007 оны 12-р сарын 28.- №304.В4-р нүүр. 5162. Манд Э. Шинэ зууны “Улаанбаатарыг шалгаруулна”// Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 24.- № 196.- 8-р нүүр. 5163. Мандуул Г. Нийслэлийн сүлд тэмдгийг хэрэглэх шинэчилсэн төслийг боловсруулж байна // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №194.- 1-р нүүр.

5164. Мандуул Г. Сүлдэт хуураа цэнгүүлэв // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 11-р сарын 2.№221.- 2-р нүүр. 5165. “Миний Улаанбаатар” уралдааныг дүгнэлээ // Зууны мэдээ.- 2009 оны 05-р сарын 23.№109.- 11-р нүүр. 5166. Монгол түмний хүү хөшөө болон мөнхөрлөө // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 7-р сарын 9- №139.- 5-р нүүр. 5167. Монгол улсын нийслэлийн амьдралд болсон таван чухал үйл явдал // Улаанбаатар.-1997 оны 10-р сарын 31.- №209. 5168. Мөнх Ж. Тэргүүн байрын эзэд тодров // Улаанбаатар таймс.-2004 оны 4-р сарын 20.№80.- 2-p нүүр. 5169. Мөнх Ж. "Залгамжлагч-2004"-ын тэргүүн байрын эзэд тодорлоо // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 21.- №81.- 2-р нүүр. 5170. Мөнх Л. “Улаанбаатар сан”-г уудлахыг хүслээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 02-р сарын 28.- №47.- 1-р нүүр. 5171. Мөнх М. “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой” тэмцээн эхэллээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 04-р сарын 23.- №98.- 6-р нүүр. 5172. Мөнхцэцэг М. Улаанбаатарт 20-30 нас байна гэж оношлов // Өдрийн сонин.- 2007 оны 11-р сарын 27.- № 281.- 4-р нүүр. 5173. Мэндчилгээ // Улаанбаатар.-1998.- №42, 43. 5174. Мэндчилгээ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 12-р cap №146. 5175. Мэндчилгээ: М.Энхболд, Т.Билэгт // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 31.- №21, 22.- 1-р нүүр. 5176. Мэндээ Д. Нээлттэй хаалганы өдөр нийслэлд // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 10-р сарын 15.- №209.- 5-р нүүр. 5177. Мягмар Д. Алт дагасан нүүдэл Улаанбаатарын хаяанд ирлээ // Зууны мэдээ.- 2008 оны 9-р сарын 19.- №225.- 7-р нүүр. 5178. Нандинцэцэг Б. Нийслэлчүүд хотынхоо төлөө чуулалдана // Үнэн.-2005 оны 03-р сарын 05.- №44.-3-р нүүр. 5179. Нарантөгс Л. Чадуугийн хоёр, ядуугийн хоолоор зочлов // Ардын эрх .-2009 оны 06-р сарын 04.-№109.-5-р нүүр. 5180. Нармандах С. Нийслэлчүүддээ баярын мэндчилгээ дэвшүүлж байна // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №153 5181. Нархан хотхон хүүхдүүдээ хүлээн авав // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 3.№135.- 6-р нүүр. 5182. Нийслэл маань нэг нас нэмлээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 10-р сарын 30.- №220.- 5р нүүр. 5183. Нийслэл нээлттэй боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 25.- № 170.- 3-р нүүр. 5184. Нийслэл хот байгуулагдсаны 365 жилийн ойн баярын мэндчилгээ дэвшүүлье // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 28.- №219, 220.- 1-р нүүр . 5185. Нийслэл хөлд дарагдав // Өнөөдөр.- 2007 оны 09-р сарын 1.- №205.- А1-р нүүр. 5186. Нийслэлийг хөгжүүлэх "Улаанбаатар сан"-гаас зохион явуулж байгаа "Улаанбаатар-360" хонжворт сугалааны тохирол // Улаанбаатар.- 1998 оны 6-р сарын 29.- №123, 126, 132.

5187. Нийслэлийн 370 жилийн ойн ажлын төлөвлөгөөг батлав // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 10.- №43.- 2-р нүүр. 5188. Нийслэлийн 360, 88, 144...75 жилийн алийг нь тэмдэглэх вэ? // Өдрийн сонин.- №197. 5189. Нийслэлийн засаг дарга оны шилдэг залуу болов // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 1-р сарын 3.- №1.-1-р нүүр. 5190. Нийслэлийн МАХН-ын байгууллагын “Бүтээлч аян-2”-ын хүрээнд // Үнэн.- 2007 оны 06-р сарын 14.- №115.- 2-р нүүр. 5191. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар өнгөрсөн 5 жилд...// Зууны мэдээ.- 2008 оны 10-р сарын 6.- №239.- 10-р нүүр. 5192. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар үүдээ нээлээ // Монголын мэдээ.- 2008 оны 03р сарын 28.- №67.- 7-р нүүр. 5193. Нийслэлийн нээлттэй өдрүүд // Ардын эрх.- 2007 оны 04-р сарын 16.- №75.- 8-р нүүр. 5194. Нийслэлийн ойн хүндэт зочид ирж эхэллээ // Үнэн.- 2009 оны 06-р сарын 24.- №124.- 2р нүүр. 5195. Нийслэлийн удирдлагуудыг хүлээн авч уулзав // Үнэн.- 2009 оны 03-р сарын 19.- №54, 55.- 12-р нүүр. 5196. Нийслэлийн хүндэт иргэнээр 35 мянган хүн энгэрээ мялаалаа // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 29.- №215.- 8-р нүүр. 5197. Нийслэлийн шав тавьсан газарт хүндэтгэл үзүүлнэ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 23.- №251. 5198. Нийслэлийнхэн Сонгинохайрхан уулаа тахилаа // Үнэн.- 2009 оны 05-р сар.- №16.- 8-р нүүр. 5199. Нийслэлийнхэн сүлдэт хуураа цэнгүүллээ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 10-р сарын 29.№256.- 1-р нүүр. 5200. Нийслэлийнхэн шагнал гардлаа // Монголын мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 18.-№120.-9-р нүүр. 5201. Нийслэлийнхэн шилдэг тэргүүнээ шалгаруулав // Монголын мэдээ.- 2009 оны 02-р сарын 20.- №37, 38.- 1-р нүүр. 5202. Нийслэлчүүддээ cap шинийн баярын мэнд хүргэе // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 2-р сарын 5.- №15, 16. 5203. Нямсамбуу Г. Үлдэж хоцрох үр бүтээлтэйгээр их ойгоо угтая // Улаанбаатар таймс.2004 оны 4-р сарын 16.- №78.- 2-р нүүр. 5204. Од Б. Нийслэлийн ойд зориулсан уралдаан зарлалаа // Өдрийн сонин.- 2004 оны 4-р сарын 10.- №87.- 8-р нүүр. 5205. Одмаа Б. 3 саяын шагналтай уралдаан зарлажээ // Өдрийн сонин.- 2009 оны 08-р сарын 22.- № 203.- 5-р нүүр. 5206. Олд Б. Хотын дарга ажлын 100 хоногоо дүгнэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2008 оны 04 сар.- №13.- 4-р нүүр. 5207. Олон нийтийн байцаагчид ажилдаа орлоо // Өнөөдөр.- 2009 оны 6-р сарын 24.- №143.С4-р нүүр. 5208. Отгонбаяр Ш. Хотын ойд зориулсан эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурал боллоо // Улаанбаатар таймс.- 1999.- №156, 5209. Отгонжаргал Г. Төмөртийн овооноос үүдэн Улаанбаатарт өрнөж буй халуухан үйл

явдлууд // Ардын эрх.- 2007 оны 05-р сарын 11.- №86.- 7-р нүүр. 5210. Оюун Д. Нийслэлийн газрын алба цахим мэдээлэлийн төвтэй боллоо // Зууны мэдээ.2008 оны 10-р сарын 20.- №258.- 6-р нүүр. 5211. Оюун Д. Улаанбаатар хотын ойд олон зочин ирнэ // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 30.- №98.- 8-р нүүр. 5212. Оюун Д. Гудамж талбайн үйлчлэгч нарыг гурван сар цалингүй ажиллуулжээ // Зууны мэдээ .- 2009 оны 08-р сарын 6.- № 181.- 8-р нүүр. 5213. Оюунтуяа Д. Улаанбаатарын зуныг шөнийн амьдралтай болгоё // Өдрийн сонин.- 2005 оны 7-р сарын 21.- №173.- 7-р нүүр. 5214. Өлзий П. "Улаанбаатар- 365" тоглолт болно //Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 19- №211.- 7-р нүүр. 5215. Пэрэнлэй Ж. "Жагар Интерншнл" яагаад өргөмжлөл авав // Улаанбаатар таймс.- 1999.№21. 5216. Сайнбаяр Д. "365 жилийн ой" өнөө жил нийслэлийг хөглөнө // Өнөөдөр.- 2004 оны 1-р сарын 6.- №3.- 9-р нүүр. 5217. Сайнбаяр Д. Нийслэлий төрсөн өдрийг тэмдэглэлээ // Өнөөдөр.-2004 оны 10-р сарын 29.- №253. 5218. Сайн-Ерөөлт С. Нийслэлийн удирдлагууд гэрэлт хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж, ёслол үйлдэв // Улаанбаатар таймс .-2004.- №210. 5219. Сар шинийн өмнө шилдгүүдээ тодрууллаа // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 01-р сарын 23.- №15.- 10-р нүүр. 5220. Сонгинохайрхан уулаа тахилаа //Улаанбаатар таймс.-2009 оны 05 сарын 01.-№89.-5-р нүүр. 5221. Сугар- Эрдэнэ Л. Сар бүрийн нэгнийг архигүй өдөр болголоо // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 17- №143.- 3-р нүүр. 5222. Сугар- Эрдэнэ Л. Баянзүрх хайрханыг тахих ёслолыг цуцлалаа // Улаанбаатар таймс.2009 оны 7-р сарын 24.- №148.- 3-р нүүр. 5223. Сүлд Ш. Улаанбаатарын өдрүүд болох нь ээ // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 05-р сарын 08.- №94.- 3-р нүүр. 5224. Сүрэн Д. Нийслэлээр овоглосон олон хүн энгэрээ мялаав // Зууны мэдээ.-2009 оны 06-р сарын 18.- №139.- 7-р нүүр. 5225. Сүрэн Ж. Дээлтэй Монголчууд Сүхбаатарын талбайг чимлээ // Үнэн .- 2009 оны 07-р сарын 14.- №134.- 7-р нүүр. 5226. Сүхбаатарын талбайг агаарын бөмбөлөгөөр мялаав // Өдрийн сонин.- 2007 оны 08-р сарын 13.- №24-р нүүр. 5227. Төгс Л. Нийслэл нас нэмлээ // Ардын эрх.- 2008 оны 10-р сарын 30.- №216.- 5-р нүүр. 5228. Түвшин А. Нийслэлийн засаг дарга шийдвэрээ цуцлав // Зууны мэдээ.- 2008 оны 1-р сарын .- №2.- 3-р нүүр. 5229. Түвшин Ц. 3000 ээж UB РАLАСЕ-д зочиллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 6-р сарын 3.- №112.- 3-р нүүр. 5230. Үерт өртсөн иргэд бичиг баримттай болж эхэллээ // Үнэн.- 2009 оны 08-р сарын 20.№162.- 1-р нүүр. 5231. Үзүүлэх сургалт болно // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 08-р сарын 28.- № 173.- 3-р

нүүр. 5232. Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 365 жилийг ойд зориулсан уран бүтээлийн уралдааны удирдамж, болзол // Зууны мэдээ.- 2004 оны 4-р сарын 13.- №84.- 2, 6-р нүүр. 5233. Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 365 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний хөтөлбөр // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 16.- №256.- 7-р нүүр. 5234. Улаанбаатар хотод аюулгүй байдлын талаар хуралдаж байна // Улаанбаатар таймс.-2008 оны 10-р сарын 03.- №201.- 3-р нүүр. 5235. Улаанбаатарын ойд гадны зочин олонтой байх нь // Улаанбаатар таймс.-2009 оны 04-р сарын 30.-№88.-5-р нүүр. 5236. Ундармаа З. “Шинэ зууны нийслэлчүүд” нээлттэй өдөрлөг болов // Өдрийн сонин.- 2007 оны 06-р сарын 28.- №150.- 6-р нүүр. 5237. Уралдааны дүн гарлаа // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 03.- №41.-5-р нүүр. 5238. Учрал Д. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тодотгол хийх ажил эхэллээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 6-р сарын 9.- №142.- 13-р нүүр. 5239. Уянга Г. Хүүхдүүдийн төлөө байгууллагыг үндэслэгчийн хөшөөнд цэцэг өргөв // Өнөөдөр.- 2009 оны 05-р сарын 9.- №105.- А6-р нүүр. 5240. Хангал М. Төр нийгмийн зүтгэлтэн Л. Энэбиш агсны хөшөө сүндэрлэнэ // Үнэн .- 2009 оны 7-р сарын 9.- №134.- 1-р нүүр. 5241. Хандаа Ц. Нийслэл хот сүлд дуутай болно // Өдрийн сонин.-2004 оны 1-р сарын 8.№6.- 16-р нүүр. 5242. 2003 оны тэргүүлэгч байгууллагууд шагнал хүртлээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 02р сарын 26.- №39.- 2-p нүүр. 5243. Хорол Д. Хотын шилдэг залуус тодорлоо // Зууны мэдээ.- 2007 оны 12-р сарын 28.№309 .- 6-р нүүр. 5244. Хот байгуулалтын ажлын хэсгийн уралдаан боллоо // Ардын эрх.- 2009 оны 03-р сарын 27.- №60, 61.- 2-р нүүр. 5245. Хотын дарга даалгавраа шалгав // Ардын эрх .-2009 оны 06-р сарын 23.-№123.-4-р нүүр. 5246. Хотын дарга дүүрэгт өнжив // Зууны мэдээ.-2009 оны 04-р сарын 15.- №85.- 11-р нүүр. 5247. Хүүхдийн паркийг хэсэгчлэн зарж байна гэв // Өдрийн сонин.- 2009 оны 8-р сарын 29.№ 209.- 5-р нүүр. 5248. Хэрлэн В. “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг зохион байгуулна // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 02-р сарын 05.- №25.- 5-р нүүр. 5249. Цогзол Д. “Мэдээллийн Улаанбаатар” иргэн таньд нээлттэй // Өдрийн сонин.- 2005 оны 06-р сарын 1.- №134.- 15-р нүүр. 5250. Цогтгэрэл С. Оюунсүрэн X. Өнөөдөр Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны 360 жилийн ойн өдөр // Өдрийн сонин.-1999.-№199. 5251. Цолмон Д. Сүхбаатарын талбайд шоуны талбайг нүүлгэж ирнэ // Өдрийн сонин.-2006 оны 07-р сарын 25.-№183.-15-р нүүр. 5252. Цолмон Ц. Хотын шав тавьсан газарт хүндэтгэл үзүүлэв // Зууны мэдээ.-2000 оны 10-р сарын 30.- №254. 5253. Цэнд-Аюуш Х. Нийслэлийнхэн сар шинээ амар тайван тэмдэглэнэ // Өдрийн сонин.-

2008 оны 02-р сарын 02.- № 027.- 6-р нүүр. 5254. Цэрэндолгор Ц. Нийслэл хот хүндэтгэлийн дуутай боллоо // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 9-р сарын 24.- №194.- 1-р нүүр. 5255. Цэцэг В. Нийслэлийнхээ төлөө залуус нэгдлээ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 8-р сарын 18.- № 165.- 3-р нүүр. 5256. Цэцэг Я. Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын төв 20 нас хүрлээ // Өдрийн сонин.- 2007 оны 9-р сарын 28.- №213.-21-р нүүр. 5257. Цээнэ Д. Нийслэлийн шилдгүүд өнөөдөр шагналаа гардана // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 27.- №218.- 1-р нүүр. 5258. Цээпилмаа Д. Нийслэл хот 365 жилийн ойдоо бэлтгэж эхэллээ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 1-р сарын 3.- №1.- 1-р нүүр. 5259. Чимэг Б. Сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд замын хөдөлгөөний өдөрлөг зохиов // Улаанбаатар таймс.- 2004.- 9-р сарын 29.- №197.- 2-р нүүр. 5260. Шилдгүүдээр шигтгээ нэмсэн “Улаанбаатар таймс”-ын шинэ жил // Улаанбаатар таймс.2008 оны 12-р сарын 30.- №263.- 1, 6-р нүүр. 5261. “Шилэн түрийвч-2- аян эхэлнэ // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 11.- №48.- 5р нүүр. 5262. Шуурхай зөвлөгөөн хэсэгчилсэн хэлбэрээр явагдана // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р сарын 05.-№43.- 5-р нүүр. 5263. Эмүжин Р. Нийслэлийн өдрийг мартав // Өнөөдөр.- 2007 оны 10-р сарын 29.- №253.В1, В3-р нүүр. 5264. Энх Н. "Сайхан буурал ээж" өргөмжлөл гардуулав // Үнэн.- 2001 оны 6-р сарын 19.№117. 5265. Энх Н. “Нийслэлийн шилдэг залуу”-г тодрууллаа // Зууны мэдээ.- 2007 оны 03-р сарын 12.- №59 .- 16-р нүүр. 5266. Энх Э. 1-р амаржих газрынхан хуучин байраа авахаар боллоо // Өнөөдөр .- 2009 оны 7-р сарын 21.- №164.- В1-р нүүр. 5267. Энхбат Ч. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрынхан хаалгаа нээв // Зууны мэдээ.2008 оны 09-р сарын 11.- №218.- 8-р нүүр. 5268. Энхболд М., Баасанжав Ц. Зургаан жарныг туулан хөгжсөн Улаанбаатар минь: Мэндчилгээ // Зууны мэдээ.- №211. 5269. Энхмарт Б. Иргэд аюултай бүс рүү буцаад нүүж эхэлжээ // Өнөөдөр.- 2009 оны 8-р сарын 25.- №194.- А3-р нүүр. 5270. Энхтуяа Г., Отгонбаяр Г. Нийслэлийн өдрийг тав дахь жилдээ тэмдэглэлээ // Ардын эрх.-1998 оны 10-р сарын 30. -№256. 5271. Эрдэнэ Г. Нийслэлд салбартай боллоо // Өдрийн сонин.- 2007оны 09-р сарын 21.№225.- 2-р нүүр. 5272. Эрдэнэ С. Хороо бүрд “засаг даргын нэг өдөр”// Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 07-р сарын 8- №138.- 5-р нүүр. 5273. Эрдэнэбулган Б. Нийслэл хотын ой нижгэр болно // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 2-р сарын 4.-№18. 5274. Эрхэс Б. Ойн комисс хуралдлаа // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 4-р сарын 14.- №57. 5275. “Эх орны төлөө зүтгэе” хишиг өдрийг тэмдэглэв // Улаанбаатар таймс.- 2009 оны 03-р

сарын 13.- №50.- 5-р нүүр.

Дүүргүүд
Багануур дүүрэг
Боловсрол, боловсролын байгууллага
5276. Багануур дүүргийн улсын тэргүүний 142-р цэцэрлэг // Зууны мэдээ.- 2000 оны 04-р сарын 18.- №90. 5277. Багануур дүүргийн боловсрол цогцолбор // Зууны мэдээ.- 2000 оны 04-р сарын 24.- №95, 96. 5278. Батсайхан Ж. Багануурт эрдмийн суварга сүндэрлэлээ // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 09-р сарын 19.- №112. 5279. Даариймаа Б. Багануурынхан цалин нэхэхээ больж, сурч боловсрохыг шаарддаг болжээ// Үнэн.- 2003 оны 02-р сарын 15.- №30.- 3-р нүүр.

Пүүс, компани, аж ахуй
5280. "Азийн чоно" ХХК // Зууны мэдээ.- 2000 оны 01-р сарын 21.- №17. 5281. "Багануур сувилал" ХХК // Зууны мэдээ.- 2000.- №93. 5282. "Багануур" ХК // Үнэн.- 2001 оны 07-р сарын 07.- №131. 5283. Багануур дүүргийн ус суваг, орон сууц ашиглалтын "Багануур-Ус" нийслэлийн ӨҮГ // Зууны мэдээ.- 2002 оны 10-р сарын 04.- №240. 5284. Багануур зүүн өмнө бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчийн хувьцаат компани 20 жил // Өдрийн сонин.- 2004 оны 08-р сарын 06.- №194.- 10-р нүүр. 5285. Багануур ХК // Өнөөдөр.- 2002 оны 09-р сарын 18.- №221. 5286. Багануур ХК // Өнөөдөр.- 2002 оны 10-р сарын 02.- №233. 5287. Багануур -УС ТӨҮТ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 05-р сарын 25.-№60. 5288. Багануурын "Галын мандал" ТӨҮГ // Үнэн.- 2001.- №131. 5289. МТЗ-ын Багануур өртөө // Үнэн.- 2003 оны 02-р сарын 14.- №29.- 4-р нүүр. 5290. Санаа Ш. "Багануур" ХХК нүүрснийхээ үнийг нэмэх боломжтой // Өдрийн сонин.- 1999 оны 12-р сарын 28.- №251. 5291. Энх Н. “Н.Энхбаяр: "Багануур" компанийн мэдлийн орон сууцыг иргэдэд нь хувьчилна” // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 06-р сарын 23.-№126.- 3-р нүүр.

Татвар, Нийгмийн даатгал
5292. Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс // Өнөөдөр.- 2002 оны 04-р сарын 11.№87. 5293. Багануур дүүргийн татварын хэлтэс // Үнэн.- 2001 оны 03-р сарын 08.-№46.

Уул уурхай, ашигт малтмал

5294. Анар Б. Багануур, Налайх дүүргүүдэд метан хийн хайгуул хийнэ // Улаанбаатар таймс.2004 оны 11-р сарын 02.- №221.- 1-р нүүр. 5295. Багануур, Шивээ овоогийн уурхайг хөгжүүлэх төсөл // Өнөөдөр.- 2002 оны 05-р сарын 04.- №108. 5296. Сайнаа Д. Гэрээсээ оргосон уурхайчин, уурхайгаас хальсан бүсгүй // Өнөөдөр.- 2001.№190. 5297. Уул уурхайн салбар үүсэж хөгжсөний 30 жилийн ойд "Багануур" ХК // Үнэн.- 2002.№115. 5298. Чулуунбаатар Д. Багануурын уурхайд дэлбэрэлт боллоо // Зууны мэдээ.- 2001 оны 04-р сарын 20.- №92.

Үйл явдал
5299. "Авъяаслаг гэр бүл" шалгаруулав // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 04-р сарын 15.- №77.2-р нүүр. 5300. Багануур дүүрэг 25 тонн өвс нөөцөлжээ // Улаанбаатар таймс.-1999 оны 10-р сарын 09.№147, 148. 5301. Багануур дүүрэг кабелийн ТВ-тэй боллоо // Улаанбаатар.- 1998 оны 08-р сарын 22.№159. 5302. Багануур дүүрэг 20 жил // Зууны мэдээ.- 2000 оны 01-р сарын 25.-№20. 5303. Багануур дүүрэг 20 жилд // Өдрийн сонин.- 2000 оны 02-р сарын 09.- №31. 5304. Бэхбаяр Д. Сайд ирэх сургаар сайн нүүрсээ ачуулаагүй биз гэв // Өнөөдөр.- 2000.№286. 5305. Д.Баярсайхан: Газрын үр шимийг хүртэгсдийн тоо 35 хувиар өслөө // Улаанбаатар.1998 оны 01-р сарын 22.- №15. 5306. Жаргалсайхан Б. Багануурын ахмадууд концерт тоглов // Улаанбаатар таймс.- 1999.№147. 5307. Зайны оношлогооны компьютертэй болов // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 11-р сарын 19.- №138. 5308. Марал С. Хэрэглэгч хэзээ ч буруугүй гэж үү? Багануур // Өдрийн сонин.- 2004 оны 10-р сарын 04.- №245.- 3, 7-р нүүр. 5309. "Миний нутаг" шүлгэнд зориулж хөшөө босгоно // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 09-р сарын 26.- №115. 5310. Өлзийбат Н. Гурвалсан гэрээгээр ажиллуулан сайд өөрөө хяналт тавихаар боллоо // Зууны мэдээ.- 2000 оны 12-р сарын 11. 5311. Чулуун Ч. Мичид гудайх цагаар // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 11-р сарын 09.- №163. 5312. Шинэ сууц ашиглалтанд орлоо // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 09-р сарын 05.- №106.

Холбоо эвсэл
5313. Багануурын утга уран зохиолын нэгдлээр сонин юутай вэ? // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 10-р сарын 04.- №200. 5314. Эрдэнэчимэг Б. Бүс нутгийн хөгжлийн холбоо байгуулав / / Зууны мэдээ.-2000.- №19.

Цагдаа, Онцгой байдлын алба
5315. Багануур дүүргийн цагдаагийн хэлтэс // Зууны мэдээ.- 2001 оны 06-р сарын 26.- №150. 5316. Багануур дүүргийн цагдаагийн хэлтэс // Өдрийн сонин.- 2000 оны 06-р сарын 02.№131. 5317. Багануурын "галын мандал" төрийн өмчит үйлдвэрийн газар // Өдрийн сонин.- 2000.№280.

Бусад
5318. Алтан X. Гар хумхилгүй ажиллахын жаргал: 17-р хорооны Б.Жамъяны ярилцлага // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 09-р сарын 20.-№190.- 2-р нүүр. 5319. Анар Б. “Б.Лхагва: Бид хэн нэгнийгээ хийснийг үгүйсгэлгүй дэмжих хэрэгтэй” // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 02-р сарын 07.- №16. 5320. Асуудлыг жижиг гэхгүйгээр бид шийдвэрлэнэ // Улаанбаатар таймс.- 2000 оны 11-p сарын 28.- №133. 5321. Багануур дүүргийн амьдрал // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №130. 5322. Багануур дүүрэг // Улаанбаатар таймс.- 2001.- №25. 5323. Багануур дүүрэг // Улаанбаатар таймс.- 2002.- №105. 5324. Дашцэрэн Г. Багануур нийслэлээс өрх тусгаарлана, Улаанбаатар баяртай // Өдрийн сонин.- 2006 оны 01-р сарын 09.- №006.-1, 13-р нүүр. 5325. Долзодмаа Б. Багануурын шинэ үеийн залуус // Өдрийн сонин.- 2007 оны 09-р сарын 27.- №230.- 13-р нүүр. 5326. Багануурын салбар // Өнөөдөр.- 2004 оны 08-р сарын 28.- №202.- 6-р нүүр. 5327. Байгаагаа өөд татах нь дүүрэгтээ оруулж буй хөрөнгө оруулалт // Улаанбаатар таймс.2001.- №114. 5328. Баяртунгалаг Д. Нийслэлийн илч дулаан Багануураас хамаарна, тэнд байдал ямар байна вэ ? // Улаанбаатар таймс.- 1999 оны 10-р сарын 19.- №153. 5329. Болор Б. Багануур дүүрэг зөөврийн усны үнийг 20 хувиар бууруулжээ // Улаанбаатар таймс.- 2004 оны 02-р сарын 17.- №33.- 2-р нүүр. 5330. Долгорсүрэн Д. Манай дүүргийн дарга нар бүгд залуус // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 08-р сарын 27.- №102. 5331. Долгорсүрэн Д. Багануур хаана ч давтагдаштүй хот болохыг зорьж байна // Улаанбаатар таймс.- 2003 оны 03-р сарын 19.- №53.- 2-р нүүр. 5332. Дуулиант жилийн илгээлтийн эздийн нэг // Өнөөдөр.- 2002 оны 09-р сарын 20.- №223. 5333. Жамъян Г. Багануур минь, бараа нь битгий тасраасай // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 14.- №196. 5334. Жамъян Г. Барилга байшин нь хүртэл алга болчихдог газар // Улаанбаатар.- 1998 оны 10-р сарын 23.- №203. 5335. Жаргалсайхан Б. Би эндээс явахгүй // Өнөөдөр.- 2002 оны 09-р сарын 24.- №226. 5336. Иргэдээ хөгжүүлж гэмээ нь дүүрэг хөгжинө // Улаанбаатар таймс.- 2002 оны 09-р сарын 24.- №114. 5337. Лхагважав М. Дундаа нэг гишүүнтэй Налайх, Багануур // Өдрийн сонин.- 2004 оны 02-р сарын 06.- №31.- 3-р нүүр.

5338. Монгол улсын гал голомтыг сахиж байна гэж баярладаг // Улаанбаатар таймс.- 2002.№120. 5339. Наранбилэг Н. Зардлаа хэтрүүлсэн уурхай 4.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай // Зууны мэдээ.- 2002.- №235. 5340. Оюун Л. Багануурын ДЦС-руу хүч оржээ // Зууны мэдээ.- 2004 оны 05-р сарын 19.№115.- 9-р нүүр. 5341. Сайнбаяр Д. Багануурын хог "нис