Membership in the management and statutary boards.pdf by uaifrs

VIEWS: 0 PAGES: 7

									ANGAŽOVANOST U ODBORIMA/RUKOVODSTVIMA OSOBA POVEZANIH SA ZIF/DUF SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SRPSKOJ, APRIL 2014
(crvenim označene osobe sa pet ili više članstava)

Ime i prezime        Privredno društvo
Adisa Zonić         BLKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "BALKAN INVESTMENT FOND" а.д. Бања Лука
Aleksandar Bajić       BNEL - Привредно друштвоза трговину, производњу и услуге "БОНЕЛ" а.д. Бања Лука
               EKVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "АКТИВА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Aleksandar          JHKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ" а.д. Пале
Raspopović
Aleksandra          BLBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Kujundžić
Aleš Musar          INVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ИНВЕСТ НОВА" АД Бијељина
Amir Jahić          VBIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука
Andreas Chimarides      [EINP] Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka
Andrej Jukić         INVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ИНВЕСТ НОВА ФОНД" а.д. Бијељина
Andreja Cirman        PRVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Andrejka Pihler       VIBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС ФОНД" а.д. Бања Лука
Anđelko Šobot        KRID - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
               RSAS - Акционарско друштво Рудник олова и цинка "САСЕ" Сребреница
               PLNT - Акционарско друштво "ПЛАНТАЖЕ" Градишка
               MRDN - "МЕРИДИАН" а.д. Бања Лука
               PDNK - "ПРИЈЕДОРЧАНКА" а.д. Приједор
               BSNK - Акционарско друштво за производњу, прераду, промет и транспорт прехрамб. производа "БОСАНКА", Добој
               ELVA - Акционарско друштво "ELVACO" Бијељина
               KRPT - Акционарско друштво за трговину нафтом,нафтним дериватима и течним гасом "КРАЈИНАПЕТРОЛ" Бања Лука
               GRAM - Акционарско друштво "ГРАМАТ" за производњу цигларских производа
               AERD - "АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" предузеће за услуге у ваздушном саобраћају а.д. Бања Лука
Anka Vučen          BMNT - Предузеће за монтажно производне и услужне дјелатности "БОСНАМОНТАЖА" а.д. Приједор
               BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Arvydas Skanas        [BLKP] Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka
Barbara Vtič         PRVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПРИВРЕДНИК" а.д. Бања Лука
Vraničar
Brane Stupar         FRRS - "ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" а.д. Бања Лука
               KRIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
               MKOS - "МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ" а.д. Бања Лука
               PNBJ - Акционарско друштво "ПРОФИ НОВА" Бијељина
          IEFB - "МФ БАНКА" а.д. Бања Лука
Branko Šibakovski  ZPTP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ZEPTER FOND" а.д. Бања Лука
Danijela Puzić   EIND - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "EUROINVESTMENT" а.д. Бања Лука
Darjo Pungartnik  INVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ИНВЕСТ НОВА ФОНД" а.д. Бијељина
Diogen Kubat    EIND - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "EUROINVESTMENT" а.д. Бања Лука
Dragana Garača   ROTE - Акционарско друштво "РОТЕКС" Рогатица
          CIST - Привредно друштво за комуналне услуге "ЧИСТОЋА" а.д. Бања Лука
          SINT - "СИНТЕТИК" а.д. Друштво за производњу гуме Бања Лука
          EKIN - "ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ" акционарско друштво Бања Лука
          LJUB - Рудници жељезне руде "ЉУБИЈА" а.д. Приједор
          CSIP - "ЧАЈАВЕЦ - СЕРВИС И ПРОМЕТ" а.д. Бања Лука
          KNZM - Трговачко предузеће за промет на мало и велико прехрамб. и непрехр. производима "КОНЗУМ" а.д. Б.Лука
          KRJP - "КРАЈИНАПРОМЕТ" акционарско друштво за промет и услуге, експорт-импорт Бања Лука
          BLBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Dragana Topić    VDVD - "ВОДОВОД" акционарско друштво Добој
          VBIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука
          EKVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
          RBAR - "РИБЊАК БАРДАЧА" акционарско друштво Србац
          EKVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "АКТИВА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Darko Jakovljević  VIBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС ФОНД" а.д. Бања Лука
          SLTK - Производно предузеће "СЛАТЕКС ТЕКСТИЛ" а.д. Слатина
Dražan Perendija  BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
          FZIC - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИЦЕ а.д. Ново Горажде
Dubravka Đulek   [KRIP] Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka
Dubravka      VBIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука
Podraščanin
Dušan Drljić    KZRA - Дрвно-индустријско предузеће "КОЗАРА" а.д. Козарска Дубица
          BRSP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Duško Šuka     UFRS - "УНИС ФЕРОС" а.д. Сребреница
          JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
Džavid Gunić    MRMR - "МЕРМЕР" А.д. за производњу и финализацију грађевинског материјала Челинац
          KLAS - "КЛАС" акционарско друштво за производњу и промет пекарских и других прехрамбених производа Дервента
          VIBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС" а.д. Бања Лука
Đorđe Stevanović  EKVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Edvinas Navickas  [BIMD] Društvo za upravljanje investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka
          [BLSE] "BANjALUČKA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI" a.d. Banja Luka
Fatima Spahić    MRMR - "МЕРМЕР" А.д. за производњу и финализацију грађевинског материјала Челинац
          VIBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС" а.д. Бања Лука
Gašper Dovč     PLRP - Затворени инвестициони фонд "ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Georg Thaler    [KKON] Akcionarsko društvo za konsalting i menadžment "KRISTAL KONSALTING" a.d. Banja Luka
          [KRID] Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka
George Killas    [EIND] Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka
Goran Avlijaš    DEMO - Предузеће за производњу,трговину,транспорт,посредовање,извоз и увоз "ДЕМОС" а.д. Дервента
          INVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ИНВЕСТ НОВА" АД Бијељина
          KNZM - Трговачко предузеће за промет на мало и велико прехрамб. и непрехр. производима "КОНЗУМ" а.д. Б.Лука
          NOVB - "НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
          UNVZ - Акционарско друштво "УНИВЕРЗУМ" Бања Лука
          CELM - "ЧАЈАВЕЦ-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА" производња, услуге, трговина, а.д. Бања Лука
Gordana Stanojčić  OSLB - Акционарско друштво Новинско издавачко штампарско предузеће "ОСЛОБОЂЕЊЕ" Бања Лука
          EIND - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "EUROINVESTMENT" а.д. Бања Лука
Gordana Vučković  SLAT - Предузеће за хотељерство и производњу "СЛАТЕКС" а.д. Слатина
          CCZK - "ЧАЈАВЕЦ-ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ" а.д. за контролу квалитета
          PTBL - "ПУТ" Акционарско друштво за комуналне и грађевинске услуге, Бања Лука
          SKCN - Друштво за угоститељство "СОКОЧНИЦА" а.д. Шипово
          ZPTD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ZEPTER INVEST" а.д. Бања Лука
          BSNO - Фабрика обуће "БОСНА" акционарско друштво Бања Лука
Gregor Meden    BLBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ-ПРОФИТ" а.д. Бања Лука
Gregor Trampuž   JHKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ" а.д. Пале
Igor Dodig     SLAT - Предузеће за хотељерство и производњу "СЛАТЕКС" а.д. Слатина
          DEST - Хемијска индустрија "ДЕСТИЛАЦИЈА" а.д. Теслић
          PLRD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПОЛАРА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Ivan Kebrič     PLRP - Затворени инвестициони фонд "ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Jelena Mrkobrada  KKON - Акционарско друштво за консалтинг и менаџмент "КРИСТАЛ КОНСАЛТИНГ" а.д. Бања Лука
          KRID - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
          ZPTP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ZEPTER FOND" а.д. Бања Лука
Jernej Kozlevčar  PLRP - Затворени инвестициони фонд "ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Joachim Waltl    [KRIP] Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka
Jovo Kosmajac    RADB - Грађевинско предузеће "РАД" а.д. Бијељина
          CSGN - Акционарско друштво за ауто-обуку и сервис "ЦРВЕНИ СИГНАЛ" Градишка
          JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
          VIHO - Акционарско друштво Транспорт "ВИХОР" Братунац
          SJMC - Дрвна индустрија "СЈЕМЕЋ" а.д. Рогатица
Jože Starčić    KRIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Karolis Urbonas   [BLKP] Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka
Kristina Rovšek   PLRP - Затворени инвестициони фонд "ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Ljilja Bašević   BLBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Ljubomir Klincov  [KKON] Akcionarsko društvo za konsalting i menadžment "KRISTAL KONSALTING" a.d. Banja Luka
          KRID - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
          DUBI - "ДУБИЧАНКА" предионица чешљане пређе, а.д. Козарска Дубица
          SAVA - Водопривредно предузеће "САВА" а.д. Градишка
          MRDN - "МЕРИДИАН" а.д. Бања Лука
          IMAK - "ИМАКО" трговинско и производно а.д. Бања Лука
          DUVN - Предузеће за производњу, откуп и обраду дувана "ДУВАН" а.д. Бијељина
          GRAM - Акционарско друштво "ГРАМАТ" за производњу цигларских производа
Ljubomir Mećava   ZPTP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ZEPTER FOND" а.д. Бања Лука
          KZRA - Дрвно-индустријско предузеће "КОЗАРА" а.д. Козарска Дубица
Marko Pahor     PRVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Marko Smole     VIBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС ФОНД" а.д. Бања Лука
Matej Pirtovšek   JHKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ" а.д. Пале
          JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
Matjaž Gantar    VIBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС" а.д. Бања Лука
Maximilian Thaler  KRIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Mićo Milovanović  TPBL - Акционарско друштво "ТОПЛАНА" Бања Лука
          CPLV - "ЧАЈЕВЕЦ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" а.д. Бања Лука
          BSNT - "БОСНА ТРГОВИНА" а.д. за трговину и услуге Бања Лука
          BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
          MTLB - "МЕТАЛ" а.д. Бања Лука
Milan Marinković  MJZR - "1. МАЈ- ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ" акционарско друштво Бања Лука
          ZPTP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ZEPTER FOND" а.д. Бања Лука
Milana Ostić    BLSE - "БАЊАЛУЧКА БЕРЗА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ" а.д. Бања Лука
          VBIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука
          EKVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
          EUBR - Брокерско-дилерско друштво "ЕУРОБРОКЕР" а.д. Бања Лука
Mile Rosić     EINP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. Бања Лука
          DECB - Акционарско друштво за производњу и промет официрске и цивилне одјеће "22. ДЕЦЕМБАР" Бања Лука
          MTLB - "МЕТАЛ" а.д. Бања Лука
          UNIV - Фабтика хидрауличних уређаја и гаражно сревисне опреме "УНИВЕРЗАЛ" А.Д. Бања Лука
          METE - А.д. за производњу санитарних уређаја и опреме "МЕТАЛ-ЕМАЈЛ" Брод
         BTPR - "БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ" акционарско друштво Залужани Бања Лука
Milenko Stanić  BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Milinko Klincov  CIST - Привредно друштво за комуналне услуге "ЧИСТОЋА" а.д. Бања Лука
         MATE - "MATEX" акционарско друштво за инвестиције, управљање и некретнине Бања Лука
         UTSC - "АЛПОС" Творница цијеви а.д. Прњавор
         ZPTD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ZEPTER INVEST" а.д. Бања Лука
         BSNK - Акционарско друштво за производњу, прераду, промет и транспорт прехрамб. производа "БОСАНКА", Добој
         HPAL - Хотел "ПАЛАС" акционарско друштво Бања Лука
Miljkan Pucar   BLBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ-ПРОФИТ" а.д. Бања Лука
Mira Amidžić   VBIP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука
Mirela Bašić   BLBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ-ПРОФИТ" а.д. Бања Лука
Miroslav Miškić  DVAN - Акционарско друштво "ДУВАН" Братунац
         SODJ - "ЈАХОРИНА ОСИГУРАЊЕ VIENNA INSURANCE GROUP" а.д. Пале
         JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
Mišo Rodić    DESP - "ДЕС" а.д. Приједор
         BRSP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Nenad Rubež    BLKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "BALKAN INVESTMENT FOND" а.д. Бања Лука
Nenad Tomović   ROTE - Акционарско друштво "РОТЕКС" Рогатица
         SLAT - Предузеће за хотељерство и производњу "СЛАТЕКС" а.д. Слатина
         MATE - "MATEX" акционарско друштво за инвестиције, управљање и некретнине Бања Лука
         TENA - Предузеће за конфекционирање тканих и нетканих текстила "ТЕНА" а.д. Теслић
         DOPT - Акционарско друштво за одржавање и заштиту путева "ДОБОЈПУТЕВИ" Добој
         STRD - Предузеће за производњу намјештаја и резане грађе "СТАНДАРД" а.д. Прњавор
         ZPTD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ZEPTER INVEST" а.д. Бања Лука
         BSNK - Акционарско друштво за производњу, прераду, промет и транспорт прехрамб. производа "БОСАНКА", Добој
         BVRU - Здравствено-туристички центар "БАЊА ВРУЋИЦА" а.д. Теслић
         KRPT - Акционарско друштво за трговину нафтом,нафтним дериватима и течним гасом "КРАЈИНАПЕТРОЛ" Бања Лука
         TLKM - Телекомуникације Републике Српске акционарско друштво Бања Лука
Nikola Kanlić   PLRP - Затворени инвестициони фонд "ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Nikola Šavija   BRSP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Novak Vučić    PRVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПРИВРЕДНИК" а.д. Бања Лука
         BSNT - "БОСНА ТРГОВИНА" а.д. за трговину и услуге Бања Лука
Olga Đekanović  KRID - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
         SINT - "СИНТЕТИК" а.д. Друштво за производњу гуме Бања Лука
         ENTR - Фабрика намјештаја а.д. "ЕНТЕРИЈЕР" Которско-Добој
         DOIN - Акционарско друштво за организовање изградње и уређења насеља "ДОБОЈИНВЕСТ" Добој
Paulius Jankauskas  BLKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "BALKAN INVESTMENT FOND" а.д. Бања Лука
Pero Jandrić     PRVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПРИВРЕДНИК" а.д. Бања Лука
           TRMN - Акционарско друштво "ТЕРМОМОНТАЖА" Бања Лука
Petar Dragičević   INVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ИНВЕСТ НОВА ФОНД" а.д. Бијељина
Peter Gorinšek    BLBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ-ПРОФИТ" а.д. Бања Лука
Predrag Miletić    ZPTP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ZEPTER FOND" а.д. Бања Лука
Predrag Popović    INVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ИНВЕСТ НОВА ФОНД" а.д. Бијељина
Rade Janjuz      BLBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ-ПРОФИТ" а.д. Бања Лука
Rade Rastoka     EINP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Radislav Vujadin   PIPZ - УНИС "Прерада жице" а.д. Србиње
           EIND - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "EUROINVESTMENT" а.д. Бања Лука
           ZVNP - Производно-трговинско акционарско друштво "ЖИВИНОПРОДУКТ" Србац
           CJSV - "ЧАЈАВЕЦ-ШТАМПАНЕ ВЕЗЕ" а.д. Бања Лука
           FZIC - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИЦЕ а.д. Ново Горажде
Radmila Milinković  JHKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ" а.д. Пале
Radovan Gačić     INVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ИНВЕСТ НОВА ФОНД" а.д. Бијељина
Rajko Jukić      EINP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Rajko Kuzmanović   ZPTD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ZEPTER INVEST" а.д. Бања Лука
Ranko Renovica    ROPT - Акционарско друштво за одржавање,заштиту, реконструкцију и изградњу путева "РОМАНИЈА ПУТЕВИ" Соколац
           THTR - Акционарско друштво "ТЕХНОТРАНС" Рогатица
           RMSK - Акционарско друштво за пружање услуга у шумарству "РОМАСОК" Соколац
           TVPR - А.Д."ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА" Рогатица
           JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
Regimantas      BLKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "BALKAN INVESTMENT FOND" а.д. Бања Лука
Čepuskas
Robert Unijat     PLRD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПОЛАРА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Rok Habinc      PRVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПРИВРЕДНИК" а.д. Бања Лука
Sabahudin Alađuz   JHKP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ" а.д. Пале
Sanja Rakonjac    PLRD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПОЛАРА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Sergij Furlan     PLRD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ПОЛАРА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Slavko Paleksić    INVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ИНВЕСТ НОВА" АД Бијељина
Slobodanka Ćurković  SAMS - "САМАЧКИ СМЈЕШТАЈ" Акционарско друштво, Бања Лука
           PRVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Spasoje Tuševljak   ROPT - Акционарско друштво за одржавање,заштиту, реконструкцију и изградњу путева "РОМАНИЈА ПУТЕВИ" Соколац
           KLMK - А.д. за трговину, инсталације, монтажу и производњу "КЛИМАКОМЕРЦ" Источно Сарајево
           TERP - Акционарско друштво "НИРС-ТЕРПЕНТИН" Вишеград
                JHKD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ЈАХОРИНА КОНСЕКО ПРОГРЕС" а.д. Пале
Srđan Praštalo         EKVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "АКТИВА ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Stevan Radić          VTNK - Фабрика минералне воде и безалкохолних пића "ВИТИНКА" а.д. Козлук
                ZPDR - Акционарско друштво "ЖИТОПРОМЕТ-ДРИНА" Зворник
                NVEL - Акционарско друштво за услуге и трговину "НОВИ ВЕЛЕПРОМЕТ" а.д. Зворник
                INVD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ИНВЕСТ НОВА" АД Бијељина
                DROS - Акционарско друштво за осигурање "ДРИНА ОСИГУРАЊЕ" Милићи
                VLPT - Акционарско друштво за промет на велико и мало "ВЕЛЕПРОМЕТ" Зворник
                INZR - Aкционарско друштво "ИНЖИЊЕРИНГ" Зворник
Stevan Stević         BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Stoja Marković         MART - Компанија за произв.,прераду и промет обојених,ријетких и племенитих метала "11.МАРТ"а.д. Сребреница
                EKVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Sulejman Pašalić        VIBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС ФОНД" а.д. Бања Лука
Svetozar Aćimović       BRSD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Veljko Dukić          EINP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Vera Keber           PRVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Verica Šukunda         BLBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Vinka Pekija          BRSP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Vitomir Kuzmanović       MPDR - Aкционарско друштво "МЕХАНИЧКА ПРЕРАДА ДРВЕТА" Челинац
                PRVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука
Vladan Jović          LEVI - Месна индустрија "ЛЕВИТА" а.д. Градишка
                MRMR - "МЕРМЕР" А.д. за производњу и финализацију грађевинског материјала Челинац
                VIBD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС" а.д. Бања Лука
                VITA - "ВИТАМИНКА" а.д. Бања Лука
                USHA - Aкционарско друштво за производњу челичних ужади "УНИС-УСХА" Вишеград
                METE - А.д. за производњу санитарних уређаја и опреме "МЕТАЛ-ЕМАЈЛ" Брод
                FZIC - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИЦЕ а.д. Ново Горажде
Vlado Topić          SNCN - Предузеће за рибарство "САНИЧАНИ" а.д. Приједор
                VRLA - "ВРБАС" фабрика специјалног намјештаја Лакташи
                ZPTD - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "ZEPTER INVEST" а.д. Бања Лука
                BVRU - Здравствено-туристички центар "БАЊА ВРУЋИЦА" а.д. Теслић
Vojin Vukotić         BRSP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Vytautas Žirgutis       [BIMD] Društvo za upravljanje investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka
Zoran Jakovljević       EKVP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука
Žiga Peljko          VIBP - Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "ВАУЧЕРСКО ИНВЕСТИЦИОНИ БИЗНИС ФОНД" а.д. Бања Лука
Izvor: Registar emitenata Komisije za HOV RS, datum pristupa: 20.04.2014 Membership in the management and statutary boards of persons connected to Republika Srpska's investment funds

								
To top