; HR + PROFESSIONAL DEVELOPMENT Trends_ Tools _ Training
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

HR + PROFESSIONAL DEVELOPMENT Trends_ Tools _ Training

VIEWS: 0 PAGES: 20

 • pg 1
									 Управління кадрами (УК) та
  професійний розвиток:
тенденції, інструменти, навчання
    Люди - в центрі уваги!
    ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАДРАМИ
• Значне зменшення участі в програмах
 професійного розвитку

• Суди просто існують, реагуючи на проблеми,
 замість того, щоб розвиватися і проявляти
 ініціативу

• Визнання того, що розвиток лідерства є
 визначальним для розвитку та сталих змін в
 судах
                        2
   Тенденції щодо функціонування суду
• Серйозні фінансові проблеми впливають на суди в
 усіх країнах світу
• Все складніше залучати на роботу працівників суду
• Очікування суспільства щодо судів та спроможність
 судів виправдати ці очікування
• Політична ситуація загрожує суддівській
 незалежності 
• Соціальні ЗМІ та соціальні мережі – за і проти 
• Дедалі все більш складні технології, які постійно
 змінюються
• Важкі часи = можливості впроваджувати інновації = 
 революція у функціонуванні суду та наданні послуг.

                            3
     УК + ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

    Тенденція #1: Філософія, що змінюється

• Інвестиції в капітал людского ресурсу дають
 дивіденди судам (М.Талл, А. O’Коннелл)

• “Мета будь-якої навчальної програми з
 підвищення кваліфікації суддів – це забезпечення
 кращого виконання ними своєї роботи, що
 означає покращення якості правосуддя”
 (Лівінгстон Армітаж)                           4
“. . . Ні судові системи, ні суди, які входять до їх
складу, не можуть ефективно чи оперативно
функціонувати без компетентних судових
лідерів - професіоналів, які розуміють
важливість постійного особистого та
професійного розвитку для себе та своїх
працівників, тобто що це є необхідність, а не
розкіш

. . . Особистий та професійний розвиток судових
лідерів та їх послідовників і працівників є
інвестицією, яка дає дивіденди з року в рік.”
(НАСА, ключові компетенції).

                            5
Є додаткова сфера, в якій навчання
кадрів судової гілки влади дає великий
позитивний ефект.

Професійне навчання допомагає
сформувати “практику професійного
спілкування” суддів та працівників
апарату. (М.Талл, А. O’Коннелл)
                     6
Тенденція #2: УК треба пов’язати зі
стратегічним управлінням у судах


 Тенденція #3:  Успішні суди розробляють
навчальну програму з судового управління;
замість проведення навчання тільки тоді,
коли виникає така необхідність
  НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ З СУДОВОГО УПРАВЛІННЯ 

            (NACM)

         Ключові компетенції


•  Управління обліком
•  Фінансовий менеджмент – бюджетування
•  Управління персоналом
•  Діловодство
•  Управління технологіями

Ключові компетенції також включають такі функції вищого 
 рівня, як:
• Стратегічне планування
• Вивчення і використання статистики
• Лідерство! 

                              8
Керівні рекомендації до навчальних програм 

 для визначення ключових компетенцій
                 Лідерство

      Бачення та
                         Управління
      стратегічне              проходженням
      планування              справ
   Суттєві                      Управління
   компоненти
                   Цілі       інформаційними
                    та        технологіями
                  завдання
                   судів

   Навчання,                     Взаємини
   підготовка та                   з судовою
   розвиток                     спільнотою          Ресурси,          Кадрова
          бюджет та         робота
          фінансування
                                     9
     Вступ

Що таке ключові компетенції
  і чому вони важливі
  Узагальнення
   керівних
 рекомендацій до
навчальної програми

 Що повинні знати і вміти
 судові адміністратори Необхідні знання,
 навички і здібності

  Для кожної керівної
рекомендації до навчальної
    програми
               10
Суди функціонують краще, коли є:

 •Зосередженість на меті 
 •Прагнення досягнути результатів, 
 які можна виміряти
 •Знання систем
 •Бажання використовувати інновації                   11
Серед тем для навчання суддів можуть 
         бути такі:

•  Призначення на посаду
•  Технології у судах
•  Підтримка ефективних стосунків зі ЗМІ
•  Написання судових рішень
•  Винесення вироку
•  Етичні питання
•  Докази
•  Питання, актуальні для різних рівнів судів
•  Притягнення суддів до дисциплінарної 
  відповідальності
                         12
Темами для голів судів можуть бути такі:

 •  Управління бюджетом і приміщеннями 
 •  Статистична звітність
 •  Найм персоналу
 •  Лідерство
 •  Професійний розвиток!
                      13
  Для навчання працівників апарату 
  корисними можуть бути такі теми:
• Персонал – питання управління кадрами
• Питання діловодства
• Питання статистичних даних
• Питання, актуальні для різних рівнів судів
• Технології
• Процесуальні/процедурні питання
• Ознайомчо-інформативні програми для нових 
 працівників
• Поводження з людьми зі складним характером
• Лідерство
• Професійний розвиток!

                        14
 Тенденція № 4: Диверсифікація
 навчання
• Навчання проводять різні установи
• Організації, що відповідають за навчання
 суддів, проводять також навчання для
 працівників апарату суду
• Установи та відомства, відповідальні за судове
 адміністрування, надають підтримку
 програмам навчання суддів та працівників
 апарату суду
• Судді та працівники апарату суду самі
 шукають, де проходити навчання
• Семінари денної форми навчання або
 методи дистанційного навчання.       15
    Модель тренінгів для тренерів
• Ця модель вимагає такого планування занять, 
 яке:

•  Оцінює потреби тих, хто проходить навчання
•  Ставить цілі та завдання 
•  Визначає ресурси
•  Визначає параметри
•  Формулює плани занять
•  Навчає
•  Оцінює

                         16
17
        РЕКОМЕНДАЦІЇ
Створити Консультативний комітет, що 
складається з суддів і працівників апарату суду 
для: 

•Розробки стратегічного плану управління;
•Розробки та проведення опитування суддів і 
працівників апарату суду;
•Збору та аналізу результатів опитування;
•Визначення найбільш ефективної та 
продуктивної форми/виду навчання;
•Отримання фінансування для проведення 
навчання;                      18
Необхідно прагнути того, щоб 
навчання було:

•Доступним і недорогим
•Відповідало потребам повсякненної 
професійної роботи
•Відповідало обов’язкам 
•Сталим
•Безперервним, креативним і 
всеохоплюючим


                   19
      РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ
Національний центр судів штату (NCSC):   www.ncsc.org

Національна асоціація з судового управління (NACM) – Керівні 
рекомендації до навчальних програм для визначення ключових 
компетенцій:  www.nacmnet.org/CCCG

NCSC – інструменти суду:  www.ncsconline.org/D-
Research/CourTools/index.html

Регіонально-федеральний судовий центр (State-Federal Judicial 
Center):      www.fjc.gov/fsje/home.nsf/page/home

Міжнародна асоціація судового адміністрування:  www.iaca.ws

Міжнародний консорціум досконалості суду:
   www.courtexcellence.com


                                 20

								
To top