Docstoc

Bil7Svarsbilagapriser

Document Sample
Bil7Svarsbilagapriser Powered By Docstoc
					                             Blodpåsar-Priser                   MA050135
   MA-Skåne
                                                      Bilaga - Priser
Svarsbilaga priser MA050135                                         Bilaga 7
     ANBUDSGIVARE:
     Pris per påse vid enbart köp av påsar
 Pos   Benämning         Pris Per Benämning  LevArtnr Fabrikat Avdfp Trsfp Tillverkn.Land Valuta Anmärkning
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
 1,10 Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
 1,10 Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
 10  Eryfilter Blc
 10  Eryfilter Blc
 10  Eryfilter Blc
 20  Plasmafilter
 20  Plasmafilter
 20  Plasmafilter
                              Blodpåsar-Priser                   MA050135
   MA-Skåne
                                                       Bilaga - Priser
Svarsbilaga priser MA050135                                          Bilaga 7
     ANBUDSGIVARE:

     Pris per påse vid lån av blodkomponentextraktor
 Pos   Benämning          Pris Per Benämning  LevArtnr Fabrikat Avdfp Trsfp Tillverkn.Land Valuta Anmärkning
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Trippel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1   Blodpåse - Kvadrubbel
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inline filter ery
 1,10  Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
 1,10 Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
 1,10 Blodpåse - Inlinefilter
    helblod
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
1,10,20 Blodpåse - Inline filter ery/
    plas
 10  Eryfilter Blc
 10  Eryfilter Blc
 10  Eryfilter Blc
 20  Plasmafilter
 20  Plasmafilter
 20  Plasmafilter
                            Blodpåsar-Priser                   MA050135
  MA-Skåne
                                                     Bilaga - Priser

Svarsbilaga priser MA050135                                        Bilaga 7
    ANBUDSGIVARE:

    Köp av utrustning
 Pos  Benämning        Pris Per  Benämning  LevArtnr Fabrikat Avdfp Trsfp Tillverkn.Land Valuta Anmärkning
 30  Blodkomponentextraktor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:3/30/2014
language:Unknown
pages:3