The Possible Effects of Natural Gas Drilling by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 20

									obre Praktyki w poszukiwaniu Gazu z Łupków w Polsce
    Czysta Energia, POLEKO Poznań
       20-21 listopad 2012
           Jan Krzysiek
            Konsultant
         Politechnika Gdańska
Gaz z Lupków w Swiecie
 Methane Seepage Worldwide
C12 Thermogenic C13 Organic
 Miicroflow 100-1000 t/km2y  10-100mg/m2/d Wetland
Kontrola Jakości Podczas Wierceń.
        • Monitorowanie active
         tank i shaker’a -pobieranie
         probek pluczki.
        • Report z ucieczki płuczki
         do warstw wodonośnych –
         podjęte środki „LCM”
        • Monitorowanie zawartości
         piasku w płuczce
         Cementowanie casing’ow:
         TT, reologia-Reynold No)
         Wykres gęstości, FL, FW,
         TOC, własności
         tiksotropowe.
Kontrola Jakości Cementowania
Potencjalne ryzyko na złożach gazu
Ryzyko wycieku gazu na
powierzchnie         Powody:
             •  Nieszczelność rur
             •  Brak wiązania cementu w
               przestrzeni międzyrurowej
             •  Niezwiązana woda w zaczynie
             •  Płyn szczelinujący w
               przestrzeni międzyrurowej.
               MONITORING
             •  Cisnienia szczelinowania i
               przestrzeni miedzyrurowej B,
               C, D. Analiza wytrzymalosci rur
             •  Pojawienie się plynu/gazu w
               przestrzeni międzyrurowej i w
               warstwach wodonośnych
  Optymalizacja szczelinowania przy
realnej efektywności nieco powyżej 10%
          Zbiornik na płyn powrotny do
          celów recyklingu?
Pionowy kierunek tworzenia się
szczeliny w łupkach gazowych
Microseismika w monitoringu
  tworzenia się szczelin
      • Każdy odwiert jest inny!!!!
      • Matematyczne modele
       szczelinowań są bazowane
       na założeniach
      • Eksperci sa zgodni co do
       pionowego wzrostu szczeliny
      • Co daje nam optymalizacja
       szczelinowania?
      • Czy da się optymalizować
       cos czego jeszcze nie znamy
 Tomografia naturalnych i
indukowanych szczelin w tle
Barnet shale measured fracture height
  sorted by depth and aquifers
Marcellus shale measured fracture height
   sorted by depth and aquifers
Marcellus shale measured fracture height
   sorted by depth and aquifers
Technologia Suchgo Szczelinowania EPS
Czy szczelinowania mogą
wywołać trzęsienia ziemi?
Zbiornik na wodę powrotną
M
          Pytania.
• Czy można zaproponowac rolnikom opcje
 dzierzawy gruntów pod wiercenia?
• Czy inwestorzy sa skłonni zaoferowac gaz
 okolicznym wsiom za 50% wartosci faktury?
• Czy nadwyżki energii elektrycznej z
 kompresorowni gazu mogą być użyte do
 oswietlenia ulicy lub drogi na wsi?
• Czy inwestorzy otworza się na zatrudnianie
 lokalnych firm do drobnych usług? Targi usług.
• Jaki jest stosunek firm serwisowych do pełnej
 transparentnosci użytych chemikaliów tak jak w
 niektórych stanach USA?
Dziękuje za uwagę
   Jan Krzysiek

								
To top