SO SANH CHUONG TRINH THI DH-CD CU VA MOI by PhamHuuCuong

VIEWS: 4,329 PAGES: 8

									Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

SO SÁNH CHƢƠNG TRÌNH THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CŨ VÀ MỚI - MÔN NGỮ VĂN 12
Biên soạn:Thạc sĩ Phạm Hữu Cường
Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com Mobile: 0982106266 Forum: http://cuongvan.very.to http://cuongvan.good.to http://cuongvan.co.cc Innovative – original – professional – economic – effective - impressive

SO SÁNH CHƢƠNG TRÌNH THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CŨ VÀ MỚI - MÔN NGỮ VĂN 12
(Theo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, và văn bản Tài liệu phục vụ việc ra đề thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, ấn hành). Chú ý: 1. Từ nay đến năm 2011, chưa thi trắc nghiệm đối với các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. 2. Chương trình thi đại học, cao đẳng dành cho các khối thi có môn Ngữ văn như C,N,H,R,S,D,M… được xây dựng trên cơ sở chương trình và sách giáo khoa nâng cao. 3. Sự khác biệt cơ bản giữa hai chương trình nằm ở một số điểm sau: Chương trình cũ chỉ thi các tác phẩm văn xuôi và thơ. Chương trình mới có thêm 2 tác phẩm là kịch bản văn học. Chương trình mới bỏ một số tác phẩm như: Mới ra tù tập leo núi của Hồ Chí Minh, Đôi mắt của Nam Cao, Mùa lạc của Nguyễn Khải, Tâm tư trong tù và Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố Hữu, Các vị La Hán của chùa Tây Phương của Huy Cận, Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu…nhưng lại có thêm nhiều tác phẩm mới như: Lai tân (trích Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh), Từ ấy của Tố Hữu, Tương tư của Nguyễn Bính, Vĩnh biệt cửu trùng đài (Trích kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng), Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, Một người Hà nội của Nguyễn Khải, Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Cây đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo, Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.) Chương trình cũ không thi kiểu bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học và cũng không thi lí luận van học. Chương trình cũ chỉ thi nghị luận văn học. Chương trình mới có thêm 3 kiểu bài nghị luận xã hội. Các đề thi thuộc loại này không thể giới hạn, không thể học tủ. Chẳng hạn, nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường lấy 1 câu danh ngôn làm nội dung yêu cầu, mà số lượng các câu danh ngôn là rất lớn, không một trung tâm luyện thi nào có thể chữa hết được các đề loại này.Tham khảo các đề thi loại này trong NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGỮ VĂN 12 của Cườngvăn, hoặc tại: http://cuongvan.co.cc . Chương trình cũ chỉ thi loại đề truyền thống (đề khép kín, đề đóng). Chương trình mới sẽ có ít nhất 1 câu là đề mở ( không nêu rõ yêu cầu về thao tác nghị luận, chiếm từ 3-7/10 điểm). Tham khảo các đề thi loại này trong NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGỮ VĂN 12 của Cườngvăn, hoặc tại: http://cuongvan.co.cc . 4. Trong bảng so sánh dưới đây, các bài được in đậm là các bài khác nhau giữa hai chương trình. Bảng này cùng với những chú ý trên đây được Cườngvăn biên soạn

1

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

tổng hợp từ các văn bản chính thức của Bộ Giáo Dục- Đào tạo và hai bộ sách giáo khoa của hai chương trình. Thạc sĩ Phạm Hữu Cường.

CHƢƠNG TRÌNH CŨ (TỪ 2001-2008) A. PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM: 1. - Khái quát về tác giả Xuân Diệu - Các bài thơ: Vội vàng, Đây mùa thu tới, Thơ duyên. 2. Các tác phẩm: - Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Tràng giang của Huy Cận, Tống biệt hành của Thâm Tâm, Hai đứa trẻ của Thạch Lam. 4. Hạnh phúc của một tang gia, trích tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. 5.- Khái quát về tác giả Nam Cao - Các truyện ngắn: Đời thừa, Chí Phèo, Đôi mắt. 7. Khái quát về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975. 8. - Khái quát về tác giả Quốc-Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn độc lập. - Khái quát về tác phẩm Nhật kí trong tù (1 trang) - Các tác phẩm: Vi hành, Chiều tối, Giải đi sớm, Mới ra tù tập leo núi. 9. - Khái quát về tác giả Tố Hữu - Các bài thơ sau: Tâm tư trong tù (chỉ cần học kĩ đoạn từ câu đầu tiên đến hết câu "Hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày"), Việt Bắc (cần học kĩ toàn bộ phần trích in trong sách giáo khoa, NXB Giáo dục, 2000), Kính gửi cụ Nguyễn Nguyễn Ái

CHƢƠNG TRÌNH MỚI (TỪ 2009) A. PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM: 1. - Khái quát về tác giả Xuân Diệu - Bài thơ: Vội vàng. 2. Các tác phẩm: - Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Tràng giang của Huy Cận, Tương tư của Nguyễn Bính, Hai đứa trẻ của Thạch Lam. 4. Hạnh phúc của một tang gia, trích tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. 5.- Khái quát về tác giả Nam Cao - Các truyện ngắn: Đời thừa, Chí Phèo. 6. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tƣởng) 7. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 và từ 1975 đến hết thế kỉ XX. 8. - Khái quát về tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) - Khái quát về tác phẩm Nhật kí trong tù. (9 trang) - Các tác phẩm: Lai tân, Chiều tối. (trích Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh). 9. - Khái quát về tác giả Tố Hữu - Các bài thơ sau: Từ ấy, Việt Bắc (cần học kĩ toàn bộ phần trích in trong sách giáo khoa, NXB Giáo dục, 2000).

2

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

Du. 10. - Khái quát về tác giả Nguyễn Tuân - Các tác phẩm: - Truyện ngắn Chữ người tử tù, Tuỳ bút Người lái đò sông Đà. 9. Các tác phẩm văn học từ 1945-1975: - Tây Tiến của Quang Dũng. - Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm (chỉ cần học kĩ đoạn từ câu đầu tới hết câu "Những chuyện muôn đời không nói năng"). - Đất nước của Nguyễn Đình Thi. - Vợ nhặt của Kim Lân. - Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. - Mùa lạc của Nguyễn Khải. - Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên (chỉ cần học kĩ đoạn từ câu đầu đến hết câu "Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"). - Các vị La Hán của chùa Tây Phương của Huy Cận (chỉ cần học kĩ đoạn từ câu đầu đến hết câu "Các vị đau theo lòng chúng nhân"). - Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. - Sóng của Xuân Quỳnh. - Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. - Đoạn Đất Nước trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. 9. Các tác phẩm văn học từ 1975 đến hết thế kỉ XX: KHÔNG CÓ

10. - Khái quát về tác giả Nguyễn Tuân - Các tác phẩm: Truyện ngắn Chữ người tử tù, Tuỳ bút Người lái đò sông Đà. 9. Các tác phẩm văn học từ 1945-1975: - Tây Tiến của Quang Dũng.

- Vợ nhặt của Kim Lân. - Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. - Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên.

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. - Sóng của Xuân Quỳnh. - Đoạn Đất Nước trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. 9. Các tác phẩm văn học từ 1975 đến hết thế kỉ XX: - Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. - Một người Hà nội của Nguyễn Khải. - Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. - Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo.

3

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

- Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.) Lƣu ý: Lƣu ý: 1.Các vấn đề trên dành cho thí sinh dự thi theo chương trình không phân ban (gồm khái quát về 5 tác giả, 33 tác phẩm và đoạn trích cùng 1 bài khái quát văn học sử.) 2. Các thí sinh dự thi theo chương trình phân ban thí điểm (chương trình nâng cao thử nghiệm) đã thi như chương trình mới từ năm 2006. 1. Các vấn đề trên dành cho tất cả các thí sinh, dù học theo chương trình cũ (chương trình Cải cách giáo dục áp dụng từ 2000-2008) hay mới (gồm khái quát về 5 tác giả, 28 tác phẩm và đoạn trích cùng 2 bài khái quát văn học sử.) 2. Ngoài các bài học chính khóa như trên, cần chú ý cả các bài đọc thêm sau đây: Đây mùa thu tới, Thơ duyên, Tống biệt hành, Bác ơi !, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm (chỉ cần học kĩ đoạn từ câu đầu tới hết câu "Những chuyện muôn đời không nói năng"), Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Đất (Anh Đức), Đò Lèn (Nguyễn Duy) B.PHẦN VĂN LÀM VĂN: 1. Vận dụng thành thạo kĩ năng làm 3 nhóm kiểu bài: a. Các kiểu bài khái quát: Gồm 8 kiểu bài - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt những đặc điểm chính về con người, cuộc đời của một nhà văn. (Viết tiểu sử vắn tắt). - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt sự nghiệp văn học của một tác giả. - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt quan điểm sáng tác văn học (quan điểm nghệ thuật) của một tác giả ( chỉ có ở 2 tác giả Nam Cao và Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh). - Trình bày những nét chính trong phong cách nghệ thuật của một tác giả (chỉ có ở 3 tác giả Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân và Tố Hữu). - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt hoàn cảnh ra đời của một tác phẩm.

B.PHẦN VĂN LÀM VĂN: 1. Vận dụng thành thạo kĩ năng làm 2 nhóm kiểu bài: a. Các kiểu bài khái quát: Gồm 8 kiểu bài - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt những đặc điểm chính về con người, cuộc đời của một nhà văn. - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt sự nghiệp văn học của một tác giả. - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt quan điểm sáng tác văn học (quan điểm nghệ thuật) của một tác giả ( chỉ có ở 2 tác giả Nam Cao và Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh). - Trình bày những nét chính trong phong cách nghệ thuật của một tác giả (chỉ có ở 3 tác giả Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân và Tố Hữu). - Trình bày ngắn gọn, hoặc tóm tắt hoàn cảnh ra đời của một tác phẩm.

4

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

- Giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm. - Khái quát ngắn gọn giá trị tư tưởng nghệ thuật, nhất là giá trị nhân đạo, của một tác phẩm. - Nêu hoặc phân tích ngắn gọn nhưng đặc điểm và thành tựu chính của giai đoạn văn học 1945-1975. b. Các kiểu bài nghị luận xã hội: KHÔNG THI

- Giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm. - Khái quát ngắn gọn giá trị tư tưởng nghệ thuật, nhất là giá trị nhân đạo, của một tác phẩm. - Nêu hoặc phân tích ngắn gọn nhưng đặc điểm và thành tựu chính của giai đoạn văn học 1945-1975. b. Các kiểu bài nghị luận xã hội: Gồm 3 kiểu bài: - Nghị luận về một tƣ tƣởng, đạo lí - Nghị luận về một hiện tƣợng đời sống - Nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. c. Các kiểu bài nghị luận văn học: Gồm 3 kiểu bài: - Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 2. Vận dụng kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận cơ bản: Phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận (học ở lớp 11), giải thích, chứng minh, bình giảng. 3. Sử dụng nhuẫn nhuyễn các kĩ năng: Mở bài, kết bài, viết thân bài, trình bày bài văn, lựa chọn và nêu luận điểm, sử dụng luận cứ, diễn đạt (đúng và hay, tránh lối diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau, tránh hiện tượng trùng nghĩa, tránh các loại lỗi lô gích), vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận, các kiểu kết cấu của bài văn nghị luận, tóm tắt văn bản nghị luận. 4. Vận dụng thành thạo các phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học (thơ, văn xuôi, kịch, kí). C.PHẦN VĂN LÍ LUẬN VĂN HỌC 1. Có thể có câu hỏi trong đề thi Đại học-Cao đẳng (thuộc kiểu bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học). 2. Chú ý các vấn đề:

b. Các kiểu bài nghị luận văn học: Gồm 2 kiểu bài: - Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

2. Phân tích, so sánh, chứng minh, bình giảng.

3. Sử dụng nhuẫn nhuyễn các kĩ năng: Mở bài, kết bài, viết thân bài, trình bày bài văn, diễn đạt.

C.PHẦN VĂN LÍ LUẬN VĂN HỌC: Tuy không có câu hỏi trong đề thi Tốt nghiệp THPT, đề thi Đại học-Cao đẳng, nhưng các kiến thức lí luận văn học được kiểm tra theo phương châm tích

5

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

hợp vào bài viết về văn học Việt nam.

D.PHẦN TIẾNG VIỆT: Tuy không có câu hỏi trong đề thi Tốt nghiệp THPT, đề thi Đại học-Cao đẳng, nhưng các kĩ năng sử dụng tiếng Việt…được kiểm tra theo phương châm tích hợp vào bài viết về văn học Việt nam.

- Những đặc trƣng cơ bản của văn học - Phong cách văn học - Quá trình văn học - Giá trị của văn học - Tiếp nhận văn học D.PHẦN TIẾNG VIỆT 1. Tuy không có câu hỏi trong đề thi Tốt nghiệp THPT, đề thi Đại học-Cao đẳng, nhưng các kĩ năng sử dụng tiếng Việt… sẽ được kiểm tra theo phương châm tích hợp vào bài viết về nghị luận văn học hoặc nghị luận xã hội . 2. Chú ý các vấn đề: Luật thơ, cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ, cách dùng một số quan hệ từ, cách xây dựng đề cƣơng diễn thuyết, cách viết văn bản tổng kết… 3. Từ sau 2011, phần Tiếng Việt sẽ có câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi Đaị học-Cao đẳng.

E.PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: 1.Chỉ có câu hỏi trong đề thi Tốt nghiệp THPT. Không có câu hỏi trong đề thi Đại học-Cao đẳng. 2. Khi làm bài thi Đại học-Cao đẳng,các kiến thức văn học nước ngoài chủ yếu được dùng để so sánh với văn học Việt nam. Chẳng hạn so sánh Đám tang lão Gôriô (Banzắc) với Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng), Ông già và biển cả (Hêminhuê) với Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân).

E.PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: 1.Chỉ có câu hỏi trong đề thi Tốt nghiệp THPT. Không có câu hỏi trong đề thi Đại học-Cao đẳng. 2. Khi làm bài thi Đại học-Cao đẳng, các kiến thức văn học nước ngoài chủ yếu được dùng để so sánh với văn học Việt nam. Chẳng hạn so sánh Đám tang lão Gôriô (Banzắc) với Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng), Ông già và biển cả (Hêminhuê) với Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân).

DANH MỤC TÀI LIỆU TRỢ GIÚP CHO KÌ THI 2009
Được cung cấp MIỄN PHÍ bởi Cườngvăn
STT 1 TÊN TÀI LIỆU Chƣơng trình và phƣơng pháp ôn thi đại học môn Văn - Kỳ thi tháng 7/2009 12 chuyên đề ôn thi đại học môn Văn. TÁC DỤNG Để ôn tập thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm. Để ôn tập nhanh gọn, thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm. NGUỒN TÀI LIỆU Cườngvăn BáoTuổi trẻ Cườngvăn Số trang

37

2

315

6

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================ Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 3 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 45 môn Văn, khối C,N,H… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 4 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 45 môn Văn, khối D,M… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phƣơng của các trƣờng thi đề riêng từ hƣớng làm bài thi đạt Cườngvăn 5 77 2002 đến 2008, môn Văn, khối kết quả tối ƣu. C,N,H,D,M… Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 6 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 43 môn Sử, khối C,N,H… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 7 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 43 môn Địa, khối C,N,H… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 8 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 87 môn Tiếng Anh , khối D1… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 9 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 84 môn Tiếng Nga , khối D… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 8 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 82 môn Tiếng Pháp , khối D… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 10 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 83 môn Tiếng Trung , khối D… tối ưu. Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 11 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 44 môn Toán, khối D,M… tối ưu. Điểm chuẩn tuyển sinh vào các Để chọn trƣờng thi trƣờng các năm 2005, 2006, 2007, phù hợp với khả năng Bộ GD-ĐT 12 350 2008 của thí sinh Đề thi, đáp án chính thức và dự bị Để biết phương hướng 13 của Bộ GD-ĐT từ 2002 đến 2008, làm bài thi đạt kết quả Bộ GD-ĐT 300 môn Toán A, Toán B, Lý A, Hóa A, tối ưu. Hóa B… Hƣớng dẫn ôn tập và làm bài thi Để ôn tập nhanh gọn, Tốt nghiệp THPT, môn Văn, năm thiết thực và hiệu quả, Cườngvăn 14 45 2009. tiết kiệm. Website các trƣờng đại học và cao Để chọn trƣờng thi đẳng trên toàn quốc phù hợp với khả năng Cườngvăn 15 27 của thí sinh BẠN CÓ THỂ SỞ HỮU CÁC TÀI LIỆU TRÊN BẰNG CÁCH: Mang USB, hoặc thẻ nhớ (MMC,RS-MMC...) và liên hệ với Cườngvăn, để xin copy.

THÔNG TIN THAM KHẢO
1. WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO: http://moet.gov.vn 1. CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO: http://ts.edu.net.vn 3. ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO BỘ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO:

7

a. Bộ trƣởng Nguyễn Thiện Nhân Điện thoại: 8692250 Số máy lẻ: 202 E-mail: ntnhan@moet.edu.vn; ntnhan@moet.gov.vn b. Thứ trƣởng thƣờng trực Bành Tiến Long Điện thoại: 8691414 Số máy lẻ: 212 E-mail: btlong@moet.gov.vn; btlong@moet.edu.vn 4. ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC, BỘ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO: a. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lƣợng giáo dục Địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 8693686, Fax: 8683892; 8683700 E-mail: Cuckt&kd@moet.edu.vn; Cuckt&kd@moet.gov.vn b. Cục trƣởng Nguyễn An Ninh Điện thoại: 9747108 E-mail: naninh@moet.gov.vn; naninh@moet.edu.vn g. Phụ trách Phòng Khảo thí Vũ Đình Túy Điện thoại: 8683992 E-mail: vdtuy@moet.gov.vn h. Phụ trách Phòng Khảo thí Nguyễn Duy Kha Điện thoại: 8683992 E-mail: ndkha@moet.gov.vn k. Phụ trách Phòng Kiểm định Hà Đức Vƣợng Điện thoại: 8683361 E-mail: haducvuong1@yahoo.com.vn

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình thi Đại học-Cao đẳng môn Ngữ văn từ 2009 ================================================================================

CHẤM BÀI MIỄN PHÍ TÀI LIỆU FREE ÔN SÁT ĐỀ THI TẬN TÌNH, HIỆU QUẢ
Mobile: 0982106266 Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com

8


								
To top