PHAN PHOI CHUONG TRNH CHUAN VA CHUONG TRINH NANG CAO NGU VAN 12

					Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NGỮ VĂN 12
Biên soạn:Thạc sĩ Phạm Hữu Cường
Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com Mobile: 0982106266 Forum: http://cuongvan.very.to http://cuongvan.good.to http://cuongvan.co.cc Innovative – original – professional – economic – effective - impressive

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NGỮ VĂN 12
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN-3Tiết/T Trg Tên bài - Khái quát văn học Việt Nam từ 3 Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX 20 - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí - Tuyên ngôn Độc lập 23 - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 31 Việt - Viết bài làm văn số 1 : Nghị 35 luận xã hội - Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO-4Tiết/T Trg Tên bài - Khái quát văn học Việt Nam từ 3 Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX 21 - Nghị luận xã hội và nghị luận văn học - Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí 25 Minh) - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 31 - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 37 Việt - Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội 41 Bài làm ở nhà) - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao 42 sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng) - Đọc thêm :Mấy ý nghĩ về thơ 49 trích - Nguyễn Đình Thi) - Đọc thêm : Thương tiếc nhà văn 55 Nguyên Hồng (Nguyễn Đăng Mạnh) - Đọc thêm : Đô-xtôi ép xki (Trích 60 - Xvai-gơ) - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị 64 luận - Tây Tiến. (Quang Dũng) 67 - Đọc thêm : Bên kia sông Đuống 71 trích - Hoàng Cầm) - Đọc thêm : Dọn về làng Nông 76 Quốc Chấn) - Luyện tập về giữ gìn sự trong 79

Tuần

1

2

3

38 43

4

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Đọc thêm : Mấy ý nghĩ về thơ (trích) - Đọc thêm : Đô-xtôi-ép-xki (trích)

47 55 61

1

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

5

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống - Phong cách ngôn ngữ khoa học - Trả bài làm văn số 1 - Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) - Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003 - Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Tây Tiến - Nghị luận về một ý kiến bàn về vặn học

66 71 77 78

6

80 84

7

87 91

8

- Việt Bắc (trích) - Luật thơ - Trả bài làm văn số 2

94 101 108

9

- Việt Bắc (trích tiếp theo) - Phát biểu theo chủ đề

109 115

10

- Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Đọc thêm : Đất nước - Luật thơ (tiếp theo)

117 124 127

11

12

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm - Viết bài làm văn số 3 : Nghị luận văn học - Đọc thêm : Dọn về làng - Đọc thêm : Tiếng hát con tàu - Đọc thêm : Đò Lèn

129 132 139 142 147

sáng của tiếng Việt - Trả bài viết số 1 - Việt Bắc (Trích - Tố Hữu) - Đọc thêm : Bác ơi ! (Tố Hữu) - Tố Hữu - Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) - Đọc thêm :Đất nước (Nguyễn Đình Thi). - Bài viết số 2 (Nghị luận văn học) - Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Sóng (Xuân Quỳnh) - Đọc thêm : Đò Lèn (Nguyễn Duy) - Luật thơ - Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) - Đọc thêm : Tự do (Trích - P. Êluy-a) - Luyện tập về luật thơ - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học - Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại (Trích Bàn về đạo Nho Nguyễn Khắc Viện) - Các kiểu kết cấu của bài văn nghị luận - Trả bài viết số 2 - Người lái đò Sông Đà (Trích Nguyễn Tuân) - Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ - Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận - Nguyễn Tuân - Phong cách văn học - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí - Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (Trích - Hoàng Phủ Ngọc Tường) - Đọc thêm : Những ngày đầu của

81 82 \89 93 101 104 109 113 114 121 126 128 131 134 137 141 143

147 150 151 160

161 164 170 175 177 186

2

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

150

13

- Sóng - Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận - Đàn ghita của Lor-ca - Đọc thêm : Bác ơi ! - Đọc thêm : Tự do - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Quá trình văn học và phong cách văn học - Trả bài làm văn số 3

154 158

14

163 167 170 174

15

178 184

16

- Người lái đò Sông Đà (trích) - Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích) - Đọc thêm : Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) - Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Ôn tập phần Văn học - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I KẾT THÚC HỌC KÌ I - Vợ chồng A Phủ (trích) - Viết bài làm văn số 5 : Nghị luận văn học

185 194

17

197 204

nước Việt Nam mới (Trích Những năm tháng không thể nào quên Võ Nguyên Giáp) - Bài viết số 3 (Nghị luận văn học) - Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích - Trần Đình Hượu) - Phong cách ngôn ngữ khoa học - Nghị luận về một hiện tượng đời sống - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích - Lưu Quang Vũ) - Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS , 1 - 1 2 - 2003 (Cô-phi An-nan) - Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. - Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Trích Một góc nhìn của trí thức Phan Đình Diệu) - Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học - Trả bài viết số 3 - Quá trình văn học - Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Ôn tập về Văn học học kì I - Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do - Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do

192 193 197 201 203 216

219 222

228 229 231 235 237 241 243 245

211 213 216 - Ôn tập về Tiếng Việt học kì I) - Ôn tập về Làm văn (Học kì I) - Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I) KẾT THÚC HỌC KÌ I - Vợ chồng A Phủ (Trích - Tô Hoài) - Luyện tập về nhân vật giao tiếp - Nghị luận về một tác phẩm, một 246 247 248

18

19

3 16

3 17 19

3

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

20

- Nhân vật giao tiếp

18

21

22

- Vợ nhặt - Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi - Rừng xà nu . - Đọc thêm : Bắt sấu rùng U Minh Hạ - Những đứa con trong gia đình - Trả bài làm văn số 5 - Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà) - Chiếc thuyền ngoài xa - Thực hành về hàm ý

23 34 3 50

23

56 65 67

24

69 79

25

26

- Đọc thêm : Mùa lá rụng trong vườn (trích) - Đọc thêm: Một người Hà Nội. - Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Thuốc - Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận - Số phận con người (trích) - Trả bài làm văn số 6 - Ông già và biển cả (trích) - Diễn đạt trong văn nghị luận - Hồn trương Ba, da hàng thịt (trích) - Diễn đạt trong văn nghị luận

82 89 99 101 112

27

118 125

28

126 136 142 155

29

đoạn trích văn xuôi - Vợ nhặt (Kim Lân) - Luyện tập về nhân vật giao tiếp (Tiếp theo) - Lựa chọn và nêu luận điểm - Những đứa con trong gia đình (Trích - Nguyễn Thi) - Bài viết số 5 (Nghị luận văn học) - Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) - Đọc thêm : Đất (Anh Đức) - Luyện tập về cách sửa chữa văn bản - Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ - Sử dụng luận cứ - Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - Đọc thêm : Mùa lá rụng trong vườn (Trích Ma Văn Kháng) - Trả bài viết số 5 - Bài viết số 6 (Nghị luận xã hội Bài làm ở nhà) - Đọc thêm : Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) - Kiểm tra văn học - Mở bài - Giá trị của văn học - Luyện tập về cách tránh lối diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau - Thân bài - Số phận con người (Trích - Sô-lôkhốp) - Kết bài - Trả bài viết số 6 - Ông già và biển cả (Trích - Hêminh-uê) - Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội) - Trả bài kiểm tra văn học - Thuốc lỗ Tán) - Diễn đạt trong văn nghị luận

22 33 36 39 48 50 64 69 72 84 85 89

100 107 108 110 116 119 122 124

126 132 139 142 143 153 155 156 167

4

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

30

(tiếp theo) - Nhìn về vốn văn hoá dân tộc - Phát biểu tự do - Phong cách ngôn ngữ hành chính - Văn bản tổng kết - Tổng kết phần Tiếng Việt : hoạt động giao tiếp bằng ngôn.ngữ - Ôn tập phần Làm văn - Giá trị văn học và tiếp nhận văn học - Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ - Ôn tập phần Văn học - Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm - Bảng tra cứu từ Hán Việt

159 163

31

167 173 178 182

32

33

184 192

- Tiếp nhận văn học - Luyện tập về cách tránh một số loại lỗi lô gích - Hình thức trình bày bài văn - Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học - Trả bài viết số 7 - Xây dựng đề cương diễn thuyết - Phong cách ngôn ngữ hành chính - Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính - Văn bản tổng kết - Luyện viết văn bản tổng kết - Tổng kết phần Văn học - Tổng kết phần Làm văn

173 176 178 180 183 184 186 190 191 193 194 205

34

196

35

198 204 206

- Ôn tập về Văn học (Học kì II) - Tổng kết phần Tiếng Việt - Ôn tập về Làm văn (Học kì II) - Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì II) - Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hơp cuối năm)

210 211 214 216 220

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỀ MỞ NGỮ VĂN PHẦN II (http://cuongvan.co.cc ) A. Một số đề văn trung học của Cộng hoà liên bang Đức : 1. "Hãy nhận rõ bản thân anh". Câu cách ngôn ấy có ý nghĩa gì đối với bạn trẻ ? 2. Người già và người trẻ khác nhau ở chỗ nào, vì sao như vậy ? 3. Anh-xtanh nói : "Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức" . Anh (chị) có đồng ý với ý kiến đó không? 4. “Cuộc sống rất buồn tẻ", nhiều bạn thanh niên nói như vậy, anh (chị) có những lời khuyên nào ? ' (Theo Đới Xuân Yến, Lưu Tĩnh, Chu Chương Tài cung cấp – Dẫn theo G.S Trần Đình Sử, Đổi mới dạy học làm văn ở THPT, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, số 8 – 2003) . (http://cuongvan.good.to ) B. Đề văn của Ucrai-na do nhà sư phạm nổi tiếng Xu-khôm-lin-xki đề xuất: 1. Thành thực là thế nào ? 2. Vì sao con người phải sống ở trên đời ?

5

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

3. Vì sao chúng ta cần có kiến thức ? 4. Vì sao mà tôi sống ở trên đời ? 5. V. Huy-gô nói : "Con người ta được sáng tạo ra không phải để mang xích xiềng mà để tung cánh bay lượn trên bầu trời". Hãy suy nghĩ về số phận của nhân loại. 6. Rút-xô nói : "Bất cứ công dân nào mà không làm việc đều là giặc.” 7. M. Gor-ki nói : "Cá nhân dù là vĩ đại, rốt cuộc cũng là yếu đuối" . 8. Chúng ta và người lớn. (http://cuongvan.good.to ) C. Đề văn của CHLB Nga: 1. Tác phẩm Con quỷ của Lécmôntốp và "con quỷ" của Bruy-be-li-a. 2. Bi kịch của tình yêu trong những sáng tác của Ku-prin : Ô-/e xi-a, Vòng thạch lựu, Quyết đấu. 3. Những hình thức và kiểu trần thuật trong những tác phẩm của Bu-nin. 4. Những nét độc đáo trong nghệ thuật kịch của M.Gor-ki. 5. Những xung đột cơ bản trong tiểu thuyết Người mẹ của M. Gor-ki. 6. Cảm nhận về Tổ quốc trong các sáng tạo của Blốc và Mai-a-cốp-xki. 7. Những bài thơ tình yêu của Pu-skin và Blốc. 8. Mai-a-cốp-xki và chủ nghĩa vị lai. 9. Những đề tài và mô típ cơ bản trong thơ Ê-xê-nin. 10. Nhân dân và cách mạng trong các tác phẩm Mặt trời chết của Smen-lép và Chiến bại của Pha-đê-ép. 11. Tác giả và tối trần thuật trong các truyện kể của Ba-bel. (Th.s Phạm Hữu Cường (Cườngvăn) tổng hợp và dịch từ nguyên bản tiếng Nga trong sách Văn học Nga thế kỉ XX, lớp 11 , phần 1, NXB Giáo dục Mát-xcơva, 2004). (http://cuongvan.co.cc)

CÁC TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC NGỮ VĂN, ÔN THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG MÔN VĂN… ĐƯỢC Cườngvăn CHIA SẺ MIỄN PHÍ TẠI: http://cuongvan.very.to http://cuongvan.good.to hoặc http://cuongvan.co.cc. HÃY TRUY CẬP, ĐĂNG KÍ LÀM THÀNH VIÊN (Miễn phí), ĐĂNG NHẬP BẰNG Tên và Mật khẩu VỪA ĐĂNG KÍ ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, CÁC CHỨC NĂNG.

6

Thạc sĩ Phạm Hữu Cường-Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao Ngữ văn 12 ================================================================================

CHẤM BÀI MIỄN PHÍ TÀI LIỆU FREE ÔN SÁT ĐỀ THI TẬN TÌNH, HIỆU QUẢ
Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com Mobile: 0982106266 Forum: http://cuongvan.very.to

http://cuongvan.good.to
http://cuongvan.co.cc

7


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12856
posted:10/2/2008
language:Vietnamese
pages:7