Oracle calendar by a93840ran

VIEWS: 0 PAGES: 14

									Oracle calendar

  Velkommen til nye brugere
     AAR H U S U N I V E R S I T E T  Søren Ertmann
                      EDB driftsleder
     DATALOGISK INSTITUT
Kalender opgaver

  Planlægning (dag, uge, mdr.)
  Adressebog, to-do liste

  Måden man aftale møder
  Reservere lokaler og ressourcer.
  AAR H U S U N I V E R S I T E T

  DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
  IT-staben             EDB driftsleder
Elektronisk kalender på
Datalogi.
 MeetingMaker 2000 – 2006
 Oracle Calendar siden januar 2006

 Web sider:
  om kalender: calendar.au.dk


  Om bruger information og andre dele af NFIT drifts
  emner: www.nfit.au.dk   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT            Søren Ertmann
   IT-staben                 EDB driftsleder
I dag…
 Mange møder indkaldes KUN i kalender.

 Elektronisk udgave er MASTER, udskriften er
 garanteret forældet.

 Nogle medarbejdere kender først dagens
 detaljer (tid og sted), når de møder og ser
 deres kalender.

 Det er sjovt og sparer meget tid.


   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT         Søren Ertmann
   IT-staben              EDB driftsleder
Hvad er i kalenderen
 Personer
  NAT: Idræt og Kemi påå vej
  SAM: FakSek, Psy og centre på vej
 Ressource
  Lokaler
    Møde, Labs, Gruppe- gæste rum, Undervisning(1/1)
  Udstyr
    Biler, projektorer, udstyr, pc
  Info.
    Institut kalender, Fysikshow, ol.

   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT            Søren Ertmann
   IT-staben                 EDB driftsleder
Hvordan: calendar.au.dk
 Web klient
 Platform klienter
   Windows
   Linux
   Mac
   Div.
     Plug-in til Outlook
     Div. PDA og mobiltelefoner
    AAR H U S U N I V E R S I T E T

    DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
    IT-staben             EDB driftsleder
Visninger
  AAR H U S U N I V E R S I T E T

  DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
  IT-staben             EDB driftsleder
Demo
 Se andres eller ressourcers kalender
 Møde: lokale og personer
  Titel, Sted og agenda
 Bil, med margin Oversigter mødelokaler
 Opstart af web-klient


   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
   IT-staben             EDB driftsleder
Mangler / fejl
 Fortryd findes ikke !
 Grupper er IKKE dynamiske
 Invitationer går direkte i kalender, men skal
 stadig besvares.
 Man kan kun rette egne ting, og bestemme
 hvordan egen kalender fremstår.

   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT         Søren Ertmann
   IT-staben              EDB driftsleder
Opsætning af klient (Windows)

 I forbindelse med installation:
  Tools – Manage Connections
   Automatic sign-on
   Default
 Pas på ikke at være off-line
  Check højre hjørne
   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
   IT-staben             EDB driftsleder
Opsætning af klient (Windows)
 Tools – Options Agenda – Entry defaults
  Privat/public
 Tools – Options Agenda – Scheduling
  Afspejle hvornår man kan indkaldes, ikke mødetid
  Hours kryptisk
  Fjern send-notification
 Tools – Options Agenda – General
  Startup er super
 Tools – Options Agenda – Adresses
  Pas på det er kalenderbruger der inviteres
  Eller man kan invitere pr mail


   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT            Søren Ertmann
   IT-staben                 EDB driftsleder
Gode råd
 Kom i gang ved:
  Private mærkedage og planlægning af fridage
  Reserver selv lokaler og bil
 Som mail, skal checkes og bruges
 Lad kalender og in-tray være åben
 Højreklik er godt   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT         Søren Ertmann
   IT-staben              EDB driftsleder
Man kan også……
 Grupper
 Access Rights, hvem har adgang til at
 læse/skrive i kalender
 Off-line funktion
 Søgning
 web-publicering af egen kalender og
 ressourcer.


   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
   IT-staben             EDB driftsleder
calendar.au.dk
 Erfaring / problemer
  Spørg om vi kender en løsning
  Fortæl os om gode løsninger
  Test med mig


 Tilbagemelding på dagens emner
  sertmann@daimi.au.dk


 Lokal support   AAR H U S U N I V E R S I T E T

   DATALOGISK INSTITUT        Søren Ertmann
   IT-staben             EDB driftsleder

								
To top