Baza dobavljaca - Upitnik 1.2

Document Sample
Baza dobavljaca - Upitnik 1.2 Powered By Docstoc
					           Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
                    Upitnik za bazu dobavljača


                  Opšte informacije o kompaniji:

Naziv kompanije:    Matični broj:        PIB:         Opština:       Poštanski broj:
                                      1

 Grad / Mesto:      Adresa:         Telefon:         Fax:          E-mail:


                                               Interesovanje za
  Web site:     Godina osnivanja:   Matična kompanija:   Zemlja porekla:
                                              zajedničko ulaganje:
                                      1             1                Informacije o poslovanju kompanije:

               Broj zaposlenih (ukupan):      Broj zaposlenih visokog i višeg obrazovanja:

        2005

        2006

        2007

        2008

                Godišnji promet (€):              Godišnji izvoz (€):

        2005

        2006
          2007

          2008

                                        Izvoz po
                     Izvozna tržišta:                          Reference klijenata:
                                       tržištu (%)
       Tržište 1:              1                      Klijent 1:

       Tržište 2:              1                      Klijent 2:

       Tržište 3:              1                      Klijent 3:

       Tržište 4:              1                      Klijent 4:

       Tržište 5:              1                      Klijent 5:

Nepomenuto na spisku:                                     Klijent 6:                            Kontakt informacije:

                 Ime i prezime:              Broj telefona:                  E-mail:               Sektor:

 Generalni direktor:

   Kontakt osoba 2                                                                         1

   Kontakt osoba 3                                                                         1

   Kontakt osoba 4                                                                         1

   Kontakt osoba 5                                                                         1

   Kontakt osoba 6                                                                         1


    Glavni industrijski sektori:                                        Pod-sektor kompanije:
                            Izaberite pod-sektor kako biste bliže opisali delatnost kompanije. Obratite pažnju da je pod-sektor vezan za izabrani glavni industrijski sek
  Ukoliko Vaša kompanija operiše u nekoliko industrijskih
      sektora poređajte ih po značaju.                      Ukoliko jedan od Vaših pod-sektora nije na listi, možete ga upisati ručno u poslednje polje.
             Sektor:                                Pod-sektor:

Sektor 1:                             Pod-sektor 1:           19    1
                                  Pod-sektor 1:               1
Sektor 2:                             Pod-sektor 2:           19    1
                                  Pod-sektor 2:               1
Sektor 3:                             Pod-sektor 3:           19    1
                                  Pod-sektor 3:               1
Sektor 4:                             Pod-sektor 4:           7    1
                            Nepomenut na spisku:               Glavne proizvodne tehnologije:
         Izaberite glavne proizvodne tehnologije koje se primenjuju Vašoj kompaniji.


                               Tehnologija:

   Tehnologija 1:                         1

   Tehnologija 2:                         1

   Tehnologija 3:                         1

   Tehnologija 4:                         1

   Tehnologija 5:                         1

   Tehnologija 6:                         1

   Tehnologija 7:                         1
Nepomenuta na spisku:
                   Glavni proizvodi, grupe porizvoda ili usluge:

                   Naziv:        Naziv na engleskom jeziku:  Tarifni br.  Serije:

Proizvod ili usluga 1:                                          1

Proizvod ili usluga 2:                                          1

Proizvod ili usluga 3:                                          1

Proizvod ili usluga 4:                                          1

Proizvod ili usluga 5:                                          1

Proizvod ili usluga 6:                                          1

Proizvod ili usluga 7:                                          1

Proizvod ili usluga 8:                                          1

Proizvod ili usluga 9:                                          1
 Proizvod ili usluga 10                                         1

Proizvod ili usluga 11                                          1

Proizvod ili usluga 12                                          1


              Sistem upravljanja kvalitetom:

                   Standard:     Godina implementacije:

     Standard 1:          1

     Standard 2:          1

     Standard 3:          1

     Standard 4:          1
 Nepomenut na spisku:        Ispitivanje proizvoda:

               Tip ispitivanja:

   Laboratorija 1:        1

   Laboratorija 2:        1

   Laboratorija 3:        1
Nepomenuta na spisku:
 Upitnik popunio:   Lični E-mail:      Datum:
           Strani jezik:

              1

              1

              1

         1

         1

         1
 izabrani glavni industrijski sektor kompanije.
oslednje polje.
Avio industrija             Aerospace industry
Automobilska industrija         .
Poslovne usluge             Proizvodnja vazduhoplova
Hemijska industrija           Proizvodnja delova i sistema za vazduhoplove
Odeća                  Popravka i održavanje vazduhoplova
Građevinska industrija          Projektovanje i dizajn
Elektrotehnika i elektronika       Drugo...
Industrija hrane i pića, poljoprivreda  .
Industrija kože             .
Mašine i oprema             .
Metalurgija i obrada metala       .
Ambalaža                 .
Hartija                 .
Farmaceutska industrija         .
Plastika i guma             .
Softver i informaciono-komunikacione   .
tehnologije
Tekstilna industrija           .
Drvna industrija             .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
Automotive industry                  Business services
.                           .
Proizvodnja motornih vozila              ICT administracija
Proizvodnja priključnih vozila            Računovodstvo
Specijalna nadogradnja vozila             Upravljanje ljudskim resursima
Motori i komponente (motori, sistemi za        Obrada dokumentacije 
napajanje gorivom, ventili, usisni/izduvni sistem,
Proizvodnja delova karoserije (delovi od lima,    Nabavka 
zamajci, drugi delovi motora...)
prozori, gumeni delovi, branici, brisači stakla...)
Prenosni mehanizam (spojnice, elementi        Istraživanje i razvoj
prenosnog mehanizma, menjački prenosnik,
Šasija vozila (sistem oslanjanja, ležajevi,      Prodaja i marketing
glavni prenosnik, diferencijal, osovine...)
točkovi, pneumatici, upravljački sistem...)
Kočioni sistem i delovi                Upravljanje finansijama
Hidraulični i pneumatski delovi vozila        Kontakt centri 
Električni, elektronski sistemi i komponente     Drugi...
Unutrašnjost vozila (sedišta, presvlake,       .
instrument table, bezbednosni sistemi...)
Audio, navigacioni i drugi informacioni sistemi    .
Filteri i zaptivke                  .
Grejanje i klimatizacija               .
Ulja i druge tehničke tečnosti            .
Plastični i gumeni delovi vozila           .
Oprema vozila, sigurnosni sistemi           .
Standardni delovi (mašinski elementi, elementi    .
za zatezanje...)
Projektovanje i dizajn                .
Drugo...                       .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
.                           .
Chemical                  Clothing
.                      .
Hemijska industrija robe široke potrošnje  Bluze
Delikatne i specijalne hemikalije      Kaputi 
Hemijska industrija za inustriju hrane   Jakne 
Petrohemija                 Haljine 
Proizvodnja i prerada sintetičkih vlakana  Jeans
Proizvodnja polimera i gume         Svakodnevna odeća 
Drugo...                  Trikotaža 
.                      Čarape
.                      Sportska odeća 
.                      Odela
.                      Blejzeri 
.                      Majce 
.                      Trenerke 
.                      Pantalone 
.                      Suknje
.                      Donji veš 
.                      Radna odeća
.                      Muška odeća
.                      Ženska odeća
.                      Dečja odeća
.                      Tašne
.                      Aksesoari
.                      Kupaći kostimi
.                      Drugi...
.                      .
.                      .
.                      .
.                      .
.                      .
Construction         Electrical & Electronics
.               .
Visokogradnja         Oprema za proizvodnju i prenos električne
Niskogradnja         energije
               Električne i elektronske komponente, baterije
Građevinski materijali     Priključci, spojnice, prekidači
Arhitektura          Lampe i oprema za osvetljenje
Projektovanje i inženjering  Telekomunikaciona oprema
Dizajn enterijera       Radio, televizijska i audio-vizuelna oprema
Stolarija i podovi      Bela tehnika
Montažne kuće         Elektro-medicinska i elektro-biološka oprema
Drugi...           Provodnici, žice i kablovi
.               Izolacioni i dielektrični materijali
.               Oprema za testiranje, merenje i kontrolu
.               Ultrazvučna, ultraljubičasta, infracrvena i
.               radiografska oprema
               Sistemi automatizacije i servomehanizmi
.               Drugi...
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
.               .
Food & Beverage, Agriculture   Leather
.                 .
Organik proizvodi         Tašne
Sveži               Kožni kajševi 
Smrznuti             Koža za završnu proizvodnju
Vina               Ženska kožna odeća
Alhoholna pića           Muška kožna odeća
Mesna industrija         Tašne 
Mlečne prerađevine         Putne torbe
Pekare              Drugi...
Pića               .
Konditori             .
Prerađeno voće           .
Prerađeno povrće          .
Ingredients            .
Ribarstvo             .
Med i proizvodi          .
Voda, bezalkoholna pica, sokovi  .
Zitarice             .
Sadnice i sadni materijal     .
Stoka - ziva           .
Stocna hrana           .
Drugi...             .
.                 .
.                 .
.                 .
.                 .
.                 .
.                 .
.                 .
.                 .
Machinery & Equipment              Metallurgy & Metalworking
.                        .
Turbine, motori, parne mašine          Metali i metalni polu proizvodi
Pumpe, kompresori, hidraulična i pneumatska   Reciklaža metala
oprema
Bojleri, rerne, peći, sagorevači...       Lemila, legure za toplo lemljenje i topljive legure
Razmenjivači toplote, hladnjaci, kondenzatori,  Metalne pene
radijatori...
Grejanje, ventilacija, klimatizacija...     Odlivci
Mašine i oprema za poljoprivrednu i drvnu    Metalni proizvodi za građevinsku industriju
industriju
Mašine i oprema za industriju hrane, pića i   Rezervoari i kontejneri
duvana
Mašine i oprema za hemijsku i farmaceutsku    Žice, žičana roba, kablovi i lanci
industriju
Mašine i oprema za industriju plastike i gume  Železara
Mašine i oprema za pakovanje           Cevi i creva
Mašine i oprema za tekstilnu, kožnu i industriju Ventili, zapušači, armatura
obuće
Mašine i oprema za proizvodnju hartije i kartona Alati i druga oprema
Mašine i oprema za štampanje i knjigoveznice Opruge
Mašine i oprema za rudnike i kamenolome     Ležajevi
Mašine i oprema za hidro, naftnu i gasnu     Prenosnici snage, zupčanici
industriju
Mašine i oprema za industriju nemetala      Proizvodi od metala za domaćinstvo
Mašine i oprema za građevinsku industriju    Metalna galanterija
Mašine i oprema za manipulaciju i transport   Drugo...
Postrojenja, mašine i oprema za metalurgiju i  .
obradu metala
Postrojenja, mašine i oprema za obradu drveta .
Mašine alatke                  .
Postrojenja, mašine i oprema za montažu     .
Automatizacioni sistemi i servomehanizmi     .
Mašine i oprema za preradu dragog kamenja,    .
satove i nakit
Mašine i oprema za elektrotehničku i       .
elektronsku industriju
Mašine i oprema za preradu vode i kanalizacije .
Protiv požarna, bezbedonosna i sigurnosna    .
oprema
Oprema za ketering                .
Drugo...                     .
Packaging       Paper
.           .
Kartonska ambalaža   .
Fleksibilna ambalaža  .
Plastična ambalaža   .
Drvena ambalaža    .
Metalna ambalaža    .
Staklena ambalaža   .
Drugo...        .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
.           .
Pharmaceutical                  Plastic & Rubber
.                        .
Proizvodnja lekova za tretman infektivnih i   Ambalaza
parazitarnih bolesti
Proizvodnja lekova za tretman neoplazmi     PET Ambalaza
Proizvodnja lekova za tretman endokrinih bolesti Folije
Proizvodnja lekova za lecenje bolesti      Kese
metabolizma i prehrane
Proizvodnja lekova za lecenje bolesti krvi i   Gajbe
krvotvornih organa
Proizvodnja anksiolitika i lekova koji deluju na Plasticni zatvaraci
nervni sistem
Proizvodnja lekova za lecenje polesti oka I uha  Reciklaza plastike
Proizvodnja lekova za tretman kardiovaskularnih Predmeti za gradjevinarstvo od plasticnih masa
bolesti
Proizvodnja lekova za tretman respiratornog   Profili za industriju namestaja
sistema
Proizvodnja lekova za tretman bolesti      Proizvodnja ploca, listova, i profila od plasticnih
digestivnog trakta
Proizvodnja sredstava za zamenu krvi i      masa
                         Proizvodnja cevi za kucnu i ulicnu kanalizaciju
parenteralna ishrana
Proizvodnja lekova koji deluju na bolesti koze i PVC stitnici za elektro i ptt vodove
potkoznog tkiva
Proizvodnja lekova za tretman bolesti      Proizvodi od plastike za domacinstvo
genitourinarnog sistema
Proizvodnja medicinskih sredstava         Proizvodi od plastike u industriji medicinske
Tretman medicinskog otpada            opreme
                         Predmeti od plastike za automobilsku industriju
Istrazivanje i razvoj novih formi lekova      Creva
Klinicka istrazivanja               Drugo...
Opste usluge iz oblasi zdravstvene zastite     .
Drugo...                      .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
.                         .
Software & ICT             Textile
.                   .
Proizvodnja hardvera          Prekrivači
Distribucija hardvera         Tepisi
Proizvodnja softvera          Zavese
Distribucija softvera         Stolarija 
Outsourcing              Draperije
Integracija sistema          Tekstilni proizvodi za domaćinstvo
IT obuka i trening           Tkanine
Razvoj aplikacija           Drugo...
Mediji i zabava            .
Telekomunikacije            .
Elektronska prodaja          .
Konsalting i usklađivanje aplikacija  .
Drugo...                .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
.                   .
Wood
.
Pilane
Nameštaj – masivni
Nameštaj – pločasti i tapacirani
Namestaj -  pleteni
Nameštaj – od kovanog gvožđa i metalni
Nameštaj – drugi
Proizvodnja ploča od drveta 
Inženjering i unutrašnje opremanje
Igracke od drveta
Ofingeri i garnisle
Suveniri i drugi sitni proizvodi od drveta
Drugi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ada 

Aerodromes (Kragujevac)
Aleksandrovac
Aleksinac
Alibunar
Apatin
Aranđelovac 
Arilje 
Babušnica
Bač
Bačka Palanka
Bačka Topola
Bački Petrovac
Bajina Bašta
Barajevo (Belgrade) 
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Palanka
Beočin
Blace
Bogatić
Bojnik
Boljevac
Bor
Bosilegrad 
Brus 
Bujanovac 
Crna Trava
Crveni Krst (Niš)
Čačak
Čajetina
Čoka
Čukarica (Belgrade)
Ćićevac
Ćuprija
Dečani
Despotovac
Dimitrovgrad
Doljevac
Đakovica
Gadžin Han
Glogovac
Gnjilane
Golubac
Gora
Gornji Milanovac
Grocka (Belgrade)
Inđija
Irig
Istok
Ivanjica 
Jagodina
Kačanik
Kanjiža

Kikinda  

Kladovo

Klina

Knić
Knjaževac
Koceljeva
Kosjerić
Kosovo Polje  
Kosovska Kamenica
Kosovska Mitrovica
Kovačica
Kovin  
Kragujevac
Kraljevo
Krupanj
Kruševac  
Kučevo  
Kula  
Kuršumlija  
Lajkovac  
Lapovo  
Lazarevac (Belgrade)  
Lebane  
Leposavić  
Leskovac  
Lipljan
Ljig
Ljubovija
Loznica
Lučani  
Majdanpek  
Mali Iđoš  
Mali Zvornik  
Malo Crniće  
Medijana (Niš)  
Medveđa  
Merošina  
Mionica
Mladenovac (Belgrade)
Negotin  
Novi Beograd (Belgrade)
Niš
Niška Banja (Niš)
Nova Crnja  
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Kneževac
Novi Pazar
Novi Sad  
Novo Brdo  
Obilić  
Obrenovac (Belgrade)  
Odžaci
Opovo  
Orahovac  
Osečina  
Palilula (Belgrade)  
Palilula (Niš)  
Pančevo  
Pantelej (Niš)  
Paraćin  
Peć  
Pećinci
Petrovac
Pirot  
Pivara (Kragujevac)  
Plandište
Podujevo  
Požarevac  
Požega  
Preševo  
Priboj  
Prijepolje  
Priština  
Prizren  
Prokuplje  
Rača
Rakovica (Belgrade)
Raška  
Ražanj  
Rekovac  
Ruma  
Savski Venac (Belgrade)
Sečanj
Senta
Sjenica
Smederevo  
Smederevska Palanka
Sokobanja  
Sombor  
Sopot (Belgrade)  
Srbica  
Srbobran  
Sremska Mitrovica
Sremski Karlovci  
Stanovo (Kragujevac)
Stara Pazova  
Stari Grad (Belgrade)  
Stari Grad (Kragujevac)
Stragari (Kragujevac)
Subotica  
Surčin (Belgrade)
Surdulica
Suva Reka
Svilajnac
Svrljig
Šabac
Šid
Štimlje
Štrpce 
Temerin
Titel
Topola  
Trgovište
Trstenik
Tutin
Ub
Uroševac
Užice
Valjevo
Varvarin  
Velika Plana  
Veliko Gradište
Vitina
Vladičin Han
Vladimirci  
Vlasotince  
Voždovac (Belgrade)
Vračar (Belgrade)
Vranje  
Vrbas  
Vrnjačka Banja
Vršac
Vučitrn
Zaječar
Zemun (Belgrade)  
Zrenjanin
Zubin Potok
Zvečan  
Zvezdara (Belgrade)
Žabalj
Žabari  
Žagubica
Žitište
Žitorađa
Ada 
          Da        Engleski Finansije
            Bivše jugoslovenske republike
Aleksandrovac   Ne        Nemački Marketing
            Istočna Evropa
Aleksinac        Zemlje EU Ruski     Proizvodnja
Alibunar        Amerika Francuski Prodaja
Apatin         Bliski IstokItalijanski Nabavka
Aranđelovac       Rusija   Španski Kvalitet
Arilje                Japanski Logistika
Babušnica              Kineski HR
Bač                 Drugi... Drugi...
Bačka Palanka
Bačka Topola
Bački Petrovac
Bajina Bašta
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Palanka
Beočin
Beograd
Blace
Bogatić
Bojnik
Boljevac
Bor
Bosilegrad 
Brus 
Bujanovac 
Crna Trava
Čačak
Čajetina
Čoka
Ćićevac
Ćuprija
Dečani
Despotovac
Dimitrovgrad
Doljevac
Đakovica
Gadžin Han
Glogovac
Gnjilane
Golubac
Gora
Gornji Milanovac
Inđija
Irig
Istok
Ivanjica 
Jagodina
Kačanik
Kanjiža
Kikinda  
Kladovo
Klina
Knić

Knjaževac

Koceljeva

Kosjerić

Kosovo Polje  
Kosovska Kamenica
Kosovska Mitrovica
Kovačica
Kovin  
Kragujevac
Kraljevo
Krupanj
Kruševac  
Kučevo  
Kula  
Kuršumlija  
Lajkovac  
Lapovo  
Lebane  
Leposavić  
Leskovac  
Lipljan
Ljig
Ljubovija
Loznica
Lučani  
Majdanpek  
Mali Iđoš  
Mali Zvornik  
Malo Crniće  
Medveđa  
Merošina  
Mionica
Negotin  
Niš
Nova Crnja  
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Kneževac
Novi Pazar
Novi Sad  
Novo Brdo  
Obilić  
Odžaci
Opovo  
Orahovac  
Osečina  
Pančevo  
Paraćin  
Peć  
Pećinci
Petrovac
Pirot  
Plandište
Podujevo  
Požarevac  
Požega  
Preševo  
Priboj  
Prijepolje  
Priština  
Prizren  
Prokuplje  
Rača
Raška  
Ražanj  
Rekovac  
Ruma  
Sečanj
Senta
Sjenica
Smederevo  
Smederevska Palanka
Sokobanja  
Sombor  
Srbica  
Srbobran  
Sremska Mitrovica
Sremski Karlovci  
Stara Pazova  
Subotica  
Surdulica
Suva Reka
Svilajnac
Svrljig
Šabac
Šid
Štimlje
Štrpce 
Temerin
Titel
Topola  
Trgovište
Trstenik
Tutin
Ub
Uroševac
Užice
Valjevo
Varvarin  
Velika Plana  
Veliko Gradište
Vitina
Vladičin Han
Vladimirci  
Vlasotince  
Vranje  
Vrbas  
Vrnjačka Banja
Vršac
Vučitrn
Zaječar
Zrenjanin
Zubin Potok
Zvečan  
Žabalj
Žabari  
Žagubica
Žitište
Žitorađa
           Kompanija nema laboratorijska
      Kompanija nema sertifikat kvaliteta
Pojedinačna proizvodnja
           ispitivanja           Albanija
Male serijeČSN 732 601 
           Elektronske kontrole       Alžir
      BRC/IFS  Hemijska analiza - Analizatorom
Srednje serije                    Argentina
      DIN 15 018 
Velike serije    Hemijska analiza - Klasična   Austrija
      DIN 18 800-7 
           Merenje mehaničkih vrednosti   Australija
      EN 729  Metalografska analiza       Belgija
      ISO 13 488 
           Optičko testiranje        Bosna i Hercegovina
      ISO 13 485 
           3D Merenja            Brazil
      ISO 14 000                 Bugarska
      ISO 14 001                 Crna Gora
      ISO 14 031                 Češka
      ISO 17 799                 Danska
      ISO 22000                  Egipat
      ISO 18 000                 Finska
      ISO 18 001                 Francuska
      ISO 46 000                 Grčka
      ISO 46 001                 Holandija
      ISO 46 002                 Hrvatska
      ISO 9000                  Indija
      ISO 9001                  Irak
      ISO 9002                  Iran
      ISO 9003                  Irska
      ISO 9004                  Izrael
      ISO TS 16 949                Italija
      JAS                     Japan
      HACCP                    Južnoafrička Republika
      HALAL                    Kanada
      GLOBALGAP                  Kina
      KOSHER                   Korea Južna
      KBA                    Libija
      OHSAS 16 949                Mađarska
      ORGANICS                  Makedonija
      PEFC                    Maroko
      QS 9000                   Meksiko
      TL 9000                   Moldavija
      VDA 6.1                   Nemačka
      VDA 6.2                  Norveška
      VDA 6.3                  Poljska
      ÖKO TEX 100                Portugalija
      CE Znak                  Rumunija
      ABI                    Rusija
                           SAD
                           Srbija
                           Singapur
                           Slovačka
                           Slovenija
                           Španija
                           Švajcarska
Tunis
Turska
Ukraina
Ujedinjeni Arapski Emirati
Velika Britanija
Druge evropske zemlje…
Druge zemlje Bliskog
Istoka…
Druge zemlje Dalekog
Istoka…
Druge australijske
zemlje…
Druge južno-američke
zemlje…
Druge afričke zemlje…
Assembly
Electrical engineering - Etching
Electrical engineering - Electric accumulators
Electrical engineering - Electric generator aggregates and rotary
converters
Electrical engineering - Electric resistors
Electrical engineering - Galvanic element and battery production
Electrical engineering - Mechanical engineering production for electrical
engineering
Electrical engineering - Photocopiers, offset printing machines and their
components
Electrical engineering - Production of cables
Electrical engineering - Production of connectors and switching elements

Electrical engineering - Production of electric distribution and switching
equipment
Electrical engineering - Production of electric equipment for other sectors

Electrical engineering - Production of electric motors
Electrical engineering - Production of electrical measuring and controlling
devices
Electrical engineering - Production of fuses and circuit breakers
Electrical engineering - Production of high-voltage transformers
Electrical engineering - Production of insulators
Electrical engineering - Production of low-voltage transformers
Electrical engineering - Production of semiconductors
Electrical engineering - Production of switchboards
Electrical engineering - Production of wire harnesses
Electrical engineering - Typewriters, calculating machines and their
components
Electrical engineering - Winding
Electronics - Computers, data processing machines and their
components
Electronics - PCB assembly-automatic
Electronics - PCB assembly-automatic
Electronics - PCB soldering- in reflow oven
Electronics - Production of discrete components
Electronics - Production of electrical measuring and controlling devices
Electronics - Production of hybrid circuits
Electronics - Production of laser apparatus and optical-electric devices
Electronics - Production of low-voltage switchboards
Electronics - Production of other semiconductor components
Electronics - Production of passive components
Electronics - Production of PCB - SMT technology
Electronics - Production of radio technical devices and its parts
Electronics - Production of SMD parts
Electronics - Testing of PCB
Cable sheathing - Plastic materials
Cable sheathing - Silicon rubber
Paper industry - Bonding
Paper industry - Die cutting
Paper industry - Lateral cutting of paper and cardboard
Paper industry - Longitudinal cutting of paper and cardboard
Paper industry - Perforating of paper
Paper industry - Treatment of paper and cardboard
Glass industry - Blowing
Glass industry - Grinding
Glass industry - Melting
Glass industry - Polishing
Glass industry - Sand blasting
Foundry - Casting
Foundry - Centrifugal casting
Foundry - Frame mould
Foundry - Gravity casting
Foundry - Chill mould
Foundry - Melting
Foundry - Patterns- Metal
Foundry - Patterns- Other
Foundry - Patterns- Plastic
Foundry - Patterns- Resin
Foundry - Patterns- Wax
Foundry - Patterns- Wooden
Foundry - Pressure casting
Foundry - Shell mould
Metal machining - Drilling, Boring
Metal machining - Drilling, Boring/CNC 
Metal machining - Drilling, Boring/Coordinal boring

Metal machining - Drilling, Boring/Drilling-universal
Metal machining - Drilling, Boring/horizontal boring

Metal machining - Drilling, Boring/Long hole boring, barrel boring
Metal machining - Drilling, Boring/Universal boring
Metal machining - Grinding/Grinding
Metal machining - Grinding/CNC grinding
Metal machining - Grinding/External cylindrical grinding
Metal machining - Grinding/Form and profile copy grinding 
Metal machining - Grinding/Grinding-cog gear 
Metal machining - Grinding/Internal grinding
Metal machining - Grinding/Round grinding 
Metal machining - Grinding/Surface grinding
Metal machining - Grinding/Thread grinding
Metal machining - Milling/CNC Milling
Metal machining - Milling/NC Milling 
Metal machining - Milling/Portal-type milling machine 
Metal machining - Milling/Universal milling 
Metal machining - Milling/Bohrwerk machine
Metal machining - Other/Aluminum machining 
Metal machining - Other/Cast iron machining 
Metal machining - Other/Electrospark erosion
Metal machining - Other/Gear shaping
Metal machining - Other/Laser machining
Metal machining - Other/Machining centre CNC
Metal machining - Other/Machining centre
Metal machining - Other/Metal Honing
Metal machining - Other/Metal Lapping
Metal machining - Other/Metal mechanical polishing
Metal machining - Other/Metal superfinishing
Metal machining - Other/Metalworking for aircraft industry
Metal machining - Other/Non-ferrous metal machining to customer
specification
Metal machining - Other/Stainless steel machining

Metal machining - Other/Ultrasonic machining
Metal machining - Turning/CNC Turning
Metal machining - Turning
Metal machining - Turning/Multi-spindle turning
Metal machining - Turning/NC Turning
Metal machining - Turning/Turning-crankshafts, camshafts
Brazing and soldering - Soldering
Brazing and soldering - Precision soldering
Brazing and soldering - Vacuum soldering
Brazing and soldering - Wave soldering
Metallurgy - Sintering 
Metallurgy - Aluminum profile rolling
Metallurgy - Ferrous profile rolling
Metallurgy - Ferrous sheet and strip rolling
Metallurgy - Non-ferrous profile rolling
Metallurgy - Non-ferrous sheet and strip rolling
Metallurgy - Thread rolling
Metallurgy - Tube and sections drawing
Metallurgy - Tube and sections rolling
Metallurgy - Wire drawing
Metal sheet forming - CNC-Metal sheet bending and brake pressing
Metal sheet forming - Eccentric press
Metal sheet forming - Hydraulic presses
Metal sheet forming - Metal sheet bending and brake pressing
Metal sheet forming - Metal sheet cutting-CNC Punching
Metal sheet forming - Metal sheet punching or shearing
Metal sheet forming - Metal sheet stamping-Deep drawing
Metal sheet forming - Roll bending
Metal forming - CNC-Tubes and sections bending 
Metal forming - Coiling 
Metal forming - Cutting 
Metal forming - Die forging 
Metal forming - Material punching 
Metal forming - Metal bending
Metal forming - Metal bending-CNC
Metal forming - Metal scrap treatment
Metal forming - Metal sheet burning-CNC

Metal forming - Metal sheet burning-manual

Metal forming - Metal sheet burning-NC

Metal forming - Other forging
Metal forming - Pressing
Metal forming - Production of springs-cold forming

Metal forming - Production of springs-hot forming

Metal forming - Shaping and bending of wire
Metal forming - Wire drawing
Thermoplastic materials treatment - Blow molding of thermoplastic
materials
Thermoplastic materials treatment - High-frequency welding
Thermoplastic materials treatment - Injection molding of thermoplastic
materials
Thermoplastic materials treatment - Injection molding of thermoplastic
materials, two component
Thermoplastic materials treatment - Plastic gear machining
Thermoplastic materials treatment - Plastic welding- Auto industry

Thermoplastic materials treatment - Plastic welding- Electrotechnic and
electronic components
Thermoplastic materials treatment - RIM technology
Thermoplastic materials treatment - Rotary molding of thermoplastic
materials
Thermoplastic materials treatment - Surface treatment of plastic
Thermoplastic materials treatment - Technology "Resin Transfer Molding
(RTM)n
Thermoplastic materials treatment - Vacuum forming of thermoplastic
materials
Thermoplastic materials treatment - Welding of plastics
Thermoplastic materials treatment - Welding- Gore-Tex
Thermoplastic materials treatment - Welding- Ultrasonic welding
Thermoplastic materials treatment - Welding- WPS
Packaging - Assembly
Packaging - Bonding
Packaging - Cutting
Packaging - Packaging of Albums, CD, Audio cassettes
Packaging - Printing
Packaging - Production of cardboard boxes
Packaging - Production of foil packages
Packaging - Production of plastic packages
Coating - Electrostatic finishing
Coating - Galvanic metal coating
Coating - Hard surfacing on organic glass
Coating - Laminating
Coating - Metal coating of plastic foil
Coating - Painting and lacquering
Coating - Vacuum metal coating
Protecting coating and metal coating - Aluminum plating
Protecting coating and metal coating - Anodic oxidation
Protecting coating and metal coating - Cadmium plating
Protecting coating and metal coating - Copper plating
Protecting coating and metal coating - Electrophoretic coating
Protecting coating and metal coating - Electrostatic Metal powdering
Protecting coating and metal coating - Enameling
Protecting coating and metal coating - Chrome plating
Protecting coating and metal coating - Metal chemical polishing
Protecting coating and metal coating - Metal passivation
Protecting coating and metal coating - Metal powder spraying
Protecting coating and metal coating - Nickel plating
Protecting coating and metal coating - Phospating
Protecting coating and metal coating - Plasma plating
Protecting coating and metal coating - Plastic spraying
Protecting coating and metal coating - Rubber coating
Protecting coating and metal coating - Tumbler coating
Protecting coating and metal coating - Vacuum deposition-vacuum
metallizing
Protecting coating and metal coating - Zinc plating
Surface treatment-Metal - Lacquering, varnishing- automatic line
Surface treatment-Metal - Painting
Surface treatment-Metal - Pre-treatment- Degreasing
Surface treatment-Metal - Pre-treatment- Blasting
Surface treatment-Metal - Pre-treatment- Pickling
Surface treatment-Metal - Pre-treatment- Sand blasting
Plastic and rubber - Expanded/foam rubber extrusion
Plastic and rubber - Granulation
Plastic and rubber - Laminating
Plastic and rubber - Plastic sheeting
Plastic and rubber - Recycling and new treatment of Plastic
Plastic and rubber - Tire and Rubber waste recycling
Plastic and rubber - Vulcanization
Plastic and rubber – Blowing
Plastic and rubber – Injection
Plastic and rubber – Thermo forming 
Plastic and rubber – Pressing 
Plastic and rubber – Casting
Plastic and rubber – Foiling
Precision metalworking - Metal compression forming
Precision metalworking - Metal reaming
Precision metalworking - Precision blanking
Precision metalworking - Precision machining parts
Precision metalworking - Precision punching
Precision metalworking - Precision sheet-metal pressing
Tool production/Production of general tools
Tool production/Tools for casting
Tool production/Tools for measurement
Tool production/Tools for plastics molding
Tool production/Tools for sheet-metal pressing
Tool production/Tools for machining
Product development - Design classic
Product development - Prototype building
Product development - Simulation and Calculations
Product development - Software-3D CNC measurement
Product development - Software-CAD construction 2D
Product development - Software-CAD construction 3D
Product development - Software-CAM
Product development - Software-Catia
Metal cutting - Autogenic
Metal cutting - Electro-spark cutter 
Metal cutting - Flame cutting CNC 
Metal cutting - Laser 
Metal cutting - Plasma-arc cutting 
Metal cutting - Sawing CNC 
Metal cutting - Sawing
Metal cutting - Thread cutting
Metal cutting - Wire cutting
Metal heat treatment - Releasing
Metal heat treatment - Improvement 
Metal heat treatment - Annealing
Metal heat treatment - Re-crystallization Annealing  
Metal heat treatment - Normalization 
Metal heat treatment - Cementation 
Metal heat treatment - Nitrating 
Metal heat treatment - Carbon-Nitrating 
Metal heat treatment - Quenching   
Metal heat treatment - Surface Quenching
Metal heat treatment - Induction Quenching 
Metal heat treatment - Tempcore-method  
Brazing and soldering - Brazing
Brazing and soldering - Brazing-Ferrous metal
Brazing and soldering - Brazing-Non-ferrous metal
Brazing and soldering - Brazing-Silver
Brazing and soldering - Furnace brazing
Brazing and soldering - Induction brazing
Brazing and soldering - Vacuum brazing
Textile technology - Clothing industry
Textile technology - Coating to customer specification
Textile technology - Cover and lining fabric production
Textile technology - Elastomenc coating
Textile technology - Fireproof coating
Textile technology - Laminating and plastic coating
Textile technology - Production of fabrics
Textile technology - Production of fibers
Textile technology - Production of knitted fabrics
Textile technology - Rubber coating
Textile technology - Seat cover and lining sewing-Cars

Metal welding - Autogenous welding
Metal welding - Electric arc welding
Metal welding - Electrode welding
Metal welding - High-frequency welding
Metal welding - Induktion welding
Metal welding - Laser welding
Metal welding - MAG
Metal welding - MIG
Metal welding - Plasma welding
Metal welding - Resistance welding
Metal welding - Robotic workplaces
Metal welding - Seam welding
Metal welding - Shielded welding
Metal welding - Spot welding
Metal welding - TIG
Metal welding - Ultrasonic welding
Metal welding - Vacuum soldering
Metal welding - Welding to customer specification
Metal welding - Welding-aluminium
Metal welding - Welding-cast-iron and iron casting
Metal welding - Welding-Stainless steel
Metal welding - WIG
Metal welding - WPS
Sklapanje ili montaža
Elektrotehnika – Graviranje
Elektrotehnika – Proizvodnja električnih akumulatora
Elektrotehnika – Proizvodnja električnih generatora i rotacionih
konvertora
Elektrotehnika – Proizvodnja električnih rezistora
Elektrotehnika – Proizvodnja galvanskih elemenata i baterija
Elektrotehnika – Mašinski inženjering za potrebe elektro industrije

Elektrotehnika – Proizvodnja fotokopir mašina, mašina za offset štampu i
njihovih komponenata
Elektrotehnika – Proizvodnja kablova
Elektrotehnika – Proizvodnja spojnica, prekidača i njihovih komponenata

Elektrotehnika – Proizvodnja opreme za distribuciju i prenos električne
energije
Elektrotehnika – Proizvodnja električne energije za druge sektore

Elektrotehnika – Proizvodnja elektromotora
Elektrotehnika – Proizvodnja elektronskih mernih i kontrolnih uređaja

Elektrotehnika – Proizvodnja osigurača i prekidača kola
Elektrotehnika – Proizvodnja visokonaponskih transformatora
Elektrotehnika – Proizvodnja izolatora
Elektrotehnika – Proizvodnja niskonaponskih transformatora
Elektrotehnika – Proizvodnja poluprovodnika
Elektrotehnika – Proizvodnja kontrolnih tabli
Elektrotehnika – Proizvodnja kablovskih instalacija
Elektrotehnika – Proizvodnja pisaćih mašina, digitrona i njihovih
komponenti
Elektrotehnika – Namotavanje žice
Elektrotehnika – Proizvodnja kompjutera, procesorskih mašina i njihovih
komponenata
Elektronika - Sklapanje PCB-a – automatski
Elektronika - Sklapanje PCB-a - manuelno
Elektronika - Lemljenje PCB-a – u obrtnim pećnicama
Electronika - Proizvodnja elektornskih komponenata
Elektronika - Proizvodnja električnih mernih i kontrolnih uređaja
Elektronika - Proizvodnja hibridnih kola
Elektronika - Proizvodnja laserskih aparata i opičko-elektronskih uređaja
Elektronika - Proizvodnja niskonaponskih kontrolnih tabli
Elektronika - Proizvodnja drugih poluprovodničkih tabli
Elektronika - Proizvodnja pasivnih komponenti
Elektronika - Proizvodnja PCB-a - SMT tehnologijom
Elektronika - Proizvodnja radio tehničkih uređaja i komponenata
Elektronika - Proizvodnja SMD (komponenti za PCB-je)
Elektronika - Testiranje PCB-a
Izolacija kablova – Plastičnim materijalima
Izolacija kablova – Silikonom
Industrija hartije – Povezivanje
Industrija hartije – Sečenje pomoću kalupa
Industrija hartije – Poprečno sečenje hartije i kartona
Industrija hartije – Uzdužno sečenje hartije i kartona
Industrija hartije – Perforiranje hartije
Industrija hartije – Obrada hartije i kartona
Industrija stakla - Duvanje 
Industrija stakla - Brušenje
Industrija stakla - Topljenje
Industrija stakla - Poliranje
Industrija stakla - Peskiranje
Livnica - Livenje
Livnica - Centrifugalno livenje
Livnica - Okvirni kalupi
Livnica - Gravitaciono livenje
Livnica - Hladni kalupi
Livnica - Topionica
Livnica - Metalni kalupi
Livnica - Drugi kalupi
Livnica - Plastični kalupi
Livnica - Kalupi od smole
Livnica - Kalupi od voska
Livnica - Drveni kalupi
Livnica - Livenje pod pritiskom
Livnica - Školjkasti kalupi
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ CNC 
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ Koordinatno proširivanje

Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ Univerzalno bušenje
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ Horizontalno
proširivanje
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ Duboko proširivanje
Mašinska obrada metala - Bušenje, proširivanje/ Univerzalno proširivanje
Mašinska obrada metala - Brušenje
Mašinska obrada metala - CNC Brušenje
Mašinska obrada metala - Spoljašenje cilindrično brušenje
Mašinska obrada metala - Fotokopir brušenje
Mašinska obrada metala - Brušenje zubaca
Mašinska obrada metala - Unutrašnje brušenje
Mašinska obrada metala - Kružno brušenje
Mašinska obrada metala - Površinsko brušenje
Mašinska obrada metala - Brušenje navoja
Mašinska obrada metala – Glodanje CNC
Mašinska obrada metala – Glodanje NC
Mašinska obrada metala – Portal glodalica
Mašinska obrada metala – Univerzalno glodanje
Mašinska obrada metala – Borverk mašinom
Mašinska obrada metala – Drugo- Obrada aluminijuma
Mašinska obrada metala – Drugo- Obrada odlivaka od sivog liva
Mašinska obrada metala – Drugo- Erozimat
Mašinska obrada metala – Drugo- Proizvodnja zupčanika
Mašinska obrada metala – Drugo- Laserska mašinska obrada
Mašinska obrada metala – Drugo- Obradni centri CNC
Mašinska obrada metala – Drugo- Obradni centri 
Mašinska obrada metala – Drugo- Honerovanje
Mašinska obrada metala – Drugo- Lepovanje
Mašinska obrada metala – Drugo- Mehaničko poliranje
Mašinska obrada metala – Drugo- Superfiniš
Mašinska obrada metala – Drugo- Precizna obrada za avio industriju
Mašinska obrada metala – Drugo- Mašinska obrada obojenih metala po
zahtevu kupca
Mašinska obrada metala – Drugo- Mašinska obrada sivog liva i čelika po
zahtevu kupca
Mašinska obrada metala – Drugo- Ultrasonična mašinska obrada
Mašinska obrada metala – CNC Struganje
Mašinska obrada metala – Struganje
Mašinska obrada metala – Viševreteno struganje
Mašinska obrada metala – NC Struganje
Mašinska obrada metala – Struganje, bregaste osovine, kolenasta vratila
Meko lemljenje
Meko lemljenje – Precizno
Meko lemljenje – Vakumsko
Meko lemljenje – Talasno
Metalurgija – Sinterovanje
Metalurgija – Valjanje aluminijumskih profila
Metalurgija – Valjanje čeličnih profila
Metalurgija – Valjanje limova i traka od čelika
Metalurgija – Valjanje profila od obojenih metala
Metalurgija – Valjanje limova i traka od obojenih metala
Metalurgija – Valjanje navoja
Metalurgija – Proizvodnja cevi izvlačenjem
Metalurgija – Proizvodnja cevi valjanjem
Metalurgija – Izvlačenje žice
Obrada čeličnih limova – Savijanje na valjcima
Obrada čeličnih limova – Obrada na ekscentar presama
Obrada čeličnih limova – Obrada na hidrauličnim presama
Obrada čeličnih limova – Savijanje na apkant presama
Obrada čeličnih limova – Sečenje – CNC prese za probijanje
Obrada čeličnih limova – Sečenje – Prese za probijanje
Obrada čeličnih limova – Izvlačenje
Obrada čeličnih limova – Kružno savijanje
Obrada metala plastičnom deformacijom - Savijanje cevi
Obrada metala plastičnom deformacijom - Valjanje
Obrada metala plastičnom deformacijom - Sečenje makazama
Obrada metala plastičnom deformacijom - Kovanje u kalupima
Obrada metala plastičnom deformacijom - Probijanje
Obrada metala plastičnom deformacijom - Savijanje
Obrada metala plastičnom deformacijom - CNC savijanje
Obrada metala plastičnom deformacijom - Prerada metalnog otpada
Obrada metala plastičnom deformacijom - CNC sečenje (laser, plazma,
autogeno)
Obrada metala plastičnom deformacijom - Sečenje (laser, plazma,
autogeno)
Obrada metala plastičnom deformacijom - NC sečenje (laser, plazma,
autogeno)
Obrada metala plastičnom deformacijom – Kovanje, drugo
Obrada metala plastičnom deformacijom - Preseraj
Obrada metala plastičnom deformacijom - Proizvodnja žice hladnim
istezanjem
Obrada metala plastičnom deformacijom - Proizvodnja žice toplim
istezanjem
Obrada metala plastičnom deformacijom - Oblikovanje i savijanje žice
Obrada metala plastičnom deformacijom - Izvlačenje žice
Obrada termoplastičnih materijala – Obrada duvanjem

Obrada termoplastičnih materijala – Visokofrekventno zavarivanje
Obrada termoplastičnih materijala – Obrada brizganjem

Obrada termoplastičnih materijala – Obrada brizganjem,
dvokomponentno
Obrada termoplastičnih materijala – Mašinska obrada
Obrada termoplastičnih materijala – Zavarivanje plastike za automobilsku
industriju
Obrada termoplastičnih materijala – Zavarivanje plastike za
elektrotehničku i elektronsku industriju
Obrada termoplastičnih materijala – RIM tehnologija
Obrada termoplastičnih materijala – Rotaciono kalupovanje

Obrada termoplastičnih materijala – Površinska obrada plastike
Obrada termoplastičnih materijala – Tehnologija "Resin Transfer Molding
(RTM)n
Obrada termoplastičnih materijala – Vakumsko formiranje

Obrada termoplastičnih materijala – Varenje plastike
Obrada termoplastičnih materijala – Varenje – Gore – Tex
Obrada termoplastičnih materijala – Varenje ultrasonično
Obrada termoplastičnih materijala – Varenje WPS
Pakovanje – Sklapanje pakovanja
Pakovanje – Spajanje pakovanja
Pakovanje – Sečenje
Pakovanje – Pakovanje albuma, CD-a i audio kaseta
Pakovanje – Štampanje
Pakovanje – Proizvodnja kartonskih kutija 
Pakovanje – Proizvodnja folije za pakovanje
Pakovanje – Proizvodnja plastičnog pakovanja
Površinska zaštita - Elektrostatička
Površinska zaštita - Galvanizacija
Površinska zaštita – Teška površinska obrada organskog stakla
Površinska zaštita – Laminiranje
Površinska zaštita – Metalizacija
Površinska zaštita – Bojenje, farbanje, lakiranje
Površinska zaštita – Vakumska metalizacija
Površinska zaštita metala – Aluminijumom
Površinska zaštita metala -  Anodna oksidacija
Površinska zaštita metala -  Cadmijumom
Površinska zaštita metala -  Bakrom
Površinska zaštita metala -  Elektroforezom
Površinska zaštita metala -  Elektrostatička metalnim prahom
Površinska zaštita metala -  Enamelom
Površinska zaštita metala -  Hromom
Površinska zaštita metala -  Hemijsko poliranje metala
Površinska zaštita metala -  Pasivacija metala
Površinska zaštita metala -  Prskanje prahom
Površinska zaštita metala -  Niklom
Površinska zaštita metala -  Fosforom
Površinska zaštita metala -  Plazmom
Površinska zaštita metala -  Prskanjem plastikom
Površinska zaštita metala -  Gumom
Površinska zaštita metala -  Obradom u bubnju
Površinska zaštita metala -  Vakumska metalizacija

Površinska zaštita metala – Cinkom
Površinski tretman metala – Lakiranje
Površinski tretman metala – Farbanje
Površinski tretman metala – Odmašćivanje
Površinski tretman metala – Bombardovanje sačmom
Površinski tretman metala – Pikling
Površinski tretman metala – Bombardovanje peskom
Plastika i guma – Ekstruzija
Plastika i guma – Granulacija
Plastika i guma – Laminacija
Plastika i guma – Oblaganje plastikom
Plastika i guma – Reciklaža plastike
Plastika i guma – Reciklaža automobilskih guma i gume
Plastika i guma – Vulkanizacija
Plastika i guma – Duvanje 
Plastika i guma – Brizganje
Plastika i guma – Termoformiranje
Plastika i guma – Presovanje
Plastika i guma – Livenje
Plastika i guma – Kalandriranje
Precizna obrada metala – Formiranje oblika pod pritiskom
Precizna obrada metala – Proširivanje
Precizna obrada metala – Precizno kovanje
Precizna obrada metala – Precizna mehanička obrada
Precizna obrada metala – Precizno probijanje
Precizna obrada metala – Precizno presovanje
Proizvodnja alata – Proizvodnja opštih alata
Proizvodnja alata – Alati za livenje
Proizvodnja alata – Merni alati
Proizvodnja alata – Alati za plastiku
Proizvodnja alata – Alati za presovanje metala
Proizvodnja alata – Alati za obradu rezanjem
Razvoj proizvoda – Klasični dizajn
Razvoj proizvoda – Izrada prototipa
Razvoj proizvoda – Simulacija i proračun
Razvoj proizvoda – Software 3D CNC merenje
Razvoj proizvoda – Software CAD 2D konstruisanje
Razvoj proizvoda – Software CAD 3D konstruisanje
Razvoj proizvoda – Software CAM
Razvoj proizvoda – Software Catia
Sečenje metala - Autogeno
Sečenje metala - Elektrolučno 
Sečenje metala - Sečenje plamenom  
Sečenje metala - Lasersko
Sečenje metala - Plazmom
Sečenje metala - Testerom
Sečenje metala - Testerom CNC
Sečenje metala - Navojem
Sečenje metala - Žicom
Termička obrada metala - Otpuštanje
Termička obrada metala - Poboljšanje
Termička obrada metala - Žarenje
Termička obrada metala - Rekristalizaciono žarenje
Termička obrada metala - Normalizacija
Termička obrada metala - Cementacija
Termička obrada metala - Nitriranje
Termička obrada metala - Karbonitriranje
Termička obrada metala - Kaljenje
Termička obrada metala - Površinsko kaljenje
Termička obrada metala - Indukciono kaljenje
Termička obrada metala - Temcore metoda
Tvrdo lemljenje
Tvrdo lemljenje – Sivi liv
Tvrdo lemljenje – Obojeni metali
Tvrdo lemljenje – Srebro
Tvrdo lemljenje – U pećima
Tvrdo lemljenje – Indukciono
Tvrdo lemljenje – Vakumsko
Tekstilna tehnologija – Proizvodnja odeće
Tekstilna tehnologija – Oblaganje po zahtevu kupca
Tekstilna tehnologija – Proizvodnja tkanina za prekrivače i platna
Tekstilna tehnologija – Oblaganje elastinom
Tekstilna tehnologija – Vatrootporno oblaganje
Tekstilna tehnologija – Zaštitno i plastično oblaganje
Tekstilna tehnologija – Proizvodnja prediva
Tekstilna tehnologija – Proizvodnja fiber vlakana
Tekstilna tehnologija – Proizvodnja trikotaže
Tekstilna tehnologija – Olaganje gumom 
Tekstilna tehnologija – Šivenje meblova i platna (za unutrašnjost
automobila)
Varenje metala – Autogeno varenje
Varenje metala – Elektrolučno varenje
Varenje metala – Varenje elektrodom
Varenje metala – Visokofrekventno varenje
Varenje metala – Indukciono varenje
Varenje metala – Lasersko varenje
Varenje metala – MAG
Varenje metala – MIG
Varenje metala – Varenje plazmom
Varenje metala – Elektrootporno varenje
Varenje metala – Robotizovano varenje
Varenje metala – Varenje parom
Varenje metala – Varenje u gasom zaštićenoj sredini
Varenje metala – Tačkasto varenje
Varenje metala – TIG
Varenje metala – Ultrasonično varenje
Varenje metala – Vakumsko lemljenje
Varenje metala – Varenje po specifikaciji kupca
Varenje metala – Varenje aluminijuma
Varenje metala – Varenje sivog liva
Varenje metala – Varenje čelika
Varenje metala – WIG
Varenje metala – WPS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:3/20/2014
language:Croatian
pages:92