Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PROTEİNLER.ppt

VIEWS: 47 PAGES: 51

									        PROTEİNLERMehmet PENSE
S.Ü. BESYO
Proteinler
   Proteinler  besinler  arasında  sadece enerji 
verme potansiyelleri  ile  değil  ayrıca  vücudun  ve 
vücudu  oluşturan  elementlerin yapısına  girmesi 
açısından son derece önemlidir.

   Bu  özellik  proteinlerin,  yağ  ve 
karbonhidratlardan daha  önemli olmasına  neden 
olmaktadır.

Yunancada proteios kelimesinden  türemiş  olup, 
öncelikli öneme sahip manasındadır.
Proteinler
   Bu  sözcüğün  Latincedeki  karşılığı                
“Yaşayan varlıklar için elzem öğe”   şeklindedir.
 
    Vücudun en küçük parçası olan  hücrenin, 
metabolik tepkimelerini katalize eden enzimlerin 
yapısı proteindir.

   Büyüme,  hücrelerin  çoğalması  demek 
olduğuna göre protein büyüme için bir elzemdir.
   Vücudun bütün hücrelerinin    büyük 
bölümü proteinlerden    yapılmıştır ve bu 
hücreler  sürekli olarak değişip 
yenilenmektedir.
Proteinlerin Yapısı
   Proteinler  yağlar  ve  CHO  lar  gibi  karbon,  
hidrojen  ve  oksijen atomlarından  oluşur.
 
   Ancak bu yapıyı onlardan ayıran en önemli 
fark ayrıca nitrojen içeriyor olmalarıdır.
Proteinlerin Yapısı
   Proteinleri oluşturan en küçük yapı birimleri 
karbon,  hidrojen,  oksijen ve  de nitrojen 
atomlarından  oluştukları  için  bu  yapı  taşlarına 
‘nitrojenli’ anlamına gelen ‘amino’ adı verilir.
   AZOT (NH2)
Proteinlerin Yapısı
   Bunlar  bir  kenarlarında  da  asit  karakter 
veren karboksil  (-COOH)  grubuna  sahip 
olduklarından, proteinleri oluşturan en küçük yapı 
birimleri amino asit olarak adlandırılır. 
Proteinlerin Yapısı
    CHO’larda  bahsedildiği  üzere  en  küçük  yapı 
birimi glikozdur  ve  hep  aynı  olup değişmemektedir.
    Buna  karşılık  proteinlerin  en  küçük  yapı  birimleri 
olan amino asitler, karboksil grubunun hemen altında yer 
alan kenar grubunun farklı olması ile birbirinden farklılık 
göstermektedir. 
Amino Asitler
   Doğada    bulunan   22     aminoasitten      9’u 
organizmamızda yapılamaz. 

   Mutlaka  dışarıdan  besin  yoluyla  alınması 
gereken bu aminoasitlere  “ elzem” aminoasitlerde  
denir.
 
   Proteinin her tipi birbiriyle özel kombinasyon 
ve sırayla bağlı 20 değişik amino asitten oluşur.
Elzem Amino Asitler
Hayvan  hücreleri amin (NH2) grubunu 
sentezlemeye yetenekli değildirler.

   Ancak  bitkiler   amin  grubunu havanın 
azotundan  sentezleyerek amino  asit 
yapabilmektedirler.

   Hayvanlar  bitkileri  yiyerek  aldıkları NH2 
bileşiklerinden  vücutlarında amino  asitleri 
dolayısıyla proteinleri yaparlar.
Elzem Amino Asitler
    İnsan  vücudu  amino  asitleri yapamadığı 
 gibi,  amino  asitleri birinden  diğerine 
 çevirebilmekte sınırlı bir yeteneğe sahiptir.

   Bu sebeple bu amino asitlerin besinlerden 
 gerektiği kadar alınması zorunludur.

    Alınması  zorunlu  olan  ve  sayısı  9  olarak 
 belirtilen  bu  amino  asitlere  elzem  (esansiyel) 
 amino asitler adı verilmektedir.
Elzem Amino Asitler
n  Diyetle alınması gereklidir
   n  Vücut “gereksinimi” karşılayamaz.
        n Normal vücut büyümesi-korunması-onarımını destekler

n  Dokuz tanedir: PVT TIM HLL
   theronine         phenylalanine         lysine
   valiene          tryptophan           isoleucine
   leucine          methinonine          *histidine


Esansiyel amino asitlerden valin, löysin ve izolöysin enerji temini için kasta kullanılırlar. 
Elzem Olmayan Amino Asitler
 Alanine Arginine
 Asparagine
 Aspartic Acid
 Cystine
 Glutamic Acid
 Glutamine
 Glycine
 Proline
 Serine
 Tyrosine
Canlılarda Protein Oluşumu
   Bitkide, inorganik  azottan oluşan  NH2, 
CO2,  H2O’nun  birleşmesi  ile amino  asitler ve 
onlardan     da proteinler yapılır.

    Hayvanlar,  bitkilerden  aldıkları proteinleri 
önce amino asitlere ayırırlar ve sonrada bu amino 
asitleri  birbirine değiştirerek  ve birleştirerek 
kendi    dokularının proteinini    yaparlar.

   İnsanlar, proteini bitki ve hayvan dokularını 
yiyerek alırlar. 
AA’lerden Proteinin Oluşumu

    Amino  asitlerin  birbiri  ile karboksil  ve 
 alfa  amino  gruplarından bir  molekül  su 
 çıkararak birleşmeleri ile peptitler oluşur.
  
 Bu bağa ‘Peptit Bağ’ denir.

    Peptit  zincirinde  çeşitli  amino  asitlerin 
 diziliş sırası o proteinin özelliğini verir.
AA’lerden Proteinin Oluşumu
   İki  aminoasidin  birleşmesiyle dipeptid, 
   Üç  aminosit  birleşince tripeptid, 
   Çok  sayıda  aminoasit  peptid  bağlarıyla 
 bağlanınca polipepetid oluşur.

    Polipeptidler sülfit  bağlarıyla da  belli 
 yerlerden birbirine bağlanırlar.

   Çeşitli  kimyasal  bağların  güçlendirdiği 
 polipeptidler proteinleri oluştururlar. 
Proteinlerin Vücuttaki Dağılımı
Proteinlerin Kaynakları
Proteinler nereden sağlanır
Protein Sindirimi
    Ana hedef:

Proteinlerin polipeptidlere 
yıkımı, AA’lere dönüşümü
Protein Sindirimi ve Emilimi
               Parsiyal  protein
               sindirimi Mide asiti
               HCl ve pepsin
               enzimiyle  oluşur.--
               Polipeptid
 Amino asitler portal vene  Daha ileri protein
 emilirler ve karaciğere   sindirimi   İ.B
 taşınırlar. Buradan genel  pankreasdan salınan
 dolaşıma geçerler.      enzimlerle oluşur. trypsin,
               chymotrypsin, carboxypeptidase

               Proteinler sonuçta
  Çok az miktarda protein  barsak hücreleri içinde
  Dışkıyla atılır.(%10)   amino asitlere çevrilir.
Besin öğelerinin Aktif Transportla
       emilimi
Protein & N Metabolizması
  protein alımı


     Vücut               N out (deri, kıl)
     amino
            GI
     asitleri,             N idrar
            tract
     proteinler
                       N ter


                            =NOUT
            N fecal =undigested
                proteins
Protein tükettiğinizde, vücutta ne olur?
Protein tükettiğinizde, vücutta ne olur?

                                   Enzimler
                          Sentez
  Diyet
                                  Hormonlar
  Proteini           Kan ve Vücut
                 Sıvılarında AA          Vücut Yapıları
 Mide ve İB’da
enzimlerle protein                          Antikorlar
  parçalanır                    Yıkım

                 Deaminasyon
                 (kc’de olur)


        Nitrojen              Karbon Residue


        Üre                  Yağlar
     (böbreklerle atılır)            CHO
                    AMİNO           SENTEZ
                    ASİT                         VÜCUT
 DİYET                             300 g/gün
                    HAVUZU                        PROTEİN
 ALIMI      BARSAK         (%90)
                   Sıvı-dokulardan      DEGREDASYON         HAVUZU
(100g/gün)
                   vücut prot.yıkılır.
                               ENERJİ HAVUZU
                         De Nova  YAĞ&CHO DEPOLARI
                         Sentezi
       Transaminasyon
                              KARBON İSKELETİ


                                 KREB’S
                                DÖNGÜSÜ


                                   CO2 + H2O
                                    ATP

               deaminasyon                NH3
           Alfa-keto asit
           Vücut yagi                       ÜRE
                                    (amonyak-ürik asit-
                                      creatinin)


                               DIŞKI     İDRAR  DERİ
                              10g/gün    88g/gün 2g/gün

                                     ATIM
Proteinlerin Vücuttaki Temel Görevleri

n  Vücutta enerji sağlamaktadırlar,
n  Kas ve diğer yumuşak dokular ile enzimlerin temel yapı
  taşıdırlar,
n  Proteinlerin vücuttaki temel görevleri ise;
     -Büyüme ve gelişimden, 
     -Kasların ve bağlantı dokularının beslenmesinden, 
        -Doku yapımı ve onarımından,
         -Ana hormonların ve enzimlerin üretimi ve düzenlenmesinden 
        -Vücudun su dengesinin düzenlenmesinden,
           -Alyuvarlara rengini veren hemoglobinin oluşmasından,
             -Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasından,
             
                                            sorumludurlar.
   Sağlıklı  ergen   erkek   ve   kadınlar   için, 
günlük gerekli miktar, kg başına 0,8 gram olarak 
hesaplanmıştır.  
   Yani  vücut  ağırlığına  göre,  ortalama  bir 
insanın,  günlük  40- 65 gr  arası  Protein  alması 
gereklidir.
    Günlük  2000  kalorilik   beslenme   rejimi 
uygulayan  bir  ergen  kişi  için; 50 gram protein 
alması uygundur. 
   Eğer düzenli egzersiz  ve  spor yapan birisi 
iseniz;  bu  miktarın  egzersiz yaptığınız günlerin 
sayısına bağlı olarak  25-50 arttırılması gerekir.  
    Sportif   performans   söz   konusu 
olduğunda Glutamik asit önemli bir yer 
alır. 
    Elzem  aminoasitlerden valin, löysin 
ve   izoloysin   enerji   temini   için   kasta 
kullanılan  aminoasitlerdir.
    Bu  enzimlerin  hepsi  kas  hareketleri 
esnasında  yardımcıdırlar.
Egzersiz Süresince Protein Dengesi
                     Hafif egzersiz    Orta egzersiz   Ağır egzersiz
 Bacaklardan Alanine kullanımı mM.dk-1
                     Dinlenim Egzersiz  Dinlenim Egzersiz  Dinlenim Egzersiz
                         (40 dk)       (40 dk)       (40 dk)
        Nitrojen Dengesi
n  Protein met.nın belirlenmesinde en yaygın kullanılan
  ölçümlerden biridir.
n  Sadece idrar ve fekal nitrojen atımından dolayı çok
  kesin değil. (ter, deri, saç ve tırnakla)
n  FAO – WHO nitrojen alımı değiştiğinde protein
  gereksiniminin belirlenmesinde minimum 10 günlük
  adaptasyon süresi önermektedir.
       Hesaplanan gereksinim ve alım
        miktarları (mg/kg/gün)
Amino asit            Hesaplanan gereksinim                           Hesaplanan alım
               WHO/FAO*            Young et.al**             Diyet***              Diyet****
Leucine               14                39               100                57
Isoleucine              10                23                63                36
Valine                10                24                70                40
Threonine               9                21                50                29
Phenylalanine &           19                39                55                31
Tyrosine
Trytophan              3,5                6                14                8
Methionine &             13                16                30                17
Cysteine
Lysine                12                42                84                48
Histidine             8-10                 -               31                17
                             *World Health Organization 1985
                                 **Young et.al 1989
         ***Butterfield et.al 1990. haftada 44,8km koşan ve 77,8 g protein ve 1980kcal tüketen 6 kadın 4 gün besin tartımı
       ****National Research Council, Food & Nutrition Board (1989) önerilen protein alımı amino asit kompozisyon cetvelinden
         Ne kadar protein kas yapar?
          Kasın 1/2kg’ı 70-105 g protein içerir. Haftada 500g kas oluşturabilmek için:
                   -Vücut günde 10-14 g ilave protein gerektirir.
                   -Vücut haftada sadece 1 kg kas oluşturabilir.
Tek başına protein alımı kas kitlesi oluşturmaz. Kas oluşturucu rejim kuvvet antrenmanları ve ekstra enerji gerektirir.
     Performance Power. US Army Research Institute of Environmental Medicine.1999.
PROTEİN GEREKSİNİMİNİ NE
    BELİRLER?
n  Elzem AA’in grk bağlıdır. WHO
n  Kaslar BCAA kullanır, özellikle egzersizde
  leusine.
    VO2max’ın %50 2 saat egz.Leusine oks. miktarı
    toplam günlük grk %90’ıdır.
n  Kaslarda okside AA prt kullanımının arttığını
  gösterirken, bu toplam protein turnoverini
  göstermez.
Effect of Exercise on Nitrogen
      Balance
    AA Turnoveri ve Toplam Protein
    kullanımını etkileyen faktörler
n  Vücut kompozisyonu (RDA kg)
  Protein fazlalığında kuvvet antrenmanıyla kas kitlesinde artış. –Yağ depo

n  Aktivite seviyesi
  Egz.süre/şiddet prt kullanımını artırır. Dyn.prg. İlk 2 hafta prt grk artar. Leusine
  oks.antrenmalılarda daha düşük.Antrenman adaptasyon geliştirir.
n  Enerji ve CHO yeterli olup olmaması
  Enerji yetersizse prt grk artar.
n  Protein kalitesi
  EAA minimal N atılır. Karışık bir diyetle prt grk az artar.
n  Hormonlar
  Büyümede prt.grk artar.
n  Hastalık, sakatlık
  Yanık, ateş, kırık, ceraahi travmada aşırı prt kaybı olur. Kısa süreli kemik kırıklı yatan sporcuda
  vücut prt’lerinin 0,3-0,7 kg kayıp olur.
       Protein alım zamanı

n  Egz. Sonrası CHO ile bazı proteinler insülini
  uyararak glikojen resentezini artırdığı
  gösterilmiştir. Kuvvet ant sonrası CHO ile
  protein kombinasyonu insülin ve GH’nun
  salınmasıyla kas hipertrofisini stimüle edebilir.
n  Roy BD, Tarnopolsky MA:J Appl Physiol.
  1997, 82:1882-1888
    Amino Asitlerin Vücutta protein
      Olarak Depolanması
n  Asitler hücre içine girdikten sonra, proteinleri oluşturmak
  için peptit bağlarına bağlanırlar.

n  Burada amino asit olarak değil protein olarak depo edildiği
  kabul edilmektedir.

n  Ancak kullanılmak istendiğinde peptit bağlarından ayrılarak
  tekrar amino asitlere ayrışır ve kana geri taşınırlar.
                       (Guyton & Hall)
n  Fiziksel aktivitede protein katabolizmasının yükselmesi
  amino asitlarin salınımını yükseltmektedir.
                       (G.Lac & F.Maso)
        Glutamik Asit
n Glutaminde bir amino asittir. Glutamin
  ammonia amino asit tarafından üretilir.

n Ürenin  atılması için önemlidir.

n  Protein kaybını engellemek için dışarıdan
  alınması gerekir.
            (G.Lac & F.Maso )
  PROTEİN GEREKSİNİMİ
n Sporcular genelde performanslarını arttırmak
 ve kas gelişimini sağlamak için fazla miktarda
 protein tüketme eğilimindedir.

n Yapılan araştırmalar; günlük gereksinimin
 üzerinde protein alınması performansı
 arttırmadığı gibi sağlık sorunlarına da yol
 açtığını göstermiştir.
  PROTEİN GEREKSİNİMİ
n Egzersizlerde vücuttaki protein yıkım oranı
 artmaktadır.
n Alınan toplam enerji miktarı gereksinimin
 üzerinde ise; protein yetersizde salınsa, enerji
 ihtiyacı için protein yıkımı azalacağından amino
 asit dengesi bozulmayacaktır. Enerji alımı
 yetersiz olduğunda da tam tersi olacağından
 amino asit dengesi bozulacaktır.
n Vücutta protein depolamada yüksek protein
 alımından çok, düşük protein alımı daha etkili
 olmaktadır.
   Protein Sentezi Adaptasyonu
n  Hücre içerisinde hücre işlevini ve genetik kodları
  bağlayan bir mekanizma oluşur.
                   (Meerson 1965)
     Buna bağlı olarak da protein sentezlenmesi
  artırılır (örn: kasların kasılım sentezi, hormonların
  salgılanması). Bu proteinler hem işlevsel aktiviteyi
  hem de önemli metabolik yolu katalize eden
  enzim proteinleridir.
n  Sonuç olarak, daralan hücre yapıları genişler, enzim
  moleküllerin sayısı artar.Bu nedenle bu süreç protein
  sentezine adaptasyon olarak tanımlanır.
     Protein Sentezi Adaptasyonu
n  Antrenman egzersizlerinin;                Antrenman Birimi
  enzim proteinlerini uyaracak ve
  matabolitlerin birikmesine yol
  açacağı arsayılmıştır.(Viru1984,1994)  Performans egzersizleri


n  Antrenman birimi olarak
  hormonal değişikliklerin
  arasında metabolitlerin uyarıcı
  etkisini arttıranlarda
  bulunmaktadır. Hormanal etki
  böylece olağan yapı yenilenmesi
  ve enzim proteinleri için
  gerekenden çok protein sentez
  hızını arttırmak için gereklidir.     PROTEİN SENTEZİNE ADAPTASYON
  Böylece adaptasyon
  gerçekleşecek, yapılar
  genişleyecek ve miktarları artmış
  olacaktır.
                                     CONTROL
                                     1.5h egzersizden sonra
           Protein Sentezinin Adaptasyonu
                                     12h egzersizden sonra
                                     24h egzersizden sonra
                                     48h egzersizden sonra25                      8

20


15

10


 5

 0                       0
   FG       FOG      SO        FG      FOG       SO

 Egzersiz sonrasında protein sentezinin artışında troid in işlevinin önemi
                             ( Konovalova et al 1997)
  ANTRENMAN SIRASINDA PROTEİN SENTEZİ VE
        İNDİRGENMESİ

n  Bir çok araştırmacı;

  “ Egzersiz sırasında vücuttaki tüm protein
   sentezlenmesinde bir düşüş olduğunu”
   belirtmişlerdir.

  “ Egzersiz sonucunda kaslardaki protein
   sentezinde de bir düşüş olduğunu”
   saptamışlardır.
               ( GRAHAM , RUSH &MACLEAN)
  ANTRENMAN SIRASINDA PROTEİN SENTEZİ VE
        İNDİRGENMESİ

n  Karaciğerden protein sentezine, egzersizin etkileri

n  treadmill koşusunda (1 saatlik)
    - karaciğerden protein sentezi %20 azalmış,
    - egzersizden sonra vücutta bitkinlik oluşmuş,

  Tüm bunların sonucunda da; protein sentezinde %65
  azalma belirlenmiştir.
                  (Dohn)
  ANTRENMAN SIRASINDA PROTEİN SENTEZİ VE
        İNDİRGENMESİ

 Yapılan bir başka çalışmada da ;
n Kas protein sentezlenmesinde %35-%55 e
 varan bir azalma tespit edilmiş,

n  Karaciğerde ve kaslarda protein sentezinin
  azalmasını egzersizin yoğunluğu ve süresine
  bağlıdır sonucunu bulmuştur.
                   (Dohn)
n  Şekil 5. Dallanmış aminoasit zincirinin
  transdeaminasyonu (BCAA): BCAA,
  NH3 grubunu, 2-oxoglutarat’a (2-OG)
  vererek, glutamat ve dallanmış oxo
  asit zinciri (BCOA) oluşturur. Bu
  olaylar BCAA amino transferaz
  (BCAAT) tarafından katalizlenir.
  Glutamat, glutamat dehidro-genaz
  (GDH) tarafından deamine edilir ve
  hem 2-OG hemde amonyak oluşur.
  BCOA, karaciğerdeki daha ileri meta-
  bolizma için dışarı verilebilir veya
  dallan-mış   oxo  asit   zinciri
  dehidrogenaz (BCOADH) yoluyla
  kasta dekarboksilas-yon geçirebilir. Bu
  enzim, BCAA yükseltgenmesinde hızın
  sınırlandığı basamağı kataliz eder. Bu
  basamağın ürünleri olan asetil Co-A ve
  süksinil Co-A TCA siklüsünün ara
  ürünleridir. Hem karaciğer hem kas
  proteininin parçalan-ması egzersiz
  sırasında kas içi metabolizmada
  BCAA’nın önemli kaynaklarıdır.
n  Fujii ve ark.’nın (1998)’de yaptıkları bir çalışmaya göre;

n   iskelet kasındaki branched-chain alpha-keto asit dehydrogenase
  bileşiğinin aktivite düzeyi antrenmanlı ve antrenmansız ratlarda koşu
  egzersizi ile düşürülmüştür. Ancak antrenmanlı ratlardaki düşüş,
  antrenmansız ratlardan belirgin oranda yüksek çıkmıştır. Bileşiğin
  egzersize bağlı aktivasyonu üzerinde antrenman etkisini açıklamak
  için kasta fosforilizasyonla bileşiğin inaktivasyonundan sorumlu olan
  branched-chain alpha-keto asit dehydrogenase kinaz protein miktarı
  ölçülmüş ve dayanıklılık antrenmanının kaslarda protein kinaz
  içeriğini yaklaşık %30 oranında düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.
25


20


15


10


5

0

								
To top